Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.múzeá / galérie

Na spoločnej ceste II. - kolokvium a metodika pre komunikáciu a spoluprácu múzejných pracovníkov

Miesto a termín konania: Kremnica, Slovenská republika / 19.09.2022

Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách pri Zväze múzeí Slovenska vás srdečne pozýva na kolokvium Na spoločnej ceste II. na tému Komunikácia a spolupráca múzejných pracovníkov, ktoré sa uskutoční v Kremnici dňa 19. septembra 2022. Cieľom kolokvia je podnietiť diskusiu, ktorá by otvorila tému komunikácie a spolupráce rôznych odborov v múzejnom prostredí z pohľadu múzejnej pedagogiky či múzejného pedagóga.

viac o projekte


"Hráme sa, vzdelávame a tvoríme v múzeu"

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 18.09.2022 - 30.10.2022

Zemplínske múzeum v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Milites Castri pripravuje podujatie Stredovek v múzeu. V nedeľu, 18. septembra 2022 v čase od 14. do 18. hod. budú pri tejto príležitosti sprístupnené priestory múzejnej pivnice, do ktorých sa návštevníci počas bežných prehliadok nedostanú. „Múzejníci obohatili expozíciu o inštaláciu dobovej kuchyne, figuríny v historických kostýmoch zas prezentujú prípravu stredovekých pokrmov.

viac o projekte


Palárik

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 13.09.2022 - 14.09.2022

Kysucké múzeum organizuje v dňoch 13. a 14. septembra 2022 vedeckú konferenciu Palárik, ktorá sa uskutoční v sídelnej budove Kysuckého múzea na Moyzesovej ulici 50. Konferenciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 02.09.2022 - 30.09.2022

V piatok 2. 9. 2022 od 19:00 do 21:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Samuela Velebného s názvom Flashing Meadows, so živým vystúpením DJ-ky Teddyfromthebox.

viac o projekte


Marián Čižmárik : Cez Brány

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 02.09.2022 - 16.11.2022

Výstavný projekt Cez Brány predstavuje novú tvorbu maliara Mariána Čižmárika, inšpirovanú širokým spektrom vonkajších i vnútorných vzťahov človeka k skutočnosti, k vlastnému bytiu, histórii, tradícii, zanechaní stopy. Výstavu umocňujú i presahy jeho tvorivej činnosti vo vzťahu k hudbe, poézii a divadlu.

viac o projekte


X-ART / KONCERT V GALÉRII

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 24.08.2022

Multimediálny projekt z autorského programu troch umelcov Roba Kočana, Zbyňka Prokopa a Petra Machajdíka. Originálna syntéza zvukovej inštalácie, hudobnej kompozície, maľby a fotografie. Kurátor: Peter Machajdík. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vstupné: 6 €

viac o projekte


Skvalitnenie odbornej činnosti múzea – ochrana zbierkových predmetov prostredníctvom modernizácie fotografického pracoviska Gemersko-malohontského múzea

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 18.08.2022 - 30.09.2022

Tlačová správa informujúca o projekte. Medializácia projektu prostredníctvom tlačovej správy rozposlanej do médií a zverejnenej na vlastnej internetovej stránke, na vlastnom facebookovom a instagramovom profile múzea.

viac o projekte


Akvizícia diel Eugena Makovitsa (1896 – 1967)

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 18.08.2022 - 30.09.2022

Tlačová správa informujúca o získaní dvoch výtvarných diel Gemersko-malohontským múzeom. Tlačová správa bola zaslaná do printových aj elektronických médií.

viac o projekte


Reštaurovanie portrétu lekára Jánosa Tóth Pápaiho a portrétu jeho manželky z konca 18. storočia

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 18.08.2022 - 30.09.2022

Tlačová správa informujúca o realizácii projektu reštaurovanie dvoch výtvarných diel: portrétu lekára Jánosa Tóth Pápaiho a portrétu jeho manželky z konca 18. storočia. Tlačová správa bola rozposlaná do printových a elektronických médií.

viac o projekte


Reštaurovanie portrétu cisára Františka Jozefa I.

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 18.08.2022 - 30.09.2022

Tlačová správa informujúca o reštaurovaní veľkorozmernej olejomaľby. Tlačová správa bola rozposlaná do printových a elektronických médií. Tlačová správa okrem reštaurovania informuje aj o mimoriadne zaujímavom charaktere poškodení obrazu, ktoré sú zaujímavým svedectvom doby.

viac o projekte


Filmuška

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 15.08.2022 - 19.08.2022

Filmový tábor pre deti! 1 týždeň = 5 dní kreativity: Detský filmový a animačno-výtvarný tábor je zameraný na tvorbu animovaných filmov a realizáciu výtvarných techník spätých s filmovou tvorbou. Tábor je určený pre deti od 8 do 15 rokov. Tábor povedú skúsení lektori z odboru filmovej tvorby a fotografie: Mária Vašicová, Roman Husárik a Vladimíra Hradecká. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Juraj Meliš – Medzi ideou a realizáciou

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 10.08.2022

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Björnsonova 1, Vás pozýva na komentovanú pprehliadku výstavy s názvom Juraj Meliš - Medzi ideou a realizáciou. Termín: 10. 8. 2022 o 17.00 h. Kurátor: Helena Marrkusková

viac o projekte


X-ART / KONCERT V GALÉRII

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 27.07.2022

Tretí zo série multi–mediálnych a hudobných konfrontácií. Unikátny fingerdrumming producenta a tvorcu vlastnej hudby B.eye. Kurátor: Peter Machajdík. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vstupné: 6 €

viac o projekte


Farby prírody v Stredoslovenskom múzeu

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 21.07.2022

Výroba voskoviek z prírodných materiálov. Odhaľte tajomstvá rastlinných farieb, vlastnoručne si vyrobte voskovku a nakreslite si ňou obrázok.

viac o projekte


"Hráme sa, vzdelávame a tvoríme v múzeu"

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 14.07.2022 - 28.08.2022

Výstava keramiky z dielne Parikrupovcov, pri príležitosti životného jubilea majstra Jána Parikrupu.

viac o projekte


"Hráme sa, vzdelávame a tvoríme v múzeu"

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 14.07.2022

Cieľom bude v prvom rade rozvoj tvorivých zručností s hrnčiarom.

viac o projekte


Human Animal II. / Vlk sýty, ovca celá, prasa vysmiate

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 13.07.2022 - 06.11.2022

Medzinárodný projekt mapuje trojicu zvierat (vlk, ovca, prasa) spätých nielen s lokálnou agrárnou tradíciou, ale aj s pridruženými symbolickými, mytologickými a náboženskými významami v dielach 20-tich autorov z 5-tich krajín. Cyklus výstav Téma. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Reštaurovanie starých a vzácnych tlačí zo zbierok ZSM TT

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.07.2022 - 31.12.2022

Článok o zreštaurovaných knihách: Tri zreštaurované historické tlače zo zbierok múzea – projekt FPU

viac o projekte


Juraj Meliš – Medzi ideou a realizáciou

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 30.06.2022 - 27.08.2022

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch Vás pozýva na vernisáž výstavy JURAJ MELIŠ - Medzi ideou a realizáciou, dňa 30. júna 2022 o 17.00 hod. Výstavu otvorí Helena Markusková, kurátorka výstavy. Výstava potrvá do 27. augusta 2022. Otvorené: utorok - piatok 8.00 - 17.00 h., sobota 9.00 - 13.00 h.

viac o projekte


Akvizícia výrobkov manufaktúry na výrobu kameniny v Rožňave a šivetickej keramiky

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 27.06.2022 - 30.09.2022

Výstupom projektu s názvom Akvizícia výrobkov manufaktúry na výrobu kameniny v Rožňave a šivetickej keramiky bola tlačová správa uverejnená na webovom a facebookovom portály múzea, v printových a elektronických médiách, doplnená logom FPU a textom: Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Tvorba stálej expozičnej miestnosti na tému: „Architektonický vývoj, história a funkcie Thurzovho domu“

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 25.06.2022

Thurzov dom má novú stálu expozíciu, návštevníkov prevedie naprieč históriou. Nová stála expozícia s názvom Tranzithistory, umiestnená v unikátnych priestoroch Thurzovho domu, vizuálne príťažlivou formou prevedie návštevníka históriou v jej originálnej aj inovatívnej podobe. Obsahuje viac ako dvetisíc zbierkových predmetov, dobových dokumentov, interaktívnych hračiek a moderných vizuálnych prvkov.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 24.06.2022 - 26.08.2022

V piatok 24. 6. 2022 od 19:00 do 21:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Mateja Maturkaniča s názvom Hide and Speak.

viac o projekte


Farby prírody v Stredoslovenskom múzeu

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 23.06.2022 - 25.09.2022

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy Farby prírody spojenú s kultúrnym programom a kurátorským výkladom. Tešíme sa na stretnutie s Vami už tento štvrtok 23. júna 2022 o 16:00 hod v Tihányiovskom kaštieli.

viac o projekte


FOLTÝN – SCHILLER – 1920 – 1924 / (NE)FORMÁLNE PRÍBUZNOSTI

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 23.06.2022 - 09.10.2022

Výstava dvoch významných predstaviteľov Košickej moderny – českého maliara Františka Foltýna a maďarského maliara Gejzu Schillera je komornou expozíciou výberu diel z ich pôsobenia na východnom Slovensku v rokoch 1920 – 1924.

viac o projekte


X-ART / KONCERT V GALÉRII

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 22.06.2022

Druhý zo série multi–mediálnych a hudobných konfrontácií. Sólove vystúpenie mladej klaviristky Xénii Jarovej. Kurátor: Peter Machajdík. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vstupné: 6 €

viac o projekte


Ateliér.EM výstavy + sympózium 14SEM

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 04.06.2022 - 05.06.2022

Ateliér.EM a galéria ZáHRADA sa každoročne zapája do obľúbeného podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. Cieľom je predstaviť a vyzdvihnúť význam zelených plôch na Slovensku, v prípade galérie ZáHRADA prepojených s umením.

viac o projekte


Výtvarné a edukačné programy Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 01.06.2022

Tvorivé aktivity pri príležitosti Medzinárodného dňa detí

viac o projekte


Výtvarné a edukačné programy Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 19.05.2022 - 20.12.2022

Umelecké a interaktívne workshopy určené pre širokú verejnosť, pedagógov, študentov stredných a vysokých umeleckých škôl

viac o projekte


X-ART / KONCERT V GALÉRII

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 14.05.2022

Prvý z druhej série multi–mediálnych a hudobných konfrontácií. Koncert súčasnej akordeónovej hudby, v podaní interpretov: Alena Budziňáková (SK) & Grzegorz Palus (PL). Kurátor: Peter Machajdík. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vstupné: 6 €

viac o projekte


Výstava "Začepčený Spiš"

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 14.05.2022 - 30.09.2022

Podtatranské múzeum v Poprade pozýva návštevníkov na výstavu Začepčený Spiš, ktorá prezentuje tradíciu pokrývok hlavy vydatých žien na Spiši prostredníctvom čepcov z obcí bývalej Spišskej župy. Okrem tradičných čepcov zo Spiša sú súčasťou výstavy aj meštianske typy čepcov, šatky a dievčenské party. Vernisáž výstavy sa uskutoční v rámci Noci múzeí a galérií 14. mája 2022 v sobotu o 16:00 s bohatým kultúrnym programom a vystúpením folklórneho súboru Zespół Folklorystyczny „Hajduki“ z Łapsz Wyżny

viac o projekte


Edukačné programy k Stálej expozícii Lajosa Kassáka

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 01.05.2022 - 31.12.2022

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch Vás pozýva na vzdelávací program k stálej expozícií od mája do decembra 2022. Pre skupiny je potrebné sa vopred prihlásiť na tel. čísle: 0905 822 389, email: pedagog@gueznz.eu

viac o projekte


Edukačné programy k Stálej expozícii Lajosa Kassáka

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 01.05.2022 - 31.12.2022

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch Vás pozýva na vzdelávací program k stálej expozícii Lajosa Kassáka. Termín: máj - december 2022 Kontakt: pedagog@gueznz.eu Tel: 905 822 389 Pre skupiny je potrebné sa vopred prihlásiť.

viac o projekte


Ornament

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 29.04.2022 - 13.11.2022

Kysucké múzeum pozýva návštevníkov na novú výstavu Ornament, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Výstava, ktorá potrvá od 29. apríla do 13. novembra 2022 prezentuje pestrosť ornamentálnej výzdoby na Kysuciach s využitím zbierkového a dokumentačného fondu Kysuckého múzea.

viac o projekte


UČITELIA I DEJATELIA

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 27.04.2022

Prezentácia a beseda o tvorbe, ako aj kultúrnom pôsobení na Spiši. Spojené s komentovanou prehliadkou výstavy. Uvádza kurátorka výstavy Mgr. Kamila Paceková - GUS. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Pokračovanie v budovaní národopisnej expozície v Zemplínskom múzeu v Michalovciach.

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 25.04.2022 - 31.12.2022

Výsledkom realizácie projektu je finalizácia a sprístupnenie národopisnej expozície múzea, ktorá je určená všetkým návštevníkom múzea. Obdivovať ľudové tradície regiónu Zemplín môžu všetky vekové kategórie z radov laickej a odbornej verejnosti. Expozícia je stavaná na základe poznatkov odborných a externých pracovníkov.

viac o projekte


Reštaurovanie historických truhlíc

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 22.04.2022 - 31.12.2022

Vďaka Fondu na podporu umenia sa nám podarilo zrealizovať komplexnú rekonštrukciu siedmich historických maľovaných truhlíc z našej etnografickej zbierky. Tieto lady na uschovávanie odevu predstavujú jedinečný prejav ľudovej tvorivosti a v regióne Zemplína sa ich nedochovalo mnoho. Reštaurované truhlice budú prezentované vo výstavných priestoroch múzea, pri príležitosti slávnostného sprístupnenia etnografickej expozície.

viac o projekte


Revolucionári a emigranti (Kassákov okruh 1915 – 1926)

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 21.04.2022

Galéria umenia Ernesta Zmetáka Vás pozýva na komentovanú prehliadku výstavy s názvom Revolucionári a emigranti - Kassákov okruh Termín: 21. 4. 2022 o 17,00 h. Kurátor výstavy: Helena Markusková Miesto: Galéria umenia Ernesta Zmetáková v Nových Zámkoch, Björnsonova 1, 940 56 Nové Zámky

viac o projekte


"Hráme sa, vzdelávame a tvoríme v múzeu" - ryby, rybky, rybičky

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 15.04.2022 - 24.06.2022

Vďaka podpore Fondu na podporu umenia múzeum bude realizovať počas roka rôzne aktivity na zvýšenie kvality napĺňania cieľov múzejnej pedagogiky. Cieľom je názorne priblížiť návštevníkom múzea na základe princípov múzejnej pedagogiky odborné témy kde sa bude "miešať " hra, tvorivosť a vzdelávacie prvky tak, aby priniesli požadovaný výsledok. Cieľovou skupinou projektu sú deti a mládež na 1. a 2. stupni ZŠ.

viac o projekte


Teodor Jozef Mousson – reštaurovanie diel jedného z najvýznamnejších umelcov prvej polovice 20. stor. na Zemplíne

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 14.04.2022 - 31.12.2022

Tento rok si pripomíname 65. výročie založenia Zemplínskeho múzea v Michalovciach a 135. výročie narodenia „maliara zemplínskeho slnka a ľudu“ T. J. Moussona. Umelecké diela v zbierkach múzea boli reštaurované vďaka podpore Fondu na podporu umenia.

viac o projekte


Barokové podlahové hodiny z prvej polovice 18. storočia

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 11.04.2022 - 31.12.2022

Vďaka podpore Fondu na podporu umenia sme získali do zbierok Zemplínskeho múzea vzácne barokové podlahové skriňové hodiny pochádzajú z obdobia 1. polovice 18. storočia. Definuje ich klasické trojdielne usporiadanie – sokel, pilierový driek a nadstavec s hodinovým strojom - ten stojí na konzolových pätkách. Tieto barokové hodiny budú súčasťou výstavy Habsburgovci a Sztárayovci.

viac o projekte