Počet projektov: 3950

* vyhľadávanie v poliach Žiadateľ, Mesto alebo Názov projektu

Žiadateľ Mesto Názov projektu Stav Výzva Program Žiadaná suma Pridelená suma Podrobnosti
Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov Slovenská Ľupča Štiavnica – Marína a Sládkovič Nepodporená 8 / 2023 1.5.4 6 310,00 € 0,00 €
Obec Brezovica Brezovica Čítaním motivuj aj svoje okolie Zmluva vytvorená 8 / 2023 5.1.4 1 700,00 € 1 400,00 €
AB ART press, s.r.o. Slovenská Ľupča Nezabudnuté retro príbehy Nepodporená 8 / 2023 1.5.4 8 380,00 € 0,00 €
Mgr. Art. Zuzana Zabkova, Kosice Weak Women v Ponderosa Nepodporená 8 / 2023 1.2.5-ŠMM 3 500,00 € 0,00 €
Obec Jaslovské Bohunice Jaslovské Bohunice Rozšírenie knižničného fondu Nepodporená 8 / 2023 5.1.4 1 200,00 € 0,00 €
Mgr. art. Michal Baláž, ArtD. Humenné Občerstvenie Zmluva odoslaná 8 / 2023 1.5.3-A 6 055,00 € 3 633,00 €
Mgr. Peter Pavonič, Košice Lovestory Nepodporená 8 / 2023 1.5.3-B 4 984,00 € 0,00 €
Obec Poproč Poproč Kniha, dôležitá súčasť života včera i dnes Zmluva vytvorená 8 / 2023 5.1.4 2 000,00 € 1 400,00 €
Obec Trebatice Trebatice Akvizícia knižničného fondu obecnej knižnice Zmluva vytvorená 8 / 2023 5.1.4 1 800,00 € 1 000,00 €
Tranoscius, a.s. Liptovský Mikuláš Peter Huba - Hviezd sa dotýkať - vedzte, že zvem sa Hviezdoslav Zmluva zverejnená 8 / 2023 1.5.4 5 400,00 € 4 000,00 €
GK Invest, s.r.o. Bratislava Fénix - Srdcoklamy / Srdcolamy Nepodporená 8 / 2023 1.5.4 8 592,00 € 0,00 €
Skrzprst Bratislava-Staré Mesto Príbeh Podporená 8 / 2023 1.2.2 37 200,00 € 25 000,00 €
PhDr. Ivica Ruttkayová , Bratislava Aleatorika Nepodporená 8 / 2023 1.5.3-A 8 477,00 € 0,00 €
Obec Sučany Sučany Obnova knižničného fondu Zmluva vytvorená 8 / 2023 5.1.4 1 000,00 € 1 000,00 €
Detský folklórny súbor ČEČINKA Bratislava 45. výročia založenia DFS Čečinka Nepodporená 8 / 2023 4.3.2 19 470,00 € 0,00 €
Mesto Vrbové Vrbové Beletria a náuka pre širokú verejnosť- knižnica Vrbové Zmluva odoslaná 8 / 2023 5.1.4 7 000,00 € 1 000,00 €
Obec Hincovce Hincovce Nové knihy v knižnici Zmluva odoslaná 8 / 2023 5.1.4 2 070,00 € 1 000,00 €
Obec Dobroč Dobroč Kniha, poznanie, relax. Zmluva vytvorená 8 / 2023 5.1.4 1 000,00 € 1 000,00 €
Obec Tešedíkovo Tešedíkovo Rozvoj knižného fondu Zmluva vytvorená 8 / 2023 5.1.4 2 620,00 € 1 400,00 €
Music Press Production s.r.o. Hlohovec Vydanie pôvodnej slovenskej literatúry Zmluva vyexportovaná 8 / 2023 1.5.4 14 600,00 € 8 000,00 €
PaedDr. Darina Obušeková, PhD. Košice Posledná stávka Nepodporená 8 / 2023 1.5.3-B 7 476,00 € 0,00 €
BjÖRNSONOVA Košice-Košická Nová Ves weak women Podporená 8 / 2023 1.2.2 17 800,00 € 7 000,00 €
OZ Slavonic Dance Theater Košice - Staré mesto Dievča v bordových ponožkách Nepodporená 8 / 2023 1.2.2 45 600,00 € 0,00 €
Obec Tovarníky Tovarníky S knihou v ruke najlepší relax Zmluva vytvorená 8 / 2023 5.1.4 2 000,00 € 1 000,00 €
Slovenské komorné divadlo Martin Martin Sen noci svätojánskej - Festival divadel Moravy a Slezska 2023 Podporená 8 / 2023 1.1.6 1 250,00 € 1 250,00 €
akad.mal. Danica O´Shaughnessy Pauličková - SENECA comp. Bratislava Slovensko moje krásne Nepodporená 8 / 2023 1.5.4 2 500,00 € 0,00 €
bees-R Bratislava Umelecké aktivity bees-R 2023-24 Podporená 8 / 2023 1.2.4 25 032,00 € 7 000,00 €
RESERVA Bratislava Aktivity združenia RESERVA 2023 - 2024 Podporená 8 / 2023 1.2.4 30 005,00 € 12 000,00 €
Obec Klátova Nová Ves Klátova Nová Ves Môj priateľ-kniha Zmluva odoslaná 8 / 2023 5.1.4 4 050,00 € 2 000,00 €
Obec Trnovec nad Váhom Trnovec nad Váhom Čítajme si spolu! Zmluva vytvorená 8 / 2023 5.1.4 2 000,00 € 1 000,00 €
Jadlovec Margecany Margecany Všadzi inakši Zmluva zverejnená 8 / 2023 4.3.2 11 000,00 € 2 000,00 €
Nebeská muzika Terchová KOLEDY SPOD ROZSUTCA - adventný, vianočný a trojkráľový koncert Nepodporená 8 / 2023 4.3.2 3 000,00 € 0,00 €
BcA. Eva Urbanová, Svätý Jur Uvedenie diela "The Essence" v Brazílii Podporená 8 / 2023 1.2.5-ŠMM 1 350,00 € 1 350,00 €
Pre súčasnú operu Bratislava Unavená žiadosť na festivale 4 + 4 dny v pohybu Podporená 8 / 2023 1.1.6 2 905,00 € 1 800,00 €
VEĎ Bratislava Asperger vs Wittgenstein reprízy divadelnej inscenácie v Česku Podporená 8 / 2023 1.1.6 2 860,00 € 1 600,00 €
BREFIT-e, s. r. o. Bratislava Edícia Mladých Slovenských Autorov Časopisu DOTYKY (EMSAČD) Nepodporená 8 / 2023 1.5.4 5 640,00 € 0,00 €
Mgr.art Zuzana Kepplová, PhD. Bratislava Zober si zatiaľ toto: S(ú)kromné dejiny demokracie Zmluva odoslaná 8 / 2023 1.5.3-A 9 688,00 € 9 688,00 €
Folklórny súbor Urpín Banská Bystrica Prezentácia slovenského folklóru v Šanghaji, v podaní Folklórneho súboru Urpín. Zmluva odoslaná 8 / 2023 4.6 33 000,00 € 6 500,00 €
Kunnst oz. Bratislava 10 nových kompozícií vyššej folklórnej štylizácie mladej generácie skladateľov Zmluva odoslaná 8 / 2023 4.3.2 11 300,00 € 7 000,00 €
FS Živel Bratislava Shanghai Tourism Festival 2023 Nepodporená 8 / 2023 4.6 29 000,00 € 0,00 €
Darkvision games s.r.o. Bratislava FinGame Nepodporená 8 / 2023 1.7.2-fA 25 982,00 € 0,00 €
Košicki špivaci Košice 25 rokov MSS Košicki śpivaci Nepodporená 8 / 2023 4.3.2 6 500,00 € 0,00 €
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen Účasť zástupcov a zástupkýň DJGT na Medzinárodnom divadelnom festivale BOSKA KOMEDIA Nepodporená 8 / 2023 1.1.6 3 746,00 € 0,00 €
582 s.r.o. Bratislava Literárne audio Zmluva odoslaná 8 / 2023 1.6.2 48 760,00 € 28 000,00 €
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen Účasť zástupcov a zástupkýň DJGT na RUHRTRIENNALE – festivale umenia Nepodporená 8 / 2023 1.1.6 5 207,00 € 0,00 €
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen Účasť zástupcov a zástupkýň DJGT na Medzinárodnom divadelnom festivale SIRENOS vo Vilniuse Nepodporená 8 / 2023 1.1.6 4 447,00 € 0,00 €
Divadlo Jána Palárika v Trnave Trnava Gróf Beňovský Nepodporená 8 / 2023 1.1.3 21 000,00 € 0,00 €
mimoOs Bratislava Aktivity mimoOs júl 2023/jún 2024 Podporená 8 / 2023 1.2.4 29 135,00 € 21 000,00 €
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen W. Shakespeare: HAMLET (pracovný názov) Nepodporená 8 / 2023 1.1.3 15 471,00 € 0,00 €
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen J. G. T. (pracovný názov) Zmluva - KL 8 / 2023 1.1.3 19 591,00 € 15 000,00 €

Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.

Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk

[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]