Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Osvetlenie Galerijnej siene Oresta Dubaya (1. etapa)

Krátky opis
Zámerom projektu je zabezpečiť ochranu zbierkových predmetov (výtvarné umenie, archeologické nálezy, úžitkové predmety, atď.) prezentovaných vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom (Galerijná sieň Oresta Dubaya) a skvalitniť výstavné projekty pre návštevníkov prostredníctvom zavedenia profesionálnej svetelnej techniky.
Fotogaléria
Názov podujatia
Osvetlenie Galerijnej siene Oresta Dubaya (1. etapa)

Miesto konania / kraj
Humenné / Humenné

Termín konania
02.12.2019 - 11.12.2019

Popis projektu

Cieľom výmeny osvetlenia v Galerijnej sieni Oresta Dubaya je získať profesionálnu svetelnú techniku, ktorá bezpečnosťou, citlivosťou, úspornosťou svojho žiarenia a flexibilitou nastavenia bude vyhovovať  požiadavkám výstavných priestorov a bude spĺňať najvyššie kritéria európskych štandardov kvality. V aktuálnom roku uplynie 25 rokov od otvorenia Galerijnej siene Oresta Dubaya vo Vihorlatskom múzeu v Humennom (1994). Rok 2019 je i rokom, kedy si pripomíname 100. výročie narodenia národného umelca, profesora Oresta Dubaya, ktorý Vihorlatskému múzeu v Humennom zanechal rozsiahlu časť svojej tvorby. Galerijná sieň Oresta Dubaya pozostáva celkovo zo štyroch miestností, v ktorých  prezentujeme výsledky práce galerijného, archeologického, historického a etnografického oddelenia. Súčasná svetelná technika Galerijnej siene Oresta Dubaya je z hľadiska ochrany exponátov a šetrenia energie už nepostačujúca. Rôznorodosť vystavených exponátov (maľby, fotografie, na svetlo citlivé grafiky, kresby, akvarely, archeologické nálezy, kraslice, atď.) vyžaduje svetelné podmienky, ktoré zabezpečia, že osvetlenie svojím ultrafialovým žiarením a tepelnou energiou nepoškodí exponáty a zabezpečí kvalitné podanie farieb i variabilitu svetelnej réžie.

Názov prímateľa
Vihorlatské múzeum v Humennom

Celkový rozpočet:
11 183,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €