Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

medzinárodný seminár Revolúcia: nežná x digitálna

Krátky opis
Projektom si jeho hlavný organizátor ICOM SLOVENSKO, v spolupráci s ICOM ČESKO, ICOM RAKÚSKO, SNG a SNM a spolu s hlavným partnerom projektu FPU, pripomenú rok 1989, a to zorganizovaním dvojdňového medzinárodného seminára.
Fotogaléria
Názov podujatia
medzinárodný seminár Revolúcia: nežná x digitálna

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
06.11.2019 - 07.11.2019

Popis projektu

V roku 2019 si pripomíname tridsať rokov od pádu železnej opony, ktorý priniesol  i zmeny v paradigme nazerania na informácie a ich význam. Sloboda získaná po roku 1989 bola v štátoch bývalého socialistického bloku vnímaná najmä ako sloboda slova  a zdieľania informácií. Múzeá, ktoré nie sú iba strážcami predmetov, ale aj informácií, začali postupne na ich uchovávanie a šírenie využívať digitálne technológie meniace spôsob akým verejnosť vyhľadáva a používa informácie – aj o kultúrnom dedičstve. 

Ako múzeá túto skutočnosť reflektujú? Aké nástroje pre zmysluplnú komunikáciu múzeí prostredníctvom digitálnych technológií existujú? Ako prepojiť virtuálny svet so svetom múzejných expozícií a výstav, v ktorom ide najmä o sprostredkovanie reálneho zbierkového predmetu? Majú múzeá nastavené efektívne stratégie vedúce od kamenného múzea k tzv. rozšírenému múzeu, ktoré minimalizuje geografické, časové 

a finančné bariéry on-line sprístupňovaním zbierok a informácií? Na druhej strane hyperkonektivita prostredníctvom sociálnych sietí prináša nový fenomén: okamžitú reakciu, skratkovité vyjadrovanie, skrytú identitu, čím otvára priestor na zneužívanie zverejnených informácií k dezinterpretáciám a prekrúcaniu historických faktov. Dokážu múzeá v takomto prostredí obstáť? Aká je ich úloha v boji proti tzv. fake news a za zachovanie demokratického systému? 

A vôbec, ako sa zmenili múzeá 30 rokov po?

Otázky tohto typu a odpovede na ne zaznejú na medzinárodnom seminári  Revolúcia: nežná x digitálna – digitálne a sociálne média v múzeách a galériách 30 rokov po.

Názov prímateľa
ICOM SLOVENSKO

Celkový rozpočet:
7 700,00 €

Výška podpory:
5 700,00 €