Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

Dožinky v Turej Lúke - Poďakovanie za úrodu

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 14.08.2021 - 15.08.2021

Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o. organizuje podujatie Dožinky v Turej Lúke – Poďakovanie za úrodu v dňoch 14.-15.8.2021 v areáli Padelky a v Gazdovskom dvore v Turej Lúke. Podujatie svojím zameraním prezentuje agrárnu kultúru najmä myjavského regiónu.Touto prezentáciou sa snažíme o zachovanie nielen pracovných postupov,nástrojov a prístrojov,ale aj zvykov a obyčajov v živej forme počas dvojdňového podujatia,ktoré je vrcholom našej celoročnej činnosti.Všetkých srdečne pozývame!

viac o projekte


Gemersko - malohontské folklórne slávnosti - 42. ročník

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 13.08.2021 - 15.08.2021

Gemersko - malohontské folklórne slávností - 42. ročník, pod názvom Klenovská rontouka sa 13. - 15.8.2021 uskutočnia v obci Klenovec.

viac o projekte


55. ročník Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2021

Miesto a termín konania: Červeník, Slovenská republika / 06.08.2021 - 09.08.2021

Podujatie sa uskutoční v termíne od 06. do 09. augusta 2021. V piatok odštartuje Verešvárksy tanenečný dom s tanečnými lektormi a ľudovou hudbou UFS Trnafčan a ĽH Milana Berkyho. Sobota pokračuje najprv programom na ARTpódiu pri Zvonici, koncertami dychových hudieb, večer v amfiteátri predstavením Radošinského naivného divadla Pán strom. Nedeľný galaprogram Deň úcty k poľnohospodárom kde bude účinkovať DFSk Špačinčanka, DH Verešvaranka, DFSk Verešvaran, ĽH Chudobovci, DH Májovanka a FS Urpín.

viac o projekte


Nezabudnuté remeslá 2021: Ľudová mágia, povery a mýty

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 31.07.2021

21. ročník podujatia, ktoré sa aj v tomto roku uskutoční z dôvodu šírenia pandémie COVID - 19 a opatrení Úradu verejného zdravotníctva v priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici. Tohtoročná téma podujatia: Ľudová mágia, povery a mýty

viac o projekte


Pod Vojšínom gajdy hrajú - 0.ročník Stretnutia gajdošských hudieb

Miesto a termín konania: Malá Lehota, Slovenská republika / 31.07.2021

Gajdy - obzvlášť tie lehotské a obzvlášť naladené - sú nástroj takmer dokonalý. Melódia, kontra, bas ... malý orchester, ku ktorému už nič netreba. Ale predsa, máloktorý muzikant, hoci aj gajdoš, je tak spokojný sám so sebou, že by chcel byť naveky iba sólistom. Netúžime vari všetci po po ladnom súznení s dušami spriaznenými? A tu ho máme: Gajdošská kapela !

viac o projekte


FeUm 21

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 30.07.2021 - 01.08.2021

FeUm 21 je neprofesionálny festival, ktorý zastreší počas 3 dní, takmer všetky oblasti umenia - vizuálne umenie,divadlo, hudbu, literatúru a spríjemní tak leto v Tisovci. Tento rok sa zameriame na odovzdávanie skúseností hlavne mladšej generácii a to deťom a mládeži.

viac o projekte


Tradičné techniky zdobenia odevu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 29.07.2021 - 27.08.2021

Tradičné techniky zdobenia ľudového odevu a ukážku odevu zemanských žien.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 12.07.2021 - 20.08.2021

Remeslo má zlaté dno - remeselnícke tábory v Dome tradičnej kultúry Gemera

viac o projekte


Návraty ku koreňom

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 10.07.2021

Barefoot baleríny je názov pre druhú tvorivú sobotu v rámci projektu Návraty ku koreňom. Počas piatich stretnutí nás šikovní lektori postupné prevádzajú piatimi technikami a spolu sa vraciame do čias remesiel a ručných prác. Tento krát to bude práca s kožou.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 03.07.2021 - 04.07.2021

Drotárstvo – Intenzívny kurz pre začiatočníkov - dospelých

viac o projekte


Umelecké a vzdelávacie aktivity o. z. Dragúni

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.07.2021 - 30.06.2022

Zámerom projektu - Cyklus Tanečný dom (TD) je sprostredkovanie a propagovanie tradičnej hudobno-tanečnej kultúry jednotlivých regiónov Slovenska, ako aj kultúry iných národností prostredníctvom profesionálne vedenej výučby tanca a vokálnych prejavov. Dlhoročnou súčasťou projektu je cyklus Prezentácia prvkov zapísaných v Reprezent. zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a ľudstva UNESCO.

viac o projekte


DFS Kopaničiarik z Myjavy – „Ščéraj ináč, jako dneskaj“

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 30.06.2021

Program detského folklórneho súboru Kopaničiarik z Myjavy pod názvom „Ščéraj ináč, jako dneskaj“.

viac o projekte


Ďalšie postupy v digitálnom spracovávaní materiálov AĽK a interaktívny web ako prostriedok na šírenie prvkov TĽK.

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 30.06.2021

Podujatie zamerané na vzdelávanie dospelých v oblasti ľudového tanca a spevu. Cieľom tohto zábavno-edukačného podujatia je vrátiť folklór medzi širokú verejnosť. Súčasťou je škola tanca pre začiatočníkov a pokročilých ako aj škola spevu. V závere je účastníkom poskytnutý priestor na uplatnenie naučeného materiálu voľne v praxi.

viac o projekte


V Parchovenoch taka mouda, ... na kabace harom fodra (prezentácia tradičného ľudového odevu obce Parchovany)

Miesto a termín konania: Parchovany, Slovenská republika / 29.06.2021

folklórne reminiscencie nestora tradičnej kultúry obce Parchovany

viac o projekte


HARMOŇIJA HRALA

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 28.06.2021

HARMOŇIJA HRALA Detský folklórny súbor Hanička uvádza hudobno-tanečný program, kde prezentuje tanečný aj spevný folklór obcí Abova. 28. jún 2021, pondelok Kasárne/Kulturpark, drevené pódium.

viac o projekte


TVORBA HANIČKA

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 28.06.2021

Tvorba Hanička 28.6. 2021 13:00 - 15:00 hod. Kasárne/Kulturpark, drevené pódium

viac o projekte


V Parchovenoch taka mouda, ... na kabace harom fodra (prezentácia tradičného ľudového odevu obce Parchovany)

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 28.06.2021

Ukážka tradičného odevu obce Parchovany v priereze minulého storočia, prehliadka krojov.

viac o projekte


Kapušianske premeny

Miesto a termín konania: Kapušany, Slovenská republika / 27.06.2021

Vystúpenie miestnych folklórnych súborov - mužskej speváckej skupiny Kapušanske richtaroše a folklórneho súboru Kapušančan. Tieto domáce zoskupenia pripravujú pre divákov neoceniteľný zážitok v podobe autentickej prezentácie tradičnej ľudovej kultúry regiónu Šariša umocnený o snahu účinkujúcich podať čo najlepší výkon po dlhom období koronapauzy. Uskutoční sa na amfiteátri v Parku svätých Cyrila a Metoda v Kapušanoch za dodržania aktuálnych protiepidemiologických opatrení.

viac o projekte


Hrnčiarska slávnosť

Miesto a termín konania: Trstená, Slovenská republika / 27.06.2021 - 30.06.2021

Hrnčiarska slávnosť je názov podujatia, ktoré oživuje hrnčiarsku tradíciu Trstenej. Podujatie sa zameriava na tvorivé dielne, ukážky keramického remesla, atrakcie pre deti a verejnosť súvisiace s hlinou a keramikou. Súčasťou podujatia je aj remeselný jarmok, v rámci ktorého je vyhradené miesto aj na prezentáciu inej tradičnej remeselnej výroby (košikárstvo, pernikárstvo, drotárstvo, rezbárstvo a pod.).

viac o projekte


Kapušianske premeny

Miesto a termín konania: Kapušany, Slovenská republika / 27.06.2021

Pozývame Vás na vystúpenie miestnych folklórnych súborov - mužskej speváckej skupiny Kapušanske richtaroše a folklórneho súboru Kapušančan. Tieto domáce zoskupenia pripravujú pre divákov neoceniteľný zážitok v podobe autentickej prezentácie tradičnej ľudovej kultúry regiónu Šariša umocnený o snahu účinkujúcich podať čo najlepší výkon po dlhom období koronapauzy. Uskutoční sa na amfiteátri v Parku svätých Cyrila a Metoda v Kapušanoch za dodržania aktuálnych protiepidemiologických opatrení.

viac o projekte


Podpora činnosti folklórnych kolektívov DFS Zornička, DFS Mladosť, FS Vepor v obci Klenovec

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 27.06.2021

RODON Klenovec, v spolupráci s Obcou Klenovec pozývajú na prezentáciu projektu Podpora činosti folklórnych kolektívov DFS Zornička, DFS Mladosť, FS Vepor v obci Klenovec, na uvedenie programu Od kolísky po svadbu, realizovaný v rámci projektu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Program a prezentácia projektových aktivít budú uvedené v Kultúrnom dome v KlenovRci 27. júna 2021, o 16:00 v Kultúrnom dome v Klenovci.

viac o projekte


Pod Stolicou leži jedna dedyna - podpora tradičnej ľudovej kultúry Obce Rejdová

Miesto a termín konania: Rejdová, Slovenská republika / 27.06.2021

FSk Hôra uskutoční v rámci projektu FPU verejné kultúrne vystúpenie - I.reprízu programového čísla s názvom "Pod Stolicou leži jedna dedyna". Program je zameraný na podporu tradičnej ľudovej kultúry obce Rejdová, jej zvykov a tradícií. Jedná sa o program, ktorý vychádza zo života obyvateľov obce na začiatku 20.storočia. Hudobný doprovod realizuje ĽH Ondreja Hlaváča s ktorou FSk Hôra spolupracuje viac ako 10 rokov.

viac o projekte


Trikrát za ľudovou kultúrou

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 26.06.2021

Celovečerný premiérový program folklórneho súboru Žito venovaný jarnému zvykosloviu, v rámci ktorého uvidíte nové programové čísla z Gemera, Tekova a Trenčína. Hosťom programu je detský folklórny súbor Klások z Piešťan. Predstavenie je súčasťou projektu Trikrát za ľudovou kultúrou, v ktorom Vám umožníme tradičnú ľudovú kultúru spoznať všetkými zmyslami, pod heslom "vidieť, zažiť, vedieť". Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


40 rokov DFS Jadlovček z Margecian - rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám...

Miesto a termín konania: Margecany, Slovenská republika / 25.06.2021

Zámerom projektu je poukázať na zmysluplnú činnosť súboru, v ktorom bolo počas 40 rokov jeho existencie vychovávaných k láske a úcte k tradičnej ľudovej kultúre niekoľko generácií detí z Margecian a okolia. Jeho cieľom je poukázať na zmysluplné využívanie voľného času a rozvíjanie talentu žiakov SZUŠ v Margecanoch. Vzbudiť v deťoch záujem o históriu regiónu, ľudové tradície a umelecké vzdelávanie.

viac o projekte


40 rokov DFS Jadlovček z Margecian - rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám...

Miesto a termín konania: Margecany, Slovenská republika / 25.06.2021 - 27.06.2021

Zámerom projektu je poukázať na zmysluplnú činnosť súboru, v ktorom bolo počas 40 rokov jeho existencie vychovávaných k láske a úcte k tradičnej ľudovej kultúre niekoľko generácií detí z Margecian a okolia. Jeho cieľom je poukázať na zmysluplné využívanie voľného času a rozvíjanie talentu žiakov SZUŠ v Margecanoch. Vzbudiť v deťoch záujem o históriu regiónu, ľudové tradície a umelecké vzdelávanie.

viac o projekte


40 rokov DFS Jadlovček z Margecian - rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám...

Miesto a termín konania: Margecany, Slovenská republika / 25.06.2021

Zámerom projektu je poukázať na zmysluplnú činnosť súboru, v ktorom bolo počas 40 rokov jeho existencie vychovávaných k láske a úcte k tradičnej ľudovej kultúre niekoľko generácií detí z Margecian a okolia. Jeho cieľom je poukázať na zmysluplné využívanie voľného času a rozvíjanie talentu žiakov SZUŠ v Margecanoch. Vzbudiť v deťoch záujem o históriu regiónu, ľudové tradície a umelecké vzdelávanie.

viac o projekte


35. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 23.06.2021 - 12.09.2021

Hornonitrianske slávnosti sú najväčším folklórnym festivalom na hornej Nitre. Ich program tvorí ucelený blok scénických vystúpení detských folklórnych kolektívov s názvom Veselože. Folklórne skupiny, súbory a ľudové hudby z regiónu dostávajú priestor v programe Stretnutie, v Medailóne si pripomíname jubilujúce hornonitrianske folklórne kolektívy. Súčasťou sú komorné programy Pieseň v mojom živote a výstava Pieseň spod rúk zrodená.

viac o projekte


Čaro slova

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 22.06.2021

Séria literárnych aktivít pre všetky vekové kategórie v regióne Gemer-Malohont, rozložené na kalendárny rok 2021.

viac o projekte


"Duša je vždy mladá"

Miesto a termín konania: Strečno, Slovenská republika / 20.06.2021

Hlavným cieľom projektu je podporiť aktívnu činnosť mládeže vo folklónych skupinách Hajov a Hajovček. Mládež ako aktívny poslucháč a bádateľ vo svojom okolí, bude hľadať paralely v spôsobe trávenia voľného času mládeže v minulosti a dnes. Spomienko-terapia pamätníkov prinesie osloveným pocit „byť potrebným“ a omladenie v spomienkach. Obidva procesy zabezpečia živý generačný prenos a materiálový prínos pre obohatenie programov folklónych skupín. "FPU je hlavným partnerom projektu."

viac o projekte


„Varjos III – Contadino barocco nel bacino dei Carpazi"

Miesto a termín konania: Štúrovo, Slovenská republika / 20.06.2021

Folklórna hudba – točené tance z Karpatskej kotliny, 8 ľudových pesničiek v trvaní 52 minút, točené tance z Karpatskej kotliny – 1 ks moravská, 3 ks slovenské, 3 ks maďarské a 1 rumunská.

viac o projekte


Kultúrne dedičstvo nás spája

Miesto a termín konania: Farná, Slovenská republika / 19.06.2021

DaMFS Nádas počas víkendových sústredeniach / v priestoroch bývalej materskej školy/ naštudoval a nacvičil novú choreografiu, ktorá sa nachádza z oblasti východného Slovenska /Parchovany/. DaMFS Nádas spolu s DFS nacvičené nové choreografie bude prezentovať v rámci celovečerného programu v nových krojoch a za sprievodu živej ľudovej hudby.

viac o projekte


VHV: ZEM

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 19.06.2021

Projekt VHV: ZEM prepája folklórne hnutie regiónu Turiec s amatérskou divadelnou kultúrou prostredníctvom naštudovania inscenácie textu zabudnutého dramatika Vladimíra Hurbana Vladimirova: Zem. Súčasťou inscenácie je živá ľudová hudba, ktorá zastúpi celú hudobnú zložku inscenácie.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 19.06.2021 - 20.06.2021

Jedná sa o remeslá typických pre región, ktoré sa dostávajú do úzadia. Cieľom projektu je tieto techniky znovu uviesť do života, odovzdať jedinečné remeselné postupy a techniky, aby neupadli do zabudnutia. Ponúknuť účastníkom dielní priestor na vlastnú realizáciu, rozvoj talentu a remeselnej zručnosti.

viac o projekte


Päťdesiat rokov folklórneho súboru Rimavan

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 18.06.2021

V piatok 18. júna 2021 po dlhom období čakania na vhodné podmienky, zrealizuje FS Rimavan jubilejný program, ktorým len tak virtuálne bez diváka oslávi svoju minuloročnú 50-tku. Celý program bude nahratý a čoskoro zverejnený na FB stránke Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota. Neskôr bude sprístupnený aj v miestnych a regionálnych médiách.

viac o projekte


Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 17.06.2021

Interaktívny vzdelávací workshop pre deti a mládež, priblíženie im niektorých tradičných ľudových hudobných nástrojov a folklór, prop. slovenskej ľudovej kultúry v našom prihranič. národ. zmieš. regióne.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 17.06.2021

II. ONLINE stretnutie s lektorkou Katarínou Kišidayovou zamerané na hlasové prípravy folklórnych speváckych skupín.

viac o projekte


LITERÁRNE SOIRÉE

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 16.06.2021

Priaznivcov umenia čaká 16. júna 2021 v Trenčíne opäť jedinečný kultúrny zážitok v podobe Literárneho soirée, s ktorým prichádzame po nútenej prestávke spôsobenej pandémiou. Literárne soirée je umelecká platforma ponúkajúca priestor predovšetkým na prezentáciu literárnej tvorby amatérskych tvorcov, ktorí majú možnosť si text odprezentovať sami alebo požiadať o jeho interpretáciu hercom. Soirée je spleť skvelej literatúry s hereckým vkladom, no i hudobného umenia.

viac o projekte


Ďalšie postupy v digitálnom spracovávaní materiálov AĽK a interaktívny web ako prostriedok na šírenie prvkov TĽK.

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 16.06.2021

DUPANICA I Tanečný dom 16.6.2021 od 18.00 Kasárne/Kulturpark, Kukučínová 2, 040 01 Košice - Juh Program: Rómske tance z Petrovian a ďalších obcí. Účinkujúci: Lenka Bogdán Sciranková I Peter Vajda I ĽH Rada Kertisa. Vstupné: DOBROVOĽNÉ.

viac o projekte


Medzinárodný folklórny festival Myjava 2021

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 14.06.2021 - 20.06.2021

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA je festival plný tanca, hudby, spevu a ľudových tradícií. Tento rok sa síce bude konať v inej podobe ako sme zvyknutí, ale aj tak sa bude na čo tešiť. Festival bude prezentovaný v on-line forme, formou TV vysielaní a v podobe rôznych prezentačných aktivít. Pozývame všetkých a tešíme sa, že sa stretneme aspoň takto v on-line priestore, určite sa bude na čo pozerať!

viac o projekte


2.ročník Celoštátnej prehliadky scénického tanca

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 12.06.2021

2. ročník celoštátnej (nesúťažnej) prehliadky scénického tanca je stretnutím detí, mládeže, dospelých a ich pedagógov, trénerov.

viac o projekte