Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 10.08.2021

Výtvarný workshop pre amatérskych fotografov zameraný na tvorbu vlastnej fotografickej témy so zameraním na portrét kde: KOS v Nitre lektorka: Marta Földešová

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 04.08.2021

Remeselná tvorivá dielňa obsahovo zameraná na výrobu drôtovaného šperku.

viac o projekte


KreaTiviTa 2021 – cyklus výstav neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby v trnavskom regióne

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 03.08.2021 - 02.11.2021

Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom sprístupnia v priestoroch úradu TTSK dňa 3. 8. 2021 autorskú výstavu výtvarných diel Jána Benu „Výber z tvorby.“ Výstava je súčasťou projektu „KreaTiviTa 2021“, ktorého hlavným partnerom je Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Šaľa, Slovenská republika / 02.08.2021 - 04.08.2021

Remeselné tvorivé dielne pre deti a mládež.

viac o projekte


Workshop bábkarskej tvorivosti 2021

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 01.08.2021 - 08.08.2021

Cyklická neformálna vzdelávacia aktivita, ktorej zámerom je oživiť tradíciu ľudového bábkarstva

viac o projekte


Stále je čo objavovať

Miesto a termín konania: Jasenov, Slovenská republika / 31.07.2021

Aktivita Spoznaj Jasenovský hrad má charakter tematicko-historického vzdelávacieho výletu.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 29.07.2021

Workshop pozostávajúci z dvoch častí má priblížiť umenie ulice a jeho prvky.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 24.07.2021

24. JÚL 2021 O 9.30 FOTOIMPULZY – SÚČASNÁ STREET FOTOGRAFIA výtvarný workshop pre amatérskych fotografov zameraný na objasnenie základných princípov street fotografie kde: Nitra lektorka: Soňa Maletzová

viac o projekte


Vzdelávanie-tradičná kultúra

Miesto a termín konania: Čičmany, Slovenská republika / 24.07.2021

Riasenie - vzdelávací seminár o spôsobe riasenia textílií s lektorkou Danielou Ťapuchovou.

viac o projekte


Slamený poklad

Miesto a termín konania: Topoľa, Slovenská republika / 24.07.2021

Podujatie zamerané na prezentáciu a podporu tradičných remesiel a regionálneho folklóru v srdci Národného parku Poloniny, v obci Topoľa. Súčasťou podujatia je workshop - Tradičná žatva - spracovanie obilia tradičným spôsobom, mlatba; viazanie slamy; ukážky výroby náradia súvisiacich so spracovaním obilia, ukážky spracovania slamy a využitia obilia, či podkúvania koní. V rámci projektu sa predstaví aj FSk Starinčanka a detský programový blok detí z Topole a okolia. Začiatok podujatia o 10.00 hod.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 23.07.2021

Seminár pre vedúce osobnosti a členov folklórnych kolektívov, sólistov, manažérov/rky a zamestnancov/kyne inštitúcií a organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry v regióne Hont, ale aj mimo neho. Zámerom podujatia je skvalitňovať prácu folklórnych kolektívov, zvyšovať ich umelecký a odborný rast v problematike výstavby a tvorby folklórnych programov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 22.07.2021

Výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na kresbu a maľbu tušom kde: Krajské osvetové stredisko v Nitre lektorka: Mgr. Mária Valčová

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Východná, Slovenská republika / 22.07.2021 - 25.07.2021

12. ročník tanečného tábora ľudového tanca pre záujemcov o vzdelávanie v oblasti slovenskej tanečnej kultúry pod vedením odborných pedagógov ľudového tanca.

viac o projekte


Naše Kysuce 2021

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 22.07.2021

Hlavným cieľom projektu Naše Kysuce je vzdelávanie v oblasti histórie regiónu, remesla, hovoreného slova, výtvarníctva, fotografie, filmu na Kysuckiach. Tvorivé stretnutie Na palete - Kresba a jej možnosti sa uskutoční pod vedením profesora Jaroslava Uhela z Liptovského Mikuláša a bude zamerané na alternatívnu kresbu.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 21.07.2021

Výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na kombinované techniky kde: : Krajské osvetové stredisko v Nitre lektorka: Mgr. Mária Valčová

viac o projekte


Návraty k tradíciám a osobnostiam

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 21.07.2021

Zámerom je hudobno-poetický program, ktorý zaujímavým spôsobom oživuje a popularizuje dielo pôvodnej slovenskej tvorby i umelecký prednes.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 20.07.2021

Výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na akvarel kde: : Krajské osvetové stredisko v Nitre lektor: MFA Dominika Lehocká

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity 2021

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 20.07.2021 - 20.12.2021

Spracovanie zvukových záznamov na rôzne témy z oblasti kultúrneho života, týkajúce sa tradičnej kultúry a neprofesionálneho umenia. Predstavovať budeme osobnosti zo Žilinského kraja. Podcasty budeme pravidelne uverejňovať na našich sociálnych sieťach.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nová Ves nad Žitavou, Slovenská republika / 19.07.2021 - 21.07.2021

Remeselné tvorivé dielne pre deti a mládež

viac o projekte


Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel

Miesto a termín konania: Teplý Vrch, Slovenská republika / 18.07.2021 - 23.07.2021

V rámci projektu Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, organizátori RODON Klenovec, Národné osvetové centrum a Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, realizujú týždňovú hudobnú tvorivú dielňu pre detské a mládežnícke ľudové hudby. V čase od 18.7.2021 - 23.7.2021 v rekreačnom zariadení Drieňok v Teplom Vrchu.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 16.07.2021

Kreatívny vzdelávací workshop s fyzikálnymi pokusmi a hravé astronomické dielne pre deti a mládež

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 16.07.2021

VEČERY S ASTRONÓMIOU - prednáška Moskovské múzeum kozmonautiky a následne komentované pozorovanie oblohy a nebeských telies vo hvezdárni Krajského osvetového strediska v Nitre

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 15.07.2021 - 20.07.2021

Realizátorom dvoch edukačno-tvorivých dielní pod názvom Čaro hliny v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne bude Galantské osvetové stredisko. Tvorivé dielne priblížia verejnosti prácu s hlinou a zoznámenie sa s ňou ako zaujímavým kreatívnym materiálom. Prínosom dielní bude podpora tvorivej činnosti ľudí, zmysluplné trávenie voľného času, získavanie nových skúseností a informácii, uchovávanie a podpora kultúrneho dedičstva v oblasti tradičného remeselníctva – hrnčiarstva.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.07.2021

14. JÚL 2021 VÝTVARNÉ CESTY – PORTRÉT výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na kresbu a maľbu kde: : Krajské osvetové stredisko v Nitre lektorka: Katarína Jahnová

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 14.07.2021 - 15.07.2021

Tvorivé dielne zamerané na praktickú prezentáciu techniky paličkovanej čipky.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 13.07.2021

13. JÚL 2021 VÝTVARNÉ CESTY – INTUITÍVNA MAĽBA výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na maliarsku techniku enkaustiku – maľbu horúcim voskom kde: : Krajské osvetové stredisko v Nitre lektorka: Ing. Ľubica Máziková

viac o projekte


REmeslá su v kurze

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 13.07.2021

Cieľom projektu je primeranou a zábavnou formou priblížiť deťom tradičné umelecké remeslá, ktoré v minulosti tvorili súčasť života našich predkov. V tomto termíne sa deti počas tvorivých dielní oboznámia s technikou výroby výrobkov zo šúpolia. Lektorkou dielne je Eva Švorcová, ktorá sa dlhodobo venuje prezentácii tradičných remesiel.

viac o projekte


Kultúrne KLBKO III.

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 12.07.2021

Diskusia DOJEM v Turci je zameraná na edukáciu a inšpiráciu širokej verejnosti, ako aj profesionálov z oblasti stravovania. Na základe poznania historických reálií predstavíme inovácie a koncepciu nového postoja k modernému stravovaniu.

viac o projekte


Divadelné Dišputy 2021

Miesto a termín konania: Stredné Plachtince, Slovenská republika / 11.07.2021

Ochotnícky divadelný festival

viac o projekte


28. MARIKOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - 2021

Miesto a termín konania: Horná Mariková, Slovenská republika / 11.07.2021

Marikovské folklórne slávnosti patria k úspešným a vyhľadávaným podujatiam nielen pre obyvateľov Marikovskej doliny, ale aj pre širokú odbornú a laickú verejnosť Považia, Slovenska i Moravy.

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia 2

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 11.07.2021 - 22.08.2021

Cyklus tvorivých dielní tradičných remesiel v Expozícii ľudovej architektúry a bývania Vihorlatského múzea v Humennom. Prezentácia deviatich remesiel počas piatich letných nedeľňajších popoludní.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolná Strehová, Slovenská republika / 09.07.2021 - 10.07.2021

4. ročník tvorivej dielne, ktorej zámerom je naučiť deti a mládež tvorivo pracovať s novými filmárskymi technologickými postupmi. Účastníci kurzu budú lektorom vedení celým procesom tvorby animovanej sekvencie od písania scenára až po jeho verejnú prezentáciu. Po skončení kurzu dokážu zhotoviť svojpomocne vlastné dielo.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 08.07.2021 - 13.08.2021

V poradí 9. ročník tvorivých umeleckých dielní a výstavy pod názvom Stretnutie vo farbách umožní rozvíjať podmienky pre vzdelávanie a prezentáciu tvorivých umeleckých zručností seniorov z Galantského regiónu. Realizátorom aktivít zameraných na vzdelávanie i zmysluplné trávenie voľného času seniorov je Galantské osvetové stredisko.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 07.07.2021

7. JÚL 2021 KÚZLO ZAŠLÝCH ČIAS - tvorivá dielňa zameraná na maľbu mandál na hodváb. Kde: Krajské osvetové stredisko v Nitre lektorka: Mgr. Erika Ivanová

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 07.07.2021 - 16.07.2021

Galéria RegionArt v Prievidzi je v júli otvorená deťom. Tvorivé dielne pre deti vo veku od 6 do 12 rokov. Témy: Kreslené myšlienky; Rytmus vo výtvarnom umení; Z plochy do priestoru; Výtvarné diela na zjedenie; Rastliny súčasťou umenia; Fotografia ako spojenec výtvarného umenia. Deti a umenie jednoducho patria k sebe. Viac info na www.rkcpd.sk

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 07.07.2021

Fotografický workshop pre amatérskych fotografov zameraný na objasnenie základných princípov luminografie kde: ateliér SŠUP v Nitre lektor: Mgr. Jozef Peniak, PhD.

viac o projekte


Mladé publikum I.

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 07.07.2021

Drieňovské kultúrne leto ponúka aj čosi pre tvorivé duše. Stretávať sa budeme s Ivetou a Inkou, pričom každá z nich prinesie nové nápady a postupy, ako stráviť svoj čas užitočne. Budeme tvoriť z rôznych materiálov, prednosť ale dostanú tie, ktoré budeme recyklovať.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 04.07.2021

4. JÚL 2021, 15. 00 - FOTOIMPULZY – REPORTÁŽ výtvarný workshop pre amatérskych fotografov zameraný na objasnenie základných princípov reportáže kde: Nitra lektor: Mgr. Jozef Peniak, PhD.

viac o projekte


Stále je čo objavovať

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 03.07.2021

Aktivita má charakter workshopu zameraného na prácu s tradičnými technikami.

viac o projekte


Návraty k tradíciám a osobnostiam

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 03.07.2021 - 28.08.2021

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne realizuje už štvrtý ročník cyklu remeselných tvorivých dielničiek pre deti – TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM s cieľom poskytnúť priestor na vzdelávanie v oblasti ľudového umenia.

viac o projekte