Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Knižnica pre vás

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 29.09.2022

Beseda so spisovateľom a publicistom Jurajom Hradským, moderátor redaktor Martin Jurčo

viac o projekte


Podtatranský školák 6. ročník

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 29.09.2022 - 30.09.2022

Podtatranský školák 6. ročník, súťaž školských časopisov základných škôl Prešovského a Košického kraja. Cieľom súťaže je podporiť a podchytiť začínajúce školské časopisy a zvýšiť odbornú úroveň už vydávaných časopisov. Súťaž prebieha pod odbornou garanciou novinárov a redaktorov, ktorí sa denne zaoberajú touto činnosťou.

viac o projekte


Literárna kuchyňa

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 28.09.2022

Knižnica MCK Malacky namieša vo svojej jesennej Literárnej kuchyni výchovno-vzdelávaciu kašu, ktorá podporuje čitateľskú gramotnosť, čiže trávenie kníh u detí a mládeže a ich záujem o literatúru. Pripravili sme pre žiakov organizované stretnutie so zaujímavou kuchárkou, ktorá má niečo spoločné s varením knižiek. Je to spisovateľka a najmä ilustrátorka a vydavateľka detských kníh Danica Pauličková. Je známa svojimi ilustráciami rozprávok.

viac o projekte


Knižnica = tretie miesto

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.09.2022

Projekt zameraný na vzdelávanie a rozvoj čitateľskej gramotnosti.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 27.09.2022

Rozmanitosť a spôsob života dinosaurov - interaktívná, vizuálne pútavá prezentácia, ktorá žiakom sprostredkuje to najzaujímavejšie a najdôležitejšie o dinosauroch. Ako žili a ako vyzerali dinosaury? Aké boli rôznorodé? Ako sa vyvíjali a aké boli veľké ? A vymreli vôbec? Na tieto otázky a mnohé ďalšie sa zamera interaktívna prednáška založená na najnovších poznatkoch o svete dinosaurov.

viac o projekte


Motivačné aktivity s detským čitateľom

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 27.09.2022 - 20.12.2022

Projekt a jeho zámer a ciele poskytujú priestor pre knihovníkov, ktorým záleží na inovovaní a modernizovaní knihovníckych podujatí. Ponúkame knihovníkom, ktorí pracujú s detským čitateľom tipy na rôzne aktivity a podujatia, ktoré podnecujú záujem o knihy a rozvoj čítania.

viac o projekte


Živá knižnica

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 27.09.2022

stretnutie spisovateľky Veroniky Šikulovej s deťmi senických ZŠ

viac o projekte


Knižnica na dosah

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 27.09.2022 - 30.11.2022

Psychomotorický tréning pre seniorov. Kurz bude prebiehať od septembra do novembra 2022; v rozsahu 60 minút za týždeň,

viac o projekte


Deti, hurá do knižnice

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 27.09.2022

Prostredníctvom storytellingu so spisovateľkou a šéfredaktorkou Lenkou Šinogvskou sa deti dostanú do rôznych kútov Slovenska a spoznajú ich prírodné i kultúrno-historické osobitosti. Nerozlučným spoločníkom na cestách bude kocúr Felix, ktorý detského čitateľa verne sprevádza na všetkých týchto objavných cestách. Zároveň deti hravým spôsobom spoznajú zvieratá, rastliny, stavby, odievanie i spôsob života našich predkov vo vybraných regiónoch.

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihách

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 26.09.2022

Beseda s Miroslavom Regitkom pri príležitosti slávnostného odovzdania zrekonštruovaných priestorov pobočky knižnice

viac o projekte


„Čriepky poznania“ – pohľady na archeologické zistenia pri objavoch v zaniknutej stredovekej dedinke Šoldov.

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 25.09.2022

„Čriepky poznania“ – pohľady na archeologické zistenia pri objavoch v zaniknutej stredovekej dedinke Šoldov. Autorské povesti o stredovekom Liptove, Templároch...

viac o projekte


Brána príbehov dokorán

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 23.09.2022

Prednáška historičky a etnologičky Kataríny Nádaskej

viac o projekte


Knižnica na dosah

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 23.09.2022

Guľko Bombuľko. Bábkové divadelné predstavenie - divadlo Tuš. 23. september 2022 o 9,30 hod.

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihách

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 23.09.2022

Stretnutie s nevidiacim knihovníkom

viac o projekte


Literárna čitáreň

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 22.09.2022

Projekt Literárna čitáreň, ktorého cieľom je zamerať sa na súčasných slovenských autorov prostredníctvom osobného stretnutia a priblížiť ich tvorbu čitateľskej verejnosti. Každá beseda s autorom spája čitateľov s knihou, s príbehmi a prináša aj vnútorné obohatenie a podporí začínajúcich autorov aj na regionálnej úrovni.

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihách

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 22.09.2022

Stretnutie s regionálnou autorkou Ivanou Popluhárovou.

viac o projekte


Prešov číta rád

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 21.09.2022 - 23.09.2022

17. ročník literárneho festivalu Prešov číta rád je prezentácia kvalitnej literatúry a jej tvorcov medzi študentmi gymnázií a stredných škôl a širokou čitateľskou verejnosťou.

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre V.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 20.09.2022

Rok 2022 je vyhlásený za Európsky rok mládeže. Od marca 2020 sa celý svet borí s problémami, ktoré spôsobila pandémia Covidu 19. Jedným z problémov, ktoré vznikli ako následok izolácie problém ľudí komunikovať, zníženie ich sebavedomia, tiež strata smeru či životnej cesty. 5. ročník projektu Tajomstvá v literatúre ponúkne deťom, mládeži, a ostatným vekovým skupinám, nové pohľady na ich problémy s hľadaním sebavedomia, identity a životných cieľov.

viac o projekte


Živá knižnica

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 20.09.2022

Stretnutie študentov SŠ s odborníkmi zo Slovenskej debatnej asociácie

viac o projekte


Živá knižnica

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 20.09.2022

diskusné popoludnie pre učiteľov ZŠ s psychologičkou Monikou Grepiniakovou na tému šikanovania v škole

viac o projekte


Knižnica pre vás

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 20.09.2022

Stretnutie čitateľskej verejnosti so spisovateľkou Katarínou Kucbelovou moderuje Jozef Dado Nagy.

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre V.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 19.09.2022

Rok 2022 je vyhlásený za Európsky rok mládeže. Od marca 2020 sa celý svet borí s problémami, ktoré spôsobila pandémia Covidu 19. Jedným z problémov, ktoré vznikli ako následok izolácie problém ľudí komunikovať, zníženie ich sebavedomia, tiež strata smeru či životnej cesty. 5. ročník projektu Tajomstvá v literatúre ponúkne deťom, mládeži, a ostatným vekovým skupinám, nové pohľady na ich problémy s hľadaním sebavedomia, identity a životných cieľov.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 19.09.2022 - 14.10.2022

Knižničný kaleidoskop predstavuje rozmanité aktivity, ktorých cieľom je obohatiť kultúrny život a literárny rozhľad obyvateľov a tiež zvýšiť návštevnosť knižnice. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými aktivitami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


Knižnica pre mládež

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 19.09.2022

Šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica ponúka divadlo a štylizovanú hodinu dejepisu určenú pre základné a stredné školy, so zameraním na slovenské dejiny.

viac o projekte


Stonožkové čítanie 2022 - kampaň na podporu čítania detí

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 16.09.2022

Divadelné predstavenie o Williamovi Shakespearovi a jeho tvorbe v podaní Divadla Féder teáter s nadväzným workshopom

viac o projekte


LiteraTÚRA - beseda s Dominikou Sakmárovou

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 16.09.2022

V piatok 16.9.2022 si študenti gymnázia vypočujú veselé príhody, ktoré napísala autorka Dominika Sakmárová v knihách Mačací kožuch a ťava pri čínskom múre a v najnovšej Kórejské halušky. Humorné cestopisné príbehy vychádzajú z obdobia štúdia na Taiwane a v Číne, neskôr žila so svojou rodinou tri roky v Južnej Kórei. Tešíme sa na rozprávanie o bežnom živote na ďalekom východe očami a srdcom slovenskej východniarky. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Jesenné knihobranie 3

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 16.09.2022

Projekt Jesenné knihobranie 3 je zameraný na propagačnú a osvetovú činnosť v oblasti literatúry a knižnej kultúry. Cieľom projektu je čo najviac priblížiť svet literatúry, rozdielne možnosti vyjadrovania sa v knihe, predstaviť dramatizáciu rozprávky prostredníctvom divadelno-tanečného vystúpenia a tvorivých aktivít, sprostredkovať prezentáciu zaujímavých tém a ponúknuť doplňujúce podujatia k výučbovému procesu na školách.

viac o projekte


Jesenné knihobranie 3

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 16.09.2022

Projekt Jesenné knihobranie 3 je zameraný na propagačnú a osvetovú činnosť v oblasti literatúry a knižnej kultúry. Cieľom projektu je čo najviac priblížiť svet literatúry, rozdielne možnosti vyjadrovania sa v knihe, predstaviť dramatizáciu rozprávky prostredníctvom divadelno-tanečného vystúpenia a tvorivých aktivít, sprostredkovať prezentáciu zaujímavých tém a ponúknuť doplňujúce podujatia k výučbovému procesu na školách.

viac o projekte


Premeny života

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 14.09.2022

Rok 2022 je Európskym rokom mládeže, zároveň sa uzavrie Medzinárodná dekáda pre zbližovanie kultúr 2013-2022. Pripomenieme si aj 80. výročie odsunu Židov počas II. svet. vojny z vtedajšieho Slovenského štátu. Verejnosti chceme poskytnúť informácie o tomto období, poukázať na spolužitie rôznych komunít a odhodlanie zachraňovať ľudské životy napriek hrozbe smrti. Priblížime históriu, osudy i súčasný život rôznych národností, aby sa udalosti minulé stali mementom pre súčasnú generáciu.

viac o projekte


Živá knižnica

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 14.09.2022

Pozývame na stretnutie s autorom Igorom Lebiedzíkom

viac o projekte


LiteraTÚRA

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 14.09.2022

Pozývame Vás na besedu so známou slovenskou spisovateľkou Luciou Saskovou, rodáčkou zo Žiliny. Na svojom konte má už jedenásť románov. Svojim debutom Zlatokopka si ihneď získala priazeň čitateliek. Najnovší román s názvom Utajená vychádza práve v týchto dňoch. O svojich knihách, vášni k písaniu, ale aj o bežnom živote nám porozpráva 14. septembra o 17. hodine v priestoroch pobočky Juh 1. Tešíme sa na Vás! Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 13.09.2022

Knižničný kaleidoskop predstavuje rozmanité aktivity, ktorých cieľom je obohatiť kultúrny život a literárny rozhľad obyvateľov a tiež zvýšiť návštevnosť knižnice. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými aktivitami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


Knižnica pre vás

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 12.09.2022

Stretnutie detí s hudobníkom a spisovateľom Branislavom Jobusom

viac o projekte


ČÍTAJÚCE MESTO 2

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 09.09.2022 - 30.09.2022

30. ročník výstavy najkrajších kalendárov Slovenska v spolupráci s Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov

viac o projekte


Poď z ulice do knižnice. VII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 09.09.2022 - 30.09.2022

V VII. ročníku projektu Poď z ulice do knižnice sa zameriavame na rozvoj čitateľských schopností u detí a mládeže. Do literárneho diania zapojíme deti rôznych vekových kategórií a prostredí. Knihy predstavíme v rôznych podobách (zážitkové a inscenované čítania, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy, besedy, výstavy, workshopy pre rodičov), to sú aktivity, ktoré formujú postoj detí k životu, umožnia im budovať svoje estetické cítenie a podporia ich intelektuálny rozvoj.

viac o projekte


Poď z ulice do knižnice. VII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 09.09.2022

V VII. ročníku projektu Poď z ulice do knižnice sa zameriavame na rozvoj čitateľských schopností u detí a mládeže. Do literárneho diania zapojíme deti rôznych vekových kategórií a prostredí. Knihy predstavíme v rôznych podobách (zážitkové a inscenované čítania, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy, besedy, výstavy, workshopy pre rodičov), to sú aktivity, ktoré formujú postoj detí k životu, umožnia im budovať svoje estetické cítenie a podporia ich intelektuálny rozvoj.

viac o projekte


Keď sa začítame 4

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 08.09.2022

Beseda so spisovateľom Petrom Šloserom, autorom štyroch detektívnych románov zo slovenského prostredia.

viac o projekte


Literárna čitáreň

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 08.09.2022

Poézia, ako umelecký prejav písaný veršom na voľné chvíle. V rámci podujatia chceme poukázať na to, aké je dôležité pristupovať k textu s citovým nasadením. Sústredíme sa na texty Milana Rúfusa. Nový interpretačný rozmer ponúkne širokej verejnosti Michal Novodomský.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 08.09.2022 - 24.09.2022

Zámerom projektu Zaži knihu je prispieť k podpore čítania a vzdelávania v oblasti literatúry. Za cieľ si dáva najmä prezentovať a propagovať českú a slovenskú literatúru pre deti i dospelých inovatívnymi formami prostredníctvom rôznych druhov umenia. Deti sa môžu tešiť na atraktívne podujatia: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy ilustrátorov, workshopy, programy k 100. výročiu narodenia Kláry Jarunkovej. Dospelých poteší literárna kaviareň Knihotúlanie.

viac o projekte


Cesta umením

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 07.09.2022

Cesta umením je projekt, kde na putovnej ceste umením s príznačným názvom „Tri múzy“, ktorá bude plná inšpirácii a jedinečnej atmosféry nám autorky predstavia čo majú spoločné spisovateľka Andrea Rimová, fotografka Lucia Obžerová a maliarka Jana Medňanská Večerná.

viac o projekte