Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.medziodborové projekty

:Jablonitza:

Miesto a termín konania: Jablonica, Slovenská republika / 21.08.2021

Site-specific event (komorný festival) na kaštieli v Jablonici

viac o projekte


Letavy 2021

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 01.08.2021 - 08.08.2021

36. ročník vzdelávacieho medziodborového podujatia. Podujatie je určené odbornému i laickému publiku z oblasti umenia a kultúry. Účastníci sa počas celého týždňa v dielňach umeleckého tábora pre dospelých vzdelávajú a vymieňajú si skúsenosti pod odbornou supervíziou domácich i zahraničných lektorov. Vytvorené umelecké diela sú prezentované v posledný večer podujatia a na jeseň na Vernisáži Letáv.

viac o projekte


CASTRUM REVUE

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 21.07.2021 - 25.07.2021

Nadžánrový päťdňový butikový hudobný festival situovaný do outdoorového parkového priestoru Fogdovej bašty.

viac o projekte


Myslenie v sieti

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 15.07.2021

Zámerom projektu je vytvoriť online filozoficko-umeleckú platformu zameranú na vzdelávanie mládeže a kultúrne aktívnych ľudí, otvorených ku kritickej reflexii mainstreamovej a alternatívnej kultúry. Filozofické diskusie a prednášky sú vysielané na youtube kanáli a facebookovej stránke. Následne z audiovizuálnych záznamov vytvárame edukačné videá, ktoré online archivujeme. Ambíciou je osloviť záujemcov o kultúrne a spoločenské dianie, ako aj o experimentálne podoby súčasného myslenia.

viac o projekte


Vzdušné Zámky

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 08.07.2021 - 10.07.2021

Festival animovaného filmu a knižnej ilustrácie.

viac o projekte


Hradby Samoty 2021 - medzinárodný festival experimentálneho audiovizuálneho umenia

Miesto a termín konania: Moravany nad Váhom, Slovenská republika / 02.07.2021 - 03.07.2021

V roku 2021 sa uskutoční jubilejný X. ročník (presunutý z r. 2020) medzinárodného festivalu súčasného experimentálneho umenia Hradby Samoty.

viac o projekte


DREVO+ festival dreva a ... .

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 02.07.2021 - 04.07.2021

Pozývame vás na 2.ročník festivalu DREVO+, ktorý sa koná 02. - 04. júla 2021.

viac o projekte


Umenie reči medzi sofistikou a sokratikou

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 30.06.2021

Internetový časopis pre humanitné vedy OSTIUM uverejnil v čísle 2/2021 štúdiu s názvom „Päť poznámok o zrodení rečníctva z ducha reči“

viac o projekte


Kino Nostalgia

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 29.06.2021 - 30.06.2021

Filmový seminár spojený s mini prehliadkou filmov Dušana Hanáka, jedného z najvýraznejších a najvýznamnejších slovenských filmárov.

viac o projekte


V novom svetle

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 28.06.2021 - 04.07.2021

Prvý ročník multižánrového festivalu V novom svetle sa uskutoční od 28. júna 2021 do 4. júla 2021 v priestoroch Kultúrneho centra Cooltajner a ostatných priestorov Domu kultúry OZK, ako aj v exteriérovom okolí.

viac o projekte


Anténa WORKS! 2020, séria vzdelávacích workshopov

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 27.06.2021

Workshopy na rôzne témy pre ľudí pracujúcich v kultúre, primárne z oblasti manažmentu kultúry.

viac o projekte


VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD 2021

Miesto a termín konania: Markušovce, Slovenská republika / 26.06.2021

VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD 2021 je celoslovenské dobrovoľnícke podujatie, ktorého XIII. ročník sa koná v parkoch a záhradách po celom Slovensku v dňoch 25.-27. júna 2021 V rámci podujatia sa uskutoční "Koncert KATKY KOŠČOVEJ" v parku pri kaštieli v Markušovciach v sobotu 26.júna o 18:00 hod

viac o projekte


Kultúrne dni Lajosa Kassáka

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 21.06.2021 - 26.06.2021

Dvojdňové podujatie pre všetkých milovníkov umenia. Cieľom kombinovaného programu je oboznámiť širokú verejnosť s dielami súčasných MLADÝCH UMELCOV z Nových Zámkov a okolia.

viac o projekte


Prehliadka menšín

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 12.06.2021

Prelínanie novozámockých kultúr Kultúrno - vzdelávací projekt približujúci život a kultúru všetkých národnostných, sociálnych aj náboženských menšín v Nových Zámkoch.

viac o projekte


Počúvajme spolu knihy (diel 2)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.05.2021 - 30.06.2021

Promo video o tom, ako vzniká audiokniha pre deti a čím sa líši od tej papierovej

viac o projekte


Johann Nepomuk Hummel - cestopis

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 27.05.2021

HUMMEL V EDINBURGHU: intermediálne dielo – hudobná inscenácia

viac o projekte


Týždeň Nitrianskej galérie 2021

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 15.05.2021 - 23.05.2021

Periodické podujatie s celoslovenským významom, ktoré Nitrianska galéria organizuje každoročne v mesiaci máj od roku 2005. Koná sa pri príležitosti Medzinárodného dňa galérií a múzeí (18. máj). Pre širokú verejnosť sa pripravuje celý rad vzdelávacích, umeleckých a kultúrnych akcií prekračujúcich rámec jedného druhu umenia. Počas tohtoročného Týždňa Nitrianskej galérie sa uskutoční aj Noc múzeí a galérií s pestrou ponukou kultúrnych akcií.

viac o projekte


Re:index

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 07.05.2021

Intermediálny projekt Re:index z dielne TRAKTu sa nachádza na pomedzí zvukovej a objektovej inštalácie s prepojením súčasného tanca, výtvarného umenia, intervencie do verejného priestoru a inštitucionálnej kritiky, IT a interaktívnej hry určenej pre diváka.

viac o projekte


X pieces (online workshopy)

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 06.05.2021

4. Online vzdelávací workshop pre deti, mládež a dospelých, zameraný na tvorbu sklenenej mozaiky, plošnú a priestorovú skladbu rôznofarebných, výtvarne koncipovaných kúskov skiel.

viac o projekte


X pieces (online workshopy)

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 05.05.2021

2. Online vzdelávací workshop pre deti, mládež a dospelých, zameraný na tvorbu sklenenej mozaiky, plošnú a priestorovú skladbu rôznofarebných, výtvarne koncipovaných kúskov skiel.

viac o projekte


X pieces (online workshopy)

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 05.05.2021

3. Online vzdelávací workshop pre deti, mládež a dospelých, zameraný na tvorbu sklenenej mozaiky, plošnú a priestorovú skladbu rôznofarebných, výtvarne koncipovaných kúskov skiel.

viac o projekte


CIKE budovanie kapacít

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 29.03.2021

Projekt CIKE budovanie kapacít sa zameriava na vzdelávanie a rozvoj organizácie Creative Industry Košice, aby bola schopná efektívne podporovať ľudí pracujúcich v kreatívnom a kultúrnom priemysle prostrednictvom svojich aktivít. V rámci projektu prebiehajú pod vedením zahraničných odborníkov workshopy na relevantné temy, vďaka ktorým sa budú môcť podieľať na plánovaní, vytváraní a implementovaní medzinárodných projektov na profesionálnej úrovni.

viac o projekte


Tvarovane online

Miesto a termín konania: Lekárovce, Slovenská republika / 23.03.2021

4. Tvorivý, vzdelávací workshop pre deti, mládež a dospelých, realizovaný formou online. Samotný workshop ponúka priestor na kontakt s príťažlivým materiálom, akým je hlina. Je exkurzom do oblasti keramickej tvorby, v ktorom sa účastník na základe vlastných schopností a pod odborným vedením lektora stáva účastný tvarovania, tvorivého procesu, vedúceho k vzniku diela. Prechádza jedinečnou skúsenosťou sprevádzanou fantáziou, predstavivosťou, jej vizualizáciou a zážitkami.

viac o projekte


Tvarovane online

Miesto a termín konania: Hôrka, Slovenská republika / 18.03.2021 - 20.03.2021

1. až 3. Tvorivý, vzdelávací workshop pre deti, mládež a dospelých, realizovaný formou online. Samotný workshop ponúka priestor na kontakt s príťažlivým materiálom, akým je hlina. Je exkurzom do oblasti keramickej tvorby, v ktorom sa účastník na základe vlastných schopností a pod odborným vedením lektora stáva účastný tvarovania, tvorivého procesu, vedúceho k vzniku diela. Prechádza jedinečnou skúsenosťou sprevádzanou fantáziou, predstavivosťou, jej vizualizáciou a zážitkami.

viac o projekte


CIKE budovanie kapacít

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 22.02.2021

Projekt CIKE budovanie kapacít sa zameriava na vzdelávanie a rozvoj organizácie Creative Industry Košice, aby bola schopná efektívne podporovať ľudí pracujúcich v kreatívnom a kultúrnom priemysle prostrednictvom svojich aktivít. V rámci projektu prebiehajú pod vedením zahraničných odborníkov workshopy na relevantné temy, vďaka ktorým sa budú môcť podieľať na plánovaní, vytváraní a implementovaní medzinárodných projektov na profesionálnej úrovni.

viac o projekte


CIKE budovanie kapacít

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 14.01.2021

Projekt CIKE budovanie kapacít sa zameriava na vzdelávanie a rozvoj organizácie Creative Industry Košice, aby bola schopná efektívne podporovať ľudí pracujúcich v kreatívnom a kultúrnom priemysle prostrednictvom svojich aktivít. V rámci projektu prebiehajú pod vedením zahraničných odborníkov workshopy na relevantné temy, vďaka ktorým sa budú môcť podieľať na plánovaní, vytváraní a implementovaní medzinárodných projektov na profesionálnej úrovni.

viac o projekte


Haló?

Miesto a termín konania: Budča, Slovenská republika / 16.12.2020 - 23.12.2020

Počas projektu Haló? sa mladí ľudia vo veku 15 - 30 rokov zúčastnili kurzu storytellingu, v rámci ktorého každý jeden z účastníkov pripravil krátke storytellingové vystúpenie. Projekt prináša do praxe novú metódy rozprávania príbehov v online prostredí, kedy publikum predstavuje len jeden divák-účastník umeleckého zážitku. Výstupné programy účastníkov kurzu sú určené pre deti.

viac o projekte


CULTURE SI TY! (dramaturgia a manažment celoročných projektov na modeli Mesta kultúry)

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 03.12.2020 - 26.02.2021

Dvojdňový praktický seminár a zážitkový tréning manažmentu a tvorivej dramaturgie

viac o projekte


PechaKucha Night Bratislava vol. 46 - vol. 48.

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 14.10.2020

Lajtmotívom 47. vydania PechaKucha Night Bratislava bude napriek pretrvávajúcej nepriazni okolností cestovanie. https://www.facebook.com/events/428253738139266/ https://www.facebook.com/events/428253738139266/

viac o projekte


ArtWife III.

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 30.09.2020 - 03.10.2020

Feministický a rodovo orientovaný festival v KC Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši

viac o projekte


Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie (5. ročník)

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 25.09.2020 - 27.09.2020

Medzinárodný festival nových foriem kabaretného divadla a pouličného umenia v Banskej Štiavnici. Multižánrová prehliadka (divadlo, hudba, literatúra, pohyb a výtvarné umenie) zameraná na spojenie umeleckej tvorby a občianskych aktivít s udeľovaním cien Amplion argentum.

viac o projekte


Vzdelávanie profesionálnych umelcov v oblasti umeleckej tvorby za spolupráce obetí domáceho násilia

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 20.09.2020 - 12.12.2020

Prezentácia práce s autentickým dokumentárnym materiálom (výpovede klientiek a klientov, denníkové záznamy, spomienky). Prehlbovanie tvorivej empatie profesionálnych tvorcov a na druhej strane posilňovanie vnútorného sveta klientov prostredníctvom umeleckých a tvorivých postupov. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


363. Radvanský jarmok

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 11.09.2020 - 13.09.2020

Radvanský jarmok, jeden z najstarších a najväčších jarmokov na Slovensku, ktorý bol v roku 2011 zapísaný do Slovenského zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva.

viac o projekte


ŠIKOVNÍCI: POLLOCK

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 26.08.2020

Experimentálny workshop pre deti a dospelých inšpirovaný tvorbou Jacksona Pollocka.

viac o projekte


SUSEDSKÝ DEŇ

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 22.08.2020

Program zameraný na spoznávanie sa obyvateľov mesta, spojený s oživením verejného priestoru susedskými výstavami, MOBILNÝM ATELIÉROM a vlastným kultúrnym programom.

viac o projekte


Mikrohradby Moravany ´20

Miesto a termín konania: Moravany nad Váhom, Slovenská republika / 21.08.2020 - 22.08.2020

festival experimentálneho audiovizuálneho umenia (špeciálna edícia Hradby Samoty)

viac o projekte


FRAJ - 2. ročník multižánrového festivalu v Rimavskej Sobote

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 21.08.2020 - 22.08.2020

2. ročník multižánrového festivalu prinášajúceho život do mesta, v ktorom to mladí ľudia nevzdali. 2 dni plné hudby, divadla, literatúry, diskusií či workshopov, ale aj jedinečnej atmosféry, pohody a flámov do neskorých hviezdnych nocí.

viac o projekte


MENORA

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 17.08.2020 - 23.08.2020

FESTIVAL ŽIDOVSKEJ KULTÚRY S ÚCTOU K MINULOSTI DO ŽIVEJ KULTÚRY DNEŠKA

viac o projekte


LETAVY 2020

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 02.08.2020 - 09.08.2020

Jubilejný 35. ročník vzdelávacieho medziodborového podujatia. Podujatie je určené odbornému i laickému publiku z oblasti umenia a kultúry. Účastníci sa počas celého týždňa v dielňach umeleckého tábora pre dospelých vzdelávajú a vymieňajú si skúsenosti pod odbornou supervíziou domácich i zahraničných lektorov. Vytvorené umelecké diela sú prezentované v posledný večer podujatia a na jeseň na Vernisáži Letáv.

viac o projekte


Mičinský pitvor 2020

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 01.08.2020 - 05.08.2020

Rodinný multižánrový divadelno-hudobný festival

viac o projekte