Počet projektov: 4197

* vyhľadávanie v poliach Žiadateľ, Mesto alebo Názov projektu

Žiadateľ Mesto Názov projektu Výzva Žiadaná suma Pridelená suma Podrobnosti
Spolok architektov Slovenska Bratislava Aktivity v Galérii architektúry Spolku architektov Slovenska v roku 2019 1 / 2019 10 900,00 € 5 000,00 €
Galéria Čin Čin Bratislava Výstavný program Galérie Čin Čin 1 / 2019 17 280,00 € 9 600,00 €
VUNU, o.z. Košice Mladé súčasné umenie vo VUNU Gallery 2019 1 / 2019 33 341,00 € 25 900,00 €
design factory Bratislava Celoročná činnosť design factory 1 / 2019 42 009,00 € 0,00 €
Slovenská výtvarná únia Bratislava Galéria UMELKA - 30 rokov po Nežnej 1 / 2019 35 320,00 € 9 800,00 €
Podpora, družstvo pre technický a sociálny rozvoj Bratislava Galéria Statua 2019 1 / 2019 19 500,00 € 0,00 €
GALÉRIA 19 n.o. Bratislava Prezentácia súčasných významných výtvarníkov v Galérii 19 v roku 2019 1 / 2019 18 924,00 € 14 000,00 €
DUDAS FOR CONTEMPORARY ART Trnava DUDAS bros. Gallery 1 / 2019 59 948,00 € 0,00 €
Ateliér.EM Bratislava Ateliér.EM +11.SEM 1 / 2019 29 700,00 € 0,00 €
Galéria NOVA, s.r.o. Bratislava Výstavná a organizačná činnosť Galérie NOVA 2019 1 / 2019 21 740,00 € 0,00 €
PHOTOPORT Bratislava Výstavná činnosť galérie PHOTOPORT v ROKU 2019 1 / 2019 36 039,00 € 29 200,00 €
Inštitút pre dočasné dejiny umenia Žilina Noc Jazdca 1 / 2019 11 000,00 € 9 000,00 €
Nadácia Cvernovka Bratislava Galéria ZBOROVŇA v Novej Cvernovke 1 / 2019 28 500,00 € 0,00 €
Bronco n.o. Trnava Galéria Výklad 1 / 2019 10 150,00 € 0,00 €
Nadácia Slovak Press Photo Bratislava-Staré Mesto Výstavy fotografií slovenských a zahraničných autorov a edukačné aktivity Galérie Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO 1 / 2019 39 870,00 € 17 580,00 €
DASH MEDIA, s.r.o. Bratislava ATELIER XIII - program na rok 2019 1 / 2019 20 200,00 € 20 200,00 €
PILOT Bratislava PILOT / HIT PROJECT 1 / 2019 18 400,00 € 17 100,00 €
Flowers for Slovakia Bratislava Flowers for Slovakia IV. - Taste of Origin 1 / 2019 39 000,00 € 10 000,00 €
ZAHORIAN & VAN ESPEN s.r.o. Bratislava Celoročné výstavné aktivity 1 / 2019 19 500,00 € 15 000,00 €
MLADÉ UMENIE Bratislava FLATGALLERY 2019 1 / 2019 10 000,00 € 0,00 €
Nová Vlna Trenčín Výstavy súčasného vizuálneho umenia IV. 1 / 2019 21 000,00 € 18 500,00 €
Curatorial Studies Institute Bratislava-Karlova Ves TRAM Gallery Bratislava 1 / 2019 43 910,00 € 0,00 €
KONTEXT Bratislava Výstavný plán galérie Koniareň pre rok 2019 1 / 2019 10 900,00 € 10 900,00 €
MG ART GALÉRIA Považská Bystrica Výtvarné artikulácie 1 / 2019 9 094,00 € 0,00 €
PRERAG Prešov Humoroterapia 1 / 2019 9 460,00 € 0,00 €
Tabačka Kulturfabrik n.o. Košice Galéria Tabačka 2019 1 / 2019 36 010,00 € 25 670,00 €
FOTOFO Bratislava Stredoeurópsky dom fotografie 1 / 2019 15 000,00 € 12 000,00 €
HotDock Občianske združenie Bratislava PARADOX - zdanlivá periféria 1 / 2019 25 250,00 € 25 250,00 €
Roman Fecik Gallery Bratislava Výstavná činnosť Roman Fecik Gallery v roku 2019 1 / 2019 14 940,00 € 0,00 €
The Július Koller Society - občianske združenie Bratislava Dialóg s mestom 1 / 2019 49 920,00 € 0,00 €
MFA Martina Bobríková, Bratislava rezidenčný pobyt v Jatiwangi art factory a ruangrupa 1 / 2019 3 220,00 € 3 220,00 €
Mgr. Bohuslava Zamecová, Bratislava Dvojice / Battle 1 / 2019 13 850,00 € 0,00 €
FULLEYE s.r.o. Bratislava NOSFERATU VR / SYNTHESY VR / BEYOND SIN VR - účasť na VR medzinárodných festivaloch. 1 / 2019 29 000,00 € 0,00 €
MgA. Ján Valík, Bratislava Rezidencia a samostatná výstava / Šanghaj 1 / 2019 3 000,00 € 3 000,00 €
Mgr. Art. Ján Kostolanský, ArtD. Trenčín Rezidenčný pobyt v Casa Planas 1 / 2019 6 900,00 € 0,00 €
Trienále textilu bez hraníc Bratislava Textile Art of Today 1 / 2019 20 000,00 € 0,00 €
MgA. Barbora Zentková, Martin Výstavný projekt pre galériu Horizont - Budapešť 1 / 2019 4 410,00 € 4 410,00 €
Mgr. art. Petra Klepcová, Košice Umelecký rezidenčný pobyt v ZK/U, Berlín, Nemecko (Petra Klepcová) 1 / 2019 9 640,00 € 0,00 €
Mag. art Lucia Papčová, Bratislava Výstava v Sudkovom ateliéri 1 / 2019 7 500,00 € 0,00 €
PILOT Bratislava What has happened with sleep today 1 / 2019 7 600,00 € 7 600,00 €
ATELIER STUDENÁ 10 Bratislava Sklo ako plátno / Glass as Canvas 1 / 2019 6 388,00 € 5 950,00 €
Mgr. Roman Popelár, Bratislava Erinnerung - Abbild - Form 1 / 2019 12 997,00 € 0,00 €
Dušan Kochol, Bratislava Cruising for a Brusing 1 / 2019 5 218,00 € 0,00 €
Mgr. art. Martin Vongrej, Bratislava Rezidenčný pobyt v New Yorku 1 / 2019 10 490,00 € 10 490,00 €
Slovenská výtvarná únia Bratislava Medzinárodná spolupráca (IAA/AIAP, IAA Europe a CAE), členské IAA, účasť na medzinárodných podujatiach; vydávanie medzinárodných preukazov IAA/AIAP UNESCO 1 / 2019 5 930,00 € 5 930,00 €
ATELIER STUDENÁ 10 Bratislava STENA MEDZI STENAMI / WALL BETWEEN WALLS 1 / 2019 3 250,00 € 0,00 €
ArtRent s. r. o. Bratislava Veľtrhy 2019 1 / 2019 36 865,00 € 0,00 €
Spolok architektov Slovenska Bratislava Členstvo Spolku architektov Slovenska v medzinárodných organizáciách a účasť predstaviteľov na medzinárodných podujatiach v roku 2019 1 / 2019 3 921,00 € 3 921,00 €
Slovenská organizáca umenia a kultúry, o.z. Košice Slovak Young Generation /SYG 2019/ 1 / 2019 11 100,00 € 0,00 €
White & Weiss, s.r.o. Bratislava Slovenské umenie na medzinárodných veľtrhoch 1 / 2019 28 003,00 € 0,00 €

Ak máte nejaké otázky k vypĺňaniu žiadostí, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.

Napíšte nám kliknutím na vhodný link v nasledujúcom texte: ak chcete nahlásiť chybu v aplikácii; ak chcete dať návrh na zlepšenie aplikácie.

[Verzia pokynov: 2019-02-19 10:15:00]