Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.tanec

Výmyselníci v lavici

Miesto a termín konania: Mlynica, Slovenská republika / 17.06.2024 - 19.06.2024

Kreatívna inscenácia "Výmyselníci" bude prezentovaná aj vo vybraných základných školách v rámci projektu "Výmyselníci v lavici". Najmladším žiakom, ale aj pedagógom tak tanC o.z. aj prostredníctvom workshopu a diskusie predstaví princípy, s ktorými inscenácia pracuje.

viac o projekte


How to watch a moving body

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 09.06.2024

Tanečný piknik pre všetkých. "Ako sa pozerať na pohybujúce sa telo" je performatívny projekt zameraný na recykláciu energie, gesta či spoločného slova. Autormi sú renomovaní tanečníci a performeri: Eva Klimáčková, Daniel Raček a Anna Sedlačková

viac o projekte


Liptovské divadlo tanca v sezóne 23/24

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 08.06.2024

repríza inscenácie Čakanie...Na?! Keď?! v bratislavskej A4.

viac o projekte


How to watch a moving body

Miesto a termín konania: Rudník, Slovenská republika / 08.06.2024 - 09.06.2024

Tanečný piknik pre všetkých. "Ako sa pozerať na pohybujúce sa telo" je performatívny projekt zameraný na recykláciu energie, gesta či spoločného slova. Autormi sú renomovaní tanečníci a performeri: Eva Klimáčková, Daniel Raček a Anna Sedlačková

viac o projekte


How to watch a moving body

Miesto a termín konania: Topoľčany, Slovenská republika / 07.06.2024 - 09.06.2024

Tanečný piknik pre všetkých. "Ako sa pozerať na pohybujúce sa telo" je performatívny projekt zameraný na recykláciu energie, gesta či spoločného slova. Autormi sú renomovaní tanečníci a performeri: Eva Klimáčková, Daniel Raček a Anna Sedlačková

viac o projekte


How to watch a moving body

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 06.06.2024 - 09.06.2024

Tanečný piknik pre všetkých. "Ako sa pozerať na pohybujúce sa telo" je performatívny projekt zameraný na recykláciu energie, gesta či spoločného slova. Autormi sú renomovaní tanečníci a performeri: Eva Klimáčková, Daniel Raček a Anna Sedlačková

viac o projekte


Aktivity mimoOs júl 2023/jún 2024

Miesto a termín konania: Česká republika / 02.06.2024 - 12.06.2024

TETSU je tanečný kvintet, ktorý vznikal v úzkom prepojení s hudobnou kompozíciou. Na TETSU možno pozerať ako na oheň, okolo ktorého sedíme, tancujeme, žijeme. Môžeme sa zadívať do jeho mihotavých plameňov, spojiť sa skrze nich s archetypmi ľudstva či s osobnými spomienkami. Možno si po chvíli všimneme, ako sa pri pohľade naň jemne hýbeme v spoločnom rytme pripomínajúcom tlkot srdca. TETSU je ale predovšetkým oslavou životnej energie a pohybu. Je energiou, ktorá nás tvaruje.

viac o projekte


Edukačno - aktivity kolektívu Tanečno pre stredné školy

Miesto a termín konania: Námestovo, Slovenská republika / 27.05.2024 - 28.05.2024

Unikátne tanečné sóla v podaní celého "Tanečno" kolektívu, ktoré vám predstavia tanec v celej svojej rôznorodosti. Uvidíte krátkych 5 sól s osobnou výpoveďou autorov a autoriek, ktoré vytvoria jedinečnú mozaiku situácií. Profesionálne tanečnice a tanečníci ponúknu vlastné náhľady na dôležité témy, pričom zvýraznia originalitu, jedinečnosť a pestrosť ľudí a pohybu. Jedinečné profesionálne sóla, ktoré vám umožnia nahliadať na tanec zblízka.

viac o projekte


Poroz-umenie

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 20.05.2024 - 28.05.2024

Projekt Tanečného divadla Alternatív "Poroz-umenie" je zameraný na vzdelávanie mládeže druhého stupňa základných škôl a stredných škôl realizovaný v spolupráci so Stanicou Žilina -Záriečie. Ide o tvorivé, výchovné stretnutie zamerané na rozvoj fantázie, spolupráce v triede, ktoré majú za cieľ pomáhať predísť šikane, kultúrnej apatii či strachu z tanečného umenia. Hravou formou ponúka “ manuál“ pre vznik tanca.

viac o projekte


Choreografia Telgárt

Miesto a termín konania: Slovenská Ľupča, Slovenská republika / 18.05.2024

Prezentácia novej choreografie na verejnom podujatí.

viac o projekte


Na dlhé lakte - adaptácia pre školy

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 15.05.2024 - 16.05.2024

Adaptácia predstavenia Na dlhé lakte do priestorov Múzea prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Predstaveniu predchádza tvorivá dielňa, v ktorej priblížime žiakom spôsoby, akými sme spracovávali vybrané témy predstavenia. Je to priestor pre priamu interakciu umelcov so žiakmi a aktívnu prácu s metódami umeleckého procesu, ktoré sa opierajú o zručnosti komunikácie, tvorivého spracovania zadaní ako aj o schopnosti prispôsobenia sa novým podmienkám a zmenám.

viac o projekte


Aktivity mimoOs júl 2023/jún 2024

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 11.05.2024

Telohra deti s Aničkou Hurajtovou, Katkou Palúchovou a hostkou Ankou Čonkovou. Išlo vajce na vandrovku, a my ideme s ním! Tak ber nohy na plecia a hybaj za nami. Stretneme naozajstné divadelné bábky, tajuplnú babkoherečku Anku a kopec ďalších zvieracích kumpánov. Májový vetrík fúka do tváre, prifúkne do cesty pohyby kývavé. Bude to šteklivo divadelné, trasľavo vtipné, skákavo prekvapivé!

viac o projekte


Tanečný kolotoč 2024

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 22.04.2024

Pozývame vás na krajské kolo súťaže Tanečný kolotoč 2024.

viac o projekte


Liptovské divadlo tanca v sezóne 23/24

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 18.04.2024

Liptovské divadlo tanca uvedie reprízu incenácie ČAKANIe...NA?...KEĎ?! v divadle Jána Palárika v Trnave 18.4.2024 o 18:00.

viac o projekte


Liptovské divadlo tanca v sezóne 23/24

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 11.04.2024

Liptovské divadlo tanca sa so svojou aktuálnou inscenáciou ČAKANIE...NA?...KEĎ?! predstaví v apríli na dvoch divadelných scénach. 11.4.2024 o 19:00 v historickej budove národného divadla Košice a 18.4.2024 o 18:00 v Divadle Jána Palárika v Trnave.

viac o projekte


NU DANCE FEST 2024, 19.ročník

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 10.04.2024 - 14.04.2024

Témou NDF24 je symbióza. Festival od svojho vzniku podporuje domácu tvorbu. Cieľom je však niečo iné, ako čistá slovenská kultúra, cieľ je úplne opačný – prispieť k vytvoreniu sebavedomého umeleckého prostredia, pripraveného spolupracovať s medzinárodnou scénou ako partner, pripraveného na prelínanie názorov, na konštruktívne diskusie a vzájomné obohacovanie. Diela, ktorých tvorcovia budú prizývaní do medzinárodných umeleckých tímov, aby ponúkli nádej pre náš čoraz zmätenejší svet.

viac o projekte


Na dlhé lakte - adaptácia pre školy

Miesto a termín konania: Púchov, Slovenská republika / 04.04.2024 - 05.04.2024

Adaptácia predstavenia Na dlhé lakte do priestorov Múzea prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Predstaveniu predchádza tvorivá dielňa, v ktorej priblížime žiakom a študentom spôsoby, akými sme spracovávali vybrané témy predstavenia. Je to priestor pre priamu interakciu umelcov so žiakmi a aktívnu prácu s metódami umeleckého procesu, ktoré sa opierajú o zručnosti komunikácie, tvorivého spracovania zadaní ako aj o schopnosti prispôsobenia sa novým podmienkám a zmenám.

viac o projekte


Aktivity mimoOs júl 2023/jún 2024

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 26.03.2024

Telohra deti 6.4. s Aničkou Hurajtovou a Katkou Palúchovou. Chyť ju! V hlavnej úlohe lopta, naša pozornosť a hravosť. Zagúľame sa, vyskočíme, podlezieme, vymeníme sa, chytíme, roztočíme, nadhodíme, ulapíme! Zemeguľa, diskoguľa, brmbolec, (gombolec)! Bublifukni sa na náš workshop.

viac o projekte


Aktivity mimoOs júl 2023/jún 2024

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 23.03.2024

NO ON je organický tvorivý proces. Je to performatívny koncert, tanec bez choreografie, hudba bez nôt. Existuje v určenom priestore a danom čase, nesebecky ponúka spektrum obrazov, tónov, pohybov, svetelných tokov, emócií, inšpirácií.

viac o projekte


Na dlhé lakte - adaptácia pre školy

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 20.03.2024 - 21.03.2024

Adaptácia predstavenia Na dlhé lakte do priestorov Múzea prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Predstaveniu predchádza tvorivá dielňa, v ktorej priblížime žiakom a študentom spôsoby, akými sme spracovávali vybrané témy predstavenia. Je to priestor pre priamu interakciu umelcov so žiakmi a aktívnu prácu s metódami umeleckého procesu, ktoré sa opierajú o zručnosti komunikácie, tvorivého spracovania zadaní ako aj o schopnosti prispôsobenia sa novým podmienkám a zmenám.

viac o projekte


Aktivity mimoOs júl 2023/jún 2024

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 18.03.2024 - 10.06.2024

TELOHRA dospelí otvorené workshopy súčasného tanca pre verejnosť TELOCVIČŇA - Rezidenčné centrum pre tanec, Račianska 78, Nová Cvernovka PONDELKY 18:00-19:30 18.3. Silvia Sviteková 25.3. Eva Urbanová 15.4. Michaela Mirtová 22.4. Tibor Trulik 6.5. Indira Chamalé 13.5. Jason Yap 27.5. Diego Álvarez Sanóu 3.6. Cyndy Ng 10.6. Juraj Yuri Korec

viac o projekte


Aktivity mimoOs júl 2023/jún 2024

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 16.03.2024

Telohra deti - schovaná, neschovaný, idem! výchovno-vzdelávacie pohybové a tanečné kurzy pre deti 1. skupina 3,5 - 7r. / 9:45 - 10:45 2. skupina 7 - 11r. / 11:15 - 12:45 LÍSTKY: https://tootoot.fm/sk/events/65e217dc1b234e0e9cf4f626 - Telocvičňa - rezidenčné centrum pre tanec Račianska 78, Bratislava Lektorky: Anička Hurajtová, Katka Palúchová Špeciálna hosťka: Martina Mäsiarová

viac o projekte


Aktivity mimoOs júl 2023/jún 2024

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 16.03.2024 - 11.05.2024

workshop súčasného tanca #danceemoji 16.3. Barbora Janáková & Katarína Milučká 11.5. Lukáš Bobalik & Katarína Milučká 13:00-16:00 TELOCVIČŇA - Rezidenčné centrum pre tanec, Račianska 78, Nová Cvernovka Cena 1 workshop 15€ 2 workshopy 25€ Súrodenecká zľava 1 workshop: 25€ Súrodenecká zľava 2 workshopy: 50€

viac o projekte


NA HRANE NEBA/THE EDGE OF SKY

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 24.02.2024 - 25.02.2024

24.2.2024 20:00 premiéra 25.2.2024 20:00 1. repríza A4 - priestor súčasnej kultúry

viac o projekte


Aktivity mimoOs júl 2023/jún 2024

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 24.02.2024

TELOHRA kreatívne pohybové vzdelávanie pre deti, mládež a dospelých

viac o projekte


Jedným dychom 2023/2024 / TANEC

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 18.02.2024 - 30.06.2024

Reprízy tanečných inscenácií Divadla Jedným dychom na Slovensku.

viac o projekte


Liptovské divadlo tanca v sezóne 23/24

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 15.02.2024

Liptovské divadlo tanca sa so svojou aktuálnou inscenáciou ČAKANIE...NA?...KEĎ?! predstaví v Galérii Rozeta v Ružomberku.

viac o projekte


Jedným dychom 2023/2024 / TANEC

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.01.2024 - 30.06.2024

Reprízy tanečných inscenácií Divadla Jedným dychom na Slovensku.

viac o projekte


Jedným dychom 2023/2024 / TANEC

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 16.01.2024 - 30.06.2024

Reprízy tanečných inscenácií Divadla Jedným dychom na Slovensku.

viac o projekte


Jedným dychom 2023/2024 / TANEC

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.01.2024 - 30.06.2024

Reprízy tanečných inscenácií Divadla Jedným dychom na Slovensku.

viac o projekte


Choreografia Telgárt

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 01.01.2024 - 30.06.2024

Zverejnenie informácie o poskytnutí podpory z FPU a poďakovanie https://senioripartizanfs.wixsite.com/home/sponzori/fpu

viac o projekte


ARGO A ASTOR (interiér vzťahov)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 17.12.2023 - 30.06.2024

Premiéra a repríza Divadla Jedným dychom

viac o projekte


ARGO A ASTOR (interiér vzťahov)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 16.12.2023 - 30.06.2024

Premiéra a repríza Divadla Jedným dychom.

viac o projekte


Džavot

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 23.11.2023

Pohybovo-zvukovo-svetlená inštalácia, ktorá pracuje a rozvíja princíp, odvodený z kognitívno- estetickej analýzy etymologického hľadiska slova “džavot” a jeho synoným. Z nasledovnej analýzy je za pomoci fonologických metód odvodený jednotný "kód", ktorý slúži na generovanie akejsi bibliotéky prvkov a častíc (stavaných) jednotne pre tanečnú, zvukovú a svetelnú zložku diela.

viac o projekte


Jedným dychom 2023/2024 / TANEC

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 19.11.2023 - 30.06.2024

Reprízy diel súčasného tanca na Slovensku.

viac o projekte


Umelecké aktivity o.z. T-O-K 2023/24

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 26.10.2023

Sólo, v ktorom sú súčasne dvaja. Každý za seba sa o niečo usiluje, hľadá vlastné postupy. Predlžuje okamih ľahkosti, odďaľuje padanie. Občas pritlačí na pílu, nevie sa nesnažiť. Krehká rovnováha v dialógu s tým druhým, s materiálom a fyzikálnymi silami. Oscilácia snahy budovať, rásť, posúvať vpred a gravitácie, ktorá tlačí jasne - nadol. Dokedy a ako veľmi sa dá usilovať, keď výsledok nezávisí len od nás? Vieme vlastné úsilie pustiť z rúk? A čo sa stane, ak už nič nedržíme?

viac o projekte


Nádej baletu 2023

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 24.10.2023 - 25.10.2023

V. ročník baletnej súťaže pre študentov konzervatórií je jedinou súťažou tohto druhu na Slovensku. Pod záštitou Liptovského divadla tanca sa v Liptovskom Mikuláši predstavia študenti konzervatórií v tréningu klasického tanca, v klasickej variácii a modernej choreografii.

viac o projekte


IGNORE repríza autorskej tvorby tanC o.z.

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 11.10.2023

Repríza predstavenia IGNORE sa uskutoční 11.októbra 2023 o 19:30hod., v priestoroch URBAN spotu v Banskej Bystrici (Komenského, 974 01 Banská Bystrica), vstupné na mieste. https://fb.me/e/Ymw0ISGe Predstavenie o prístupe k reálnym príbehov, ktorých scenár sa až priveľmi často opakuje. Spracovanie sa opiera o osobné zážitky tvorcov, ktorí považujú za potrebné otvorene a surovo reflektovať túto tému.

viac o projekte


Bratislava v pohybe - medzinárodný festival súčasného tanca

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 02.10.2023 - 21.10.2023

27. ročník Medzinárodného festivalu súčasného tanca - Bratislava v pohybe ponúka osem inscenácií v hlavnom programe, ktoré vám prinesie už od 2. októbra 2023.

viac o projekte


Bratislava v pohybe - medzinárodný festival súčasného tanca

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 02.10.2023 - 21.10.2023

27. ročník Medzinárodného festivalu súčasného tanca - Bratislava v pohybe ponúka osem inscenácií v hlavnom programe, ktoré vám prinesie už od 2. októbra 2023.

viac o projekte