Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Príbehy zastaveného času 2

Krátky opis
Príbehy zastaveného času 2 predstavujú pre Krajské múzeum v Prešove nadväznosť na úspešný projekt podporený FPU v minulosti. Monografia predstavuje priestor pre vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť zamestnancov múzea, a zároveň približuje návštevníkom a záujemcom o našu históriu, dejiny zaujímavým a pútavým spôsobom. Všetko s ambíciou prehĺbiť všeobecné poznatky o vzácnych i menej známych zbierkových predmetoch múzea, ktoré sú nositeľmi histórie a prameňmi jej spoznávania.
Fotogaléria
Názov podujatia
Čaj o piatej u Rákociho

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
19.09.2022 - 31.03.2023

Popis projektu

Vydaná publikácia Príbehy zastaveného času 2  bola verejnosti predstavená na dvoch samostatných podujatiach. Prvé podujatie, ktoré sa uskutočnilo 29. decembra 2022 sa nieslo v duchu predstavenia verejnosti odborno-náučnú publikáciu *Príbehy zastaveného času 2* zameranú na prezentáciu vybraných zbierkových predmetov KMP. Druhé podujatie, v rámci Medzinárodného týždňa manželstva sa konalo cyklické podujatie 63. Čaj o piatej u Rákociho. Išlo o besedu s autormi príspevkov v tejto publikácii.

Názov prímateľa
Krajské múzeum v Prešove

Celkový rozpočet:
3 000,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €