Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 13.12.2023

Knižničný kaleidoskop predstavuje pestrú paletu podujatí, ktorých cieľom je zvýšenie návštevnosti knižnice, obohatenie kultúrneho života a literárneho rozhľadu obyvateľov. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými podujatiami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


Besedy, prednášky, tvorivé dielne a medzigeneračné stretnutia...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 12.12.2023

Prednáška a beseda s Katarínou Nádaskou je posledná v cykle stretnutí o zachovávaní tradícií...

viac o projekte


Knižnica ako rodinná destinácia

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 12.12.2023

Zámerom projektu je naďalej podporovať, motivovať a viesť k čítaniu deti, mládež a dospelých a vytvoriť, pre všetky vekové kategórie návštevníkov priestor, osobne sa stretnúť so súčasnými tvorcami literatúry a odborníkmi z rôznych oblastí kultúrneho, umeleckého a spoločenského života. Cez atraktívnu škálu podujatí v jednotlivých blokoch formovať vzťah nielen ku knihám, ale aj k pravidelným návštevám knižnice a budovaniu pozitívneho vzťahu ku knižnici a zmysluplnému tráveniu voľného času.

viac o projekte


Svoj príbeh rozpráva 5

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 12.12.2023

Prednáška: Karpatský front a Slováci v prvej svetovej vojne

viac o projekte


Svoj príbeh rozpráva 5

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 12.12.2023

Beseda s prednáškou: Martin Drobňák - Činnosť KVH Beskydy

viac o projekte


Mladý, hybaj do knižnice!

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 12.12.2023

Cieľom projektu je podpora čítania prostredníctvom pravidelného organizovania zaujímavých a rôznorodých stretnutí nielen s autormi kníh, ale aj s osobnosťami, ktoré sa podieľajú na kultúrnom a spoločenskom dianí v rôznych oblastiach kultúry. Stretnutiami čitateľov s pozvanými chceme podporiť záujem o čítanie a literatúru, umožniť čitateľom nahliadnuť do zákulisia jednotlivých profesií, dať priestor živej interakcii a prezentovať fond našej knižnice.

viac o projekte


365 dní v knižnici

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 11.12.2023

Tureckým Kurdistanom cez bájny Ararat – cestovateľská prednáška s Jířím Kolim Kolínským, 11. december 2023 od 17.00 hod. v multimediálnom úseku liptovskej knižnice.

viac o projekte


S detskou knihou - XVI. ročník

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 09.12.2023

Vianočné tvorivé dielne pre deti

viac o projekte


Literárna kuchyňa

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 08.12.2023

Knižnica MCK Malacky v Literárnej kuchyni namieša prvú zimnú výchovno-vzdelávaciu kašu, ktorá podporuje čitateľskú gramotnosť, čiže trávenie kníh u detí a mládeže a ich záujem o literatúru. Pripravili sme pre žiakov organizované stretnutie s grafikom a ilustrátorom Miroslavom Regitkom. Pod jeho vedením si deti vyskúšajú na vlastnej koži, aké to je, zhmotňovať svoje predstavy o príbehoch na stránkach papiera.

viac o projekte


V knižnici sa nenudíme

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 08.12.2023

Tvorivá dielňa so Silviou Varčovou - šitá vianočná pohľadnica

viac o projekte


Lebo na nich záleží... II.

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 08.12.2023

Stretnutie s včelárom Marcelom Mihokom z občianskeho združenia Slnkotvor, spojené s včelárskou adventnou tvorivou dielňou.

viac o projekte


Rajecké knihobranie

Miesto a termín konania: Rajec, Slovenská republika / 07.12.2023 - 30.06.2024

Akvizícia knižného fondu pre Mestskú knižnicu Rajec

viac o projekte


Renovácia interiéru knižnice- 3. etapa detské oddelenie

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 07.12.2023 - 29.12.2023

Realizujeme renováciu interiéru knižnice-3. etapa detské oddelenie nákupom interiérového zariadenia , sú to kreslá, stolíky, lampy, podsedáky...Objednané máme knižné regále, ktoré očakávame.

viac o projekte


... v priestore knihy

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 07.12.2023

Prednáška o montessori je určená pre rodičov.

viac o projekte


Stonožkové čítanie 2023

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 07.12.2023 - 08.12.2023

Výtvarný workshop s ilustrátorkou detských kníh Hedvigou Gutierrez pre žiakov 1. stupňa ZŠ

viac o projekte


Knižnica pre všetkých 3

Miesto a termín konania: Liptovský Hrádok, Slovenská republika / 07.12.2023

Etikoterapeutické pohľady - O DAROCH, o dávaní aj prijímaní

viac o projekte


V knižnici sa nenudíme

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 07.12.2023

Beseda a tvorivý workshop so sestrami Jančovými

viac o projekte


Vzdelávacie a komunitné akcie

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 06.12.2023

O rómskych vianočných piesňach s etnomuzikologičkou Janou Belišovou

viac o projekte


Čítam – rozumiem – myslím – som 2. ročník

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 06.12.2023

beseda s autorom Tomášom Trembáčom

viac o projekte


Knižnica pre všetkých 3

Miesto a termín konania: Liptovský Hrádok, Slovenská republika / 06.12.2023

workshop s výtvarníčkou a ilustrátorkou

viac o projekte


... v priestore knihy

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.12.2023

Besedu so spisovateľkou Martinou Juhász z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Beseda je určená pre deti škôlkarského veku, v sprievode rodičov a triedne kolektívy MŠ.

viac o projekte


Knižnica - záhrada poznania a porozumenia

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 05.12.2023

Pozývame vás na stretnutie s Ivanou Havranovou. Vyštudovaná žurnalistka pracovala a profesionálne rástla v redakcii Smena a Zornička. Pracovala aj v Československej televízii ako publicistka mládežníckeho magazínu Televízny klub mladých, neskôr si založila vlastné vydavateľstvo a vydávala časopisy. Je autorkou viac ako 400 televíznych scenárov a napísala 50 kníh. V súčasnosti je šéfredaktorkou časopisu Praktická Slovenka. Moderátorkou bude Alena Beňová, hudobným hosťom Lívia Doležalová.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 05.12.2023

Knižničný kaleidoskop predstavuje pestrú paletu podujatí, ktorých cieľom je zvýšenie návštevnosti knižnice, obohatenie kultúrneho života a literárneho rozhľadu obyvateľov. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými podujatiami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


Mladý, hybaj do knižnice!

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 05.12.2023

Cieľom projektu je podpora čítania prostredníctvom pravidelného organizovania zaujímavých a rôznorodých stretnutí nielen s autormi kníh, ale aj s osobnosťami, ktoré sa podieľajú na kultúrnom a spoločenskom dianí v rôznych oblastiach kultúry. Stretnutiami čitateľov s pozvanými chceme podporiť záujem o čítanie a literatúru, umožniť čitateľom nahliadnuť do zákulisia jednotlivých profesií, dať priestor živej interakcii a prezentovať fond našej knižnice.

viac o projekte


Vzdelávacie a komunitné akcie

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 04.12.2023

Sladké cesty vianočného pečiva s etnologičkou Katarínou Nádaskou.

viac o projekte


LiteraTÚRA

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 04.12.2023

Už 4.12.2024 sa stretneme s ďalším spisovateľom v rámci cyklu LiteraTÚRA. Tentokrát to bude Marek Zákopčan. Debutoval zbierkami kriminálnych príbehov Mesto tieňov 1 a 2, založených na televíznom seráli Mesto tieňov a románom Zradná vášeň. V dobe svojho debutu v roku 2008 patril k najmladším autorom vydavateľstva Ikar. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


V knižnici hravo a veselo

Miesto a termín konania: Rudlov, Slovenská republika / 03.12.2023

Beseda so spisovateľom Valentínom Šefčíkom a stretnutie s mikulášom.

viac o projekte


Cyklus podujatí v obecnej knižnici v Podhorí

Miesto a termín konania: Podhorie, Slovenská republika / 02.12.2023

Vianočné tvorivé dielničky pre deti a rodičov.

viac o projekte


Vranovské knihodni 2023

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 01.12.2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj vás pozývajú na komiksový workshop a zároveň aj na vyhodnotenie súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu, ktoré sa uskutoční 1. decembra 2023 o 9.00 hod.

viac o projekte


S detskou knihou - XVI. ročník

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.12.2023

Beseda so spisovateľkou / autorské čítanie

viac o projekte


Keď sa začítame 5

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 01.12.2023

Beseda so sinologičkou a spisovateľkou, Dominikou Sakmárovou

viac o projekte


Spiš, píše

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 30.11.2023

V rámci projektu Spiš píše organizujeme cyklus šiestich besied so spisovateľmi, ktorí pochádzajú alebo pôsobia v regióne Spiš. Na jednotlivých stretnutiach nám spisovatelia predstavia svoju tvorbu a dozvieme sa, ako sa autorom na Spiši píše. Moderátorom stretnutia bude Lukáš Marhefka a program bude doplnený hudobným vystúpením žiakov zo ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


S detskou knihou - XVI. ročník

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 30.11.2023

Beseda so spisovateľkou / tvorivá dielňa

viac o projekte


Keď kniha ožije

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 30.11.2023

literárno-hudobné komunitné podujatie

viac o projekte


Besedy, prednášky, tvorivé dielne a medzigeneračné stretnutia...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 30.11.2023 - 01.12.2023

Pokračujeme v realizácii projektu pre našich používateľov.

viac o projekte


Deti, hurá do knižnice

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 29.11.2023

Literárna dielňa - 2krát na námet knihy Malý princ od Antoine de Saint Exupery s lektorkou Jaroslavou Štefančinovou.

viac o projekte


Lebo na nich záleží... II.

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 29.11.2023

Náučné stretnutie s veterinárnou lekárkou

viac o projekte


365 dní v knižnici

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 28.11.2023

Tajomstvá jaskýň. Prečo je Slovensko také bohaté na jaskyne? Dve náučné prednášky geológa Juraja Littvu pre I. a II. stupeň ZŠ; 28. november 2023 o 9.00 hod. a 10.30 hod.

viac o projekte


Knižnica pre mládež

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 28.11.2023

Podujatie Kinopríbehy na tému Nežná revolúcia sa skladá z filmu a následnej diskusie s odborníkmi.

viac o projekte


Mladý, hybaj do knižnice!

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 28.11.2023

Cieľom projektu je podpora čítania prostredníctvom pravidelného organizovania zaujímavých a rôznorodých stretnutí nielen s autormi kníh, ale aj s osobnosťami, ktoré sa podieľajú na kultúrnom a spoločenskom dianí v rôznych oblastiach kultúry. Stretnutiami čitateľov s pozvanými chceme podporiť záujem o čítanie a literatúru, umožniť čitateľom nahliadnuť do zákulisia jednotlivých profesií, dať priestor živej interakcii a prezentovať fond našej knižnice.

viac o projekte