Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Mladý, hybaj do knižnice!

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 06.10.2022

Cieľom projektu je podpora čítania prostredníctvom pravidelného organizovania zaujímavých a rôznorodých stretnutí nielen s autormi kníh, ale aj s osobnosťami, ktoré sa podieľajú na kultúrnom a spoločenskom dianí v rôznych oblastiach kultúry. Stretnutiami čitateľov s pozvanými chceme podporiť záujem o čítanie a literatúru, umožniť čitateľom nahliadnuť do zákulisia jednotlivých profesií, dať priestor živej interakcii a prezentovať fond našej knižnice.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 05.10.2022

Knižničný kaleidoskop predstavuje rozmanité aktivity, ktorých cieľom je obohatiť kultúrny život a literárny rozhľad obyvateľov a tiež zvýšiť návštevnosť knižnice. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými aktivitami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


Vitajte v knižnici V.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 05.10.2022

Rozvoj komunitných aktivít a zachovanie kontinuity realizácie obľúbených vzdelávacích a literárno-spoločenských podujatí je hlavný zámer projektu. Cieľ predstavujú kultúrne podujatia, ktoré zvyšujú vzdelanostnú úroveň, propagujú regionálne osobnosti a udalosti, rozvíjajú čitateľskú gramotnosť a podporujú čítanie. Besedy, prednášky, autorské čítania budú dopĺňať motivačné súťaže, tvorivé dielne a iné popularizačné aktivity určené pre deti, mládež, dospelých, seniorov.

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre V.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 05.10.2022

Rok 2022 je vyhlásený za Európsky rok mládeže. Od marca 2020 sa celý svet borí s problémami, ktoré spôsobila pandémia Covidu 19. Jedným z problémov, ktoré vznikli ako následok izolácie problém ľudí komunikovať, zníženie ich sebavedomia, tiež strata smeru či životnej cesty. 5. ročník projektu Tajomstvá v literatúre ponúkne deťom, mládeži, a ostatným vekovým skupinám, nové pohľady na ich problémy s hľadaním sebavedomia, identity a životných cieľov.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 05.10.2022

Autor predstaví svoju novú knihu „Tieň náhrobného kameňa“ z prostredia Byzantskej ríše, ktorej okraje na severe siahali až k Vihorlatským vrchom. A práve tu v Michalovciach sa našla kamenná doska z tohto obdobia. Román opisuje možnú súvislosť s bulharským cárovičom Presianom, ktorý tu prežil posledné roky svojho života.

viac o projekte


Veľká výprava knižným svetom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 04.10.2022

Každý z nás si pri čítaní dozaista predstavuje postavy, miesta, prostredie, a to všetko úplne po svojom. Tí obdarenejší z nás dokážu tieto predstavy pretaviť do krásnych malieb, kresieb, ilustrácií. Jedným z takýchto šikovných ľudí je aj ilustrátor Miroslav Regitko, ktorý poctí našu knižnicu svojou návštevou už onedlho, 4.10.2022.

viac o projekte


Veľká výprava knižným svetom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 03.10.2022

Veľká výprava knižným svetom pokračuje a príbehy neostávajú len na papierových stránkach kníh. O tom, že skutočne ožívajú vo forme divadelných predstavení, sa mladí čitatelia presvedčia v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi 3.10.2022 o 9.00 a 10.00 hod. v podaní Divadielka Maťo.

viac o projekte


Poďte s nami do rozprávky

Miesto a termín konania: Liptovský Hrádok, Slovenská republika / 03.10.2022 - 05.10.2022

Autorské čítanie spojené s besedou

viac o projekte


Knižnica na dosah

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 01.10.2022 - 31.12.2022

Tvorivá dielňa – jesenná a zimná, október až december 2022

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 30.09.2022

Prednášajúca Júlia Marcinová približi tradičný odev, odevne normy, ktoré boli v našej krajine akceptované. Ako sa ľudia snažia o prezentáciu tradície ako dbajú na to, aby boli v kroji správne ustrojení...

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 30.09.2022

Jesenné inšpirácie - tvorivá dielňa pre deti.

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 30.09.2022

Beseda so spisovateľom historických, fantazijných a detektívnych románov Jurajom Červenákom

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 30.09.2022

Dobová scénka z prostredia Fiľakovského hradu v podaní historickej skupiny Defensores

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 30.09.2022

Zábavné pesničkové interaktívne divadielko pre našich najmenších návštevníkov.

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 30.09.2022

Pozorovanie hviezd spojené s prednáškou s riaditeľom Krajskej hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom Tomášom Dobrovodským.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 30.09.2022

Knižničný kaleidoskop predstavuje rozmanité aktivity, ktorých cieľom je obohatiť kultúrny život a literárny rozhľad obyvateľov a tiež zvýšiť návštevnosť knižnice. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými aktivitami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 30.09.2022

Knižničný kaleidoskop predstavuje rozmanité aktivity, ktorých cieľom je obohatiť kultúrny život a literárny rozhľad obyvateľov a tiež zvýšiť návštevnosť knižnice. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými aktivitami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


U mešťana Rubigalla

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 30.09.2022

Hudobno-literárny večer v Klube Rubigall s Miriam Kaiser a Rút Krajčiovou.

viac o projekte


Noc v knižnici 2

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 30.09.2022

Projekt je zameraný na zviditeľnenie knižnice - inštitúcie, ktorá zabezpečuje prístup ku kultúrnym hodnotám a zdrojom informácií, poskytuje prezentáciu kultúrno-vzdelávacích aktivít a spektrum služieb určených širokej verejnosti. Zámerom projektu Noc v knižnici 2 je realizácia kultúrno-spoločenských a výchovno- vzdelávacích podujatí s multižánrovým presahom, ktoré majú ambíciu prilákať do knižnice nielen pravidelných návštevníkov, ale aj širokú verejnosť.

viac o projekte


Noc v knižnici 2

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 30.09.2022

Projekt je zameraný na zviditeľnenie knižnice - inštitúcie, ktorá zabezpečuje prístup ku kultúrnym hodnotám a zdrojom informácií, poskytuje prezentáciu kultúrno-vzdelávacích aktivít a spektrum služieb určených širokej verejnosti. Zámerom projektu Noc v knižnici 2 je realizácia kultúrno-spoločenských a výchovno- vzdelávacích podujatí s multižánrovým presahom, ktoré majú ambíciu prilákať do knižnice nielen pravidelných návštevníkov, ale aj širokú verejnosť.

viac o projekte


Noc v knižnici 2

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 30.09.2022

Projekt je zameraný na zviditeľnenie knižnice - inštitúcie, ktorá zabezpečuje prístup ku kultúrnym hodnotám a zdrojom informácií, poskytuje prezentáciu kultúrno-vzdelávacích aktivít a spektrum služieb určených širokej verejnosti. Zámerom projektu Noc v knižnici 2 je realizácia kultúrno-spoločenských a výchovno- vzdelávacích podujatí s multižánrovým presahom, ktoré majú ambíciu prilákať do knižnice nielen pravidelných návštevníkov, ale aj širokú verejnosť.

viac o projekte


Noc v knižnici 2

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 30.09.2022

Projekt je zameraný na zviditeľnenie knižnice - inštitúcie, ktorá zabezpečuje prístup ku kultúrnym hodnotám a zdrojom informácií, poskytuje prezentáciu kultúrno-vzdelávacích aktivít a spektrum služieb určených širokej verejnosti. Zámerom projektu Noc v knižnici 2 je realizácia kultúrno-spoločenských a výchovno- vzdelávacích podujatí s multižánrovým presahom, ktoré majú ambíciu prilákať do knižnice nielen pravidelných návštevníkov, ale aj širokú verejnosť.

viac o projekte


Noc v knižnici 2

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 30.09.2022

Projekt je zameraný na zviditeľnenie knižnice - inštitúcie, ktorá zabezpečuje prístup ku kultúrnym hodnotám a zdrojom informácií, poskytuje prezentáciu kultúrno-vzdelávacích aktivít a spektrum služieb určených širokej verejnosti. Zámerom projektu Noc v knižnici 2 je realizácia kultúrno-spoločenských a výchovno- vzdelávacích podujatí s multižánrovým presahom, ktoré majú ambíciu prilákať do knižnice nielen pravidelných návštevníkov, ale aj širokú verejnosť.

viac o projekte


Knižnica pre mládež

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 30.09.2022

Prednáška na aktuálnu tému s Martinom Slávikom z OZ Living memory

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre V.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 30.09.2022

Rok 2022 je vyhlásený za Európsky rok mládeže. Od marca 2020 sa celý svet borí s problémami, ktoré spôsobila pandémia Covidu 19. Jedným z problémov, ktoré vznikli ako následok izolácie problém ľudí komunikovať, zníženie ich sebavedomia, tiež strata smeru či životnej cesty. 5. ročník projektu Tajomstvá v literatúre ponúkne deťom, mládeži, a ostatným vekovým skupinám, nové pohľady na ich problémy s hľadaním sebavedomia, identity a životných cieľov.

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre V.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 30.09.2022

Rok 2022 je vyhlásený za Európsky rok mládeže. Od marca 2020 sa celý svet borí s problémami, ktoré spôsobila pandémia Covidu 19. Jedným z problémov, ktoré vznikli ako následok izolácie problém ľudí komunikovať, zníženie ich sebavedomia, tiež strata smeru či životnej cesty. 5. ročník projektu Tajomstvá v literatúre ponúkne deťom, mládeži, a ostatným vekovým skupinám, nové pohľady na ich problémy s hľadaním sebavedomia, identity a životných cieľov.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 30.09.2022

Navštívil nás detský spisovateľ a spevák Branislav Jobus. Besedy s ním sa zúčastnili žiaci ZŠ na Rozmarínovej ulici v Komárne.

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 30.09.2022

Rozprávanie s umelkyňou nášho regiónu o výrobe voňavých mydiel z liečivých byliniek.

viac o projekte


Veľká výprava knižným svetom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 30.09.2022

Cieľom projektu je vydať sa na výpravu knižným svetom a nadchnúť pre literatúru a tvorivosť čitateľov od najmenších až po dospelých. Do originálnej mapy knižného sveta aktívne prispeje v posledný septembrový deň aj ilustrátor Adolf Dudek. Podarí sa mu presvedčiť žiakov, že čítanie môže byť zábava?

viac o projekte


Poďte všetci do knižnice 4

Miesto a termín konania: Dlhé Klčovo, Slovenská republika / 30.09.2022

Beseda, v ktorej autorka predstaví svoju tvorbu a diskusia spojená s prezentáciou o tvorbe filmu.

viac o projekte


Ján Milčák, dramatik

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 29.09.2022

Srdečne vás pozývame na odborný seminár Ján Milčák, dramatik, ktorý sa uskutoční pri príležitosti 50. výročia uvedenia divadelnej hry Majster. Seminár sa uskutoční 29. septembra 2022 v Mestskom divadle v Levoči.

viac o projekte


Keď sa začítame 4

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 29.09.2022

Bitka pri Humennom - prezentácia odbornej publikácie spojená s prednáškou

viac o projekte


Knižnica pre vás

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 29.09.2022

Beseda so spisovateľom a publicistom Jurajom Hradským, moderátor redaktor Martin Jurčo

viac o projekte


Podtatranský školák 6. ročník

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 29.09.2022 - 30.09.2022

Podtatranský školák 6. ročník, súťaž školských časopisov základných škôl Prešovského a Košického kraja. Cieľom súťaže je podporiť a podchytiť začínajúce školské časopisy a zvýšiť odbornú úroveň už vydávaných časopisov. Súťaž prebieha pod odbornou garanciou novinárov a redaktorov, ktorí sa denne zaoberajú touto činnosťou.

viac o projekte


Literárna kuchyňa

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 28.09.2022

Knižnica MCK Malacky namieša vo svojej jesennej Literárnej kuchyni výchovno-vzdelávaciu kašu, ktorá podporuje čitateľskú gramotnosť, čiže trávenie kníh u detí a mládeže a ich záujem o literatúru. Pripravili sme pre žiakov organizované stretnutie so zaujímavou kuchárkou, ktorá má niečo spoločné s varením knižiek. Je to spisovateľka a najmä ilustrátorka a vydavateľka detských kníh Danica Pauličková. Je známa svojimi ilustráciami rozprávok.

viac o projekte


Knižnica = tretie miesto

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.09.2022

Projekt zameraný na vzdelávanie a rozvoj čitateľskej gramotnosti.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 27.09.2022

Rozmanitosť a spôsob života dinosaurov - interaktívná, vizuálne pútavá prezentácia, ktorá žiakom sprostredkuje to najzaujímavejšie a najdôležitejšie o dinosauroch. Ako žili a ako vyzerali dinosaury? Aké boli rôznorodé? Ako sa vyvíjali a aké boli veľké ? A vymreli vôbec? Na tieto otázky a mnohé ďalšie sa zamera interaktívna prednáška založená na najnovších poznatkoch o svete dinosaurov.

viac o projekte


Motivačné aktivity s detským čitateľom

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 27.09.2022 - 20.12.2022

Projekt a jeho zámer a ciele poskytujú priestor pre knihovníkov, ktorým záleží na inovovaní a modernizovaní knihovníckych podujatí. Ponúkame knihovníkom, ktorí pracujú s detským čitateľom tipy na rôzne aktivity a podujatia, ktoré podnecujú záujem o knihy a rozvoj čítania.

viac o projekte


Živá knižnica

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 27.09.2022

stretnutie spisovateľky Veroniky Šikulovej s deťmi senických ZŠ

viac o projekte


Knižnica na dosah

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 27.09.2022 - 30.11.2022

Psychomotorický tréning pre seniorov. Kurz bude prebiehať od septembra do novembra 2022; v rozsahu 60 minút za týždeň,

viac o projekte