Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

"Duša je vždy mladá"

Miesto a termín konania: Strečno, Slovenská republika / 20.06.2021

Hlavným cieľom projektu je podporiť aktívnu činnosť mládeže vo folklónych skupinách Hajov a Hajovček. Mládež ako aktívny poslucháč a bádateľ vo svojom okolí, bude hľadať paralely v spôsobe trávenia voľného času mládeže v minulosti a dnes. Spomienko-terapia pamätníkov prinesie osloveným pocit „byť potrebným“ a omladenie v spomienkach. Obidva procesy zabezpečia živý generačný prenos a materiálový prínos pre obohatenie programov folklónych skupín. "FPU je hlavným partnerom projektu."

viac o projekte


„Varjos III – Contadino barocco nel bacino dei Carpazi"

Miesto a termín konania: Štúrovo, Slovenská republika / 20.06.2021

Folklórna hudba – točené tance z Karpatskej kotliny, 8 ľudových pesničiek v trvaní 52 minút, točené tance z Karpatskej kotliny – 1 ks moravská, 3 ks slovenské, 3 ks maďarské a 1 rumunská.

viac o projekte


Kultúrne dedičstvo nás spája

Miesto a termín konania: Farná, Slovenská republika / 19.06.2021

DaMFS Nádas počas víkendových sústredeniach / v priestoroch bývalej materskej školy/ naštudoval a nacvičil novú choreografiu, ktorá sa nachádza z oblasti východného Slovenska /Parchovany/. DaMFS Nádas spolu s DFS nacvičené nové choreografie bude prezentovať v rámci celovečerného programu v nových krojoch a za sprievodu živej ľudovej hudby.

viac o projekte


VHV: ZEM

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 19.06.2021

Projekt VHV: ZEM prepája folklórne hnutie regiónu Turiec s amatérskou divadelnou kultúrou prostredníctvom naštudovania inscenácie textu zabudnutého dramatika Vladimíra Hurbana Vladimirova: Zem. Súčasťou inscenácie je živá ľudová hudba, ktorá zastúpi celú hudobnú zložku inscenácie.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 19.06.2021 - 20.06.2021

Jedná sa o remeslá typických pre región, ktoré sa dostávajú do úzadia. Cieľom projektu je tieto techniky znovu uviesť do života, odovzdať jedinečné remeselné postupy a techniky, aby neupadli do zabudnutia. Ponúknuť účastníkom dielní priestor na vlastnú realizáciu, rozvoj talentu a remeselnej zručnosti.

viac o projekte


Päťdesiat rokov folklórneho súboru Rimavan

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 18.06.2021

V piatok 18. júna 2021 po dlhom období čakania na vhodné podmienky, zrealizuje FS Rimavan jubilejný program, ktorým len tak virtuálne bez diváka oslávi svoju minuloročnú 50-tku. Celý program bude nahratý a čoskoro zverejnený na FB stránke Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota. Neskôr bude sprístupnený aj v miestnych a regionálnych médiách.

viac o projekte


Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 17.06.2021

Interaktívny vzdelávací workshop pre deti a mládež, priblíženie im niektorých tradičných ľudových hudobných nástrojov a folklór, prop. slovenskej ľudovej kultúry v našom prihranič. národ. zmieš. regióne.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 17.06.2021

II. ONLINE stretnutie s lektorkou Katarínou Kišidayovou zamerané na hlasové prípravy folklórnych speváckych skupín.

viac o projekte


LITERÁRNE SOIRÉE

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 16.06.2021

Priaznivcov umenia čaká 16. júna 2021 v Trenčíne opäť jedinečný kultúrny zážitok v podobe Literárneho soirée, s ktorým prichádzame po nútenej prestávke spôsobenej pandémiou. Literárne soirée je umelecká platforma ponúkajúca priestor predovšetkým na prezentáciu literárnej tvorby amatérskych tvorcov, ktorí majú možnosť si text odprezentovať sami alebo požiadať o jeho interpretáciu hercom. Soirée je spleť skvelej literatúry s hereckým vkladom, no i hudobného umenia.

viac o projekte


Ďalšie postupy v digitálnom spracovávaní materiálov AĽK a interaktívny web ako prostriedok na šírenie prvkov TĽK.

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 16.06.2021

DUPANICA I Tanečný dom 16.6.2021 od 18.00 Kasárne/Kulturpark, Kukučínová 2, 040 01 Košice - Juh Program: Rómske tance z Petrovian a ďalších obcí. Účinkujúci: Lenka Bogdán Sciranková I Peter Vajda I ĽH Rada Kertisa. Vstupné: DOBROVOĽNÉ.

viac o projekte


Medzinárodný folklórny festival Myjava 2021

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 14.06.2021 - 20.06.2021

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA je festival plný tanca, hudby, spevu a ľudových tradícií. Tento rok sa síce bude konať v inej podobe ako sme zvyknutí, ale aj tak sa bude na čo tešiť. Festival bude prezentovaný v on-line forme, formou TV vysielaní a v podobe rôznych prezentačných aktivít. Pozývame všetkých a tešíme sa, že sa stretneme aspoň takto v on-line priestore, určite sa bude na čo pozerať!

viac o projekte


2.ročník Celoštátnej prehliadky scénického tanca

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 12.06.2021

2. ročník celoštátnej (nesúťažnej) prehliadky scénického tanca je stretnutím detí, mládeže, dospelých a ich pedagógov, trénerov.

viac o projekte


Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 11.06.2021

Cykl. interaktívny vzdelávací workshop pre deti a mládež, priblíženie im niektorých tradičných ľud. hudobných nástrojov a folklór, prop. slovenskej ľudovej kultúry v našom prihranič. národ. zmieš. regióne.

viac o projekte


Neskrývaj, čo doma máš III.

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 10.06.2021

Projekt zahŕňa aktivity pre neprofesionálnych fotografov a filmárov z regiónu Gemer- Malohont.

viac o projekte


Cesty divadla

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 10.06.2021 - 30.06.2021

V „Roku slovenského divadla – 100 rokov profesionálneho divadla na Slovensku, 190. výročie vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku“ chceme viac upriamiť pozornosť na divadelné dianie v našom regióne. Zrealizujeme divadelné stretnutia, rozhovory, workshopy, debaty divadelníkov. Projekt bude prebiehať 7 dní, každý deň zrealizujeme predstavenie kolektívu alebo jednotlivca a sprievodné podujatie vo forme workshopu alebo besedy. 7 dní, 7 predstavení, 7 sprievodných podujatí.

viac o projekte


Detské hry a tance pôvodného nemeckého obyvateľstva Hauerlandu.

Miesto a termín konania: Kremnica, Slovenská republika / 06.06.2021 - 14.08.2021

Hudobno-tanečné slovensko-nemecké pásmo z okolia Kremnice (obec Turček). Kroje detí sú z lokality Kopernica pri Kremnici.

viac o projekte


Krojované detstvo

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 05.06.2021 - 06.06.2021

Deti a folklórne tradície. Prehliadka detských folklórnych súborov zo slovenska i zo zahraničia.

viac o projekte


Tanečný seminár - metodika ľudového tanca 5

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 01.06.2021 - 13.06.2021

metodický seminár pre pedagógov folklórnych kolektívov, ZUŠ, MŠ a ZŠ zameraný na najnovšie poznatky z výučby ľudových tancov vychádzajúce z metodiky Pétra Lévaia a Katalin Mizerák.

viac o projekte


Podpoliansky čardáš

Miesto a termín konania: Korytárky, Slovenská republika / 30.05.2021

Počas vystúpenia pri príležitosti váľania mája v Korytárkach sme predviedli aj nový tanec "Podpoliansky čardáš", v ktorom sme propagovali krojové súčasti - kožuch mužský 3/4 zimný Očová, kožuch mužský 3/4 zimný Hriňová, zástery ženské

viac o projekte


Z MOZAIKY TRADIČNEJ KULTÚRY HORNEJ NITRY

Miesto a termín konania: Kamenec pod Vtáčnikom, Slovenská republika / 15.05.2021 - 16.05.2021

Komponovaný umelecko-náučný program o tradícii handrárstva a handrárskej píťaly v obci Kamenec pod Vtáčnikom

viac o projekte


Neskrývaj, čo doma máš III.

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 10.05.2021 - 31.05.2021

Projekt zahŕňa aktivity pre neprofesionálnych fotografov a filmárov z regiónu Gemer-Malohont na rozvoj činnosti.

viac o projekte


Po stopách nositeľov tradícií - Kyjatické hračky

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 26.02.2021 - 28.02.2021

Cyklus krátkometrážnych dokumentárnych filmov Gemersko-malohontského osvetového strediska Po stopách nositeľov tradícií pomocou modernej techniky dokumentuje nositeľov tradícií - remeselníkov z regiónu Gemer-Malohont.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 24.02.2021

Online vzdelávací seminár pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov.

viac o projekte


ROZTRATENÉ ZRNKÁ

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 22.02.2021 - 26.02.2021

Mentoring pre realizátorov terénneho výskumu Roztratené zrnká.

viac o projekte


Slovenský ornament očami Spišiakov

Miesto a termín konania: Smižany, Slovenská republika / 28.01.2021 - 04.06.2021

Realizácia prezentačného podujatia v oblasti neprofesionálneho umenia. Zámerom projektu je vychovávať vzťah ku kultúrnemu dedičstvu, vytvárať nové podnety na výtvarný prejav, podporovať výtvarné talenty v oblasti tvorby slovenských ornamentov, poskytovať priestor na prezentáciu a konfrontáciu výsledkov v ornamentálnom prejave.

viac o projekte


Smižianska gitara 2021

Miesto a termín konania: Smižany, Slovenská republika / 15.01.2021 - 31.05.2021

Zámerom projektu je uskutočnenie online celoslovenskej súťaže v hre na gitare " Smižianska gitara 2021"

viac o projekte


POĎME BRATIA DO BETLÉMA

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 12.12.2020 - 13.12.2020

Čaro adventného obdobia dotvorí prehliadka zvykov a tradícií spojených s obdobím očakávania Vianoc. Prehliadka pastierskych hier a spoločné spievanie kolied sa ponúka návštevníkom od našich najmenších až po seniorov.

viac o projekte


Hľadáme zabudnuté slovenské korene

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 11.12.2020

DFS Ďatelinka pôsobí pri V. Základnej škole v Leviciach. Svojimi vystúpeniami sa predstavili divákom na podujatiach organizovaných školou, Mestom Levice, Mestským kultúrnym strediskom v Leviciach, divákov v Zariadení sociálnych služieb Fénix Levice, detských divákov v materskej škole....

viac o projekte


Tradičné remeslá v Tisovci - Kožiarstvo

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 07.12.2020 - 08.12.2020

Zámerom projektu je zmapovať a zdokumentovať tradičné remeslá v Tisovci–remeselných majstrov tradičných remeselných techník pôsobiacich v Tisovci. Vychádzame z koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Našim cieľom je prispieť k inventarizácii, dokumentácii a archivácii tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku a zmapovať ešte existujúce remeselné techniky,ich nositeľov na našom území a pomôcť pri jej uchovávaní pre ďalšie generácie.

viac o projekte


AHA 100 v knihe roka

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.11.2020 - 24.12.2020

Kniha AHA100 sa dostala do výberu KNIHY ROKA 2020 kníhkupectva Martinus.

viac o projekte


Mesiac fotografie v Detve

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 02.11.2020 - 31.12.2020

Mesiac fotografie v Detve začína v roku 2020 svoju tradíciu po vzore iných miest na Slovensku a vo svete.

viac o projekte


Ďatelinka, drobnô kvieťa - koncert k 50. výročiu pôsobnosti ľudovej hudby

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 30.10.2020 - 30.06.2022

Ľudová hudba Ďatelinka z Detvy patrí medzi najznámejšie súbory v našej hudobnej kultúre. Má osobitné postavenie najmä vzhľadom na to, že počas celého svojho polstoročného pôsobenia sa výrazným spôsobom zaslúžila o rozvoj podpolianskeho regiónu a jeho reprezentáciu doma i vo svete. Prejavilo sa to účinkovaním na domácich i zahraničných podujatiach, stovkami nahrávok v rozhlase a televízii a 15 gramofónovými nosičmi.

viac o projekte


AHA 100

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 25.10.2020 - 30.11.2020

Promo videá k novej knihe AHA100

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 24.10.2020

Téma: Starostlivosť o znečistené a poškodené časti ľudového odevu Lektor: Zuzana Tajek Piešová Dátum: 24.10.2020 v čase 11:00 - 14:00 Miesto: Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku Kontakt: pos-zuc@svitel.sk, 054/7521068 alebo 0917/243 282

viac o projekte


"Od kolísky po hrob" - rekonštrukcia kútnej plachty

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 22.10.2020

Prezentácia výstupu projektu " Od kolísky po hrob " - rekonštrukcia kútnej plachty

viac o projekte


XXVI. Petzvalov mapový okruh 2020

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 21.10.2020 - 31.12.2020

Petzvalov mapový okruh fotoklubov je prestížna celoslovenská súťaž fotoklubov, na ktorej sa 15 fotoklubov prezentuje každoročne tvorbou svojich členov súborom 15 fotografií.

viac o projekte


Tanečný seminár - metodika ľudového tanca 5

Miesto a termín konania: Rudník, Slovenská republika / 09.10.2020 - 11.10.2020

Metodický seminár zameraný na získanie poznatkov z metodiky výučby ľudového tanca podľa najnovších pedagogických metód.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 09.10.2020 - 10.10.2020

workshop zameraný na prácu s vlnou - plstenie

viac o projekte


LITERÁRNE SOIRÉE

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 06.10.2020

Literárne soirée je umelecká platforma, ktorá ponúka priestor predovšetkým na prezentáciu literárnej tvorby amatérskych tvorcov, ktorí majú možnosť si text odprezentovať sami alebo požiadať o jeho interpretáciu hercom. Soirée je spleť skvelej literatúry s hereckým vkladom, no i hudobného umenia.

viac o projekte


Tancujúca stodola

Miesto a termín konania: Veľký Meder, Slovenská republika / 03.10.2020

Nový celovečerný program folklórneho súboru Megyer

viac o projekte