Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Knižnica pre všetkých ľudí

Krátky opis
Zámerom projektu Knižnica pre všetkých ľudí, ktorý je podporený Fondom na podporu umenia, je zorganizovať podujatia: Deti hurá do čítania, Slovensko krajina plná tajomstiev, Démon chľast, Semienkareň v knižnici a Dado Nagy a jeho hostia. Séria podujatí Deti hurá do čítania je realizovaná formou besied a ilustračných tvorivých dielní s autormi a ilustrátormi kníh pre deti. Tentoraz sa uskutoční ilustračná tvorivá dielňa s výtvarníkom Petrom Uchnárom.
Fotogaléria
Názov podujatia
Deti hurá do čítania - Peter Uchnár

Miesto konania / kraj
Zvolen / Zvolen

Termín konania
09.06.2021

Popis projektu
Názov prímateľa
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

Celkový rozpočet:
2 160,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €