Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.múzeá / galérie

AKVIZÍCIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV GALÉRIE UMELCOV SPIŠA NA R. 2021 / Autori: Eva Moflárová, Richard Roháč

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 01.01.2021 - 22.09.2022

V rámci akvizičnej činnosti v r. 2021 sa galéria zamerala na súčasný vývoj výtvarného umenia na Slovensku, na nadobúdanie zbierkových predmetov doteraz nezastúpených autorov, ako aj dopĺňanie existujúcej autorskej zbierky v profilových a tematických kolekciách. Zbierkový fond galérie bol v r. 2022 v rámci podpory FPU doplnený celkom o 14 diel, v rámci samostatného projektu o 5 diel od Evy Moflárovej. Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

viac o projekte


AKVIZÍCIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV GALÉRIE UMELCOV SPIŠA NA R. 2021 / Marek Jarotta: Stationscape, 2018

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 01.01.2021 - 30.09.2022

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi získala v r. 2022 kúpou 22 diel a darom 4 diela, v celkovej hodnote 12 000 € vďaka podpore Fondu na podporu umenia a finančnej spoluúčasti zriaďovateľa - Košického samosprávneho kraja. Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

viac o projekte


AKVIZÍCIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV GALÉRIE UMELCOV SPIŠA NA R. 2021 / Martin Kudla: Interlacing No. 1 – No. 3, 2018

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 01.01.2021 - 30.09.2022

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi získala v r. 2022 kúpou 22 diel a darom 4 diela, v celkovej hodnote 12 000 € vďaka podpore Fondu na podporu umenia a finančnej spoluúčasti zriaďovateľa - Košického samosprávneho kraja. Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

viac o projekte


AKVIZÍCIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV GALÉRIE UMELCOV SPIŠA NA R. 2021 / Jozef Sedlák: Päť sekúnd klinickej smrti, 1979

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 01.01.2021 - 30.09.2022

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi získala v r. 2022 kúpou 22 diel a darom 4 diela, v celkovej hodnote 12 000 € vďaka podpore Fondu na podporu umenia a finančnej spoluúčasti zriaďovateľa - Košického samosprávneho kraja. Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Kolokvium Pozície expozície v 21. storočí vo Východoslovenskej galérii

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 01.01.2021 - 31.12.2021

Na prelome rokov 2022 – 2023 pripravuje Východoslovenská galéria stálu expozíciu, ktorá má za cieľ verejnosti predstaviť jadro zbierkového fondu, akvizičnú históriu i históriu samotnej inštitúcie v nových kultúrno-spoločenských a medzigeneračných súvislostiach. Z toho dôvodu sme pripravili jednodňové odborné kolokvium, ktoré sa zaoberá problematikou stálych expozícií v múzeách a galériách.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2020

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 18.12.2020 - 12.02.2021

V piatok 18. 12. 2020 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Ľubomíry Sekerášovej s názvom Seeker of the New Dawn. Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený naraz len dvom osobám s nasadeným rúškom po aplikácii dezinfekčného prostriedku na ruky.

viac o projekte


Reinštalácia expozície Z dejín hasičstva na Slovensku

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 18.12.2020 - 31.01.2021

Cieľom projektu bolo zatraktívniť expozíciu Z dejín hasičstva na Slovensku, ktorá patrí medzi nosné expozície Krajského múzea v Prešove. Prvá stála expozícia venovaná dejinám hasičstva bola zriadená v Múzeu Slovenskej republiky rád v Prešove, dnes Krajské múzeum a sprístupnená 12. októbra 1978. Vďaka Fondu na podporu umenia v závere roka 2020 bola panelová časť expozície reinštalovaná, rozšírená o nové tematické celky a fotodokumentačný materiál.

viac o projekte


Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 17.12.2020 - 21.03.2021

Východoslovenská galéria pripravuje výstavu Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove. Výstava predstavuje dlhodobý zámer galérie pri sprístupňovaní kultúrneho dedičstva Slovenska. Zároveň je rok 2021 jubilejným 900. výročím založenia Rádu premonštrátov, ktorý je podnetom k mnohým odborným podujatiam v medzinárodnom meradle. Výstavu galéria pripravuje v úzkej spolupráci s Opátstvom Jasov ako spoluorganizátor.

viac o projekte


Výstava: "Jaskyne UNESCO v Národnom parku Slovenský kras"

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 16.12.2020 - 31.01.2021

Odborná online prednáška k výstave "Jaskyne UNESCO v Národnom parku Slovenský kras" na tému: Jaskynné výplne. Prednášajúcim je jaskyniar Gabriel Lešinský, ktorý v rámci prednášky predstaví niektoré časti výstavy. Online prednáška bude v premiére odvysielaná dňa 16.12.2020 o15:45 na Youtube kanáli Baníckeho múzea v Rožňave (link: https://youtu.be/3x5U1_w5dso). Prednáška bude prístupná verejnosti od 16.12.2020 - 31.1.2021 na webe www.banmuz.sk v sekcií: Vidogaléria.

viac o projekte


Reštaurovanie historických rukopisov

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 15.12.2020 - 30.06.2021

Vitrína s názvom predmet mesiaca uzatvára stálu expozíciu Tekovského múzea v Leviciach umiestnenú na dvoch podlažiach v Kapitánskej budove v areáli Levického hradu. Je to malý výstavný priestor umožňujúci vystavovať solitéry alebo malý počet zbierkových predmetov. Vo vitrínke múzejníci predstavujú nové akvizície, zaujímavosti alebo novinky zo zbierkového fondu. Trojicu reštaurovaných rukopisov si budú môcť návštevníci pozrieť od decembra 2020 do júna 2021.

viac o projekte


Ako sa hrali naši...

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 12.12.2020 - 09.01.2022

Múzeum mesta Bratislavy sprístupňuje od 12. 12. 2020 výstavu historických hračiek pod názvom Ako sa hrali naši... Svet hry a hračiek sa otvára pred návštevníkom práve pred Vianocami. Výstava potrvá do 9.1.2022. Dáva si za cieľ strieť generačné rozdiely a je vyvrcholením dvojročného vzdelávacieho projektu. Výstava pozostávajúca z dvoch častí, klasickej a interaktívnej, prinesie zábavu, ale aj mnoho informácií o historických hračkách.

viac o projekte


Výstava: "Jaskyne UNESCO v Národnom parku Slovenský kras"

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 09.12.2020 - 31.01.2021

Odborná online prednáška k výstave „Jaskyne UNESCO v Národnom parku Slovenský kras“ na tému „Ako sa objavujú jaskyne v Slovenskom krase“. Prednášajúci je jaskyniar Gabriel Lešinský, ktorý dlhé roky sa venuje objavovaniu jaskýň v NP Slovenský kras. Online prednáška bude v premiére odvysielaná dňa 9.12.2020 o15:45 na Youtube kanáli Baníckeho múzea v Rožňave (link: https://youtu.be/nzuhh2g-LHI). Prednáška bude prístupná verejnosti od 9.12.2020 - 31.1.2021 na webe www.banmuz.sk v sekcií: Vidogalér

viac o projekte


Ochrana predmetov národopisnej zbierky v expozícii ZM

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 01.12.2020 - 31.12.2020

Vďaka úspešnému projektu s názvom Ochrana predmetov národopisnej zbierky ZM, ktorý v roku 2020 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, už v múzeu pribudla časť vitrín a pódií.

viac o projekte


Slovenské ľudové hudobné nástroje z projektu Instrumentum Excellens FSP Detva 2001-2020 (stála expozícia v Podpolianskom múzeu v Detve)

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 30.11.2020 - 31.12.2031

Expozícia približuje verejnosti aktivity Folklórnych slávností pod Poľanou zamerané na výrobcov ľudových hudobných nástrojov. V moderne riešenej expozícii je prezentovaná kolekcia 118 kusov nástrojov od 47 výrobcov zo Slovenska, nadobudnutých z 2. a 3. cyklu súťaže Instrumentum Excellens FSP Detva. Vzácnou súčasťou je aj súbor medailí od akademického sochára Jána Kulicha († 2015) zhotovených k 1. cyklu súťaže.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2020

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 26.11.2020 - 13.12.2020

Vo štvrtok 26. 11. 2020 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Margaréty Petržalovej s názvom Ži so mnou. Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený naraz len dvom osobám s nasadeným rúškom po aplikácii dezinfekčného prostriedku na ruky.

viac o projekte


Realizácia expozície - klenotnice v Zemplínskom múzeu

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 13.11.2020 - 15.11.2020

Zemplínske múzeum v Michalovciach, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, rok po svojom slávnostnom otvorení sprístupní návštevníkom ďalšiu novú expozíciu. Je ňou Klenotnica, stála expozícia venovaná vzácnym pokladom minulosti.

viac o projekte


Divadelná Rožňava - múzejno-pedagogické bádanie, workshop a prezentácia

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 05.11.2020 - 16.05.2021

Dovoľujeme si vás informovať, že výstava Divadelná Rožňava–Rozsnyói színházi élet je predĺžená do 16.mája 2021. Výstava je súčasťou voľného pokračovania múz.-ped. cyklu Živé múzeum. Záujemcovia uvidia scény, bábky, scénografické prvky a návrhy od divadiel, ako Mestské divadlo Actores RV, Divadlo rozprávok - Meseszínház, Divadlo Theátrum, Bábkové divadlo KE a Divadlo Thália Színház. Výstava je doplnená o zbierky BM v RV a predstaví aj výsledky múz.-ped. bádania študentov Gymnázia P.J. Š. v RV.

viac o projekte


Divadelná Rožňava - múzejno-pedagogické bádanie, workshop a prezentácia

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 05.11.2020 - 31.01.2021

Výstava je súčasťou voľného pokračovania múzejno-pedagogického cyklu Živé múzeum. Na výstave záujemcovia uvidia obdivuhodné scény, bábky, kostýmy, scénografické prvky a návrhy od spolupracujúcich divadiel, ako Mestské divadlo Actores Rožňava, Divadlo rozprávok - Meseszínház, Divadlo Theátrum, Bábkové divadlo v Košiciach a Divadlo Thália Színház. Výstava je doplnená o zbierky Baníckeho múzea v Rožňave a predstaví aj výsledky múzejno-pedagogického bádania formou fotografickej prezentácie.

viac o projekte


Divadelná Rožňava - múzejno-pedagogické bádanie, workshop a prezentácia

Miesto a termín konania: Rovňany, Slovenská republika / 05.11.2020 - 30.04.2021

Dovoľujeme si vás informovať, že výstava Divadelná Rožňava–Rozsnyói színházi élet je predĺžená do 30. apríla 2021. Výstava je súčasťou voľného pokračovania múz.-ped. cyklu Živé múzeum. Záujemcovia uvidia scény, bábky, scénografické prvky a návrhy od divadiel, ako Mestské divadlo Actores RV, Divadlo rozprávok - Meseszínház, Divadlo Theátrum, Bábkové divadlo KE a Divadlo Thália Színház. Výstava je doplnená o zbierky BM v RV a predstaví aj výsledky múz.-ped. bádania študentov Gymnázia P.J. Š. v RV.

viac o projekte


Divadelná Rožňava - múzejno-pedagogické bádanie, workshop a prezentácia

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 05.11.2020 - 30.04.2021

Dovoľujeme si vás informovať, že výstava Divadelná Rožňava – Rozsnyói színházi élet je predĺžená do 18. apríla 2021. Po uvoľnení prísnych epidemiologických opatrení ju budete môcť osobne navštíviť v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Zatiaľ si ju ale môžete vychutnať na fotografiách, alebo online v nasledujúcich odkazoch: • Slovenská verzia: https://www.youtube.com/watch?v=IQv8DDxc4WM • Maďarská verzia: https://www.youtube.com/watch?v=IQv8DDxc4WM

viac o projekte


Reštaurovanie dvojice sôch - Sv. Sebastián a Sv. Florián. - I. etapa

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 02.11.2020 - 30.06.2021

Vďaka podpore FPU sa nám podarilo zreštaurovať dve barokové drevené sochy z 18. storočia: sv. Florián a sv. Sebastián, ktoré patria medzi najstaršie akvizície v ZF. Reštaurovaná bola posledná celoplošná farebná úprava, vykazujúca však známky neprecízneho prevedenia. Polychrómia na zbierkových predmetoch je však po reštaurovaní stabilizovaná. Uvoľnené materiálové časti sôch sú stabilizované a praskliny eliminované. Predišlo sa tak úplnej a nezvratnej deštrukcii, zničeniu sôch a ich výrazu.

viac o projekte


Teodor Jozef Mousson – reštaurovanie diel jedného z najvýznamnejších umelcov prvej polovice 20. stor. na Zemplíne

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 02.11.2020 - 31.12.2021

Cieľom a zámerom projektu bolo reštaurovanie olejomalieb, akvarelov a kresieb – T. J. Moussona, čím sa naplnil zámer projektu, ktorým bolo vzhľadom na významné postavenie umelca v dejinách tohto kraja, záchrana jedinečného umelecko – kultúrneho dedičstva nášho regiónu. Reštaurované diela sú vystavené v novovytvorenej umel.-hist. expozícii ZM venovanej "maliarovi zemplínskeho Slnka a ľudu". Expozícia je tak po rekonštrukcii hlavného kaštieľa pripravená privítať návštevníkov ZM v Michalovciach.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2020

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 23.10.2020 - 13.11.2020

V piatok 23. 10. 2020 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Martiny Rötlingovej s názvom Goddess Reinvented. Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený len osobám s nasadeným rúškom.

viac o projekte


Jesenné tvorivé dielne 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 15.10.2020 - 30.11.2020

Príprava adekvátnych tvorivých výtvarných a vzdelávacích programov v spolupráci so študentmi Pedagogickej fakulty Katedry pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity pre deti a Evanjelický Diakonický Domov Dôchodcov, denný stacionár, Kalinčiakova 45, Trnava online.

viac o projekte


Odkazy súčasného umenia

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 13.10.2020 - 25.11.2020

Odborný galerijný program je zameraný na interpretáciu diel/ zbierkových predmetov Nitrianskej galérie s tvorivými reflexiami návštevníkov. Edukačno- prezentačný projekt bude ukončený októbrovou záverečnou výstavou výtvarných prác účastníkov dielní spojenou s odovzdávaním cien najlepším tvorcom.

viac o projekte


SaBuGaM19

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 10.10.2020

Katalóg pomocou slovensko-anglických textov a obrazovej dokumentácie približuje osem výstav a jednu tanečnú performanciu, ktoré boli vybrané na základe otvorenej výzvy Nitrianskej galérie. Projekty, ktoré sa uskutočnili v roku 2019, predstavili aktuálne tendencie v súčasnom vizuálnom a performatívnom umení začínajúcich i etablovaných umelkýň a umelcov zo Slovenska, Českej republiky a ďalších krajín.

viac o projekte


Výstavy Mestskej galérie v Rimavskej Sobote, 2020

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 09.10.2020 - 20.11.2020

Názov výstavy Pod rúškom svetla je slovnou i intelektuálnou hrou, ktorá vo svojej podstate vystihuje autora i jeho dielo. Pavol Rusko je človek so zmyslom pre humor, iróniu a sebairóniu.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2020

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 02.10.2020 - 16.10.2020

V piatok 2. 10. 2020 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Ové Pictures s názvom Storification. Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený len osobám s nasadeným rúškom.

viac o projekte


Reštaurovanie starých a vzácnych tlačí zo zbierok ZSM TT

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.10.2020 - 31.10.2020

Výstava "Dve zreštaurované historické tlače zo zbierok múzea - projekt FPU". V termíne 1. 10. 2020 - 31. 10. 2020 sa uskutoční krátkodobá výstava, na ktorej sú prezentované dve zreštaurované staré a vzácne knihy. V sprievodnom texte je uvedené, že knihy boli zreštaurované vďaka finančnému príspevku z FPU.

viac o projekte


Centrálny depozitár Vihorlatského múzea - optimalizácia klimatických podmienok priestorov, uloženia a bezpečnosti zbierok

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 01.10.2020 - 31.05.2021

Realizáciou projektu sa zvýši kontrola a zabezpečí optimalizácia vnútorných klimatických podmienok depozitára- inštaláciou meracích prístrojov, inštaláciou protislnečných okenných fólií s UV ochranou a umiestnením automatického odvlhčovača vzduchu. Obstaraným papierom s neutrálnym pH bude zabezpečené vhodné uloženie zbierkových predmetov v úložných systémoch depozitára.

viac o projekte


Akvizícia diela- Michal Kern, Stopy, 1981

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 29.09.2020

V rámci projektu Akvizície sa uskutočnila prednáška Erika Vilíma.

viac o projekte


Jaskyne UNESCO v Národnom parku Slovenský kras

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 24.09.2020 - 31.01.2021

Výstava je prezentáciou a propagáciou prírodných pamiatok UNESCO na území NP Slovenský kras, je realizovaná vo forme interaktívnej a medzinárodnej výstavy.

viac o projekte


Tvorivé dielne MG RS

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 19.09.2020

Tvorivá sobota v galérii s Petrou 19.9.2020

viac o projekte


Art Laboratórium 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 18.09.2020

Podujatie pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Galéria Jána Koniarka v Trnave pripraví na tvorivé dielne počas dopoludnia i popoludnia.

viac o projekte


ANTROPORARY

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 18.09.2020 - 15.11.2020

Medzinárodný výstavný projekt Antroporary reaguje na antropocentrické a antropologické tendencie, motívy a prvky v tvorbe súčasnej mladej generácie umelcov, umelkýň a umeleckých skupín v domácom a medzinárodnom prostredí.

viac o projekte


Sú dané: park, fontána

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 17.09.2020 - 31.12.2020

Výstavný projekt s názvom Sú dané: park, fontána, má špecifický cieľ, priniesť nový interpretačný pohľad na minulosť umenia vo verejnom priestore Košíc. Reaguje na oživený záujem generácie narodenej po roku 1989 o toto umenie, resp. na snahy o opätovné uchopenie jeho kvality a napokon aj o jeho ochrany.

viac o projekte


František Studený (stála expozícia)

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 17.09.2020 - 30.09.2021

Nitrianska galéria do svojho portfólia odborných činností opätovne zaradila projekt stálej expozície venovanej autorovi, ktorého tvorba či pôsobenie sú previazané s regiónom kraja. Súčasná stála expozícia sa snaží o priblíženie štyridsať rokov nežijúceho umelca Františka Studeného (žánrového maliara) aktuálnym výstavníckym jazykom. Kurátorky projektu: Renáta Niczová, Ľudmila Kasaj Poláčková

viac o projekte


Plusy a mínusy akvizičnej činnosti

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 10.09.2020 - 31.01.2021

Oravská galéria v Dolnom Kubíne pripravila výstavu s názvom Plusy a mínusy akvizičnej činnosti / Rezervované pre budúcnosť II. a vydala rovnomennú publikáciu, ktoré hodnotia jej zbierkotvorné úsilie posledného decénia.

viac o projekte


Odkazy súčasného umenia

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 08.09.2020 - 16.10.2020

Odborný galerijný program je zameraný na interpretáciu diel/ zbierkových predmetov Nitrianskej galérie s tvorivými reflexiami návštevníkov. Edukačno- prezentačný projekt, bude ukončený októbrovou záverečnou výstavou výtvarných prác účastníkov dielní spojenou s odovzdávaním cien najlepším tvorcom.

viac o projekte


Reštaurovanie grafík a kresieb Mikuláša Galandu

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 07.09.2020 - 30.09.2020

Výstava zreštaurovaných grafík a kresieb Mikuláša Galandu.

viac o projekte