Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.múzeá / galérie

ATELIER XIII - program na rok 2020

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 23.10.2020 - 13.11.2020

V piatok 23. 10. 2020 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Martiny Rötlingovej s názvom Goddess Reinvented. Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený len osobám s nasadeným rúškom.

viac o projekte


Jesenné tvorivé dielne 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 15.10.2020 - 30.11.2020

Príprava adekvátnych tvorivých výtvarných a vzdelávacích programov v spolupráci so študentmi Pedagogickej fakulty Katedry pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity pre deti a Evanjelický Diakonický Domov Dôchodcov, denný stacionár, Kalinčiakova 45, Trnava online.

viac o projekte


Odkazy súčasného umenia

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 13.10.2020 - 25.11.2020

Odborný galerijný program je zameraný na interpretáciu diel/ zbierkových predmetov Nitrianskej galérie s tvorivými reflexiami návštevníkov. Edukačno- prezentačný projekt bude ukončený októbrovou záverečnou výstavou výtvarných prác účastníkov dielní spojenou s odovzdávaním cien najlepším tvorcom.

viac o projekte


SaBuGaM19

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 10.10.2020

Katalóg pomocou slovensko-anglických textov a obrazovej dokumentácie približuje osem výstav a jednu tanečnú performanciu, ktoré boli vybrané na základe otvorenej výzvy Nitrianskej galérie. Projekty, ktoré sa uskutočnili v roku 2019, predstavili aktuálne tendencie v súčasnom vizuálnom a performatívnom umení začínajúcich i etablovaných umelkýň a umelcov zo Slovenska, Českej republiky a ďalších krajín.

viac o projekte


Výstavy Mestskej galérie v Rimavskej Sobote, 2020

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 09.10.2020 - 20.11.2020

Názov výstavy Pod rúškom svetla je slovnou i intelektuálnou hrou, ktorá vo svojej podstate vystihuje autora i jeho dielo. Pavol Rusko je človek so zmyslom pre humor, iróniu a sebairóniu.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2020

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 02.10.2020 - 16.10.2020

V piatok 2. 10. 2020 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Ové Pictures s názvom Storification. Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený len osobám s nasadeným rúškom.

viac o projekte


Reštaurovanie starých a vzácnych tlačí zo zbierok ZSM TT

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.10.2020 - 31.10.2020

Výstava "Dve zreštaurované historické tlače zo zbierok múzea - projekt FPU". V termíne 1. 10. 2020 - 31. 10. 2020 sa uskutoční krátkodobá výstava, na ktorej sú prezentované dve zreštaurované staré a vzácne knihy. V sprievodnom texte je uvedené, že knihy boli zreštaurované vďaka finančnému príspevku z FPU.

viac o projekte


Centrálny depozitár Vihorlatského múzea - optimalizácia klimatických podmienok priestorov, uloženia a bezpečnosti zbierok

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 01.10.2020 - 31.05.2021

Realizáciou projektu sa zvýši kontrola a zabezpečí optimalizácia vnútorných klimatických podmienok depozitára- inštaláciou meracích prístrojov, inštaláciou protislnečných okenných fólií s UV ochranou a umiestnením automatického odvlhčovača vzduchu. Obstaraným papierom s neutrálnym pH bude zabezpečené vhodné uloženie zbierkových predmetov v úložných systémoch depozitára.

viac o projekte


Akvizícia diela- Michal Kern, Stopy, 1981

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 29.09.2020

V rámci projektu Akvizície sa uskutočnila prednáška Erika Vilíma.

viac o projekte


Jaskyne UNESCO v Národnom parku Slovenský kras

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 24.09.2020 - 31.01.2021

Výstava je prezentáciou a propagáciou prírodných pamiatok UNESCO na území NP Slovenský kras, je realizovaná vo forme interaktívnej a medzinárodnej výstavy.

viac o projekte


Tvorivé dielne MG RS

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 19.09.2020

Tvorivá sobota v galérii s Petrou 19.9.2020

viac o projekte


Art Laboratórium 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 18.09.2020

Podujatie pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Galéria Jána Koniarka v Trnave pripraví na tvorivé dielne počas dopoludnia i popoludnia.

viac o projekte


ANTROPORARY

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 18.09.2020 - 15.11.2020

Medzinárodný výstavný projekt Antroporary reaguje na antropocentrické a antropologické tendencie, motívy a prvky v tvorbe súčasnej mladej generácie umelcov, umelkýň a umeleckých skupín v domácom a medzinárodnom prostredí.

viac o projekte


Sú dané: park, fontána

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 17.09.2020 - 31.12.2020

Výstavný projekt s názvom Sú dané: park, fontána, má špecifický cieľ, priniesť nový interpretačný pohľad na minulosť umenia vo verejnom priestore Košíc. Reaguje na oživený záujem generácie narodenej po roku 1989 o toto umenie, resp. na snahy o opätovné uchopenie jeho kvality a napokon aj o jeho ochrany.

viac o projekte


František Studený (stála expozícia)

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 17.09.2020 - 30.09.2021

Nitrianska galéria do svojho portfólia odborných činností opätovne zaradila projekt stálej expozície venovanej autorovi, ktorého tvorba či pôsobenie sú previazané s regiónom kraja. Súčasná stála expozícia sa snaží o priblíženie štyridsať rokov nežijúceho umelca Františka Studeného (žánrového maliara) aktuálnym výstavníckym jazykom. Kurátorky projektu: Renáta Niczová, Ľudmila Kasaj Poláčková

viac o projekte


Plusy a mínusy akvizičnej činnosti

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 10.09.2020 - 31.01.2021

Oravská galéria v Dolnom Kubíne pripravila výstavu s názvom Plusy a mínusy akvizičnej činnosti / Rezervované pre budúcnosť II. a vydala rovnomennú publikáciu, ktoré hodnotia jej zbierkotvorné úsilie posledného decénia.

viac o projekte


Odkazy súčasného umenia

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 08.09.2020 - 16.10.2020

Odborný galerijný program je zameraný na interpretáciu diel/ zbierkových predmetov Nitrianskej galérie s tvorivými reflexiami návštevníkov. Edukačno- prezentačný projekt, bude ukončený októbrovou záverečnou výstavou výtvarných prác účastníkov dielní spojenou s odovzdávaním cien najlepším tvorcom.

viac o projekte


Reštaurovanie grafík a kresieb Mikuláša Galandu

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 07.09.2020 - 30.09.2020

Výstava zreštaurovaných grafík a kresieb Mikuláša Galandu.

viac o projekte


Reštaurovanie grafík a kresieb Mikuláša Galandu

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 07.09.2020 - 30.09.2020

Výstava zreštaurovaných grafík a kresieb Mikuláša Galandu vo výstavných priestoroch Turčianskej galérie.

viac o projekte


Tvorivé dielne MG RS

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 02.09.2020 - 18.12.2020

Aj v tomto roku rozbiehame projekt Tvorivých dielní pre základné školy, dovoľte nám osloviť Vás s ponukou na spestrenie programu pre Vašich žiakov. Hlavným zámerom 14. ročníka tvorivých dielní Mestskej galérie, Rimavská Sobota je pokračovanie v úspešnom projekte edukačných aktivít na pôde galérie prostredníctvom aktívnej komunikácie so žiakmi.

viac o projekte


Edukačné programy k Stálej expozícii umenia 16. - 20. storočia

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 01.09.2020 - 31.12.2020

Zámerom programov je prepojenie edukačného procesu s hravým procesom - zábavou a zážitkom a aktívne zapojenie žiakov do programu. Prostredníctvom edukačného programu „Zberateľ umenia" budú žiakom priblížené obrazy stálej expozície 16. - 20. storočia, odkiaľ diela pochádzajú a ako sa k nám do galérie vlastne dostali. Cez osobu Ernesta Zmetáka sa budeme venovať zberateľstvu umenia.

viac o projekte


Drotári a drotárstvo

Miesto a termín konania: Nová Bystrica, Slovenská republika / 30.08.2020

Kysucké múzeum v Čadci vás pozýva dňa 30. augusta 2020 do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke na podujatie Drotári, drotári, v tom našom chotári. Svoje jedinečné umenie práce s drôtom vám predvedú majstri drotári, Róbert Hozák, Juraj Šerík a Miroslav Kalman. Sprievodným podujatím bude prednáška etnológa A. Kontrika, svätá omša, sadenie symbolických nezábudiek a kultúrny program "Odchod drotárov do sveta“ v podaní FS Staškovanka. Podujatie z verejných zdrojov podporil FPU.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2020

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.08.2020 - 25.09.2020

V piatok 28. 8. 2020 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Silvie Binda Heiserovej s názvom Modulor Discordant. Vstup bude povolený len osobám s nasadeným rúškom.

viac o projekte


Výstavy Mestskej galérie v Rimavskej Sobote, 2020

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 27.08.2020 - 02.10.2020

Kurátorka výstavy: Martina Vyskupová Vernisáž: vo štvrtok 27. augusta 2020 o 17.00 hod. Trvanie výstavy: od 28. augusta do 2. októbra 2020

viac o projekte


Medzinárodná prezentácia ovčiarstva v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke

Miesto a termín konania: Nová Bystrica, Slovenská republika / 16.08.2020

Kysucké múzeum v Čadci Vás pozýva dňa 16.8.2020 do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke na medzinárodné prezentačné podujatie Pozdrav od susedov, na ktorom sa odprezentuje ľudová hudba z Poľska spolu s remeselníkmi a tradičnou kuchyňou. Podujatie, ktoré s bude niesť v znamení uchovávania a prezentácie ovčiarskeho kultúrneho dedičstva, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom podujatia.

viac o projekte


Elity Kysúc

Miesto a termín konania: Radoľa, Slovenská republika / 27.07.2020 - 31.01.2021

Kysucké múzeum v Čadci pozýva do Kaštieľa Radoľa na novú výstavu Elity Kysúc, prezentujúcu menej známe, no významné regionálne osobnosti zo sveta literatúry, umenia, pedagogiky, techniky, zdravotníctva ale i múzejníctva. Výstava, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, potrvá od 27.7.2020 do 31.1.2021.

viac o projekte


Medzinárodná prezentácia ovčiarstva v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke

Miesto a termín konania: Nová Bystrica, Slovenská republika / 26.07.2020

Kysucké múzeum v Čadci vás pozýva do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke na medzinárodnú prezentáciu ovčiarstva na podujatí Ovečka, ovečka, trojaký úžitok, ktoré sa uskutoční dňa 27. júla 2020.

viac o projekte


Sample Data / Richard Kitta, Martin Kudla

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 15.07.2020 - 15.11.2020

Multimediálna výstava v rámci cyklu Dvojice prezentuje tvorbu autorov od klasického obrazu po jeho rekontextualizáciu cez digitálnu technológiu v otvorenom dialógu o strate či potvrdení aury umeleckého diela. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Odkazy súčasného umenia

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.07.2020 - 18.10.2020

Odkazy súčasného umenia Súťaž Nitrianskej galérie k výstave Odkazy súčasného umenia (7.7. - 18. 10.2020), pre návštevníkov Nitrianskej galérie. kategória: deti kategória: mládež kategória: dospelí

viac o projekte


Tvorivé dielne MG RS 2020

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 11.07.2020 - 04.08.2020

Mestská galéria Rimavská Sobota srdečne pozýva detičky na Tvorivé leto v galérii v mesiacoch júl a august 2020.

viac o projekte


Výstavy Mestskej galérie v Rimavskej Sobote, 2020

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 09.07.2020 - 14.08.2020

Emittance je výstavný projekt maliarky Ľudmily Machovej (*1990), v ktorom sa prostredníctvom maľby, videí a experimentálnej zvukovej stopy zaoberá žiarením, vibráciami, svetelnými zdrojmi, pohlcovaním priestoru, sutinami/ruinami, vrstvením, pôsobením času, deštrukciou, rozpadom, prepájaním, transformáciami a obnovou.

viac o projekte


Odkazy súčasného umenia

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 07.07.2020 - 21.08.2020

Odborný galerijný program je zameraný na interpretáciu diel/ zbierkových predmetov Nitrianskej galérie s tvorivými reflexiami návštevníkov. Edukačno- prezentačný projekt, bude ukončený októbrovou záverečnou výstavou výtvarných prác účastníkov dielní spojenou s odovzdávaním cien najlepším tvorcom.

viac o projekte


ART LABORATÓRIUM 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 07.07.2020 - 31.07.2020

výtvarné aktivity a animačné hry pre prázdninujúce deti - júl 2020 Názov podujatia: Leto v galérii 2020 Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Koppelova vila, Zelený kríček 3 Termín konania: 7.7.2020 – 31.7.2020 od 9:30 – 11:30 hod.

viac o projekte


Akvizícia kolekcie porcelánu

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 01.07.2020 - 30.06.2021

Kysucké múzeum predstavuje minuloročnú akvizíciu kolekcie nádherného dobového porcelánu. Vďaka podpore z verejných zdrojov sa podarilo obohatiť zbierku porcelánu o 143 kusov zbierkových predmetov, podchádzajúcich z časového obdobia od začiatku 19. až do začiatku 20. storočia. Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Rekonštrukcia časti depozitára histórie

Miesto a termín konania: Krásno nad Kysucou, Slovenská republika / 01.07.2020 - 31.03.2021

Centrálny depozitár Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou prešiel modernizáciou. Vďaka FPU sa z verejných zdrojov podarilo vybaviť moderným úložným systémom 3 miestnosti fondu história. Depozitár sa premenil na moderné pracovisko, vybavené pohyblivým regálovým systémom, pevnými regálmi i špeciálnym zásuvkovým systémom a manipulačnými vozíkmi a schodíkmi. Projekt z verejných zdrojov podporil FPU.

viac o projekte


Akvizície v rámci vedeckovýskumnej úlohy „Meštianstvo a meštianske bývanie na Kysuciach"

Miesto a termín konania: Radoľa, Slovenská republika / 01.07.2020 - 30.06.2021

Kysucké múzeum predstavuje minuloročnú akvizíciu sedacej súpravy zo starej fary zo Zákopčia z horných Kysúc. Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia sa podarilo obohatiť zbierkový fond a doplniť stálu expozíciu Meštianske bývanie na Kysuciach v Kaštieli Radoľa o dobové sofa, stôl a 4 stoličky, pochádzajúce zo začiatku 20. storočia. Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

viac o projekte


Modernizácia vybavenia konzervátorských dielní Stredoslovenského múzea, II. etapa

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 01.07.2020 - 30.06.2021

Cieľom aktuálnej druhej etapy modernizácie konzervátorského pracoviska, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, bolo dovybaviť pracovisko o ďalšie moderné prístroje a kvalitné nástroje, ktoré umožnia využívať moderné metódy, postupy a technológie aktívnej ochrany o zbierkový fond múzea.

viac o projekte


Akvizícia špeciálnej knižnice Galérie umelcov Spiša v r. 2020

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 01.07.2020 - 30.06.2021

Špeciálna knižnica Galérie umelcov Spiša prináša široký výber kníh a katalógov zameraných na umenie, architektúru, históriu, či fotografiu. V roku 2020 knižnica získala 53 publikácií v celkovej hodnote € 1334 v rámci podpory Fondu na podporu umenia.

viac o projekte


Akvizícia súboru pohľadníc

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 01.07.2020 - 30.06.2021

Kysucké múzeum vďaka projektu podporeného Fondom na podporu umenia minulý rok obohatilo svoj zbierkový fond histórie o vyše dve stovky jedinečných pohľadníc.

viac o projekte


Reštaurovanie diela Vincenta Hložníka: Žena s lampou (1946)

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.07.2020 - 30.06.2020

Vyčistenie a zreštaurovanie diela Vincenta Hložníka v rámci náležitej starostlivosti o zbierkové predmety Považskej galérie umenia v Žiline.

viac o projekte