Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.múzeá / galérie

Revolucionári a emigranti (Kassákov okruh 1915 – 1926)

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 21.04.2022

Galéria umenia Ernesta Zmetáka Vás pozýva na komentovanú prehliadku výstavy s názvom Revolucionári a emigranti - Kassákov okruh Termín: 21. 4. 2022 o 17,00 h. Kurátor výstavy: Helena Markusková Miesto: Galéria umenia Ernesta Zmetáková v Nových Zámkoch, Björnsonova 1, 940 56 Nové Zámky

viac o projekte


"Hráme sa, vzdelávame a tvoríme v múzeu" - ryby, rybky, rybičky

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 15.04.2022 - 24.06.2022

Vďaka podpore Fondu na podporu umenia múzeum bude realizovať počas roka rôzne aktivity na zvýšenie kvality napĺňania cieľov múzejnej pedagogiky. Cieľom je názorne priblížiť návštevníkom múzea na základe princípov múzejnej pedagogiky odborné témy kde sa bude "miešať " hra, tvorivosť a vzdelávacie prvky tak, aby priniesli požadovaný výsledok. Cieľovou skupinou projektu sú deti a mládež na 1. a 2. stupni ZŠ.

viac o projekte


Teodor Jozef Mousson – reštaurovanie diel jedného z najvýznamnejších umelcov prvej polovice 20. stor. na Zemplíne

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 14.04.2022 - 31.12.2022

Tento rok si pripomíname 65. výročie založenia Zemplínskeho múzea v Michalovciach a 135. výročie narodenia „maliara zemplínskeho slnka a ľudu“ T. J. Moussona. Umelecké diela v zbierkach múzea boli reštaurované vďaka podpore Fondu na podporu umenia.

viac o projekte


Barokové podlahové hodiny z prvej polovice 18. storočia

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 11.04.2022 - 31.12.2022

Vďaka podpore Fondu na podporu umenia sme získali do zbierok Zemplínskeho múzea vzácne barokové podlahové skriňové hodiny pochádzajú z obdobia 1. polovice 18. storočia. Definuje ich klasické trojdielne usporiadanie – sokel, pilierový driek a nadstavec s hodinovým strojom - ten stojí na konzolových pätkách. Tieto barokové hodiny budú súčasťou výstavy Habsburgovci a Sztárayovci.

viac o projekte


UČITELIA I DEJATELIA

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 06.04.2022 - 03.07.2022

Výstava reflektuje umeleckú činnosť 12-tich pedagógov a osobností kultúry, výtvarne pôsobiacich na Spiši, ktorí sa podieľali na výchove novej generácie výtvarníkov a na rozvoji regionálnej kultúry. Výber diel v ojedinelej tematickej konfrontácii prezentuje aktívne tvorivé obdobia umelcov. Cyklus výstav Téma. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


"Hráme sa, vzdelávame a tvoríme v múzeu"

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 04.04.2022 - 13.04.2022

Komentovaná výstava kraslíc spojená s tvorivými dielňami

viac o projekte


"Hráme sa, vzdelávame a tvoríme v múzeu"

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 03.04.2022 - 24.04.2022

Pozývame Vás na výstavu veľkonočných kraslíc - Krása veľkonočnej škrupinky spojená s tvorivými dielňami pre malých a veľkých.

viac o projekte


Výtvarné a edukačné programy Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 27.03.2022 - 11.12.2022

Kreatívne rodinné stretnutia s umením pre deti, ich rodičov i starých rodičov sú tematické a nadväzujú na aktuálne výstavy. Vlastným nápadom a detskej kreativite sa ponecháva voľný priestor, čím sa podporuje ich talent. Každé stretnutie je realizované prostredníctvom rôznych výtvarných aktivít, hier a netradičných výtvarných techník.

viac o projekte


Pavol Rusko : Vzťahy a väzby

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 25.03.2022 - 30.06.2022

V kontexte "misie RAC", približuje výstava aktuálnu tvorbu umelca, ktorého s Igorom Rumanským spájalo vzájomné priateľstvo, vzťah k Liptovu, láska k poézii.

viac o projekte


Revolucionári a emigranti - Kassákov okruh

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 24.03.2022 - 07.05.2022

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch Vás pozývajú na vernisáž výstavy REVOLUCIONÁRI A EMIGRANTI - Kassákov okruh dňa 24. marca 2022 o 17,00 hodine. Výstavu otvorí: Helena Markusková Výstava potrvá do 7. mája 2022 Otvorené utorok - piatok: 8,00 - 17,00 h. sobota: 9,00 - 13,00 h.

viac o projekte


Revolucionári a emigranti (Kassákov okruh 1915 – 1926)

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 24.03.2022 - 07.05.2022

Pozvánka na tvorivé dielne a lektorské výklady v rámci výstavy REVOLUCIONÁRI A EMIGRANTI - KASSÁKOV OKRUH

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 18.03.2022 - 22.04.2022

V piatok 18. 3. 2022 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Alexa Zelinu a Radovana Drangu s názvom DØØM.

viac o projekte


Akvizícia súboru pohľadníc Galanty

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 09.03.2022 - 30.04.2022

Sprievodné podujatie - výstava usporiadaná z nadobudnutej akvizície - veľkej zbierky pohľadníc vo Vlastivednom múzeu v Galante.

viac o projekte


Slovenské lesné železnice

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 01.03.2022 - 31.03.2023

Kysucké múzeum vydalo novú odbornú publikáciu Slovenské lesné železnice, ktorú pripravili historik múzea Mgr. Martin Turóci, PhD. a Ing. Dušan Lichner, CSc. Kniha približuje okrem osudov Kysucko-oravskej lesnej železnice aj históriu ďalších lesných železníc na Slovensku, ako boli Považská, Čiernohronská, Korytnická, Ľubochnianska, Žarnovická, Malacky-Rohožník či lesné železnice v oblasti Malých Karpát. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Palárik

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 01.03.2022 - 31.03.2023

Kysucké múzeum vydalo kolektívnu monografiu Palárik, ktorá prezentuje najnovšie výsledky výskumu odborníkov skúmajúcich život a dielo významného rakovského rodáka, katolíckeho kňaza a dramatika Jána Palárika. Publikácia, ktorú zostavil historik múzea Mgr. Tomáš Adamčík, PhD., obsahuje aj edíciu prameňov prezentujúcu výber zo zachovanej korešpondencie. Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Reštaurovanie starých a vzácnych tlačí zo zbierok ZSM TT

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.03.2022 - 31.03.2022

Výstava Zbierkový predmet mesiaca - Tri zreštaurované historické tlače zo zbierok múzea – projekt FPU

viac o projekte


Ruka na konci ramena II.

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 01.03.2022 - 15.05.2022

Výstava predstavuje české a slovenské projekty, ktoré vznikli vďaka dlhodobej spolupráci medzi umelcami a rôznymi skupinami našej spoločnosti. Vznikli, pretože sa z ruky, ktorá najskôr pomáhala realizovať umelcove predstavy, stala ruka, ktorá ponúka spoluprácu a pomoc. Ruka na konci ramena je natiahnutá ruka.

viac o projekte


Štefan Kubík: Sochy – Kresby

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 23.02.2022

Prezentácia tvorby autora Štefana Kubíka pochádzajúceho zo Spiša v rámci výstavy Štefan Kubík: Sochy - Kresby. Rodák zo Spišského Podhradia sa venoval kresbe, komornému a monumentálnemu sochárstvu. 25 diel autora sa nachádza v zbierkovom fonde galérie. Uvádza Mária Šabľová - GUS. Spojené s komentovanou prehliadkou výstavy. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Od konštrukcie k hyperrealizmu (v slovenskej ilustrácii 70. rokov)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.02.2022 - 21.04.2022

„Jasné, ten žltý šlabikár!“ Tak reagovali takmer všetci, ktorým sme povedali, že pripravujeme výstavu Ferdinanda Hložníka. Veď kto by sa naň nepamätal? Tzv. „husákove deti“ ho poznajú. Nečudo. Našli ho na lavici hneď v prvý deň, keď prišli do školy. Iné šlabikáre vtedy, v období tzv. reálneho socializmu, neboli.

viac o projekte


Revitalizácia vzácnej Zelenej siene s multimediálnym sprievodcom

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 03.02.2022 - 06.02.2022

Zelená sieň v Thurzovom dome sa dočkala ďalšej modernizácie. Vďaka zrealizovanému projektu, ktorý finančne podporil Fond na podporu umenia, je pre návštevníkov opäť o niečo atraktívnejšia. Verejnosti bude výnimočne sprístupnená 03.02.2022 o 17:00 hod., a to v rámci podujatia Nové príbehy Thurzovho domu.

viac o projekte


Nemecká grafika do roku 1900 zo zbierky Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej (katalóg zbierky)

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 03.02.2022 - 19.03.2022

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch Vám dovoľujú oznámiť otvorenie výstavy NEMECKÁ GRAFIKA DO ROKU 1900 zo zbierky Ernesta Zmetáka na Danice Zmetákovej vo štvrtok 3. februára 2022. Kurátor výstavy: Martin Šugár. Výstava potrvá do 19. marca 2022. Otvorené: utorok - piatok od 8.00 do 17.00 h. a v sobotu od 9.00 do 13.00 h.

viac o projekte


PGU kids 2022 (pracovný názov)

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.02.2022 - 31.12.2022

Vzdelávací program Považskej galérie umenia v Žiline v roku 2022.

viac o projekte


Výtvarné a edukačné programy Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 01.02.2022 - 20.12.2022

Celoročné tvorivé dielne pre deti a mládež Výtvarné a edukačné programy sprístupňujú zážitkovou formou aktuálne výstavy deťom, žiakom a študentom MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ.

viac o projekte


Zvýraznenie kvality umeleckého diela vhodným reprezentatívnym rámom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 31.01.2022 - 31.12.2022

Zemplínske múzeum v Michalovciach pri príležitosti otvorenia zrekonštruovanej Zimnej záhrady, otvára jednu z prvých vlastných výstav v tomto roku s názvom Sztárayovci a Habsburgovci.

viac o projekte


Reštaurovanie série kresieb Jána Mudrocha

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 28.01.2022 - 22.05.2022

Zreštaurované diela v r. 2021 zo zbierok Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici

viac o projekte


Reštaurovanie portrétu generála grófa Jozefa Quadányiho

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 28.01.2022 - 22.05.2022

Zreštaurované diela v r. 2021 zo zbierok Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 21.01.2022 - 11.03.2022

V piatok 21. 1. 2022 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Jakuba Rekena s názvom Ikonikon.

viac o projekte


Zborník Mestskej galérie v Rimavskej Sobote

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 21.01.2022 - 28.02.2022

Zborník textov a obrazovej dokumentácie výstavnej činnosti od roku 2017 v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote. Vydanie publikácie Zborník MG RS 2017 – 2021/2022 Vydavateľ: Mestská galéria Rimavská Sobota, 2021 ISBN 978-80-971240-2-1 Editorka: Gabriela Garlatyová

viac o projekte


Monografický katalóg, Štefan Balázs

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 21.01.2022 - 28.02.2022

Vydanie publikácie Štefan Balázs, 2011 – 2021. Mestská galéria Rimavská Sobota, 2021 ISBN 978-80-971240-3-8 Editorka: Gabriela Garlatyová Autorky textov: Gabriela Garlatyová, Eva Kapsová, Alena Vrbanová, Zuzana Labudová Grafický dizajn: Patrik Ševčík Recenzie: Mgr. Eva Pariláková, PhD., Mgr. Katarína Bičanová Preklady do angličtiny, English Translations: Katarína Bičanová Jazykové korektúry, Proofreading: Martin Ceber

viac o projekte


Odborné ošetrenie a reštaurovanie diel z expozície Podtatranského múzea v Poprade

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 03.01.2022 - 30.09.2022

Podtatranské múzeum v Poprade v rámci dotačného systému Fondu na podporu umenia v tomto roku realizovalo projekt na reštaurovanie zbierkových predmetov z fondu umenia. V podprograme 5. 4. Odborné ošetrenie zbierkových fondov reštaurovalo tri vizuálne diela: J. Hála - Tatranský pastier (1927) a dve od V. Forbergera – kresba Vysoké a Belianske Tatry od Popradu (1884), tiež Znak Uhorského Karpatského spolku (19. stor.).

viac o projekte


Ninera - reštaurovanie strunového hudobného nástroja s kontinuálnym slákom

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 01.01.2022 - 30.09.2022

Ninera - reštaurovanie strunového hudobného nástroja s kontinuálnym slákom - tlačová správa Podtatranské múzeum v Poprade v rámci dotačného systému Fondu na podporu umenia realizovalo projekt na reštaurovanie zbierkového predmetu z fondu etnografie. V podprograme 5. 4. Odborné ošetrenie zbierkových fondov získalo finančné prostriedky na reštaurovanie Ninery, vzácneho hudobného nástroja.

viac o projekte


AKVIZÍCIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV GALÉRIE UMELCOV SPIŠA NA R. 2021 / Autori: Marek Jarotta, Jana Hatalová, Adam Macko

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 01.01.2022 - 30.09.2022

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi získala v r. 2022 kúpou 22 diel a darom 4 diela, v celkovej hodnote 12 000 € vďaka podpore Fondu na podporu umenia a finančnej spoluúčasti zriaďovateľa - Košického samosprávneho kraja. Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Thurzov dom v premenách času

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 24.12.2021 - 26.12.2021

Stredoslovenské múzeum pripravilo pre priaznivcov histórie pod vianočný stromček nevšedný darček v podobe animovaného dokumentu o Thurzovom dome. Vychutnať si ho môžete z pohodlia svojej obývačky na FACEBOOKu počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov.

viac o projekte


Poklady Baníckeho múzea v Rožňave - publikácia

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 22.12.2021

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo publikáciu s názvom Zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave. Kniha prináša pohľad na akvizičnú činnosť múzea a predstavuje výber zaujímavých predmetov z jedenástich zbierkových fondov. Súčasťou projektu je aj vydanie audioknihy, ktorú tvoria prerozprávané texty a audiokomentáre k fotografiám. Vzhľadom na súčasné obmedzenia bude knižná publikácia a audiokniha verejnosti predstavená formou online prezentácie.

viac o projekte


Poklady Baníckeho múzea v Rožňave - publikácia

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 20.12.2021

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo publikáciu s názvom Zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave. Kniha prináša pohľad na akvizičnú činnosť múzea a predstavuje výber zaujímavých predmetov z jedenástich zbierkových fondov. Súčasťou projektu je aj vydanie audioknihy, ktorú tvoria prerozprávané texty a audiokomentáre k fotografiám. Vzhľadom na súčasné obmedzenia bude knižná publikácia a audiokniha verejnosti predstavená formou online prezentácie.

viac o projekte


Marián Čunderlík – Umelec v nepríhodnej dobe

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 16.12.2021 - 29.01.2022

Galéria umenia Ernesta Zmetáka sprístupní výstavu s názvom Marián Čunderlík - Umelec v nepríhodnej dobe dňa 16. 12. 2021. Forma realizácie projektu: sprístupnenie výstavy bez vernisáže online formou.

viac o projekte


Poklady Baníckeho múzea v Rožňave - publikácia

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 07.12.2021 - 31.12.2021

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja vydáva knižnú publikáciu a audioknihu s názvom Zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave. Kniha prináša pohľad na akvizičnú činnosť múzea a predstavuje jedenásť zbierkových fondov: Archeológia, História I a II, Numizmatika, Militária, Národopis, Výtvarné umenie, Baníctvo a hutníctvo, Geológia, Živá príroda a Speleológia. Každá kapitola prezentuje výber vzácnych a zaujímavých zbierkových predmetov uchovávaných v múzeu.

viac o projekte


Inovatívna expozícia P. O. Hviezdoslava

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 01.12.2021 - 31.12.2021

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa neustále snaží modernizovať a zlepšovať svoje služby. V roku 2021 si pre svojich návštevníkov pripravilo nového audio sprievodcu, ktorý pri návšteve literárnej expozície P. O .Hviezdoslava prinesie rozšírenie fotodokumentácie a rôzne zaujímavosti z básnikovho života. Aplikácia je dostupná na stiahnutie v mobilných obchodoch GooglePlay a Appstore.

viac o projekte


KRÍŽOM KRÁŽOM

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 01.12.2021 - 27.03.2022

Výstava Krížom Krážom je putovaním cez zbierku Galérie umelcov Spiša v hľadaní kríža ako znaku a symbolu. Výber diel sa vyznačuje širokým časovým rozpätím, od začiatku 20. storočia po súčasnosť, pričom prezentuje 27 autorov zo zbierky v dialógu so 4 zahraničnými umelcami (CZ, ES, PL, PT), ktorí ponúkajú nový pohľad na tému a rozširujú interpretačnú rovinu. Výstava je uvedená v rámci dramaturgického cyklu Zbierka v dialógu. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 12.11.2021 - 07.01.2022

V piatok 12. 11. 2021 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Rity Koszorús s názvom Hľadanie Mnemosyne.

viac o projekte