Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.tanec

Aktivity Nového Priestoru - sezóna 2021/22

Miesto a termín konania: Nemecko / 06.06.2022 - 26.06.2022

Rezidenčný pobyt v Kolíne nad Rýnom, Nemecko.

viac o projekte


Aktivity Asociácie Bratislava v pohybe

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.05.2022 - 17.06.2022

DANCE ON je miniséria predstavení súčasného tanca zo stredoeurópskeho regiónu. Pripravili sme ju s cieľom ponúknuť vám a našej tanečnej komunite zahraničnú tvorbu, ktorá vzniká vo veľmi podobných podmienkach. Do česko-slovensko-maďarského výberu sa dostali inscenácie so zaujímavými témami, špecifickým pohybovým rukopisom, v kvalitnom podaní vyzretých interpretačných osobností. Veríme, že DANCE ON bude pravidelným formátom, ktorým vždy pred letom obohatíme ponuku súčasného tanca v Bratislave.

viac o projekte


Mikrosvety

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 25.05.2022 - 27.05.2022

Participatívny projekt „Mikrosvety“ je súčasťou prebiehajúceho výskumu autoriek – Jazmíny Piktorovej a Sabiny Bočkovej – na poli tanečnej tvorby (nielen) pre detských divákov.

viac o projekte


Krajská súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 17.05.2022

Krajská súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje, je postupová súťaž, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave a je prezentáciou najlepších detských folklórnych súborov – víťazov regionálnych prehliadok siedmich okresov Trnavského kraja (Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava), s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku detských folklórnych súborov s názvom Eniki beniki.

viac o projekte


Aktivity občianskeho združenia Tanečno

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 15.05.2022

Projekt aktivít o.z. Tanečno je zameraný na umeleckú, pedagogickú a organizačnú činnosť združenia pôsobiaceho v Oravskom regióne. Cieľom je vytvoriť platformu združujúcu mladých umelcov a ponúkať možnosť prezentovať reprízy autorských diel, ako aj rozvíjať pedagogickú prax. Medzi umelecké projektové aktivity patria reprízy autorských predstavení členov kolektívu. Cieľom je vytvoriť z týchto predstavení celovečerné tanečné podujatia prezentované v regiónoch SR.

viac o projekte


Aktivity občianskeho združenia Tanečno

Miesto a termín konania: Námestovo, Slovenská republika / 14.05.2022

Projekt aktivít o.z. Tanečno je zameraný na umeleckú, pedagogickú a organizačnú činnosť novovzniknutého združenia pôsobiaceho v Oravskom regióne. Cieľom je vytvoriť platformu združujúcu mladých umelcov a ponúkať možnosť prezentovať reprízy autorských diel, ako aj rozvíjať pedagogickú prax. Medzi umelecké projektové aktivity patria reprízy autorských predstavení členov kolektívu. Cieľom je vytvoriť z týchto predstavení celovečerné tanečné podujatia prezentované v regiónoch SR.

viac o projekte


Aktivity občianskeho združenia Tanečno

Miesto a termín konania: Námestovo, Slovenská republika / 14.05.2022

Projekt aktivít o.z. Tanečno je zameraný na umeleckú, pedagogickú a organizačnú činnosť združenia pôsobiaceho v Oravskom regióne. Cieľom je vytvoriť platformu združujúcu mladých umelcov a ponúkať možnosť prezentovať reprízy autorských diel, ako aj rozvíjať pedagogickú prax. Medzi umelecké projektové aktivity patria reprízy autorských predstavení členov kolektívu. Cieľom je vytvoriť z týchto predstavení celovečerné tanečné podujatia prezentované v regiónoch SR.

viac o projekte


TETSU

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 12.05.2022 - 13.05.2022

TETSU je tanečný kvintet, ktorý vznikal v úzkom prepojení s hudobnou kompozíciou. Základom štruktúry hudobnej kompozície i celého diela je inšpirácia čínskym systémom wuxing (v Japonsku známy ako gogyō). Tento systém holisticky pomenúva päť fáz, procesov, elementov, pohybov... – objavujúcich sa vo vesmíre, v prírode či v živote človeka. TETSU je železom, ktoré kuje päť tancujúcich tiel v atmosfére meniacich sa dynamických, tonických a rytmických fáz hudby.

viac o projekte


Celoročné aktivity o. z. Neskorý zber na rok 2021/2022

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 05.05.2022

Vráskanie je autorské tanečné predstavenie vo viacerých obrazoch, ktoré reaguje na témy starnutia. Aký je tanec starnutia? Je v starnutí krása?

viac o projekte


Tanečný kolotoč 2022

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 28.04.2022

Krajská postupová súťaž moderného a módneho tanca

viac o projekte


Na dlhé lakte (pracovný názov)

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 27.04.2022

Autorský projekt s názvom Na dlhé lakte prináša v pohyblivých obrazoch témy proximity, ohraničenia ale aj priepustnosti a obmedzení. Trpezlivosť, s akou podstupujeme procesy nastavené „na dlhé lakte“, nám poskytuje možnosť reflexie našich spontánnych rozhodnutí a reakcií, možnosť vychutnať si prítomnosť a realitu. Všetci chceme niečo zanechať ale kto sa na to chce pozerať?

viac o projekte


Kultúrno-vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2022

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 25.04.2022 - 27.06.2022

Kreatívne tanečno-pohybové dielne pre deti vo veku 4 – 8 rokov.

viac o projekte


Nádej baletu 2021

Miesto a termín konania: Liptovský Hrádok, Slovenská republika / 25.04.2022 - 26.04.2022

IV. ročník medzinárodnej baletnej súťaže Nádej baletu.

viac o projekte


No On

Miesto a termín konania: Česká republika / 22.04.2022

NO ON je organický tvůrčí proces. Je to performativní koncert, tanec bez choreografie, hudba bez not. Existuje v určeném prostoru a daném čase, nesobecky nabízí spektrum obrazů, tónů, pohybů, světelných toků, emocí, inspirací. V místnosti jste přítomni vy a věci různých tvarů, funkcí. A Barbora s Jurajem, ti jsou hybateli, kteří všechno propojují.

viac o projekte


Celoročné aktivity o. z. Neskorý zber na rok 2021/2022

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 08.04.2022

Vráskanie je autorské tanečné predstavenie vo viacerých obrazoch, ktoré reaguje na témy starnutia. Aký je tanec starnutia? Je v starnutí krása?

viac o projekte


Aktivity Nového Priestoru - sezóna 2021/22

Miesto a termín konania: Bytča, Slovenská republika / 04.04.2022 - 09.04.2022

Ľudia žijúci vedľa seba, každý vo svojom vlastnom svete. Vzťah zameraný na prežívanie seba, vlastných myšlienok a virtuálnych vnútorných procesov. Parametre odpútavajúce pozornosť mimo prežívania vzťahu a hľadajúc prieniky. Kto má na to viac sily? Môžme ponúknuť pre vzťah hodnotu? Chceme, dokážeme, zvládneme … ? Predstavenie D U A L je o vzťahu a zvuku, vzťahu zvukov, zvučeniu vzťahu, vzťahovaním si vzťahu. Je živým koncertom zvukov a tiel.

viac o projekte


Na dlhé lakte (pracovný názov)

Miesto a termín konania: Bytča, Slovenská republika / 26.03.2022

Autorský projekt s názvom Na dlhé lakte prináša v pohyblivých obrazoch témy proximity, ohraničenia ale aj priepustnosti a obmedzení. Skúma mieru blízkeho až úzkeho kontaktu s partnerom, ktorá nezávisí od metrickej vzdialenosti. Trpezlivosť, s akou podstupujeme procesy nastavené „na dlhé lakte“, nám poskytuje možnosť reflexie našich spontánnych rozhodnutí a reakcií, možnosť vychutnať si prítomnosť a realitu, v otvorenom priestore kĺzať po pomyslených krivkách geografického záznamu krásy a radosti

viac o projekte


No On

Miesto a termín konania: Česká republika / 13.03.2022

NO ON je organický tvůrčí proces. Je to performativní koncert, tanec bez choreografie, hudba bez not. Existuje v určeném prostoru a daném čase, nesobecky nabízí spektrum obrazů, tónů, pohybů, světelných toků, emocí, inspirací. V místnosti jste přítomni vy a věci různých tvarů, funkcí. A Barbora s Jurajem, ti jsou řidiči, kteří všechno propojují.

viac o projekte


Aktivity Nového Priestoru - sezóna 2021/22

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 07.02.2022 - 18.02.2022

Rezidenčný pobyt v Bratislave, Novej Cvernovke (Telocvični).

viac o projekte


REW

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.11.2021 - 30.06.2022

Produkcie Feynman o.z. doma a v zahraničí.

viac o projekte


TELOHRA 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 06.11.2021 - 05.12.2021

Koncept TELOHRA začal vznikať v 2018 ako spoločná myšlienka členov oz mimoOs, vytvoriť komunitný a rozvíjajúci sa vzdelávací systém pravidelných tanečných hodín pre verejnosť. Cieľom je posunúť súčasný prístup k pohybu bližšie k verejnosti. Učiť sa hravo, kreatívne a efektívne, ako vedome pristupovať k svojmu telu a k pohybu. Taktiež posilniť v participantoch odvahu, a otvoreným prístupom lektorov dať možnosť duševne rásť a stimulovať individualitu ako aj socializáciu.

viac o projekte


TELOHRA 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 04.11.2021 - 16.12.2021

Koncept TELOHRA začal vznikať v 2018 ako spoločná myšlienka členov oz mimoOs, vytvoriť komunitný a rozvíjajúci sa vzdelávací systém pravidelných tanečných hodín pre verejnosť. Cieľom je posunúť súčasný prístup k pohybu bližšie k verejnosti. Učiť sa hravo, kreatívne a efektívne, ako vedome pristupovať k svojmu telu a k pohybu. Taktiež posilniť v participantoch odvahu, a otvoreným prístupom lektorov dať možnosť duševne rásť a stimulovať individualitu ako aj socializáciu.

viac o projekte


Tanečný kolotoč 2021

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 20.10.2021 - 27.10.2021

postupová súťaž a prehliadka v modernom tanci

viac o projekte


TELOHRA 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 07.10.2021 - 28.10.2021

Koncept TELOHRA začal vznikať v 2018 ako spoločná myšlienka členov oz mimoOs, vytvoriť komunitný a rozvíjajúci sa vzdelávací systém pravidelných tanečných hodín pre verejnosť. Cieľom je posunúť súčasný prístup k pohybu bližšie k verejnosti. Učiť sa hravo, kreatívne a efektívne, ako vedome pristupovať k svojmu telu a k pohybu. Taktiež posilniť v participantoch odvahu, a otvoreným prístupom lektorov dať možnosť duševne rásť a stimulovať individualitu ako aj socializáciu.

viac o projekte


Celoročné aktivity občianskeho združenia Move-you o.z., Ženy 2020

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 02.10.2021

Vďaka tanečnému predstaveniu „ŽENY 2020“ nazrieme do hĺbky ženskej duše, ktorá sa bude pokúšať porozumieť samej sebe. Inšpirované knihou Mirandy Gray, Cyklická žena.

viac o projekte


Asi to ukončím - Hangin Hangout

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.10.2021 - 04.03.2022

Výstup z tvorivého štipendia v rámci, ktorého som prepájal súčasný tanec, prácu s odporovým bungee lanom s princípmi výtvarnej inštalácie a ekologicko-spoločenskou témou – recykláciou. Zámerom bolo opätovné využitie už raz použitých materiálov a existujúcich zručností s cieľom ich redefinovať, vracať do hry či dávať do nových kontextov. Cez snahu zastaviť sa a nechať viesť gravitáciou prišla potreba skúmať, čo je to progres.

viac o projekte


Reprízy inscenácií Liptovského divadla tanca

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 16.09.2021

16. septembra Vás srdečne pozývame na predstavenie Lipútovského divadla tanca ATLAS v Liptovskom Mikuláši. O 18:00 sa na Vás tešíme vo veľkej výstavnej sieni Galérii Petra Michala Bohúňa. Predpredaj lístkov na sekretariáte SZUŠ (Tranovského ulica 1- na pochodí). Reprízy Liptovského divadla tanca podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ďakujeme!

viac o projekte


GENIUS LOCI

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 11.09.2021 - 12.09.2021

Tanečné site specific predstavenie. Štyri priestory, štyri umelecké tímy, každý z nich vytvoril samostatný projekt v podobe im blízkeho performatívneho formátu so zadaním využiť genius loci a priestorovú dispozíciu vybranej lokality.

viac o projekte


Umelecké aktivity o.z. T-O-K 2021/22

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 10.09.2021

T-O-K Tanec/Osobnosť/Kontext uvádza reprízu predstavenia Lukáša Bobalíka a Maji Hriešik - Timeout Burnout na festivale profesionálneho nezávislého divadla Fokus - Pokus. Toto tanečné sólo a zároveň tenisový zápas jedného muža je hrou vytrvalosti. V úsilí nájsť správny rytmus, tanečník hrá všetkými smermi, nakoniec hlavne sám proti sebe, skúma hranice svojej energie, motivácie a cieľa. Na jeho vnútornom pátraní ho sprevádzajú dvaja hudobníci a svetelný dizajnér.

viac o projekte


Povedz mi, či som doma

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.09.2021 - 01.03.2022

"Povedz mi či som doma" je performatívny výskum dvoch autorov (Michal Freriks a Ľuboš Janák). Pracujú s témou samoty, a kriticky riešia tému spoločnosť versus jednotlivec . Výsledkom je perfomatívny výskum v exteriéri lesoparku, kde pracujú so stúpaním a klesaním, strácaním a objavovaním sa a predovšetkým zanechaním odkazu/odtlačku pre ďalšiu generáciu. Divákmi a súčasťou výskumu sa stávali náhodní okoloidúci cez ktorých autorská dvojica vnímala hranice dosahu.

viac o projekte


Povedz mi, či som doma

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.09.2021 - 01.03.2022

"Povedz mi či som doma" je performatívny výskum dvoch autorov (Michal Freriks a Ľuboš Janák). Pracujú s témou samoty, a kriticky riešia tému spoločnosť versus jednotlivec . Výsledkom je perfomatívny výskum v exteriéri lesoparku, kde pracujú so stúpaním a klesaním, strácaním a objavovaním sa a predovšetkým zanechaním odkazu/odtlačku pre ďalšiu generáciu. Divákmi a súčasťou výskumu sa stávali náhodní okoloidúci cez ktorých autorská dvojica vnímala hranice dosahu.

viac o projekte


Aktivity Nového Priestoru 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.08.2021 - 30.09.2021

Shifting systems ako ekosystém priestoru, zvuku a tela.

viac o projekte


Aktivity Asociácie Bratislava v pohybe

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 10.08.2021 - 23.08.2021

Výstava umeleckých fotografií Ctibora Bachratého zachytáva tanečné predstavenia uplynulých ročníkov medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe. Tento festival je najväčším a najreprezentatívnejším podujatím v oblasti súčasného tanca na Slovensku a v tomto roku sa uskutoční jubilejný 25. ročník.

viac o projekte


Reprízy CHARON

Miesto a termín konania: Hontianske Nemce, Slovenská republika / 07.08.2021 - 01.12.2021

Reprízy inscenácie CHARON

viac o projekte


Mladí sú budúcnosť / Youth is the Future 2021

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 22.07.2021 - 25.07.2021

Projekt Mladí sú budúcnosť je zameraný prevažne na deti a mládež a poskytuje netradičný, ale zábavný a zmysluplný spôsob, ako tráviť voľné chvíle počas letných prázdnin. Podujatie rozvíja vzťah detí a mladých ľudí k tancu, hudbe, kultúre a modernému umeniu, motivuje k sebarealizácii, vzdeláva, zbližuje a odstraňuje predsudky sociálneho, etnologického, či rasového charakteru. youthisthefuture.com @yitfkids #yitfkids

viac o projekte


Umelecké aktivity o.z. T-O-K 2021/22

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 20.07.2021

Tanečné sólo a zároveň tenisový zápas jedného muža je hrou vytrvalosti. V úsilí nájsť správny rytmus, tanečník hrá všetkými smermi, nakoniec hlavne sám proti sebe, skúma hranice svojej energie, motivácie a cieľa.

viac o projekte


Umelecké aktivity o.z. T-O-K 2021/22

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.07.2021 - 07.07.2021

Letný intenzívny program v rámci vzdelávacieho konceptu DLHODOBO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ V TANCI. V priebehu troch dní sa uskutočnia workshopy s Líviou Balážovou MM " Telo opäť v toku" a Lukášom Bobalíkom "Recyklácia v pohybe". link na udalosť: https://www.facebook.com/events/2755387198015376/?ref=newsfeed

viac o projekte


Tanec v srdci

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 28.06.2021

Tanečné vystúpenie skupiny Magic flash, ktorý pracuje pri Dome kultúry v Čadci.

viac o projekte


Aktivity mimoOs ½ 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 23.06.2021

mimoOs vás pozýva na spoločný večer plný tanca a hudby. Príďte s nami osláviť 5 rokov nášho aktívneho fungovania na nezávislej umeleckej scéne.

viac o projekte


Aktivity PG tanec 1. polrok 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 19.06.2021

Telo je môj domov (Body is my house) Často hľadáme zdroj inšpirácie a tvorby, ktorý by nám spestril život, či priniesol nás k plnohodnotnému umeleckému dielu. Veľakrát hľadáme ďalej, ako je potrebné. Všetci sme schopní plne sa spojiť s vlastnými individuálnymi schopnosťami a aktívne sa zapojiť do kreatívneho procesu s telom a naučiť sa svoje telo používať čo najefektívnejšie a pomôcť tak aj nášmu mentálnemu a duševnému životu.

viac o projekte