Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Klimkovičovci - katalóg

Krátky opis
Výstupom projektu je odborne spracovaná publikácia o umeleckej rodine Klimkovičovcov s rozsiahlym vizuálnym a textovým materiálom a katalogizáciou všetkých známych, ale aj zničených, či nezvestných diel najvýznamnejších členov rodiny a ďalších predstaviteľov umenia 19. storočia, s ktorými boli Klimkovičovci v pedagogickom alebo kolegiálnom vzťahu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Klimkovičovci - Príbehy troch generácií

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
24.06.2021 - 31.12.2021

Popis projektu

Výstupom projektu je odborne spracovaná publikácia o umeleckej rodine Klimkovičovcov s rozsiahlym vizuálnym a textovým materiálom a katalogizáciou všetkých známych, ale aj zničených, či nezvestných diel najvýznamnejších členov rodiny a ďalších predstaviteľov umenia 19. storočia, s ktorými boli Klimkovičovci v pedagogickom alebo kolegiálnom vzťahu. Zámerom bolo podať komplexne spracované staršie i nové informácie o vplyve a význame rodiny Klimkovičovcov a odborne prispieť do problematiky umenia 19. storočia na našom území. 

Edičný projekt bol výsledkom dvojročnej vedecko-výskumnej a bádateľskej činnosti kurátorov VSG a koncepčným záverom práce so zbierkovým fondom pred prípravou novej stálej expozície. Zároveň bol projekt pokračovaním úspešne nastavenej publikačnej činnosti odborného zamerania galérie. Na obsahovej časti monografie Klimkovičovcov  spolupracovali viacerí odborníci, ktorí sa danej téme alebo jej kontextom profesijne zaoberali v minulosti a bude tak kolektívnym dielom v trojjazyčnej mutácii s medziinštitucionálnym presahom v rámci strednej Európy. Cieľovými skupinami sú odborná verejnosť (historici umenia, kurátori, bádatelia, umenovedné a umelecké študijné odbory), ale aj návštevníci galérie a ostatná laická verejnosť.

Názov prímateľa
Východoslovenská galéria

Celkový rozpočet:
8 877,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €