Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Výstava Človek verzus príroda

Krátky opis
Zámerom predloženého projektu je realizácia putovnej výstavy Človek verzus príroda ako výstup z vedeckovýskumnej činnosti odborných pracovníkov múzea. Návštevník sa oboznámi s antropocenózami nachádzajúcimi sa všade okolo nás a tvoriacimi neoddeliteľnú súčasť životného prostredia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Človek verzus príroda

Miesto konania / kraj
Topoľčany / Topoľčany

Termín konania
23.09.2022 - 02.12.2022

Popis projektu

Výstava prostredníctvom informačných bannerov a rôznorodých diorám navodzuje reálny obraz o antropogénnych prostrediach, ktoré vznikajú pod silným vplyvom človeka. Textový a fotodokumentačný materiál, geologické a zoologické exponáty, ako aj lisované herbárové položky stručne charakterizujú urbánne (mestské), industriálne (priemyselné), agrárne (poľnohospodárske) a rurálne (vidiecke) prostredia. Prezentácia zoznamuje so synantropiou vyjadrujúcou spolužitie rôznych druhov rastlín a živočíchov v blízkosti človeka i s domestikáciou niektorých zvierat. Prináša informácie aj o introdukovaných a inváznych druhoch flóry a fauny. Časť výstavy je tematicky zameraná na jednu z lokalít neaktívnych lomov v okrese Topoľčany, ako výstup vedeckovýskumnej činnosti realizovanej v rokoch 2016-2020. Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Tribečské múzeum v Topoľčanoch

Celkový rozpočet:
2 400,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €