Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.múzeá / galérie

Akvizícia kolekcie porcelánu

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 01.07.2020 - 30.06.2021

Kysucké múzeum predstavuje minuloročnú akvizíciu kolekcie nádherného dobového porcelánu. Vďaka podpore z verejných zdrojov sa podarilo obohatiť zbierku porcelánu o 143 kusov zbierkových predmetov, podchádzajúcich z časového obdobia od začiatku 19. až do začiatku 20. storočia. Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Rekonštrukcia časti depozitára histórie

Miesto a termín konania: Krásno nad Kysucou, Slovenská republika / 01.07.2020 - 31.03.2021

Centrálny depozitár Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou prešiel modernizáciou. Vďaka FPU sa z verejných zdrojov podarilo vybaviť moderným úložným systémom 3 miestnosti fondu história. Depozitár sa premenil na moderné pracovisko, vybavené pohyblivým regálovým systémom, pevnými regálmi i špeciálnym zásuvkovým systémom a manipulačnými vozíkmi a schodíkmi. Projekt z verejných zdrojov podporil FPU.

viac o projekte


Akvizície v rámci vedeckovýskumnej úlohy „Meštianstvo a meštianske bývanie na Kysuciach"

Miesto a termín konania: Radoľa, Slovenská republika / 01.07.2020 - 30.06.2021

Kysucké múzeum predstavuje minuloročnú akvizíciu sedacej súpravy zo starej fary zo Zákopčia z horných Kysúc. Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia sa podarilo obohatiť zbierkový fond a doplniť stálu expozíciu Meštianske bývanie na Kysuciach v Kaštieli Radoľa o dobové sofa, stôl a 4 stoličky, pochádzajúce zo začiatku 20. storočia. Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

viac o projekte


Modernizácia vybavenia konzervátorských dielní Stredoslovenského múzea, II. etapa

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 01.07.2020 - 30.06.2021

Cieľom aktuálnej druhej etapy modernizácie konzervátorského pracoviska, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, bolo dovybaviť pracovisko o ďalšie moderné prístroje a kvalitné nástroje, ktoré umožnia využívať moderné metódy, postupy a technológie aktívnej ochrany o zbierkový fond múzea.

viac o projekte


Akvizícia špeciálnej knižnice Galérie umelcov Spiša v r. 2020

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 01.07.2020 - 30.06.2021

Špeciálna knižnica Galérie umelcov Spiša prináša široký výber kníh a katalógov zameraných na umenie, architektúru, históriu, či fotografiu. V roku 2020 knižnica získala 53 publikácií v celkovej hodnote € 1334 v rámci podpory Fondu na podporu umenia.

viac o projekte


Akvizícia súboru pohľadníc

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 01.07.2020 - 30.06.2021

Kysucké múzeum vďaka projektu podporeného Fondom na podporu umenia minulý rok obohatilo svoj zbierkový fond histórie o vyše dve stovky jedinečných pohľadníc.

viac o projekte


Reštaurovanie diela Vincenta Hložníka: Žena s lampou (1946)

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.07.2020 - 30.06.2020

Vyčistenie a zreštaurovanie diela Vincenta Hložníka v rámci náležitej starostlivosti o zbierkové predmety Považskej galérie umenia v Žiline.

viac o projekte


Reštaurovanie diela Vincenta Hložníka: Pri bare (1948)

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.07.2020 - 30.06.2020

Vyčistenie a zreštaurovanie diela Vincenta Hložníka v rámci náležitej starostlivosti o zbierkové predmety Považskej galérie umenia v Žiline.

viac o projekte


Reštaurovanie diela Vincenta Hložníka: Bez názvu (40. roky 20. storočia)

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.07.2020 - 30.06.2020

Zreštaurovanie, fixácia farebnej vrstvy a spevnenie papierového podkladu diela Vincenta Hložníka v rámci náležitej starostlivosti o zbierkové predmety Považskej galérie umenia v Žiline.

viac o projekte


Reštaurovanie historickej tlače 16. storočia

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 01.07.2020 - 30.06.2021

Vďaka podpore FPU sme v rokoch 2020/2021 zreštaurovali vzácnu Bibliu z roku 1569. Reštaurovanie realizoval Mgr. art. Štefan Kocka. Vzhľadom k tomu, že tlač bola značne poškodená, akákoľvek manipulácia s ňou niesla veľké riziko jej ďalšej degradácie, čo prinášalo obmedzenia hlavne pri využívaní na bádateľské a prezentačné účely. Po úspešnej realizácii projektu je možné sprístupniť zreštaurovaný ZP bádateľom, ale aj ostatným návštevníkom múzea na príležitostných výstavách a podujatiach.

viac o projekte


OBAL - SOKEL – VITRÍNA

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 01.07.2020 - 31.12.2020

Nadobudnutie atypických pevných obalov na umelecké diela v zbierkovom fonde Turčianskej galérie v Martine, určené na bezpečné a kompaktné uskladnenie, prepravu citlivých artefaktov.

viac o projekte


Rekonštrukcia a mobiliár historického depozitára Tekovského múzea v Leviciach

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 01.07.2020 - 30.06.2021

Tekovské múzeum v Leviciach v rokoch 2020 – 2021 realizovalo komplexnú rekonštrukciu historického depozitára. Zjednodušila sa manipulácia s predmetmi. Mobiliár je prachotesný, uloženie zbierok je prehľadné. Depozitár je plnohodnotným pracoviskom pre odborného pracovníka. Cieľom projektu je zvýšiť ochranu zbierkového fondu, vytvoriť priestor pre nové akvizície a zefektívniť prácu so zbierkovými predmetmi.

viac o projekte


Ochrana zbierok v depozitári história

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.07.2020 - 30.06.2021

Zámerom projektu bolo zariadiť depozitár histórie v Považskom múzeu moderným úložným systémom. Našim cieľom bolo zvýšiť ochranu a zlepšiť uloženie zbierkových predmetov. S podporou FPU sa nám podarilo nadobudnúť účelový stacionárny a pohyblivý mobiliár, vďaka čomu sme naplnili náš zámer a cieľ.

viac o projekte


Telo, forma a gesto – sochárstvo v zbierke VSG

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 25.06.2020 - 31.01.2021

Výstava Telo, forma a gesto – sochárstvo v zbierke VSG je ďalším tematickým výstavným projektom z vlastnej produkcie Východoslovenskej galérie. Výstava bude predstavovať ťažiskový projekt na rok 2020. Sochárska zbierka galérie doposiaľ nebola prezentovaná vo väčšej galerijnej expozícii. Aj z toho dôvodu je kurátorská koncepcia zameraná výhradne na médium sochy, plastiky a inštalácie.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2020

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.06.2020 - 21.08.2020

V piatok 5. 6. 2020 od 18:00 do 22:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Juliany Mrvovej s názvom After the Fire (Po ohni). Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený naraz len dvom osobám s nasadeným rúškom po aplikácii dezinfekčného prostriedku na ruky.

viac o projekte


Tvorivé dielne MG RS

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 04.06.2020 - 18.12.2020

Mestská galéria, Rimavská Sobota rozbieha v tomto roku projekt Tvorivých dielní pre základné školy a pre detské domovy. Hlavným zámerom 14. ročníka tvorivých dielní Mestskej galérie, Rimavská Sobota je pokračovanie v úspešnom projekte edukačných aktivít na pôde galérie prostredníctvom aktívnej komunikácie s deťmi.

viac o projekte


Zabezpečenie úložného systému a dovybavenie archeologického depozitára v Zemplínskom múzeu v Michalovciach

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 02.06.2020

Zemplínske múzeum v Michalovciach v týchto dňoch finišuje s projektom Zabezpečenie úložného systému a dovybavenie archeologického depozitára v Zemplínskom múzeu v Michalovciach.

viac o projekte


Odborné ošetrenie historických periodík

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.06.2020 - 30.06.2020

V rámci projektu bolo realizované odborné ošetrenie 66 knižničných jednotiek historických periodík. Zabezpečenie ich ochrany bolo realizované i odborným vyhotovením ochrannej väzby alebo ochranného obalu. Následne boli zakúpené špeciálne opierky a stojany pre potreby ich vystavenia i manipulácie s nimi. V období od 1. 6. 2020 – 30. 6. 2020 budú odborne ošetrené historické periodiká vystavené.

viac o projekte


Zabezpečenie ochrany herbárovej zbierky Podtatranského múzea v Poprade

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 01.06.2020 - 30.06.2020

Realizácia projektu umožnila dosiahnuť primárnu ochranu herbárových položiek zakúpením herbárového papiera a škatúľ s výsuvným dnom, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Táto skutočnosť je graficky aj textovo (logo FPU a názov projektu) zvýraznená pri vstupe do depozitárnych priestorov múzea s fondom botaniky a rovnako aj na herbárových škatuliach. Verejnosť bude o projekte informovaná prostredníctvom webovej a FB stránky múzea, vrátane zverejnenia tlačovej správy.

viac o projekte


Tvorivé dielne MG RS

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 30.05.2020

Príďte si s nami užiť kreatívne chvíle na prvej tohtoročnej tvorivej dielni s Petrou už v sobotu 30. mája!

viac o projekte


Zabezpečenie úložného systému a dovybavenie archeologického depozitára v Zemplínskom múzeu v Michalovciach

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 28.05.2020 - 30.06.2020

Zemplínske múzeum v Michalovciach má nový archeologický depozitár. V týchto dňoch v našom múzeu ukončujeme realizáciu projektu s názvom „Zabezpečenie úložného systému a dovybavenie archeologického depozitára v Zemplínskom múzeu v Michalovciach“. Návštevníci múzea a záujemcovia o kultúrne dianie v Michalovciach a v regióne Zemplína vnímajú niekoľkoročný proces rekonštrukcie Sztárayovského kaštieľa, sídla Zemplínskeho múzea v Michalovciach.

viac o projekte


Zabezpečenie úložného systému a dovybavenie archeologického depozitára v Zemplínskom múzeu v Michalovciach

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 28.05.2020 - 04.06.2020

Nový archeologický depozitár v Zemplínskom múzeu v Michalovciach je vybavený pohyblivým a statickým regálovým systémom, čím sa dosiahla úložná kapacita viac ako 150 m2. To umožňuje trvalé, prehľadné a bezpečné uloženie doposiaľ spravovaných archeologických nálezov s priestorovou rezervou na dlhšie časové obdobie.

viac o projekte


Spomienky z porcelánu

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 25.05.2020 - 18.10.2020

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj pripravilo v priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne výstavu s názvom „Spomienky z porcelánu“. Vystavené exponáty pochádzajú zo zbierkového fondu Oravského múzea a časť z nich je aj zo súkromnej zbierky.

viac o projekte


Rita Koszorús : schMERZrot , get blau ( Maľby a koláže )

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 19.05.2020 - 14.08.2020

Diela Rity Koszorús, vystavované v rámci otvoreného cyklu mladého umenia v Galérii Rumanských, sú autorským výberom jej najnovšej tvorby. Diela komunikujú otázky o identite, tradícii; potrebu v každej dobe si vytvorit vlastný postoj k životnej situácii ci podnetu z prítomnosti alebo z dôb minulých.

viac o projekte


Výstavy Mestskej galérie v Rimavskej Sobote, 2020

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 11.05.2020 - 26.06.2020

Od samého začiatku tvorby Dominiky Kačkošovej je zrejmý záujem a tiež fascinácia kontrastom civilizovanej súčasnosti a prvotných foriem ľudského spoločenstva. Príklady pre tieto formy nehľadá v dávnej minulosti, ale v izolovaných spoločenstvách Afriky, či Južnej Ameriky. Poukazuje na diametrálne odlišné formy života spoločenstiev, ktoré sa odohrávajú paralelne v čase na tej istej Zemi, ale spôsobom, pri ktorom by sme predpokladali rozdiel tisícročného vývoja civilizácie.

viac o projekte


Reštaurovanie vzácnych tlačí 17 st. vyhlásených MK SR za historický knižničný fond, z knižnice Podtatranského múzea v Poprade.

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 10.03.2020 - 30.06.2020

Zreštaurované dokumenty budú slúžiť na výstavné účely v rámci podujatí v múzeu. Okrem toho pripravíme článok webovú stránku múzea. Prednáška o historickom knižničnom fonde je aj v ponuke pre školy, ktorá je uverejnená na webovej stránke múzea a zasielaná priamo školám. V priestoroch knižnice a pri vystavených dielach v expozícii sú rozmiestnené informačné tabuľky s logom FPU, ktoré informujú o skutočnosti, že reštaurovanie tlačí z verejných zdrojov podporil FPU.

viac o projekte


Akvizícia do zbierkového fondu zoológie

Miesto a termín konania: Topoľčany, Slovenská republika / 06.03.2020 - 07.05.2020

Cieľom projektu bol nákup druhovo rôznorodých dermoplastických preparátov za účelom ich trvalého uchovávania následného odborného spracovania a využitia ich informačnej a výpovednej hodnoty v prezentačných a výchovno-vzdelávacích aktivitách múzea.

viac o projekte


Akvizícia zbierkových predmetov – kolekcie siedmich starých a vzácnych tlačí

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 02.03.2020 - 31.03.2020

Zakúpené knihy sú prezentované na výstave "Zbierkový predmet mesiaca" Marec - mesiac knihy v Západoslovenskom múzeu.

viac o projekte


Vydanie publikácie "Foto Rek Žilina, tajomstvo jedného kufra"

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.03.2020 - 31.12.2020

MY Žilinské noviny - regionálna tlač

viac o projekte


Akvizície: Barren Ground - Michal Moravčík

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 01.03.2020 - 01.01.2021

Nákup nového zbierkového predmetu - inštalácie od Michala Moravčíka a názvom "Barren Ground" z roku 2009.

viac o projekte


PROFILY / Imrich Svitana

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 19.02.2020

Tvorivý dialóg o tvorbe i živote s „umelcom Spiša“ Imrichom Svitanom. Podujatie spojené so slide-show a komentovanou prehliadkou výstavy Vertikály. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vstup voľný.

viac o projekte


VTEDY V ZÁMKOCH

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 19.02.2020

TRIDSAŤROČNÁ VOJNA A JEJ DOPADY NA NOVÉ ZÁMKY Prednáška sa zaoberá hlavne dopadom Tridsaťročnej vojny (1618-1648) na Nové Zámky, ktoré stáli v ceste ťažení Gabriela Bethlena na územie Uhorska. Zameria sa na udalosti rokov 1619-1622, kedy boli Nové Zámky v rukách Bethlena, a pod ich hradbami vyhasol život cisárskeho generála Buquoaya.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2020

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 14.02.2020 - 17.04.2020

V piatok 14. 2. 2020 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Viliama Slaminku s názvom Bitter sweet.

viac o projekte


Ilustrácia bola azyl (niekoľko príbehov zo 70. rokov)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 13.02.2020 - 30.04.2020

Ako vzniká ilustrácia? Vyzerá to jednoducho: výtvarník si prečíta príbeh, sadne za stôl a namaľuje svoju predstavu. Vyladí farby, zjednotí tváre, vymyslí niečo zaujímavé na titulku. Tak to však, samozrejme, nie je. Vytvorenie (dobrej) ilustrácie a následne aj (dobrej) knihy je proces. Premýšľanie. Kopenie nápadov, ich selekcia, opakované návraty. Hľadanie reálií. Desiatky skíc, farebné variácie, rozkresby z rôznych uhlov pohľadu. Trvá dovtedy, kým autor nepovie „hotovo“.

viac o projekte


Akvizícia diel maliara Antona Dubrovského

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 11.02.2020 - 30.04.2020

Výstava, ma ktorej budú verejnosti prestavené obrazy regionálneho umelca Antona Dubrovského nadobudnuté cez dotáciu Fondu na podporu umenia. Podujatie sa bude konať od 11.2. 2020 - 30.4. 2020.

viac o projekte


Reinštalácia expozície Z dejín hasičstva na Slovensku

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 10.02.2020 - 30.10.2020

Propagácia projektu bude realizovaná cez masovokomunikačné prostriedky, predovšetkým tlač, rozhlas a televíziu, časopis Požiarnik, cez web či sociálne siete.

viac o projekte


Ochrana zbierkového fondu archeológie v Stredoslovenskom múzeu

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 03.02.2020 - 30.09.2020

Stredoslovenské múzeum pokračuje v modernizácií priestorov, ktoré nie sú prístupné bežným návštevníkom. Ide o depozitárne priestory múzea, v ktorých je uložených viac ako 180 000 zbierkových predmetov. Vďaka realizácii projektu Ochrana zbierkového fondu archeológie v Stredoslovenskom múzeu“, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, sa nám podarilo vytvoriť nový systém uloženia zbierkových predmetov z fondu archeológie.

viac o projekte


Výstavy Mestskej galérie v Rimavskej Sobote, 2020

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 31.01.2020 - 13.03.2020

Záhadný názov 18192020 pripravovanej výstavy Rastislava Sedlačíka nie je napokon také ťažké rozlúštiť: číselný rad v preklade zo sedlačíkovštiny do štandardizovanejšej reči predstavuje údaj o vročení výtvarných prác, teda údaj o ich vzniku v priebehu rokov 2018 až 2020, ktorých výber a výstavnú reinštaláciu pre Vás aktuálne v priestoroch v Mestskej galérie v Rimavskej Sobote pripravujeme.

viac o projekte


The Happy Girl. The Unhappy Girl. Grafika britských ostrovov 18. a 19. stor. zo zbierky Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej (katalóg zbierky)

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 30.01.2020 - 21.03.2020

Otvorenie výstavy s názvom The Happy Girl. The Unhappy Girl. Grafika Britských ostrovov 18. a 19. storočia zo zbierky Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej sa konala 30. januára 2020 na Björnsonovej ul. 1 v Nových Zámkoch. Kurátorom výstavy bol Martin Šugár. Výstava potrvá do 21. marca 2020. otvorené: utorok - piatok od 8.00 do 17.00 h. a v sobotu od 9.00 do 13,00 h.

viac o projekte


THE HAPPY GIRL. THE UNHAPPY GIRL. GRAFIKA BRITSKÝCH OSTROVOV 18. A 19. STOROČIA ZO ZBIERKY ERNESTA ZMETÁKA A DANICE ZMETÁKOVEJ

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 30.01.2020 - 21.03.2020

Komorná VÝSTAVA grafických listov anglickej a írskej proveniencie.

viac o projekte