Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

Strážcovia pravých pokladov storočí - Kováčska vyhňa pod šindľovou strechou

Miesto a termín konania: Vinné, Slovenská republika / 16.08.2020

Pre návštevníkov Vinianskeho jazera som pripravil ďalšiu zo série inovatívnych tvorivých dielní. Na rovnomennom podujatí si budú môcť záujemcovia najmä z radov tých najmenších vyskúšať prácu s drevom i kovom. Budú sa môcť zahrať na ozajstných kováčov či šindliarov.

viac o projekte


Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 15.08.2020 - 21.08.2020

Občianske združenie RODON Klenovec, Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, Obec Klenovec realizovali remeselné tvorivé dielne pre deti v Klenovci, lokalita Ráztočné. V rámci projektu Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia vytvorili edukačné aktivity pre deti, v ktorých získavali nové zručnosti, kvalitatívny rast v oblasti tradičných ľudových remesiel.

viac o projekte


Ženský a mužský tradičný odev s doplnkami z obce Príbelce

Miesto a termín konania: Príbelce, Slovenská republika / 15.08.2020 - 31.12.2020

Lektorské aktivity - prezentácia vysvetľujúca postup čistenia, žehlenia a uskladňovania spodníc z trad. ľudového odevu v Príbelciach

viac o projekte


DIGITFOTO GALANTA - XVIII. ročník celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 15.08.2020

Digitfoto Galanta je názov celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou, ktorej vyhlasovateľom a realizátorom je Galantské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Podpora fotografických aktivít a vytváranie priestoru na prezentáciu a konfrontáciu výsledkov práce autorov v oblasti neprofesionálnej fotografickej tvorby ponúka Digitfoto Galanta aj v prebiehajúcom XVIII. ročníku.

viac o projekte


Ženský a mužský tradičný odev s doplnkami z obce Príbelce

Miesto a termín konania: Príbelce, Slovenská republika / 15.08.2020 - 22.08.2020

výstava tradičného odevu a doplnkov

viac o projekte


Strážcovia pravých pokladov storočí - Kováčska vyhňa pod šindľovou strechou

Miesto a termín konania: Dubník, Slovenská republika / 15.08.2020

Počas remeselného dňa v areáli Opálových baní na Dubníku sa budú môcť nielen deti ale i dospelý stať na chvíľu kováčmi a šindliarmi a budú si môcť vyskúšať prácu s kovom i s drevom. Budeme štiepať drevo, vyrábať šindle a v kováčskej dielni si vyskúšame jemnú prácu s kladivom ako aj dúchanie s historickým dúchadlom.

viac o projekte


Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 15.08.2020 - 21.08.2020

Remeslo má zlaté, letné tvorivé remeselné dielne pre deti, sa usktučnia pre 15 mladých remeselníkov. RODON Klenovec, Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, Obec Klenovec vytvárajú aktivity v oblasti poznávania tradičných remeselných techník. Tvorivé remeselné dielne pre deti realizujeme v rámci projektu Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


V ŠĽAPAJÁCH ĽUDOVÍTA KOLOMPÁRA

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 14.08.2020

TVORIVÁ DIELŇA pomenovaná po legendárnom rómskom primášovi Ľudovítovi Kolompárovi – Komlósim, určená pre malých RÓMSKYCH HUDOBNÍKOV – folkloristov.

viac o projekte


Prezentácia ľudových tradícií a folklóru - ženská spevácka skupina HOLEŠKA

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 13.08.2020

Prehliadka seniorských speváckych skupín v kúpeľnom meste Piešťany

viac o projekte


Staré nástroje ožívajú... - Festival ľudovej hudby

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 13.08.2020

Festival Staré nástroje ožívajú... má snahu dostať do povedomia obyvateľov ľudovú hudobnú kultúru, zvyky a tradície našich predkov a taktiež im ukázať majstrovstvo, krásu, cit a umenie, ktoré so svojimi hudobnými nástrojmi dokážu vyčariť ľudoví umelci. Organizátorom podujatia, ktoré významne prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych a duchovných hodnôt je Galantské osvetové stredisko. Prínosom realizovaného festivalu je jedinečná prezentácia pestrej palety tradičných nástrojov verejnosti.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 10.08.2020 - 31.08.2020

Galantské osvetové stredisko uskutoční v dňoch 10. – 31. augusta 2020 výstavu pod názvom Čaro hliny. Zámerom výstavy tradičnej ľudovej umeleckej tvorivosti, ktorá sa bude konať v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante, je priblížiť širokej verejnosti čaro a krásu hlinených ručne zhotovených diel na hrnčiarskom kruhu i rôznych ozdobných a úžitkových predmetov z hliny.

viac o projekte


Prezentácia ľudových tradícií a folklóru - ženská spevácka skupina HOLEŠKA

Miesto a termín konania: Lubina, Slovenská republika / 08.08.2020

Prezentácia ženskej speváckej skupiny Holeška v rámci podujatia Historická žatva LUBINA - KOPCOVÉ

viac o projekte


Obnova gajdošskej kultúry v obci Príbelce

Miesto a termín konania: Príbelce, Slovenská republika / 03.08.2020

Výstava gájd a fotodokumentácie z výroby repliky príbelských gájd.

viac o projekte


Dožinky v Turej Lúke - Poďakovanie za úrodu

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 01.08.2020 - 02.08.2020

Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc,n.o. organizuje podujatie Dožinky v Turej Lúke – Poďakovanie za úrodu v dňoch 1.-2.8.2020 v areáli Padelky a v Gazdovskom dvore v Turej Lúke. Podujatie svojím zameraním prezentuje agrárnu kultúru najmä myjavského regiónu.Touto prezentáciou sa snažíme o zachovanie nielen pracovných postupov,nástrojov a prístrojov,ale aj zvykov a obyčajov v živej forme počas dvojdňového podujatia,ktoré je vrcholom našej celoročnej činnosti.Všetkých srdečne pozývame!

viac o projekte


Nezabudnuté remeslá - 20. ročník

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 01.08.2020

20. ročník podujatia Nezabudnuté remeslá sa kvôli obmedzeniam súvisiacimi s COVID - 19 usktoční v netradičnom priestore Starého zámku. Priestor na prezentáciu svojej tvorby dostane 60 remeselníkov a výrobcov ľudovo - umeleckých výrobkov, ako aj zaujímavý program na tému ľudové vzory.

viac o projekte


Folklórne dni mesta Lučenec

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 31.07.2020 - 01.08.2020

Dvojdňové podujatie Folklórne dni mesta Lučenec ponúklo širokú škálu folklórnej hudby, spevu a tanca.

viac o projekte


Hudajme roďinko – z úcty k našim predkom, z lásky k našim deťom

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 31.07.2020

Cieľom ĽH J.Maka je uchovávať,rozvíjať a interpretovať ľudové umenie v jeho autentickej podobe.Zámerom projektu je podporiť činnosť ĽH a tak i ciele, ktoré sa snaží napĺňať.Cieľom projektu je obstaranie archaických krojov z Pohorelej s dôrazom na ich pôvodnosť (ich výrobe predchádza terénny výskum),obstaranie ozvučovacej techniky na ozvučenie ĽH na menších podujatiach,realizácia 2.vydania CD.V rámci projektu bude realizované podujatie súčasťou ktorého budú aj rôzne výchovno-vzdelávacie aktivity.

viac o projekte


FeUm 20

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 30.07.2020 - 02.08.2020

Cieľom festivalu je prispievať k tomu, aby sa občania Tisovca a okolia zbližovali, zúčastnili, ale aj zapojili do všetkých pripravovaných kultúrno - spoločenských podujatí. Festival ponúkne pódium miestnym, regionálnym amatérskym umeleckým zoskupeniam, ale aj jednotlivcom rôzneho žánru a bude sa skladať z viacerých dní. FeUm 20 je neprofesionálny festival, ktorý zastreší počas 4 dní, takmer všetky oblasti umenia - vizuálne umenie, divadlo, hudbu, literatúru a spríjemní tak leto v Tisovci.

viac o projekte


Strážcovia pravých pokladov storočí - Kováčska vyhňa pod šindľovou strechou

Miesto a termín konania: Čerhov, Slovenská republika / 28.07.2020

Kováčska vyhňa pod šindľovou strechou sa opäť predstaví tentokrát v obci Čerhov. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s kováčskym a šindliarskym remeslom a taktiež si obe remeslá vyskúšať.

viac o projekte


Netradičnie tradičnô

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 25.07.2020 - 26.07.2020

Netradičnie Tradičnô je nová séria tvorivých dielní, organizovaných OZ MUSA, ktoré vám tento rok ponúkneme vďaka podpore Fondu na podporu umenia.

viac o projekte


Tužina Gro(o)ve 2020

Miesto a termín konania: Tužina, Slovenská republika / 24.07.2020 - 25.06.2020

Piaty ročník multižánrového festivalu Tužina Gro(o)ve sa uskutoční v dňoch 24. - 25. júla 2020 v prírodnom areáli Hatalisko v obci Tužina. Zameraný je skôr na alternatívnu hudobnú scénu rôznych žánrov a poskytuje priestor viacerým sprievodným podujatiam v podobe Jam Stanu, Potulnej čajovne a remeselného trhu. Okrem hudby ponúka divákom prednášky, workshopy, prezentácie a deťom divadlo.

viac o projekte


"Od kolísky po hrob" - rekonštrukcia kútnej plachty

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 23.07.2020 - 31.08.2020

Zámerom je spoznať a prezentovať historické a umelecké hodnoty plachiet ako najstarších textílií, ktoré charakterizovali ľudové prostredie. Na základe výskumov a muzeálnych zbierok zrekonštruovať tradičnú kútnu plachtu z Gemera, ktorá zahrňa tradičnú výrezovú výšivku a paličkovanú čipku. Cieľom projektu je zachovanie tradičných technologických postupov výroby a zdobenia.

viac o projekte


Znovuobjavenie rohoviny

Miesto a termín konania: Malá Lodina, Slovenská republika / 18.07.2020

Verejná prezentácia výsledkov tvorby podporenej štipendiom spojená s prednáškou a workshopom

viac o projekte


Podpoliansky čardáš

Miesto a termín konania: Korytárky, Slovenská republika / 18.07.2020

Propagácia krojových súčastí - kožuch mužský 3/4 zimný Očová 3 ks , kožuch mužský 3/4 zimný Hriňová 3 ks a zástera ženská Hriňová 4 ks na Celoslovenskej prehliadke fujerášov v Korytárkach a to tancom Podpolianski čardáš.

viac o projekte


Kraslice mojimi očami

Miesto a termín konania: Žiar nad Hronom, Slovenská republika / 16.07.2020

Tvorivé dielne priblížia deťom slovenské ľudové tradície, pričom si budú môcť vytvoriť rôzne výrobky. Pod mojím lektorským vedením si spolu vytvoríme kraslicu technikou oblepovania priadzou.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 16.07.2020 - 21.07.2020

Zámerom aktivity Čaro hliny organizovanej Galantským osvetovým strediskom, je uchovávať a propagovať kultúrne dedičstvo v oblasti tradičného remeselníctva – hrnčiarstva. Prostredníctvom dvoch tvorivých dielní poskytneme priestor verejnosti na svojpomocné, ručné zhotovenie keramických a úžitkových predmetov. Prínosom realizovaných dielní bude vzbudenie záujmu verejnosti o nadobúdanie nových informácii a rozširovanie svojich vedomostí a taktiež podpora tvorivej činnosti ľudí.

viac o projekte


OTTITA POTITA - hudobno-spevné tradície FSk Podžiaran Papradno

Miesto a termín konania: Papradno, Slovenská republika / 12.07.2020

ŠTYRI CHODNÍČKY POD JAVORNÍČKY - Folklórne popoludnie, nedeľa 12. júla 2020 o 15.00 h, amfiteáter Papradno. Propagácia projektu OTTITÁ POTITÁ - hudobno-spevné tradície FSk Podžiaran Papradno.

viac o projekte


FSk Ľude spud Beskyda - päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku

Miesto a termín konania: Nová Sedlica, Slovenská republika / 12.07.2020

Repríza kultúrneho programu, ktorý bol uvedený v novembri 2019 pri príležitosti 5. výročia vzniku FSk Ľude spud Beskyda z Novej Sedlice pod názvom "FSk Ľude spud Beskyda - päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku". V programe sprevádza jubilujúci kolektív Ľudová hudba FS Šiňava a ako hosť sa predstaví FS Šiňava zo Sniny. Repríza sa uskutoční v domácej obci folklórnej skupiny.

viac o projekte


Strážcovia pravých pokladov storočí - Kováčska vyhňa pod šindľovou strechou

Miesto a termín konania: Hniezdne, Slovenská republika / 11.07.2020 - 12.07.2020

Počas dvoch víkendových dní sa predstaví kováčske a šindliarske remeslo na pôde Nestvilleparku v Hniezdnom. Vrátime sa do čias minulých, predstavím návštevníkom remeslá našich starých rodičov. Aby sa návštevníci vedeli viac vžiť do atmosféry, samotné remeslá si budú môcť aj vyskúšať.

viac o projekte


Podpoliansky čardáš

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 11.07.2020

Počas vystúpenia sme predviedli aj nový tanec "Podpoliansky čardáš", v ktorom sme propagovali krojové súčasti - kožuch mužský 3/4 zimný Očová, kožuch mužský 3/4 zimný Hriňová, zástery ženské

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 09.07.2020 - 13.08.2020

Zaktivizovať a začleniť seniorov-záujemcov o umeleckú činnosť do nových aktivít, podporiť výmenu názorov a skúseností ako aj nabrať inšpiráciu pre ďalšiu tvorivú činnosť je cieľom Galantského osvetového strediska pri organizovaní podujatia Stretnutie vo farbách v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne. Podujatie umožňuje rozvíjať podmienky pre vzdelávanie a prezentáciu tvorivých umeleckých zručností našich seniorov, využívajúcich svoj voľný čas rôznymi umeleckými aktivitami.

viac o projekte


Kraslice mojimi očami

Miesto a termín konania: Žiar nad Hronom, Slovenská republika / 09.07.2020

Tvorivé dielne priblížia deťom slovenské ľudové tradície, pričom si budú môcť vytvoriť rôzne výrobky. Pod mojím lektorským vedením si spolu vytvoríme kraslicu technikou oblepovania priadzou.

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 08.07.2020 - 20.12.2020

Podujatie pozostáva zo 7 tvorivých dielní pre deti, mládež a dospelých v oblasti ľudového tanca, hudby a spevu. Prvé podujatie dňa 6.3.2020 bolo prípravné, na ktorom sa na základe výzvy zaslanej na všetky základné, stredné, umelecké školy, CVČ a folklórne kolektívy vybrali účastníci na projektové tvorivé dielne.

viac o projekte


Týždeň s remeslami - tvorivé dielne UMENIE, TRADÍCIE, INŠPIRÁCIE

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 06.07.2020 - 10.07.2020

Tvorivé dielne sú určené pre deti, ktoré majú blízko k tradičnej ľudovej kultúre, remeslám a rôznym tvorivým technikám . Počas celého týždňa majú deti k dispozícií remeselné stanovištia a zaúčajú sa do tajov paličkovanej čipky,háčkovania, šitia, práci s hlinou, maľovaniu na textil a sklo, plsteniu, zdobeniu medovníčkov, drevorezbe, práci s papierom ,či zdobeniu predmetov servítkovou technikou.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 06.07.2020 - 14.08.2020

Denné remeselnícke tábory, 4 turnusy.

viac o projekte


Kraslice mojimi očami

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 04.07.2020

Výrobu kraslíc technikou oblepovania priadzou budem predvádzať na Festivale kumštu, remesla a zábavy v Banskej Štiavnici.

viac o projekte


Polárna žiara v šperkoch zo striebra a kameňa

Miesto a termín konania: Tvrdošín, Slovenská republika / 03.07.2020 - 06.09.2020

Vernisáž k novej kolekcii šperkov, ktorej vytvorenie bolo podporené Fondom na podporu umenia v roku 2019.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Vyšná Slaná, Slovenská republika / 02.07.2020

Gemer je región pestrý a rozmanitý aj jeho tradičná ľudová kultúra sa aj v susedných obciach líši. Práve rozdiely, aj v speve či tanci sú folklórne kolektívy prameňom pri tvorbe ich programov. Cieľom speváckeho domu je vyhľadávať a oživovať spevácke špecifiká v ľudových piesňach z Vyšnej Slanej. Podujatie je zamerané na spevy z Vyšnej Slanej, ale ponúka možnosť všetkým záujemcom o ľudový spev získať informácie o speváckej tradícii v tejto obci.

viac o projekte


Kyjatické hračky

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 30.06.2020 - 30.08.2020

Verejná prezentácia výstupov projektu prostredníctvom výstavy .

viac o projekte


Strážcovia pravých pokladov storočí - Kováčska vyhňa pod šindľovou strechou

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 28.06.2020

Pre návštevníkov som pripravil interaktívnu prezentáciu produktov kováčskej výroby. Široká verejnosť a predovšetkým deti a mládež si budú môcť vyskúšať prácu s kovom či drevom. Deti a mládež spoznajú pútavou formou čaro oboch remesiel a budú mať príležitosti sa k nim priblížiť. Umožním im kontakt s bežným materiálom ako je drevo či kov. Budú mať príležitosť sa bližšie zoznámiť s remeslom, ktoré sa pomaličky vytráca z našich životov.

viac o projekte