Počet projektov: 2206

* vyhľadávanie v poliach Žiadateľ, Mesto alebo Názov projektu

Žiadateľ Mesto Názov projektu Stav Výzva Žiadaná suma Pridelená suma Podrobnosti
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Bratislava Istropolitana Projekt'20 (23. medzinárodný festival divadelných vysokých škôl) Podporená 1 / 2020 60 510,00 € 45 000,00 €
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska Bratislava - Staré mesto Wolkrova Polianka 2020 Podporená 1 / 2020 3 240,00 € 3 200,00 €
ATRAKT ART – združenie pre aktuálne umenie a kultúru Bratislava NEXT 2020: Medzinárodný festival súčasnej hudby – 21. ročník Podporená 1 / 2020 58 900,00 € 40 000,00 €
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska Bratislava - Staré mesto Cena P. O. Hviezdoslava 2020 Podporená 1 / 2020 3 170,00 € 3 000,00 €
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska Bratislava - Staré mesto ROMBOID – literatúra, kritika, umenie, literárna veda. Podporená 2 / 2020 48 980,00 € 38 000,00 €
Ing. Mgr. art. Kristián Németh, Šamorín Separácia dôvery Podporená 2 / 2020 1 400,00 € 1 400,00 €
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach Michalovce 66. Hviezdoslavov Kubín - krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie, prózy a DRK, DP v KSK Podporená 3 / 2020 5 100,00 € 4 000,00 €
Projekt RUINY Lučenec Hudba v kruhu V. / 2020 Podporená 3 / 2020 35 500,00 € 12 000,00 €
Občianske združenie Trenčianska jazzová spoločnosť Trenčín XXVII. Jazz pod hradom Podporená 3 / 2020 27 400,00 € 7 000,00 €
Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom Festival Aničky Jurkovičovej - Eurotalia 2020 Podporená 3 / 2020 11 300,00 € 6 500,00 €
MŔTVA KOSŤ Púchov Festival Končiny 2020 Podporená 3 / 2020 8 665,00 € 5 000,00 €
Adam Benko, Hranovnica Modrobiele obrazy - Jablunkov Podporená 3 / 2020 3 500,00 € 1 500,00 €
Projekt RUINY Lučenec Szabó / Turcerová / Maceček - zahraničné koncerty 2020 Podporená 3 / 2020 6 350,00 € 3 000,00 €
TRADITION Bratislava KlezMORE Vienna & Bratislava (17. ročník festivalu židovskej kultúry) Podporená 3 / 2020 19 300,00 € 9 000,00 €
Dokorán Varín Peter Adamov BON BON Tour Podporená 3 / 2020 12 700,00 € 2 000,00 €
Turčianska galéria v Martine Martin Trienále umenia knihy IV. Podporená 4 / 2020 16 300,00 € 9 000,00 €
Dram art štúdio Bratislava Biele divadlo - priestor pre sebarealizáciu detí, mládeže a mladých Podporená 4 / 2020 26 360,00 € 5 500,00 €
Mgr. art. Eva Gajdošová, Bratislava Choreografické tendencie v európskom tanci Podporená 4 / 2020 6 078,00 € 3 039,00 €
KPTL Bratislava - Staré mesto Kapitalks na cestách Podporená 6 / 2020 10 200,00 € 8 000,00 €
Mgr. Martin Krištof, Žilina Tu bolo kino Podporená 6 / 2020 5 065,00 € 3 039,00 €
Eterna Press, spol. s r. o. bratislava Toňa Revajová: O druhej v malej telocvični Podporená 6 / 2020 5 650,00 € 3 000,00 €
Falošný Pohyb Lučenec Sound mapping: Kultúrne domy Podporená 6 / 2020 15 800,00 € 4 000,00 €
Mgr. Martin Solotruk, PhD. Bratislava - Rača Dynamika polysémickej ekvivalencie v preklade Pustatiny Podporená 6 / 2020 10 130,00 € 9 117,00 €
Ars Poetica Bratislava Akadémia Ars Poetica 2020 Podporená 6 / 2020 14 000,00 € 5 000,00 €
Falošný Pohyb Lučenec Sound mapping camp: Banská Štiavnica Podporená 6 / 2020 11 000,00 € 5 000,00 €
NOMANTINELS Bratislava Dúhový rok (séria kultúrno-osvetových podujatí pre LGBTI ľudí) Podporená 6 / 2020 35 900,00 € 12 500,00 €
Mgr. art. Miroslava Kubáňová, Liptovský Mikuláš PRIESTOR Podporená 7 / 2020 5 760,00 € 2 880,00 €
Dedinsky studio dance s.r.o. Slovenský grob Kain - Hriech času Podporená 7 / 2020 59 998,00 € 20 000,00 €
IMHO Bratislava Art Plan Podporená 7 / 2020 5 100,00 € 3 000,00 €
Východoslovenská galéria Košice Reštaurovanie diel poškodených požiarom - 4. fáza Podporená 7 / 2020 24 570,00 € 19 000,00 €
ArtRent s. r. o. Bratislava V obraze Podporená 7 / 2020 6 926,00 € 6 926,00 €
SKOK! Banská Bystrica Coming out (pracovný názov) Podporená 7 / 2020 6 650,00 € 3 000,00 €
Aukčná spoločnosť SOGA Bratislava Peter Roller The Stones of Bratislava Podporená 7 / 2020 8 800,00 € 3 500,00 €
Mgr. Eva Maliti, CSc. Bratislava Účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii v Moskve Podporená 7 / 2020 1 170,00 € 1 170,00 €
Východoslovenská galéria Košice Úprava vstupnej dvorany VSG Podporená 7 / 2020 23 800,00 € 10 000,00 €
Zora Lednárová, M.A Bratislava Just a Moment # 3 Podporená 7 / 2020 9 117,00 € 2 026,00 €
Mgr., Mgr.art. Dana Tomečková, Bratislava Neurčitý - pokračujúci Podporená 7 / 2020 5 760,00 € 4 320,00 €
Bc. Tomáš Valiček, DiS.art. Banská Bystrica Medzinárodná akordeónová súťaž v PRAHE 2020 Podporená 8 / 2020 1 015,00 € 1 000,00 €
Fond architekta Emila Belluša Bratislava - Staré Mesto Tínedžeri v tandžibl a virtual architektúre. Podporená 7 / 2020 6 000,00 € 3 000,00 €
Nadácia Cvernovka Bratislava Delegácia Novej Cvernovky na konferencii TEH Camp Meeting 90 na Cypre Podporená 8 / 2020 2 700,00 € 2 700,00 €
GAFFA Bratislava-Ružinov varivo a pečivo, pradivo a tkanivo Podporená 8 / 2020 8 950,00 € 6 000,00 €
Mgr. art Veronika Kolejáková, Bratislava Pes na ceste Podporená 8 / 2020 5 065,00 € 3 039,00 €
Ľuboš Gabčo, Púchov Missa „Sanctae Dei Genetricis Mariae“ Podporená 8 / 2020 2 880,00 € 2 880,00 €
dr. Magdolna Balogh, PhD Budapest Jozef TANCER: Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave Podporená 7 / 2020 5 760,00 € 4 320,00 €
Mgr. Michal Hvorecký, Bratislava Čierny lev. Zbierka poviedok Podporená 8 / 2020 5 065,00 € 5 065,00 €
Mgr. art. Alžbeta Vrzgulová, Bratislava Svedomie proti násiliu (prac. názov) Podporená 8 / 2020 3 360,00 € 2 880,00 €
Eterna Press, spol. s r. o. bratislava Sylvestre Clancier: Oheň času (s básňami Jacqueline Clancierovej a Georgesa-Emmanuela Clanciera) Podporená 7 / 2020 5 850,00 € 3 500,00 €
Uhol_92 Bratislava A ja tu stojím ako na návšteve. Štúdia otcovho obrazu Podporená 8 / 2020 11 010,00 € 6 500,00 €
Mgr. Art Michaela Fech, Bratislava Monológy samovrahov (pracovný názov) Podporená 8 / 2020 9 117,00 € 2 026,00 €
Mgr. Soňa Kúdeľová, Levice (3xpohyb) techno, ambient a iné zvuky ticha. Podporená 7 / 2020 6 078,00 € 3 039,00 €

Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.

Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk

[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]