Registračný systém FPU

Vitajte na stránke Registračného systému FPU!

Aplikácia Registračný systém FPU poskytuje:

 • registráciu nových žiadateľov o podporu z FPU
 • vytváranie, registráciu a spravovanie žiadostí o podporu z FPU
 • tvorbu vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania k ukončeným podporeným projektom
 • informácie pre verejnosť o podporených a nepodporených projektoch v časti Zoznam projektov
 • [NOVÉ] evidenciu profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre

Pokyny pre používateľov:

Prosba FPU k tlači dokumentov: Prosíme, ak Vám to technické možnosti umožňujú, všetky dokumenty pre FPU tlačte obojstranne.

Upozornenie:

 1. Upozorňujeme používateľov, aby pri využívaní tejto aplikácie:
 • registrovali žiadosti iba pod jedným kontom žiadateľa a neregistrovali pre jedného žiadateľa viacero kont
 • používali na navigáciu medzi obrazovkami aplikácie výlučne iba tlačidlá a linky, ktoré poskytuje aplikácia a nepoužívali na tento účel tlačidlá webového prehliadača Späť o jednu stránku a Dopredu o jednu stránku
 • neotvárali aplikáciu vo viacerých kartách webového prehliadača súčasne
 1. Potvrdenia z Daňového úradu, zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, konkurzného súdu a Inšpektorátu práce žiadatelia budú predkladať iba v prípade schválenia podpory pre projekt a to na vyžiadanie kanceláriou FPU.

 2. Povinné potvrdenia k žiadosti predkladajú iba žiadatelia, ktorí ich ešte v tomto kalendárnom roku nepredložili.

Poznámka: V texte pokynov používame slová systém a aplikácia ako synonymá.

Informácie od správcu aplikácie

Informácia o zmenách v systéme

18.03.2024 09:00

 • výzvu č. 8/2024 sprístupníme 18.03.2024 o 09:00

19.02.2024 15:00

 • sprístupnili sme výzvu č. 7/2024

08.01.2024 14:20

 • sprístupnili sme výzvu č. 6/2024

04.12.2023 10:00

 • sprístupnili sme výzvu č. 5/2024

13.11.2023 16:30

 • sprístupnili sme výzvu č. 4/2024

02.10.2023 14:40

 • sprístupnili sme výzvu č. 3/2024
 • sprístupnili sme mimoriadnu výzvu Umenie pre školy (v systéme je označená ako výzva č. 101/2023)

25.09.2023 15:20

 • sprístupnili sme výzvu č. 2/2024

18.09.2023 14:15

 • sprístupnili sme výzvu č. 1/2024 ... tým začal 9. rok poskytovania finančnej podpory Fondom na podporu umenia

14.08.2023 10:00

 • sprístupnili sme výzvu č. 9/2023

30.01.2023 14:00

 • sprístupnili sme výzvu č. 8/2023

09.01.2023 12:55

 • sprístupnili sme výzvu č. 7/2023

16.11.2022 14:00

 • sprístupnili sme výzvu č. 6/2023

31.10.2022 12:25

 • sprístupnili sme výzvu č. 5/2023

17.10.2022 12:30

 • sprístupnili sme výzvu č. 4/2023

03.10.2022 13:55

 • sprístupnili sme výzvu č. 3/2023

26.09.2022 11:15

 • sprístupnili sme výzvu č. 2/2023

12.09.2022 15:00

 • sprístupnili sme výzvu č. 1/2023 ... tým začal 8. rok poskytovania finančnej podpory Fondom na podporu umenia :)

15.08.2022 13:00

 • sprístupnili sme výzvu č. 9/2022

21.02.2022 15:45

 • sprístupnili sme výzvu č. 8/2022

07.02.2022 13:25

 • sprístupnili sme výzvu č. 7/2022

17.01.2022 14:25

 • sprístupnili sme výzvu č. 6/2022

29.11.2021 13:10

 • sprístupnili sme výzvu č. 5/2022

08.11.2021 13:00

 • sprístupnili sme výzvu č. 4/2022

25.10.2021 16:00

 • sprístupnili sme výzvu č. 3/2022

12.10.2021 16:55

 • sprístupnili sme výzvu č. 2/2022

27.09.2021 14:00

 • sprístupnili sme výzvu č. 1/2022

16.08.2021 14:00

 • sprístupnili sme výzvu č. 9/2021

15.03.2021 17:30

 • sprístupnili sme výzvu č. 8/2021

23.02.2021 11:05

 • sprístupnili sme výzvu č. 7/2021

17.02.2021 16:40

 • vo výzve č. 6/2021 sme sprístupnili podprogramy 1.2.5, 1.4.7 a 4.6 - štipendium medzinárodnej mobility

02.02.2021 13:45

 • sprístupnili sme výzvu č. 6/2021

19.01.2021 09:30

 • sprístupnili sme výzvu č. 5/2021

11.01.2021 17:20

 • sprístupnili sme výzvu č. 4/2021

15.12.2020 09:25

 • sprístupnili sme výzvu č. 3/2021

02.12.2020 17:15

 • sprístupnili sme výzvu č. 2/2021

20.11.2020 18:35

 • sprístupnili sme podávanie žiadostí o evidenciu profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre

16.11.2020 11:05

 • sprístupnili sme výzvu č. 1/2021

03.11.2020 10:00

 • výzva č. 1/2021 ešte nie je dostupná - pracujeme na tom

05.10.2020 10:10

 • závierka 2. mimoriadnej výzvy 2020 (v systéme označenej ako výzva č. 106/2020) bola predĺžená do 08.10.2020 15:00

18.09.2020 17:45

 • sprístupnili sme 2. mimoriadnu výzvu 2020 (v systéme je označená ako výzva č. 106/2020)

17.04.2020 14:00

 • sprístupnili sme výzvu č. 10/2020
 • sprístupnili sme 1. mimoriadnu výzvu 2020 (v systéme je označená ako výzva č. 105/2020)

16.03.2020 14:50

 • sprístupnili sme výzvu č. 9/2020

24.02.2020 11:30

 • sprístupnili sme výzvu č. 8/2020

03.02.2020 13:20

 • sprístupnili sme výzvu č. 7/2020

16.12.2019 10:30

 • sprístupnili sme výzvu č. 6/2020

11.11.2019 11:30

 • sprístupnili sme výzvu č. 4/2020
 • sprístupnili sme výzvu č. 5/2020

28.10.2019 13:45

 • sprístupnili sme výzvu č. 3/2020

23.09.2019 11:00

 • sprístupnili sme výzvu č. 2/2020

12.09.2019 16:20

 • sprístupnili sme výzvu č. 10/2019
 • sprístupnili sme výzvu č. 1/2020

26.02.2019 10:20

 • sprístupnili sme mimoriadnu výzvu č. 1/2019 - v systéme je uvádzaná ako výzva 75/2019

25.02.2019 11:30

 • sprístupnili sme výzvu č. 8/2019
 • sprístupnili sme výzvu č. 9/2019

11.02.2019 09:30

 • sprístupnili sme výzvu č. 7/2019

14.01.2019 11:40

 • sprístupnili sme výzvu č. 6/2019

17.12.2018 15:00

 • sprístupnili sme výzvu č. 5/2019

17.12.2018 10:00

 • predĺžili sme termín na predkladanie žiadostí v programe 6.1.1 výzvy č. 4/2019 do 14.1.2019 15:00 (technicky je program po zmene zaradený vo výzve č. 45/2019)

12.11.2018 13:45

 • sprístupnili sme výzvu č. 4/2019

29.10.2018 16:15

 • sprístupnili sme výzvu č. 3/2019

27.09.2018 14:15

 • sprístupnili sme výzvu č. 2/2019

25.09.2018 09:15

 • sprístupnili sme mimoriadnu výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu v programe 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba

17.09.2018 16:00

 • sprístupnili sme výzvu č. 1/2019

15.03.2018 08:00

 • sprístupnili sme výzvu č. 10/2018

28.02.2018 14:45

 • sprístupnili sme výzvu č. 9/2018

15.02.2018 09:45

 • sprístupnili sme výzvu č. 8/2018

12.02.2018 11:15

 • sprístupnili sme mimoriadnu výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu v podprograme 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov

30.01.2018 15:15

 • sprístupnili sme výzvu č. 7/2018

15.01.2018 11:25

 • sprístupnili sme výzvu č. 6/2018

01.12.2017 16:40

 • sprístupnili sme výzvu č. 5/2018

16.11.2017 08:25

 • sprístupnili sme výzvu č. 4/2018

10.11.2017 13:00

 • sprístupnili sme mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí o podporu formou štipendia pre oprávnených žiadateľov výlučne na realizáciu prekladov zo slovenského jazyka do francúzskeho jazyka

03.11.2017 14:00

 • sprístupnili sme výzvu č. 3/2018

03.10.2017 15:45

 • sprístupnili sme výzvu č. 2/2018

22.09.2017 14:15

 • sprístupnili sme výzvu č. 1/2018

15.03.2017 09:25

 • sprístupnili sme výzvu č. 7/2017

15.02.2017 10:15

 • sprístupnili sme výzvu č. 6/2017

15.02.2017 14:25

 • sprístupnili sme výzvu č. 5/2017

14.01.2017 09:30

 • Sprístupnili sme tvorbu vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania. Tvorba vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania je dostupná po prihlásení do registračného systému v časti Zoznam žiadostí pri zázname príslušnej zmluvy pod modrým tlačidlom Možnosti pod voľbou Vytvoriť finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie.

14.12.2016 11:00

Upozornenie pre žiadateľov vo výzve č. 4/2017: V zmysle výzvy č. 4/2017 je termín na zaregistrovanie žiadostí v registračnom systéme FPU 15.12.2017 15:00. Po tomto termíne nebude možné žiadosti zaregistrovať.

16.11.2016 16:45

 • sprístupnili sme programy 5.1.2, 5.2.1 a 5.3.1 výzvy 4/2017

16.11.2016 14:45

 • sprístupnili sme výzvu č. 4/2017 - okrem programov 5.1.2, 5.2.1 a 5.3.1 - o ich sprístupnení budeme informovať na tomto mieste

03.10.2016 09:00

 • sprístupnili sme výzvu č. 3/2017

23.10.2016 17:30

 • obnovili sme možnosť podávať žiadosti v programe 2.2.1

22.10.2016 10:25

 • z technický príčin sme dočasne zamedzili podávanie žiadostí v programe 2.2.1

21.10.2016 19:15

 • sprístupnili sme programy 2.1 a 2.2.1
 • sprístupnili sme funkciu na zmenu právnej formy rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec alebo VÚC

21.10.2016 10:00

Informácia pre žiadateľov, ktorí sa zaregistrovali pre výzvy roku 2016 s právnou formou rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec alebo VÚC. Od výziev pre rok 2017 je táto právna forma rozdelená na 2 nové: 1) rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec a 2) rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC. Pôvodne zaregistrovaní žiadatelia s uvedenou právnou majú dočasne nedostupné programy výzvy 1/2017 a 2/2017. V priebehu dňa bude sprístupnená funkcia aplikácie, ktorá umožní žiadateľom určiť, či sú zriadení obcou alebo VÚC a následne sa im programy sprístupnia. O sprístupnení budeme informovať na tomto mieste.

20.10.2016 18:15

 • sprístupnili sme výzvu č. 1/2017 - okrem programov 2.1 a 2.2.1 - tie sprístupníme zajtra
 • sprístupnili sme výzvu č. 2/2017


Prihlásenie

Informácia o cookies

Na stránke Registračný systém FPU používame iba cookies, ktoré sú nevyhnutné* pre správne fungovanie aplikácie.

Prihlásením do aplikácie súhlasíte s používaním uvedených cookies.

'* autentifikačné a bezpečnostné cookies

Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.

Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk

[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]