Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Metodický deň 3 vo VSG

Krátky opis
Východoslovenská galéria v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom vás aj tento rok pozývajú na tretí ročník série prednášok a workshopov s odborníkmi v galerijnej a múzejnej pedagogike.
Fotogaléria
Názov podujatia
Metodický deň vo VSG 3 tentoraz online

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
07.06.2021 - 14.06.2021

Popis projektu

Východoslovenská galéria v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom vás aj tento rok pozývajú na tretí ročník série prednášok a workshopov s odborníkmi v galerijnej a múzejnej pedagogike. Projekt nadväzuje na úspešnú sériu podujatí Metodického dňa vo Východoslovenskej galérii. Ambíciou tohto ročníka je pokračovať v dobre nastavenom trende, vytvoriť platformu pre diskusie odbornej verejnosti o problematikách v galerijnej a múzejnej pedagogike a predstaviť rozdiel medzi galerijným a školským prostredím pre výtvarnú, kultúrnu a tvorivú edukáciu a potrebu kooperácie medzi školskými a galerijnými či múzejnými inštitúciami.  

Galérie a múzea plnia funkciu mediátorov medzi ponúkaným programom inštitúcie a verejnosťou, ktorá od tvorcov vzdelávacích a sprievodných programov očakáva čoraz kvalitnejšie a inovatívnejšie prístupy a ponuky. Jedným z námetov podujatia budú aj schopnosti a možnosti inštitúcii prispôsobiť sa súčasnej pandemickej situácii.  

Priblížime si ako program koncipujú rôzni odborníci z troch galérii a múzeí v Čechách a na Slovensku. Predstavíme aj pohľad teoretikov, ktorí aktívne spolupracujú s galerijnými a múzejnými pedagógmi a veríme, že rozprúdime živú diskusiu o aktuálnych trendoch v alternatívnom vzdelávaní.  

Program je prioritne určený galerijným a muzeálnym pedagogičkám a pedagógom v pôsobnosti Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Možnosť zapojiť sa ponúkame aj pedagógom vyučujúcim na základných umeleckých školách s regionálnym dosahom a širšie odborné publikum mimoškolského vzdelávania a komunitných centier.  

Podujatie sa bude realizovať online formou v dvoch termínoch 7. a 14. júna 2021 v čase od 9:00 – 13:00 hod.  

Názov prímateľa
Východoslovenská galéria

Celkový rozpočet:
2 233,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €