Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.múzeá / galérie

Reštaurovanie historického lustra

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 22.05.2017 - 31.01.2020

Historický luster zo zbierok Zemplínskeho múzea v Michalovciach možno priradiť k neobarokovému umeleckému smeru. Bohatá rezbárska výzdoba znázorňuje rastlinné úponky a lístie. Závesný dekoračný luster je polychrómovaný celozlátený. Skladá sa z 21 ramien, ktoré sa spájajú do siedmich úponkov upev. ku krku. Výzdoba krku je ver. delená väčšími dekoratívnymi kruhmi na dva väčšie diely. Luster sa na strop vešia na tzv. lusternak, ktorý ma tvar skrutkoviec. Kovový lusternak je ukrytý v krku lustra.

viac o projekte


Stretnutia s dejinami v archeoparku

Miesto a termín konania: Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika / 20.05.2017

Projekt sprostredkúva návštevníkom dejiny netradičnou formou s využitím možností interaktivity v Archeoparku Živá archeológia. Umožňuje tiež realizáciu archeologických experimentov, tzn. prepája odborné činnosti s prezentačnými, čím sa dosahuje aj popularizačný efekt pre vedu.

viac o projekte


Maliar Zemplína – Teodor Jozef Mousson“ – reštaurovanie olejomalieb z najrozsiahlejšieho súboru diel T. J. Moussona na Slovensku.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 17.05.2017 - 31.07.2017

Výstava maliara z východu v Rožňave určite zaujme: Mousson bol zanieteným obdivovateľom kraja a ľudu

viac o projekte


Zbierka ľudového odevu a textilu M.Kostovčíka - akvizícia

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 17.05.2017 - 31.12.2018

Zemplínske múzeum v Michalovciach získalo akvizíciu, táto zbierka pozostáva z 32 kusov odevu a textilu, z toho 9 odevných súčastí muža, 17 súčastí z odevu ženy, 6 kusov textilu bytového alebo hospodárskeho. Kolekcia je v súčasnosti majetkom vnučky Michala Kostovčíka. Zbierka umožňí zdokumentovanie a prezentáciu časti „šatníka“ jednej rodiny.

viac o projekte


Reštaurovanie zbierkového predmetu KG

Miesto a termín konania: Oščadnica, Slovenská republika / 02.05.2017 - 30.11.2017

Reštaurovanie zbierkového predmetu Kysuckej galérie, konkrétne veľkoformátovej kresby Milana Mravca, Bez názvu, z rokov 1962 - 1963, papier, pastel, kombinovaná technika, 176 x 225 cm, ktoré je súčasťou zbierkového fondu KG. Kresba bola výrazne poškodená, s prebiehajúcim deštrukčným procesom, nevhodne adjustovaná.

viac o projekte


Jedna fascinujúca zbierka

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 01.05.2017 - 31.05.2017

Súborný katalóg z expozície " Jedna fascinujúca zbierka" , bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, finančnou dotáciou Mesta Nové Zámky a spolufinancovaním projektu z prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja. V katalógu sú použité digitálne reprodukcie, ktoré vznikli aj vďaka národnému projektu Digitálna galéria, ktorý realizovala Slovenská národná galéria v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ERDF.

viac o projekte


TÉMA / cyklus tematických výstav Galérie umelcov Spiša v r. 2017

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 05.04.2017 - 30.07.2017

Prejavy a interpretácie naivného umenia, folk art a art brut z unikátnej 45-ročnej zbierky českého zberateľa Pavla Konečného v dielach 51 marginálnych autorov z Česka, Slovenska a strednej Európy. Súčasťou je fotografická výstava Svet Outsiderov mapujúca talianskych outsiderov. Autor a kurátor: Pavel Konečný (Olomouc, CZ), grafika: Mgr. art. Ivana Betková. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


TÉMA / cyklus tematických výstav Galérie umelcov Spiša v r. 2017

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 05.04.2017 - 30.07.2017

Unikátna výstava edukačného charakteru poukazuje na rozmanité polohy práce s maliarskym médiom a úzke prepojenie vnímania “produktov umenia” našimi zmyslami ako zrak, čuch, chuť, hmat, sluch. Autorka a kurátorka: Mgr. Martina Martincová, grafika: Mgr. art. Ivana Betková, Palo Snoha. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.04.2017 - 31.01.2018

Zámerom projektu je vydanie populárno - náučnej publikácie s názvom Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov. Publikácia sumarizuje praveké, stredoveké a včasnonoveké osídlenie územia mesta Rimavská Sobota na základe vykonaných archeologických výskumov, ako aj starších archeologických nálezov, ktoré boli objavené náhodne pri rôznych stavebných prácach.

viac o projekte


Patrik Kovačovský - Analógový koniec?

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 30.03.2017 - 30.04.2017

Výstava tvorba Patrika Kovačovského, ktorá už už od 90. rokov napĺňa charakteristiky intermediálneho umenia, navyše autor neustále hranice tohto umenia podrobuje vlastnému autorskému výskumu - dá sa tak povedať, že pohyb v hraničných polohách rôznych médií je trvalou doménou jeho tvorby. Výraznú časť z nej definuje prestupovanie a hybridnosť médií inštalácie a objektu – smerom k filmu, analógovému, a neskôr k digitálnemu obrazu.

viac o projekte


Peter Meluzin (monografická publikácia)

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.03.2017 - 26.01.2018

Monografická publikácia komplexne zhodnocujúca tvorbu popredného slovenského tvorcu mediálneho a intermediálneho umenia, konceptuálneho a akčného umelca Petra Meluzina.

viac o projekte


Hosťovská kniha rodiny Raisz 1827-1882

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 01.03.2017 - 31.01.2018

Cieľom projektu je vydanie diplomatického prepisu zaujémavého prameňa k dejinám hradu Ľubovňa. V rokoch 1825-1880 boli majiteľmi hradu Ľubovňa Raiszovci. Juraj Félix Raisz, potom ako sa v roku 1827 nasťahovali do barokového paláca hradu Ľubovňa, zaviedol hosťovskú knihu. Kniha uchováva zaujímavé informácie nielen o návštevníkoch rodiny Raisz, ale aj o dianí na hrade a v širokom okolí.

viac o projekte


Hosovská kniha rodiny Raisz 1827-1882.

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 01.03.2017 - 31.01.2018

Cieľom projektu je vydanie diplomatického prepisu historického prameňa k dejinám hradu Ľubovňa. V rokoch 1825-1880 boli majiteľmi hradu Ľubovňa Raiszovci. Juraj Félix raisz so svsojou rodinou po nasťahovaní do hradu Ľubovňa v roku 1827 zaviedol hoťovskú knihu návštev. kniha uchováva informácie nielen o návštevníkoch jeho rodiny ale aj o širšom okolí hradu a o vtedajšej situácii.

viac o projekte


Vedecká publikácia Kaštieľ v Michalovciach

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 04.01.2017

Táto knižná publikácia zhŕňa najnovšie poznatky z oblasti archívneho, historického a architektonického výskumu michalovského kaštieľa. Prináša veľa spresnení či opráv starších publikovaných informácií, ale i množstvo nových faktov. Obsahuje aj vyše 50 fotografií, pričom niektoré dobové zábery neboli doteraz publikované.

viac o projekte


AKVIZÍCIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV GALÉRIE UMELCOV SPIŠA NA R. 2017: Katarína Balúnová

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 02.01.2017 - 30.04.2018

V rámci akvizícii v r. 2017 sa Galéria umelcov Spiša zamerala na súčasný vývoj umenia na Slovensku a na umelcov, ktorí už majú svoje zastúpenie v zbierke galérie a doplnili by ju. V rámci grantu Fondu na podporu umenia bolo zakúpené dielo Kataríny Balúnovej: ENDLESS HOUSE II., ktorým sa doplnili urbanistické kompozície jej tvorby už zastúpené v zbierke. Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Účelový mobiliár pre depozitáre Malokarpatského múzea v Pezinku.

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 05.09.2016 - 16.05.2017

Podporený projekt patrí k systematickým projektovým aktivitám Malokarpatského múzea v Pezinku, ktorých cieľom je zabezpečiť priestorom, v ktorých sú uchovávanie zbierkové predmety, najoptimálnejšie podmienky. Vďaka prideleným finančným prostriedkom z Fondu pre podporu umenia v roku 2016, zariadilo múzeum novým účelovým mobiliárom časť depozitáru textilu, skla a keramiky, ako aj časť depozitáru dreva a kovu. Týmto sa vybraným zbierkovým predmetom zabezpečila primeraná ochrana.

viac o projekte


Reštaurovanie diel s tatranskou tematikou z depozitu Tatranskej galérie

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 02.09.2016 - 10.05.2017

Tatranská galéria prostredníctvom finančnej podpory z Fondu na podporu umenia zreštaurovala štyri diela, o ktorých informovala verejnosť prostredníctvom svojej webovej stránky.

viac o projekte


Vybavenie depozitu

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 01.09.2016 - 28.02.2017

Predmety nakúpené za pomoci finančného príspevku z FPU sú označené príslušným logom a vyhlásením Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia na viditeľnom mieste.

viac o projekte


Akvizícia stolárskej dielne Štefana Marka (1907 - 1993) z Hrnčiaroviec nad Parnou

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.08.2016 - 16.12.2016

Prostredníctvom projektu Západoslovenské múzeum v Trnave získalo súbor predmetov stolárskej dielne stolára Štefana Marka z Hrnčiaroviec nad Parnou ako napr. súprava stolárskych nástrojov a pomôcok, portrétnu fotografiu pôvodného majiteľa, jeho výučný list z roku 1928. Predmety sú pomerne uceleným súborom (78 ks) predstavujúcich stolárstvo na vidieku v okolí Trnavy v období 30-tych a 40-tych rokov 20. storočia.

viac o projekte


"Akvizícia - nákup zbierkových predmetov do historickej zbierky Balenologického múzea"

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 01.07.2016 - 31.01.2017

Získanie plastiky sv. Jána Nepomuckého akvizíciou bolo a je priebežne propagované na webstránke Balneologického múzea - www.balneomuzeum.sk , na portáli Z Piešťan ako aj na portáli PNKY. Taktiež sme získanie plastiky propagovali dlhodobým vystavením na výstave Sakrálneho umenia (marec - jún 2017) kde bola zverejnená textovo a aj obrazovo (logom) podpora Fondu na podporu umenia pri získaní - akvizícii plastiky.

viac o projekte


Prvé múzeum intermédií I. – II. (2012 – 2019) – vydanie katalógu a sprievodcu k expozícii

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 04.04.2016 - 31.03.2017

Publikácia Prvé múzeum intermédií I. - II. sa prostredníctvom odborných textov autorov venuje komplexnejším spôsobom slovenskému intermediálnemu a mediálnemu umeniu ako dôležitej súčasti odborných aktivít PGU, realizovaných od 90. rokov. Približuje problematiku umenia intermédií a mediálneho umenia prostredníctvom textov venovaným dielam a autorom doteraz predstaveným v expozícii s príslušnou obrazovou prílohou. Vydavateľom je PGU v Žiline, editorkou kurátorka PGU M. Sikorová-Putišová.

viac o projekte


Prvé múzeum intermédií II. (Výber zo zbierkového fondu PGU v Žiline) – realizácia expozície

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 04.04.2016 - 07.05.2021

Prvé múzeum intermédií II. predstavuje objekty, inštalácie a videoinštalácie od popredných umelcov, známych v medzinárodnom kontexte. Ich diela sú príkladom uvedených foriem výtvarného umenia, predstavujú výber z kľúčových tém po roku 1990. Projekt nadväzuje na pilotnú expozíciu Prvé múzeum intermédií (2012 - 2016), ktorá predstavila vizuálne umenie po roku 1990 v typických intermediálnych formách a tendencie ako problematiku rodového diskurzu, variácie neokonceptualizmu príznačné pre 90. roky.

viac o projekte


Zborník "História výroby fajok a archeologické nálezy fajok na Slovensku II."

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 01.01.2016 - 31.07.2016

Tekovské múzeum v Leviciach vydalo v roku 2016 odbornú publikáciu, v ktorej sú zhrnuté príspevky, ktoré odzneli na II. a III. konferencii s názvom História výroby fajok a archeologické nálezy fajok na Slovensku. Konferencie organizovalo Tekovské múzeum v Leviciach v spolupráci s občianskym združením Klub historických fajok v Nitre a so Zväzom múzeí na Slovensku v rokoch 2013 a 2015.

viac o projekte


Odkryté hodnoty app

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 01.01.2016 - 12.05.2017

Stála expozícia Odkryté hodnoty app - otvorenie expozície - tvorivé dielne k stálej expozícii - mobilná aplikácia - vydanie bedekra

viac o projekte


Uľjana Zmetáková

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 01.07.1921 - 21.08.2021

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Björnsonova 1, Vás pozýva na tvorivú dielňu a lektorský výklad k výstave Uľjana Zmetáková RETROSPEKTÍVA (venovaná otcovi). Výstava potrvá do 21. augusta 2021. Galerijný pedagóg: Martina Bábinová, Kati Decsi, kontakt:pedagog@gueznz.eu, tel. 0905 822 389

viac o projekte