Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Reštaurovanie portrétu cisára Františka Jozefa I.

Krátky opis
Tlačová správa informujúca o reštaurovaní veľkorozmernej olejomaľby. Tlačová správa bola rozposlaná do printových a elektronických médií. Tlačová správa okrem reštaurovania informuje aj o mimoriadne zaujímavom charaktere poškodení obrazu, ktoré sú zaujímavým svedectvom doby.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tlačová správa bola rozposlaná do printových a elektronických médií.

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
18.08.2022 - 30.09.2022

Popis projektu

Tlačová správa:  Reštaurovanie olejomaľby Františka Jozefa I. z roku 1896

Veľkorozmerný portrét Františka Jozefa I. zreštaurovaný

 

V rokoch 2021 až 2022 Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote realizovalo reštaurovanie veľkorozmerného (260 x 145 cm) závesného obrazu, ktorý zobrazuje celofigurálny portrét rakúsko-uhorského panovníka Františka Jozefa I. z roku 1896, od autora Lajosa Ábrányiho (1849 – 1901). Obraz bol pôvodne, spolu so svojím rovnako veľkým pandantom - portrétom cisárovnej Alžbety - umiestnený v hlavnej sále Župného domu v Rimavskej Sobote. Reštaurovanie portrétu cisárovnej Alžbety Bavorskej (známejšej ako Sisi) z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v roku 2019. Reprezentatívny portrét cisára Františka Jozefa sa do zbierkového fondu múzea dostal v období po vzniku Československej republiky (1918) už s rozsiahlymi poškodeniami, ktoré boli výsledkom pravdepodobne vedomej a cielenej deštrukcie možno zo strany česko-slovenských legionárov, ktorí takto demonštrovali svoj vzťah k rakúsko-uhorskej monarchii a jej panovníkovi. Nie je vylúčené, že mohlo ísť o reakciu na niektorý z pokusov Karola Habsburského o návrat na trón, keď v reakcii na druhý z nich z roku 1921 Československo mobilizovalo.

Obraz samotný, ale aj forma a kontext jeho poškodenia sú zaujímavým svedectvom o dobe a priestore. Zámerom reštaurovania, ktoré aj v prípade portrétu Františka Jozefa I. z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, bolo reštaurátorským zásahom zabrániť ďalšej degradácii diela, pričom snahou bolo zachovať jeho historickú hodnotu, ktorá spočíva, paradoxne, práve v poškodení diela. Dielo je zaujímavým svedectvom doby a príkladom „obrazoborectva“, ktoré ale má vždy svoje historické súvislosti, príčiny a pozadie. V tomto prípade išlo o zánik Rakúsko-uhorskej monarchie a vznik nového štátneho útvaru, Československej republiky. Reštaurovanie realizovala Mgr. Art. Andrea Ševčíková z Bratislavy.

V blízkej budúcnosti bude obraz prezentovaný prostredníctvom výstav a dlhodobo aj prostredníctvom pripravovanej novej stálej vlastivednej expozície.

 

Reštaurovanie olejomaľby panovníka Františka Jozefa I.  zo zbierok Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote bolo realizované vďaka tomu, že projekt reštaurovania z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Názov prímateľa
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Celkový rozpočet:
4 836,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €