Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tanečný kongres a odborná konferencia 2022/2023

Krátky opis
Tanečný kongres – Tanec.SK 2022, sa uskutoční v dňoch 18. a 19. novembra 2022 v Koncertnej sieni Dvorana VŠMU, Bratislava. Témou je Tanec a teória s aplikáciou na umeleckú prax. Za cieľ si kladieme reflektovať súčasný stav prepojenia tanca a teórie v umeleckej praxi vo všeobecnosti, zároveň časť kongresu plánujeme venovať zacieleniu na konkrétnu modelovú situáciu, ako zhromaždiť čo najviac teoretických informácií súvisiacich s prípravou inscenácie La fille mal gardée/Zlé strážené dievča.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tanečný kongres – Tanec.SK 2022

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
18.11.2022 - 19.11.2022

Popis projektu

Projekt Tanečný kongres a odborné sympóziá Tanec.SK vznikol v roku 2014, kedy neexistovala žiadne podobná platforma pre odborníkov z tanečnej oblasti na Slovensku. Autorky projektu Ivica Liszkayová a Marta Poláková  inšpirované kongresovými udalosťami zo zahraničia, najmä z Nemecka, vytvorili najprv udalosť, následne tradíciu stretávania sa na odbornej platforme. Prepojili generácie zakladateľov tanečného umenia a školstva na Slovensku so súčasnou mladou generáciou, poukázali na nevyhnutnosť písania aktuálnych stanovísk a príspevkov venujúcich sa tanečnému umeniu, so snahou poukazovania na fakty z minulosti, súčasnosti, ako aj aktívne vstupovať do diskusie o všetkých súvislostiach tanečného umenia.

 

Projekt Tanečný kongres - Tanec.SK a odborné sympóziá začal reflektovať slovenské dianie, porovnávať ho so zahraničím, prezentovať úspech domácich jednotlivcov aj inštitúcií. Snažil sa načrtnúť možnosti ďalšieho vývoja tanečného umenia na Slovensku, jeho zlepšovanie a nachádzať cesty prepájania inštitúcií. Projekt zblížil umelecké a vzdelávacie inštitúcie. Aktuálnu umeleckú tvorbu na popredných tanečných scénach Slovenska aplikoval na teoretické poznanie.

 

Odborníci z domova i zahraničia pre Tanec.SK 

 

Medzi základnými zámermi projektu Tanec.SK boli snahy mobilizovať slovenských odborníkov k odbornej diskusii a zároveň vytvorenie platformy, ktorá by umožnila porovnávať aktuálnu domácu situáciu so skúsenosťami z relevantných oblastí v blízkom zahraničí.

 

Za spomínané ročníky 2014 – 2022 na kongresoch a sympóziách Tanec.SK vystúpili osobnosti, ktoré reprezentujú nie len svoje osobné stanoviská, ale sú aj zamestnancami popredných domácich kultúrnych  a vzdelávacích inštitúcií ako Slovenské národné divadlo, Štátne divadlo Košice, Štátna opera Banská Bystrica, Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica, Katedra etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Divadelný ústav v Bratislave, Národné osvetové centrum v Bratislave, Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave, Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok, Súkromné konzervatórium Zádielska Košice, Konzervatórium Timonova Košice, ako aj mnoho bývalých a súčasných pedagógov a doktorandov Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU.

 

Vysoké odborno-spoločenské niveau projektu podčiarkla osobná účasť predstaviteľov Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR,  Ministerstva kultúry SR, Divadelného ústavu Bratislava a Fondu na podporu umenia.

 

Zámer spolupracovať

 

Spoločným znakom všetkých doteraz realizovaných kongresov bolo rozvinúť záujem o spoluprácu medzi najdôležitejšími inštitúciami pre tanečné umenie VŠMU a Baletom  SND. Garanciu projektu zastrešili významní predstavitelia inštitúcií a to dekanka HTF VŠMU prof. Mgr. art. Iriny Čiernikovej, ArtD. a riaditeľ Baletu SND, Mgr. art. Jozefa Dolinského ml. do roku 2019 a v roku 2021 pokračovala v spolupráci nová umelecká riaditeľka Baletu SND Nina Poláková. Vďaka vzájomnej spolupráce mohlo Centrum výskumu HTF VŠMU naplánovať jednotlivé kongresové dni každý ročník tak, aby sa konali v dňoch premiér baletného súboru v Slovenskom národnom divadle. Zosúladenie termínov otvorilo prístup k stretnutiam so vzácnymi hosťami, dramaturgmi a choreografmi na pôde VŠMU, pre kongresových hostí znamenalo možnosť zúčastniť sa slávnostných predstaveniach v SND, čiastočne spoznať ich realizátorov. Prispievatelia príspevkov a hostia kongresu mohli navštíviť balet Angelika (E. Suchoň, M. de Candia; 27. a 28. 9. 2014), svetovú premiéru inscenácie Nižinskij – boh tanca (C. Davis, M. de Candia; 27. a 28. 11.2015), klasický epos Korzár (A. Adam, M. Petipa v naštudovaní V. Medvedeva; 17. 3. 2017), uvedenie dramatického baletu Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci (R. Wagner, M. P. Musorgskij, S. Rachmaninov, B. Eifman), večer Beatles go Baroque (P. Breiner, A. Ducin, I. Holováč, A. Petrovič, G. Lambrecht, R. Sato, 30. 11. a 1. 12. 2018); Don Quijote (L. Minkus, M. Petipa, V. Medvedev. S. Fečo, 22. a 23. novembra 2019) a v roku 2021 Popoluška (S.  Prokofiev a M. Corder, 19. a 20. novembra 2021). 

 

Sprievodný kongresový program doplnili fotografické výstavy baletných umelcov a baletných inscenácií spoluorganizované s Divadelným ústavom 2014 a aj archívna výstava Viliama Grusku 2017.

 

 

Názov prímateľa
Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Celkový rozpočet:
5 400,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €