Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Muzeálne javisko evolúcie - v hlavnej úlohe: Stavovce

Krátky opis
Realizovaná výstava prostredníctvom dermoplastických a kostrových preparátov zo zbierok Považského múzea bude demonštrovať druhovú bohatosť fauny severozápadného Slovenska. Výstava poskytuje návštevníkom príležitosť rozšíriť si poznatky o živote a vývoji cicavcov, vtákov, obojživelníkov, plazov a rýb vyskytujúcich sa v regióne a pochopiť ich v širšom kontexte ochrany prírody.
Fotogaléria
Názov podujatia
Stavovce severozápadného Slovenska

Miesto konania / kraj
Žilina / Žilina

Termín konania
17.12.2019 - 30.06.2020

Popis projektu

Považské múzeum v Žiline disponuje rôznorodou a rozsiahlou vertebratologickou a osteologickou zbierkou stavovcov, ktorú prostredníctvom zoologickej výstavy priblíži návštevníkom v zrekonštruovaných výstavných priestoroch Budatínskeho hradu. Vo Veľkej sále Budatínskeho hradu bude 17.12.2019 otvorená výstava Stavovce severozápadného Slovenska. Prostredníctvom veľkorozmerných vitrín, ktoré boli vyrobené na zakázku pre potreby tejto výstavy len vďaka podpore FPU budú verejnosti prezentované dlho ukryté poklady zoologického depozitára Považského múzea. Výstava predstaví druhovú rozmanitosť fauny severozápadného Slovenska. Jednotlivé vitríny budú tematicky prezentovať skupinu živočíchov alebi vybranú zoologickú tému. Predstavené budú: Dravé vtáky a ich potrava, Poznávanie kačíc, Psovité šelmy a ich sociálny život, Výr skalný - superpredátor Žilinskej kotliny v zrkadle historických zmien krajiny, Vzácny návštevníci - faunistické poklady v zbierkach Považského múzea, Lasicovité šelmy, Potáplice a potápky. Priestorová inštalácia lebiek a skeletov vtákov a cicavcov ponúkne objasnenie vývojových súvislostí rôznych tried stavovcov. Okrem vizuálnych exponátov výstava bude doplnená hlasové nahrávkami vybraných živočíchov. Priebeh výstavy spestrí videoukážka z výskumnej práce zoológa v teréne. Sprievodné aktivity výstavy budú lektorované prehliadky autora výstavy Dr. Jána Kicka, špecializované zoologické prednášky pre základné a stredné školy v priebehu 1. polroka 2020 a ďalšie aktivity. Cieľovou skupinou je široká laická verejnosť s dôrazom na školskú mládež.https://podpora.fpu.sk/propagation/store" accept-charset="UTF-8" class="form-horizontal" enctype="multipart/form-data">
Názov prímateľa
Považské múzeum

Celkový rozpočet:
10 530,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €