Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Knižnica = tretie miesto

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 09.11.2022

Projekt na podporu vzdelávania a zvyšovania čitateľskej gramotnosti

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihách

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 08.11.2022

Interaktívna, pútavá prezentácia vedeckého publicistu Dušana Valenta.

viac o projekte


Literárnymi chodníkmi hornej Nitry

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 08.11.2022

Náš región sa neodmysliteľne spája s baníctvom. Prvé zmienky o ťažbe zlata na Hornej Nitre pochádzajú už zo 14. storočia, modernejšia história je silne spätá s ťažbou uhlia. Banské lokality na Slovensku sú opradené tajomstvami a príbehy (nielen) pre deti ich opisujú ako miesta, kde žijú mýtické bytosti - napríklad permoníci. Príbeh o chlapcovi Dodovi, ktorý sa s permoníkmi stretol, mladým čitateľom v interaktívnom podujatí predstaví vzácny hosť, Lenka Šingovská.

viac o projekte


Knižnica pre vás

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 08.11.2022

Stretnutie detí so spisovateľkou Vladimírou Kmečovou v rámci cyklu Kniha a ešte trochu viac

viac o projekte


Knižnica pre vás

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 08.11.2022

Stretnutie s pedagógmi Stanislavom a Mariánom Kamenčíkovcami, moderuje Martin Jurčo. Určené pre študentov SŠ.

viac o projekte


Knižnica na dosah

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 07.11.2022

Eduard a jeho zázračná cesta, bábkové divadelné predstavenie pre deti 4. ročníka ZŠ, na motívy knihy americkej spisovateľky Kate DiCamillo, 7. november 2022 o 9,30 a 10,30 hod.

viac o projekte


Jesenné knihobranie 3

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 07.11.2022

Projekt Jesenné knihobranie 3 je zameraný na propagačnú a osvetovú činnosť v oblasti literatúry a knižnej kultúry. Cieľom projektu je čo najviac priblížiť svet literatúry, rozdielne možnosti vyjadrovania sa v knihe, predstaviť dramatizáciu rozprávky prostredníctvom divadelno-tanečného vystúpenia a tvorivých aktivít, sprostredkovať prezentáciu zaujímavých tém a ponúknuť doplňujúce podujatia k výučbovému procesu na školách.

viac o projekte


U mešťana Rubigalla

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 05.11.2022

Hudobno - poetický večer v spoločnosti exkluzívnych hostí.

viac o projekte


Svoj príbeh rozpráva 4

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 04.11.2022

Stretnutie s výtvarníčkou Drahoslavou Zalaiovou a vyhodnotenie detských výtvarných prác

viac o projekte


(Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2022)

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 03.11.2022

Krajské kolo literárno-vedomostnej súťaže Knižný Vševedko

viac o projekte


Vranovské knihodni

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 03.11.2022

Hornozemplínska knižnica pozýva na stretnutie s ilustrátorom Radom Repickým, ktoré sa uskutoční 3. novembra 2022 o 10.00 h. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Knižnica = tretie miesto

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 03.11.2022

Projekt zameraný na vzdelávanie a zvyšovanie čitateľskej gramotnosti

viac o projekte


Vianočná knižka sa otvára

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 01.11.2022 - 31.12.2022

Zámerom projektu je v predvianočnom adventnom čase ponúknuť deťom, mládeži a celej čitateľskej verejnosti čítanie a upriamiť pozornosť na kvalitné knihy. Smerujeme k výchove k literárnemu a ilustračnému umeniu najmä u detského čitateľa.

viac o projekte


ČÍTAJÚCE MESTO 2

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 31.10.2022

tvorivé strašidelné dielničky pre rodiny s deťmi, spojené s čítaním jesenných príbehov

viac o projekte


U mešťana Rubigalla

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 28.10.2022

Večer v znamení histórie, bosoriek a čarodejníc, sprevádzaný skvelou stredovekou hudbou.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 27.10.2022

Interaktívne podujatie zamerané na propagáciu a zatraktívnenie čítania literatúry určenej deťom. Obsahuje 4 druhy aktivít: zážitkové čítanie "strašidelných" príbehov, súťaž Miss ježibaba, ples a ilustrovanie "strašidelných" príbehov.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 27.10.2022

Stretnutie s cestovateľom, prednáška spojená s prezentáciou

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 27.10.2022

Stretnutie s regionalným historikom Mgr. Matejom Starjákom PhD.

viac o projekte


Keď sa začítame 4

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 27.10.2022

Literárny večer: Anasoft litera 2022, debata o aktuálnej pätici nominovaných kníh

viac o projekte


Knižnica = tretie miesto

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 27.10.2022

Projekt zameraný na čitateľskú gramotnosť detí a vzdelávanie všetkých vekových kategórií

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 26.10.2022

Stretnutie so psychologičkou Mgr. Dajanou Brajovou pre detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 26.10.2022

Interaktívny seminár pre učiteľov ZŠ a knihovníkov, zameraný na prácu s knihou a detským čitateľom.

viac o projekte


Živá knižnica

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 26.10.2022

Stretnutie s rodinnou farmaceutkou Janou Michaličkovou

viac o projekte


Knižnica pre vás

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 26.10.2022

V rámci cyklu Kniha a ešte trochu viac sa deti stretnú so spisovateľkou Veronikou Šikulovou a jej najnovšou knihou Zelená pošta.

viac o projekte


Knižnica pre vás

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 26.10.2022

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže a oceňovanie víťazov

viac o projekte


Krajina kníh

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 26.10.2022

V rámci projektu Krajina kníh si do knižnice pozývame na besedy autorov a ilustrátorov detských kníh. V rámci projektu Krajina kníh si do knižnice pozývame na besedy autorov a ilustrátorov detských kníh.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 26.10.2022

Beseda s Petrou Nagyovou Džerengovou sa uskutočnila pre deti zo ZŠ Pohraničná v Komárne

viac o projekte


Stonožkové čítanie 2022 - kampaň na podporu čítania detí

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 25.10.2022 - 26.10.2022

Besedy s workshopmi o tvorbe komiksov so spisovateľkou a autorkou komiksov Klárou Smolíkovou

viac o projekte


Krajina kníh

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 25.10.2022

V rámci projektu Krajina kníh si do knižnice pozývame na besedy autorov a ilustrátorov detských kníh. V októbri nás navštívi ilustrátorka Katarína Ilkovičová, ktorá deťom porozpráva o tom, ako sa do kníh kreslia ilustrácie. Pre deti si pripravila aj zaujímavý ilustrátorský workshop.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 25.10.2022 - 31.12.2022

25. októbra sme slávnostne otvorili zrekonštruovanú knižnicu s vernisážou výstavy fotoklubu Helios z Komárna.

viac o projekte


Lebo na nich záleží...

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 24.10.2022

Porozprávame sa o tom, ako môžeme byť nápomocní svojim opereným (nielen) sídliskovým susedom.

viac o projekte


Literárnymi chodníkmi hornej Nitry

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 24.10.2022

Diskusia s dvomi spisovateľmi Vandou Rozenbergovou a Marekom Mittašom – ktorí boli a sú zamestnancami Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi. Spisovatelia budú rozprávať o knižniciach, zaspomínajú si na svoje čitateľské a spisovateľské začiatky, porovnajú prácu v knižnici - aká je teraz a aká bola v minulosti, ako sa zmenila práca knihovníka za posledné roky. Podujatie je vhodné pre verejnosť a študentov stredných škôl.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 21.10.2022

Hornozemplínska knižnica a Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na Odborný seminár spojený so slávnostným vyhodnotením výsledkov regionálnej súťaže.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 21.10.2022

Prostredníctvom projektu knižnica sprístupňuje verejnosti pestrú paletu rozmanitých podujatí, rozvíja čitateľskú a informačnú gramotnosť, prináša spestrenie kultúrneho života a zlepšuje literárny rozhľad obyvateľov, podporuje kreativitu, ponúka priestor pre aktívne trávenie voľného času a rozvíja sociálne interakcie rôznych skupín používateľov.

viac o projekte


LiteraTÚRA

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 20.10.2022

Pozývame Vás na ďalšiu zo série besied v rámci projektu LiteraTÚRA. Tentokrát sa stretneme s Michaelou Ellou Hajdukovou, autorkou románov pre ženy. Príbehy, ktoré píše, sú charakteristické tým, že sa odohrávajú v súčasnosti, zároveň sčasti v minulosti a tiež vo svete medzi nebom a zemou. Tešíme sa na Michaela Ella Hajduková - autorka v Centre Podtatranskej knižnice v Poprade (Podtatranská 1) už 20.10.2022 o 16.30. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Knižnica pre všetkých 2

Miesto a termín konania: Liptovský Hrádok, Slovenská republika / 20.10.2022

Cyklus tvorivých workshopov

viac o projekte


Veľká výprava knižným svetom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 20.10.2022

Červ, Vlk, Volavka alebo Kukučka? Nielen tieto zvieratá, ale aj mnohé ďalšie majú čestné miesto na obálkach kníh mladého autora kriminálnych príbehov, Františka Kozmona. Okrem zaujímavého rozprávania o autorovej tvorbe bude príležitosť podebatovať o všetkom, čo návštevníkov bude zaujímať.

viac o projekte


Keď sa začítame 4

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 20.10.2022

Beseda so slovenským kameramanom, režisérom a scenáristom Jurajom Galvánkom

viac o projekte


Živá knižnica

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 19.10.2022

Debatné podujatie pre stredoškolákov s lektormi Slovenskej debatnej asociácie, ktoré sa uskutoční v stredu 19. 10. 2022 o 9 h.

viac o projekte


Premeny života

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 19.10.2022

Rok 2022 je Európskym rokom mládeže, zároveň sa uzavrie Medzinárodná dekáda pre zbližovanie kultúr 2013-2022. Pripomenieme si aj 80. výročie odsunu Židov počas II. svet. vojny z vtedajšieho Slovenského štátu. Verejnosti chceme poskytnúť informácie o tomto období, poukázať na spolužitie rôznych komunít a odhodlanie zachraňovať ľudské životy napriek hrozbe smrti. Priblížime históriu, osudy i súčasný život rôznych národností, aby sa udalosti minulé stali mementom pre súčasnú generáciu.

viac o projekte