Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.tanec

Aktivity mimoOs 2/2 2021- 1/2 2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 12.05.2022 - 13.05.2022

TETSU je tanečný kvintet, ktorý vznikal v úzkom prepojení s hudobnou kompozíciou. Základom štruktúry hudobnej kompozície i celého diela je inšpirácia čínskym systémom wuxing (v Japonsku známy ako gogyō). Na TETSU je možné nahliadať ako na oheň, okolo ktorého sedíme, tancujeme, žijeme. Vnímame ako silnie i slabne, niekedy od jeho žiary potrebujeme odvrátiť zrak, inokedy ho zas chceme fúknutím rozdúchať. TETSU je oslavou pohybu a životnej energie. Je energiou, ktorá nás tvaruje.

viac o projekte


TETSU

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 12.05.2022 - 13.05.2022

TETSU je tanečný kvintet, ktorý vznikal v úzkom prepojení s hudobnou kompozíciou. Základom štruktúry hudobnej kompozície i celého diela je inšpirácia čínskym systémom wuxing (v Japonsku známy ako gogyō). Tento systém holisticky pomenúva päť fáz, procesov, elementov, pohybov... – objavujúcich sa vo vesmíre, v prírode či v živote človeka. TETSU je železom, ktoré kuje päť tancujúcich tiel v atmosfére meniacich sa dynamických, tonických a rytmických fáz hudby.

viac o projekte


Celoročné aktivity o. z. Neskorý zber na rok 2021/2022

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 05.05.2022

Vráskanie je autorské tanečné predstavenie vo viacerých obrazoch, ktoré reaguje na témy starnutia. Aký je tanec starnutia? Je v starnutí krása?

viac o projekte


Tanečný kolotoč 2022

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 28.04.2022

Krajská postupová súťaž moderného a módneho tanca

viac o projekte


Na dlhé lakte (pracovný názov)

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 27.04.2022

Autorský projekt s názvom Na dlhé lakte prináša v pohyblivých obrazoch témy proximity, ohraničenia ale aj priepustnosti a obmedzení. Trpezlivosť, s akou podstupujeme procesy nastavené „na dlhé lakte“, nám poskytuje možnosť reflexie našich spontánnych rozhodnutí a reakcií, možnosť vychutnať si prítomnosť a realitu. Všetci chceme niečo zanechať ale kto sa na to chce pozerať?

viac o projekte


Kultúrno-vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2022

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 25.04.2022 - 27.06.2022

Kreatívne tanečno-pohybové dielne pre deti vo veku 4 – 8 rokov.

viac o projekte


Nádej baletu 2021

Miesto a termín konania: Liptovský Hrádok, Slovenská republika / 25.04.2022 - 26.04.2022

IV. ročník medzinárodnej baletnej súťaže Nádej baletu.

viac o projekte


No On

Miesto a termín konania: Česká republika / 22.04.2022

NO ON je organický tvůrčí proces. Je to performativní koncert, tanec bez choreografie, hudba bez not. Existuje v určeném prostoru a daném čase, nesobecky nabízí spektrum obrazů, tónů, pohybů, světelných toků, emocí, inspirací. V místnosti jste přítomni vy a věci různých tvarů, funkcí. A Barbora s Jurajem, ti jsou hybateli, kteří všechno propojují.

viac o projekte


Celoročné aktivity o. z. Neskorý zber na rok 2021/2022

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 08.04.2022

Vráskanie je autorské tanečné predstavenie vo viacerých obrazoch, ktoré reaguje na témy starnutia. Aký je tanec starnutia? Je v starnutí krása?

viac o projekte


Aktivity Nového Priestoru - sezóna 2021/22

Miesto a termín konania: Bytča, Slovenská republika / 04.04.2022 - 09.04.2022

Ľudia žijúci vedľa seba, každý vo svojom vlastnom svete. Vzťah zameraný na prežívanie seba, vlastných myšlienok a virtuálnych vnútorných procesov. Parametre odpútavajúce pozornosť mimo prežívania vzťahu a hľadajúc prieniky. Kto má na to viac sily? Môžme ponúknuť pre vzťah hodnotu? Chceme, dokážeme, zvládneme … ? Predstavenie D U A L je o vzťahu a zvuku, vzťahu zvukov, zvučeniu vzťahu, vzťahovaním si vzťahu. Je živým koncertom zvukov a tiel.

viac o projekte


Na dlhé lakte (pracovný názov)

Miesto a termín konania: Bytča, Slovenská republika / 26.03.2022

Autorský projekt s názvom Na dlhé lakte prináša v pohyblivých obrazoch témy proximity, ohraničenia ale aj priepustnosti a obmedzení. Skúma mieru blízkeho až úzkeho kontaktu s partnerom, ktorá nezávisí od metrickej vzdialenosti. Trpezlivosť, s akou podstupujeme procesy nastavené „na dlhé lakte“, nám poskytuje možnosť reflexie našich spontánnych rozhodnutí a reakcií, možnosť vychutnať si prítomnosť a realitu, v otvorenom priestore kĺzať po pomyslených krivkách geografického záznamu krásy a radosti

viac o projekte


No On

Miesto a termín konania: Česká republika / 13.03.2022

NO ON je organický tvůrčí proces. Je to performativní koncert, tanec bez choreografie, hudba bez not. Existuje v určeném prostoru a daném čase, nesobecky nabízí spektrum obrazů, tónů, pohybů, světelných toků, emocí, inspirací. V místnosti jste přítomni vy a věci různých tvarů, funkcí. A Barbora s Jurajem, ti jsou řidiči, kteří všechno propojují.

viac o projekte


Aktivity mimoOs 2/2 2021- 1/2 2022

Miesto a termín konania: Česká republika / 13.03.2022

Česká premiéra NO ON v ojedinelom uvedení s prizvanými vokálnymi hosťami Luciou Kašiarovou a Petrom Šavelom. Barbora svojich hostí pozvala na znak symbolickej vďaky za umelecké mentorstvo.

viac o projekte


LDT workshopy

Miesto a termín konania: Liptovský Hrádok, Slovenská republika / 04.03.2022 - 13.03.2022

Na Liptov sa blíži ďalšie svetové tanečné meno. Milan Herich- ako performer bol súčasťou najvýznamnejších Európskych tanečných zoskupení: Ultima Vez, Les slovaks. Od roku 2000 asistuje pri workshopoch Davida Zambrana a spolupracuje a účinkuje v Davidovej umeleckej tvorbe. Metódu Passing through (created by D.Zambrano) bude Milan vyučovať na workshope dva po sebe nasledujúce víkendy v Liptovskom Hrádku. A to si určite nemôžte nechať ujsť! Využite možnosť posunúť schopnosti o svetový kus dopredu

viac o projekte


Aktivity Nového Priestoru - sezóna 2021/22

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 07.02.2022 - 18.02.2022

Rezidenčný pobyt v Bratislave, Novej Cvernovke (Telocvični).

viac o projekte


Celoročné aktivity občianskeho združenia Move-you o.z.

Miesto a termín konania: Námestovo, Slovenská republika / 05.02.2022

Repríza tanečného predstavenia Ženy 2020.

viac o projekte


Celoročné aktivity o. z. Neskorý zber na rok 2021/2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 27.01.2022

Vráskanie ZOOM je tanečná udalosť inšpirovaná rovnomenným tanečným predstavením pretvoreným zábavnou formou do virtuálneho priestoru. !!!!! Pre sledovanie ZOOM-u je potrebné mať túto bezplatnú aplikáciu inštalovanú vo vašom počítači!!!!!

viac o projekte


Pass In

Miesto a termín konania: Námestovo, Slovenská republika / 30.12.2021 - 31.12.2021

ONLINE PREMIÉRA: PASS IN Združenie "Tanečno" vám okrem festivalu prináša aj autorské predstavenia nášho kolektívu. Už v najbližších dňoch si budete mať možnosť vychutnať premiéru novovzniknutého projektu "Pass In" z pohodlia vašich domovov! Tri uvedenia v troch rozličných priestoroch prinesú tri rozdielne zážitky: Štvrtok, 30.12 12:00 Štvrtok 30.12 18:00 Piatok, 31.12 12:00 Premiéry budú uverejnené na vzhliadnutie bezplatne na našej Facebookovej stránke!

viac o projekte


Krehkosť

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 22.12.2021 - 31.12.2021

premiéra autorskej inscenácie

viac o projekte


REW

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.11.2021 - 30.06.2022

Produkcie Feynman o.z. doma a v zahraničí.

viac o projekte


TELOHRA 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 06.11.2021 - 05.12.2021

Koncept TELOHRA začal vznikať v 2018 ako spoločná myšlienka členov oz mimoOs, vytvoriť komunitný a rozvíjajúci sa vzdelávací systém pravidelných tanečných hodín pre verejnosť. Cieľom je posunúť súčasný prístup k pohybu bližšie k verejnosti. Učiť sa hravo, kreatívne a efektívne, ako vedome pristupovať k svojmu telu a k pohybu. Taktiež posilniť v participantoch odvahu, a otvoreným prístupom lektorov dať možnosť duševne rásť a stimulovať individualitu ako aj socializáciu.

viac o projekte


TELOHRA 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 04.11.2021 - 16.12.2021

Koncept TELOHRA začal vznikať v 2018 ako spoločná myšlienka členov oz mimoOs, vytvoriť komunitný a rozvíjajúci sa vzdelávací systém pravidelných tanečných hodín pre verejnosť. Cieľom je posunúť súčasný prístup k pohybu bližšie k verejnosti. Učiť sa hravo, kreatívne a efektívne, ako vedome pristupovať k svojmu telu a k pohybu. Taktiež posilniť v participantoch odvahu, a otvoreným prístupom lektorov dať možnosť duševne rásť a stimulovať individualitu ako aj socializáciu.

viac o projekte


Umelecké a vzdelávacie aktivity o. z. Dragúni

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.11.2021 - 30.06.2022

Profesionálne umelecké a vzdelávacie aktivity o. z. Dragúni - FolkLab (folklórne laboratórium), umelecko-vzdelávacej platformy podporujúcej vznik umeleckých/performatívnych produkcií a experimentov v spolupráci mladých profesionálnych umelcov z rôznych oblastí pôsobenia a ich vzájomné sieťovanie, ako aj vzdelávanie v oblastiach rozvoja ich umeleckých, kreatívnych a kultúrno-menežérskych kompetencií.

viac o projekte


Tanečný kolotoč 2021

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 20.10.2021 - 27.10.2021

postupová súťaž a prehliadka v modernom tanci

viac o projekte


Teoretické analýzy v tanečnom umení 2021/2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 19.10.2021 - 28.02.2022

Séria odborných praktických seminárov zameraných na oblasť klasického, moderného a ľudového tanca.

viac o projekte


TELOHRA 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 09.10.2021 - 10.10.2021

Koncept TELOHRA začal vznikať v 2018 ako spoločná myšlienka členov oz mimoOs, vytvoriť komunitný a rozvíjajúci sa vzdelávací systém pravidelných tanečných hodín pre verejnosť. Cieľom je posunúť súčasný prístup k pohybu bližšie k verejnosti. Učiť sa hravo, kreatívne a efektívne, ako vedome pristupovať k svojmu telu a k pohybu. Taktiež posilniť v participantoch odvahu, a otvoreným prístupom lektorov dať možnosť duševne rásť a stimulovať individualitu ako aj socializáciu.

viac o projekte


TELOHRA 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 07.10.2021 - 28.10.2021

Koncept TELOHRA začal vznikať v 2018 ako spoločná myšlienka členov oz mimoOs, vytvoriť komunitný a rozvíjajúci sa vzdelávací systém pravidelných tanečných hodín pre verejnosť. Cieľom je posunúť súčasný prístup k pohybu bližšie k verejnosti. Učiť sa hravo, kreatívne a efektívne, ako vedome pristupovať k svojmu telu a k pohybu. Taktiež posilniť v participantoch odvahu, a otvoreným prístupom lektorov dať možnosť duševne rásť a stimulovať individualitu ako aj socializáciu.

viac o projekte


Celoročné aktivity občianskeho združenia Move-you o.z., Ženy 2020

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 02.10.2021

Vďaka tanečnému predstaveniu „ŽENY 2020“ nazrieme do hĺbky ženskej duše, ktorá sa bude pokúšať porozumieť samej sebe. Inšpirované knihou Mirandy Gray, Cyklická žena.

viac o projekte


Asi to ukončím - Hangin Hangout

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.10.2021 - 04.03.2022

Výstup z tvorivého štipendia v rámci, ktorého som prepájal súčasný tanec, prácu s odporovým bungee lanom s princípmi výtvarnej inštalácie a ekologicko-spoločenskou témou – recykláciou. Zámerom bolo opätovné využitie už raz použitých materiálov a existujúcich zručností s cieľom ich redefinovať, vracať do hry či dávať do nových kontextov. Cez snahu zastaviť sa a nechať viesť gravitáciou prišla potreba skúmať, čo je to progres.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónov

Miesto a termín konania: Veľká Ida, Slovenská republika / 28.09.2021

Tanečný dom spojený s koncertom

viac o projekte


LDT rezidencie

Miesto a termín konania: Liptovský Hrádok, Slovenská republika / 27.09.2021

Naši prví rezidenti už pomaly balia kufre na Liptov! Veríme, že sa im u nás bude dobre tvoriť

viac o projekte


LDT rezidencie

Miesto a termín konania: Liptovský Hrádok, Slovenská republika / 27.09.2021

Naši prví rezidenti už pomaly balia kufre na Liptov! Veríme, že sa im u nás bude dobre tvoriť

viac o projekte


Reprízy inscenácií Liptovského divadla tanca

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 16.09.2021

16. septembra Vás srdečne pozývame na predstavenie Lipútovského divadla tanca ATLAS v Liptovskom Mikuláši. O 18:00 sa na Vás tešíme vo veľkej výstavnej sieni Galérii Petra Michala Bohúňa. Predpredaj lístkov na sekretariáte SZUŠ (Tranovského ulica 1- na pochodí). Reprízy Liptovského divadla tanca podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ďakujeme!

viac o projekte


GENIUS LOCI

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 11.09.2021 - 12.09.2021

Tanečné site specific predstavenie. Štyri priestory, štyri umelecké tímy, každý z nich vytvoril samostatný projekt v podobe im blízkeho performatívneho formátu so zadaním využiť genius loci a priestorovú dispozíciu vybranej lokality.

viac o projekte


Umelecké aktivity o.z. T-O-K 2021/22

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 10.09.2021

T-O-K Tanec/Osobnosť/Kontext uvádza reprízu predstavenia Lukáša Bobalíka a Maji Hriešik - Timeout Burnout na festivale profesionálneho nezávislého divadla Fokus - Pokus. Toto tanečné sólo a zároveň tenisový zápas jedného muža je hrou vytrvalosti. V úsilí nájsť správny rytmus, tanečník hrá všetkými smermi, nakoniec hlavne sám proti sebe, skúma hranice svojej energie, motivácie a cieľa. Na jeho vnútornom pátraní ho sprevádzajú dvaja hudobníci a svetelný dizajnér.

viac o projekte


Sandwritten

Miesto a termín konania: Česká republika / 07.09.2021 - 11.09.2021

Work-in-progress, príprava a uvedenie projektu Sandwritten na vernisáži v kultúrnom centre Farmstudio.

viac o projekte


Povedz mi, či som doma

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.09.2021 - 01.03.2022

"Povedz mi či som doma" je performatívny výskum dvoch autorov (Michal Freriks a Ľuboš Janák). Pracujú s témou samoty, a kriticky riešia tému spoločnosť versus jednotlivec . Výsledkom je perfomatívny výskum v exteriéri lesoparku, kde pracujú so stúpaním a klesaním, strácaním a objavovaním sa a predovšetkým zanechaním odkazu/odtlačku pre ďalšiu generáciu. Divákmi a súčasťou výskumu sa stávali náhodní okoloidúci cez ktorých autorská dvojica vnímala hranice dosahu.

viac o projekte


Povedz mi, či som doma

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.09.2021 - 01.03.2022

"Povedz mi či som doma" je performatívny výskum dvoch autorov (Michal Freriks a Ľuboš Janák). Pracujú s témou samoty, a kriticky riešia tému spoločnosť versus jednotlivec . Výsledkom je perfomatívny výskum v exteriéri lesoparku, kde pracujú so stúpaním a klesaním, strácaním a objavovaním sa a predovšetkým zanechaním odkazu/odtlačku pre ďalšiu generáciu. Divákmi a súčasťou výskumu sa stávali náhodní okoloidúci cez ktorých autorská dvojica vnímala hranice dosahu.

viac o projekte


Aktivity Nového Priestoru 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.08.2021 - 30.09.2021

Shifting systems ako ekosystém priestoru, zvuku a tela.

viac o projekte


Aktivity Asociácie Bratislava v pohybe

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 10.08.2021 - 23.08.2021

Výstava umeleckých fotografií Ctibora Bachratého zachytáva tanečné predstavenia uplynulých ročníkov medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe. Tento festival je najväčším a najreprezentatívnejším podujatím v oblasti súčasného tanca na Slovensku a v tomto roku sa uskutoční jubilejný 25. ročník.

viac o projekte