Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Príbehy (p)o živote

Krátky opis
Na Príbehy (p)o živote sú -Príbehy snov, túžob, želaní a Príbehy každodennej žitej reality .Kde sa kurátorka ako rozprávačka príbehov o samote, spiritualite, snení, prežití, slobode, uvedomení aj osudovosti pokúša o zadefinovanie dôležitých ľudských pocitov, ktoré človek zažíva po prežití traumy. Na základe umeleckých diel s pokusom prepojiť kurátorskú prax s kreatívnymi prvkami, ktoré nesú znaky terminologického aparátu arteterapie
Fotogaléria
Názov podujatia
Príbehy (p)o živote - výstavný projekt

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
12.12.2019 - 29.03.2020

Popis projektu

               Na  Príbehy (p)o živote možno nazerať aj ako na literárne, či divadelné dielo. Dve previazané tematické línie príbehov (Príbehy snov, túžob, želaní a Príbehy každodennej žitej reality) obsahujú deväť rôznych príbehov

Kde sa kurátorka ako rozprávačka príbehov o samote, spiritualite, snení, prežití, slobode, sebauvedomení aj osudovosti pokúša o zadefinovanie dôležitých ľudských pocitov, ktoré človek zažíva po prežití traumy. Na základe umeleckých diel s pokusom prepojiť kurátorskú prax s kreatívnymi prvkami, ktoré nesú  znaky terminologického aparátu arteterapie.

Cieľom Príbehov (p)o živote nie je mesianisticky zušľachtiť návštevníka výstavy. Ich kompozícia je skôr „kurátorským surreálnym automatizmom“ (ak niečo také má nárok na existenciu v súčasnom svete). V tom prirodzenom cykle medzi životom a smrťou -tí z nás, ktorí ostávame (pre)žiť -aj jedno i druhé musíme prijať a zvítať sa s temnou chmárou smrti a vitalizmom života. Jednoducho zžiť sa s obojím. Musíme a máme žiť v stretoch snov, želaní, túžob s opozíciou ku každodennej žitej realite

            Výstava má dve rozpoznateľné línie, sú to rozkoly a pasce, príbehy medzi: Snami; Želaniami; Túžbami a Každodennou žitou realitou.  Dve línie snov a skutočností v príbehoch (p)o živote asi nie sú prekvapením, naopak sú prirodzeným vyústením. Sny nám dávajú možnosť lepšie žiť, kým máme sny a vieme ich snívať, vtedy sme v bezpečí inštinktov života. Ak sny dosnívame, je to koniec – sna, ilúzie, naplnenia, radosti, smútku, prázdnoty, strachu zo života. Súčasný človek žije v obsesívnych kŕčoch, ktoré ho ženú za naplnením (plnením) snov, čím viac snov naplnených, zrealizovaných máme, tým viac osobnej, duševnej (vy)prázdnenosti zažívame. To je to večné dieťa v každom z nás, ktoré si nechce pripustiť, že pointou snov  je niekedy aj to, že sa ich obsah/skutočnosť nikdy nenaplní a ostanú navždy len v rovine snov. Prijatie tejto informácie býva často sprevádzané náročným osobnostným procesom, transformáciou. Keď však dozrejeme v toku života a jeho udalostí v rozvážnu osobnosť, pochopíme, že sme si každý jeden sám vlastným príbehom.

            Často na protichodných pocitoch z bytia je postavená naša existencia. Keď nám do života vstúpi traumatická udalosť o to viac si tú protichodnosť uvedomujeme. Padajúca bolesť do hlbokých temnôt prázdna, je často presvietená svetlým lúčom nádeje.

Na výstavu Príbehy (p)o živote možno nazerať aj ako na literárne, či divadelné dielo. Dve previazané tematické línie príbehov (Príbehy snov, túžob, želaní a Príbehy každodennej žitej reality) obsahujú deväť rôznych dejstiev/mikropríbehov:

Oživenie; Odsúdenie; Prázdno, tieseň bytia; Osamelosť; Pre(žitý) vitalizmus (z)rodu.

 Spasenie(?); Želania; Lucidné snenia; Príbeh si ty sám.

Hlavným vodidlom projektu je snenie, z ktorého elementárne vychádzam. Snenie, ktoré sa začína v mojej posteli večer, keď synovia zaspia v mojich pazuchách. Vtedy otváram oči do tmy a (ne)vedome snívam Príbeh (p)o živote. Často sa ten sen končí plačom alebo iným (ne)vedomým snom v spánku. Mať sny znamená pre mňa mať city. Aj keď nie vždy tie sny/pocity musíme chápať, sú dôležitou kompozičnou zložkou našej existencie, ktorá na nás pôsobí a ovplyvňuje nás. (Podobne je to aj s umením.) Sny nemajú intelektuálny charakter, avšak aj cez sny môžeme poznať seba či druhých. Sen, to je príbeh (dielo), komponovaný z rôznych symbolov, skutočností, kultúrnych tradícií či biologického základu. Sny sú obrazom, odrazom, rozkolom, bojom.

V kurátorskom výbere 29 autorov a v prezentácii kolekcie 70-tich diel,  má návštevník možnosť pochopiť, potvrdiť, uchopiť svoje rozpory medzi túžobnými snami nádeje a žitej reality. Výstava zámerne nesie prvky autoterepie. 

 

Názov prímateľa
Nitrianska galéria

Celkový rozpočet:
5 780,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €