Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.tanec

REW

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.11.2021 - 30.06.2022

Produkcie Feynman o.z. doma a v zahraničí.

viac o projekte


TELOHRA 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 06.11.2021 - 05.12.2021

Koncept TELOHRA začal vznikať v 2018 ako spoločná myšlienka členov oz mimoOs, vytvoriť komunitný a rozvíjajúci sa vzdelávací systém pravidelných tanečných hodín pre verejnosť. Cieľom je posunúť súčasný prístup k pohybu bližšie k verejnosti. Učiť sa hravo, kreatívne a efektívne, ako vedome pristupovať k svojmu telu a k pohybu. Taktiež posilniť v participantoch odvahu, a otvoreným prístupom lektorov dať možnosť duševne rásť a stimulovať individualitu ako aj socializáciu.

viac o projekte


TELOHRA 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 04.11.2021 - 16.12.2021

Koncept TELOHRA začal vznikať v 2018 ako spoločná myšlienka členov oz mimoOs, vytvoriť komunitný a rozvíjajúci sa vzdelávací systém pravidelných tanečných hodín pre verejnosť. Cieľom je posunúť súčasný prístup k pohybu bližšie k verejnosti. Učiť sa hravo, kreatívne a efektívne, ako vedome pristupovať k svojmu telu a k pohybu. Taktiež posilniť v participantoch odvahu, a otvoreným prístupom lektorov dať možnosť duševne rásť a stimulovať individualitu ako aj socializáciu.

viac o projekte


Tanečný kolotoč 2021

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 20.10.2021 - 27.10.2021

postupová súťaž a prehliadka v modernom tanci

viac o projekte


TELOHRA 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 07.10.2021 - 28.10.2021

Koncept TELOHRA začal vznikať v 2018 ako spoločná myšlienka členov oz mimoOs, vytvoriť komunitný a rozvíjajúci sa vzdelávací systém pravidelných tanečných hodín pre verejnosť. Cieľom je posunúť súčasný prístup k pohybu bližšie k verejnosti. Učiť sa hravo, kreatívne a efektívne, ako vedome pristupovať k svojmu telu a k pohybu. Taktiež posilniť v participantoch odvahu, a otvoreným prístupom lektorov dať možnosť duševne rásť a stimulovať individualitu ako aj socializáciu.

viac o projekte


Celoročné aktivity občianskeho združenia Move-you o.z., Ženy 2020

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 02.10.2021

Vďaka tanečnému predstaveniu „ŽENY 2020“ nazrieme do hĺbky ženskej duše, ktorá sa bude pokúšať porozumieť samej sebe. Inšpirované knihou Mirandy Gray, Cyklická žena.

viac o projekte


Reprízy inscenácií Liptovského divadla tanca

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 16.09.2021

16. septembra Vás srdečne pozývame na predstavenie Lipútovského divadla tanca ATLAS v Liptovskom Mikuláši. O 18:00 sa na Vás tešíme vo veľkej výstavnej sieni Galérii Petra Michala Bohúňa. Predpredaj lístkov na sekretariáte SZUŠ (Tranovského ulica 1- na pochodí). Reprízy Liptovského divadla tanca podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ďakujeme!

viac o projekte


GENIUS LOCI

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 11.09.2021 - 12.09.2021

Tanečné site specific predstavenie. Štyri priestory, štyri umelecké tímy, každý z nich vytvoril samostatný projekt v podobe im blízkeho performatívneho formátu so zadaním využiť genius loci a priestorovú dispozíciu vybranej lokality.

viac o projekte


Umelecké aktivity o.z. T-O-K 2021/22

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 10.09.2021

T-O-K Tanec/Osobnosť/Kontext uvádza reprízu predstavenia Lukáša Bobalíka a Maji Hriešik - Timeout Burnout na festivale profesionálneho nezávislého divadla Fokus - Pokus. Toto tanečné sólo a zároveň tenisový zápas jedného muža je hrou vytrvalosti. V úsilí nájsť správny rytmus, tanečník hrá všetkými smermi, nakoniec hlavne sám proti sebe, skúma hranice svojej energie, motivácie a cieľa. Na jeho vnútornom pátraní ho sprevádzajú dvaja hudobníci a svetelný dizajnér.

viac o projekte


Aktivity Nového Priestoru 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.08.2021 - 30.09.2021

Shifting systems ako ekosystém priestoru, zvuku a tela.

viac o projekte


Aktivity Asociácie Bratislava v pohybe

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 10.08.2021 - 23.08.2021

Výstava umeleckých fotografií Ctibora Bachratého zachytáva tanečné predstavenia uplynulých ročníkov medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe. Tento festival je najväčším a najreprezentatívnejším podujatím v oblasti súčasného tanca na Slovensku a v tomto roku sa uskutoční jubilejný 25. ročník.

viac o projekte


Reprízy CHARON

Miesto a termín konania: Hontianske Nemce, Slovenská republika / 07.08.2021 - 01.12.2021

Reprízy inscenácie CHARON

viac o projekte


Mladí sú budúcnosť / Youth is the Future 2021

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 22.07.2021 - 25.07.2021

Projekt Mladí sú budúcnosť je zameraný prevažne na deti a mládež a poskytuje netradičný, ale zábavný a zmysluplný spôsob, ako tráviť voľné chvíle počas letných prázdnin. Podujatie rozvíja vzťah detí a mladých ľudí k tancu, hudbe, kultúre a modernému umeniu, motivuje k sebarealizácii, vzdeláva, zbližuje a odstraňuje predsudky sociálneho, etnologického, či rasového charakteru. youthisthefuture.com @yitfkids #yitfkids

viac o projekte


Umelecké aktivity o.z. T-O-K 2021/22

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 20.07.2021

Tanečné sólo a zároveň tenisový zápas jedného muža je hrou vytrvalosti. V úsilí nájsť správny rytmus, tanečník hrá všetkými smermi, nakoniec hlavne sám proti sebe, skúma hranice svojej energie, motivácie a cieľa.

viac o projekte


Umelecké aktivity o.z. T-O-K 2021/22

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.07.2021 - 07.07.2021

Letný intenzívny program v rámci vzdelávacieho konceptu DLHODOBO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ V TANCI. V priebehu troch dní sa uskutočnia workshopy s Líviou Balážovou MM " Telo opäť v toku" a Lukášom Bobalíkom "Recyklácia v pohybe". link na udalosť: https://www.facebook.com/events/2755387198015376/?ref=newsfeed

viac o projekte


Tanec v srdci

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 28.06.2021

Tanečné vystúpenie skupiny Magic flash, ktorý pracuje pri Dome kultúry v Čadci.

viac o projekte


Aktivity mimoOs ½ 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 23.06.2021

mimoOs vás pozýva na spoločný večer plný tanca a hudby. Príďte s nami osláviť 5 rokov nášho aktívneho fungovania na nezávislej umeleckej scéne.

viac o projekte


Aktivity PG tanec 1. polrok 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 19.06.2021

Telo je môj domov (Body is my house) Často hľadáme zdroj inšpirácie a tvorby, ktorý by nám spestril život, či priniesol nás k plnohodnotnému umeleckému dielu. Veľakrát hľadáme ďalej, ako je potrebné. Všetci sme schopní plne sa spojiť s vlastnými individuálnymi schopnosťami a aktívne sa zapojiť do kreatívneho procesu s telom a naučiť sa svoje telo používať čo najefektívnejšie a pomôcť tak aj nášmu mentálnemu a duševnému životu.

viac o projekte


Mladí sú budúcnosť / Youth is the Future 2020

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 19.06.2021

Dodatočný tanečný workshop k podujatiu Youth is the Future Online 2020 sa uskutoční fyzicky 19. júna 2021 o 10:00 v priestoroch tanečného klubu Element v Banskej Bystrici. Pod taktovkou slovenskej tanečníčky CHILLI budú môcť deti a mládež reštartovať svoju vášeň k tancu po dlhých mesiacoch pandémie. Vstup voľný do vyčerpania kapacity.

viac o projekte


Reprízy SK 2020

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 18.06.2021

Bohovaním sa označuje magický proces veštenia, zasvätenia a prosenia Boha o vyjavenie toho, čo si subjekt žiada. Je to proces transformačný. Sprostredkovateľky takéhoto vyjavenia sa nazývajú bohyne.

viac o projekte


Aktivity PG tanec 1. polrok 2021

Miesto a termín konania: Brezno, Slovenská republika / 16.06.2021

Bohovaním sa označuje magický proces veštenia, zasvätenia a prosenia Boha o vyjavenie toho, čo si subjekt žiada. Je to proces transformačný. Sprostredkovateľky takéhoto vyjavenia sa nazývajú bohyne.

viac o projekte


Celoročné aktivity AST 2020

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 16.06.2021

Nežná revolúcia bola pre väčšinu z nás zlomovým momentom. Predstavenie Manifest možností nechce byť objektívnym výpočtom diania. Je manifestom rôznych uhlov pohľadu, z ktorých sa na revolúciu a na obdobie po nej môžeme pozerať.

viac o projekte


Celoročné aktivity AST 2020

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 14.06.2021

Nežná revolúcia bola pre väčšinu z nás zlomovým momentom. Predstavenie Manifest možností nechce byť objektívnym výpočtom diania. Je manifestom rôznych uhlov pohľadu, z ktorých sa na revolúciu a na obdobie po nej môžeme pozerať.

viac o projekte


Aktivity PG tanec 1. polrok 2021

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 13.06.2021

LOVE PORTRAIT nie je zobrazením žiadnej konkrétnej lásky alebo príbehu o nej. Je to zvádzajúci energetický tok naživo vytváranej hudby, subtílne submisívna performancia dvoch obnažených tiel a dvoch do seba zamilovaných pisoárov „od Marcela Duchampa“. Nakoniec aj svetelná hravá show, ktorej sa nikto z divákov nemusí už iba prizerať, ale na chvíľu sa do nej trebárs ponoriť.

viac o projekte


Tvorba a uvedenie tanečnej inscenácie Charón

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 05.06.2021

Tanečno-vizuálna performancia CHARON je inšpirovaná mytologickou postavou Charona - prievozníka duší a tézou Josepha Campbella, ktorá hovorí o mytológii ako o sile schopnej tvoriť morálne systémy. Postava Charona bola zvolená ako zosobnenie ľudských vlastností v ich sebareflexii. Zobrazuje kontrast v charakteroch reflektujúcich postoj k starovekému príbehu. Mýty sú zároveň nadčasovým komunikačným prostriedkom medzi človekom a okolitým svetom, rovnako ako prostriedkom poznania samého seba.

viac o projekte


X-ART / KONCERT V GALÉRII

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 23.05.2021

Projekt Galérie umelcov Spiša: štvrtý zo série multi-mediálnych a hudobných konfrontácií. Hudobno-tanečná performancia špičkovej slovenskej choreografky a tanečníčky Petry Fornayovej. Kurátor: Peter Machajdík. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Aktivity PG tanec 1. polrok 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.05.2021 - 16.05.2021

Originálny tvorivý pohybový workshop s performerom, výtvarníkom a architektom Viktorom Fučekom. Vo svojej praxi sa snaží objavovať a nanovo definovať súvislosti medzi performanciou a architektúrou od roku 2012. Jeho úsilie je založené na potrebe nájsť silný zmysel pre rôzne vrstvy reality, nielen pre materiál. Zámerom je vyvinúť nové nástroje a metódy, ktoré nám pomôžu porozumieť podvedomým sociálnym vrstvám mestského priestoru a reagovať na ne prostredníctvom senzuálne-somatického prístupu.

viac o projekte


Celoročné aktivity o. z. Neskorý zber

Miesto a termín konania: Brdárka, Slovenská republika / 07.05.2021

Netradičný autorský projekt Anny Sedlačkovej (SK) a Matthew Hawkinsa (UK), ktorý prináša zamyslenie a zábavu na dosah ruky z vašich gaučov cez platformu ZOOM.

viac o projekte


Celoročné aktivity o. z. Neskorý zber

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 26.04.2021

Netradičný autorský projekt Anny Sedlačkovej (SK) a Matthew Hawkinsa (UK), ktorý prináša zamyslenie a zábavu na dosah ruky z vašich gaučov cez platformu ZOOM.

viac o projekte


Aktivity Nového Priestoru 2021

Miesto a termín konania: Nemecko / 26.04.2021 - 30.09.2021

Shifting systems ako ekosystém priestoru, zvuku a tela.

viac o projekte


Celoročné aktivity o. z. Neskorý zber

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 14.04.2021

Autorské tanečné predstavenie o starnutí vo viacerých obrazoch prenesené do virtuálneho priestoru. Sprievodným podujatím je workshop explorácia koreňov.

viac o projekte


Celoročné aktivity o. z. Neskorý zber

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 13.04.2021

pohybový workshop explorácia koreňov na platforme ZOOM

viac o projekte


Celoročné aktivity o. z. Neskorý zber

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 08.04.2021

autorské tanečné predstavenie o starnutí vo viacerých obrazoch prenesené do virtuálneho priestoru. Sprievodným podujatím je workshop explorácia koreňov.

viac o projekte


Budovanie publika pre súčasný tanec na Slovensku

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.03.2021 - 05.04.2021

5. apríl 2021 / 18:00 Livestream: https://vimeo.com/event/840448 Rozhovor s tvorcami o 18:30: https://vimeo.com/event/840448 (Meeting-ID: 972 8934 2183) Pôvodne plánované site specific predstavenie Asphaltworlds prinášame v náhradnom termíne ako livestream z ulíc Bratislavy a Drážďan. Tešíme sa na stretnutie s vami ONLINE 5. apríla o 18:00.

viac o projekte


Priestor Súčasného Tanca - reprízy tanečných predstavení a workshopy

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 25.03.2021

Ako môžeme byť so svojím telom a nie proti nemu. Môžeme ho prijať a vážiť si ho také aké je? Tento pohybový workshop s použitím improvizácie je určený pre každé telo a je založený na rešpekte, prijatí a počúvaní vlastného tela. How can we be with our body and not against it? Can we accept it and appreciate it as it is? This movement workshop with improvisation is designed for everybody and is based on respect, acceptance, and listening to one's own body.

viac o projekte


Budovanie publika pre súčasný tanec na Slovensku

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 12.02.2021 - 15.04.2021

Pozývame Vás na prvý z dvoch online webinárov venovaných segmentácii a rozvoju publika pre súčasný tanec. Webinár je určený všetkým, ktorí majú záujem aktívne si vypracovať stratégiu na rozvoj publika pre svoje tanečné projekty, predstavenia, súbor. Oslovujeme predovšetkým choreografov, tanečníkov, produkčných a manažérov tanečných súborov, ako aj dramaturgov a marketérov kultúrnych centier, ktoré súčasný tanec pravidelne uvádzajú. 12. februára 2021 o 11:00 15. apríla 2021 o 11:00 www.

viac o projekte


Charon

Miesto a termín konania: Bátovce, Slovenská republika / 01.02.2021 - 13.04.2021

Tanečno-vizuálna performancia CHARON je inšpirovaná mytologickou postavou Charona – prievozníka duší a tézou Josepha Campbella, ktorá hovorí o mytológii ako o sile schopnej tvoriť morálne systémy. Postava Charona bola zvolená ako zosobnenie ľudských vlastností v ich sebareflexii. Zobrazuje kontrast v charakteroch reflektujúcich postoj k starovekému príbehu.

viac o projekte


NO ON

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 26.01.2021

Sme tu, tvoríme. Budeme viditeľní cez okná baru Stanica Žilina-Záriečie 26.1. medzi 14:00 - 20:00. Pre všetkých, čo cestujú alebo sa chcú prejsť po okolí a nahliadnuť do inej organickej obývačky. NO ON je organický tvorivý proces. Je to performatívny koncert, tanec bez choreografie, hudba bez nôt. Existuje v určenom priestore a danom čase, nesebecky ponúka spektrum obrazov, tónov, pohybov, svetelných tokov, emócií, inšpirácií.

viac o projekte


Reprízy SK 2020

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 19.12.2020

Bohovaním sa označuje magický proces veštenia, zasvätenia a prosenia Boha o vyjavenie toho, čo si subjekt žiada. Je to proces transformačný. Sprostredkovateľky takéhoto vyjavenia sa nazývajú bohyne.

viac o projekte


Umelecké aktivity mimoOS v roku 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 06.11.2020 - 09.11.2020

Kolektív mimoOs prvýkrát online! V priebehu troch dní uvedieme až štyri autorské predstavenia cez Live Stream, z divadiel TICHO a Spol. a A4 v Bratislave. Túžba hrať a tancovať, byť a zdieľať čas s vami nás znovu a znovu inšpiruje komunikovať aj cez obrazovky. Spoločne sa naladíme a vyšleme hravú energiu na online vlnách až k vám domov.

viac o projekte