Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.múzeá / galérie

Vydanie publikácie "Foto Rek Žilina, tajomstvo jedného kufra"

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.03.2020 - 31.12.2020

MY Žilinské noviny - regionálna tlač

viac o projekte


Akvizície: Barren Ground - Michal Moravčík

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 01.03.2020 - 01.01.2021

Nákup nového zbierkového predmetu - inštalácie od Michala Moravčíka a názvom "Barren Ground" z roku 2009.

viac o projekte


PROFILY / Imrich Svitana

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 19.02.2020

Tvorivý dialóg o tvorbe i živote s „umelcom Spiša“ Imrichom Svitanom. Podujatie spojené so slide-show a komentovanou prehliadkou výstavy Vertikály. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vstup voľný.

viac o projekte


VTEDY V ZÁMKOCH

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 19.02.2020

TRIDSAŤROČNÁ VOJNA A JEJ DOPADY NA NOVÉ ZÁMKY Prednáška sa zaoberá hlavne dopadom Tridsaťročnej vojny (1618-1648) na Nové Zámky, ktoré stáli v ceste ťažení Gabriela Bethlena na územie Uhorska. Zameria sa na udalosti rokov 1619-1622, kedy boli Nové Zámky v rukách Bethlena, a pod ich hradbami vyhasol život cisárskeho generála Buquoaya.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2020

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 14.02.2020 - 17.04.2020

V piatok 14. 2. 2020 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Viliama Slaminku s názvom Bitter sweet.

viac o projekte


Ilustrácia bola azyl (niekoľko príbehov zo 70. rokov)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 13.02.2020 - 30.04.2020

Ako vzniká ilustrácia? Vyzerá to jednoducho: výtvarník si prečíta príbeh, sadne za stôl a namaľuje svoju predstavu. Vyladí farby, zjednotí tváre, vymyslí niečo zaujímavé na titulku. Tak to však, samozrejme, nie je. Vytvorenie (dobrej) ilustrácie a následne aj (dobrej) knihy je proces. Premýšľanie. Kopenie nápadov, ich selekcia, opakované návraty. Hľadanie reálií. Desiatky skíc, farebné variácie, rozkresby z rôznych uhlov pohľadu. Trvá dovtedy, kým autor nepovie „hotovo“.

viac o projekte


Akvizícia diel maliara Antona Dubrovského

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 11.02.2020 - 30.04.2020

Výstava, ma ktorej budú verejnosti prestavené obrazy regionálneho umelca Antona Dubrovského nadobudnuté cez dotáciu Fondu na podporu umenia. Podujatie sa bude konať od 11.2. 2020 - 30.4. 2020.

viac o projekte


Reinštalácia expozície Z dejín hasičstva na Slovensku

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 10.02.2020 - 30.10.2020

Propagácia projektu bude realizovaná cez masovokomunikačné prostriedky, predovšetkým tlač, rozhlas a televíziu, časopis Požiarnik, cez web či sociálne siete.

viac o projekte


Ochrana zbierkového fondu archeológie v Stredoslovenskom múzeu

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 03.02.2020 - 30.09.2020

Stredoslovenské múzeum pokračuje v modernizácií priestorov, ktoré nie sú prístupné bežným návštevníkom. Ide o depozitárne priestory múzea, v ktorých je uložených viac ako 180 000 zbierkových predmetov. Vďaka realizácii projektu Ochrana zbierkového fondu archeológie v Stredoslovenskom múzeu“, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, sa nám podarilo vytvoriť nový systém uloženia zbierkových predmetov z fondu archeológie.

viac o projekte


Výstavy Mestskej galérie v Rimavskej Sobote, 2020

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 31.01.2020 - 13.03.2020

Záhadný názov 18192020 pripravovanej výstavy Rastislava Sedlačíka nie je napokon také ťažké rozlúštiť: číselný rad v preklade zo sedlačíkovštiny do štandardizovanejšej reči predstavuje údaj o vročení výtvarných prác, teda údaj o ich vzniku v priebehu rokov 2018 až 2020, ktorých výber a výstavnú reinštaláciu pre Vás aktuálne v priestoroch v Mestskej galérie v Rimavskej Sobote pripravujeme.

viac o projekte


The Happy Girl. The Unhappy Girl. Grafika britských ostrovov 18. a 19. stor. zo zbierky Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej (katalóg zbierky)

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 30.01.2020 - 21.03.2020

Otvorenie výstavy s názvom The Happy Girl. The Unhappy Girl. Grafika Britských ostrovov 18. a 19. storočia zo zbierky Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej sa konala 30. januára 2020 na Björnsonovej ul. 1 v Nových Zámkoch. Kurátorom výstavy bol Martin Šugár. Výstava potrvá do 21. marca 2020. otvorené: utorok - piatok od 8.00 do 17.00 h. a v sobotu od 9.00 do 13,00 h.

viac o projekte


THE HAPPY GIRL. THE UNHAPPY GIRL. GRAFIKA BRITSKÝCH OSTROVOV 18. A 19. STOROČIA ZO ZBIERKY ERNESTA ZMETÁKA A DANICE ZMETÁKOVEJ

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 30.01.2020 - 21.03.2020

Komorná VÝSTAVA grafických listov anglickej a írskej proveniencie.

viac o projekte


Oživené učebnice - História v kocke

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.01.2020

Múzeum mesta Bratislavy s spolupráci s regionálny pracoviskom MPC v Bratislave organizuje odborný seminár pod názvom Interaktivita v edukačnom procese s využitím Oživených učebníc. Hlavnou témou je prezentácia projektu Oživené učebnice - História v kocke, ktorý predstaví nové vzdelávacie programy a rovnomenné publikácie "Príbeh Mimi" a "Remeslo má zlaté dno".

viac o projekte


Akvizícia do zbierkového fondu zoológie

Miesto a termín konania: Topoľčany, Slovenská republika / 20.01.2020 - 03.03.2020

Výstava venovaná flóre a faune viacerých typov biotopov podmienených vodou. Zámerom je priblížiť vodu ako nenahraditeľnú zložku životného prostredia a jej význam pri premene prostredia a modelovaní zemského reliéfu.

viac o projekte


Nákup zbierkových predmetov pre umelecko-historickú expozíciu

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 20.12.2019 - 31.12.2019

Prezentácia nových zbierkových predmetov

viac o projekte


Muzeálne javisko evolúcie - v hlavnej úlohe: Stavovce

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 17.12.2019 - 30.06.2020

Realizovaná výstava prostredníctvom dermoplastických a kostrových preparátov zo zbierok Považského múzea bude demonštrovať druhovú bohatosť fauny severozápadného Slovenska. Výstava poskytuje návštevníkom príležitosť rozšíriť si poznatky o živote a vývoji cicavcov, vtákov, obojživelníkov, plazov a rýb vyskytujúcich sa v regióne a pochopiť ich v širšom kontexte ochrany prírody.

viac o projekte


Mária Balážová: Hadia geometria 52 – Strela

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 16.12.2019 - 19.01.2020

Olejomaľba Márie Balážovej z cyklu Hadia geometria z roku 2006, v ktorom autorka rozvíja svoj typický rukopis založený na redukcii geometrických foriem, aktualizuje zbierkový fond Galérie Jána Koniarka v Trnave, jeho priradením k dielu z rovnakého cyklu z roku 1994, ktorým galéria už disponuje.

viac o projekte


Michal Černušák: We Saw You, 2017

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 16.12.2019 - 19.01.2020

Dielo Michala Čerušáka s názvom We Saw You - veľkorozmerná maľba (190 x 260 cm) akrylom prezentujúca iluzívne budovaný priestor veľkomesta, v ktorom sugestívne tematizuje civilizmus definovaný digitálnou revolúciou a marketingovou vizualitou.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 13.12.2019 - 07.02.2020

V piatok 13. 12. 2019 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Jarmily Mitríkovej s názvom Dievča nafukujúce kruh.

viac o projekte


Príbehy (p)o živote

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 12.12.2019 - 29.03.2020

Na Príbehy (p)o živote sú -Príbehy snov, túžob, želaní a Príbehy každodennej žitej reality .Kde sa kurátorka ako rozprávačka príbehov o samote, spiritualite, snení, prežití, slobode, uvedomení aj osudovosti pokúša o zadefinovanie dôležitých ľudských pocitov, ktoré človek zažíva po prežití traumy. Na základe umeleckých diel s pokusom prepojiť kurátorskú prax s kreatívnymi prvkami, ktoré nesú znaky terminologického aparátu arteterapie

viac o projekte


Nákup zbierky motýľov (Lepidoptera)

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 09.12.2019 - 15.03.2020

Zbierka motýľov (Lepidoptera) od Ing. Ignáca Richtera celkove pozostáva zo 7574 exemplárov, ktoré reprezentujú 1518 druhov motýľov. Pochádzajú zo zberného regiónu Tekovského múzea v Leviciach, predovšetkým z lokalít Rybník, Kozárovce, Ipeľské Úľany a Nová Dedina. Jej zakúpenie má pre múzeum prvoradý vedecký, dokumentačný, študijný i prezentačný význam. Súčasťou projektu je aj predstavenie tejto atraktívnej zbierky širokej verejnosti, a to prostredníctvom výstavy.

viac o projekte


Príbehy slovenskej ilustrácie... pátranie pokračuje

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.12.2019 - 30.01.2020

PRÍBEHY V BUBLINÁCH ...niečo zo slovenského komiksu 70. – 90. rokov. Jozef Schek Babušek, Vladimír Feďo Fiala, Peter Chudý, Juraj Maxon, Pavol Moravčík, Fero Mráz, Marián Oravec Príbehy ostrúhané do pár krátkych, úplne jednoduchých viet, aby sa zmestili do bublín. Razantné, popisné, často schematické kreslenie. Stojí si niekde na okraji umeleckej scény, obchádzaný teoretikmi ako niečo „menej vznešené“, vhodné tak maximálne do kategórie spotrebného umenia, medzi remeslá.

viac o projekte


PROFILY / Imrich Svitana

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 04.12.2019 - 29.03.2020

Výstava v kontexte prezentácií „umelcov Spiša“ uvádza výber novej komornej tvorby autora v dialógu s ostatnými tvorivými platformami: šperk, medailérstvo, plastika, kresba, fotografia a monumentálne realizácie. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Kurátorky: Mgr. Lucia Benická, Mgr. Mária Šabľová, Mgr. Zuzana Juháziová – GUS.

viac o projekte


Osvetlenie Galerijnej siene Oresta Dubaya (1. etapa)

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 02.12.2019 - 11.12.2019

Zámerom projektu je zabezpečiť ochranu zbierkových predmetov (výtvarné umenie, archeologické nálezy, úžitkové predmety, atď.) prezentovaných vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom (Galerijná sieň Oresta Dubaya) a skvalitniť výstavné projekty pre návštevníkov prostredníctvom zavedenia profesionálnej svetelnej techniky.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 29.11.2019

V piatok 29. novembra zažijete niečo výnimočné – finisáž výstavy diel Lucie Oleňovej s komentovanou prehliadkou a živým vystúpením Kataríny Málikovej!

viac o projekte


Čo bolo pred rokom 1989 ?

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 15.11.2019

Sprievodné podujatie k výstave "Čo bolo pred rokom 1989 ?" pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie

viac o projekte


Akvizícia KG 04 2019

Miesto a termín konania: Oščadnica, Slovenská republika / 12.11.2019 - 31.12.2019

Akvizícia súboru zbierkových predmetov (diptychu) Kučišová, Mira Vystavený pohľadu I, II 2017, olej, plátno, 90 x 90 cm, do zbierok Kysuckej galérie v Oščadnici.

viac o projekte


Temporary Parapet - výstavný program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 08.11.2019 - 06.12.2019

samostatná výstava srbskej umelkyne pôsobiacej vo Viedni

viac o projekte


medzinárodný seminár Revolúcia: nežná x digitálna

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 06.11.2019 - 07.11.2019

Projektom si jeho hlavný organizátor ICOM SLOVENSKO, v spolupráci s ICOM ČESKO, ICOM RAKÚSKO, SNG a SNM a spolu s hlavným partnerom projektu FPU, pripomenú rok 1989, a to zorganizovaním dvojdňového medzinárodného seminára.

viac o projekte


Výstava "Havrany a ich príbuzní"

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 06.11.2019 - 27.11.2019

Plagát k rozšírenému výkladu a prednáške k výstave „Havrany a ich príbuzní“ pre verejnosť. Rozšírený výklad a prednáška k výstave sa uskutočnia 6. a 27. novembra 2019 o 16:00 hod. v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote.

viac o projekte


Výstava "Havrany a ich príbuzní"

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 04.11.2019 - 19.12.2019

Plagát k rozšírenému výkladu a prednáške k výstave „Havrany a ich príbuzní“ pre školské skupiny. Rozšírený výklad a prednáška k výstave sa uskutočnia v období od 4. novembra do 19. decembra 2019 po predchádzajúcom prihlásení v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote.

viac o projekte


Výstava "Havrany a ich príbuzní"

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 04.11.2019 - 19.12.2019

Tlačová správa Rozšírený výklad a prednáška k výstave „Havrany a ich príbuzní“

viac o projekte


Milota Havránková – TORZO/ Laboratórium večných návratov

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 31.10.2019 - 02.02.2020

Výstava TORZO predstavuje publiku kľúčové okruhy tvorby tejto významnej fotografky, pedagogičky a multimediálnej umelkyne od 60.rokov minulého storočia až po súčasnosť. Projekt prezentuje aj nie príliš známu, paralelne vznikajúcu experimentálnu filmovú tvorbu, ktorá vznikala s použitím fundamentálnej techniky. Túžba spoznávať samú seba a najbližší svet cez technické prostriedky sa javí ako esenciálna motivácia jej tvorby.

viac o projekte


Monografia Františka Veselého

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 31.10.2019 - 31.12.2019

Výstupom projektu je rozsiahla monografická publikácia s názvom František Veselý – Krajina nového typu, ktorá je prvým edičným výstupom daného autora. Pre účely publikácie je k dispozícii rozšírená obsahová časť textov kurátorov a iných odborníkov z umeleckej praxe, ktorí boli konfrontovaní s dielom a životom Františka Veselého.

viac o projekte


Z dejín Rómov na Slovensku

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 29.10.2019 - 31.12.2019

Panelová výstava venovaná Rómom z historického a etnografického hľadiska doplnená o trojrozmerné zbierkové predmety. Panely zachitia život Rómov textom a obrazom. Použité sú dobové fotogrfie zo zbierok Vihorlatského múzea.

viac o projekte


Z dejín Rómov na Slovensku

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 29.10.2019 - 31.12.2019

Výstava venovaná dejinám Rómov na Slovensku z historického a etnografického hľadiska.

viac o projekte


Súčasné trendy v galerijnej pedagogike – Metodický deň 2 vo Východoslovenskej galérii

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 18.10.2019

Východoslovenská galéria v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom vás aj tento rok pozývajú na druhý ročník série prednášok a workshopov s odborníkmi v galerijnej a múzejnej pedagogike v priestoroch Východoslovenskej galérie.

viac o projekte


Čo bolo pred rokom 1989 ?

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 17.10.2019 - 10.02.2020

V rámci podporeného projektu bude pre širokú verejnosť prezentovaná odborná výstava "Čo bolo pred 1989 ?" - výstavné priestory Galérie Baníckeho múzea v Rožňave, Nám. baníkov 25, Rožňava.

viac o projekte


Čo bolo pred rokom 1989 ?

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 17.10.2019 - 10.02.2020

Zámerom múzejno-pedagogických podujatí je spracovať a prezentovať pomocou komentovaných prehliadok, kurátorských prednášok a tvorivých dielní obsah výstavy Čo bolo pred 1989?.... Cieľom podujatí je objasniť žiakom ZŠ a študentom SŠ dejinné politické, ekonomické a sociálne špecifiká regiónu Gemer v období po nástupe komunistického režimu v Československu po rok 1989. Realizovaním podujatí múzeum dopĺňa žiakom ZŠ a študentom SŠ teoretické vedomosti o totalitnom režime a o Nežnej revolúcii.

viac o projekte


Akvizícia zbierkových predmetov – kolekcie siedmich starých a vzácnych tlačí

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 14.10.2019 - 31.12.2020

Zakúpené knihy sú prezentované na facebooku Západoslovenského múzea.

viac o projekte