Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Reštaurovanie starých a vzácnych tlačí zo zbierok ZSM TT

Krátky opis
Článok prezentujúci zreštaurované staré tlače s finančnou podporou FPU a informujúci o udeľovaní výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá
Fotogaléria
Názov podujatia
Článok prezentujúci zreštaurované staré tlače s finančnou podporou FPU a informujúci o udeľovaní výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá

Miesto konania / kraj
Trnava / Trnava

Termín konania
01.11.2022 - 31.12.2023

Popis projektu

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrneho dedičstvo, tento rok vyhlásila 31. ročník výročných cien časopisu, ktoré sú udeľované za najpozoruhodnejšie diela v oblasti poznávania, ochrany a popularizácie kultúrneho dedičstva na Slovensku. Západoslovenské múzeum v Trnave nominovalo v kategórii reštaurovanie Reštaurovanie starých a vzácnych tlačí zo zbierok Západoslovenského múzea v Trnave. So zreštaurovanými knihami trnavské múzeum postúpilo do užšej nominácie medzi tri najlepšie projekty v danej kategórii. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 28. septembra 2022 v Skalici v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Teší nás postup „do finále“. Je to významné ocenenie našej práce a záchrany kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie.

Článok prezentujúci zreštaurované staré tlače s finančnou podporou FPU a informujúci o udeľovaní výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá:

ŠEVČÍK, Milan. Časopis Pamiatky a múzeá ocenil zreštaurované staré tlače z trnavského múzea. In: Novinky z radnice, roč. 33, 2022, č. 9, s. 8 – 9, ISSN 1339-8989.

Dostupné aj online:

https://www.trnava.sk/userfiles/file/nzr%20november%202022%20web.pdf

Názov prímateľa
Západoslovenské múzeum v Trnave

Celkový rozpočet:
2 610,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €