Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

AHA 100 v knihe roka

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.11.2020 - 24.12.2020

Kniha AHA100 sa dostala do výberu KNIHY ROKA 2020 kníhkupectva Martinus.

viac o projekte


Mesiac fotografie v Detve

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 02.11.2020 - 31.12.2020

Mesiac fotografie v Detve začína v roku 2020 svoju tradíciu po vzore iných miest na Slovensku a vo svete.

viac o projekte


Ďatelinka, drobnô kvieťa - koncert k 50. výročiu pôsobnosti ľudovej hudby

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 30.10.2020 - 30.06.2022

Ľudová hudba Ďatelinka z Detvy patrí medzi najznámejšie súbory v našej hudobnej kultúre. Má osobitné postavenie najmä vzhľadom na to, že počas celého svojho polstoročného pôsobenia sa výrazným spôsobom zaslúžila o rozvoj podpolianskeho regiónu a jeho reprezentáciu doma i vo svete. Prejavilo sa to účinkovaním na domácich i zahraničných podujatiach, stovkami nahrávok v rozhlase a televízii a 15 gramofónovými nosičmi.

viac o projekte


AHA 100

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 25.10.2020 - 30.11.2020

Promo videá k novej knihe AHA100

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 24.10.2020

Téma: Starostlivosť o znečistené a poškodené časti ľudového odevu Lektor: Zuzana Tajek Piešová Dátum: 24.10.2020 v čase 11:00 - 14:00 Miesto: Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku Kontakt: pos-zuc@svitel.sk, 054/7521068 alebo 0917/243 282

viac o projekte


"Od kolísky po hrob" - rekonštrukcia kútnej plachty

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 22.10.2020

Prezentácia výstupu projektu " Od kolísky po hrob " - rekonštrukcia kútnej plachty

viac o projekte


XXVI. Petzvalov mapový okruh 2020

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 21.10.2020 - 31.12.2020

Petzvalov mapový okruh fotoklubov je prestížna celoslovenská súťaž fotoklubov, na ktorej sa 15 fotoklubov prezentuje každoročne tvorbou svojich členov súborom 15 fotografií.

viac o projekte


Tanečný seminár - metodika ľudového tanca 5

Miesto a termín konania: Rudník, Slovenská republika / 09.10.2020 - 11.10.2020

Metodický seminár zameraný na získanie poznatkov z metodiky výučby ľudového tanca podľa najnovších pedagogických metód.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 09.10.2020 - 10.10.2020

workshop zameraný na prácu s vlnou - plstenie

viac o projekte


LITERÁRNE SOIRÉE

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 06.10.2020

Literárne soirée je umelecká platforma, ktorá ponúka priestor predovšetkým na prezentáciu literárnej tvorby amatérskych tvorcov, ktorí majú možnosť si text odprezentovať sami alebo požiadať o jeho interpretáciu hercom. Soirée je spleť skvelej literatúry s hereckým vkladom, no i hudobného umenia.

viac o projekte


Tancujúca stodola

Miesto a termín konania: Veľký Meder, Slovenská republika / 03.10.2020

Nový celovečerný program folklórneho súboru Megyer

viac o projekte


FRAŠTACKÝ TŔŇ 2020 - 13. ročník bienále medzinárodnej súťaže kresleného humoru

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 02.10.2020

Význam lesov pre našu planétu je nedozerný. Ako vidia lesy karikaturisti? To sa rozhodli zistiť organizátori a pre 13. ročník medzinárodnej súťaže kresleného humoru FRAŠTACKÝ TŔŇ vybrali tému "Les". Súťaž bola vyhlásená 1. apríla, uzávierka bola 10. augusta. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 13. ročníka a vernisáž výstavy súťažných prác sa bude konať 2.10.2020. Sprievodným podujatím bude výstava kresleného humoru karikaturistu Fera Bojničana pri príležitosti jeho šesťdesiatin.

viac o projekte


Poklady rakovskej kasne

Miesto a termín konania: Raková, Slovenská republika / 30.09.2020

Odejme sa do tradície je seminár o tradičnom obliekaní v našej obci.

viac o projekte


TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 29.09.2020

Prehliadka divadelnej tvorivosti Tvorím, tvoríš, tvoríme je nesúťažnou prehliadkou neprofesionálneho divadelného umenia v Trenčianskom kraji, s dôrazom na činoherné divadlo a rôzne formy scénického umenia vyznačujúce sa tak tradičným prístupom, ako aj prekračovaním hraníc druhov a štýlov. V intenciách svojej otvorenosti a rozmanitosti ponúka vzdelávanie prostredníctvom rozborového seminára po prehliadke.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 26.09.2020

Téma: Prezentácia "Archívu ľudovej kultúry Košice" a jeho ďalších aktivít súvisiacich s témou kultúrneho dedičstva. Lektor: Vladimír Michalko Dátum: 26.09.2020 v čase 11:00 - 15:00 Miesto: Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku Kontakt: pos-zuc@svitel.sk, 054/7521068 alebo 0917/243 282

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 26.09.2020

Projekt je v tanečnej oblasti zameraný aj na rozvíjanie teoretických znalostí a praktických skúseností vedúcich, choreografov i členov folklórnych kolektívov. Seminár bude tematicky zameraný na scénické spracovanie folklórnych programov, ponúka účastníkom rôzne možnosti spracovania danej, témy, choreografie či programového bloku.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 25.09.2020 - 26.09.2020

Dvojdňové stretnutie zamerané na prácu s hlinou

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 25.09.2020 - 26.09.2020

Dvojdňové stretnutie zamerané na prácu s hlinou

viac o projekte


Staré nástroje ožívajú... - Festival ľudovej hudby

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 25.09.2020

Festival Staré nástroje ožívajú... má snahu dostať do povedomia obyvateľov ľudovú hudobnú kultúru, zvyky a tradície našich predkov a taktiež im ukázať majstrovstvo, krásu, cit a umenie, ktoré so svojimi hudobnými nástrojmi dokážu vyčariť ľudoví umelci. Organizátorom podujatia, ktoré významne prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych a duchovných hodnôt je Galantské osvetové stredisko. Prínosom realizovaného festivalu je jedinečná prezentácia pestrej palety tradičných nástrojov verejnosti.

viac o projekte


Ženský a mužský tradičný odev s doplnkami z obce Príbelce

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 21.09.2020 - 27.09.2020

článok v miestom periodiku

viac o projekte


Medzi dvoma horami

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 20.09.2020

V roku 2021 sa FS Makovica dožije 65. výročia svojej činnosti. Prvú časť prípravy na oslavy tohoto jubilea nazvali "Medzi dvoma horami“. Členovia kolektívu sa v ňom vracajú hlavne k tomu, čo im je najbližšie a najvlastnejšie – k tancom a piesňam ich domáceho regiónu Šariš. Časť pripravovaného profilového programu uvedie kolektív FS Makovica v rámci "Rusínskeho festivalu 2020".

viac o projekte


Pod sobotskou bránou

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 19.09.2020

Jednodňový folklórny festival sa uskutoční 19. 9. v RS. Počas dopoludnia vystúpia na nádvorí Čierneho orla miestne dospelé FS Rimavan, Háj a Új Gömör, ako aj spevácka skupina Lieščina. Súčasťou bude stretnutie s ľudovými a umeleckými výrobcami, tradičný trh, tanečný dom i tvorivé dielne pre deti. V závere dňa podujatie vyvrcholí vystúpením ŠTEFANA ŠTECA a skupiny FAJTA v divadelnej sále Domu kultúry o 18.00 hod. Program umocnia tanečné vstupy košického FS HORNÁD.

viac o projekte


Čaro slova - 53.ročník krajského festivalu umeleckého prednesu žien v Galante

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 18.09.2020

Realizátorom 53. ročníka festivalu umeleckého prednesu žien je Galantské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Krajský festival umeleckého prednesu žien v Galante pod názvom Čaro slova má dlhoročne veľmi kvalitnú úroveň. Podujatie sa uskutoční dňa 18. septembra 2020. Krajský festival umožňuje podchytiť talentované recitátorky, podporuje a ďalej rozvíja ich umeleckú činnosť v oblasti prednesu poézie, prózy či vlastnej tvorby.

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Teplý Vrch, Slovenská republika / 18.09.2020 - 20.09.2020

Čarovná studnička je súhrn krajských a regionálnych vzdelávacích a kultúrno-osvetových aktivít v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a nových inšpiratívnych metód, pre všetky vekové kategórie na území okresov Rimavská Sobota a Revúca.

viac o projekte


Štúdium a výroba podpolianskych mužských odevných súčastí z kože a kožušín

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 18.09.2020

Projekt je zameraný na štúdium a výrobu replík mužských odevných súčastí z kože a kožušín, z rôznych lokalít regiónu Podpoľanie. Na výrobe odevných súčastí participovali spoločne viacerí remeselníci, menovite Dominik Jurčo a Jozef Kučera.

viac o projekte


Obnova a výskum kožušníckych a garbiarskych remeselníckych techník, výroba odevných súčastí z ovčej vlny

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 18.09.2020

Projekt je zameraný na výskum a obnovenie remeselných techník zameraných na spracovanie ovčích a hovädzích koží a výrobu odevných súčastí z ovčej vlny.

viac o projekte


Výroba mužských podpolianskych krojových súčastí zo súkna

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 18.09.2020

Autor projektu uskutočnil etnologický výskum autentických mužských podpolianskych krojových súkenných súčastí zo začiatku 20. storočia, s čím je spojený aj výskum výrobného procesu týchto krojových súčastí a materiálu, ktorým je súkno - tkaná textília z ovčej vlny. Hlavným cieľom bolo pochopenie pôvodného výrobného procesu, čo sa týka strihu a výzdoby, a jeho dodržiavanie pri výrobe replík, čím autor dodrží atribúty autentickej remeselnej výroby.

viac o projekte


TVORBA HANIČKA

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 17.09.2020

Tvorba Hanička 17.9.2020 16:00 - 17:30 hod. Kasárne/Kulturpark, drevené pódium

viac o projekte


Poklady z kraja Jánošíka - uvedenie nového hudobno-tanečného programu

Miesto a termín konania: Hlboké nad Váhom, Slovenská republika / 15.09.2020

Pozývame Vás na uvedenie hudobno-folklóristického predstavenia "Poklady z kraja Jánošíka" Ide o scénické spracovanie prvkov tradičnej kultúry Terchovskej doliny ocenených zápisom do UNESCO formou vokálno-inštrumentálneho a hudobno-tanečného diela so sprievodným slovom. V rámci jedného programu bude predstavená tradičná ľudová hudba, spev a tanec v jej pôvodnom obsahu, či formách a zároveň aj autorský pohľad súčasných domácich interpretov prostredníctvom rôzneho stupňa štylizácie.

viac o projekte


TVORBA HANIČKA

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 14.09.2020

Tvorba Hanička 14.9.2020, 16:00 - 17:30 hod. Kasárne/Kulturpark, drevené pódium

viac o projekte


Sukňe pozberanie

Miesto a termín konania: Príbelce, Slovenská republika / 13.09.2020

Tvorivá dielňa zameraná na formy údržby a starostlivosť o tradičný odev z hontianskych obcí Príbelce a Plachtince.

viac o projekte


28. Folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou

Miesto a termín konania: Sihelné, Slovenská republika / 13.09.2020

Folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou sú festivalom prezentujúcim podoby a prejavy tradičnej hudobnej a tanečnej ľudovej kultúry najmä goralských beskydských a zatratanských obcí zo slovenskej i poľskej strany Oravy, ale i z Kysúc, Spiša, Zamaguria a liptovských enkláv. Festival je vrcholných prezentačným podujatím v oblasti scénického folklorizmu na hornej Orave.

viac o projekte


Dni sliviek 2020

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 12.09.2020 - 18.09.2020

Dni sliviek (11. ročník), ktorého súčasťou sú: 9. ročník praktického seminára s medzinárodnou účasťou konaného v spolupráci s ZVLaL na Slovensku, Ovocná tržnica, ukážky spracovania ovocia a prípravy tradičných jedál zo sliviek a slivkových produktov, detské dielne varenia tradičných jedál, riadená degustácia, koštovka destilátov a týždňové výchovno-vzdelávacie podujatie pre MŠ a ZŠ zamerané na tradičné ovocinárstvo a varenie slivkového lekváru.

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Jelšava, Slovenská republika / 12.09.2020

V rámci projektu Čarovná studnička realizujeme 12.9.2020 podujatie Nôty z Gemera - Malohontu v Meste Jelšava. V rámci aktivity Čarovná studnička - vzdelávacie aktivty v obalsti TĽK - spev, hudba, tance zrealizujeme Folklórny večer - prezentáciu činnosti folklórnych kolektívov regiónu a Gemersko - malohonontskú ľudovú tancovačku - školu tanca z Kokavy nad Rimavicou, s lektormi Martinkou Vargovou a Maťom Vreštiakom.

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Jelšava, Slovenská republika / 12.09.2020

Gemersko - malohontské osvetové stredisko v spolupráci s Mestom Jelšava realizuje IV. ročník Gemersko - malohontskej ľudovej tancovačky, v rámci projektu Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity. Vzdelávacia aktivita v oblasti ľudového tanca sa realizuje v Kultúrnom dome Jelšava, 12. septembra 2020 od 20:00. Z dôvodu covid - 19 sa aktivita realizuje len pre zúženú slkupinu, pre účinkujúcich Folklórneho večera.

viac o projekte


Kraslice mojimi očami

Miesto a termín konania: Stará Turá, Slovenská republika / 11.09.2020

Dom kultúry Javorina Stará Turá organizuje 14. ročník podujatia Remeslá našich predkov, kde budem v rámci projektu Kraslice mojimi očami predvádzať výrobu kraslíc technikou oblepovania priadzou.

viac o projekte


Salamandrové dni 2020

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 10.09.2020 - 12.09.2020

Ďalší ročník tradičných baníckych Salamandrových dní sa v dôsledku korona krízy uskutoční v zmenenom programe. Napriek tomu bude program bohatý. Obľúbený Salamandrový sprievod nahradí scénický program Od pastiera po Ančui. Ten umožní návštevníkom lepšie porozumieť významu sprievodu, postáv, ktoré sa v ňom objavujú, ako aj jeho miestu v histórii. Okrem toho sa návštevníci dozvedia čosi o šachtágu a spoznajú banícke piesne. V ďalšom programe nebudú chýbať výstavy, koncerty a program pre deti.

viac o projekte


Revitalizácia tradičného tkáčstva, príprava odevov pre najmladšiu generáciu a prezentácia v regióne.

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 10.09.2020

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020 , ktoré sa tento rok nesú v téme minulosť vzdeláva organizujú verejnú prezentáciu "Revitalizácie tradičného tkáčstva". Prezentácia bude zameraná na zhodnotenie výsledkov projektu Revitalizácia tradičného tkáčstva, príprava odevov pre najmladšiu generáciu a propagácia v regióne.

viac o projekte


Revitalizácia tradičného tkáčstva, príprava odevov pre najmladšiu generáciu a prezentácia v regióne.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 09.09.2020 - 16.10.2020

Autorská výstava "Od ľanu po plátno" je v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre spojená s prezentáciou výstupov projektu. Ukážka celého postupu ručného spracovania ľanu od jeho zasiatia, všetkých nástrojov na postupné spracovanie, až po prenesenie ľanového vlákna do hotových výrobkov. Prezentácia je doplnená o prednášky pre verejnosť. Otvorenie výstavy bude spojené s prehliadkou kolekcie "Kokavšánky v tkanom šate".

viac o projekte


Street pART

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 05.09.2020

Street pART je pilotným projektom na podporu neprofesionálneho pouličného umenia a subkultúry ako celku. Celodenné podujatie sa uskutoční 5. septembra 2020 od 11:00 v centrálnej mestskej zóne Považskej Bystrice za mestským úradom, s množstvom umeleckých a lifestylových sprievodných podujatí. V tento deň bude môcť každý objaviť svojho skrytého pouličného umelca či originálneho streetlifera.

viac o projekte