Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portály FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 02.06.2021

Zámerom Školy tanca je pokračovať v mimoriadne vydarených a hodnotných workshopoch, ktoré sú zamerané na rôzne štýly moderného tanca /hip-hop, show dance, street dance, open a podobne/. Cieľom podujatia je prostredníctvom odborných lektorov skvalitniť tanečné schopnosti účastníkov, ich rytmické a hudobné cítenie, podporiť kreativitu, naučiť sa ako správne držať a koordinovať telo a zároveň udržať u detí a mládeže záujem o moderný tanec.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 20.05.2021 - 29.06.2021

Séria remeselných workshopov pod vedením odborných lektorov, remeselníkov.

viac o projekte


KreaTiviTa 2021 – cyklus výstav neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby v trnavskom regióne

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 10.05.2021 - 25.06.2021

Výstava textilnej tvorby „Rozuzlenie“ autoriek Aleny Čaklovičovej a Evy Jaurovej je v poradí treťou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2021 vo výstavnom priestore Trnavského osvetového strediska v Dome hudby M. Sch. Trnavského.

viac o projekte


Odborné zručnosti - cesta rozvoja v kultúre

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 07.05.2021

Online webinár dňa 7.5.2021 v čase od 9h do 12h Témy: Kde hľadať právne predpisy a ako sa v nich zorientovať? Najčastejšie právne vzťahy v oblasti kultúry a ich účastníci. Pripravujeme kultúrne podujatie - čo nás čaká a na čo nezabudnúť?

viac o projekte


KreaTiviTa 2021 – cyklus výstav neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby v trnavskom regióne

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 04.05.2021 - 31.05.2021

Výstava fotografií Vernera Scheibenreifa a Milana Marônka – „Výber z tvorby“ je v poradí druhou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2021 vo výstavných priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 19.04.2021 - 30.04.2021

Online sympózium o nádeji 2021 pozostávajúce zo 14 krátkych filmov s myšlienkami pozvaných hostí. Súčasťou niekoľkodňového podujatia je vyhodnotenie fotografií zo súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby.

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 27.02.2021

27.február 2021, sobota, od 9:00 – 13:30 hod., webinár, on-line stream zo štúdia telKE, Kasárne/Kulturpark, Košice Tradičná svadba Fenomén čepčenia na mieru Lektorky: Dana Kľučárová, Michaela Dvoekonko

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 24.02.2021

24.2.2021, streda, 17:00 hod., Zoom, on-line stretnutie Vidiečanova Habovka Lektor: Michal Noga

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 23.02.2021

23. 2. 2021, Zoom, on-line stretnutie Tradičné hudby na Spiši Lektor: Ján Čarnogurský

viac o projekte


VTEDY V ZÁMKOCH - ONLINE

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 23.02.2021

História mesta Nové Zámky približovaná formou PRÍBEHOV, dialógov a INTERAKTÍVNYCH PREDNÁŠOK, určených širokej verejnosti všetkých vekových kategórií.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 14.12.2020

V pondelok 14. decembra 2020 o 17.00 h sa na koncerte v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne predstavia mladé cimbalové talenty v spojení s profesionálmi, ktorí reprezentujú výnimočnosť majstrovského nástroja. Súčasťou podujatia je odborný seminár pre účinkujúcich cimbalistov.

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 10.12.2020

Tradičná tvorivá dielňa - výroba vianočných vencov, pedigových venčekov, korálikových anjelikov

viac o projekte


Divadelné Dišputy 2020

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 08.12.2020 - 13.12.2020

7. ročník ochotníckeho divadelného festivalu - Divadelné dišputy 2020

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 14.11.2020

Tvorivá dielňa pod vedením odborného lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka.

viac o projekte


Vrava sprava aj zľava - online

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 12.11.2020

Celoročný cyklus besied, prednášok a hodinových kurzov kritického myslenia, vytvárajúci otvorený priestor pre názorovú konfrontáciu a autentickú interakciu publika.

viac o projekte


AMFO - 48. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 04.11.2020 - 19.11.2020

Krajské osvetové stredisko v Nitre pripravuje vyhodnotenie spojené s výstavou celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020, ktorej vyhlasovateľom je NOC Bratislava, z poverenia MK SR. V septembri sa stretli členovia odbornej poroty, aby rozhodli o oceneniach a fotografiách, ktoré budú vystavené v novembri v Nitre. Odborná porota udelila 1 hlavnú cenu, 22 cien a 28 čestných uznaní. V KOS v Nitre predstaví svoju tvorbu 121 súťažiacich zo všetkých krajov Slovenska a vo v

viac o projekte


KreaTiviTa 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 15.10.2020 - 15.12.2020

„Trnava - kráľovské mesto v obrazoch“ je kolektívnou výstavou, kde sa prezentuje 18 výtvarníkov z trnavského regiónu. Ide o ďalší projekt zo série KreaTiviTa 2020. Výstava je inštalovaná vo výstavných priestoroch Trnavského osvetového strediska v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského od 15. októbra a potrvá do 15. decembra 2020.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 14.10.2020 - 07.11.2020

Folklórne hodnoty na strednom Považí VII. - metodické školenie pre vedúcich a členov FS,FSk, DFS

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 10.10.2020

Cyklus vzdelávania formou praktického nácviku zvyku/obradu s domácou folklórnou skupinou vo vybraných obciach regiónu

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 01.10.2020

Vzdelávacie podujatie určené pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, ale aj ich pedagógov. Prednáška je zameraná na pozitíva i negatíva často užívanej sociálnej siete - INSTAGRAM.

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 30.09.2020

Tvorivá dielňa pre základné školy

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 23.09.2020 - 19.11.2020

Zámerom je vytvoriť pre najmladšiu generáciu možnosti na spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k tradíciám a ľudovému umeniu nášho regiónu prostredníctvom ľudových remesiel.

viac o projekte


Trnavská bábkarská šnóra

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 21.09.2020 - 25.09.2020

Tvorivá dielňa Jany Pilátovej a Ivana Slezáka.

viac o projekte


KreaTiviTa 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 18.09.2020

Výstava tradičných drevených marionet a drevených plastík je v poradí šiestou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2020 v priestoroch Domu hudby M. Schneidera Trnavského. Autorkou drevených bábok – marionet je výtvarníčka Jana Pilátová a drevené plastiky pochádzajú z ateliéru výtvarníka Ivana Slezáka.

viac o projekte


VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020 • 57. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Miesto a termín konania: Dubnica nad Váhom, Slovenská republika / 11.09.2020 - 04.10.2020

Vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie ocenení z 57. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby – VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020 sa uskutoční 11. 9. 2020 o 17.00 v Dubnickom kaštieli. Výstava potrvá do 4. 10. Sprievodnou aktivitou je odborný seminár od 15.00 h. Ďalšie aktivity v rámci projektu sú tvorivé dielne zamerané na maľbu, textil, keramiku a sieťotlač. Uskutočnia sa 11. a 12. 9. v Trenčíne a Dubnici nad Váhom.

viac o projekte


EDUFEST 2020

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 04.09.2020 - 06.09.2020

EDUFEST - je edukačný workshop pre začínajúcich ochotníckych umelcov na skvalitnenie tvorby hercov.

viac o projekte


KreaTiviTa 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 02.09.2020 - 30.09.2020

Výstava tradičných drevených marionet a drevených plastík je v poradí šiestou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2020 v priestoroch Domu hudby M. Schneidera Trnavského. Autorkou drevených bábok – marionet je výtvarníčka Jana Pilátová a drevené plastiky pochádzajú z ateliéru výtvarníka Ivana Slezáka.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Trávnica, Slovenská republika / 26.08.2020 - 30.08.2020

Hudobné dielne pre detské a mládežnícke ľudové hudby Nitrianskeho kraja vo veku od 10 do 17 rokov, 26. – 30. augusta 2020 v obci Tránvica a pod vedením odborných lektorov získajú skúsenosti v štýlovej interpretácií ľudovej hudby regiónov Ponitria a Požitavia.

viac o projekte


AMFO Trenčianskeho kraja • 24. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 26.08.2020

Pozývame vás na odovzdanie ocenení zo súťaže, odborný rozborový seminár s členmi poroty a workshop spojený s prednáškou. Aktivity sa uskutočnia v rámci 24. ročníka krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie – AMFO Trenčianskeho kraja 2020.

viac o projekte


Výroba zvonov tradičnou stredovekou technológiou

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 25.08.2020

Malý jarmok tradičných remesiel ľudovo-umeleckých výrobcov z Košického kraja v OC Atrium Optima v Košiciach.

viac o projekte


Revitalizácia tradičného tkáčstva, príprava odevov pre najmladšiu generáciu a prezentácia v regióne.

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 23.08.2020

Miestne kultúrne stredisko v Kokave nad Rimavicou organizuje 23.8.2020 Nedeľné kultúrne popoludnie. Program pozostáva vernisáži výstav a programu na námestí. Súčasťou programu na námestí je aj módna prehliadka kolekcie Kokavšánky v tkanom šate projektu "Revitalizácia tradičného tkáčstva, príprava odevov pre najmladšiu generáciu a propagácia v regióne".

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lovinobaňa, Slovenská republika / 22.08.2020

Kultúrno-osvetové podujatie, ktoré má za cieľ sprostredkovanie regionálnych tradícií a oživovanie záujmu o ľudovú kultúru. Program pre celé rodiny, deti, mládež, dospelých aj seniorov formou prednášok pod vedením lektorov a účinkovania jednotlivcov ako aj folklórnych kolektívov, ktoré priblížia návštevníkom zvyky zachované do dnešných dní.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Vyšná Olšava, Slovenská republika / 22.08.2020

cyklus vzdelávania formou praktického nácviku zvyku / obradu s domácou folklórnou skupinou vo vybraných obciach regiónu

viac o projekte


LiptovDIV - festival neprofesionálneho divadla v Liptove pri príležitosti 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 21.08.2020 - 23.08.2020

LiptovDIV je prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov bez rozdielu zatriedenia podľa vekovej či inej (žánrovej) kategorizácie s cieľom pozdvihnúť vzdelanostnú (odbornú) úroveň divadelníkov v obciach a mestách v regióne Liptova. Prehliadková a vzdelávacia časť projektu zaručuje obojstrannú reflexiu praxe s teóriou. Odbornú a metodickú analýzu výsledkov dramatickej práce posudzujú domáci aj prizvaní odborní lektori.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 17.08.2020 - 21.08.2020

Workshop zameraný na osvojenie si zručností štýlovej interpretácie ľudových piesní, hudby a tanečných typov z regiónu Hont, ale i zručností interpretácie ľudového tanca a hudby vo funkčnom spojení. Cieľom je pochopiť rozdiely v hudobnom a tanečnom folklóre medzi regionálnymi, lokálnymi a individuálnymi štýlmi na Slovensku a dopady nesprávnej štylizácie.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 17.08.2020 - 28.08.2020

Dielňa ľudových remesiel a súčasných techník DIELNIČKA organizuje letné tvorivé dielne pre deti a mládež. Vďaka podpore Fondu na podporu umenia máme možnosť pozvať remeselníkov a deti tak priučiť konkrétnemu remeslu od človeka, ktorý sa mu venuje a ovláda ho. Veríme, že organizovaním tvorivých dielní s remeselníkmi, deti získajú manuálne zručnosti, prehĺbi sa u nich láska k tradícii a remeslu. Tento rok sa stretneme v termínoch: 17.-21.8.2020 a 24.-28.8.2020.

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 10.08.2020

Tvorivá dielňa

viac o projekte


HORNONITRIANSKE INŠPIRÁCIE

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 10.08.2020 - 22.10.2020

Komplex kultúrnoosvetových aktivít zameraných na uchovávanie kultúrneho dedičstva hornej Nitry, s osobitným zreteľom na regionálnu históriu, tradičnú kultúru a tradičné remeslá hornej Nitry. V rámci neho už bolo realizované spomienkové podujatie POCTA GAŠPAROVI DROZDOVI a prvá časť cyklu POSIEDKY NAD REMESLOM venovaná košíkárstvu na hornej Nitre. Cyklus bude počnúc mesiacom septembrom pokračovať druhou časťou venovanou tradičným textilným technikám.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dačov Lom, Slovenská republika / 08.08.2020 - 09.08.2020

Workshop je zameraný na tradičné ľudové staviteľstvo v regióne Hont, ktorého základom je prírodný materiál a tradičné stavebné postupy. Druhá etapa bude realizovaná na lazoch Dačov Lom.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 07.08.2020

astronomická prednáška a večerné pozorovanie oblohy vo hvezdárni KOS s odborným výkladom

viac o projekte