Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 15.10.2022

fotografický workshop pre amatérskych fotografov zameraný na základy fotografovania živočíchov kde: Bojnice, ZOO lektor: Ing. Radimír Siklienka, PhD.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 05.10.2022

filmový workshop pre začínajúcich amatérskych filmárov zameraný na prácu v Adobe After Effects kde: SŠUP Nitra lektori: Mgr. art. Peter Skala, Mgr. art. Alžbeta Skalová

viac o projekte


ČAROVNÁ STUDNIČKA

Miesto a termín konania: Rimavské Brezovo, Slovenská republika / 05.10.2022

Čarovná studnička je projekt, ktorého zámerom je prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít vytvoriť edukačné aktivity pre deti, mládež a dospelých na území okresov Rimavská Sobota a Revúca. Vzdelávacími aktivitami chceme rozvíjať tradičné zručnosti a vedomosti v oblasti TĽK, osvojovať tradičné remeselné postupy, ako aj rozvíjať nové metódy, techniky. Prispieť aj ku kvalitatívnej úrovni v oblasti súčasného umenia, vytvoriť podmienky na kreatívne tvorenie.

viac o projekte


Kreatívne tvorenie II.

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 03.10.2022 - 02.11.2022

Tvorivé dielne pre seniorov.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 29.09.2022

Stretnutia s výrobcami a interpretmi ľudových hudobných nástrojov z regiónu Novohrad a Malohont.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 29.09.2022

tri kreatívne hravé vzdelávacie workshopy – pokusy a experimenty pre deti a mládež

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 26.09.2022

Cieľom projektu odborný rast recitátorov, moderátorov, tvorcov divadiel a rečníkov formou podnetných seminárov a tvorivých dielní, ktoré pripravíme v spolupráci s fundovanými lektormi z akademických a kultúrnych inštitúcií.

viac o projekte


Jazykom tanca 2022 - krajská súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 25.09.2022

Krajská súťaž choreografií „Jazykom tanca 2022“ vytvára priestor pre prezentáciu a konfrontáciu aktívnej tvorby choreografov na území PSK. Je jedným z typov podujatia, ktoré aktivizuje činnosť a podporuje rozvoj folklórnych súborov, tanečných zoskupení, tvorcov, choreografov a interpretov. Súťaž je dvojstupňová, pričom krajské kolo je prvým kolom súťažnej prehliadky choreografií folklórnych kolektívov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Šaľa, Slovenská republika / 24.09.2022

fotografický workshop pre amatérskych fotografov zameraný na tvorbu vlastnej fotografickej témy so zameraním na portrét lektorka: Marta Földešová

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 24.09.2022

Cieľom je zvýšiť umeleckú úroveň členov neprofesionálnych divadelných súborov. Témy: analýza dramatickej postavy, analýza a spracovanie javiskovej postavy (javisková reč a pohyb, práca s hlasom) práca s divadelným režisérom v javiskovom priestore.

viac o projekte


Príbeh hudby 4 - Slovenská hudba

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 22.09.2022 - 23.09.2022

Vyberte sa spolu s nami na cestu úchvatným neprebádaným svetom. Spoznajte našich hudobných skladateľov a ich diela v prvej časti unikátneho koncertu o slovenskej klasickej hudbe. Štátna filharmónia Košice, Bratislavský chlapčenský zbor, sólisti a dirigent a moderátor Gabriel Rovňák ml. sú zárukou pútavého a dynamického programu, ktorý, aj napriek náročnejšej téme, zaujme mladých poslucháčov a pomôže im odhaliť významnú súčasť našej kultúrnej identity.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 21.09.2022

Tvorivá dielňa pre mládež a dospelých zameraná na korálkovanie, ktoré patrí k najstarším a zároveň najkrajším záľubám na svete. Lektorka: Silvia Ptáčková

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 17.09.2022

Oslava vzdelávania

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2022

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 15.09.2022

Vzdelávací program, ktorý popularizačným spôsobom prezentuje súčasnú slovenskú poetickú tvorbu trochu inak.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 14.09.2022 - 30.11.2022

Paličkovanie je jednou z najstarších techník ručných prác, ktorá neodmysliteľne patrí ku klasickému ľudovému umeniu. V bohatej klenotnici slovenských čipiek nájdeme širokú škálu rôznych motívov. Účastníkov naučíme nielen paličkovať, ale im umožníme aj samostatne si navrhnúť a vyrobiť vzor použiteľný ako doplnok odevu, paličkovaný šperk, obraz, prestieranie a tým prispejeme k prehĺbeniu estetického cítenia, kreativity, fantázie.

viac o projekte


III. Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 14.09.2022

II. tvorivá dielňa žiakov a členov dramatických krúžkov, ako aj ich pedagógov.

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia 3

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 14.09.2022

Podujatie určené žiakom a študentom MŠ, ZŠ a SŠ. Počas podujatia bude návštevníkom prezentovaných viac než 10 tradičných remesiel v takmer autentickom prostredí skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom. Súčasťou podujatia bude prehliadka expozície, kultúrny program i ukážky poľnohospodárskych prác.

viac o projekte


Návraty ku koreňom, 2. ročník

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 10.09.2022

Na piatom stretnutí sa oboznámime s výšivkami, ktoré sú typické pre náš región a v praktickej časti budeme vyšívať výšivka technikou krížika. Lektorkou bude Miroslava Szantoová z Rimavskej Soboty, ktorá sa venuje vyšívaniu krojov a krojových častí pre miestne folklórne súbory už od študentských čias.

viac o projekte


Divadelné Dišputy 2022

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 10.09.2022

Divadelný festival.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 10.09.2022

Spomienková cyklojazda po miestach spojených so životom Sama Tomášika

viac o projekte


DEŇ ROLE

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 09.09.2022 - 10.09.2022

Prezentačné podujatie v oblasti tradičnej kultúry a folklorizmu v obci Hrušov.

viac o projekte


Salamandrové dni 2022

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 08.09.2022 - 10.09.2022

Po dvoch rokoch pandémie sa do ulíc Banskej Štiavnice vracia tradičný Salamandrový sprievod. Viac ako 300 veselých postáv, zobrazujúcich čriepky života v historickom baníckom a študentskom meste pobaví tisícky návštevníkov podujatia, ktoré je v tomto roku spojené s európskym stretnutím baníkom a hutníkov. V bohatom sprievodnom programe nebudú chýbať rôzne sprievodné podujatia - odlievanie pečate na replike historickej pece, šachtág, jarmok, koncerty, výstavy a mnohé iné.

viac o projekte


Kreatívne tvorenie II.

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 08.09.2022 - 27.09.2022

Tvorivé písanie – workshop zameraný na písanie poviedok a novinárskych útvarov postavených na príbehu, ukončený výstavou literárnych prác.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 08.09.2022

workshop pre verejnosť zameraný na maľovanie na drevo a kameň.

viac o projekte


Fotografia nepozná hranice – ČR

Miesto a termín konania: Česká republika / 07.09.2022 - 31.10.2022

Medzinárodné stretnutie členov Fotoklubu Helios Komárno (SR) a Fotoklubu Praha (ČR) spojené s interaktívnou výstavou fotografií členov oboch klubov v uliciach Prahy.

viac o projekte


Zôsyp – regionálna prehliadka folklórnych kolektívov Liptova

Miesto a termín konania: Pribylina, Slovenská republika / 04.09.2022

Sviatky a roboty na Liptove predstavia folklórne skupiny z Liptovskej Tepličky, zo Šuňavy, Štrby, Východnej, Smrečian, Závažnej Poruby, Dúbravy, Važca, Hút - Borového, Lúčok, Liptovských Sliačov.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 28.08.2022

Tanečný dom bude zameraný na rómske tance a piesne. Lektormi budú Vladimír Michalko, Dominika Novotná a Peter Vajda. Hudobný doprovod ĽH Železiar. Hlavným cieľom Vranovských tanečných domov je prispievať k uchovávaniu, rozvíjaniu a sprístupneniu prejavov tradičnej tanečnej kultúry Slovenska tou najprístupnejšou formou - vlastným zážitkom - skúsenosťou.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 27.08.2022

Zážitkové putovanie po stopách baníctva a geológie

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika / 27.08.2022

Tanečný dom bude zameraný na zemplínske tance a piesne. Lektormi budú Vladimír Michalko, Dominika Novotná a Peter Vajda. Hudobný doprovod ĽH Čerhovčan. Hlavným cieľom Vranovských tanečných domov je prispievať k uchovávaniu, rozvíjaniu a sprístupneniu prejavov tradičnej tanečnej kultúry Slovenska tou najprístupnejšou formou - vlastným zážitkom - skúsenosťou.

viac o projekte


Kontakt 2022

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 26.08.2022 - 28.08.2022

23. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnych hudobných skupín, sólistov a dvojíc

viac o projekte


52. Hornozemplínske folklórne slávnosti

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 26.08.2022 - 28.08.2022

Hornozemplínske folklórne slávnosti vo Vranove nad Topľou sú tradičným vrcholným podujatím folklóru na Hornom Zemplíne. Našim cieľom je priblížiť krásu ľudového umenia všetkým jeho milovníkom, rovnako divákom aj účinkujúcim, ale najmä deťom a mladým ľuďom a prebudiť v nich túžbu po poznaní regionálnych kultúrnych hodnôt, prebudiť hrdosť na svoje korene a poukázať na to ako je vplyv ľudových tradícií hlboko zakorenený v národnom povedomí.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Obyce, Slovenská republika / 24.08.2022 - 28.08.2022

Tvorivé hudobné dielne pre detské a mládežnícke ľudové hudby Nitrianskeho kraja. Vzdelávanie mladých muzikantov. Lektori: Milan Veróny(husle), Marián Petráš (viola), Ondrej Debrecéni (kontrabas), Ľubomír Gašpar (Cimbal)

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 21.08.2022

Interaktívny slovenský večer

viac o projekte


Návraty ku koreňom, 2. ročník

Miesto a termín konania: Hrnčiarske Zalužany, Slovenská republika / 20.08.2022 - 21.08.2022

Témou štvrtej tvorivej dielne projektu Návraty ku koreňom 2 bude HOKERLÍK. Priamo nazrieme do dielne Vandy Sarvašovej, ktorá nás oboznámi s rôznymi technikami a spôsobmi ako oživiť starý nábytok a dodať mu štýlový vzhľad. Budeme upravovať malý stolček nazývaný aj hokerlík, vyskúšame – maľovanie dvoma farbami, úprava na provensálsky štýl, šablónovanie a voskovanie.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 20.08.2022

výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na maľbu symetrických kompozícií lektor: Mgr. Martin Kratochvil, PhD.

viac o projekte


Figuli art

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 20.08.2022 - 21.08.2022

Hrnčiarstvo patrilo medzi najrozšírenejšie a najstaršie remeslá vôbec. Tvárnosť hliny a jej bohatý výskyt umožňovali človeku už od najstarších čias výrobu rôznych úžitkových predmetov. V nich sa odráža spôsob života, úroveň výroby, kultúra a umenie našich predkov. O výskyte hrnčiarov na dolnej Orave svedčí aj priezvisko Figuli, čo v latinčine znamená hrnčiar. V historických záznamoch obce Srňacie sa dokonca uvádza, že jeden z jej obyvateľov patril do hrnčiarskeho cechu.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 19.08.2022

výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na výtvarné techniky, ktoré sa zaoberajú snímaním a záznamom lektor: akad. maliar Daniel Szalai

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 18.08.2022

Workshop pre samosprávy a občianskych aktérov

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 18.08.2022

výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na maľbu v exteriéri, na základy perspektívy a kompozície lektor: Mgr. art. Juraj Toman, ArtD.

viac o projekte


REmeslá sú v kurze 2

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 18.08.2022

remeselné tvorivé dielne pre rodiny s deťmi

viac o projekte