Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.výskum

Ornamenty na drevených hračkách

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 21.09.2021

Prezentácia výsledkov výskumu ornamentov na drevených hračkách prostredníctvom seminára a ukážok niektorých druhov hračiek.

viac o projekte


ROZTRATENÉ ZRNKÁ

Miesto a termín konania: Babinec, Slovenská republika / 23.06.2021 - 24.06.2021

Komorný program z prezentácie terénneho výskumu existujúcich folklórnych javov, realizovaný v rámci XI. ročníka projektu Roztratené zrnká. Projekt sa realizuje v obciach Kyjatice, Kadlub, Babinec, Kraskovo. Prezentáciu s informátormi a autormi projektu sa bude realizovať 23.06.2021 v Dome kultúry v Revúcej a 24.6.2021 v Kultúrnom dome v Babinci.

viac o projekte


Knižnica pre všetkých ľudí

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 09.06.2021

Zámerom projektu Knižnica pre všetkých ľudí, ktorý je podporený Fondom na podporu umenia, je zorganizovať podujatia: Deti hurá do čítania, Slovensko krajina plná tajomstiev, Démon chľast, Semienkareň v knižnici a Dado Nagy a jeho hostia. Séria podujatí Deti hurá do čítania je realizovaná formou besied a ilustračných tvorivých dielní s autormi a ilustrátormi kníh pre deti. Tentoraz sa uskutoční ilustračná tvorivá dielňa s výtvarníkom Petrom Uchnárom.

viac o projekte


Ján Zimmer – Kontexty a vývoj skladateľovho diela

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 03.03.2021 - 31.01.2022

Prednáška na tému Ján Zimmer – Kontexty a vývoj skladateľovho diela na pôde Konzervatória v Žiline.

viac o projekte


Banícke uniformy (publikácia)

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 21.01.2021

Prezentácia publikácie v online prostredí (opatrenia súvisiace s pandémiou COVID - 19 znemožňujú uskutočnenie krstu publikácie)

viac o projekte


Šperk Stret 2020

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 22.09.2020 - 30.11.2020

ŠperkStret je aktívna platforma pre diskusie o súčasnom šperku a vedenie medziodborového dialógu s inými humanitnými odbormi a širokým publikom. Desiaty ročník medzinárodnej bienálnej konferencie ŠperkStret 2020 je venovaný téme Politika tela a šperk (Body Politics and Jewellery) a bude sa zaoberať reflexiou súčasného šperku v kontexte sociálneho, spoločenského a politického diania, udržateľnosťou a environmentálnymi otázkami týkajúcimi sa procesov tvorby.

viac o projekte


Ženský a mužský tradičný odev s doplnkami z obce Príbelce

Miesto a termín konania: Príbelce, Slovenská republika / 14.03.2020

Workshop bude zameraný na konkrétnu časť ženského tradičného odevu (sukne), na detaily spojené s výrobou a starostlivosťou oň.

viac o projekte


Bricolage 44. Book of Essays

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 10.03.2020

Pavol Sucharek: Ako zvládať svoj hnev. Rozhlasová esej v rámci rozhlasového pásma "Ranné ladenie". 10.3.2020 rádio Devín 09:10 - 09-20.

viac o projekte


Bricolage 44. Book of Essays

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 05.03.2020

Pavol Sucharek: Vzbura. Rozhlasová esej. 5.3. 2020 (14:05 - 14:10) Rádio Devín

viac o projekte


Bricolage 44. Book of Essays

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 11.02.2020

Pavol Sucharek, Ako sa rodí ráno. Rozhlasová esej, 11.02. 2020 rádio Devín 09:10 - 09:17 h.

viac o projekte


Bricolage 44. Book of Essays

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 10.02.2020

Pavol Sucharek: 4 Eseje pre literárny časopis ROMBOID (7) 2019, s. 30 - 40.

viac o projekte


Bricolage 44. Book of Essays

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 23.01.2020

Pavol Sucharek,Tvár. Rozhlasová esej, rádio Devín, 23. 01. 2020.

viac o projekte


Kultúrna pamäť, archív a umenie stredo-východnej Európy

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.01.2020 - 31.12.2020

Publikácia je venovaná umeleckým metódam seba-historizácie, archivácie a utvárania alternatívnych inštitucionálnych rámcov v kontexte mocenských a ideologických štruktúr ovládajúcich sféru umenia v období komunistických režimov stredo-východnej Európy a následne v období ich transformácie. Autormi esejí sú Edit András, Ivana Bago, Hana Buddeus, Branislav Dimitrijević, Daniel Grúň, Mira Keratová, Emese Kürti, Alina Serban, Darko Šimičić, Jana Písaříková.

viac o projekte


Ženský a mužský tradičný odev s doplnkami z obce Príbelce

Miesto a termín konania: Príbelce, Slovenská republika / 01.01.2020 - 31.05.2020

Album s fotografiami na sociálnej sieti

viac o projekte


Bricolage 44. Book of Essays

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 13.12.2019

Rozhlasová esej

viac o projekte


Malý záchranca /Little rescuer/

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 20.11.2019 - 21.11.2019

Propagácia prostredníctvom konferencie ICETA 2019, na ktorej hra bude nielen prestavený ale zároveň bude aj predstavený výskuma výsledky z testovania reálneho hratia hry ale i počas výskumu spojeného s meraním a vyhodnotením neurofeedbacku.

viac o projekte


Dizajn v texte a kontexte - Československo v medzivojnovom období

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 23.10.2019 - 25.10.2019

"Hnutie za kvalitu. Umelecký priemysel ako stredobod modernizačnej reformy v období 1. Československej republiky" je vedecký príspevok Mgr. Silvie Seneši Lutherovej, PhD., pripravený na verejnú prezentáciu na konferencii Estetika centra a periférie - centrum a periféria estetiky, organizovanej Slovenskou asociáciou pre estetiku. Konferenčný príspevok je výstupom vedeckého výskumu Dizajn v texte a kontexte - Československo v medzivojnovom období.

viac o projekte


Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 14.09.2019

V roku 2019 si pripomenieme 70. výročie Trate mládeže.

viac o projekte


Bricolage 44. Book of Essays

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 13.09.2019

Pavol Sucharek, O Pomalosti. Rozhlasová esej, rádio Devín, 13. 09. 2019.

viac o projekte


Abovská brána

Miesto a termín konania: Veľká Ida, Slovenská republika / 23.08.2019 - 25.08.2019

Rozhodol som sa naštudovať prípadne nájsť ešte existujúcu starú drevenú bránu a realizovať v skutočnej veľkosti funkčnú, tradičnú vyrezávanú drevenú bránu. Niečo si pamätám z môjho detstva, tiež sme mali takú bránu. Podarilo sa mi získať fotografiu takejto brány z obce Veľká Ida. Našiel som aj miesto vhodnú na realizáciu. Je to sídlo folklórnej skupiny Ilosvai vo Veľkej Ide.

viac o projekte


Heroes - konečný užívateľ výhod

Miesto a termín konania: Česká republika / 22.06.2019

Projekt Heroes - konečný úžívateľ výhod je teritoriálnym výskumom na území Vysočiny v Českej republike. Formou tvorivej rezidencie a dokumentárneho výskumu vzniká séria dokumentárnych inšpiračných materiálov, ktoré budú v ďalšej fáze využité ako zdrojový materiál pri tvorbe dokudrámy Hrdinovia. Verejná prezentácia jednotlivých častí dokumentárneho materiálu prebehne formou sight-specific video inštalácie v podzemných priestoroch kolektorov v Jihlave.

viac o projekte


Bricolage 44. Book of Essays

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 21.06.2019

Pavol Sucharek, Prečo sa bojíme tmy? Rozhlasová esej, rádio Devín, 21. 06. 2019.

viac o projekte


Ľudová pieseň - jedinečný klenot slovenského folklóru

Miesto a termín konania: Staškov, Slovenská republika / 02.06.2019 - 31.07.2019

Výskum autentických ľudových piesní a zvykov z rodinných obradov a z kalen dárneho výročného cyklu z oblasti hornokysuckých Javorníkov, v obciach Staškov - Olešná

viac o projekte


Tradičná svadba na hornom Spiši - terénny výskum

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 10.05.2019 - 31.12.2019

Ľubovnianske múzeum v priebehu roka 2019 realizuje etnologický a etnografický terénny výskum, zameraný na tradičnú svadbu vo vybraných lokalitách okresu Stará Ľubovňa. Výskumná činnosť bude zameraná na zdokumentovanie štruktúry a priebehu predsvadobných a svadobných obyčají a prejavov obradového hudobného, tanečného folklóru, svadobného piesňového repertoáru, obradných rečí, komplexnejších dramatických prejavov, a to so zameraním na jej podoby v minulom storočí a v súčasnosti.

viac o projekte


Bricolage 44. Book of Essays

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 07.05.2019

Pavol Sucharek, Nadýchnuť sa ticha. Rozhlasová esej, rádio Devín, 07.05. 2019.

viac o projekte


Bricolage 44. Book of Essays

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 12.04.2019

Pavol Sucharek, Architektúra domova. Rozhlasová esej, rádio Devín, 12. 04. 2019.

viac o projekte


Bricolage 44. Book of Essays

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 09.04.2019

Pavol Sucharek, Boh filozofov. Rozhlasová esej, rádio Devín, 09. 04. 2019.

viac o projekte


DIERA DO SVETA 2019

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 28.03.2019

Prednáška sa zameria na skúmanie architektúry a plánovania rodovou optikou, ktorá dovoľuje odhaliť veľa nerovností a zanedbaného mestského rozvoja. V prednáške sa zameriame na praktické ukážky rodovo citlivého dizajnu a plánovania, mobility starostlivosti z rôznych zahraničných miest, aspektu a v jej závere zhrnieme možné riešenia a podnety pre zvýšenie kvality plánovania slovenských miest.

viac o projekte


Foucault: Od starosti o seba k umeniu existencie

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.03.2019 - 28.02.2020

Internetový časopis pre humanitné vedy OSTIUM uverejnil v čísle 3/2019 štúdiu s názvom „Foucault: veridikcia, alethurgia, parrhésia“: http://ostium.sk/language/sk/foucault-veridikcia-alethurgia-parrhesia/ Táto štúdia je súčasťou realizácie projektu č. 19-361-02117, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Stratené drevené cerkvi severovýchodného Slovenska

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 01.03.2019 - 31.12.2019

Dvojjazyčná slovensko-ukrajinská odborno-populárna publikácia "Stratené drevené cerkvi severovýchodného Slovenska" podáva celkový obraz o neexistujúcich, resp. určitým spôsobom zničených drevených cerkvách severovýchodného Slovenska. Publikácia je prvou svojho druhu vôbec, doplnená o archívnu fotodokumentáciu Floriána Zapletala, Rudolfa Hůlku, Kornela Divalda. Je určená etnológom, etnografom, historikom, kunstológom, študentom a milovníkom ľudového umenia.

viac o projekte


Vranovské KNIHODNI

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 11.12.2018

Zámerom projektu VRANOVSKÉ KNIHODNI je zabezpečovanie poznávacích, vzdelávacích a kultúrnych potrieb obyvateľov regiónu a nášho mesta. Ponúkame priestor pre voľno-časové a vzdelávacie aktivity, spoločenské podujatia, kultúru a kreativitu. Rozvíjanie vzťahov medzi čitateľmi a autormi, propagujeme tvorbu slovenských spisovateľov širokej verejnosti vranovského regiónu.

viac o projekte


Čítanie Marcela Duchampa

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.12.2018

Cieľom prednášky bude pokus kontextualizovať readymade do ostatnej tvorby M. Duchampa a jeho uvažovania o obraze. Readymade nebudeme chápať skrz klasickú definíciu “objektov povýšených do statusu umenia z rozhodnutia umelca”, pretože takáto definícia je sama o sebe nepostačujúca a nehovorí nám nič o špecifickej povahe samotných objektov. Východiskom nášho uvažovania budú texty autora – poznámky publikované v troch zväzkoch The Box, The Green Box a The White Box.

viac o projekte


Dizajn v texte a kontexte

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.12.2018 - 31.05.2019

Vedecký článok O modernosti modernistického dizajnu, publikovaný v časopise Designum 1/2019, vychádza z výskumného projektu Dizajn v texte a kontexte. Zameriava sa na reformné modernizačné tendencie v kultúre bývania a umeleckopriemyselnej (dizajnérskej) produkcii od začiatku 20. storočia po medzivojnové obdobie v strednej a západnej Európe. V pôvodných textoch výtvarníkov a kritikov sleduje a interpretuje ideál „modernosti“ vo vzťahu ku koncepciám „ducha doby“ a "autonómnej tvorby".

viac o projekte


Vojenské historické piesne - výskum

Miesto a termín konania: Handlová, Slovenská republika / 23.11.2018

Záverečné sprievodné podujatie k projektu "Vojenské historické piesne - výskum": VOJNA A PIESEŇ. Prezentácia výsledkov výskumu formou slávnostného programu, bulletinu a výstavy.

viac o projekte


Propagácia a popularizácia výskumu života a diela Janka Silana

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 15.11.2018 - 27.11.2018

Popri primárnom zameraní projektu na literárnohistorický výskum budem pamätať na jeho popularizáciu, a to najmä formou prednášok pre univerzitných študentov slovakistiky (Ružomberok, Prešov, Nitra, Bratislava) a pre verejnosť v knižniciach.

viac o projekte


Vojenské historické piesne - výskum

Miesto a termín konania: Chrenovec-Brusno, Slovenská republika / 11.11.2018

Podujatie venované 100. výročiu konca vojny a vzniku Československa. Sprievodné podujatie k projektu "Vojenské historické piesne - výskum", realizované združením K-2000 a obcou Chrenovec-Brusno.

viac o projekte


Ars vivendi alebo Umenie života medzi Sókratom a Foucaultom

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 10.11.2018

Vladislav Suvák: Montaigne o umení života. Rozhlasová esej, rádio Devín, 10. 11. 2018.

viac o projekte


Popularizácia a propagácia projektu

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.11.2018 - 27.11.2018

Odborná i širšia kultúrna verejnosť bude oboznámená s prebiehajúcim výskumom života a diela Janka Silana prostredníctvom odborného článku.

viac o projekte


Ars vivendi alebo Umenie života medzi Sókratom a Foucaultom

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 09.10.2018

Lívia Flachbartová: Kynik Diogenés a Nietzscheho pomätenec. Rozhlasová esej, rádio Devín, 9. 10. 2018.

viac o projekte


V premenách času

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 04.10.2018

Slávnostné uvedenie publikácie Srňacie v premenách času, na ktorej sa podieľalo viac ako 8 autorov z rôznych vedných odborov. Ide o prvú publikáciu, ktorá sa komplexne venuje lokalite Srňacie, ktorá mala byť pôvodne živým skanzenom a svojim charakterom pripomínala Vlkolínec.

viac o projekte