Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.múzeá / galérie

ATELIER XIII - program na rok 2023

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 08.12.2023 - 31.12.2023

V piatok 8. 12. 2023 od 19:00 do 21:00 ťa radi privítame na otvorení výstavy diel Viki Kollerovej s názvom Kameň ó Lom.

viac o projekte


Otvorené truhlice

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 01.12.2023

Zámerom projektu Otvorené truhlice bolo vytvorenie nového výstavného priestoru na prezentáciu zbierok ľudového odevu z fondu nášho múzea. V troch nových vitrínach sú vystavené ľudové odevy z lokalít: Záriečie, Dolný Lieskov, Zliechov, Červený Kameň, Papradno a Udiča.

viac o projekte


Socha v meste IX.

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 29.11.2023 - 24.02.2024

Čo má spoločné údený syrový korbáčik a obraz Martina Benku? Obe rozprávajú o národnom mýte spletenom z mnohých prúdov našej histórie. Ak ich však spolu začneme rozpletať dokážeme z nich vytvoriť nový príbeh? Participatívna inštalácia Jara Vargu v stálej expozícii Turčianskej galérie nadväzuje na fenomén označovaný ako kontramonument.

viac o projekte


Pozoruhodné šváby- nepanikárte

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 23.11.2023

Workshop Modelovanie s hlinou s umelcom Radoslavom Lalíkom. Vyskúšajte si spolu s umelcom vytvoriť anatomicky verné plastiky švábov či iných zvierat.

viac o projekte


Medzinárodná konferencia o vysťahovalectve Za veľkú mláku

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 23.11.2023 - 31.12.2023

Cieľom medzinárodnej konferencie o vysťahovalectve z východného Slovenska do Severnej Ameriky je postihnúť rozhodujúce faktory tejto rozsiahlej vlny emigrácie na prelome 19. a 20. storočia. Realizáciou konferencie sa vytvorí priestor pre nadviazanie užších kontaktov medzi týmito komunitami, inštitúciami zahraničných Slovákov, múzeami a historikmi zaoberajúcimi sa fenoménom vysťahovalectva.

viac o projekte


Reštaurovanie závesného obrazu od Antona Raphaela Mengsa

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 21.11.2023

Jediný na Slovensku! Výsledky reštaurovania obrazu od Antona Raphaela Mengsa. Prednáška kunsthistorika a reštaurátora.

viac o projekte


Pozoruhodné šváby- nepanikárte

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 01.11.2023 - 30.11.2023

Jesenné víkendové aktivity pre deti súvisiace s výstavou Pozoruhodné šváby - nepanikárte

viac o projekte


Rozšírenie a modernizácia prírodovednej expozície

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 19.10.2023 - 31.12.2023

V rozšírenej a modernizovanej prírodovednej expozície sú realizované komentované prehliadky a objektové vyučovanie na rôzne prírodovedné a environmentálne témy v rámci stálej ponuky pre školy aj príležitostných prírodovedných výstav a environmentálnych dní.

viac o projekte


PERTU NO 15 – Bohdan Hostiňák – László Szotyory, katalóg k výstave

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 18.10.2023

Galéria umenia Ernesta Zmetáka Vás pozýva na komentovanú prehliadku výstavy PERTU No 15 Bohdan Hostiňák- László Szotyory, dňa 18. 10. 2023 o 17,00 h. Kurrátorka: Helena Markusková Projekt s názvom PERTU No 15 - Bohdan Hostiňák - László Szotyory, katalóg k výstave.

viac o projekte


Pozoruhodné šváby- nepanikárte

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 15.10.2023 - 17.12.2023

Cieľom kurzu je priblížiť prácu entomológa v múzeu.

viac o projekte


Archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely na lokalite Rimavská Sobota-Kurinec-Barát kút-I. etapa

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 10.10.2023

Archeológ múzea A. Botoš v prednáške s názvom „Stál na Kurinci v polohe Barát kút (Mníchova studňa) stredoveký kláštor ?“ predstaví výsledky archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely na lokalite Rimavská Sobota-Kurinec-Barát kút (Mníchova studňa). V sondách sa preukázalo osídlenie z doby laténskej, z doby rímskej, zo včasného stredoveku, ako aj z vrcholného a neskorého stredoveku.

viac o projekte


Pozoruhodné šváby- nepanikárte

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 10.10.2023

Cyklus prednášok so zaujímavými ľuďmi o zaujímavých prírodovedných témach - tentoraz na tému: Mať doma milión švábov je pohoda.

viac o projekte


Pozoruhodné šváby- nepanikárte

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 05.10.2023 - 07.12.2023

Nočné zážitkové prehliadky výstavy Tajuplný život švábov každý prvý štvrtok v mesiaci (5.10., 2.11., 7.12.) vždy o 19:00, 20:00 a 21:00.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2023

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 29.09.2023 - 10.11.2023

V piatok 29. 9. 2023 od 19:00 do 22:00 ťa radi privítame na otvorení výstavy diel Radima Straku s názvom 0001

viac o projekte


Galéria plná hudby 2023

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 26.09.2023 - 12.12.2023

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch Vás pozýva na cyklus komorných koncertov XVI. ročník GPH 2023. Vstupné: 3,- Eur Začiatok koncertov: 17,00 h. Miesto: Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

viac o projekte


Koža a kožušina - výstava a múzejno-pedagogické aktivity

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 25.09.2023

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje pre pedagógov a zástupcov kultúrno-vzdelávacích a sociálnych inštitúcií metodický deň. V Zážitkovom centre Sentinel /Šafárikova 43, 048 01 Rožňava/ si môžu záujemcovia vypočuť prednášky Prečo koža a kožušina? a Remeselník hor sa s kožou na trh!. Okrem prednášok absolvujú praktickú ukážku a zhotovia si kožený výrobok. Na záver sa môžu zúčastniť prehliadky výstavy Koža a kožušina - od úžitku k luxusu.

viac o projekte


Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta Považská Bystrica – centrum a okolie

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 23.09.2023

Slávnostné uvedenie do života novej publikácie Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici od autora Ing. arch. Mareka Turošíka, ArtD. s názvom Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta Považská Bystrica - centrum a podhradie. Publikácia je výstupom takmer rovnomenného projektu, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu a zriaďovateľ múzea Trenčiansky samosprávny kraj.

viac o projekte


Pozoruhodné šváby- nepanikárte

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 21.09.2023 - 07.01.2024

Výstava Pozoruhodné šváby – nepanikárte odprezentuje v Stredoslovenskom múzeu – Tihányiovskom kaštieli viac než 30 druhov a spomedzi nich - stovky živých, exotických švábov z rôznych kútov sveta.

viac o projekte


Z histórie mlynov a mlynárstva v Gemeri-Malohonte

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 20.09.2023 - 30.09.2023

Tlačová správa k vydaniu publikácie z histórie mlynov a mlynárstva v Gemeri-Malohonte informujúca o zrealizovaní projektu - vydaní publikácie. Tlačová správa bola zverejnená na sociálnych sieťach. Zaslaná bola tiež do printových a elektronických médií. Jej súčasťou bola fotografia aj logo FPÚ.

viac o projekte


PERTU NO 15 – Bohdan Hostiňák – László Szotyory, katalóg k výstave

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 14.09.2023 - 18.11.2023

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch Vás pozýva na vernisáž výstavy PERTU NO15 Bohdan Hostiňák - László Szotyory, dňa 14. septembra 2023 o 17,00 hodine do Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Výstavu otvorí Helena Markusková. Výstava potrvá do 18. novembra 2023.

viac o projekte


Šľachtické panstvo spod Vihorlatu

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 14.09.2023 - 30.11.2023

Výstavou Šľachtické panstvo spod Vihorlatu Zemplínske múzeum v Michalovciach chce predstaviť život a históriu na šľachtickom panstve spod Vihorlatu. Ide o panstvo ktoré sa nachádzalo v najvýchodnejšej časti Slovenska dnes na hraniciach Európskej únie a schengenského priestoru. Na tomto šľachtickom panstve dochádzalo k prelinu medzi východným byzantským a západným obradom. Boli tu vplyvy rozličných konfesionálnych a multietnických paradigiem.

viac o projekte


Klasicistický stolík z obdobia okolo roku 1790

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 14.09.2023 - 30.11.2023

Klasicistický stôl uhorskej proveniencie z obdobia okolo roku 1790 patrí do priestorov kaštieľa Sztárayovcov, nielen svojim jedinečným stvárnením a dokonale prevedeným umeleckým remeslom klasicistického slohu. Jeho minulosť a genéza pohybu komunikovaná so súčasným majiteľom predmetu ho určuje, ako historický predmet, ktorý bol počas 19. storočia a začiatku 20. storočia súčasťou itineráru Sztárayovcov. Táto akvizícia je súčasťou inštalácie výstavy s názvom: Šľachtické panstvo spod Vihorlatu.

viac o projekte


Rastlina mnohých podôb alebo tradično-netradičný pohľad na ľan (2. etapa, výstavná časť)

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 14.09.2023 - 03.12.2023

Podtatranské múzeum v Poprade a Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na výstavu "Ľan - rastlina mnohých podôb". Výstava je prístupná vo výstavných priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4 058 01 Poprad.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2023

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 18.08.2023 - 22.09.2023

V piatok 18. 8. 2023 od 19:00 do 22:00 ťa radi privítame na otvorení výstavy diel ilustrátoriek Romany Bejdovej, Helgy Pavelkovej, Klaudie Zorgovskej a Alžbety Božekovej s názvom Kedy to už skončí.

viac o projekte


Svet a dedina. Les Grands Mariages

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 13.08.2023

Obec Vyšné Ružbachy patrí k reprezentantom takzvanej goralskej kultúry. Svadobné obrady patria k mála dodnes dodržiavaným rodinno-obradovým zvykov na celom území Slovenska. Ukrývajú v sebe mágiu predkresťanských tradícií a zároveň predstavujú dogmy kresťanskej viery. Prečo sa na svadbách dodnes uchovávajú niektoré zvyky a aký je ich význam to sa návštevníci z radov laikov i odborníkov dozvedia na tomto podujatí na príklade svadby z Vyšných Ružbách.

viac o projekte


Koža a kožušina - výstava a múzejno-pedagogické aktivity

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 31.07.2023 - 22.09.2023

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, presťahovalo výstavu Koža a kožušina–od úžitku k luxusu do priestorov Domu tradičnej kultúry Gemera /Betliarska 8, 048 01,RV/. Výstava bola presťahovaná z dôvodu realizácie stavebných prác v Galérii BM v Rožňave. Cieľom výstavy je prezentovanie materiálu kože a kožušiny v kontexte viacerých odborov, histórie regiónu a etnológie, spôsobu remeselného spracovania materiálu a prostredníctvom ukážky rôznych druhov výrobkov

viac o projekte


Milan Mikula PREDOBRAZ - stopové prvky

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 21.07.2023

Uvedenie dvojjazyčnej publikácie k výstave s názvom Milan Mikula PREDOBRAZ - stopové prvky.

viac o projekte


Zbierka pohľadníc

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 18.07.2023

Tekovské múzeum v Leviciach pozýva na komentovanú prehliadku výstavy PREMENY HRADU. Stretneme sa 18. júla o 17.00 na nádvorí Levického hradu. Dozviete sa zaujímavosti zo zákulisia múzejnej praxe. Ako múzejníci nadobúdajú zbierky. Čo je akvizícia? Aké sú zákonitosti zbierkotvorby. Čo všetko vieme vyčítať z pohľadnice? A ako sa v priebehu rokov menil Levický hrad. Prednášajú historici múzea, Nikola Mihálová a Matúš Martinák. Vstup na prehliadku je zdarma.

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia 4

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 16.07.2023 - 27.08.2023

Aktivita realizovaná formou tvorivých dielní zameraná na propagáciu a udržanie tradičných ľudových remesiel remesiel.

viac o projekte


Koža a kožušina - výstava a múzejno-pedagogické aktivity

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 16.07.2023

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v rámci Rožňavského kultúrneho leta 2023 odprezentuje širokej verejnosti múzejno-pedagogickú aktivitu s názvom Remeselník, hor sa s kožou na trh!. Účastníci podujatia sa môžu tešiť na zbierkové predmety múzea a na interaktívne hry. Zoznámia sa s rôznymi druhmi kože a vyrobia si vlastnú koženú kľúčenku.

viac o projekte


Zbierka pohľadníc

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 08.07.2023 - 24.09.2023

Výstava s názvom PREMENY HRADU je výstupom z projektu akvizície Zbierky pohľadníc z roku 2023. Pätnásť pohľadníc v nadrozmernej veľkosti, umiestnených v areáli Levického hradu, poskytuje možnosť porovnať vzhľad pamiatky v minulosti a dnes. Výstava prezentuje akvizičnú činnosť Tekovského múzea v Leviciach. Od procesu nadobudnutia, následného odborného spravovania a vedeckého skúmania až po prezentáciu.

viac o projekte


Reštaurovanie zástavy „Előre Pálmay csoport“

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 20.06.2023

Tekovské múzeum v Leviciach organizuje prednášku s názvom PRED/PO. Uskutoční sa 20. júna o 17.00 v koncertnej sále múzea v Kapitánskej budove.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2023

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 02.06.2023 - 11.08.2023

V piatok 2. 6. 2023 od 19:00 do 22:00 ťa radi privítame na otvorení výstavy diel Erika Bindera s názvom EVERAFTERLIFEPARTY.

viac o projekte


Ateliér pod lipami

Miesto a termín konania: Oščadnica, Slovenská republika / 02.06.2023

Medzinárodný deň detí s galériou v Atelíéri pod lipami.

viac o projekte


Reštaurovanie tlačí 17.-19. storočia. 6. etapa

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.06.2023 - 30.06.2023

Prezentácia 2 odborne zreštaurovaných starých tlačí z knižnice Gemersko-malohontského múzea formou krátkodobej výstavy s názvom: Predmet mesiaca jún 2023 : Zreštaurované historické tlače. Vytvorenie tlačovej správy, plagátu a letáku k výstave. Miesto vystavenia: výstavné priestory Gemersko-malohontského múzea.

viac o projekte


Archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely na lokalite Rimavská Sobota-Kurinec-Barát kút-I. etapa

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.06.2023 - 31.12.2023

Gemersko-malohontské múzeum v termíne od 1. 6. do 16. 6. 2023 vykonalo archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely na lokalite Kurinec–Barát kút. Na lokalite bolo vykonané geofyzikálne meranie, ktoré indikovalo zaniknuté objekty. Počas archeologického výskumu bolo odkrytých 12 sond. Žiaľ v odkrytých sondách sa existencia zaniknutých objektov nepotvrdila. V sondách sa nám podarilo preukázať osídlenie z mladšej dobe železnej, z doby rímskej, z včasného a vrcholného stredoveku.

viac o projekte


Žofia Dubová, katalóg k výstave

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 30.05.2023 - 08.07.2023

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch Vás pozýva na vernisáž výstavy Žofia Dubová - Niekde medzi miestom a obrazom v utorok, 30. mája 2023 o 17:00 h. Kurátorka: Martina Bábinová. Výstava potrvá do 8. júla 2023.

viac o projekte


Žofia Dubová, katalóg k výstave

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 30.05.2023

K výstave s názvom Žofia Dubová - Niekde medzi miestom a obrazom vyšiel katalóg. Kúpiť si ho môžete u nás v galérii. Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Björnsonova 1, 940 56 Nové Zámky Názov katalógu: Žofia Dubová - Niekde medzi miestom a obrazom Cena - 10 € Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Žofia Dubová, katalóg k výstave

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 30.05.2023 - 08.07.2023

30. mája 2023 sme sprístupnili výstavu Žofia Dubová - Niekde medzi miestom a obrazom k projektu Žofia Dubová, katalóg k výstave.

viac o projekte


Koža a kožušina - výstava a múzejno-pedagogické aktivity

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 29.05.2023 - 02.06.2023

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje pre žiakov základných škôl Týždeň detí–týždeň plný vedomostí a zábavy. V Galérií Baníckeho múzea čaká na žiakov aj aktivita s názvom Remeselník, hor sa s kožou na trh! v rámci ktorej sa deti oboznámia s históriou spracovania kože, a rôznymi remeslami, ktoré súvisia so spracovaním tohto materiálu. Na niektorých hodinách sa zúčastní aj remeselník Martin Kováč, ktorý žiakom prakticky ukáže ako pracovať s kožou.

viac o projekte