Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portály FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.vizuálne umenie

Two Shapes of a Leaf on One Tree

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 13.05.2021

Sprievodné podujatie k výstave Two Shapes of Leaf on Tree vo Východoslovenskej galérii predstaví bližšie umelcov a umelkyne gruzínskej umeleckej scény. V rozhovore s kurátorom výstavy Erikom Vilímom sa zameriame na umelecké stratégie gruzínskych autorov a načrtneme si aktuálne smerovanie súčasného vizuálneho umenia v krajine. Rozhovor bude viesť Petra Housková.

viac o projekte


AFTERhuman / fáza II.

Miesto a termín konania: Spišský Hrhov, Slovenská republika / 12.05.2021 - 28.05.2021

Projekt AFTERhman fáza II. je samostatnou kapitolou dlhodobej autorskej stratégie reflexie súčasnej telesnosti. Komentujú témy manipulácie a transformácie telesnosti v kontextoch súčasného obrazu tela spektakularizovanej estetiky, zhodnocuje sa postfordický model produkcie a stratégia postpraxe. Online prezentácia predstaví na youtube kanáli EQO Sp. Hrhov inštaláciu pozostávajúcu s časozberných fotomatríc, malého objektu, digitálnych printov a hybridnej maľby.

viac o projekte


Košice Artist in Residence 2021

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 12.05.2021

Zoznámte sa s našimi novými rezidenčnými umelcami Robertom Gabrisom a Elisabeth Liselotte Kraus a zistite, na čom vo svojich ateliéroch počas pobytu v Košiciach pracujú. Keďže pre vás momentálne nemôžeme pripraviť klasický formát otvorených ateliérov Open Studios Night, rozhodli sme sa ich sprístupniť počas poobedia, aby ste umelcov mohli v malých skupinkách navštíviť.

viac o projekte


X. sezóna Multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12

Miesto a termín konania: Topoľčany, Slovenská republika / 06.05.2021

7.mája 2021 13h-18h Oľga Paštéková: Z neznámej krajiny kurátor: Peter Molari-Boledovič

viac o projekte


Rozhovor s pozorovateľom

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 06.05.2021 - 30.06.2021

Výstava Rozhovor s Pozorovateľom je autorská výstava Martiny Mäsiarovej v kurátorskej koncepcii B. Jablonskej. Uskutoční sa v Turčianskej galérii v Martine. Ťažiskom výstavy je autorkine intermediálne uvažovanie o možnostiach stretnutia (sa) - stretnutia druhého. Východiskovým bodom je rodinnyý zážitok spojený s pozorovaním zatmenia slnka v roku 1999 pri maďarskom Balatone. Výstava bude vyskladaná ako priestorová inštalácia pozostávajúca zo starších aj najnovších kresieb, malieb, videa.

viac o projekte


Memories to my human days

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.05.2021 - 28.05.2021

Aktuálna samostatná výstava v Soda Gallery s názvom Uncombative Tools priamo nadväzuje na predošlé sólové prezentácie (Conveyor’s Scrolls, Galerie TIC; Retoucher’s Abilities, Berlínskej model; Idle Cruising, Východoslovenská galéria). Autorská dvojica Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko na nej predstavia novú sériu videí a objektov.

viac o projekte


Capsule series 2.0

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.05.2021 - 28.05.2021

Aktuálna samostatná výstava v Soda Gallery s názvom Uncombative Tools priamo nadväzuje na predošlé sólové prezentácie (Conveyor’s Scrolls, Galerie TIC; Retoucher’s Abilities, Berlínskej model; Idle Cruising, Východoslovenská galéria). Autorská dvojica Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko na nej predstaví novú sériu videí a objektov.

viac o projekte


Košice Artist in Residence 2020

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 24.04.2021

Dátum: 24. 4. 2021* / 14.00 – 18.00 hod. Miesto: Planíkové pleso / Ťahanovský les Projekt poľskej umelkyne Jagody Dobeckej s názvom I am haunted by the thoughts of what has left prináša fragmentárnu víziu nového sveta vymykajúceho sa zo súčasného časového rámca.

viac o projekte


Výstavná činnosť galérie PHOTOPORT v ROKU 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 21.04.2021 - 14.05.2021

Výstava Viktora Kopasza v kurátorskej koncepcii Pavla Vančáta

viac o projekte


Pomelo jej pristane

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 20.04.2021 - 05.05.2021

Autorka Petra Ševčíková zachytáva na svojich obrazoch portréty mladých ľudí s rôznym druhom znevýhodnenia - inakosti, bez okázalej viditeľnosti. Maliarsky záujem je rozdelený na dve časti, na časť „im“ a časť „jej“. V časti „im“ znázorňuje kompozície viacerých osôb počas ich činností – hier alebo spoločenských udalostí. Druhou časťou sú osamelé portréty. Autorka reflektuje osobnú skúsenosť života v komunite a pretvára ju na dielo s otázkami pre diváka.

viac o projekte


Jozef Sedlák Homage to the Dark Room – In the Quarantine of Images, 2000 – 2008

Miesto a termín konania: Rakúsko / 20.04.2021 - 05.05.2021

Projekt výstavy sa zaoberá materializáciou a dematerializáciou vzťahu analógovej fotografie s digitálnou formou postprodukcie. Projekt predstavuje fotografické asambláže z odpadu – skúšok pri zväčšovaní. Analógový proces je synonymom stálosti obrazu na striebro–citlivom podklade. Projekt tento názor spochybňuje, narušuje fyzikálno–chemický proces „nedokonalosti – dokonalosti“ analógového obrazu, ktorý garantuje strieborný barytový papier.

viac o projekte


Ilustrácia bola azyl (niekoľko príbehov zo 70. rokov)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.04.2021 - 15.07.2021

M. Čunderlík patrí k predstaviteľom slovenskej avantgardy. Jeho reakcie na dianie v spoločnosti ho priviedli do Bratislavských konfrontácií. V čase, keď nevystavoval, ilustroval. Ako sa do neho premietla jeho umelecká filozofia, konštrukcie, roztápanie tvarov? A. Miertušová študovala u Ľ. Fullu na VŠVU aj na Prírodovednej fakulte UK. Venovala sa maľbe, úžitkovej grafike a ilustrácii i geometricky nefiguratívnej plastike. Bola manželkou M. Čunderlíka. A aký bol ich spoločný tvorivý a osobný živ

viac o projekte


Košice Artist in Residence 2020

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 15.04.2021 - 16.05.2021

Kurátorka výstavy: Petra Housková Uvedenie výstavy: 15. 4. 2021 o 18.00 / FB Šopa Gallery Výstava potrvá: 16. 4. - 16. 5. 2021 Samostatný výstavný projekt Eden Immortal Place je pokračovaním autorkinho výskumu v otázkach týkajúcich sa identity, solidarity či v určitom zmysle hľadania stability, pričom pracuje s metódami privlastňovania, archivácie a vytvárania rôznych typov zbierok.

viac o projekte


Tijana Radenković - Eden Immortal Place

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 15.04.2021 - 16.05.2021

Kurátorka výstavy: Petra Housková Uvedenie výstavy: 15. 4. 2021 o 18.00 / FB Šopa Gallery Výstava potrvá: 16. 4. - 16. 5. 2021

viac o projekte


Objektová Ontológia Obrazu

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 31.03.2021 - 10.04.2021

Spoločná výstava autorov Viktor Fučeka a Natálie Okolicsányiovej pod názvom "Wo-Man PAINTing! sa uskutoční v stredu, 31.3 2021 prostredníctvom online performativnej vernisáže. Udalosť bude prebiehať ako live streeming na https://fb.me/e/5iuET98lx

viac o projekte


Košice Artist in Residence 2021

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 25.03.2021

Šestnásty večer otvorených ateliérov sa opäť raz presúva z KAIR rezidenčných štúdií až k vám do obývačky. Svoju tvorbu, jej východiská a aktuálne rozpracované projekty vám prostredníctvom živého vysielania predstavia naše súčasné rezidenčné umelkyne - Tijana Radenković zo Srbska a Jagoda Dobecka z poľského Vroclavu. Tešíme sa na spoločné online stretnutie už 25. marca o 18.00 hod.na našom Facebooku!

viac o projekte


Výstavné a vzdelávacie aktivity OZ Galérie X

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 10.03.2021 - 06.04.2021

Séria Krajiny predstavuje najnovšie práce Miry Podmanickej, s ktorých realizáciou autorka začala minulý rok. Séria diel organicky nadväzuje na predchádzajúce práce autorky a zároveň sa od nich odlišuje, a tým deklaruje potrebu uvažovať o tvorbe autorky v nových súvislostiach. Pre konceptuálny rukopis Miry Podmanickej je charakteristická precízna práca s materiálom a ekologické uvažovanie. Výstava z dôvodov pandémie bude zverejnená iba virtuálne.

viac o projekte


Prítomná krajina

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 03.02.2021 - 03.03.2021

Dávno videné a poznané je tak podrobované novému, pozornejšiemu pohľadu, rozbité na jednotlivosti a nanovo zložené. Z tejto syntézy vzniká znovunájdená krajina. (text Jana Babušiaková)

viac o projekte


Na pomedzí

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.01.2021 - 28.02.2021

Michal Vasiľ: Na pomedzí / On the Border Nakoľko momentálna situácia nepraje vernisážam, otvorenie výstavy prebehne pomocou online live streamu.

viac o projekte


ARTIST TALK – Maroš Rovňák a Ivana Komanická / ONLINE

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 17.12.2020

Artist Talk: 17.12.2020 o 18.00 hod. ONLINE NA FB STRÁNKE GALÉRIE

viac o projekte


Periférne videnie / Peripheral Vision

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 11.12.2020 - 31.01.2021

Výstava študentov, doktorandov a absolventov Katedry maľby Fakulty výtvarných umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici

viac o projekte


Ilustrácia bola azyl (niekoľko príbehov zo 70. rokov)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 10.12.2020 - 22.01.2021

Na umenie vytvorené ženami sa dá pozerať z rôznych uhlov. Môžeme tvrdiť, že takéto rámcovanie je zbytočné, veď umenie je len „dobré“ a „zlé“ a rod autora či autorky v jeho kvalite nehrá žiadnu rolu. Alebo naopak: môžeme „ženské“ umenie vydeliť a porovnávať ho s tým „mužským“. A môžeme ísť (a aj sme išli) úplne inou cestou – rozprávať návštevníkovi galérie príbehy žien, ktoré tvorili, počítať prekážky a zranenia, ktoré ich na ceste stretli, a to všetko v kontexte doby, v ktorej sa to dialo.

viac o projekte


Výstava: Malý formát, veľký zážitok

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 08.12.2020 - 31.12.2020

Výstava Malý formát - veľký zážitok sa zameriava na maloformátové diela od etablovaných slovenských a českých autorov. Predstavuje rôzne generácie, rôzne výtvarné prístupy a techniky, pričom hlavnou ambíciou je poukázať na to, že aj malé formáty dokážu povedať veľmi veľa. Zároveň výstava dáva do kontrastu plastiku s jemnou grafikou a koncentruje sa na tvorbu na papieri, ktorá je v zahraničí momentálne veľmi populárna, no u nás sa jej venuje čoraz menšia pozornosť.

viac o projekte


Vytvorenie kolekcie dezénov inšpirovaných cestami po zákutiach Európy

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 26.11.2020 - 31.01.2021

výstava hodvábnych textílií inšpirovaných Gréckom.

viac o projekte


Výstavný program Galérie Čin Čin

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 10.11.2020 - 04.12.2020

V súbore diel prevažne komorných formátov, vo „veselej expesívnej farebnosti, Ivana využíva techniku olejomaľby na prerozprávanie nelichotivých tém súčasnej doby. Zobrazované príbehy jednotlivých obrazov sa odohrávajú v samotnej prírode – oáze pokoja. Konkrétne je to záhrada, kúsok ohraničeného miesta, ukrytého pred okolitým svetom, ktorá má paradoxne poskytnúť návštevníkovi oázu pokoja, aby získal silu na šírenie načerpanej energie ďalej do sveta.

viac o projekte


OFF_FESTIVAL BRATISLAVA

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 06.11.2020 - 20.11.2020

Festival OFF Bratislava prebieha súčasne s Mesiacom fotografie a zachováva si svoju jedinečnosť ako platforma nových talentov na fotografickej scéne. Festival súčasnej fotografie odštartoval v roku 2010 a počas svojej 10-ročnej histórie sa zaoberal rôznymi spoločenskými témami. Jedenásty ročník pod názvom Zrodení z morskej peny upriami svoju pozornosť na mystérium zrodu, ktoré spočíva v jedinečnosti stvorenia novej entity.

viac o projekte


Séria výstav pre priestor synagógy 2020

Miesto a termín konania: Šamorín, Slovenská republika / 05.11.2020 - 18.12.2020

Marek Kvetán Conerstone At Home Gallery 5.11.-18-12.2020 autor: Marek Kvetan zvukova kompozícia: Slávo Krekovič kurator: Damas Gruska

viac o projekte


Kultúrne klbko II.

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 02.11.2020 - 18.01.2021

Výstavy fotografií reportážnej fotografie Boris Németh - Bratislava - Košice a späť a Homeland a fotovýstavy tematickej fotografie Susedia - TuFoTím a JUST a NATRUC.

viac o projekte


“sezóna 7“ – cyklus výstav v Galérii Schemnitz 2020

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 31.10.2020 - 30.12.2020

V Galérii Schemnitz otvoríme výstavu Emílie Rigovej, v kurátorskej koncepcii Petry Hanákovej

viac o projekte


DØKUMENT 2 - slovenská dokumentárna fotografia v súvislostiach

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 26.09.2020

Fotodebata #5, Prezentáci fotografov Micha Bardy & Vladimír Kampf v kultúrno turistickom centre Hájovňa. diskusia s fotografmi, 26. 09. 2020 o 19:00. DJs: Egosurfer & Good Mood.

viac o projekte


Nomeda & Gediminas Urbonas: Inteligencia močiara

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 24.09.2020 - 06.11.2020

Swamp Intelligence je produktom projektu Swamp School, vzdelávacieho prostredia, ktoré podporuje kolaboratívne experimenty v oblasti dizajnu, pedagogiky a umeleckej inteligencie na učenie a adaptáciu na bezprostredné neznáme. V časoch poznamenaných radikálnou nestabilitou objasňuje projekt Swamp research životne dôležitý význam ľudského súžitia s inými formami života. Močiar ponúka ideálne podmienky na otestovanie myšlienky sympoiesis – súžitia s cieľom nájsť nový étos koexistencie.

viac o projekte


Definitívny objem, neurčitý tvar

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 18.09.2020 - 29.10.2020

https://www.facebook.com/events/1430985007106354/

viac o projekte


Frauen-Fleiss

Miesto a termín konania: Rakúsko / 17.09.2020 - 10.10.2020

Výstava: Ordinary Life vernisáž:17.9.2020,18.00-20.00hod miesto konania: Galerie Slavik Trvanie výstavy:17.9-10.10.2020 Himmelpfortgasse 17 1010Wien Vznik diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia

viac o projekte


Súkromné priestory

Miesto a termín konania: Rakúsko / 17.09.2020 - 05.10.2020

Výstava: Ordinary Life vernisáž:17.9.2020,18.00-20.00hod miesto konania: Galerie Slavik Trvanie výstavy:17.9-10.10.2020 Himmelpfortgasse 17 1010Wien Vznik diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia

viac o projekte


Kultúrne klbko II.

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 17.09.2020 - 02.12.2020

Výstava Peklo od mladého autora Petra Dobiša je jednou z prezentačných aktivít, ktoré sú pripravované v rámci (PO) Letného foto festu. Výstava prináša iný pohľad na fotografiu, jej možnosti a prínosy. Výstava pomenovaná podľa prvej časti Danteho Božskej komédie prepája tvorbu súčasného fotografa Petra Dobiša s originálnymi linorytmi Vincenta Hložníka. Samotná výstava prispieva k zvyšovaniu povedomia o tejto problematike a boji proti zbytočným predsudkom.

viac o projekte


Čítajúce mesto

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 14.09.2020 - 30.09.2020

Výstava fotografií Milana Slabeja - KRÁSY PLANINY

viac o projekte


Augmented Ideology

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 11.09.2020 - 22.10.2020

Výstava popredného sklárskeho umelca Miloša Balgavého (*1955) – autora a výrazného reprezentanta prizmatickej a brúsenej sklenej plastiky spolu s ďalšími ôsmimi umelcami tvoriacimi so sklom naznačuje obraz zmien v spôsobe nazerania na sklo a v prístupe k tvorbe s touto určujúcou, podmanivou a zároveň osobitne náročnou hmotou.

viac o projekte


TREK (pracovný názov)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 11.09.2020 - 18.09.2020

Projekt TREK je autorskou reflexiou krajiny Hornej Nitry, ktorá je spojená s ťažbou hnedého uhlia. Je osobným rozprávaním o dôsledkoch ekonomizácie prírodných a ľudských zdrojov predchádzajúcim ideologickým režimom a o zotrvačnosti týchto procesov, ktoré pretrvali až do súčasnosti. Je situovaný do Chalmovej, kde sa nachádza jedno z najväčších odkalísk popolčeka z tepelnej elektrárne v Novákoch.

viac o projekte


Ilustrácia bola azyl (niekoľko príbehov zo 70. rokov)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 10.09.2020 - 26.11.2020

Aj keď sa môže na prvý pohľad zdať, že Viera Kraicová tvorila knižky len tak, úchytkom popri svojej maliarskej tvorbe. Premieňala sa v čase, na stránkach kníh ponúkala súčasné, moderné umenie – učila čitateľov vnímať ho. V jej rukách ilustrácie neboli dekoráciou, ani popisom, ale akousi dvojičkou textu, s rovnako silným výtlakom. Bolo úplne jedno, čo ilustrovala, nikdy nezľavila z náročnosti na čitateľa – nútila ho premýšľať, vracať sa pohľadom k stránkam, rozumieť zjednodušeniam.

viac o projekte


Kultúrne klbko II.

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 10.09.2020 - 05.10.2020

Záverečná výstava členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, ktorá predstavuje výber z prác vytvorených na výtvarných tvorivých dielniach, ktoré boli pod názvom SAMI SEBOU. Pod rovnakým názvom SAMI SEBOU sa bude niesť aj samotná výstava.

viac o projekte