Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Prezentácia gajdošskej kultúry v Gaskonsku

Krátky opis
Hlavným zámerom projektu je prezentácia slovenskej gajdošskej kultúry na medzinárodnom festivale Festiv' CornemuseS, ktorý sa každoročne koná vo francúzskej obci Soustons.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prezentácia gajdošskej kultúry v Gaskonsku

Miesto konania
Francúzsko

Termín konania
28.07.2022 - 31.07.2022

Popis projektu

Hlavným zámerom projektu je prezentácia slovenskej gajdošskej kultúry na medzinárodnom festivale Festiv' CornemuseS,

ktorý sa každoročne koná vo francúzskej obci Soustons. Tá je súčasťou historického regiónu Gaskonsko. V tomto regióne sa

po stáročia uchováva unikátna gajdošská tradícia prostredníctvom špecifických gájd ,,Boha". Tieto gajdy svojou konštrukciou

predstavujú osobitnú vetvu typológie gájd vo Francúzsku. Dôvodom je samotné prevedenie konštrukcie gájd, ktoré nápadne

pripomínajú trojhlasné gajdy zo Slovenska. Účasť na tomto festivale preto predstavuje jedinečnú príležitosť komparácie dvoch

odlišných gajdošských kultúr, pri ktorých sa predpokladá rovnaký pôvod gájd- ako hudobného nástroja. Podujatie prebieha v

obci Soustons za účasti laickej i odbornej verejnosti. V programe podujatia bude odprezentovaná sólová hra, ako aj hra v zložení 2-3

hráčov, kde budú predstavené gajdošské piesne a gajdy z viacerých kultúrnych regiónov Slovenska.

Názov prímateľa
Michal Machava

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
1 200,00 €