Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Hľadáme poklad Novohradu

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 11.07.2022 - 15.07.2022

Letné aktivity pre všetky deti od 8-12 rokov, ktoré chcú objavovať, skúmať a spoznávať.

viac o projekte


Premeny života

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 16.06.2022

Rok 2022 je Európskym rokom mládeže, zároveň sa uzavrie Medzinárodná dekáda pre zbližovanie kultúr 2013-2022. Pripomenieme si aj 80. výročie odsunu Židov počas II. svet. vojny z vtedajšieho Slovenského štátu. Verejnosti chceme poskytnúť informácie o tomto období, poukázať na spolužitie rôznych komunít a odhodlanie zachraňovať ľudské životy napriek hrozbe smrti. Priblížime históriu, osudy i súčasný život rôznych národností, aby sa udalosti minulé stali mementom pre súčasnú generáciu.

viac o projekte


Premeny života

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 09.06.2022

Rok 2022 je Európskym rokom mládeže, zároveň sa uzavrie Medzinárodná dekáda pre zbližovanie kultúr 2013-2022. Pripomenieme si aj 80. výročie odsunu Židov počas II. svet. vojny z vtedajšieho Slovenského štátu. Verejnosti chceme poskytnúť informácie o tomto období, poukázať na spolužitie rôznych komunít a odhodlanie zachraňovať ľudské životy napriek hrozbe smrti. Priblížime históriu, osudy i súčasný život rôznych národností, aby sa udalosti minulé stali mementom pre súčasnú generáciu.

viac o projekte


Knižnica pre vás

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 07.06.2022

Odborný seminár venovaný práci so seniormi v knižniciach organizovaný v spolupráci s Univerzitnou knižnicou Trnavskej univerzity a Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc SKK v Trnave.

viac o projekte


Víkend otvorených parkov a záhrad

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 05.06.2022

Komentované prechádzky mestských parkom v Galante s krajinnou architektkou a historikom mesta.

viac o projekte


Živá knižnica

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 04.06.2022

stretnutie so steampunkovým autorm Petrom Jelínkom

viac o projekte


Literárna čitáreň

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 03.06.2022

Projekt Literárna čitáreň, ktorého cieľom je zamerať sa na súčasných slovenských autorov prostredníctvom osobného stretnutia a priblížiť ich tvorbu čitateľskej verejnosti. Každá beseda s autorom spája čitateľov s knihou, s príbehmi a prináša aj vnútorné obohatenie a podporí začínajúcich autorov aj na regionálnej úrovni.

viac o projekte


Literárna čitáreň

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 03.06.2022

Literárna čitáreň zameraná na súčasných slovenských autorov prostredníctvom osobného stretnutia v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove.

viac o projekte


Veľká výprava knižným svetom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 03.06.2022

Veľká výprava knižným svetom neobíde ani našich najmenších čitateľov. Ako sa píšu básničky pre detičky, žiakom prvého stupňa ZŠ porozpráva autorka Gabriela Dittelová.

viac o projekte


O prírode v prírode

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 03.06.2022

Stretnutie detí s lesnými pedagógmi.

viac o projekte


Vitajte v knižnici V.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 02.06.2022

Rozvoj komunitných aktivít a zachovanie kontinuity realizácie obľúbených vzdelávacích a literárno-spoločenských podujatí je hlavný zámer projektu. Cieľ predstavujú kultúrne podujatia, ktoré zvyšujú vzdelanostnú úroveň, propagujú regionálne osobnosti a udalosti, rozvíjajú čitateľskú gramotnosť a podporujú čítanie. Besedy, prednášky, autorské čítania budú dopĺňať motivačné súťaže, tvorivé dielne a iné popularizačné aktivity určené pre deti, mládež, dospelých, seniorov.

viac o projekte


Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 2022

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 02.06.2022

Beseda v rámci projektu Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou bude tentokrát pre tých najmenších. Pani spisovateľka hravou formou zapojí deti do rozprávky o chrobáčikoch z jej knihy Rozprávky z trávy.

viac o projekte


Živá knižnica

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 01.06.2022

workshop s výtvarníkom a autorom kníh pre deti Karolom Krčmárom

viac o projekte


Knižnica pre vás

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 31.05.2022

Stretnutie študentov so spisovateľom, scenáristom a dramaturgom Petrom Balkom moderuje Dado Nagy. Podujatie sa koná v rámci cyklu Knižnica mladým.

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre V.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 31.05.2022

Rok 2022 je vyhlásený za Európsky rok mládeže. Od marca 2020 sa celý svet borí s problémami, ktoré spôsobila pandémia Covidu 19. Jedným z problémov, ktoré vznikli ako následok izolácie problém ľudí komunikovať, zníženie ich sebavedomia, tiež strata smeru či životnej cesty. 5. ročník projektu Tajomstvá v literatúre ponúkne deťom, mládeži, a ostatným vekovým skupinám, nové pohľady na ich problémy s hľadaním sebavedomia, identity a životných cieľov.

viac o projekte


ZÚBKOVO

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 30.05.2022

Zúbkovo - bábkové divadielko z kufríka s Matildou Bodkovou

viac o projekte


Čítam – rozumiem – myslím – som

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 28.05.2022 - 14.06.2022

Vzdelávacie podujatia pre dospelých

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre V.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 27.05.2022

Rok 2022 je vyhlásený za Európsky rok mládeže. Od marca 2020 sa celý svet borí s problémami, ktoré spôsobila pandémia Covidu 19. Jedným z problémov, ktoré vznikli ako následok izolácie problém ľudí komunikovať, zníženie ich sebavedomia, tiež strata smeru či životnej cesty. 5. ročník projektu Tajomstvá v literatúre ponúkne deťom, mládeži, a ostatným vekovým skupinám, nové pohľady na ich problémy s hľadaním sebavedomia, identity a životných cieľov.

viac o projekte


Kniha v srdci, srdce v knihe 4

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 27.05.2022

Cieľom projektu Kniha v srdci, srdce v knihe 4 je prostredníctvom správnych stimulov vzbudiť záujem o knihu a čítanie, zaujímavými podujatiami v príjemnom prostredí prispieť v súčasnom virtuálnom svete k rozvoju čitateľských a intelektuálnych schopností a záujmov registrovaných i potenciálnych používateľov knižnice všetkých vekových kategórií.

viac o projekte


Knižnica na dosah

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 27.05.2022

Ako byť profíkom a nie otrokom sociálnych sietí. Dva workshopy pre žiakov II. stupňa základných škôl, 27. máj od 9,00 hod.

viac o projekte


Knižnica na dosah

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 27.05.2022

Online závislosti a nadmerné používanie internetu deťmi, prednáška pre rodičov a učiteľov, 27. máj 2022 o 15,00 hod.

viac o projekte


Keď sa začítame 4

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 27.05.2022

Beseda so slovenskou spisovateľkou Ivetou Zaťovičovou

viac o projekte


Vitajte v knižnici V.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 26.05.2022

Rozvoj komunitných aktivít a zachovanie kontinuity realizácie obľúbených vzdelávacích a literárno-spoločenských podujatí je hlavný zámer projektu. Cieľ predstavujú kultúrne podujatia, ktoré zvyšujú vzdelanostnú úroveň, propagujú regionálne osobnosti a udalosti, rozvíjajú čitateľskú gramotnosť a podporujú čítanie. Besedy, prednášky, autorské čítania budú dopĺňať motivačné súťaže, tvorivé dielne a iné popularizačné aktivity určené pre deti, mládež, dospelých, seniorov.

viac o projekte


Literárna čitáreň

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 26.05.2022

Cieľom projektu Literárna čitáreň je zamerať sa na súčasných slovenských autorov a osobnosti v kultúrnej oblasti prostredníctvom osobného stretnutia a prezentovať čitateľskej verejnosti nielen knižnú tvorbu, ale aj formou prednášky históriu, zvyky a tradície našich predkov. Každé stretnutie s osobnosťami v kultúrnej sfére obohatí verejnosť o nové poznatky z oblasti histórie a ľudovej kultúry.

viac o projekte


(Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2022)

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 26.05.2022

Autorská beseda so spisovateľkou Lenou Riečanskou

viac o projekte


Knižnica na dosah

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 26.05.2022

Krotitelia tornád. Ako zvládajú tínedžeri záťaž a stres. Dva workshopy pre študentov stredných škôl, 26. máj 2022 od 9,00 hod.

viac o projekte


Poetry Jam

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 26.05.2022

Poetry Jam je platformou na prezentáciu recitátorov, autorov, hudobníkov a spevákov. Cieľom našich stretnutí s poéziou je navnadiť mladú generáciu čitateľov knižnice pre objavenie žánru ako je prednášaná či spievaná poézia (medzi nimi menej preferovaný žáner), a taktiež propagovať lokálnych autorov, interpretov, dať im možnosť prezentovať ich tvorbu, kreativitu a umelecký rast.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 26.05.2022

Hodvábna cesta vznikla pred viac ako 2000 rokmi ako obchodná cesta medzi Čínou a Európou. V dobe svojho najväčšieho rozmachu patrili mestá na nej ležiace medzi najbohatšie na svete. Boli to mestá ako Samarkand, Buchara, Chiva, merv a Biškek. Ako sa žije v týchto mestách sa dozviete na prednáške spojenej s prezentáciou.

viac o projekte


Knižnica = tretie miesto

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 26.05.2022

Projekt zameraný na vzdelávanie a zvyšovanie čitateľskej gramotnosti

viac o projekte


Literárna čitáreň

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 25.05.2022

Cieľom projektu Literárna čitáreň je zamerať sa na súčasných slovenských autorov a osobnosti v kultúrnej oblasti prostredníctvom osobného stretnutia a prezentovať čitateľskej verejnosti nielen knižnú tvorbu, ale aj formou prednášky históriu, zvyky a tradície našich predkov. Každé stretnutie s osobnosťami v kultúrnej sfére obohatí verejnosť o knižné novinky a nové poznatky z oblasti histórie a ľudovej kultúry.

viac o projekte


Brána príbehov dokorán

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 25.05.2022

Fantáziu, predstavivosť a výtvarnú zručnosť detí chceme podporiť workshopom s regionálnou, no zároveň svetovou ilustrátorkou fantasy a sci-fi kníh Martinou Pilcerovou.

viac o projekte


Poďte s nami do rozprávky

Miesto a termín konania: Liptovský Hrádok, Slovenská republika / 25.05.2022

Prednáška s propagátorom detského čítania Tiborom Hujdičom Organizované podujatie pre pedagógov ZŠ

viac o projekte


Poďte s nami do rozprávky

Miesto a termín konania: Liptovský Hrádok, Slovenská republika / 25.05.2022

Prečo je čítanie dôležité?

viac o projekte


Lebo na nich záleží...

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 25.05.2022

Tretie canisterapeutické čítanie s Eliškou a Happy pre deti vo veku 8 a 9 rokov.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 24.05.2022

Knižničný kaleidoskop predstavuje rozmanité aktivity, ktorých cieľom je obohatiť kultúrny život a literárny rozhľad obyvateľov a tiež zvýšiť návštevnosť knižnice. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými aktivitami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 24.05.2022

Knižničný kaleidoskop predstavuje rozmanité aktivity, ktorých cieľom je obohatiť kultúrny život a literárny rozhľad obyvateľov a tiež zvýšiť návštevnosť knižnice. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými aktivitami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre V.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 24.05.2022

Rok 2022 je vyhlásený za Európsky rok mládeže. Od marca 2020 sa celý svet borí s problémami, ktoré spôsobila pandémia Covidu 19. Jedným z problémov, ktoré vznikli ako následok izolácie problém ľudí komunikovať, zníženie ich sebavedomia, tiež strata smeru či životnej cesty. 5. ročník projektu Tajomstvá v literatúre ponúkne deťom, mládeži, a ostatným vekovým skupinám, nové pohľady na ich problémy s hľadaním sebavedomia, identity a životných cieľov.

viac o projekte


Jesenné knihobranie 2

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 24.05.2022

Jesenné knihobranie je druhým ročníkom rôznorodých a zaujímavých aktivít kultúrno-spoločenského i výchovnovzdelávacieho charakteru pre širokú čitateľskú i nečitateľskú verejnosť. Inšpiratívne, zážitkové formy práce sú neoddeliteľnou súčasťou knižnično-informačných služieb, ktorých zámerom je motivovať širokú verejnosť k zvýšeniu záujmu o súčasnú slovenskú literatúru, podporiť celoživotné vzdelávanie, uvedomiť si potrebu kultúrneho vyžitia, spríjemniť život v súčasnej neľahkej dobe.

viac o projekte


Vianoce s detskou knihou - XIV. ročník festivalu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 24.05.2022 - 08.06.2022

Podujatia detí s umelcami, tvorcami detských kníh

viac o projekte


Lebo na nich záleží...

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 24.05.2022

Špeciálne stretnutie venované deťom, ktoré s príbuznými utiekli pred vojnou na Ukrajine.

viac o projekte