Zmena hesla

Vyplňte e-mailovú adresu, s ktorou ste sa zaregistrovali do Registračného systému FPU a stlačte tlačidlo Odoslať.

Na uvedenú e-mailovú adresu Vám odošleme e-mail so špeciálnym internetový odkazom (linkom). Kliknite na link a ďalej pokračujte podľa pokynov, ktoré sa Vám zobrazia.

Dôležité: platnosť linku na zmenu hesla je 60 minút od odoslania tohto e-mailu, dovtedy musíte zmenu hesla dokončiť. Ak si heslo nezmeníte do tejto doby, musíte si o zmenu hesla požiadať znova a na dokončenie zmeny hesla využiť link z novo doručeného e-mailu.

Ak ešte nie ste zaregistrovaný, najprv sa, prosím, zaregistrujte.

Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.

Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk

[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]