Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

12. Karpatské bienále grafiky detí a mládeže

Krátky opis
Karpatské bienále grafiky detí a mládeže (ďalej KB) je medzinárodnou súťažou a výstavou organizovanou každé dva roky. 12. ročník plánovaný v roku 2023 pripadol na Slovensko a hlavným organizátorom sa stáva Vihorlatské múzeum v Humennom. Podujatie sa orientuje na deti a mládež vo vekovom rozsahu 6 - 19 rokov s cieľom rozvíjať ich kreatívne myslenie a umelecké zručností v klasických grafických technikách.
Fotogaléria
Názov podujatia
12. Karpatské bienále grafiky detí a mládeže

Miesto konania / kraj
Humenné / Humenné

Termín konania
09.01.2023 - 31.12.2023

Popis projektu

Projekt Karpatské bienále grafiky detí a mládeže vznikol z iniciatívy Centra kulturalneho v Przemyśli a Vihorlatského osvetového strediska v Humennom s cieľom popularizácie a podpory grafiky ako druhu umenia medzi deťmi a mládežou v krajinách spojených Karpatami prostredníctvom medzinárodnej súťaže a výstavy a neskôr aj realizáciou viacdňových tvorivých dielní. Podujatia sa uskutočňujú s dvojročnou periodicitou za účasti partnerov z Ukrajiny, Poľska, Slovenska, Maďarska a Rumunska. Projekt približuje mladým ľuďom rôzne grafické prístupy a postupy, rozvíja ich zručnosti, obohacuje ich kreativitu a umožňuje im vzájomné spoznávanie v prospech medzinárodného kultúrneho dialógu. Dnes už tradičná súťaž má svoj pozitívny ohlas nielen medzi deťmi, pedagógmi a verejnosťou na Slovensku, ale rovnako aj v partnerských krajinách.

Názov prímateľa
Vihorlatské múzeum v Humennom

Celkový rozpočet:
2 640,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €