Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

Pošla deva do Turca

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 05.10.2021

Divadlo poézie s názvom Pošla deva do Turca je nevšedným autorským divadelným spracovaním a prepojením viacerých Hviezdoslavových balád. Predstavenie plné spevu, živej cimbalovej hudby a jedinečnej poetiky slov umocňuje dramatickú atmosféru pravdivých ľudských príbehov. Inscenácia vzniká v rámci línie divadla poézie a poézii sa pokúša dať nový divadelný javiskový jazyk. Prínosom je popularizácia diela významného slovenského básnika P. O. Hviezdoslava medzi širokou verejnosťou.

viac o projekte


OdDYCHpoDYCH 2021- krajská postupová súťaž a prehliadka dychovej hudby

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 02.10.2021

Na základe vyhlásenia postupovej súťaže a prehliadky Národným osvetovým centrom v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR, bude Galantské osvetové stredisko v rámci podpory hudobného umenia v roku 2021 za Trnavský kraj realizátorom krajského kola postupovej súťaže a prehliadky dychových hudieb pod názvom OdDYCHpoDYCH 2021.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Stropkov, Slovenská republika / 01.10.2021

cyklický workshop č.2 v oblasti umeleckého slova

viac o projekte


Medzinárodná výtvarná súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC - téma Máme krídla, letíme.

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 30.09.2021 - 02.10.2021

18. ročník súťaže bol vyhlásený na tému „Máme krídla, letíme“. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 18. ročníka, tvorivé dielne, vernisáž výstavy súťažných prác a ďalšie sprievodné aktivity sa budú konať 30.9.-2.10.2021. Cieľom projektu je povzbudiť deti k tvorivému tráveniu voľného času, viesť ich ku knihe, k čítaniu. Zároveň chce prispieť k oživeniu tradície knižnej značky, skvostu malej úžitkovej grafiky, ktorá v minulosti označovala vlastníctvo knihy.

viac o projekte


Medzinárodná výtvarná súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC - téma Máme krídla, letíme.

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 30.09.2021 - 02.10.2021

Vyhlásenie výsledkov 18. ročníka súťaže EX LIBRIS HlOHOVEC bude v rámci trojdňového podujatia 30.9.-2.10., ktorého súčasťou budú tvorivé dielne, vernisáže výstav a ďalšie aktivity. Cieľom projektu je povzbudiť deti k tvorivému tráveniu voľného času, viesť ich ku knihe, k čítaniu. Prispieť k oživeniu tradície knižnej značky, skvostu malej úžitkovej grafiky, ktorá v minulosti označovala vlastníctvo knihy. 18. ročník súťaže bol vyhlásený na tému „Máme krídla, letíme“.

viac o projekte


Hronsecká lipová ratolesť 2021 - 32. ročník

Miesto a termín konania: Hronsek, Slovenská republika / 25.09.2021

Krajská súťažná prehliadka v speve ľudových piesní detí Banskobystrického kraja. Po vlaňajšej pauze zapríčinenej koronakrízou sa v roku 2021 uskutoční 32. ročník tejto súťaže.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 25.09.2021

Spoznaj, zaži, nauč sa – štyri jednodňové školiteľské podujatia pre folkloristov zamerané na prejavy tradičnej kultúry hornej Nitry – osobitne na rudniansku dolinu. Pôjde o spevácky workshop, tanečný workshop, prednášku o tradičnom odeve a prednášku o hľadaní inšpirácii pre scénické spracovanie (piesňový a zvykoslovný materiál).

viac o projekte


TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME

Miesto a termín konania: Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika / 23.09.2021

Prehliadka divadelnej tvorivosti Tvorím, tvoríš, tvoríme je nesúťažnou prehliadkou neprofesionálneho divadelného umenia v Trenčianskom kraji, s dôrazom na činoherné divadlo a rôzne formy scénického umenia vyznačujúce sa tak tradičným prístupom, ako aj prekračovaním hraníc druhov a štýlov. V intenciách svojej otvorenosti a rozmanitosti ponúka vzdelávanie prostredníctvom rozborového seminára po prehliadke.

viac o projekte


Festival Janka Plichtu

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 18.09.2021

Zámerom projektu je aktivizácia a motivácia dychových hudieb v regióne prostredníctvom možnosti prezentácie a nesúťažnej konfrontácie na verejnosti. Hlavnou aktivitou projektu je Festival Janka Plichtu - regionálna prehliadka dychových hudieb z regiónu Gemer-Malohont.

viac o projekte


Pod Sobotskou bránou

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 18.09.2021

Pod sobotskou bránou je 4. ročník jednodňového folklórneho festivalu v Rimavskej Sobote. Dopoludnie je venované miestnemu folklóru a tradičným remeslám, večer vystúpi Terchovský orchester tradičných nástrojov Bobáňovci a ŽSS Čriepky z Ružomberka.

viac o projekte


Čaro slova - 54. ročník krajského festivalu umeleckého prednesu žien v Galante

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 17.09.2021

Galantské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja je hlavným organizátorom 54. ročníka krajského festivalu umeleckého prednesu žien pod názvom Čaro slova. Cieľom podujatia je podporovať rozvoj umeleckého prednesu žien a taktiež dať priestor na konfrontáciu úrovne prednesov žien v tejto umeleckej oblasti. V priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante sa festival Čaro slova sa uskutoční dňa 17. septembra 2021.

viac o projekte


H/Festival fotografie

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 17.09.2021 - 19.09.2021

H/Festival fotografie (Humenský festival fotografie) je medzinárodným podujatím pozostávajúcim z výstav, prezentácií, prednášok a tvorivých dielní určených pre neprofesionálnych fotografov.

viac o projekte


Festival fotografie v Detve 2021

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 15.09.2021 - 31.12.2021

2. ročník Festivalu fotografie v Detve

viac o projekte


Dni sliviek a varenie slivkového lekváru 2021

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 11.09.2021 - 17.09.2021

Cieľom podujatia je uchovať, revitalizovať a propagovať časť kultúrneho dedičstva – tradičného ovocinárstva, jeho vplyvu na tradičnú stravu regiónu a tiež ľudovej výroby destilátov. Projekt podporuje súdržnosť a atraktívnosť prihraničného územia a posilňuje cezhraničnú spoluprácu. V oblasti ovocinárstva podujatie prezentuje problematiku zakladania a starostlivosti o sady, ochranu a pestovanie pôvodných odrôd sliviek a rôzne spôsoby a formy ich spracovania a využitia v tradičnej strave.

viac o projekte


Takí sme medzinárodný folklórny festival

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 08.09.2021 - 12.09.2021

Naším cieľom je priniesť plnohodnotné programy folklórnych súborov obyvateľom. Prispejeme k oživeniu kultúrnych domov v obciach a sprístupníme obyvateľom rôznych sociálnych vrstiev tradičnú ľudovú kultúru. Festival sa koná 5 dní: Ipeľský Sokolec (8.9.), Šahy (8. a 11.9.), Veľké Kozmálovce (9.9.), Levice (10.9.), Čankov (11.9.), Pukanec (12.9.)

viac o projekte


Takí sme

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 08.09.2021 - 12.09.2021

Naším zámerom a cieľom je dostať do povedomia všetkých obyvateľov nášho regiónu tradičnú ľudovú kultúru, prehlbovať medzinárodné vzťahy a priateľstvá, šíriť povedomie o regiónoch Tekova a Hontu. Počas piatich dní prebehne šesť galaprogramov, dva výchovné koncerty, jeden krojovaný sprievod, prehliadka gastronomických špecialít, tradičný jarmok ľudových remeselníkov spojený s tvorivými dielňami, slávnostná svätá omša, dve živé pozvánky.

viac o projekte


Návraty ku koreňom

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 04.09.2021

Opletanie je názov tretej tvorivej soboty v rámci projektu Návraty ku koreňom. Počas piatich stretnutí nás šikovní lektori postupné prevádzajú piatimi technikami a spolu sa vraciame do čias remesiel a ručných prác. Teraz to bude práca s drôtom. Opletaním si ozdobíme fľašku a možno zvýši čas aj na malý prívesok.

viac o projekte


Stre3t PD

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 03.09.2021 - 04.09.2021

Dvojdňový festival zameraný na netradičnú prezentáciu prievidzských hudobníkov,výtvarníkov, divadelníkov, tanečníkov, literátov a filmárov. Počas neho sa predstavia skupiny a jednotlivci z Prievidze a regiónu hornej Nitry – hudobné skupiny, divadelný súbor, folklórne súbory, viaceré tanečné súbory a jednotlivci pôsobiaci v oblasti tradičnej i alternatívnej kultúry a nových médií v oblasti výtvarného umenia, filmu a literárnej tvorby

viac o projekte


Slávnosť hliny - Keramická Modra 2021

Miesto a termín konania: Modra, Slovenská republika / 03.09.2021 - 04.09.2021

12. ročník Slávnosť hliny – Keramickej Modry je venovaný téme: Text ako súčasť keramického dekóru. Počas podujatia sa koná keramický jarmok prezentujúci tvorbu súčasných hrnčiarov a keramikárov. Festival má bohatý program aj s ukážkami remesla v tvorivých dielňach. Miestny keramikári otvoria dvere v keramických dielňach.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity 2021

Miesto a termín konania: Čičmany, Slovenská republika / 03.09.2021 - 04.09.2021

Prednáška o slovenských ľudových hudobných nástrojoch

viac o projekte


V Parchovenoch taka mouda, ... na kabace harom fodra (prezentácia tradičného ľudového odevu obce Parchovany)

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 28.08.2021

Ukážka tradičného odevu obce Parchovany v priereze minulého storočia, prehliadka krojov.

viac o projekte


Doplnenie a zvýšenie úrovne prezentačného programu FS Bystrina

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 28.08.2021

Folklórny súbor Bystrina zrealizuje predstavenie dňa 28.08.2021 v sále na Hornej 21. Na predstavení budú odprezentované nové choreografie súboru, hudobné čísla a zakúpené a opravené krojové súčiastky.

viac o projekte


Muziky pod Poľanou

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 22.08.2021

Hlavným poslaním medzinárodného festivalu ,, Muziky pod Poľanou" je vyzdvihnúť význam ľudovej hudby regiónov Slovenska v rámci stredoeurópskeho priestoru. Festival každoročne privíta množstvo muzikantov a inštrumentalistov tradičných ľudových hudieb z Podpoľania, regiónov Slovenska, ale aj zahraničných ansámblových zoskupení.

viac o projekte


Gazdovanie na Hriňovských lazoch

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 21.08.2021

Festival ,,Gazdovanie na Hriňovských lazoch" približuje návštevníkom miestne podoby folklóru so zameraním na tradičný gazdovský spôsob života. Každý rok prináša podujatie novú nosnú tému z oblasti ľudovej kultúry a folklorizmu. Hlavnou témou tohto ročníka bude ,, Žena na Podpoľaní".

viac o projekte


Medzinárodný folklórny festival Myjava 2021

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 20.08.2021 - 22.08.2021

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA je festival plný tanca, hudby, spevu a ľudových tradícií. V dňoch 20.-22.8.2021 sa bude konať prezentačná časť MFF Myjava 2021 na Námestí M.R.Štefánika v Myjave. Pozývame všetkých a tešíme sa, že sa spoločne stretneme, zabavíme, určite sa bude na čo pozerať!

viac o projekte


XXXVII. ročník Turčianskych slávnosti folklóru

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 20.08.2021 - 29.08.2021

Turčianske kultúrne stredisko v Martine srdečne pozýva na XXXVII. ročník Turčianskych slávností folklóru v dňoch 28. - 29.8.2021 do SNM v Martine - Múzeum slovenskej dediny.

viac o projekte


Stratená chuť príbehu - 1.ročník medzinárodného festivalu storytellingu

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 16.08.2021 - 21.08.2021

1. ročník medzinárodného festivalu storytellingu 6 dní príbehov - 17 rozprávačov - viac ako 25 príbehov V Kalabe na Zámockej 5, Bratislava

viac o projekte


Abovské folklórne slávnosti Euro Folk 2020, 53.ročník

Miesto a termín konania: Skároš, Slovenská republika / 15.08.2021

Pozývame Vás na program regionálnych folklórnych kolektívov a sólistov, školy tanca, prezentáciu odbornej publikácie Tance a zvyky Abova, remeselné tvorivé dielne.

viac o projekte


DIGITFOTO GALANTA – XIX. ročník celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 14.08.2021

Celoslovenská súťaž a prehliadk neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou.

viac o projekte


Dožinky v Turej Lúke - Poďakovanie za úrodu

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 14.08.2021 - 15.08.2021

Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o. organizuje podujatie Dožinky v Turej Lúke – Poďakovanie za úrodu v dňoch 14.-15.8.2021 v areáli Padelky a v Gazdovskom dvore v Turej Lúke. Podujatie svojím zameraním prezentuje agrárnu kultúru najmä myjavského regiónu.Touto prezentáciou sa snažíme o zachovanie nielen pracovných postupov,nástrojov a prístrojov,ale aj zvykov a obyčajov v živej forme počas dvojdňového podujatia,ktoré je vrcholom našej celoročnej činnosti.Všetkých srdečne pozývame!

viac o projekte


Gemersko - malohontské folklórne slávnosti - 42. ročník

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 13.08.2021 - 15.08.2021

Gemersko - malohontské folklórne slávností - 42. ročník, pod názvom Klenovská rontouka sa 13. - 15.8.2021 uskutočnia v obci Klenovec.

viac o projekte


55. ročník Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2021

Miesto a termín konania: Červeník, Slovenská republika / 06.08.2021 - 09.08.2021

Podujatie sa uskutoční v termíne od 06. do 09. augusta 2021. V piatok odštartuje Verešvárksy tanenečný dom s tanečnými lektormi a ľudovou hudbou UFS Trnafčan a ĽH Milana Berkyho. Sobota pokračuje najprv programom na ARTpódiu pri Zvonici, koncertami dychových hudieb, večer v amfiteátri predstavením Radošinského naivného divadla Pán strom. Nedeľný galaprogram Deň úcty k poľnohospodárom kde bude účinkovať DFSk Špačinčanka, DH Verešvaranka, DFSk Verešvaran, ĽH Chudobovci, DH Májovanka a FS Urpín.

viac o projekte


Nezabudnuté remeslá 2021: Ľudová mágia, povery a mýty

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 31.07.2021

21. ročník podujatia, ktoré sa aj v tomto roku uskutoční z dôvodu šírenia pandémie COVID - 19 a opatrení Úradu verejného zdravotníctva v priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici. Tohtoročná téma podujatia: Ľudová mágia, povery a mýty

viac o projekte


Pod Vojšínom gajdy hrajú - 0.ročník Stretnutia gajdošských hudieb

Miesto a termín konania: Malá Lehota, Slovenská republika / 31.07.2021

Gajdy - obzvlášť tie lehotské a obzvlášť naladené - sú nástroj takmer dokonalý. Melódia, kontra, bas ... malý orchester, ku ktorému už nič netreba. Ale predsa, máloktorý muzikant, hoci aj gajdoš, je tak spokojný sám so sebou, že by chcel byť naveky iba sólistom. Netúžime vari všetci po po ladnom súznení s dušami spriaznenými? A tu ho máme: Gajdošská kapela !

viac o projekte


FeUm 21

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 30.07.2021 - 01.08.2021

FeUm 21 je neprofesionálny festival, ktorý zastreší počas 3 dní, takmer všetky oblasti umenia - vizuálne umenie,divadlo, hudbu, literatúru a spríjemní tak leto v Tisovci. Tento rok sa zameriame na odovzdávanie skúseností hlavne mladšej generácii a to deťom a mládeži.

viac o projekte


Tradičné techniky zdobenia odevu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 29.07.2021 - 27.08.2021

Tradičné techniky zdobenia ľudového odevu a ukážku odevu zemanských žien.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 12.07.2021 - 20.08.2021

Remeslo má zlaté dno - remeselnícke tábory v Dome tradičnej kultúry Gemera

viac o projekte


Návraty ku koreňom

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 10.07.2021

Barefoot baleríny je názov pre druhú tvorivú sobotu v rámci projektu Návraty ku koreňom. Počas piatich stretnutí nás šikovní lektori postupné prevádzajú piatimi technikami a spolu sa vraciame do čias remesiel a ručných prác. Tento krát to bude práca s kožou.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 03.07.2021 - 04.07.2021

Drotárstvo – Intenzívny kurz pre začiatočníkov - dospelých

viac o projekte


DFS Kopaničiarik z Myjavy – „Ščéraj ináč, jako dneskaj“

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 30.06.2021

Program detského folklórneho súboru Kopaničiarik z Myjavy pod názvom „Ščéraj ináč, jako dneskaj“.

viac o projekte