Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.digitálne hry

Medzinárodný festival digitálnych hier Game Days 2023

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 26.10.2023 - 28.10.2023

Game Days je festival medzinárodného charakteru so zameraním na digitálne hry a ich tvorcov. Kladie dôraz na umelecky hodnotné a inovatívne projekty, zameriava sa na ich komplexnú prezentáciu, podporuje expanziu tvorcov a diel do zahraničia a hospodársku udržateľnosť a rozvoj štúdií. Zámerom je pozitívne vplývať na mienku o hrách, poskytnúť informácie o procese vzniku tých najvýnimočnejších súčasných diel a vytvoriť priestor pre pravidelné stretávanie alebo formovanie nových profesných vzťahov.

viac o projekte