Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Poď z ulice do knižnice. VIII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 29.09.2023

VIII. r. projektu si kladie za cieľ ďalšie prehĺbenie čitateľskej gramotnosti. Najmenším je venovaný cyklus Batoláriá v knižnici alebo čo sa v detstve naučíš. Predškolákom a školákom ponúkneme interaktívne dramatizácie kreatívne dielne a výstavu v cykle Poďme, deti, do divadla, výstavu výnimočných kníh, stretnutia detských čitateľov v Čitateľskom klube a letné tábory. Viacerými podujatiami si uctíme 100. výročie narodenia K. Bendovej ( výtvarná súťaž, výstava, prezentácie kníh a ďalšie).

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 29.09.2023

Knižničný kaleidoskop predstavuje pestrú paletu podujatí, ktorých cieľom je zvýšenie návštevnosti knižnice, obohatenie kultúrneho života a literárneho rozhľadu obyvateľov. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými podujatiami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 29.09.2023

Šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica ponúka divadlo a štylizované hodiny dejepisu so zameraním na slovenské dejiny.

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 29.09.2023

Pozorovanie hviezd (Slnka) prostredníctvom špeciálnych ďalekohľadov spojené s prednáškou o hviezdach. Nádvorie knižnice skrášli nafukovací model Zeme.

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 29.09.2023

Divadielko pre našich najmenších návštevníkov a ich rodičov, ktoré svojou zručnosťou rozosmeje detské tváričky.

viac o projekte


365 dní v knižnici

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 29.09.2023

K básnickému videniu skutočnosti – literárna dielňa Lenky Šafranovej pre študentov a dospelých; 29. september 2023 o 17.00 hod.; multimediálny úsek

viac o projekte


Knižnica pre ľudí

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 29.09.2023

Krajská knižnica pripravila pre svojich návštevníkov 2. ročník podujatia Noc v knižnici, ktorého cieľom je prezentovať knižnice ako miesta stretávania sa jednotlivcov a rôznorodých komunít. V popoludňajších a večerných hodinách je pripravený bohatý program pre deti i dospelých - beseda so spisovateľom Jurajom Červenákom, stretnutie Klubu priateľov opery, vystúpenie folklórneho súboru Poľana a iné.

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 29.09.2023

Beseda s herečkou Vicou Kerekes o jej životnej a hereckej ceste.

viac o projekte


Tvoja knižnica

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 28.09.2023

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi pozýva mladých čitateľov na besedu so spisovateľkou Zuzanou Kubašákovou. Autorka kníh pre deti predstaví svoje diela, ktoré sú deťom blízke práve preto, že popisujú reálne situácie z ich života ozvláštnené rozprávkovými prvkami. Na stretnutie s ňou sa môžeme tešiť 28.9.2023 o 9.00 a 10.15 hod. na Záhradníckej 21.

viac o projekte


Svet ukrytý v náučných knihách

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 28.09.2023

Tituly od známej slovenskej bylinkárky, liečiteľky a učiteľky nie sú len knihami o liečivých bylinkách. Jedinečnými publikáciami sú pre spojenie klasickej fytoterapie a tradičného liečiteľstva s čínskou medicínou. Na

viac o projekte


Knižnica pre mládež

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 28.09.2023

Prednáška-rozprávanie s umelcom Petrom Cwoky Murínom o jeho záľube vyrábať strašidelné masky.

viac o projekte


Živá knižnica II

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 28.09.2023

Výtvarný workshop s ilustrátorom Filipom Horníkom

viac o projekte


Literárna kuchyňa

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 27.09.2023

Do našej Literárnej kuchyne k nám zavíta spisovateľka Petra Nagyová Džerengová, ktorá je známa síce knihami pre dospelých, ale na svojom spisovateľskom konte má aj knihy pre deti, z ktorých je najznámejšia séria o Kláre. Sú to dobrodružstvá dievčatka Kláry: Klára a mátohy, Klára a iglu, Klára a Tity a najnovšia je Klára v Afrike.

viac o projekte


Knižnica - záhrada poznania a porozumenia

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 27.09.2023

Rodených Trnavčanov, ale určite aj tých obyvateľov, ktorí majú pozitívny vzťah k mestu, v ktorom pracujú a žijú, bude zaujímať prednáška riaditeľky Západoslovenského múzea v Trnave Martiny Bocánovej. Svoj výskum zamerala na veľkú štvrť Trnavy – na Kopánku a v rámci vedeckého projektu začala robiť výskum aj vo Vozovke a na Špíglsáli. Určite to bude zaujímavé. O hudobnú produkciu sa postará speváčka a gitaristka Lívia Doležalová.

viac o projekte


S detskou knihou - XVI. ročník

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 26.09.2023

Beseda / autorské čítanie

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihe

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 26.09.2023

Prednáška s výchovnou poradkyňou Miroslavou Vagačovou.

viac o projekte


365 dní v knižnici

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 25.09.2023

Opice z našej police - bábkové predstavenie pred deti z dielne divadla TUŠ, na motívy knihy od Kristy Bendovej; 25. september 2023 o 9.00 a 10.30 hod.

viac o projekte


Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 2023

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 25.09.2023

V Turčianskej knižnici v Martine sa dňa 25. 09. 2023 o 09:00hod. uskutoční beseda s ilustrátorkou Zuzanou Jančovou. Beseda sa uskutoční na pobočke Ľadoveň.

viac o projekte


Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 2023

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 25.09.2023

V Turčianskej knižnici v Martine sa dňa 25. 09. 2023 o 08:40hod uskutoční beseda so spisovateľom Dušanom Valentom. Beseda sa uskutoční na pracovisku náučnej literatúry v centrálnej knižnici.

viac o projekte


Vzdelávacie a komunitné akcie

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 25.09.2023 - 11.12.2023

Kurz pod vedením certifikovanej trénerky pamäti zahŕňa 10 stretnutí pre uzavretú skupinu.

viac o projekte


V knižnici hravo a veselo

Miesto a termín konania: Rudlov, Slovenská republika / 24.09.2023

Našim cieľom je zachovávať a dostať do povedomia slovenské zvyky a tradície, ktoré dnešné deti a mládež poznajú len málo z toho, čo nám tu naši predkovia zanechali. V knižnici sa predstavia zaujímaví lektori - remeselníci, ktorí porozprávajú o tradíciách na Zemplíne a predvedú ukážky z drevorezby a zdobenia perníkov.

viac o projekte


Vzdelávacie a komunitné akcie

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 23.09.2023

Čáry-máry book s ilustrátorkou Martou Matus pre deti od 7 rokov.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 22.09.2023

Tvorivá dielňa pre deti.

viac o projekte


Knižnica - záhrada poznania a porozumenia

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 22.09.2023

Na zaujímavú besedu s ekologickým aktivistom Matejom Zámečníkom pozývame deti, ktorým nie je ľahostajný osud našej planéty. Podujatie z cyklu Deti a životné prostredie je určené pre 1. stupeň ZŠ.

viac o projekte


Krásny Gemer

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 22.09.2023

Zámerom projektu je priblížiť zaujímavosti, osobnosti a krásy regiónu, pomáhať formovať lokálpatriotizmus k regiónu a domovine. Pozitívne vnímať odkaz našich predkov a zachovať ho pre ďalšie generácie.

viac o projekte


Knižnica ako rodinná destinácia

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 21.09.2023

Zámerom projektu je naďalej podporovať, motivovať a viesť k čítaniu deti, mládež a dospelých a vytvoriť, pre všetky vekové kategórie návštevníkov priestor, osobne sa stretnúť so súčasnými tvorcami literatúry a odborníkmi z rôznych oblastí kultúrneho, umeleckého a spoločenského života. Cez atraktívnu škálu podujatí v jednotlivých blokoch formovať vzťah nielen ku knihám, ale aj k pravidelným návštevám knižnice a budovaniu pozitívneho vzťahu ku knižnici a zmysluplnému tráveniu voľného času.

viac o projekte


LiteraTÚRA

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 21.09.2023

Pozývame Vás na besedu so spisovateľkou Luciou Olrinkovou. Písanie je pre ňu relaxom a tento rok vydala svoju piatu knihu - Keď rozkvitnú čerešne. Je autorkou ženských románov Ako slaný karamel, Spoločníčka, Plakať som si zakázala a Plakať je dovolené. Tešíme sa na spoločné stretnutie! Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


S detskou knihou - XVI. ročník

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 20.09.2023

Praktický workshop / vzdelávacie podujatie pre dospelých

viac o projekte


Brána príbehov dokorán

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 20.09.2023

Beseda a autorské čítanie s autorkou kníh pre deti Kristínou Mišovičovou

viac o projekte


Brána príbehov dokorán

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 20.09.2023 - 30.10.2023

Výstava knižných ilustrácií mladej nádejnej ilustrátorky Nadje Mišovičovej

viac o projekte


Studnica odkazov Gemera

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 20.09.2023

V roku 2023 si pripomenieme okrúhle výročia viacerých gemerských štúrovcov, Petra Kellnera Hostinského– 200. výročie narodenia a 150. výročie jeho úmrtia, Samuela Tomášika – 190. výročie narodenia a Pavola Emanuela Dobšinského – 195. výročie narodenia. Práve vďaka ich všestrannej činnosti boli položené základy vzdelanosti medzi prostým ľudom.

viac o projekte


Vzdelávacie a komunitné akcie

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 20.09.2023

Silné príbehy a reportáže, ktoré hýbu svetom s Filipom Ostrowskim a Jurajom Koudelom.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 19.09.2023

Knižničný kaleidoskop predstavuje pestrú paletu podujatí, ktorých cieľom je zvýšenie návštevnosti knižnice, obohatenie kultúrneho života a literárneho rozhľadu obyvateľov. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými podujatiami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 2023

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 19.09.2023

V Turčianskej knižnici v Martine sa dňa 19. 09. 2023 o 11:30h. uskutoční beseda so spisovateľom Igorom Válekom. Beseda sa uskutoční na pobočke Záturčie.

viac o projekte


S detskou knihou - XVI. ročník

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 18.09.2023

Beseda / autorské čítanie

viac o projekte


Múzovanie II.

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 18.09.2023 - 18.10.2023

Jesenné arteterapeutické stretnutia v knižnici

viac o projekte


Knihy, ktoré nás bavia

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 15.09.2023 - 17.09.2023

Rozprávkové čítanie a tvorenie na motívy rozprávok.

viac o projekte


Múzovanie II.

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 14.09.2023

S literárnou vedkyňou a pedagogičkou Janou Juhásovou o ženskej poézii.

viac o projekte


Lebo na nich záleží... II.

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 13.09.2023

Stretnutie s veterinárnou lekárkou MVDr. Petrou Fabovou

viac o projekte


Literárna kuchyňa

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 13.09.2023

Knižnica MCK Malacky v Literárnej kuchyni namieša prvú jesennú výchovno-vzdelávaciu kašu, ktorá podporuje čitateľskú gramotnosť, čiže trávenie kníh u detí a mládeže a ich záujem o literatúru. Pripravili sme pre žiakov organizované stretnutie so spisovateľkou Kristínou Mišovičovou a jej prezentáciu kníh pre deti "Chlapci z mesta sa nevedia biť".

viac o projekte