Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Živý svet knižnice

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 04.04.2024

Zámerom projektu je prostredníctvom jednotlivých podujatí na podporu čítania, komunitných aktivít a vzdelávacích programov pre verejnosť, ale aj odborných pre knihovníkov, ponúknuť knižnicu ako dôležité miesto kultúry, vzdelávania a stretávania sa. Projekt v sebe zahŕňa pravidelné cyklické mesačné kultúrno – vzdelávacie podujatia pre rôzne komunity.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 02.04.2024

Spisovateľka Alica Eštoková ponúkne pohľad do svojej tvorby a porozpráva o svojich literárnych snoch, úvahách a zážitkoch.

viac o projekte


Vzdelávanie umením

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 01.04.2024 - 30.04.2024

Cieľom je výchovné a vzdelávacie pôsobenie na žiakov, zamerané na rozvoj poznávania rôznych druhov umenia v jeho literárnej, dramatickej, výtvarnej, vizuálnej a hudobnej podobe, podnietenie kreatívneho myslenia, obrazotvornosti a podporu kultúrnej a literárnej gramotnosti žiakov. Pri realizácii využijeme rôzne formy prezentácie - osobné stretnutia s autormi, účinkujúcimi divadelných dramatizácií, bábkové predstavenia, workshopy, výstavy a iné, žiaci sa od umelcov dozvedia informácie ich tvorbe.

viac o projekte


Čítame zas a znova

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 01.04.2024 - 30.04.2024

Cieľom projektu je vzbudiť a podporiť záujem o čítanie, rozvinúť literárnu gramotnosť, odprezentovať slovenskú i českú literatúru s cieľom upevňovania vzťahov medzi našimi národmi. Pri realizácii využijeme rôzne formy prezentácie ako napr. interaktívne dramatizácie, zážitkové a inscenované čítania z tvorby českých a slovenských autorov, kreatívne dielne, besedy, letné a tvorivé tábory, výstavy ilustrátorov, predstavíme inšpiratívne umelecké osobnosti, detské časopisy a čitateľské projekty.

viac o projekte


Čítame zas a znova

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 31.03.2024

Cieľom projektu je vzbudiť a podporiť záujem o čítanie, rozvinúť literárnu gramotnosť, odprezentovať slovenskú i českú literatúru s cieľom upevňovania vzťahov medzi našimi národmi. Pri realizácii využijeme rôzne formy prezentácie ako napr. interaktívne dramatizácie, zážitkové a inscenované čítania z tvorby českých a slovenských autorov, kreatívne dielne, besedy, letné a tvorivé tábory, výstavy ilustrátorov, predstavíme inšpiratívne umelecké osobnosti, detské časopisy a čitateľské projekty.

viac o projekte


Literárna kuchyňa

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 27.03.2024

Knižnica MCK Malacky v Literárnej kuchyni namieša prvú jarnú výchovno-vzdelávaciu kašu, ktorá podporuje čitateľskú gramotnosť, čiže trávenie kníh u detí a mládeže a ich záujem o literatúru. Do našej kuchyne k nám zavíta spisovateľka Kristína Mišovičová so svojou knižnou novinkou pre deti Tulaj zo zberného dvora.

viac o projekte


Vitajte v knižnici VII.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 25.03.2024

Zámerom projektu je pokračovanie v realizácii úspešných komunitných a vzdelávacích podujatí s cieľom zvyšovať vzdelanostnú úroveň návštevníkov, podporovať čítanie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Besedy, prednášky, autorské čítania budú dopĺňať motivačné súťaže, tvorivé dielne a iné popularizačné aktivity určené pre deti, mládež, dospelých, seniorov. Aktuálne pozývame na autorskú besedu s laureátkou Ceny Anasoft Litera so S. Urikovou.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 22.03.2024

Stretnutie s ilustrátorkou Hedvigou Gutierrez - workshop pre deti.

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihe

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 22.03.2024

Podujatie na podporu čítania

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihe

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 22.03.2024

Bábkovo činoherné predstavenie pre deti

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 22.03.2024

Divadelné predstavenie - Osmijanko n.o.

viac o projekte


Knižnica pre všetkých

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 22.03.2024

Tradičné a obľúbené podujatie medzinárodného významu zamerané na podporu detského čítania. Tohtoročné podujatie sa realizuje aj s prenocovaním detí v priestoroch knižnice do soboty. V rámci programu sa deti môžu tešiť na hľadanie pokladu, prehliadku mesta, rôzne hry, množstvo netradičných tvorivých dielní. Prekvapením večera bude tajný hosť, ktorého účasť z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Tajným hosťom bude kontaktná zoo zameraná na plazy, obojživelníky, ryby a hmyz.

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihe

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 20.03.2024

Beseda so spisovateľom Romanom Bratom

viac o projekte


Čítam, teda som - systematická akvizičná činnosť

Miesto a termín konania: Východná, Slovenská republika / 20.03.2024

Deň otvorených dverí v obecnej knižnici vo Východnej, za účelom propagácie novo-nadobudnutých kníh a tiež propagácia samotnej knižnice pre prilákanie návštevníkov.

viac o projekte


Čítame zas a znova

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 19.03.2024

Cieľom projektu je vzbudiť a podporiť záujem o čítanie, rozvinúť literárnu gramotnosť, odprezentovať slovenskú i českú literatúru s cieľom upevňovania vzťahov medzi našimi národmi. Pri realizácii využijeme rôzne formy prezentácie ako napr. interaktívne dramatizácie, zážitkové a inscenované čítania z tvorby českých a slovenských autorov, kreatívne dielne, besedy, letné a tvorivé tábory, výstavy ilustrátorov, predstavíme inšpiratívne umelecké osobnosti, detské časopisy a čitateľské projekty.

viac o projekte


Medzi slovami, medzi riadkami

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 19.03.2024 - 21.03.2024

Srdečne Vás pozývame na 9. ročník Festivalu detskej literatúry S knihou ma baví svet. Uskutoční sa v Centre Podtatranskej knižnice v Poprade (Podtatranská 1548/1) 20.marca 2024 o 16.30. Tešiť sa môžete na stretnutie s mnohými zaujímavými spisovateľmi, ako aj ilustrátormi detských kníh.

viac o projekte


S knihou k umeniu

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 18.03.2024

Prednáška spojená so zážitkovým čítaním so Štefanom Gabčanom z Drienčan o našom najznámejšom rozprávkarovi Pavlovi Dobšinskom.

viac o projekte


Medzi slovami, medzi riadkami

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 18.03.2024 - 04.07.2024

Podtatranská knižnica v Poprade vyhlasuje v rámci projektu Medzi slovami, medzi riadkami, súťaž školských časopisov základných škôl Prešovského a Košického kraja. Cieľom súťaže je podporiť a podchytiť začínajúce školské časopisy a zvýšiť odbornú úroveň už vydávaných časopisov. Tešíme sa na všetky školské časopisy, ktoré prihlásite do súťaže. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Prihlášku do súťaže nájdete na webovej stránke Podtatranskej knižnice v Poprade

viac o projekte


Poďte s nami

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 15.03.2024

Poďte s nami na literárne akcie

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 14.03.2024

Stretnutie so spisovateľkou Michaelou Ellou Hajdukovou. Beseda bude venovaná jej dvom najnovším knihám: Sľub cisárovnej Sisi a Sudička zo Severu.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 12.03.2024

Prednášajuci Milan Zacha Kučera nám priblíži legendárny Rád templárov, jeden z najmocnejších kresťanských rádov stredoveku, symbolom je červený kríž a biely plášť pre rytiera. Čo o nich vieme? Stále sú zahalení rúškom tajomstva. Ich úlohou bola ochrana pútnikov cestujúcich do Jeruzalema. Bohatstvo rádu bolo príčinou ich zániku. Odvtedy sa datuje honba za ich poklady, ktoré sú určite niekde schované.

viac o projekte


Kysucká knižnica v Čadci otvorená pre všetkých

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 11.03.2024

Tréning pamäti pre seniorov

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihe

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 11.03.2024

Beseda s Petrom Šloserom

viac o projekte


Kysucká knižnica v Čadci otvorená pre všetkých

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 08.03.2024

Workshop pre žiakov II. stupňa ZŠ na tému gamingu.

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihe

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 07.03.2024 - 21.03.2024

Kurz s certifikovaným lektorom je určený pre všetkých záujemcov, ktorí si potrebujú osvojiť základné funkcie počítača.

viac o projekte


Knižnica - miesto, kde sa cítim dobre

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 07.03.2024

Zámerom projektu je podpora motivácie čítania u detí, mládeže a dospelých. Cieľom je ponúknuť návštevníkom a čitateľom bohatú a rozmanitú škálu kvalitných kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských aktivít. Realizáciou jednotlivých podujatí plánujeme podporiť čitateľskú a informačnú gramotnosť, vychovávať, najmä mladú generáciu, k hodnotám a literárne formovať ich osobnosť, podporiť celoživotné vzdelávanie, vytvoriť miesto stretávania sa a zdieľania navzájom, dosiahnuť status sociálnej rovnosti.

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihe

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 07.03.2024

Muzikoterapia spojená s poznávaním hudobných nástrojov

viac o projekte


Vidíme sa v knižnici

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 06.03.2024

V rámci projektu Vidíme sa v knižnici, ktorý zahŕňa Literárnu čitáreň sa nám predstaví Martin Sarvaš so svojou rockovou poéziou, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho slovenského textára rockovej hudobnej scény.

viac o projekte


Knihovanie

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 06.03.2024

Rocková poézia na cestách s Martinom Sarvašom

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihe

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 06.03.2024

Prezentácia knihy Juraja Pekaroviča

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihe

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 06.03.2024

Muzikoterapia spojená so spoznávaním hudobných nástrojov pre najmenších

viac o projekte


Knihovanie

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 05.03.2024

Literárny večer: Najpredávanejšie knihy malých vydavateľstiev v roku 2023

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihe

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 04.03.2024

Divadielko pre deti predškolského veku

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 04.03.2024

Beseda so spisovateľkou románov pre ženy Silviou Bystričanovou

viac o projekte


Zvedavé čítanie

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 01.03.2024 - 31.03.2024

Aj v roku 2024 organizuje naša knižnica literárny festival pre zvedavé deti s názvom Zvedavé čítanie. Tento rok sa v priebehu marca vyberie jedenástka autorov na jedenásť základných škôl v Prešove. Spisovatelia s spisovateľky strávia celý deň na jednej škole a budú tak súčasťou rôznorodých vyučovacích hodín, ktoré budú netradičné, interaktívne, hravé a plné literatúry a fantázie. Celý program tvoria žiaci ZŠ spoločne s pani učiteľkami a naši autori sa zaručene majú na čo tešiť.

viac o projekte


Interiérové vybavenie obecnej knižnice vo Vyšných Ružbachoch

Miesto a termín konania: Vyšné Ružbachy, Slovenská republika / 01.03.2024 - 30.09.2024

Hlavným cieľom projektu je obstaranie interiérového vybavenia nových priestorov knižnice, ktorá bude slúžiť pre všetkých obyvateľov a návštevníkov kúpeľnej obce Vyšné Ružbachy

viac o projekte


Knihovnícky jarmok 2024

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 01.03.2024 - 15.09.2024

Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu 2024 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu VRANOVSKÉ KNIHODNI vyhlasujú tradičnú celoslovenskú súťaž o najlepšiu komiksovú prácu s názvom „KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU“.

viac o projekte


Zvedavé čítanie

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 01.03.2024 - 31.03.2024

Aj v roku 2024 organizuje naša knižnica literárny festival pre zvedavé deti s názvom Zvedavé čítanie. Tento rok sa v priebehu marca vyberie desiatka autorov na desať základných škôl v Prešove. Spisovatelia s spisovateľky strávia celý deň na jednej škole a budú tak súčasťou rôznorodých vyučovacích hodín, ktoré budú netradičné, interaktívne, hravé a plné literatúry a fantázie. Celý program tvoria žiaci ZŠ spoločne s pani učiteľkami a naši autori sa zaručene majú na čo tešiť.

viac o projekte


Na vlnách literatúry v knižnici

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 29.02.2024 - 01.03.2024

UMENIE PRE ŠKOLY 2024 - prezentačno-vzdelávacie podujatie

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 28.02.2024

Stretnutie s regionálnym historikom Mgr. Matejom Starjákom PhD. Obsahom prednášky budú zaujímaví ľudia, zaujímavé príbehy z regiónu.

viac o projekte