Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Marián Čižmárik : Cez Brány

Krátky opis
Výstavný projekt Cez Brány predstavuje novú tvorbu maliara Mariána Čižmárika, inšpirovanú širokým spektrom vonkajších i vnútorných vzťahov človeka k skutočnosti, k vlastnému bytiu, histórii, tradícii, zanechaní stopy. Výstavu umocňujú i presahy jeho tvorivej činnosti vo vzťahu k hudbe, poézii a divadlu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Marián Čižmárik : Cez Brány

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
02.09.2022 - 16.11.2022

Popis projektu

Názov Cez Brány vychádza z leitmotívu tvorby M. Čižmárika – brány ako symbolu prestupovania rozličných dimenzií vo všetkých zmysloch tohoto slova, je v týchto súvislostiach vnímaný ako výraz najhlbšieho zmyslu života – v množstve individuálnych snažení každého jednotlivého človeka v množine ľudstva zanechať po sebe pozitívnu stopu, posunúť čo i len minimálne pokrok, prestúpiť cez brány svojho určenia, z ktorého narastá v priebehu histórie celá ľudská kultúra od samého prapočiatku až podnes.

Názov prímateľa
RUMANSKÝ ART CENTRE n.o.

Celkový rozpočet:
3 140,00 €

Výška podpory:
1 800,00 €