Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

9xEXP – séria edukačných podujatí v stálych expozíciách Oravskej galérie

Krátky opis
Oravská galéria pripravila pre školské skupiny sériu edukačných podujatí v stálych expozíciách, ktorých cieľom je vzdelávanie detského diváka v oblasti výtvarného umenia na konkrétnych dielach. Súčasťou projektu je multifunkčný mobilný box, ktorý im sprostredkuje výtvarný svet netradičnými formami. K sérii edukačných podujatí sú vytvorené pracovné listy, ktoré obsahovo nadväzujú na jednotlivé témy workshopov: Tvár ako médium , Mobilný krídlový oltár, Mobilná moderna, Živé sochy.
Fotogaléria
Názov podujatia
9xEXP – séria edukačných podujatí v stálych expozíciách Oravskej galérie

Miesto konania / kraj
Dolný Kubín / Dolný Kubín

Termín konania
01.10.2019 - 31.12.2019

Popis projektu

Oravská galéria pripravila pre školské skupiny novú sériu edukačných podujatí v stálych expozíciách 9xEXP, ktorých cieľom je vzdelávanie detského diváka v oblasti výtvarného umenia na konkrétnych dielach, prezentovaných v stálych expozíciách. Expozície v Župnom dome v Dolnom Kubíne umožňujú v chronologickej postupnosti na vybraných zbierkových predmetoch sledovať vývoj slovenského výtvarného umenia od stredoveku až po súčasnosť. 

Na konkrétnych dielach budú hravou a interaktívnou formou vysvetlené základné pojmy vo výtvarnom umení. 

Súčasťou projektu je multifunkčný mobilný box, ktorý bude využívaný ako všestranná variabilná edukačná pomôcka a má ambíciu sprostredkovať návštevníkom Oravskej galérie výtvarný svet jej stálej expozície netradičnými formami. Má vytvoriť platformu pre dialóg návštevníka s dielami, pri ktorom v procese poznávania využívajú viaceré zmysly a stávajú sa tak aj samostatnými interpretmi. 

Práca s multifunkčným boxom je určená pre cieľové skupiny naprieč širokým vekovým spektrom od 5+, pre organizované školské skupiny  aj pre individuálneho návštevníka.

K sérii edukačných podujatí  sú  vytvorené pracovné listy, ktoré obsahovo nadväzujú na jednotlivé témy workshopov. 


TVÁR AKO MÉDIUM - mobilné televízne štúdio 

Workshop s využitím svetla  a kamery pri práci s portrétmi a ľudskou mimikou. 

X Aké úlohy na vás čakajú:

Práca so svetlom a tieňom. Práca s mimikou. Imitácia výrazu.

Aktivita pre skupiny. Práca s atribútom.


MOBILNÝ KRÍDLOVÝ OLTÁR

Workshop zameraný na prácu so symbolmi a geometrickými tvarmi na princípe obsahovej a významovej skladby gotických krídlových oltárov. 

X Aké úlohy na vás čakajú:

Zobrazovanie príbehov cez geometrické tvary na princípe gotických krídlových oltárov. Cvičenie obrazotvornosti, postrehu a pamäte.


MOBILNÁ MODERNA A JEJ PRINCÍPY

Workshop v expozícii venovanej Slovenskej výtvarnej moderne, zameraný na vygenerovanie formálnych prvkov (líniotvary  a farboplochy) z vystavených diel.    

X Aké úlohy na vás čakajú:

Experimenty so svetlom, líniami a farebnými plochami ako výrazovými prostriedkami, ktoré využívala slovenská moderna. 


ŽIVÉ SOCHY - mobilná skladačka

Workshop - voľné parafrázovanie objektov v expozícii cez mobilný multifunkčný box transformovaný do veľkorozmernej skladačky. 

X Aké úlohy na vás čakajú:

Návštevníci sa zahrajú na umelcov a vo výsledku použijú aj vlastné telá a stanú sa súčasťou diel.

 

Na každý program je potrebné sa vopred objednať telefonicky a podrobnejšie informácie získate na tel. čísle: 043 586 32 12  u galerijnej pedagogičky Žofie Mäsiarovej.


Názov prímateľa
Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Celkový rozpočet:
4 216,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €