Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.múzeá / galérie

Akvizície: Veronika Rónaiová

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 01.07.2019 - 30.09.2019

Veronika Rónaiová: Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou, 2019, zásahy olejom do nájdeného umeleckého diela Juliana Filu - Agresia reklamy, 1994, olej na plátne, 105 x 170 cm, do ktorého je vsadená interpretácia študentky TU Pdf. P. Rabárovej, olej na plátne, 60 x 60 cm

viac o projekte


Akvizície: P. Ďurík

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 01.07.2019 - 04.10.2019

Zámerom projektu je predovšetkým doplnenie zbierky Turčianskej galérie o dielo martinského výtvarníka, typografa a grafického dizajnéra Petra Ďuríka.

viac o projekte


Akvizícia diela – obrazu od Andreja Stollmanna z roku 1932

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 01.07.2019 - 30.06.2020

Do zbierky výtvarného umenia Stredoslovenského múzea v tomto roku pribudol obraz námestia v Banskej Bystrici z roku 1932. Jeho autorom je maliar Andrej Stollmann, jedna z popredných osobností nášho mesta.

viac o projekte


Akvizícia KG 03 2019

Miesto a termín konania: Oščadnica, Slovenská republika / 01.07.2019 - 31.12.2019

Zámerom projektu je akvizícia zbierkového predmetu diela Umelá záhrada, 2018, digital C- print na dibonde, 190 x 150 cm, Jána Kekeliho do zbierkového fondu Kysuckej galérie v Oščadnici.

viac o projekte


Akvizícia KG 02 2019

Miesto a termín konania: Oščadnica, Slovenská republika / 01.07.2019 - 31.12.2019

Získanie diela František Demeter, Kosenie, video, DVD 15min 13s, 2018 do zbierkového fondu Kysuckej galérie v Oščadnici

viac o projekte


Akvizícia KG 01 2019

Miesto a termín konania: Oščadnica, Slovenská republika / 01.07.2019 - 31.12.2019

Akvizícia zbierkového predmetu - výtvarného diela Pavla Stručku, Ranná hmla, 2010, 100 x 135 cm, olej, plátno.

viac o projekte


Reštaurovanie diel zničených požiarom - 3. fáza

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 01.07.2019 - 30.06.2020

Projekt reštaurovania diel poškodených požiarom stále pokračuje. Aktuálne finišujeme s 3. fázou, v ktorej sa reštauruje päť vážne poškodených veľkorozmerných malieb v ateliéri Štefana Kocku. K najviac postihnutým dielam patrí maľba na plátne od Imricha Oravcza V záhradníctve z roku 1950. Požiar len zhoršil už tak poškodené dielo.

viac o projekte


Michal Machciník - Reliéfy pre Latoura

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 01.07.2019 - 30.06.2020

Dielo Reliéfy pre Latoura od Michala Machciníka významne obohatí sochárske fondy o umenie inštalácie a konceptuálnu sochu. Michal Machciník, autor, ktorý doteraz nebol zastúpený v zbierke Východoslovenskej galérie, je dlhodobo aktívny vo výstavnej (Slovensko, Česko, Taliansko, Litva) i pedagogickej činnosti, zúčastňuje sa domácich a zahraničných rezidenčných pobytov.

viac o projekte


Ján Zelinka - Rekviem pre hada

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 01.07.2019 - 30.06.2020

Výstupom projektu bola akvizícia a zaradenie diela Rekviem pre hada, (2014) od autora Jána Zelinku. Zelinkova tvorba má existenciálny charakter, v jednotlivých cykloch pracuje s témou života a smrti. V cykle Rekviem pre organizmy (od 2010), prostredníctvom ktorého uvažuje nad etickými problémami i hodnotou nielen ľudského života v minulosti a dnes.

viac o projekte


Akvizícia súboru hasičských predmetov do zbierkového fondu história Kysuckého múzea v Čadci

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 01.07.2019 - 30.06.2020

Akvizícia súboru 161 ks hasičských predmetov obohatilo ešte v r. 2019 zb. fond Kysuckého múzea v Čadci vďaka podpore z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. Od kúpy predmetov akými sú hasičské helmy, tesáky či rôzne medaily z čias od Rakúsko-Uhorska, cez „1. a 2. ČSR“, 1. SR, až po socialistické ČSR, prebieha do súčasnosti odborné spracovanie kurátorom za účelom budúcej prezentácie.

viac o projekte


Akvizícia judaík

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 01.07.2019 - 30.06.2020

Akvizícia vzácnych a cenných judaík sa Kysuckému múzeu v Čadci podarila v r. 2019 vďaka úspešnému projektu, keď Fond na podporu umenia z verejných zdrojov ako hlavný partner projektu podporil nákup chanukového svietnika, nádoby na olej z hnedého skla, budíka, sedrovej misy na pesah a nábytku z bytu rabína zo židovskej fary. Tieto vzácne judaiká boli medzičasom odborne spracované, aby mohli byť prezentované návštevníkom.

viac o projekte


Akvizícia hračiek

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 01.07.2019 - 30.06.2020

Vďaka podpore z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia sa podarilo Kysuckému múzeu v Čadci obohatiť zbierku hračiek o 25 dobových hračiek od 1. pol. 20. stor. po 70./80. roky v hodnote 2635 eur. Zakúpené boli predmety ako detská toaletná biedermeierová súprava, plechové modely bicykla, bicykel s kotlíkom, traktor Zetor, bábiky so starožitnými kreslami, rôzne spoločenské a stolové hry. Vidieť ich môžete na výstave Keď sme boli deti.

viac o projekte


II. etapa reštaurovania zbierkového predmetu – plastiky – hlavy sv. Jána Krstiteľa z Tajova

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 01.07.2019 - 30.09.2020

V roku 2020 bola ukončená II. etapa reštaurovania mimoriadne vzácneho zbierkového predmetu Hlava Sv. Jána Krstiteľa z Tajova, ktorá nadviazala na výsledky reštaurátorského výskumu I. etapy z rokov 2016 – 2017. Pri voľbe metód a postupov výskumu sa kládol dôraz na maximálne šetrný prístup k originálu. Kombináciou inovatívnych metód skúmania bolo možné získať hodnotné informácie, ktoré napomohli presnejšej identifikácii materiálu a tiež autentického vzhľadu skulptúry.

viac o projekte


Zabezpečenie ochrany zbierkových fondov v spojení s ochranou zdravia odborných pracovníkov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.07.2019 - 31.08.2018

Informačný leták "Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote opäť skvalitnilo podmienky uloženia zbierkových predmetov". Informačný leták prostredníctvom textu a fotografií informuje o realizácii projektu a jeho podpore z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia. Informačný leták je obojstranne tlačený formát A5. Informačné letáky budú prístupné verejnosti vo vstupnom priestore múzea. Návštevníci, resp. zástupcovia médií, si ich môžu vziať.

viac o projekte


Reštaurovanie unikátnej pergamenovej listiny z roku 1739 vydanej pätnástym najvyšším predstaveným Jezuitského rádu

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.07.2019 - 31.08.2019

Informačný leták "Reštaurovanie unikátnej pergamenovej listiny z roku 1739 vydanej pätnástym najvyšším predstaveným Jezuitského rádu". Informačný leták prostredníctvom textu a fotografií informuje o realizácii projektu a jeho podpore z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia. Informačný leták je obojstranne tlačený formát A5. Informačné letáky budú prístupné verejnosti vo vstupnom priestore múzea. Návštevníci, resp. zástupcovia médií, si ich môžu vziať.

viac o projekte


Reštaurovanie cimbalu z Nižnej Pokoradze

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.07.2019 - 31.12.2020

Gemersko–malohontské múzeum venuje značnú pozornosť ochrane a starostlivosti o zbierkové predmety. Jednou z jeho priorít bola i záchrana dreveného cimbalu získaného v obci Nižná Pokoradz. Zreštaurovaný cimbal bude ako pamiatka s umeleckou a historickou hodnotou doplnkom stálej expozície múzea. Jeho komplexné zreštaurovanie sa podarilo vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Táto informácia je uvedená tiež v rámci popisného textu umiestneného vedľa zreštaurovaného cimbalu.

viac o projekte


Reštaurovanie historického portrétu mladej dámy s monogramom a datovaním „A.D.R./1703“ a s erbom

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 01.07.2019 - 29.05.2020

Obraz z majetku známej šľachtickej rodiny Radvanských je po celkovom reštaurovaní opätovne pripravený na inštaláciu v plánovanej expozícii v Thurzovom dome.

viac o projekte


Reštaurovanie grafík a kresieb Mikuláša Galandu

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 01.07.2019 - 30.09.2020

Zámerom projektu bolo kompletné zreštaurovanie kresieb a grafík Mikuláša Galandu. Reštaurátorka Jarmila Tarajčáková diela vyčistila a scelila podkladovú i kresbovú vrstvu výtvarne aj esteticky, s dôrazom na zachovanie originality. Zabezpečila diela pre účely prezentácie a taktiež pre ich bezpečné uloženie v depozitári galérie.

viac o projekte


NESPLNENÝ...

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 28.06.2019 - 08.09.2019

Mestské múzeum Lučenec a Mesto Lučenec Vás pozýva na výstavu „NESPLNENÝ...,“ ktorú usporadúva pri príležitosti 110. výročia narodenia prvého profesionálneho architekta v meste Lučenec Oskara Winklera. Jeho meno je spojené s realizáciou prvých funkcionalistických polyfunkčných mestských domov v Lučenci. Výstavu slávnostne otvoríme dňa 28. júna 2019 (v piatok) o 17,00 hod. vo výstavných priestorov múzea.

viac o projekte


Temporary Parapet - výstavný program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.06.2019 - 31.07.2019

Temporary Parapet - Open call 2019 / otvorená výzva pre skupinové výstavné projekty s kurátorskou koncepciou na výstavný termín v októbri 2019

viac o projekte


František Foltýn (1891–1976) - od košickej moderny k parížskej abstrakcii

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 26.06.2019 - 20.10.2019

František Foltýn patrí k tomu malému počtu českých umelcov, ktorých tvorba vznikala a bola oceňovaná v kontexte medzinárodnej výtvarnej scény. V roku 1924, vo veku tridsaťtri rokov, odišiel na desať rokov do Paríža, kam v tej dobe smerovali prední protagonisti umeleckej avantgardy, a usadil sa priamo v centre diania, v štvrti Montparnasse. Navštevoval súkromné výtvarné akadémie a nadviazal zásadné kontakty, ktoré ho postupne priviedli do zoskupení svetového významu.

viac o projekte


Matej Bel: Tekovská stolica

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 24.06.2019

Kysucké múzeum v Čadci a Tekovské múzeum v Leviciach pozýva dňa 24. júna 2019 o 15:30 hod. širokú čitateľskú verejnosť na slávnostnú prezentáciu knižnej novinky Matej Bel: Tekovská stolica. Podujatie sa uskutoční v koncertnej sále Tekovského múzea v Leviciach. Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Temporary Parapet - výstavný program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 21.06.2019 - 12.07.2019

samostatná výstava Natálie Okolicsányiovej - Superphysical / kurátorka: Alexandra Barth / výstava je súčasťou programu Petržalka Gallery weekend 2019

viac o projekte


Matej Bel: Tekovská stolica

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 18.06.2019

Kysucké múzeum v Čadci Vás pozýva na prezentáciu najnovšej knižnej novinky Matej Bel: Tekovská stolica. Uvedenie knihy do života sa uskutoční v priestoroch Kysuckého múzea v Čadci dňa 18. 6. 2019 o 14. 30 hod. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Obnova a doplnenie stálej expozície Príroda stredného Slovenska

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 13.06.2019

Predstavenie unikátneho pozorovacieho včelieho úľa. Ide o prvý pozorovací úľ na Slovensku, ktorý je umiestnený v expozícii múzea. Podujatie je prvou aktivitou projektu Obnova a doplnenie expozície Príroda Stredného Slovenska, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Deň detí v galérii

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 31.05.2019

Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí - tvorivé výtvarné workshopy.

viac o projekte


Po moderne - Metropola východu 1945 - 1989 - zborník (3 . etapa)

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 31.05.2019 - 31.12.2019

Publikácia bude určená odbornej verejnosti naprieč disciplínami humanitných vied zaoberajúcich sa nielen regionálnou umelecko-historickou topografiou, ale aj všeobecnými otázkami spoločenských zmien stredovýchodnej Európy v minulom storočí. Zborník je však určený aj širokej verejnosti pre lepšie pochopenie výtvarného umenia pohybujúceho sa v prostredí ideologickej záťaže totalitného režimu a jej rôznej intenzity v priebehu sledovaného obdobia.

viac o projekte


Expozícia Vincenta Hložníka (stála expozícia diel venovaná 100. výročiu narodenia umelca)

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 31.05.2019 - 31.12.2019

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Vincenta Hložníka bude v Považskej galérii umenia v Žiline otvorená nová expozícia diel autora. Otvorenie expozície nadväzuje na cyklus expozící, začatý v roku 2009, ktorý iniciovalo získanie veľkého množstva prác autora v roku 2004. Aktuálna expozícia predstaví verejnosti doteraz málo prezentovaný výber z celoživotnej tvorby, z obdobia od 40. rokov až po 90. roky 20. storočia. Zároveň bude mať nová expozícia nový dizajn a architektonickú úpravu.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 31.05.2019 - 26.07.2019

V piatok 31. 5. 2019 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Jenn Dierdorf, Kelsey Shwetz, Kris Rac, Sahany Ramakrishnan, Kataríny Janečkovej Walshe, Margaréty Petržalovej, Natálii Okolicsányiovej a Juliany Mrvovej s názvom: Slečny od maliarskeho stojana.

viac o projekte


Zabezpečenie ochrany zbierkových fondov v spojení s ochranou zdravia odborných pracovníkov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 24.05.2019 - 31.07.2019

Tlačová správa: "Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote opäť skvalitnilo podmienky uloženia zbierkových predmetov" (prezentácia a propagácia projektu).

viac o projekte


Temporary Parapet - výstavný program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 24.05.2019 - 14.06.2019

Samostatná výstava poľskej umelkyne Marty Krześlak

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 23.05.2019

Srdečne vás pozývame vo štvrtok 23. mája 2019 od 18:00 do 20:00 na záverečné stretnutie s jedinečnou autorskou maliarskou inštaláciou 12+ DOROTY SADOVSKEJ. Môžete sa na nej stretnúť s autorkou Dorotou i pražskou kurátorkou výstavy Lenkou Sýkorovou a možno zažijete aj premiéru rodinnej performance “Rodinný portrét”. Prídite na finisáž vo štvrtok večer!

viac o projekte


Zahrajme sa ako kedysi - cyklus programov

Miesto a termín konania: Zuberec, Slovenská republika / 22.05.2019 - 21.06.2019

Program je určený najmä pre kolektívy detí a mládeže. Zámerom je odovzdanie informácií o živote tradičného dedinského spoločenstva. Prostredníctvom 12-16 aktivít sa deti zoznamujú so školskou výučbou v minulosti, so spôsobom bývania, s bežnými činnosťami pri zabezpečovaní obživy (spracovanie textílií, mletie obilia a p.), s tradičnými remeslami (hrnčiarstvo, drotárstvo, tkanie, rezbárstvo a i.) i hrami. Aktivity prebiehajú súbežne na stanovištiach v areáli a objektoch Múzea oravskej dediny.

viac o projekte


Reštaurovanie maľby Zima od Milana Paštéku

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 18.05.2019 - 31.08.2019

Reštaurovanie diela Zima od Milana Paštéku. Výstava - odhalenie zreštaurovaného diela spolu s dokumentáciou reštaurátorskej práce a fotografiami diela "pred a po".

viac o projekte


Akvizícia palóckych vyrezávaných lavíc na rozšírenie etnografickej zbierky Hradného múzea vo Fiľakove

Miesto a termín konania: Fiľakovo, Slovenská republika / 18.05.2019 - 10.08.2019

Hradné múzeum vo Fiľakove od svojho založenia kladie veľký dôraz na historický, archeologický a etnografický výskum mesta a jeho okolia. Špecializuje sa na históriu miestnych šľachtických rodín, výrobky fiľakovskej fabriky a kultúrne pamiatky Palócov. Kúpou dvoch drevených lavíc s prelamovanou výzdobou sa rozšíril zbierkový fond Hradného múzea vo Fiľakove o unikátne exponáty, ktoré odzrkadľujú svojráznu ľudovú kultúru regionálnej skupiny Palócov žijúcich na území južného Slovenska.

viac o projekte


Akvizícia diel miestnych umelcov na rozšírenie výtvarnej zbierky Hradného múzea vo Fiľakove

Miesto a termín konania: Fiľakovo, Slovenská republika / 18.05.2019 - 10.08.2019

Jedným zo šiestich vedných oblastí nadobúdania predmetov uvedených v akvizičnej politike Hradného múzea vo Fiľakove je aj výtvarné umenie, ktoré sa v zmysle vlastivedného zamerania inštitúcie špecializuje na diela rodákov zo zbierkotvornej oblasti múzea. Keďže sa v zbierkovom fonde múzea zatiaľ nachádza len malé množstvo umeleckých diel, jednou z priorít je túto zbierku rozšíriť.

viac o projekte


Marián Mudroch

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 16.05.2019 - 22.06.2019

Marián Mudroch patrí k autorom o tvorbu ktorého sa intenzívne zaujíma. Formou retrospektívy glosuje zastávky jeho dráhy, od štúdií na Vysokej škole výtvarných umení po nedávne diela. Namiesto akčno-konceptuálnej vetvy raného obdobia alebo účasti na interpretačných hrách sa zameriava na práce v tradičných médiách, sústreďuje sa na jeho originálne narábanie so svetlom.

viac o projekte


Marián Mudroch

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 16.05.2019 - 22.06.2019

Výstava Mariána Mudrocha v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch prezentuje výtvarné práce z niekoľkých konceptuálnych projektov rôzneho tematického zamerania.Nad každým z nich je prítomný pomyselný svorník sebareflexívnosti vizuálnej reprezentácie.

viac o projekte


Prvý ročník konferencie Únie múzeí v prírode

Miesto a termín konania: Nová Bystrica, Slovenská republika / 15.05.2019 - 16.05.2019

Kysucké múzeum v Čadci pozýva odbornú i širšiu verejnosť do Skanzenu Vychylovka - Nová Bystrica na prvý ročník konferencie Únie múzeí v prírody s názvom Múzeá v prírode - koncepcie, realita a vízie. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15. a 16. mája 2019. Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Z chumáča ovčej vlny

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 13.05.2019 - 07.06.2019

Kysucké múzeum v Čadci pozýva všetky deti a školákov na tvorivé dielne k výstave "Z chumáča ovčej vlny, ktoré budú zamerané na plstenie. Tvorivé dielne sa budú konať každý pondelok a piatok od 13. mája do 7. júna 2019. Na tvorivých dielňach si vyskúšate prácu s vlnou a oboznámite sa s technikou plstenia. Výstavu a tvorivé dielne z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte