Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Mladý, hybaj do knižnice!

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 24.10.2023

Cieľom projektu je podpora čítania prostredníctvom pravidelného organizovania zaujímavých a rôznorodých stretnutí nielen s autormi kníh, ale aj s osobnosťami, ktoré sa podieľajú na kultúrnom a spoločenskom dianí v rôznych oblastiach kultúry. Stretnutiami čitateľov s pozvanými chceme podporiť záujem o čítanie a literatúru, umožniť čitateľom nahliadnuť do zákulisia jednotlivých profesií, dať priestor živej interakcii a prezentovať fond našej knižnice.

viac o projekte


... v priestore knihy

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 23.10.2023

Beseda s cestovateľom Jurajom Vidom je určená pre mládež a triedne kolektívy.

viac o projekte


Studnica odkazov Gemera

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 23.10.2023

V roku 2023 si pripomenieme okrúhle výročia viacerých gemerských štúrovcov, Petra Kellnera Hostinského– 200. výročie narodenia a 150. výročie jeho úmrtia, Samuela Tomášika – 190. výročie narodenia a Pavola Emanuela Dobšinského – 195. výročie narodenia. Práve vďaka ich všestrannej činnosti boli položené základy vzdelanosti medzi prostým ľudom. Zámerom projektu je predstaviť mládeži a verejnosti činnosť týchto gemerských štúrovcov v oblasti šírenia spisovného jazyka do praxe ako živého jazyka ľudu

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 23.10.2023

Knižničný kaleidoskop predstavuje pestrú paletu podujatí, ktorých cieľom je zvýšenie návštevnosti knižnice, obohatenie kultúrneho života a literárneho rozhľadu obyvateľov. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými podujatiami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


Knižnica - záhrada poznania a porozumenia

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 23.10.2023

V rámci podpory ekologického myslenia detí, špeciálne z 1. stupňa ZŠ, sme pripravili podujatie z cyklu Deti a životné prostredie. Hostkou bude Veronika Sekerová.

viac o projekte


Múzovanie II.

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 23.10.2023

Pod vedením arteterapeutky Reginy Loviškovej sa naladíme na poéziu mladej poetky a ilustrátorky Rupi Kaur. Jej básne prepojíme s výtvarnými terapeutickými metódami.

viac o projekte


V knižnici sa nenudíme

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 21.10.2023

Tvorivá dielňa pre deti od 6 rokov - Kvietok 3x inak

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 20.10.2023

Odborný seminár pre knihovníkov, pedagógov a rodičov s lektorkami PhDr. Ivetou Franzenovou PhD. a Mgr. Luciou Chocholáčkovou.

viac o projekte


Studnica odkazov Gemera

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 20.10.2023

V roku 2023 si pripomenieme okrúhle výročia viacerých gemerských štúrovcov, Petra Kellnera Hostinského– 200. výročie narodenia a 150. výročie jeho úmrtia, Samuela Tomášika – 190. výročie narodenia a Pavola Emanuela Dobšinského – 195. výročie narodenia. Práve vďaka ich všestrannej činnosti boli položené základy vzdelanosti medzi prostým ľudom. Zámerom projektu je predstaviť mládeži a verejnosti činnosť týchto gemerských štúrovcov v oblasti šírenia spisovného jazyka do praxe ako živého jazyka ľudu

viac o projekte


Cyklus podujatí v obecnej knižnici v Podhorí

Miesto a termín konania: Podhorie, Slovenská republika / 20.10.2023

Beseda so spisovateľkou a ilustrátorom detských kníh.

viac o projekte


Krásny Gemer

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 20.10.2023

Predstavíme žiakom a verejnosti ukážky z gemerského folklóru, života za bránami kaštieľov a pod hradbami. Ponúkneme deťom poznanie krásy prírody Slovenského krasu. Dotkneme sa významnej osobnosti P. Dobšinského a súčasnej literárnej regionálnej tvorby.

viac o projekte


Knižnica pre mládež

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 20.10.2023

Beseda s regionálnym umelcom, ktorý svojou vytrvalosťou, vzdelávaním a hlavne chcením si začal plniť sny.

viac o projekte


Lebo na nich záleží... II.

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 19.10.2023

Canisterapeutické stretnutie s tímom Akironka

viac o projekte


Čítačka s písačkou XV.

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 19.10.2023

Hornozemplínska knižnica a Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na Odborný seminár spojený so slávnostným vyhodnotením regionálnej súťaže o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu ?Čítačka s písačkou.

viac o projekte


Čítam – rozumiem – myslím – som 2. ročník

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 18.10.2023

beseda s autorom Jánom Markošom

viac o projekte


Keď sa začítame 5

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 18.10.2023

Beseda s poetom, prozaikom, fejtonistom a prekladateľom, Mariánom Hatalom

viac o projekte


Živá knižnica II

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 18.10.2023

Diskusia s autorkou Soňou Bulbeck

viac o projekte


365 dní v knižnici

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 18.10.2023

Ľudová etnomedicína a fytoterapia – beseda etnologičky Kataríny Nádaskej; 18. október 2023 o 17.00 hod.; multimediálny úsek Liptovskej knižnice GFB

viac o projekte


Vitajte v knižnici VI.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 18.10.2023

Zámerom projektu je pokračovanie v realizácii úspešných komunitných a vzdelávacích podujatí s cieľom zvyšovať vzdelanostnú úroveň návštevníkov, podporovať čítanie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Besedy, prednášky, autorské čítania budú dopĺňať motivačné súťaže, tvorivé dielne a iné popularizačné aktivity určené pre deti, mládež, dospelých, seniorov. Aktuálne pozývame na autorskú besedu S. Bulbeck a prezentáciu jej tvorby a zážitkov z Arabského sveta.

viac o projekte


S detskou knihou - XVI. ročník

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 17.10.2023

Beseda pre deti

viac o projekte


Knižnica pre ľudí

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 17.10.2023

Cyklus Deti hurá do čítania je krajskou knižnicou realizovaný niekoľko rokov. Pozostáva zo stretnutí a ilustračných dielní žiakov ZŠ s tvorcami detských kníh. Tentoraz sa uskutoční ilustračný workshop s Jánom Vajsábelom. Jeho práca sa vyníma aj na plagátoch, tričkách, etiketách a podľa jeho slov krásu hľadá aj v zdanlivo obyčajných veciach ako sú húštiny, buriny a bariny, alebo hry jeho detí vonku s blatom. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Jesenné knihobranie 4

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 17.10.2023 - 18.10.2023

Cieľom projektu Jesenné knihobranie 4 je prostredníctvom živých diskusií so spisovateľmi prezentovať literatúru a prispieť tak k získavaniu základných zručností potrebných pre život a sebarozvoj. Zámerom projektu je interaktívnou formou priblížiť knižnú produkciu, zvýšiť čitateľskú a informačnú gramotnosť, obohatiť poznatky človeka a prispieť k efektívnemu využitiu voľného času určitých komunít.

viac o projekte


Brána príbehov dokorán

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 16.10.2023

Beseda a autorské čítanie s autorkou kníh pre deti Zuzanou Kubašákovou

viac o projekte


365 dní v knižnici

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 16.10.2023

Tajomstvo metafory (teória literatúry a slovenská poézia 20. a 21. storočia; tvorivé písanie) – prednáška spojená s workshopom pre stredné školy s Janou Juhásovou a Silviou Kaščákovou – 2x, 16. október 2023 o 9.00 a 11.15 hod.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 16.10.2023

Knižničný kaleidoskop predstavuje pestrú paletu podujatí, ktorých cieľom je zvýšenie návštevnosti knižnice, obohatenie kultúrneho života a literárneho rozhľadu obyvateľov. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými podujatiami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


Vzdelávacie a komunitné akcie

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 16.10.2023

Workshop z cyklu Čáry-máry book s ilustrátorom Matúšom Maťátkom na motívy knihy Prešporské legendy ožívajú, ktorá je literárnou poctou dielu Márie Ďuríčkovej.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 13.10.2023

Brandon McYntire - stretnutie s regionálnym autorom, prierez jeho tvorby

viac o projekte


Svet ukrytý v náučných knihách

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 13.10.2023

Hornonitrianska knižnica a autor knihy Tisíc a jeden čaj, cestovateľ Tomáš Kubuš vás pozývajú spoznať svet, ľudí, kultúry a gastronómiu nielen cez stránky kníh, ale aj vďaka zážitkom. Príbehy o legendárnej Hodvábnej ceste, ktorá očarila generácie dobrodruhov po celom svete, si budete môcť vypočuť na besede, ktorá sa uskutoční 13. októbra 2023 o 10:30 pre študentov a o 17:00 pre verejnosť, v priestoroch Hornonitrianskej knižnice na Záhradníckej ulici 21.

viac o projekte


Škultétyho rečňovanky

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 13.10.2023

Zámerom 32. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Škultétyho rečňovanky je objavovať mladé literárne talenty, podporovať záujem detí a mládeže o literárne dianie, rozvíjať ich literárne cítenie, propagovať samostatnú literárnu tvorivosť mládeže základných a stredných škôl všetkých typov, ako aj získavanie ďalších skúseností, podnetov, odborných usmernení nevyhnutných na zdokonalenie tvorivosti a čitateľských zručností.

viac o projekte


Lebo na nich záleží... II.

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 13.10.2023

Náučná tvorivá dielňa zameraná na živočíchy našich lesov.

viac o projekte


Knižnica pre mládež

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 13.10.2023

Beseda - rozprávanie sa o rozprávkach Pavla Dobšinského s umelkyňou Ivanou Jackuliakovou

viac o projekte


Knižnica ako rodinná destinácia

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 12.10.2023

Zámerom projektu je naďalej podporovať, motivovať a viesť k čítaniu deti, mládež a dospelých a vytvoriť, pre všetky vekové kategórie návštevníkov priestor, osobne sa stretnúť so súčasnými tvorcami literatúry a odborníkmi z rôznych oblastí kultúrneho, umeleckého a spoločenského života. Cez atraktívnu škálu podujatí v jednotlivých blokoch formovať vzťah nielen ku knihám, ale aj k pravidelným návštevám knižnice a budovaniu pozitívneho vzťahu ku knižnici a zmysluplnému tráveniu voľného času.

viac o projekte


Knižnica - záhrada poznania a porozumenia

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 11.10.2023

Pri príležitosti Októbra - mesiaca starších ponúkame našim seniorom a seniorkám prednášku Násilie na senioroch. Prednášajúcou bude Silvia Bokorová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave. Seniorom sa v našej knižnici venujeme systematicky počas celého roka, nielen v októbri, a tak veríme, že si opäť prídu vypočuť preventívne rady v v rámci cyklu Trendy senior.

viac o projekte


365 dní v knižnici

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 11.10.2023 - 25.10.2023

Nevyhadzuj, recykluj, tvor II. - jesenná tvorivá dielňa s Annou Iľanovskou, nielen pre seniorov; stredy 11.,18.,25. októbra 2023 o 13.30 hod. v multimediálnom úseku.

viac o projekte


... v priestore knihy

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 11.10.2023

Montessori prednáška pre všetkých (nielen) rodičov a pedagógov povedie skúsená montessori pedagogička Mgr. Mirka Loyová. Tentokrát sa zameriame na vplyv prostredia. Ako nás formujú knihy, knižnice a čo znamená pripravené prostredie? Dozviete sa v našej knižnici od 17 h. Program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Knižnica - záhrada poznania a porozumenia

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 11.10.2023

Piata básnická zbierka obľúbenej poetky Miroslavy Ábelovej rozohráva príbehy troch žien v jednej obci: osamelej starnúcej alkoholičky, ktorej padá na hlavu vlastný dom, mladej matky, ktorá sa s rodinou presťahuje z paneláku v meste do nového domu na dedine a ženy z chatrče na okraji obce, ktorej život obmedzili a zmenili tajomné myši. O DOME, a aj o pohľade na svet sa s poetkou a redaktorkou Miroslavou Ábelovou budú zhovárať Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma, hudba a spev Family Friend.

viac o projekte


Poďte všetci do knižnice 5

Miesto a termín konania: Dlhé Klčovo, Slovenská republika / 11.10.2023

Výtvarné tvorivé dielne

viac o projekte


Jesenné knihobranie 4

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 11.10.2023

Cieľom projektu Jesenné knihobranie 4 je prostredníctvom živých diskusií so spisovateľmi prezentovať literatúru a prispieť tak k získavaniu základných zručností potrebných pre život a sebarozvoj. Zámerom projektu je interaktívnou formou priblížiť knižnú produkciu, zvýšiť čitateľskú a informačnú gramotnosť, obohatiť poznatky človeka a prispieť k efektívnemu využitiu voľného času určitých komunít.

viac o projekte


Tvoja knižnica

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 10.10.2023

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi pozýva mladých čitateľov na besedu so spisovateľkou Lenou Riečanskou, ktorá je autorkou kníh pre dospelých, ale aj deti a mládež. Na besede s názvom Rozumiem ti!, ktorá sa uskutoční 10.10.2023 o 10.15 hod. na Záhradníckej 21., predstaví svoje diela, ktoré sú pre mládež.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 10.10.2023

Stretnutie so spisovateľom Dušanom Štrausom - autorská prezentácia knihy

viac o projekte