Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Rok v knižnici

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 13.06.2024

Žánre sci-fi a fantasy sú obľúbené predovšetkým u mladšej generácie. Radi by sme sprostredkovali mladým študentom stretnutie s inšpiratívnymi slovenskými spisovateľkami Ivetou Pernišovou a Natali Fox. Autorky študentov zavedú do tajomného sveta magických bytostí a prezradia, čo ich k tomuto druhu tvorby inšpiruje.

viac o projekte


Zalistujte v nás

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 06.06.2024

Projektu v súlade s ekologickou orientáciou knižnice okrem iného cieli na neformálne vzdelávanie a poskytovanie informácií z oblasti životného prostredia. Zámerom tejto línie projektu je zdôrazniť a vyzdvihnúť možnosti aktívneho prístupu k okolitému životnému prostrediu, rozvážnemu nakladaniu s odpadom a prehĺbiť najmä v mládeži lásku k prírode.

viac o projekte


Knihovanie

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 05.06.2024 - 06.06.2024

Festival slov - 2. ročník literárneho festivalu

viac o projekte


Knihovanie

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 31.05.2024

Jobusovky s Braňom Jobusom

viac o projekte


Knižnica - miesto, kde sa cítim dobre

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 30.05.2024

Zámerom projektu je podpora motivácie čítania u detí, mládeže a dospelých. Cieľom je ponúknuť návštevníkom a čitateľom bohatú a rozmanitú škálu kvalitných kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských aktivít. Realizáciou jednotlivých podujatí plánujeme podporiť čitateľskú a informačnú gramotnosť, vychovávať, najmä mladú generáciu, k hodnotám a literárne formovať ich osobnosť, podporiť celoživotné vzdelávanie, vytvoriť miesto stretávania sa a zdieľania navzájom, dosiahnuť status sociálnej rovnosti.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 30.05.2024

Knižničný kaleidoskop predstavuje pestrú paletu podujatí, ktorých cieľom je zvýšenie návštevnosti knižnice, obohatenie kultúrneho života a literárneho rozhľadu obyvateľov. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými podujatiami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


Rok v knižnici

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 30.05.2024

Vo štvrtok 30.5.2024 nás poctí svojou návštevou Divadlo ZáBaVKa, ktoré využíva vo svojich predstaveniach prvky tvorivej dramatiky, edukácie, improvizácie, bábkového a interaktívneho divadla, činohry a nového cirkusu. Názov je vytvorený z iniciál mien zakladajúcich tvorcov, dnes už manželov a hrajúcich režisérov Z.B. a V.K.

viac o projekte


Vitajte v knižnici VII.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 29.05.2024

Zámerom projektu je pokračovanie v realizácii úspešných komunitných a vzdelávacích podujatí s cieľom zvyšovať vzdelanostnú úroveň návštevníkov, podporovať čítanie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Besedy, prednášky, autorské čítania budú dopĺňať motivačné súťaže, tvorivé dielne a iné popularizačné aktivity určené pre deti, mládež, dospelých, seniorov. Aktuálne pozývame na autorskú besedu Jarmily Zacher Pajpachovej a prezentáciu jej tvorby.

viac o projekte


Knižnica - miesto, kde sa cítim dobre

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 29.05.2024

Zámerom projektu je podpora motivácie čítania u detí, mládeže a dospelých. Cieľom je ponúknuť návštevníkom a čitateľom bohatú a rozmanitú škálu kvalitných kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských aktivít. Realizáciou jednotlivých podujatí plánujeme podporiť čitateľskú a informačnú gramotnosť, vychovávať, najmä mladú generáciu, k hodnotám a literárne formovať ich osobnosť, podporiť celoživotné vzdelávanie, vytvoriť miesto stretávania sa a zdieľania navzájom, dosiahnuť status sociálnej rovnosti.

viac o projekte


Živý svet knižnice

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 29.05.2024

Milí čitatelia, v máji sa vyberieme do praveku s našim rodákom Martinom Kundrátom po stopách jeho paleontologických výprav v Argentíne, Iráne, Mongolsku, Číne, Uzbekistane či na Sibíri, počas ktorých objavil jedenásť nových druhov dinosaurov.

viac o projekte


Zalistujte v nás

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 28.05.2024

Vďaka projektu Zalistujte v nás môžeme odhaľovať všetko nevypovedané, čo sa nachádza v neprebádanom priestore medzi knihou a čitateľom. Zároveň je prostriedkom na posilnenie čitateľskej gramotnosti, prehĺbenie kritického myslenia a dosiahnutie vyššej miery ekologickej zodpovednosti a záujmu o ochranu životného prostredia, a to všetko za pomoci prezentácií pôvodnej slovenskej tvorby a spolupráce s tunajšími environmentálnymi organizáciami a združeniami.

viac o projekte


Živý svet knižnice

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 24.05.2024

Milí rodičia, obľúbené podujatie Štvornožky ku knihám v tomto roku opäť rozširujeme o časť, ktorá bude venovaná špeciálne Vám. Pripravujeme pre Vás sériu stretnutí s odborníkmi, ktorí budú rozprávať o knihách a čítaní s deťmi. Stretnutia sa uskutočnia raz mesačne v Detskej knižnici Slniečko, vždy o 10:00 hod.

viac o projekte


Knižnica nahlas

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 24.05.2024 - 25.05.2024

Festival Rozčítajme Košice je súčasťou projektu Knižnica nahlas. je to dvojdňový literárny festival, ktorého podstatou je zapojenie čo najširšej verejnosti do čítania a literárnych aktivít, zoznámenie sa s tvorcami detskej a mládežníckej literatúry a množstvo aktivít súvisiacich s čítaním a láskou ku knihám.

viac o projekte


Knihovanie

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 23.05.2024

Divadelné predstavenie O čertovi Kolofónovi v podaní Petra Gärtnera z Divadla Morgonrock

viac o projekte


Vitajte v knižnici VII.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 22.05.2024

Zámerom projektu je pokračovanie v realizácii úspešných komunitných a vzdelávacích podujatí s cieľom zvyšovať vzdelanostnú úroveň návštevníkov, podporovať čítanie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Besedy, prednášky, autorské čítania budú dopĺňať motivačné súťaže, tvorivé dielne a iné popularizačné aktivity určené pre deti, mládež, dospelých, seniorov. Aktuálne pozývame na autorskú besedu D. Mozolákovej a prezentáciu knihy Liečivá sila divokých byliniek.

viac o projekte


Zalistujte v nás

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 22.05.2024

Vďaka projektu Zalistujte v nás môže mládež, široká verejnosť, rovnako ako aj seniori odhaľovať všetko nevypovedané, čo sa nachádza v neprebádanom priestore medzi knihou a čitateľom. Zároveň je projekt prostriedkom na posilnenie čitateľskej gramotnosti, prehĺbenie kritického myslenia a dosiahnutie väčšej miery medziľudskej empatie.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 21.05.2024

Knižničný kaleidoskop predstavuje pestrú paletu podujatí, ktorých cieľom je zvýšenie návštevnosti knižnice, obohatenie kultúrneho života a literárneho rozhľadu obyvateľov. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými podujatiami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


Múzovačky

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 20.05.2024 - 21.05.2024

Múzovačky sú projekt na podporu zážitkového stretnutia žiakov 2. stupňa ZŠ a stredoškolákov s literárnym umením. Prínosom tohto projektu má byť získanie vedomostí nad rámec vzdelávacieho procesu, živý kontakt s literatúrou, motivácia študentov k návšteve literárno-umeleckých podujatí realizovaných v okrese Stará Ľubovňa.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 20.05.2024

Autorské čítanie s Evou Gabzdilovou-Varadyovou.Regionálna autorka predstaví svoju najnovšiu knihu Farbičky zachraňujú planétu.

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 17.05.2024

Beseda a autorské čítanie so spisovateľom Stanislavom Repaským,

viac o projekte


Živý svet knižnice

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 17.05.2024

Milé detičky a rodičia, aj v máji sa stretneme na obľúbenom podujatí Štvornožky ku knihám. Tento mesiac sa uskutoční v piatok 17. mája 2024 o 10:00 hod. na sídliskových pobočkách Sekčov, Sídlisko 3, Šváby, Sídlisko 2 a v Detskej knižnici Slniečko. Budeme si čítať príbeh z knihy Najmenší zajačik. Podujatie je organizované v rámci projektu Živý svet knižnice.

viac o projekte


Rok v knižnici

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 17.05.2024

Úlohou nás dospelých, či už učiteľov alebo rodičov, je ponúknuť dieťaťu v správnom období cenné stimulujúce podnety. V láskyplnom a pripravenom prostredí, tak, aby mohlo využiť a rozvinúť bohatstvo skryté vo svojom vnútri. V piatok 17. mája 2024 o 9.30 hodine pozývame všetkých rodičov a ich deti na zážitkové podujatie zamerané na Montessori metódu. Workshop sa uskutoční v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi na Záhradníckej 21.

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihe

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 16.05.2024

Prednáška s besedou s vedcom Dušanom Valentom

viac o projekte


Vidíme sa v knižnici

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 16.05.2024

Beseda so slovenskou spisovateľkou, filmárkou a šéfredaktorkou detského časopisu Markou Staviarskou pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

viac o projekte


Živý svet knižnice

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 16.05.2024

Milí čitatelia a čitateľky, prijmite naše pozvanie na stretnutie obľúbeného Klubu bylinkárov. Bylinkári sa v máji vyberú na ďalšiu cestu spoznávania kávy, vďaka pražiarni kávy Victory, v ktorej pripravujú pre kávičkárov kvalitnú zelenú kávu praženú doma na Slovensku, zákazníkom ponúkajú tiež nezameniteľnú chuť a odbornosť.

viac o projekte


Rok v knižnici

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 16.05.2024

Pozvanie do našej knižnice prijala obľúbená autorka slovenských románov žijúca v Nemecku - HANA REPOVÁ. Beseda s ňou sa bude konať 16. mája 2024 o 16.30 hod. na Záhradníckej ulici 21 v Prievidzi. Vítaní sú všetci, ktorí majú chuť stráviť príjemné popoludnie v spoločnosti známej spisovateľky, ponoriť sa do jej rozprávania a podebatovať nie len o „Súkromných problémoch“.

viac o projekte


Zalistujte v nás

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 15.05.2024

Realizácia projektu Zalistujte v nás chce deťom, mládeži a dospelým odhaľovať všetko nevypovedané, čo sa nachádza v priestore medzi knihou a čitateľom. Nadväzujeme ním na snahu knižnice o ekologickú budúcnosť, podporu a prezentáciu slovenskej literatúry a priblíženie kultúrno-historického dedičstva.

viac o projekte


Literárna kuchyňa

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 15.05.2024

Knižnica MCK Malacky v Literárnej kuchyni namieša tretiu jarnú výchovno-vzdelávaciu kašu, ktorá podporuje čitateľskú gramotnosť, čiže trávenie kníh u detí a mládeže a ich záujem o literatúru. Pripravili sme pre žiakov organizované stretnutie s Dadom Nagyom. Vedomosti o knihách si žiaci môžu otestovať priamo s promotérom dobrej literatúry. Nemusia mať všetko prečítané, aby uspeli, určite sa však o knihách veľa dozvedia!

viac o projekte


Vidíme sa v knižnici

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 14.05.2024

Vidíme sa v knižnici je projekt, ktorého súčasťou je Literárna čitáreň a viacero doterajších cyklických čiastkových projektov knižnice s priaznivým ohlasom účinkujúcich a čitateľskej verejnosti, zámerom ktorého je prepojiť a zdieľať rôznorodé žánrové podujatia, vekové a záujmové skupiny stretávajúce sa v knižnici do jedného celku.

viac o projekte


Na vlnách literatúry v knižnici

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 14.05.2024

UMENIE PRE ŠKOLY 2024 - prezentačno-vzdelávacie podujatie

viac o projekte


Knihovanie

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 14.05.2024

Beseda s prednáškou s entomológom Rudolfom Gabzdilom

viac o projekte


Potulky v knižnici

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 14.05.2024

Zámerom projektu je priaznivo vplývať na rozvoj čitateľských kompetencií, podporiť čitateľskú kultúru, ale aj prispieť k plnohodnotnému vyplneniu voľného času v knižničnom prostredí. Ideová stránka aktivít je koncipovaná so zreteľom na potreby a záujmy registrovaných i potenciálnych používateľov knižnice. Cieľom projektovej činnosti je podpora knižničných i komunitných aktivít, ktorých účelom je zážitkovou formou poukázať na literatúru a umenie ako súčasť ľudskej tvorivosti.

viac o projekte


Potulky v knižnici

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 14.05.2024

Zámerom projektu je priaznivo vplývať na rozvoj čitateľských kompetencií, podporiť čitateľskú kultúru, ale aj prispieť k plnohodnotnému vyplneniu voľného času v knižničnom prostredí. Ideová stránka aktivít je koncipovaná so zreteľom na potreby a záujmy registrovaných i potenciálnych používateľov knižnice. Cieľom projektovej činnosti je podpora knižničných i komunitných aktivít, ktorých účelom je zážitkovou formou poukázať na literatúru a umenie ako súčasť ľudskej tvorivosti.

viac o projekte


Stretneme sa v knižnici

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 13.05.2024

Medové prednášky – 2 prednášky Marcela Mihoka o živote včiel pre I. stupeň ZŠ; 13. máj 2024 o 9.00 a 10.15 hod. v Liptovskej knižnici GFB (úsek literatúry pre deti a mládež)

viac o projekte


Stretneme sa v knižnici

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 13.05.2024

Minerálne pramene Liptova – prednáška Petry Mihokovej; 13. máj 2024 o 16.00 hod. v Liptovskej knižnici GFB (multimediálny úsek)

viac o projekte


Rok v knižnici

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 13.05.2024

Radi si prečítate fantasy literatúru? Či už ste jej fanúšikom alebo nie, dvojica autoriek Natali Fox a Iveta Pernišová, ktoré v rámci svojho turné po Slovensku zavítajú aj k nám, vám priblížia, čím je tento žáner výnimočný. Autorky vás zavedú do tajomného sveta magických bytostí a prezradia, čo ich k tomuto druhu tvorby inšpiruje. Zaujímavosťou je, že obe sú z nášho blízkeho okolia. Ak sa chcete s nimi stretnúť osobne, nenechajte si ujsť túto príležitosť.

viac o projekte


Knihovanie

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 11.05.2024

Tvorivá dielňa: ZMRŠŤOVANIE

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 10.05.2024

Deň matiek - tvorivá dielňa pre deti

viac o projekte


Objav (um)enie

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 10.05.2024

Prezentačno-vzdelávacia aktivita zameraná na prezentáciu tradičnej kultúry pre žiakov 1. stupňa ZŠ s majsterkou ľudovej umeleckej výroby za rok 2022 Angelou Czintelovou, ktorá žiakov oboznámi s paličkovanou čipkou, prostredníctvom výstavy si žiaci pozrú výrobky a vyskúšajú si techniku paličkovania a zhotovia svoje produkty.

viac o projekte


Rok v knižnici

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 10.05.2024

Ako správne používať nosič a šatkovať? Čas strávený so svojím dieťaťom je v živote matky ten najdôležitejší. Deti nosili v šatkách alebo provizórnych nosičoch. V piatok 10. mája 2024 o 9.30 hodine pozývame všetky mamy a ich deti na praktický kurz šatkovania a správneho nosenia detí v nosičoch. Zakladateľka značky Rischino Bc. Zuzana Cachovanová vám priblíži výhody šatkovania, správne použitie šatky a nosiča, bonding a predstaví mnoho ďalších praktických rád.

viac o projekte