Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portály FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

Neskrývaj, čo doma máš III.

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 10.05.2021 - 31.05.2021

Projekt zahŕňa aktivity pre neprofesionálnych fotografov a filmárov z regiónu Gemer-Malohont na rozvoj činnosti.

viac o projekte


Mesiac fotografie v Detve

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 02.11.2020 - 31.12.2020

Mesiac fotografie v Detve začína v roku 2020 svoju tradíciu po vzore iných miest na Slovensku a vo svete.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 24.10.2020

Téma: Starostlivosť o znečistené a poškodené časti ľudového odevu Lektor: Zuzana Tajek Piešová Dátum: 24.10.2020 v čase 11:00 - 14:00 Miesto: Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku Kontakt: pos-zuc@svitel.sk, 054/7521068 alebo 0917/243 282

viac o projekte


"Od kolísky po hrob" - rekonštrukcia kútnej plachty

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 22.10.2020

Prezentácia výstupu projektu " Od kolísky po hrob " - rekonštrukcia kútnej plachty

viac o projekte


XXVI. Petzvalov mapový okruh 2020

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 21.10.2020 - 31.12.2020

Petzvalov mapový okruh fotoklubov je prestížna celoslovenská súťaž fotoklubov, na ktorej sa 15 fotoklubov prezentuje každoročne tvorbou svojich členov súborom 15 fotografií.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 26.09.2020

Projekt je v tanečnej oblasti zameraný aj na rozvíjanie teoretických znalostí a praktických skúseností vedúcich, choreografov i členov folklórnych kolektívov. Seminár bude tematicky zameraný na scénické spracovanie folklórnych programov, ponúka účastníkom rôzne možnosti spracovania danej, témy, choreografie či programového bloku.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 25.09.2020 - 26.09.2020

Dvojdňové stretnutie zamerané na prácu s hlinou

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 25.09.2020 - 26.09.2020

Dvojdňové stretnutie zamerané na prácu s hlinou

viac o projekte


Štúdium a výroba podpolianskych mužských odevných súčastí z kože a kožušín

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 18.09.2020

Projekt je zameraný na štúdium a výrobu replík mužských odevných súčastí z kože a kožušín, z rôznych lokalít regiónu Podpoľanie. Na výrobe odevných súčastí participovali spoločne viacerí remeselníci, menovite Dominik Jurčo a Jozef Kučera.

viac o projekte


Obnova a výskum kožušníckych a garbiarskych remeselníckych techník, výroba odevných súčastí z ovčej vlny

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 18.09.2020

Projekt je zameraný na výskum a obnovenie remeselných techník zameraných na spracovanie ovčích a hovädzích koží a výrobu odevných súčastí z ovčej vlny.

viac o projekte


Výroba mužských podpolianskych krojových súčastí zo súkna

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 18.09.2020

Autor projektu uskutočnil etnologický výskum autentických mužských podpolianskych krojových súkenných súčastí zo začiatku 20. storočia, s čím je spojený aj výskum výrobného procesu týchto krojových súčastí a materiálu, ktorým je súkno - tkaná textília z ovčej vlny. Hlavným cieľom bolo pochopenie pôvodného výrobného procesu, čo sa týka strihu a výzdoby, a jeho dodržiavanie pri výrobe replík, čím autor dodrží atribúty autentickej remeselnej výroby.

viac o projekte


Poklady z kraja Jánošíka - uvedenie nového hudobno-tanečného programu

Miesto a termín konania: Hlboké nad Váhom, Slovenská republika / 15.09.2020

Pozývame Vás na uvedenie hudobno-folklóristického predstavenia "Poklady z kraja Jánošíka" Ide o scénické spracovanie prvkov tradičnej kultúry Terchovskej doliny ocenených zápisom do UNESCO formou vokálno-inštrumentálneho a hudobno-tanečného diela so sprievodným slovom. V rámci jedného programu bude predstavená tradičná ľudová hudba, spev a tanec v jej pôvodnom obsahu, či formách a zároveň aj autorský pohľad súčasných domácich interpretov prostredníctvom rôzneho stupňa štylizácie.

viac o projekte


28. Folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou

Miesto a termín konania: Sihelné, Slovenská republika / 13.09.2020

Folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou sú festivalom prezentujúcim podoby a prejavy tradičnej hudobnej a tanečnej ľudovej kultúry najmä goralských beskydských a zatratanských obcí zo slovenskej i poľskej strany Oravy, ale i z Kysúc, Spiša, Zamaguria a liptovských enkláv. Festival je vrcholných prezentačným podujatím v oblasti scénického folklorizmu na hornej Orave.

viac o projekte


Dni sliviek 2020

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 12.09.2020 - 18.09.2020

Dni sliviek (11. ročník), ktorého súčasťou sú: 9. ročník praktického seminára s medzinárodnou účasťou konaného v spolupráci s ZVLaL na Slovensku, Ovocná tržnica, ukážky spracovania ovocia a prípravy tradičných jedál zo sliviek a slivkových produktov, detské dielne varenia tradičných jedál, riadená degustácia, koštovka destilátov a týždňové výchovno-vzdelávacie podujatie pre MŠ a ZŠ zamerané na tradičné ovocinárstvo a varenie slivkového lekváru.

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Jelšava, Slovenská republika / 12.09.2020

V rámci projektu Čarovná studnička realizujeme 12.9.2020 podujatie Nôty z Gemera - Malohontu v Meste Jelšava. V rámci aktivity Čarovná studnička - vzdelávacie aktivty v obalsti TĽK - spev, hudba, tance zrealizujeme Folklórny večer - prezentáciu činnosti folklórnych kolektívov regiónu a Gemersko - malohonontskú ľudovú tancovačku - školu tanca z Kokavy nad Rimavicou, s lektormi Martinkou Vargovou a Maťom Vreštiakom.

viac o projekte


Kraslice mojimi očami

Miesto a termín konania: Stará Turá, Slovenská republika / 11.09.2020

Dom kultúry Javorina Stará Turá organizuje 14. ročník podujatia Remeslá našich predkov, kde budem v rámci projektu Kraslice mojimi očami predvádzať výrobu kraslíc technikou oblepovania priadzou.

viac o projekte


Salamandrové dni 2020

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 10.09.2020 - 12.09.2020

Ďalší ročník tradičných baníckych Salamandrových dní sa v dôsledku korona krízy uskutoční v zmenenom programe. Napriek tomu bude program bohatý. Obľúbený Salamandrový sprievod nahradí scénický program Od pastiera po Ančui. Ten umožní návštevníkom lepšie porozumieť významu sprievodu, postáv, ktoré sa v ňom objavujú, ako aj jeho miestu v histórii. Okrem toho sa návštevníci dozvedia čosi o šachtágu a spoznajú banícke piesne. V ďalšom programe nebudú chýbať výstavy, koncerty a program pre deti.

viac o projekte


Revitalizácia tradičného tkáčstva, príprava odevov pre najmladšiu generáciu a prezentácia v regióne.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 09.09.2020 - 16.10.2020

Autorská výstava "Od ľanu po plátno" je v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre spojená s prezentáciou výstupov projektu. Ukážka celého postupu ručného spracovania ľanu od jeho zasiatia, všetkých nástrojov na postupné spracovanie, až po prenesenie ľanového vlákna do hotových výrobkov. Prezentácia je doplnená o prednášky pre verejnosť. Otvorenie výstavy bude spojené s prehliadkou kolekcie "Kokavšánky v tkanom šate".

viac o projekte


Street pART

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 05.09.2020

Street pART je pilotným projektom na podporu neprofesionálneho pouličného umenia a subkultúry ako celku. Celodenné podujatie sa uskutoční 5. septembra 2020 od 11:00 v centrálnej mestskej zóne Považskej Bystrice za mestským úradom, s množstvom umeleckých a lifestylových sprievodných podujatí. V tento deň bude môcť každý objaviť svojho skrytého pouličného umelca či originálneho streetlifera.

viac o projekte


Z HISTÓRIE GEMERA - MALOHONTU

Miesto a termín konania: Kraskovo, Slovenská republika / 05.09.2020

5. septembra 2020 pozývame na historický festival Z histórie Gemera - Malohontu, do Kraskova. Uvedieme prednášky, Gotická cesta - Európske dedičstvo, O ikonografii stredovekých nástenných malieb v Kraskove. Účinkujú Zbor starej hudby Arcus, SHŠ Cech Terra de Selinan, Šaško Fjodor, Sokoliari Kanátovci, Skupina Galthilion, skupina Páni času.

viac o projekte


Kráľovská svadba na Pustom hrade

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 05.09.2020

Kultúrno - spoločenské historické podujatie s cieľom pripomenutia si historickej udalosti Kráľovskej svadby, ktorá sa skutočne odohrala na Pustom hrade vo Zvolene. Podujatie zamerané primárne pre rodiny s deťmi.

viac o projekte


Kyjatické hračky

Miesto a termín konania: Modrý Kameň, Slovenská republika / 03.09.2020 - 31.10.2020

Prezentácia výstupov projektu prostredníctvom autorskej výstavy na hrade Modrý kameň.

viac o projekte


Rekonštrukcia tradičného výrobného postupu na príklade hrnčiarstva v lokalite Beluj

Miesto a termín konania: Beluj, Slovenská republika / 30.08.2020

Verejná prezentácia výsledkov tvorby v oblasti ľudového umenia podporenej štipendiom.

viac o projekte


Prezentácia ľudových tradícií a folklóru - ženská spevácka skupina HOLEŠKA

Miesto a termín konania: Prašník, Slovenská republika / 29.08.2020

Pietny akt kladenia vencov na pamätníku SNP Prašník - Dúbrava, Pustá Vsi

viac o projekte


Putovný festival Údolia Bodvy a Rudohoria

Miesto a termín konania: Veľká Ida, Slovenská republika / 29.08.2020

Prvoradým cieľom podujatia je predovšetkým rozhýbať región a dostať kvalitnú kultúru aj do najmenších obcí. Podujatie je zamerané na podporu uchovávania, rozvíjania, prezentácie a šírenia tradičnej ľudovej kultúry v rôznych podobách. Pestrý program bude určený pre všetky vekové kategórie

viac o projekte


Strážcovia pravých pokladov storočí - Kováčska vyhňa pod šindľovou strechou

Miesto a termín konania: Margecany, Slovenská republika / 29.08.2020

Návštevníci sa môžu znovu tešiť na ukážku remesla, hotové výrobky a produkty a najmä takmer všetky prace si budú môcť aj vyskúšať v obci Margecany. v Kováčskej dielni dúchanie so starodávnym autentickým dúchadlom, prácu s kladivom na kovadline a vŕtanie so starou vŕtačkou. V šindliarskej dielni zase rúbanie a štiepenie dreva, opracovanie polotovarov na šindľovú strechu a iné pozoruhodné aktivity. Tešíme sa na vás!

viac o projekte


"BRATSTVO - Rok na dedine" - pripravované programy a činnosť FSk Raslavičan z Raslavíc

Miesto a termín konania: Raslavice, Slovenská republika / 28.08.2020 - 29.08.2020

Jedná sa o najúspešnejšie programové čísla FSk Raslavican, ktorými sa kolektív prezentoval na celoštátnych súťažných prehliadkach hudobného, tanečného i scénického folklóru. Všetky zaradené bloky získali najvyššie ocenenie - titul Laureát.

viac o projekte


ZA 7 HORAMi - najväčší rozprávkový festival v prírode

Miesto a termín konania: Liptovský Ján, Slovenská republika / 27.08.2020 - 30.08.2020

Rozprávková krajina na Liptove ZA 7 HORAMi je podujatie pre rodiny s deťmi, kde sa prezentujú najmä divadlá pre deti. Tretí ročník podujatia realizujeme na 5 lokalitách počas 4 dní a vystúpi 6 divadiel.

viac o projekte


Drotárstvo

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 24.08.2020

Projekt Drotárstvo je propagáciou a prezentáciou tradičného remesla formou tvorivých dielní pre deti a prezentáciou výrobkov, ktoré sú síce nové, ale vychádzajú z tradičných techník drotárstva. Základné jednoduché techniky, informácie o vzniku, vývoji a o rozšírení drotárstva by mali podnietiť u detí a mládeže záujem o drotárstvo, prípadne vzbudiť záujem o prácu s drôtom. Tým by som chcela dosiahnuť uchovanie jedného z tradičných remesiel Slovenska.

viac o projekte


Duša dreva

Miesto a termín konania: Kapušany, Slovenská republika / 24.08.2020 - 25.08.2020

Výstava výrobkov z dreva vytvorených neprofesionálnym umelcom Jánom Leškom

viac o projekte


Trikrát za ľudovou kultúrou

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 23.08.2020

Workshop (nielen) pre deti, kde sa zábavnou formou dozvedia o tradičnej ľudovej kultúre regiónov, ktoré FS Žito predstaví v rámci celovečerného programu Návrat ku koreňom. Podujatie je súčasťou projektu Trikrát za ľudovou kultúrou. Vstup voľný.

viac o projekte


Oživené remenárske remeslo starých majstrov

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 22.08.2020 - 23.08.2020

Na výstave sa odprezentujú výsledky projektu Petra Krnáča "Oživené remenárske remeslo starých majstrov". Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Zámerom projektu bolo oživiť niektoré zabudnuté remeselné techniky a ornamenty pri výrobe a výzdobe tradičných remenárskych výrobkov. Peter Krnáč sa tradičnej výrobe z kože a kovu venuje od roku 1999. Povolaním je strojár a výrobe sa venuje len ako koníčku.

viac o projekte


Živý starovek pod Tatrami - medzinárodný festival starovekej kultúry

Miesto a termín konania: Partizánska Ľupča, Slovenská republika / 22.08.2020 - 23.08.2020

Festival starovekej kultúry prezentuje dobu, umenie, remeslá národov žijúcich na území Slovenska na prelome letopočtov. Rimania, Germáni, Dákovia, Kelti zanechali trvalý odkaz v našich dejinách. Festival prezentuje keltskú hudbu, dobové remeslá, scénické divadlo a ďalšie sprievodné aktivity.

viac o projekte


Liptovská hrnčina

Miesto a termín konania: Pribylina, Slovenská republika / 22.08.2020 - 30.08.2020

výsledkom štipendijného projektu Liptovská hrnčina sú vecné výstupy v podobe prezentácie tradičnej práce a autenticky vzniknuté diela ako aj manuskript popisujúci Minulosť, Krásu, Prácu a Prítomnosť Liptovských hrnčiarov.

viac o projekte


Ručné spracovanie ovčej vlny

Miesto a termín konania: Pukanec, Slovenská republika / 22.08.2020

So svojimi výrobkami som navštívila Vinohradnícko-remeselný jarmok v Pukanci.

viac o projekte


Kroje dávnych čias v dnešnej dobe

Miesto a termín konania: Veľký Meder, Slovenská republika / 17.08.2020 - 31.08.2020

Výstava krojov - kroje dávnych čias v dnešnej dobe.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Vyšná Slaná, Slovenská republika / 17.08.2020 - 21.08.2020

Letný muzikantský tábor pre malých i veľkých hudobníkov sa organizuje s cieľom motivovať a pripraviť muzikantov na ich cestu hudobným folklórom. Realizuje sa už osem rokov a zúčastňujú sa ho mladí muzikanti z rôznych kútov Slovenska. Počas týždňa sa zdokonaľujú, pod vedením odborných lektorov, známych muzikantov v technike, priúčajú sa špecifikám ľudovej hudby a spevu a hudobným tradíciám Gemera.

viac o projekte


Strážcovia pravých pokladov storočí - Kováčska vyhňa pod šindľovou strechou

Miesto a termín konania: Vinné, Slovenská republika / 16.08.2020

Pre návštevníkov Vinianskeho jazera som pripravil ďalšiu zo série inovatívnych tvorivých dielní. Na rovnomennom podujatí si budú môcť záujemcovia najmä z radov tých najmenších vyskúšať prácu s drevom i kovom. Budú sa môcť zahrať na ozajstných kováčov či šindliarov.

viac o projekte


DIGITFOTO GALANTA - XVIII. ročník celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 15.08.2020

Digitfoto Galanta je názov celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou, ktorej vyhlasovateľom a realizátorom je Galantské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Podpora fotografických aktivít a vytváranie priestoru na prezentáciu a konfrontáciu výsledkov práce autorov v oblasti neprofesionálnej fotografickej tvorby ponúka Digitfoto Galanta aj v prebiehajúcom XVIII. ročníku.

viac o projekte


Ženský a mužský tradičný odev s doplnkami z obce Príbelce

Miesto a termín konania: Príbelce, Slovenská republika / 15.08.2020 - 22.08.2020

výstava tradičného odevu a doplnkov

viac o projekte