Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

TÉMA / cyklus tematických výstav Galérie umelcov Spiša v r. 2017

Krátky opis
Figurálna expresívna maľba prezentovaná v dielach 9 mladých výtvarníkov s typickou estetikou škaredosti. Krivé zrkadlo je deformovaným, často až groteskným odrazom nielen nás samotných, ale aj celej spoločnosti. Autori: Z. Antalová, G. Doľacká, M. Kacvinský, M. Kontroš, A. Macko, I. Pálová, K. Petreš, R. Roháč, M. Thanová. Premiérový projekt, realizovaný v rámci cyklu “Téma”. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Autorka a kurátorka projektu: Mgr. art. Katarína Balúnová.
Fotogaléria
Názov podujatia
KRIVÉ ZRKADLO

Miesto konania / kraj
Spišská Nová Ves / Spišská Nová Ves

Termín konania
09.08.2017 - 03.12.2017

Popis projektu

Galéria umelcov Spiša uvádza premiérovú interpretáciu expresívnej figurálnej maľby v dielach 9-tich mladých východoslovenských výtvarníkov pod názvom Krivé zrkadlo:  Zuzana ANTALOVÁ, Gabriela DOĽACKÁ, Martin KACVINSKÝ, Maroš KONTROŠ, Adam MACKO, Ildikó PÁLOVÁ, Karol PETREŠ, Richard ROHÁČ a Michaela THANOVÁ. Spoločným menovateľom prezentovaných malieb je výrazné gesto, matéria farby, surovosť vyjadrenia a výpovede bez príkras a cenzúr. Výstava v kurátorskej koncepcii výtvarníčky Kataríny Balúnovej je ďalšou zo série originálnych tematických projektov pre galériu, ktorých cieľom je vytvoriť dialóg medzi mladými umelcami nastupujúcej generácie. 

Autorka a kurátorka výstavy Mgr. art. Katarína Balúnová uvádza: „Krivé zrkadlo je deformovaným, často až groteskným odrazom nielen nás samotných, ale aj celej spoločnosti. Expresívna maľba prezentovaných mladých autorov je energickou výpoveďou bez príkras a cenzúr. Kým u niektorých autorov badať silný emočný vplyv subjektívneho prežívania v podobe portrétov a spracovávania osobných skúseností a zážitkov (Antalová, Kontroš, Pálová), iní kriticky poukazujú na celú spoločnosť v jej morálnej biede a existenciálnej kríze (Doľacká, Kacvinský, Petreš, Roháč, Thanová), či analyticky skúmajú matériu tela, ktorú zámerne deformujú, dekonštruujú (Macko)... Súčasná sociálna a politická situácia plná skrytej či otvorenej agresie, nerovnosti a nespravodlivosti vyvoláva krízu predstáv o človeku. Umelci zápasia so spoločenskými konvenciami, búria sa proti zavedeným pravidlám života, ktoré možno nazvať prežívaním. Napriek tomu sa jedná o apolitickú, individuálnu revolúciu, ktorá sa môže zdať byť obmedzenou v priestore plátna, avšak v skutočnosti z neho vystupuje, aby sa šírila ako zvukové vlny výkriku po lepšom svete. Je to maľba skôr intuitívna a emocionálna než intelektuálna, ktorú charakterizuje nadšenie pre spontánnosť a iracionálnosť. Zároveň je médiom, cez ktoré umelec objavuje samého seba a vyrovnáva sa tak s traumami a úzkosťami."


Autorka a kurátorka projektu: Mgr. art. Katarína Balúnová, odborná spolupráca: Mgr. Kamila Paceková - GUS, grafika: Mgr. art. Ivana Betková. Výstavu tejto galérie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Galéria umelcov Spiša

Celkový rozpočet:
10 500,00 €

Výška podpory:
9 000,00 €