Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.medziodborové projekty

Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie (7. ročník)

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 23.09.2022 - 25.09.2022

Medzinárodný festival nových foriem kabaretného divadla a pouličného umenia v Banskej Štiavnici. Multižánrová prehliadka (divadlo, hudba, literatúra, pohyb a výtvarné umenie) zameraná na spojenie umeleckej tvorby a občianskych aktivít.

viac o projekte


Festival DIVNÉ VECI 8.ročník

Miesto a termín konania: Stará Turá, Slovenská republika / 25.06.2022

Medzinárodný multižánrový site-specific festival DIVNÉ VECI FESTIVAL DIVNÉ VECI je kultúrnym podujatím site-specific theatre realizovaným prostredníctvom medziodborových podujatí s účasťou medzinárodnej autorskej prehliadky divadelných, výtvarných, hudobných a tanečných produkcií. Festival funguje na princípe tvorivého, interaktívneho dialógu s návštevníkmi podujatí v danej lokalite, ktoré sú špeciálne vytvárané pre interiérové a exteriérové lokality,

viac o projekte


Medzidruhová komunikácia fakt, alebo fikcia? Patterny komunikácie medzi vedou a súčasným umením

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.06.2022 - 01.06.2023

Zámerom je posilniť ArtSciTech a environmentálnych tém na Slovensku. Plánujem stretnutie teoretikov a umelcov zaoberajúcich sa problematikou ArtSci v Kalabe v Bratislave. K eventu bude vytvorené pozvánka, podcast a FB a Instagram event. Všade bude uvedená podpora FPU. Vytvorím FB skupinu ArtSci SK a web. Priebežne publikujem časti práce formou konferencií, podcastov a online diskusií skupine ArtSci SK. Na všetkých materiáloch bude na viditeľnom mieste informácia o podpore projektu FPU

viac o projekte


Týždeň Nitrianskej galérie 2022

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 16.05.2022 - 22.05.2022

Kultúrne podujetie pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií

viac o projekte


Týždeň Nitrianskej galérie 2022

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.05.2022

Kultúrne podujatie pri príležitosti Medziárodného dňa múzeí a galérií v rámci podujatia Týždeň Nitrianskej galérie (2022).

viac o projekte


PechaKucha Night Bratislava Vol. 49 - vol. 51

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 11.05.2022

Nezávislí knižní autori a autorky, vydavateľstvá, kníhkupectvá a nielen oni. 49. vydanie PechaKucha Night Bratislava, realizované v spolupráci s multižánrovým knižným festivalom BRaK, nahliadne na najaktuálnejšie dianie v knižnom priestore a predstaví širokú škálu kreatívnych profesionálov spätých s knižnou tvorbou.

viac o projekte


Hranice spoločnosti - vylúčenie, pamäť, inklúzia

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 22.04.2022

Projekt sa zameriava na interdisciplinárne, aktuálne, kultúrne a spoločenské otázky a na kultivovanie kritickej reflexie spoločnosti a kultúry. Tematicky zastrešíme vzťah videného a nevideného v spoločenskom priestore. Ambíciou je osloviť záujemcov o kultúrno-spoločenské dianie, ako aj o experimentálne podoby súčasného myslenia. Filozofický klub NOUS dlhodobo prezentuje filozofiu ako otvorené myslenie interagujúce s aktuálnym kultúrno-spoločenským dianím.

viac o projekte


Imrich Pleidel (zost.): Ako sa číta architektúra

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 09.02.2022

Vydavateľstvo Modrý Peter Vás srdečne pozýva na uvedenie knižnej publikácie Ako sa číta architektúra dňa 9. februára 2022 o 16.30 hod. v Knižnici Kornela Földváriho v Slovenskej národnej galérii na Námestí Ľ. Štúra v Bratislave.

viac o projekte


JAMA – 75. ročník Milana Adamčiaka

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 22.10.2021 - 23.10.2021

Aj tento rok pozývame na JAMA, tentokrát už 75. ročník M.A. Opäť vyrážame na expedíciu do Banskej Štiavnice, Banskej Belej a Podhoria za adamčiakovým odkazom starostlivo kódovaným a uchovávaným v súčasnom vizuálnom, zvukovom a performatívnom umení. Tento rok to bude túra. Alebo to bude 1,5-denná performatívna prechádzka po kopcoch a lúkach? Odporúčame zbaliť si teplé oblečenie, nepremokavú vychádzkovú obuv a termosku. My balíme program a mapu. FB event: facebook.com/events/1976652895815687

viac o projekte


Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie (6. ročník)

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 23.09.2021 - 26.09.2021

Medzinárodný festival nových foriem kabaretného divadla a pouličného umenia v exteriéroch a interiéroch historického mesta zapísaného v UNESCO. Multižánrová prehliadka (divadlo, hudba, literatúra, pohyb a výtvarné umenie) zameraná na spojenie umeleckej tvorby a občianskych aktivít.

viac o projekte


Myslenie v sieti

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 20.09.2021

Projekt vytvára online filozoficko-umeleckú platformu zameranú na vzdelávanie mládeže a kultúrne aktívnych ľudí, ktorá je otvorená ku kritickej reflexii. Ambíciou je osloviť záujemcov o kultúrne a spoločenské dianie, ako aj o experimentálne podoby súčasného myslenia. Upriamujeme pozornosť na fakt, že filozofia môže byť médiom komunikácie, kritickým nástrojom ako aj interagujúcim prístupom k mysleniu.

viac o projekte


NASUTI festival umenia a udržateľnosti

Miesto a termín konania: Moravany nad Váhom, Slovenská republika / 18.09.2021

Prvý festival súčasného umenia so zameraním na ekológiu a udržateľnosť. Prepájame kreativitu, umenie, dizajn, inovácie a ekologické myslenie. Program festivalu pozostáva z prednášok, diskusií, workshopov pre deti a dospelých v prítomnosti súčasného umenia v rôznych formách (performance, objekt, inštalácia, dizajn a.i.).

viac o projekte


SPOFFIN – účasť na medzinárodnom festivale pouličných umení v Holandsku

Miesto a termín konania: Holandsko / 27.08.2021 - 29.08.2021

Pozorovateľská účasť dvoch dramaturgov, scénografa a grafika AND na festivale pouličného umenia, výber titulov na 7. ročník Festivalu AMPLIÓN, nadviazanie spolupráce a výmena kontaktov s organizátormi podobných festivalov, promotérmi umeleckým skupín a s umelcami z celej EU. Aktívna ponuka vlastného non-verbálneho predstavenia organizátorom zahraničným festivalov.

viac o projekte


FRAJ - 3. ročník multižánrového festivalu v Rimavskej Sobote

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 27.08.2021 - 28.08.2021

3. ročník multižánrového festivalu v Rimavskej Sobote

viac o projekte


Myslenie v sieti

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 26.08.2021

Projekt vytvára online filozoficko-umeleckú platformu zameranú na vzdelávanie mládeže a kultúrne aktívnych ľudí, ktorá je otvorená ku kritickej reflexii. Ambíciou je osloviť záujemcov o kultúrne a spoločenské dianie, ako aj o experimentálne podoby súčasného myslenia. Upriamujeme pozornosť na fakt, že filozofia môže byť médiom komunikácie, kritickým nástrojom ako aj interagujúcim prístupom k mysleniu.

viac o projekte


:Jablonitza:

Miesto a termín konania: Jablonica, Slovenská republika / 21.08.2021

Site-specific event (komorný festival) na kaštieli v Jablonici

viac o projekte


Tehláreň 2021

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 20.08.2021 - 22.08.2021

Tretí ročník umeleckého festivalu Tehláreň sa bude konať v auguste 2021, na novom mieste, zachová si však aj naďalej svoju industriálnu atmosféru.

viac o projekte


Myslenie v sieti

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 17.08.2021

Projekt vytvára online filozoficko-umeleckú platformu zameranú na vzdelávanie mládeže a kultúrne aktívnych ľudí, ktorá je otvorená ku kritickej reflexii. Ambíciou je osloviť záujemcov o kultúrne a spoločenské dianie, ako aj o experimentálne podoby súčasného myslenia. Filozofiu chápeme ako médium komunikácie a kritický nástroj myslenia, ktorý umožňuje všestrannejšiu reflexiu schopnú uchopiť aktuálne kultúrno-spoločenské dianie.

viac o projekte


Myslenie v sieti

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 02.08.2021

S astrofyzikom Norbertom Wernerom sme sa rozprávali, nielen o poznávani vesmiru, ale aj dopade takého poznania na ľudský život.

viac o projekte


Letavy 2021

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 01.08.2021 - 08.08.2021

36. ročník vzdelávacieho medziodborového podujatia. Podujatie je určené odbornému i laickému publiku z oblasti umenia a kultúry. Účastníci sa počas celého týždňa v dielňach umeleckého tábora pre dospelých vzdelávajú a vymieňajú si skúsenosti pod odbornou supervíziou domácich i zahraničných lektorov. Vytvorené umelecké diela sú prezentované v posledný večer podujatia a na jeseň na Vernisáži Letáv.

viac o projekte


STORYTELLING

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 30.07.2021 - 31.07.2021

Dvojdňová výprava do sveta rozprávaných príbehov, NÁVRAT K HOVORENÉMU SLOVU ako k umeniu a k najprirodzenejšiemu prostriedku delenia sa o svoje zážitky, skúsenosti a príbehy.

viac o projekte


CASTRUM REVUE

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 21.07.2021 - 25.07.2021

Nadžánrový päťdňový butikový hudobný festival situovaný do outdoorového parkového priestoru Fogdovej bašty.

viac o projekte


Myslenie v sieti

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 15.07.2021

Zámerom projektu je vytvoriť online filozoficko-umeleckú platformu zameranú na vzdelávanie mládeže a kultúrne aktívnych ľudí, otvorených ku kritickej reflexii mainstreamovej a alternatívnej kultúry. Filozofické diskusie a prednášky sú vysielané na youtube kanáli a facebookovej stránke. Následne z audiovizuálnych záznamov vytvárame edukačné videá, ktoré online archivujeme. Ambíciou je osloviť záujemcov o kultúrne a spoločenské dianie, ako aj o experimentálne podoby súčasného myslenia.

viac o projekte


Vzdušné Zámky

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 08.07.2021 - 10.07.2021

Festival animovaného filmu a knižnej ilustrácie.

viac o projekte


Myslenie v sieti

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 06.07.2021

Projekt vytvára online filozoficko-umeleckú platformu zameranú na vzdelávanie mládeže a kultúrne aktívnych ľudí, ktorá je otvorená ku kritickej reflexii. Ambíciou je osloviť záujemcov o kultúrne a spoločenské dianie, ako aj o experimentálne podoby súčasného myslenia. Filozofiu chápeme ako médium komunikácie a kritický nástroj myslenia, ktorý umožňuje všestrannejšiu reflexiu schopnú uchopiť aktuálne kultúrno-spoločenské dianie.

viac o projekte


Hradby Samoty 2021 - medzinárodný festival experimentálneho audiovizuálneho umenia

Miesto a termín konania: Moravany nad Váhom, Slovenská republika / 02.07.2021 - 03.07.2021

V roku 2021 sa uskutoční jubilejný X. ročník (presunutý z r. 2020) medzinárodného festivalu súčasného experimentálneho umenia Hradby Samoty.

viac o projekte


DREVO+ festival dreva a ... .

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 02.07.2021 - 04.07.2021

Pozývame vás na 2.ročník festivalu DREVO+, ktorý sa koná 02. - 04. júla 2021.

viac o projekte


Umenie reči medzi sofistikou a sokratikou

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 30.06.2021

Internetový časopis pre humanitné vedy OSTIUM uverejnil v čísle 2/2021 štúdiu s názvom „Päť poznámok o zrodení rečníctva z ducha reči“

viac o projekte


Kino Nostalgia

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 29.06.2021 - 30.06.2021

Filmový seminár spojený s mini prehliadkou filmov Dušana Hanáka, jedného z najvýraznejších a najvýznamnejších slovenských filmárov.

viac o projekte


V novom svetle

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 28.06.2021 - 04.07.2021

Prvý ročník multižánrového festivalu V novom svetle sa uskutoční od 28. júna 2021 do 4. júla 2021 v priestoroch Kultúrneho centra Cooltajner a ostatných priestorov Domu kultúry OZK, ako aj v exteriérovom okolí.

viac o projekte


Never-Never School 2021: Starostlivé mestá

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 28.06.2021

Never Never School je jedinečný priestor pre dialogické vzdelávanie a výskum o mestách. Tento rok otestuje formu 5-dňového multimediálne-interdisciplinárneho sympózia na tému Starostlivé mestá.

viac o projekte


Anténa WORKS! 2020, séria vzdelávacích workshopov

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 27.06.2021

Workshopy na rôzne témy pre ľudí pracujúcich v kultúre, primárne z oblasti manažmentu kultúry.

viac o projekte


VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD 2021

Miesto a termín konania: Markušovce, Slovenská republika / 26.06.2021

VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD 2021 je celoslovenské dobrovoľnícke podujatie, ktorého XIII. ročník sa koná v parkoch a záhradách po celom Slovensku v dňoch 25.-27. júna 2021 V rámci podujatia sa uskutoční "Koncert KATKY KOŠČOVEJ" v parku pri kaštieli v Markušovciach v sobotu 26.júna o 18:00 hod

viac o projekte


Kultúrne dni Lajosa Kassáka

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 21.06.2021 - 26.06.2021

Dvojdňové podujatie pre všetkých milovníkov umenia. Cieľom kombinovaného programu je oboznámiť širokú verejnosť s dielami súčasných MLADÝCH UMELCOV z Nových Zámkov a okolia.

viac o projekte


Prehliadka menšín

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 12.06.2021

Prelínanie novozámockých kultúr Kultúrno - vzdelávací projekt približujúci život a kultúru všetkých národnostných, sociálnych aj náboženských menšín v Nových Zámkoch.

viac o projekte


Never-Never School 2021

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 11.06.2021 - 07.06.2021

Never Never School je jedinečný priestor pre dialogické vzdelávanie a výskum o mestách. Tento rok 2021 otestuje formu 5-dňového multimediálne-interdisciplinárneho sympózia na tému Starostlivé mestá.

viac o projekte


Počúvajme spolu knihy (diel 2)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.05.2021 - 30.06.2021

Promo video o tom, ako vzniká audiokniha pre deti a čím sa líši od tej papierovej

viac o projekte


Johann Nepomuk Hummel - cestopis

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 27.05.2021

HUMMEL V EDINBURGHU: intermediálne dielo – hudobná inscenácia

viac o projekte


Týždeň Nitrianskej galérie 2021

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 15.05.2021 - 23.05.2021

Periodické podujatie s celoslovenským významom, ktoré Nitrianska galéria organizuje každoročne v mesiaci máj od roku 2005. Koná sa pri príležitosti Medzinárodného dňa galérií a múzeí (18. máj). Pre širokú verejnosť sa pripravuje celý rad vzdelávacích, umeleckých a kultúrnych akcií prekračujúcich rámec jedného druhu umenia. Počas tohtoročného Týždňa Nitrianskej galérie sa uskutoční aj Noc múzeí a galérií s pestrou ponukou kultúrnych akcií.

viac o projekte


Re:index

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 07.05.2021

Intermediálny projekt Re:index z dielne TRAKTu sa nachádza na pomedzí zvukovej a objektovej inštalácie s prepojením súčasného tanca, výtvarného umenia, intervencie do verejného priestoru a inštitucionálnej kritiky, IT a interaktívnej hry určenej pre diváka.

viac o projekte