Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.múzeá / galérie

Tvorivé dielne MG RS

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 06.07.2021 - 04.08.2021

Tvorivé leto v galérii /6 dielní/ 6. – 9. júla: lektorka Petra Filipiaková 3. – 4. augusta: lektorka Danka Páneková

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 02.07.2021 - 03.09.2021

V piatok 2. 7. 2021 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Jany Bednárovej s názvom Splynúť s divočinou.

viac o projekte


Uľjana Zmetáková RETROSPEKTÍVA ( venovaná otcovi)

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 01.07.2021 - 21.08.2021

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch a Nitriansky samosprávny kraj Vás pozývajú na prehliadku výstavy s názvom Uľjana Zmetáková RETROSPEKTÍVA (venovaná otcovi) dňa 1. júla 2021 o 17,00 h. Výstavu otvorí Helena Markusková.

viac o projekte


Dejiny Čadce a okolia - nová stála expozícia

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 30.06.2021 - 30.09.2021

Kysucké múzeum vyhlasuje dvojetapovú súťaž na novú expozíciu “Dejiny Čadce a okolitých obcí”, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Lehota na predloženie dokladov - referencií do 1. etapy je 13.07.2021 do 15:00.

viac o projekte


Rodina Klimkovičovov

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 25.06.2021 - 30.01.2022

Expozícia venovaná umeleckému dielu rodiny Klimkovičovcov prehodnocuje doposiaľ získané poznatky z archívnych prameňov a umenovednej spisby.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 25.06.2021 - 17.09.2021

V piatok 25. 6. 2021 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Pauly Malinowskej a Evy Takácsovej s názvom Garden Dialogues.

viac o projekte


Odkazy súčasného umenia

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 22.06.2021

Textilné laboratórium/workshop v rámci projektu ODKAZY SÚČASNÉHO UMENIA

viac o projekte


Výstavy Mestskej galérie v Rimavskej Sobote, 2021

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 19.06.2021 - 14.07.2021

Erika Miklóšová Modulovať. Mať zmyslové zážitky a čítať prírodu kurátorka výstavy: Gabriela Garlatyová grafický dizajn pozvánok: Nicol Hochholczerová

viac o projekte


Odkazy súčasného umenia

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 15.06.2021 - 15.07.2021

Záverečná výstava k edukačno-prezentačného projektu ODKAZY SÚČASNÉHO UMENIA v Nitrianskej galérii

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 11.06.2021 - 25.06.2021

V piatok 11. 6. 2021 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Viktora Kováča s názvom Entropia. Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený naraz len dvom osobám s nasadeným rúškom po aplikácii dezinfekčného prostriedku na ruky.

viac o projekte


Metodický deň 3 vo VSG

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 07.06.2021 - 14.06.2021

Východoslovenská galéria v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom vás aj tento rok pozývajú na tretí ročník série prednášok a workshopov s odborníkmi v galerijnej a múzejnej pedagogike.

viac o projekte


Cesta nerastov

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 04.06.2021

Deň detí v Baníckom múzeu v Rožňave Termín: 4. 6. 2021 od 9:00 do 17:00 Program: - prezentácia jednotlivých druhov banskej dopravy, s možnosťou niektorých aj obsluhovať - vyskúšanie najnovšieho interaktívneho prvku v areáli múzea – jazda banským vláčikom do štôlne Alexander - interaktívne hry - komentované prehliadky Aktivity sú určené najmenším návštevníkom múzea, hlavne deťom z MŠ a 1. stupňa ZŠ. Záujem zúčastniť sa na podujatí je potrebné nahlásiť vopred, počet účastníkov je limitova

viac o projekte


Divadelná Rožňava - múzejno-pedagogické bádanie, workshop a prezentácia

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 22.04.2021

Banícke múzeum v Rožňave, pripravilo pre záujemcov živú besedu s umelcami, ktorá sa uskutoční v online priestore 22. 4. 2021 o 18:00 hod.. Na besede sa porozprávame s Ádámom Badinom – umeleckým vedúcim Divadla Rozprávok – Meseszínház, Attilom Bocsárszkym – vedúcim hereckého súboru Divadla Thália Színház v Košiciach a Tiborom Fabóom – laureátom umeleckej ceny Jászai, hercom Jókaiho Divadla v Komárne. Pre spojenie na živé vysielanie kliknite sem: https://youtu.be/SVvYhVbxBCE

viac o projekte


Divadelná Rožňava - múzejno-pedagogické bádanie, workshop a prezentácia

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 20.04.2021 - 30.04.2021

Banícke múzeum v Rožňave pripravilo pre záujemcov divadelný a bábkový workshop počas pracovných dní od 20. 4. 2021 do 30. 4. 2021 v čase 9:00-12:00 a 13:00-15.30. Workshopy sú určené hlavne pre žiakov ZŠ I. stupňa. Účastníci aktivít sa oboznámia s aktuálnou výstavou Divadelná Rožňava – Rozsnyói színházi élet a vyrobia si svoju vlastnú bábku. Pre ZŠ je pripravená dvojitá forma vzdelávania; t.j. workshopy budú za priaznivých okolností realizované v priestoroch Galérie BM alebo priamo na školác

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 16.04.2021 - 04.06.2021

Ak nám to situácia dovolí, v piatok 16. 4. 2021 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Kataríny Janečkovej Walshe a Maloneho s názvom Eyes (Half-Way) Open. Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený naraz len dvom osobám s nasadeným rúškom po aplikácii dezinfekčného prostriedku na ruky.

viac o projekte


Akvizícia zbierkových predmetov – kolekcie 13 starých a mimoriadne vzácnych tlačí

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.03.2021 - 07.05.2021

Výstava "Marec - mesiac knihy" v Západoslovenskom múzeu v Trnave.

viac o projekte


Juraj Poliak - Pavilón cédrov (pracovný názov)

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 29.01.2021 - 07.03.2021

Prezentácia diel výtvarníka, scénografa a performera Juraja Poliaka, ktoré nemajú svoj pôvod v čisto výtvarnom umení – sú ňou oblasti, kde výtvarná tvorba úzko kooperuje s umeniami postavenými na performancii a plynutí času – najmä divadlom, kde výtvarné umenie nachádza svoje uplatnenie v realizáciách scén. Cieľom je priniesť iný pohľad na intermédiá – presah medzi jednotlivými médiami nemusí fungovať len v rámci vizuálneho umenia.

viac o projekte


Reinštalácia expozície Z dejín hasičstva na Slovensku

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 18.12.2020 - 31.01.2021

Cieľom projektu bolo zatraktívniť expozíciu Z dejín hasičstva na Slovensku, ktorá patrí medzi nosné expozície Krajského múzea v Prešove. Prvá stála expozícia venovaná dejinám hasičstva bola zriadená v Múzeu Slovenskej republiky rád v Prešove, dnes Krajské múzeum a sprístupnená 12. októbra 1978. Vďaka Fondu na podporu umenia v závere roka 2020 bola panelová časť expozície reinštalovaná, rozšírená o nové tematické celky a fotodokumentačný materiál.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2020

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 26.11.2020 - 13.12.2020

Vo štvrtok 26. 11. 2020 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Margaréty Petržalovej s názvom Ži so mnou. Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený naraz len dvom osobám s nasadeným rúškom po aplikácii dezinfekčného prostriedku na ruky.

viac o projekte


Realizácia expozície - klenotnice v Zemplínskom múzeu

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 13.11.2020 - 15.11.2020

Zemplínske múzeum v Michalovciach, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, rok po svojom slávnostnom otvorení sprístupní návštevníkom ďalšiu novú expozíciu. Je ňou Klenotnica, stála expozícia venovaná vzácnym pokladom minulosti.

viac o projekte


Divadelná Rožňava - múzejno-pedagogické bádanie, workshop a prezentácia

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 05.11.2020 - 31.01.2021

Výstava je súčasťou voľného pokračovania múzejno-pedagogického cyklu Živé múzeum. Na výstave záujemcovia uvidia obdivuhodné scény, bábky, kostýmy, scénografické prvky a návrhy od spolupracujúcich divadiel, ako Mestské divadlo Actores Rožňava, Divadlo rozprávok - Meseszínház, Divadlo Theátrum, Bábkové divadlo v Košiciach a Divadlo Thália Színház. Výstava je doplnená o zbierky Baníckeho múzea v Rožňave a predstaví aj výsledky múzejno-pedagogického bádania formou fotografickej prezentácie.

viac o projekte


Divadelná Rožňava - múzejno-pedagogické bádanie, workshop a prezentácia

Miesto a termín konania: Rovňany, Slovenská republika / 05.11.2020 - 30.04.2021

Dovoľujeme si vás informovať, že výstava Divadelná Rožňava–Rozsnyói színházi élet je predĺžená do 30. apríla 2021. Výstava je súčasťou voľného pokračovania múz.-ped. cyklu Živé múzeum. Záujemcovia uvidia scény, bábky, scénografické prvky a návrhy od divadiel, ako Mestské divadlo Actores RV, Divadlo rozprávok - Meseszínház, Divadlo Theátrum, Bábkové divadlo KE a Divadlo Thália Színház. Výstava je doplnená o zbierky BM v RV a predstaví aj výsledky múz.-ped. bádania študentov Gymnázia P.J. Š. v RV.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2020

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 23.10.2020 - 13.11.2020

V piatok 23. 10. 2020 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Martiny Rötlingovej s názvom Goddess Reinvented. Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený len osobám s nasadeným rúškom.

viac o projekte


Jesenné tvorivé dielne 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 15.10.2020 - 30.11.2020

Príprava adekvátnych tvorivých výtvarných a vzdelávacích programov v spolupráci so študentmi Pedagogickej fakulty Katedry pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity pre deti a Evanjelický Diakonický Domov Dôchodcov, denný stacionár, Kalinčiakova 45, Trnava online.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2020

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 02.10.2020 - 16.10.2020

V piatok 2. 10. 2020 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Ové Pictures s názvom Storification. Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený len osobám s nasadeným rúškom.

viac o projekte


Centrálny depozitár Vihorlatského múzea - optimalizácia klimatických podmienok priestorov, uloženia a bezpečnosti zbierok

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 01.10.2020 - 31.05.2021

Realizáciou projektu sa zvýši kontrola a zabezpečí optimalizácia vnútorných klimatických podmienok depozitára- inštaláciou meracích prístrojov, inštaláciou protislnečných okenných fólií s UV ochranou a umiestnením automatického odvlhčovača vzduchu. Obstaraným papierom s neutrálnym pH bude zabezpečené vhodné uloženie zbierkových predmetov v úložných systémoch depozitára.

viac o projekte


Akvizícia diela- Michal Kern, Stopy, 1981

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 29.09.2020

V rámci projektu Akvizície sa uskutočnila prednáška Erika Vilíma.

viac o projekte


ANTROPORARY

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 18.09.2020 - 15.11.2020

Medzinárodný výstavný projekt Antroporary reaguje na antropocentrické a antropologické tendencie, motívy a prvky v tvorbe súčasnej mladej generácie umelcov, umelkýň a umeleckých skupín v domácom a medzinárodnom prostredí.

viac o projekte


Odkazy súčasného umenia

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 08.09.2020 - 16.10.2020

Odborný galerijný program je zameraný na interpretáciu diel/ zbierkových predmetov Nitrianskej galérie s tvorivými reflexiami návštevníkov. Edukačno- prezentačný projekt, bude ukončený októbrovou záverečnou výstavou výtvarných prác účastníkov dielní spojenou s odovzdávaním cien najlepším tvorcom.

viac o projekte


Tvorivé dielne MG RS

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 02.09.2020 - 18.12.2020

Aj v tomto roku rozbiehame projekt Tvorivých dielní pre základné školy, dovoľte nám osloviť Vás s ponukou na spestrenie programu pre Vašich žiakov. Hlavným zámerom 14. ročníka tvorivých dielní Mestskej galérie, Rimavská Sobota je pokračovanie v úspešnom projekte edukačných aktivít na pôde galérie prostredníctvom aktívnej komunikácie so žiakmi.

viac o projekte


Drotári a drotárstvo

Miesto a termín konania: Nová Bystrica, Slovenská republika / 30.08.2020

Kysucké múzeum v Čadci vás pozýva dňa 30. augusta 2020 do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke na podujatie Drotári, drotári, v tom našom chotári. Svoje jedinečné umenie práce s drôtom vám predvedú majstri drotári, Róbert Hozák, Juraj Šerík a Miroslav Kalman. Sprievodným podujatím bude prednáška etnológa A. Kontrika, svätá omša, sadenie symbolických nezábudiek a kultúrny program "Odchod drotárov do sveta“ v podaní FS Staškovanka. Podujatie z verejných zdrojov podporil FPU.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2020

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.08.2020 - 25.09.2020

V piatok 28. 8. 2020 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Silvie Binda Heiserovej s názvom Modulor Discordant. Vstup bude povolený len osobám s nasadeným rúškom.

viac o projekte


Výstavy Mestskej galérie v Rimavskej Sobote, 2020

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 27.08.2020 - 02.10.2020

Kurátorka výstavy: Martina Vyskupová Vernisáž: vo štvrtok 27. augusta 2020 o 17.00 hod. Trvanie výstavy: od 28. augusta do 2. októbra 2020

viac o projekte


Elity Kysúc

Miesto a termín konania: Radoľa, Slovenská republika / 27.07.2020 - 31.01.2021

Kysucké múzeum v Čadci pozýva do Kaštieľa Radoľa na novú výstavu Elity Kysúc, prezentujúcu menej známe, no významné regionálne osobnosti zo sveta literatúry, umenia, pedagogiky, techniky, zdravotníctva ale i múzejníctva. Výstava, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, potrvá od 27.7.2020 do 31.1.2021.

viac o projekte


Medzinárodná prezentácia ovčiarstva v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke

Miesto a termín konania: Nová Bystrica, Slovenská republika / 26.07.2020

Kysucké múzeum v Čadci vás pozýva do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke na medzinárodnú prezentáciu ovčiarstva na podujatí Ovečka, ovečka, trojaký úžitok, ktoré sa uskutoční dňa 27. júla 2020.

viac o projekte


Sample Data / Richard Kitta, Martin Kudla

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 15.07.2020 - 15.11.2020

Multimediálna výstava v rámci cyklu Dvojice prezentuje tvorbu autorov od klasického obrazu po jeho rekontextualizáciu cez digitálnu technológiu v otvorenom dialógu o strate či potvrdení aury umeleckého diela. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Odkazy súčasného umenia

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.07.2020 - 18.10.2020

Odkazy súčasného umenia Súťaž Nitrianskej galérie k výstave Odkazy súčasného umenia (7.7. - 18. 10.2020), pre návštevníkov Nitrianskej galérie. kategória: deti kategória: mládež kategória: dospelí

viac o projekte


Tvorivé dielne MG RS 2020

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 11.07.2020 - 04.08.2020

Mestská galéria Rimavská Sobota srdečne pozýva detičky na Tvorivé leto v galérii v mesiacoch júl a august 2020.

viac o projekte


Výstavy Mestskej galérie v Rimavskej Sobote, 2020

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 09.07.2020 - 14.08.2020

Emittance je výstavný projekt maliarky Ľudmily Machovej (*1990), v ktorom sa prostredníctvom maľby, videí a experimentálnej zvukovej stopy zaoberá žiarením, vibráciami, svetelnými zdrojmi, pohlcovaním priestoru, sutinami/ruinami, vrstvením, pôsobením času, deštrukciou, rozpadom, prepájaním, transformáciami a obnovou.

viac o projekte


Odkazy súčasného umenia

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 07.07.2020 - 21.08.2020

Odborný galerijný program je zameraný na interpretáciu diel/ zbierkových predmetov Nitrianskej galérie s tvorivými reflexiami návštevníkov. Edukačno- prezentačný projekt, bude ukončený októbrovou záverečnou výstavou výtvarných prác účastníkov dielní spojenou s odovzdávaním cien najlepším tvorcom.

viac o projekte