Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2024

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 05.08.2024 - 09.08.2024

Hlavným zámerom je deťom umožniť priamy kontakt s tradičnými a aj menej tradičnými remeselnými a umeleckými technikami, umožniť im priamo komunikovať so skúsenými lektormi, ktorí im takto môžu odovzdať cenné skúsenosti. Oboznámiť účastníkov s remeselnou tradíciou v Novohrade.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2024

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 15.07.2024 - 19.07.2024

Zámerom projektu je poskytnúť rodičom školopovinných detí, aby v čase prázdnin mohli zabezpečiť pre svoje deti zmysluplné trávenie voľného času. Cieľom projektu je umožniť deťom formou prostriedkov tvorivej dramatiky spoznávať seba aj okolitý svet, rozvíjať potenciál dieťaťa formou hier, rozvíjať jeho zručnosti.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii VI.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 15.06.2024

Remeselná tvorivá dielňa pre mládež a dospelých. Kde: KOS v Nitre Lektor: Dušan Budinský

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2024

Miesto a termín konania: Ružiná, Slovenská republika / 07.06.2024 - 09.06.2024

Krajská tvorivá dielňa výtvarníkov, fotografov a filmárov je záujmovo-umeleckým stretnutím s tradičným programom. Pod vedením skúsených lektorov pracujú účastníci so zadanou témou. Učia sa spracovať ju technologicky a umelecky.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Sebechleby, Slovenská republika / 24.05.2024

Deň s divadlom: cyklus divadelných stretnutí pre amatérskych divadelných umelcov. Obsahom sú teoretické i praktické východiská, postupy pri výbere divadelnej hry, dramatizácia, dramaturgia, scénografia, práca s režisérom, výtvarníkom a herecké techniky.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 22.05.2024

Cyklické vzdelávanie pre neprofesionálnych fotografov.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 20.05.2024

"Ako pracujú reštaurátori " reštaurujeme obraz

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolné Strháre, Slovenská republika / 18.05.2024 - 19.05.2024

Workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov, ktorého cieľom je predstaviť mladej generácii kultúrne dedičstvo predkov - hontiansky ornament, jeho estetickú a symbolickú hodnotu, vtedajší technologický postup pri jeho aplikácii a hľadať spôsoby jeho zachovania a uplatnenia v modernom svete.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii VI.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 15.05.2024

Remeselná tvorivá dielňa pre mládež a dospelých. Kde: KOS v NItre Lektorka: Ing. Lucia Dovalová

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 14.05.2024

Workshop pre vedúcich a deti z detských folklórnych súborov v okrese Veľký Krtíš.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade 2024

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 13.05.2024

Tvorivá dielňa rétoriky bude zameraná na analýzu verbálneho prejavu účastníkov. Workshop pre začínajúcich moderátorov a záujemcov o rozvoj rečníckych schopností.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 11.05.2024

Cyklické tvorivé dielne pre dospelých s využitím tradičných výtvarno-technologických postupov.

viac o projekte


NÁVRATY KU KOREŇOM, 4. ročník

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 11.05.2024 - 12.05.2024

Jednodňový kurz výroby kožených barefoot sandálov, ktoré presne sadnú na nohu! V ponuke sú dva termíny: sobota, 11. 5. 2024, 9.00 – 16.00 / 1. skupina a nedeľa, 12. 5. 2024, 9.00 – 16.00 / 2. skupina. Topánky šijeme ručne, čo im dodá osobitý a jedinečný šarm. Lektorkou bude Helena Danišová z Rimavskej Soboty, remeselníčka a organizátorka kurzov na SK a v MR. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Naše Kysuce 2024

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 09.05.2024

Fotoworkshop zameraný na kompozíciu vo fotografii

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 09.05.2024

Poďme sa hrať: dielne zamerané na tvorbu jednoduchej divadelnej hry podporujúce zdravý rozvoj tvorivosti u detí ZŠ.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii VI.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 07.05.2024

7. 5. 2024 10. 00 UMENIE PRE KAŽDÉHO - PRODUKCIA A POSTPRODUKACIA fotografický workshop pre amatérskych fotografov zameraný na hľadanie nových prístupov produkcie a postprodukacie fotografie, videa na sociálne siete lektor: Mgr. Pavel Kuna

viac o projekte


Ruža karafija

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 03.05.2024 - 05.05.2024

vydanie zvukového CD FSk Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec

viac o projekte


Naše Kysuce 2024

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 03.05.2024

Výtvarný workshop zameraný na kresbu a maľbu zátišia a figúry

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 29.04.2024

výtvarný kurz pre začiatočníkov

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia 5

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 29.04.2024

Divadelný workshop zameraný pre pedagógov ZŠ, SŠ, ZUŠ a amatérskych umelcov ponúkne záujemcom pestrú škálu poznatkov a spôsobov ako tvoriť na javisku a ako vytvoriť divadelné predstavenie.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 27.04.2024 - 28.04.2024

remeselný kurz pre začiatočníkov

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Krupina, Slovenská republika / 22.04.2024

Poďme sa hrať: dielne zamerané na tvorbu jednoduchej divadelnej hry podporujúce zdravý rozvoj tvorivosti u detí ZŠ. Cieľom výstupu je z bežných činností a rituálov vytvoriť hru.

viac o projekte


Ide vesna, ide jar

Miesto a termín konania: Stredné Plachtince, Slovenská republika / 20.04.2024

prezentácia jarných zvykov

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii VI.

Miesto a termín konania: Šaľa, Slovenská republika / 20.04.2024

UMENIE PRE KAŽDÉHO – LUMINOGRAFIA fotografický workshop pre amatérskych fotografov zameraný na maľbu svetlom

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii VI.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 17.04.2024

Remeselná tvorivá dielňa pre mládež a dospelých. Kde: Kos v Nitre Lektorka: Alena Kmeťová

viac o projekte


KreaTiviTa 2024 – cyklus výstav neprofesionálnej výtvarnej, fotografickej a textilnej tvorby

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 16.04.2024 - 09.06.2024

Projekt prezentuje amatérsku tvorbu výtvarníkov, fotografov a tvorcov z oblasti textilného úžitkového umenia a pozostáva z realizácie 6 výstav. 2 kolektívne výstavy (výtvarná a textilná tvorba) a 4 výstavy, na ktorých sa prezentuje dvojica autorov (výtvarná a fotografická tvorba). Do projektu bude zapojených približne 50 autorov.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 13.04.2024 - 14.04.2024

remeselný kurz pre začiatočníkov

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2024

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 13.04.2024

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Vás pozýva na druhé podujatie v rámci cyklu STRETNUTIE S UMENÍM zamerané na tému Ivan KOZÁČEK, fotograf.

viac o projekte


NÁVRATY KU KOREŇOM, 4. ročník

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 13.04.2024 - 16.11.2024

4. ročník projektu NÁVRATY KU KOREŇOM bude pozostávať zo 6 tvorivých sobotných i nedeľných stretnutí. Na každom sa účastníci priučia nejakému remeslu, osvoja si novú techniku, či spoznajú nový materiál. Jednotlivé stretnutia prebiehajú v malých skupinkách (maximálne 10 – 15 osôb). Stretnutia sa uskutočnia raz za mesiac s výnimkou letných prázdnin. Väčšina z nich sa bude realizovať v Dome kultúry v RS, trikrát vycestujú priamo ku lektorom. Projekt z verejných zdrojov podporil FPU.

viac o projekte


Kreatívne tvorenie IV.

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 12.04.2024 - 23.04.2024

Workshop zameraný na výrobu klobúkov a čeleniek.

viac o projekte


Naše Kysuce 2024

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 09.04.2024

Interaktívna prednáška o histórií a zaujímavostiach regiónu Kysuce

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2024

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 08.04.2024

Vzdelávací hudobno-poetický program zameraný na prezentáciu súčasnej poetickej a prozaickej tvorby.

viac o projekte


Kreatívne tvorenie IV.

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 08.04.2024 - 18.10.2024

Kreatívni seniori - tvorivé dielne pre seniorov, kde cieľom dielní počas roka je rozvoj vlastných záujmov a obľúbených činností.

viac o projekte


NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2024

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 06.04.2024

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Vás pozýva na prvé podujatie v rámci cyklu STRETNUTIE S UMENÍM zamerané na tému Hugo GROSS, maliar.

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 06.04.2024

Stretnutie s remeslom - pletenie košíkov z vŕby s lektorkou Erikou Rudíkovou

viac o projekte


Naše Kysuce 2024

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 04.04.2024

Interaktívne tvorivé stretnutie so zameraním na tradičné remeslo - drotárstvo.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 25.03.2024

Učíme sa umeniu - výtvarný kurz pre začiatočníkov

viac o projekte


Naše Kysuce 2024

Miesto a termín konania: Vysoká nad Kysucou, Slovenská republika / 18.03.2024

Rozprávanie o nehmotnom kultúrnom dedičstve Kysúc.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 14.03.2024 - 30.04.2024

PALIČKOVANIE - kurzom, ktorý sa teší veľkej obľube prispejeme k prehĺbeniu estetického cítenia, kreativity, fantázie pre účastníkov všetkých vekových kategórií. Kurz je určený deťom, začiatočníkom aj pokročilým, no hlavne pre kreatívnych a zručných účastníkov, ktorí majú záujem o ľudovú tvorivosť. V závere kurzu budú odovzdané účastníkom osvedčenia o absolvovaní kurzu a výstava prác.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 14.03.2024 - 20.03.2024

Vzdelávacia aktivita z oblasti astronómie pod názvom Záhady vesmíru vytvára pre deti a mládež zaujímavú príležitosť, ako sa dozvedieť viac o vesmíre a jeho objektoch. Dve edukačné podujatia prispievajú k získaniu nových zaujímavých informácií z oblasti astronómie a realizujú sa v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne. Ich cieľom je zaujať a nadchnúť mladú generáciu pre poznávanie a objavovanie vesmíru, jeho javov a zákonitostí.

viac o projekte