Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Akvizícia PGU 2019/5 Jaroslav Kyša: Memorial Tablet II. (2014)

Krátky opis
Získanie diela/novej akvizície do zbierkového fondu Považskej galérie umenia v Žiline.
Fotogaléria
Názov podujatia
Jaroslav Kyša: Memorial Tablet II (2014)

Miesto konania / kraj
Žilina / Žilina

Termín konania
13.09.2019 - 31.12.2019

Popis projektu

JAROSLAV KYŠA: Memorial Tablet II  (2014)

objekt, silikón, oceľ, 60 x 56 x 5 cm

 

Objektom autor reaguje na miestošpecifickú situáciu: tabuľa, ešte donedávna umiestnená vo verejnom priestore Žiliny textom: „Z BALKÓNA TEJTO BUDOVY BOLA DŇA 6. OKTÓBRA 1938 DR. JOZEFOM TISOM VYHLÁSENÁ AUTONÓMIA SLOVENSKEJ KRAJINY“, pripomínala tzv. Žilinskú dohodu, ktorej následkom bol vznik kolaborantského Slovenského štátu. Autorov silikónový odliatok originálnej tabule znemožňuje prečítanie si textu a navyše je inštalovaný nad výškou očí. Mäkkosť materiálu v Kyšovej verzii demonštruje účelovú deformáciu histórie (politické rozhodnutie) vtedajšou mocou a spôsob inštalácie (prevesenie odliatku na tyč) je autorovou interpretáciou snahy potláčať do úzadia (napr. ignorovaním jeho dôsledkov či nechuťou zaujať k nemu stanovisko) tento dôležitý fakt slovenských dejín, ktorý je však utilitárne využívaný najmä nacionalistami prítomnými v politike. Odliatok akoby "ledabolo prevesený" cez tyč je tiež spodobením zabúdania na dôležitosť historickej a spoločenskej pamäte. Dielo je rekognoskáciou verejného priestoru a jeho histórie ako jedného z dôležitých diskurzov súčasného umenia.


Od septembra je dielo Jaroslava Kyšu Memorial tablet II (2014) súčasťou zbierky Považskej galérie umenia v Žiline. Akvizíciu podporil Fond na podporu umenia. Projekt spolufinancoval zriaďovateľ galérie Žilinský samosprávny kraj. 

Názov prímateľa
Považská galéria umenia v Žiline

Celkový rozpočet:
2 000,00 €

Výška podpory:
1 900,00 €