Zoznam projektov - vyhľadávanie, export

Zadajte kritéria vyhľadávania a stlačte tlačidlo Hľadať.

Pri použití viacerých kritérií sa všetky použijú zároveň, t. j. každé ďalšie kritérium výber zužuje.

Vyhľadané projekty si môžete uložiť do súboru vo formáte XLS tlačidlom Exportovať.

Pozn.: Ak potrebujete projekty vyhľadávať podľa podprogramov, stiahnite si export projektov do súboru vo formáte XLS, do neho sa zapisuje aj podprogram a v XLS si vyfiltrujte projekty podľa podprogramu.Počet projektov: 46212

Žiadateľ IČO Mesto Názov projektu Stav Výzva Podprogram Žiadaná suma Pridelená suma Podrobnosti
Music Gallery, s.r.o. 45409722 Senec One Day Jazz Festival 2022 Podporená 1 / 2022 2.1 188 000,00 € 50 000,00 €
FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania 42232031 Fintice Vertigo - časopis o poézii a básnikoch Zmluva - KL 1 / 2022 2.3.1 24 700,00 € 24 200,00 €
Obec Terchová 00321699 Terchová Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni Zmluva odoslaná 1 / 2022 2.1 115 000,00 € 50 000,00 €
KPTL 51802244 Bratislava - Staré mesto Kapitál 2022 - 2024 Zmluva zverejnená 1 / 2022 2.3.1 65 000,00 € 55 000,00 €
MIEŠANÝ ZBOR ŽILINA, OZ 37901206 Žilina XII. ročník medzinárodného festivalu a súťaže zborového umenia Žilina Voce Magna Zmluva zverejnená 1 / 2022 2.1 54 460,00 € 40 000,00 €
VLNA 36067148 Bratislava VLNA Zmluva zverejnená 1 / 2022 2.3.1 36 500,00 € 36 500,00 €
Asociácia Bratislava v pohybe 36066079 Bratislava 3 Bratislava v pohybe - medzinárodný festival súčasného tanca Zmluva - KL 1 / 2023 2.1 150 000,00 € 110 000,00 €
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o. 37954610 Banská Bystrica ZÁHRADA 2023-2025 Zmluva podpísaná 1 / 2023 2.2.1 122 800,00 € 110 000,00 €
Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA) 45794626 Bratislava Cena za architektúru CE ZA AR Zmluva zverejnená 1 / 2023 2.1 99 400,00 € 40 000,00 €
Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie 36067776 Bratislava KONVERGENCIE - medzinárodný festival komornej hudby 2023 - 2025 Zmluva zverejnená 1 / 2023 2.1 129 000,00 € 110 000,00 €
Bublina print s.r.o. 51105489 Bratislava Bublina detský časopis Zmluva zverejnená 1 / 2022 2.3.1 46 800,00 € 40 000,00 €
debris company / umenie a ľudia 30800501 Bratislava WOW na festivale v Indii Nepodporená 8 / 2024 1.1.6 11 600,00 € 0,00 €
Priatelia starého divadla 36106771 Nitra Česká šnúra Zmluva - KL 8 / 2024 4.6 2 580,00 € 1 000,00 €
SLNIEČKOVO 37871161 Prešov Slniečkovo - audioknihy 2024 Zmluva podpísaná 8 / 2024 1.6.2 8 300,00 € 8 000,00 €
Symposium 44543166 Bratislava Ars Poetica audio artefakty: Srna pozerajúca na Polárku Zmluva podpísaná 8 / 2024 1.6.2 14 200,00 € 5 000,00 €
Etudy Média Art 42089646 Kendice Snehová kráľovná Zmluva - KL 8 / 2024 4.2 2 850,00 € 2 200,00 €
Obec Lipovec 00316776 Lipovec Podporme čítanie v obci Lipovec Podporená 8 / 2024 5.1.4 1 800,00 € 1 000,00 €
Mgr. art. Martin Engler, Sečovce Legendary Tails - Chapter I. Zmluva odoslaná 8 / 2024 1.7.1-A 15 648,00 € 11 736,00 €
Folklórny súbor ILOSVAI 35542039 Veľká Ida Tradičná kultúra bez hraníc Nepodporená 8 / 2024 4.6 37 100,00 € 0,00 €
Skrzprst 51338360 Bratislava-Staré Mesto Celoročná činnosť SkrzPrst 24/25 Podporená 8 / 2024 1.2.4 30 200,00 € 15 000,00 €
Priatelia starého divadla 36106771 Nitra Tour d´Faust Nepodporená 8 / 2024 1.1.6 4 900,00 € 0,00 €
Môlča records s.r.o. 47426411 Turová Cez tú Lúžnu - nové CD DH Lúžňanka Nepodporená 8 / 2024 4.2 6 555,00 € 0,00 €
obec Galovany 00315184 Galovany Obnova knižničného fondu Obecnej knižnice Galovany Podporená 8 / 2024 5.1.4 1 800,00 € 1 300,00 €
Hemisféra ľavá o.z. 52630226 Bratislava - Petržalka From Necromancer to God - SGD HRA Nepodporená 8 / 2024 1.7.2-fA 15 644,00 € 0,00 €
Obec Spišské Bystré 00326542 Spišské Bystré "Knihy sú nemí učitelia" Podporená 8 / 2024 5.1.4 2 000,00 € 1 100,00 €
Dram art štúdio 36076040 Bratislava Autorská tvorba Bieleho divadla pre dospelých 2024/2025 Zmluva vytvorená 8 / 2024 4.2 3 000,00 € 3 000,00 €
Martin Oláh, Selice Dune Strider Nepodporená 8 / 2024 1.7.1-A 15 648,00 € 0,00 €
Mesto Vrbové 00313190 Vrbové Beletria a náuka pre širokú verejnosť- knižnica Vrbové Podporená 8 / 2024 5.1.4 7 000,00 € 1 000,00 €
Introvert Legion s.r.o. 47137908 Bratislava Rocktopia Invaders from the past future Zmluva vytvorená 8 / 2024 1.7.2-fA 60 000,00 € 40 000,00 €
Mgr.Art Alžbeta Bohinská , Bodíky Zrnko piesku v duši Nepodporená 8 / 2024 1.5.3-A 15 648,00 € 0,00 €
Odivo, o.z. 42317061 Banská Bystrica Odivo na 31. INTERNATIONAL FESTIVAL OF CHILDREN’S THEATRES Subotica Podporená 8 / 2024 1.1.6 1 568,00 € 1 500,00 €
Obec Varín 00321711 Varín Rozšírenie a obmena knižného fondu Obecnej knižnice vo Varíne Podporená 8 / 2024 5.1.4 3 400,00 € 1 500,00 €
Mestské kultúrne stredisko Tlmače 00060861 Tlmače 5.1.4 Akvizícia knižníc Podporená 8 / 2024 5.1.4 7 000,00 € 1 300,00 €
Dram art štúdio 36076040 Bratislava Autorská tvorba Bieleho divadla pre tínedžerov 2024/2025 Zmluva vytvorená 8 / 2024 4.2 3 315,00 € 2 800,00 €
Mgr.art, Mgr Jozef Vaľo, Michalovce Od kroja Do kroja Podporená 8 / 2024 1.2.1-A 3 912,00 € 2 608,00 €
Priatelia starého divadla 36106771 Nitra Tartu 2024 Zmluva - KL 8 / 2024 4.6 5 100,00 € 1 000,00 €
Texture Square, s.r.o. 46319042 Levice Duster (pracovný názov) Zmluva vytvorená 8 / 2024 1.7.2-fA 47 900,00 € 30 000,00 €
občianske združenie Borievka 42108632 Kosice FS Borievka Prezentácia Slovenskeho folklóru Malta Zmluva odoslaná 8 / 2024 4.6 10 550,00 € 3 000,00 €
Obec Trnovec nad Váhom 00306240 Trnovec nad Váhom Čítajme si spolu! Nepodporená 8 / 2024 5.1.4 2 000,00 € 0,00 €
Obec Oravská Lesná 00314722 Oravská Lesná Vráťme deti k čítaniu! Podporená 8 / 2024 5.1.4 4 000,00 € 1 800,00 €
Dram art štúdio 36076040 Bratislava Autorská tvorba Bieleho divadla s deťmi a pre deti 2024/2025 Zmluva vytvorená 8 / 2024 4.2 3 315,00 € 3 315,00 €
Mgr.art. Soňa Uriková, Plevník-Drienové Nie je to málo Zmluva - KL 8 / 2024 1.5.3-B 7 752,00 € 5 168,00 €
Mgr. Martin Solotruk, PhD. Bratislava - Rača Atómy za oknom Zmluva - KL 8 / 2024 1.5.3-A 7 824,00 € 5 216,00 €
DIVE BUKI 42239869 Košice Endemit (Zero) Podporená 8 / 2024 1.5.4 4 650,00 € 4 000,00 €
Obec Bojná 00310239 Bojná KNIŽNICA DOMOVA: Knihy, Kultúra a Slovenské Autorstvo Podporená 8 / 2024 5.1.4 4 500,00 € 1 000,00 €
obec Lovce 00308161 Lovce Doplnenie knižného fondu do obecnej knižnice. Podporená 8 / 2024 5.1.4 1 200,00 € 1 000,00 €
Obec Diviaky nad Nitricou 00318060 Diviaky nad Nitricou Čítajjme viac v Diviakoch nad Nitricou Podporená 8 / 2024 5.1.4 1 800,00 € 1 000,00 €
bees-R 42184088 Bratislava UPENDED Podporená 8 / 2024 1.2.2 28 810,00 € 14 000,00 €
Mestská knižnica Žilina 53947002 Žilina #knizky_stale_lubim-e Podporená 8 / 2024 5.1.4 7 200,00 € 5 000,00 €
Divadlo HAVRAN o.z. 31810802 Bratislava Legenda o Praotcovi Podporená 8 / 2024 4.2 3 650,00 € 2 000,00 €

Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.

Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk

[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]