Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portály FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.medziodborové projekty

Týždeň Nitrianskej galérie 2021

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 15.05.2021 - 23.05.2021

Periodické podujatie s celoslovenským významom, ktoré Nitrianska galéria organizuje každoročne v mesiaci máj od roku 2005. Koná sa pri príležitosti Medzinárodného dňa galérií a múzeí (18. máj). Pre širokú verejnosť sa pripravuje celý rad vzdelávacích, umeleckých a kultúrnych akcií prekračujúcich rámec jedného druhu umenia. Počas tohtoročného Týždňa Nitrianskej galérie sa uskutoční aj Noc múzeí a galérií s pestrou ponukou kultúrnych akcií.

viac o projekte


Re:index

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 07.05.2021

Intermediálny projekt Re:index z dielne TRAKTu sa nachádza na pomedzí zvukovej a objektovej inštalácie s prepojením súčasného tanca, výtvarného umenia, intervencie do verejného priestoru a inštitucionálnej kritiky, IT a interaktívnej hry určenej pre diváka.

viac o projekte


X pieces (online workshopy)

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 06.05.2021

4. Online vzdelávací workshop pre deti, mládež a dospelých, zameraný na tvorbu sklenenej mozaiky, plošnú a priestorovú skladbu rôznofarebných, výtvarne koncipovaných kúskov skiel.

viac o projekte


X pieces (online workshopy)

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 05.05.2021

2. Online vzdelávací workshop pre deti, mládež a dospelých, zameraný na tvorbu sklenenej mozaiky, plošnú a priestorovú skladbu rôznofarebných, výtvarne koncipovaných kúskov skiel.

viac o projekte


X pieces (online workshopy)

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 05.05.2021

3. Online vzdelávací workshop pre deti, mládež a dospelých, zameraný na tvorbu sklenenej mozaiky, plošnú a priestorovú skladbu rôznofarebných, výtvarne koncipovaných kúskov skiel.

viac o projekte


CIKE budovanie kapacít

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 29.03.2021

Projekt CIKE budovanie kapacít sa zameriava na vzdelávanie a rozvoj organizácie Creative Industry Košice, aby bola schopná efektívne podporovať ľudí pracujúcich v kreatívnom a kultúrnom priemysle prostrednictvom svojich aktivít. V rámci projektu prebiehajú pod vedením zahraničných odborníkov workshopy na relevantné temy, vďaka ktorým sa budú môcť podieľať na plánovaní, vytváraní a implementovaní medzinárodných projektov na profesionálnej úrovni.

viac o projekte


Tvarovane online

Miesto a termín konania: Lekárovce, Slovenská republika / 23.03.2021

4. Tvorivý, vzdelávací workshop pre deti, mládež a dospelých, realizovaný formou online. Samotný workshop ponúka priestor na kontakt s príťažlivým materiálom, akým je hlina. Je exkurzom do oblasti keramickej tvorby, v ktorom sa účastník na základe vlastných schopností a pod odborným vedením lektora stáva účastný tvarovania, tvorivého procesu, vedúceho k vzniku diela. Prechádza jedinečnou skúsenosťou sprevádzanou fantáziou, predstavivosťou, jej vizualizáciou a zážitkami.

viac o projekte


Tvarovane online

Miesto a termín konania: Hôrka, Slovenská republika / 18.03.2021 - 20.03.2021

1. až 3. Tvorivý, vzdelávací workshop pre deti, mládež a dospelých, realizovaný formou online. Samotný workshop ponúka priestor na kontakt s príťažlivým materiálom, akým je hlina. Je exkurzom do oblasti keramickej tvorby, v ktorom sa účastník na základe vlastných schopností a pod odborným vedením lektora stáva účastný tvarovania, tvorivého procesu, vedúceho k vzniku diela. Prechádza jedinečnou skúsenosťou sprevádzanou fantáziou, predstavivosťou, jej vizualizáciou a zážitkami.

viac o projekte


CIKE budovanie kapacít

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 22.02.2021

Projekt CIKE budovanie kapacít sa zameriava na vzdelávanie a rozvoj organizácie Creative Industry Košice, aby bola schopná efektívne podporovať ľudí pracujúcich v kreatívnom a kultúrnom priemysle prostrednictvom svojich aktivít. V rámci projektu prebiehajú pod vedením zahraničných odborníkov workshopy na relevantné temy, vďaka ktorým sa budú môcť podieľať na plánovaní, vytváraní a implementovaní medzinárodných projektov na profesionálnej úrovni.

viac o projekte


CIKE budovanie kapacít

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 14.01.2021

Projekt CIKE budovanie kapacít sa zameriava na vzdelávanie a rozvoj organizácie Creative Industry Košice, aby bola schopná efektívne podporovať ľudí pracujúcich v kreatívnom a kultúrnom priemysle prostrednictvom svojich aktivít. V rámci projektu prebiehajú pod vedením zahraničných odborníkov workshopy na relevantné temy, vďaka ktorým sa budú môcť podieľať na plánovaní, vytváraní a implementovaní medzinárodných projektov na profesionálnej úrovni.

viac o projekte


Haló?

Miesto a termín konania: Budča, Slovenská republika / 16.12.2020 - 23.12.2020

Počas projektu Haló? sa mladí ľudia vo veku 15 - 30 rokov zúčastnili kurzu storytellingu, v rámci ktorého každý jeden z účastníkov pripravil krátke storytellingové vystúpenie. Projekt prináša do praxe novú metódy rozprávania príbehov v online prostredí, kedy publikum predstavuje len jeden divák-účastník umeleckého zážitku. Výstupné programy účastníkov kurzu sú určené pre deti.

viac o projekte


CULTURE SI TY! (dramaturgia a manažment celoročných projektov na modeli Mesta kultúry)

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 03.12.2020 - 26.02.2021

Dvojdňový praktický seminár a zážitkový tréning manažmentu a tvorivej dramaturgie

viac o projekte


PechaKucha Night Bratislava vol. 46 - vol. 48.

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 14.10.2020

Lajtmotívom 47. vydania PechaKucha Night Bratislava bude napriek pretrvávajúcej nepriazni okolností cestovanie. https://www.facebook.com/events/428253738139266/ https://www.facebook.com/events/428253738139266/

viac o projekte


ArtWife III.

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 30.09.2020 - 03.10.2020

Feministický a rodovo orientovaný festival v KC Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši

viac o projekte


Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie (5. ročník)

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 25.09.2020 - 27.09.2020

Medzinárodný festival nových foriem kabaretného divadla a pouličného umenia v Banskej Štiavnici. Multižánrová prehliadka (divadlo, hudba, literatúra, pohyb a výtvarné umenie) zameraná na spojenie umeleckej tvorby a občianskych aktivít s udeľovaním cien Amplion argentum.

viac o projekte


Vzdelávanie profesionálnych umelcov v oblasti umeleckej tvorby za spolupráce obetí domáceho násilia

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 20.09.2020 - 12.12.2020

Prezentácia práce s autentickým dokumentárnym materiálom (výpovede klientiek a klientov, denníkové záznamy, spomienky). Prehlbovanie tvorivej empatie profesionálnych tvorcov a na druhej strane posilňovanie vnútorného sveta klientov prostredníctvom umeleckých a tvorivých postupov. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


363. Radvanský jarmok

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 11.09.2020 - 13.09.2020

Radvanský jarmok, jeden z najstarších a najväčších jarmokov na Slovensku, ktorý bol v roku 2011 zapísaný do Slovenského zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva.

viac o projekte


ŠIKOVNÍCI: POLLOCK

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 26.08.2020

Experimentálny workshop pre deti a dospelých inšpirovaný tvorbou Jacksona Pollocka.

viac o projekte


SUSEDSKÝ DEŇ

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 22.08.2020

Program zameraný na spoznávanie sa obyvateľov mesta, spojený s oživením verejného priestoru susedskými výstavami, MOBILNÝM ATELIÉROM a vlastným kultúrnym programom.

viac o projekte


Mikrohradby Moravany ´20

Miesto a termín konania: Moravany nad Váhom, Slovenská republika / 21.08.2020 - 22.08.2020

festival experimentálneho audiovizuálneho umenia (špeciálna edícia Hradby Samoty)

viac o projekte


FRAJ - 2. ročník multižánrového festivalu v Rimavskej Sobote

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 21.08.2020 - 22.08.2020

2. ročník multižánrového festivalu prinášajúceho život do mesta, v ktorom to mladí ľudia nevzdali. 2 dni plné hudby, divadla, literatúry, diskusií či workshopov, ale aj jedinečnej atmosféry, pohody a flámov do neskorých hviezdnych nocí.

viac o projekte


MENORA

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 17.08.2020 - 23.08.2020

FESTIVAL ŽIDOVSKEJ KULTÚRY S ÚCTOU K MINULOSTI DO ŽIVEJ KULTÚRY DNEŠKA

viac o projekte


LETAVY 2020

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 02.08.2020 - 09.08.2020

Jubilejný 35. ročník vzdelávacieho medziodborového podujatia. Podujatie je určené odbornému i laickému publiku z oblasti umenia a kultúry. Účastníci sa počas celého týždňa v dielňach umeleckého tábora pre dospelých vzdelávajú a vymieňajú si skúsenosti pod odbornou supervíziou domácich i zahraničných lektorov. Vytvorené umelecké diela sú prezentované v posledný večer podujatia a na jeseň na Vernisáži Letáv.

viac o projekte


Mičinský pitvor 2020

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 01.08.2020 - 05.08.2020

Rodinný multižánrový divadelno-hudobný festival

viac o projekte


CIKE budovanie kapacít

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 27.07.2020 - 31.07.2020

V úspešných organizáciách sú hodnoty organizácie a jej pracovníkov koherentné a vyvážené. Účelom workshopu Value Workshop je zistiť, ktoré priority, správanie sa a hodnoty sú kľúčové pre úspešné fungovanie Creative Industry Košice v súčasnom procese zmeny.

viac o projekte


FÉROVÉ RAŇAJKY V PARKU

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 25.07.2020

Frištik a tvorivé dielne pod holým nebom

viac o projekte


Urlicht / Prasvetlo

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 24.07.2020 - 25.07.2020

Projekt Urlicht / Prasvetlo je performatívno-zvukovým dielom, ktoré spája prostriedky klasického spevu, zvukovej inštalácie a priestoru. Je sugestívnym a kontemplatívnym laboratóriom, ktoré v absolútnej intimite otvára u diváka – recipienta tému konečnosti života. Analyzuje ho ako ľudskú bytosť s poslaním a jeho dokončením. Projekt vychádza z Mahlerovej Symfónie číslo 2 – „Vzkriesenie“.

viac o projekte


SUSEDSKÝ DEŇ

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 11.07.2020

PRVÉ NOVOZÁMOCKÉ SLÁVENIE EURÓPSKEHO SVIATKU SUSEDOV.

viac o projekte


KREPARK - PARK INŠPIRÁCIÍ

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 04.07.2020

Predstavenie tvorby, kreativity, talentu a šikovnosti mladých obyvateľov Nových Zámkov.

viac o projekte


A PREDSA SA SNÍVA!

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 03.07.2020

Reštart MESTA KULTÚRY SR 2020. Pokaranténny HUDOBNÝ PIKNIK ukončujúci dlhý kultúrny pôst.

viac o projekte


Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12,

Miesto a termín konania: Topoľčany, Slovenská republika / 14.05.2020

Detské tvorivé dielne s výtvarníčkou Danielou Krajčovou online 14.máj, 10.-11.h, KVETY, HVIEZDY, SÚHVEZDIA https://www.facebook.com/events/155712375883692/

viac o projekte


KULTÚRNE DNI LAJOSA KASSÁKA

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 16.03.2020 - 21.03.2020

Pocta rodákovi z ospalého mesta.

viac o projekte


Centrum umenia a kreativity

Miesto a termín konania: Bátovce, Slovenská republika / 16.03.2020 - 18.03.2020

3 vydania celodenného vzdelávacieho projektu Psota na Slovensku, pre študentov stredných a vysokých škôl. Psota na Slovensku vol. 44, Psota na Slovensku vol. 45, Psota na Slovensku vol. 46.

viac o projekte


VZDUŠNÉ ZÁMKY MESTO KULTÚRY 2020

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 25.02.2020

FAŠIANGY – SYMBOL HOJNOSTI, VESELOSTI, ZÁBAVY, HODOVANIA A PITIA Fašiangy patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari a sú najveselšími zvykmi počas roka. Obdobie fašiangov je časovo vymedzené od Troch kráľov do Popolcovej (škaredej, krivej) stredy, ktorá býva 40 dní pred Veľkou nocou.

viac o projekte


Interdisciplinárna intenzita

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 20.02.2020

Zámerom projektu Interdisciplinárna intenzita je organizovanie verejných filozofických diskusií a prednášok. Uvedením filozofie do neformálneho priestoru ju chceme prezentovať ako otvorené myslenie interagujúce s ostatnými disciplínami, čím sa môže vytvoriť všestrannejšia reflexia schopná uchopiť aktuálne kultúrno-spoločenské dianie.

viac o projekte


PREDSTAVUJEME SLOVENSKÝCH AUTOROV

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 13.02.2020

Filmová projekcia, beseda a autogramiáda z celoročného cyklu čitateľských podujatí.

viac o projekte


Centrum umenia a kreativity

Miesto a termín konania: Bátovce, Slovenská republika / 10.02.2020 - 11.02.2020

2 vydania celodenného vzdelávacieho projektu Psota na Slovensku, pre študentov stredných a vysokých škôl. Psota na Slovensku vol. 42, Psota na Slovensku vol. 43

viac o projekte


Interdisciplinárna intenzita

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 06.02.2020

Zámerom projektu Interdisciplinárna intenzita je organizovanie verejných filozofických diskusií a prednášok. Uvedením filozofie do neformálneho priestoru ju chceme prezentovať ako otvorené myslenie interagujúce s ostatnými disciplínami, čím sa môže vytvoriť všestrannejšia reflexia schopná uchopiť aktuálne kultúrno-spoločenské dianie.

viac o projekte


KINO NOSTALGIA

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 05.02.2020 - 06.02.2020

KINO NOSTALGIA prinesie VÝNIMOČNÉ FILMOVÉ PROJEKCIE zamerané na to najzaujímavejšie zo staršej filmovej produkcie a na filmové snímky, ktoré nie je možné vidieť v kinách či prostredníctvom klasických filmových distribúcií.

viac o projekte


Centrum umenia a kreativity

Miesto a termín konania: Bátovce, Slovenská republika / 28.01.2020 - 30.01.2020

3 vydania celodenného vzdelávacieho projektu Psota na Slovensku, pre študentov stredných a vysokých škôl. Psota na Slovensku vol. 39 Psota na Slovensku vol. 40 Psota na Slovensku vol. 41

viac o projekte