Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.výskum

KRÍŽ V POLI

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 01.04.2024 - 30.06.2025

Zámerom projektu je uskutočniť výskum, ktorý sa bude zaoberať životom a dielom najstarších známych rezbárov drevených vyrezávaných krížov v oblasti Podpoľania. Smerodajná bude ornamentálna výzdoba drevených vyrezávaných krížov nežijúcich majstrov rezbárov, ako identifikačného a poznávacieho znaku.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 12.09.2023

Predstavenie komunitno - umeleckého projektu pre Revúcu

viac o projekte


Sýrska kresťanská literatúra

Miesto a termín konania: Čierny Balog, Slovenská republika / 21.06.2023 - 23.06.2023

V tomto projekte by som chcel širšej slovenskej verejnosti odborne priblížiť tohto významného sýrskeho askétu a mystika, v jeho duchovnej ceste až po mystiku Božej lásky. Ján z Dalyathy podáva veľmi živým spôsobom vlastné skúsenosti o reálnom duchovnom živote a tajomstve Božej lásky k človeku. Jána z Dalyathy môžeme smelo považovať za jedného z najväčších mystických spisovateľov, klenot sýrskeho mysticizmu, ktorý je rovný prinajmenšom Izákovi z Ninive.

viac o projekte


Celoročné aktivity združenia Neskorý zber 2022-2023

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 27.03.2023

performatívna prednáška autoriek Evy Gajdošovej a Moniky Čertezni približuje život a dielo Elly Fuchsovej- Lehotskej. Prednáška je sprevádzaná pohybovou rezonanciou tanečníkov Reony Sato a Daniela Račka.

viac o projekte


Slovenská poézia v anglofónnej infosfére po roku 1989: trajektórie exportu a prekladové stratégie

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 13.03.2023

Prednáška Slovenská poézia v anglofónnej infosfére po roku 1989 pre študentov a študentky translatológie a odbornú verejnosť sa konala o 16:30 13. 3. 2023 v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Podujatie sa uskutočnilo v rámci série Transforum, ktoré organizuje Ústav literárnej a umeleckej komunikácie pri Katedre etiky a estetiky a Katedra translatológie UKF.

viac o projekte


Slovenská poézia v anglofónnej infosfére po roku 1989: trajektórie exportu a prekladové stratégie

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 13.03.2023 - 31.03.2023

Text Fatal: Attractions & Accidents. Poznámky k prekladom poézie Mily Haugovej od Jamesa Sutherlanda-Smitha, ktorý vychádza v prvom čísle časopisu Glosolália v roku 2023, je preloženou a prepracovanou verziou mojej štúdie publikovanej v časopise Bridge (2021, č. 1) pod názvom On slipping beauty and gender identity in poetry translation: Notes on James Sutherland-Smith’s translations of the poetry of Mila Haugová.

viac o projekte


Drevené vyrezávané kríže na Podpoľaní.

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 03.03.2023 - 31.12.2023

Zámerom projektu je výskum spojený s lokalizáciou a príslušnou dokumentáciou najstarších krížov v oblasti Podpoľania. Výstupy projektu budú v podobe prístupnej satelitnej mapy a rukopisu publikácie.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 06.02.2023 - 08.02.2023

Osobné stretnutia a výskum sociálnej architektky

viac o projekte


Kompozície slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru (výskum, štúdia, resumé/antológia a prednáška)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.01.2023 - 16.10.2023

V rámci medzinárodného gitarového festivalu J. K. Mertza v Bratislave sa dňa 26. 6. 2023 o 10:30 uskutoční prednáška na tému Kompozície slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru. Táto prednáška je súčasťou rovnomenného výskumu a uskutoční sa v priestoroch ZUŠ J. Kowalského na Židovskej 1 v Bratislave.

viac o projekte


ROZTRATENÉ ZRNKÁ

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 22.08.2022

Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote - kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja a Mesto Tisovec Vás pozývajú na prezentáciu terénneho výskumu, projektu Roztratené zrnká, 22. augusta 2022 od 18:00 v Kultúrnom dome v Tisovci. V programe Vám predstavíme informátorov a zozbierané informácie mesta Tisovec, obcí Rimavská Píla a Veľký Blh. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Ornamenty na drevených hračkách

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 21.09.2021

Prezentácia výsledkov výskumu ornamentov na drevených hračkách prostredníctvom seminára a ukážok niektorých druhov hračiek.

viac o projekte


ROZTRATENÉ ZRNKÁ

Miesto a termín konania: Babinec, Slovenská republika / 23.06.2021 - 24.06.2021

Komorný program z prezentácie terénneho výskumu existujúcich folklórnych javov, realizovaný v rámci XI. ročníka projektu Roztratené zrnká. Projekt sa realizuje v obciach Kyjatice, Kadlub, Babinec, Kraskovo. Prezentáciu s informátormi a autormi projektu sa bude realizovať 23.06.2021 v Dome kultúry v Revúcej a 24.6.2021 v Kultúrnom dome v Babinci.

viac o projekte


Knižnica pre všetkých ľudí

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 09.06.2021

Zámerom projektu Knižnica pre všetkých ľudí, ktorý je podporený Fondom na podporu umenia, je zorganizovať podujatia: Deti hurá do čítania, Slovensko krajina plná tajomstiev, Démon chľast, Semienkareň v knižnici a Dado Nagy a jeho hostia. Séria podujatí Deti hurá do čítania je realizovaná formou besied a ilustračných tvorivých dielní s autormi a ilustrátormi kníh pre deti. Tentoraz sa uskutoční ilustračná tvorivá dielňa s výtvarníkom Petrom Uchnárom.

viac o projekte


Ján Zimmer – Kontexty a vývoj skladateľovho diela

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 03.03.2021 - 31.01.2022

Prednáška na tému Ján Zimmer – Kontexty a vývoj skladateľovho diela na pôde Konzervatória v Žiline.

viac o projekte


Čítanie v mysli režiséra (Romana Poláka)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.03.2021 - 28.02.2022

Prezentácia monografie D. Inšitorisovej Čítanie v mysli režiséra (Romana Poláka)

viac o projekte


Kniha zrkadlo duše

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 25.02.2021 - 30.06.2021

Nové knihy na oddelení literatúry pre deti v Novohradskej knižnice v Lučenci

viac o projekte


Strategická koncepcia rozvoja podujatia DRUMFEST SLOVAKIA

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 01.02.2021 - 31.12.2021

DRUMFEST SLOVAKIA sa počas svojich 3 ročníkov svojej existencie stal miestom stretnutí a výmeny skúseností medzi jednotlivými členmi bubeníckej obce. Má veľký význam pre ľudí, ktorí sa venujú hre na bicie nástroje. Strategická koncepcia rozvoja podujatia DRUMFEST SLOVAKIA zahŕňa históriu podujatia, SWOT analýzu podujatia, dramaturgiu podujatia, možnosti financovania festivalu, pripravované novinky a ďalšie časti. Je vytvorená v tlačenej a elektronickej forme.

viac o projekte


Banícke uniformy (publikácia)

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 21.01.2021

Prezentácia publikácie v online prostredí (opatrenia súvisiace s pandémiou COVID - 19 znemožňujú uskutočnenie krstu publikácie)

viac o projekte


Šperk Stret 2020

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 22.09.2020 - 30.11.2020

ŠperkStret je aktívna platforma pre diskusie o súčasnom šperku a vedenie medziodborového dialógu s inými humanitnými odbormi a širokým publikom. Desiaty ročník medzinárodnej bienálnej konferencie ŠperkStret 2020 je venovaný téme Politika tela a šperk (Body Politics and Jewellery) a bude sa zaoberať reflexiou súčasného šperku v kontexte sociálneho, spoločenského a politického diania, udržateľnosťou a environmentálnymi otázkami týkajúcimi sa procesov tvorby.

viac o projekte


Fotozdruženie YMCA (KSTL) Bratislava (vznik, vývoj, aktivity, výstavná činnosť, prínos pre estetiku, médium fotografie, kinematografiu)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.08.2020 - 31.12.2020

Výskum aktivít Fotozdruženie YMCA Bratislava a Fotozboru KSTL v amatérskej fotografie, filmu, estetiky 20. - 40. rokov, organizovania fotokurzov, editácie článkov a reflexie Novej vecnosti v dielach autorov. Projekt je zameraný na výskum vzťahu so SČSKFA a časopisom Fotografický obzor a na popredných členov Miloša Jurkoviča, Miloša Dohnányho, Viliama Malíka, Jaroslava Horáka a ostatných predstaviteľov slovenskej moderny vo fotografii.

viac o projekte


Ženský a mužský tradičný odev s doplnkami z obce Príbelce

Miesto a termín konania: Príbelce, Slovenská republika / 14.03.2020

Workshop bude zameraný na konkrétnu časť ženského tradičného odevu (sukne), na detaily spojené s výrobou a starostlivosťou oň.

viac o projekte


Bricolage 44. Book of Essays

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 10.03.2020

Pavol Sucharek: Ako zvládať svoj hnev. Rozhlasová esej v rámci rozhlasového pásma "Ranné ladenie". 10.3.2020 rádio Devín 09:10 - 09-20.

viac o projekte


Bricolage 44. Book of Essays

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 05.03.2020

Pavol Sucharek: Vzbura. Rozhlasová esej. 5.3. 2020 (14:05 - 14:10) Rádio Devín

viac o projekte


Bricolage 44. Book of Essays

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 11.02.2020

Pavol Sucharek, Ako sa rodí ráno. Rozhlasová esej, 11.02. 2020 rádio Devín 09:10 - 09:17 h.

viac o projekte


Bricolage 44. Book of Essays

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 10.02.2020

Pavol Sucharek: 4 Eseje pre literárny časopis ROMBOID (7) 2019, s. 30 - 40.

viac o projekte


Bricolage 44. Book of Essays

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 23.01.2020

Pavol Sucharek,Tvár. Rozhlasová esej, rádio Devín, 23. 01. 2020.

viac o projekte


Kultúrna pamäť, archív a umenie stredo-východnej Európy

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.01.2020 - 31.12.2020

Publikácia je venovaná umeleckým metódam seba-historizácie, archivácie a utvárania alternatívnych inštitucionálnych rámcov v kontexte mocenských a ideologických štruktúr ovládajúcich sféru umenia v období komunistických režimov stredo-východnej Európy a následne v období ich transformácie. Autormi esejí sú Edit András, Ivana Bago, Hana Buddeus, Branislav Dimitrijević, Daniel Grúň, Mira Keratová, Emese Kürti, Alina Serban, Darko Šimičić, Jana Písaříková.

viac o projekte


Ženský a mužský tradičný odev s doplnkami z obce Príbelce

Miesto a termín konania: Príbelce, Slovenská republika / 01.01.2020 - 31.05.2020

Album s fotografiami na sociálnej sieti

viac o projekte


Bricolage 44. Book of Essays

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 13.12.2019

Rozhlasová esej

viac o projekte


Malý záchranca /Little rescuer/

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 20.11.2019 - 21.11.2019

Propagácia prostredníctvom konferencie ICETA 2019, na ktorej hra bude nielen prestavený ale zároveň bude aj predstavený výskuma výsledky z testovania reálneho hratia hry ale i počas výskumu spojeného s meraním a vyhodnotením neurofeedbacku.

viac o projekte


Dizajn v texte a kontexte - Československo v medzivojnovom období

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 23.10.2019 - 25.10.2019

"Hnutie za kvalitu. Umelecký priemysel ako stredobod modernizačnej reformy v období 1. Československej republiky" je vedecký príspevok Mgr. Silvie Seneši Lutherovej, PhD., pripravený na verejnú prezentáciu na konferencii Estetika centra a periférie - centrum a periféria estetiky, organizovanej Slovenskou asociáciou pre estetiku. Konferenčný príspevok je výstupom vedeckého výskumu Dizajn v texte a kontexte - Československo v medzivojnovom období.

viac o projekte


Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 14.09.2019

V roku 2019 si pripomenieme 70. výročie Trate mládeže.

viac o projekte


Bricolage 44. Book of Essays

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 13.09.2019

Pavol Sucharek, O Pomalosti. Rozhlasová esej, rádio Devín, 13. 09. 2019.

viac o projekte


Abovská brána

Miesto a termín konania: Veľká Ida, Slovenská republika / 23.08.2019 - 25.08.2019

Rozhodol som sa naštudovať prípadne nájsť ešte existujúcu starú drevenú bránu a realizovať v skutočnej veľkosti funkčnú, tradičnú vyrezávanú drevenú bránu. Niečo si pamätám z môjho detstva, tiež sme mali takú bránu. Podarilo sa mi získať fotografiu takejto brány z obce Veľká Ida. Našiel som aj miesto vhodnú na realizáciu. Je to sídlo folklórnej skupiny Ilosvai vo Veľkej Ide.

viac o projekte


Heroes - konečný užívateľ výhod

Miesto a termín konania: Česká republika / 22.06.2019

Projekt Heroes - konečný úžívateľ výhod je teritoriálnym výskumom na území Vysočiny v Českej republike. Formou tvorivej rezidencie a dokumentárneho výskumu vzniká séria dokumentárnych inšpiračných materiálov, ktoré budú v ďalšej fáze využité ako zdrojový materiál pri tvorbe dokudrámy Hrdinovia. Verejná prezentácia jednotlivých častí dokumentárneho materiálu prebehne formou sight-specific video inštalácie v podzemných priestoroch kolektorov v Jihlave.

viac o projekte


Bricolage 44. Book of Essays

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 21.06.2019

Pavol Sucharek, Prečo sa bojíme tmy? Rozhlasová esej, rádio Devín, 21. 06. 2019.

viac o projekte


Ľudová pieseň - jedinečný klenot slovenského folklóru

Miesto a termín konania: Staškov, Slovenská republika / 02.06.2019 - 31.07.2019

Výskum autentických ľudových piesní a zvykov z rodinných obradov a z kalen dárneho výročného cyklu z oblasti hornokysuckých Javorníkov, v obciach Staškov - Olešná

viac o projekte


Tradičná svadba na hornom Spiši - terénny výskum

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 10.05.2019 - 31.12.2019

Ľubovnianske múzeum v priebehu roka 2019 realizuje etnologický a etnografický terénny výskum, zameraný na tradičnú svadbu vo vybraných lokalitách okresu Stará Ľubovňa. Výskumná činnosť bude zameraná na zdokumentovanie štruktúry a priebehu predsvadobných a svadobných obyčají a prejavov obradového hudobného, tanečného folklóru, svadobného piesňového repertoáru, obradných rečí, komplexnejších dramatických prejavov, a to so zameraním na jej podoby v minulom storočí a v súčasnosti.

viac o projekte


Bricolage 44. Book of Essays

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 07.05.2019

Pavol Sucharek, Nadýchnuť sa ticha. Rozhlasová esej, rádio Devín, 07.05. 2019.

viac o projekte


Bricolage 44. Book of Essays

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 12.04.2019

Pavol Sucharek, Architektúra domova. Rozhlasová esej, rádio Devín, 12. 04. 2019.

viac o projekte