Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

ATELIER XIII - program na rok 2019

Krátky opis
V piatok 11. 10. 2019 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Lucie Oleňovej s názvom CORPUS ANIMA. Pred otvorením výstavy prebehne site-specific performance umeleckej skupiny Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje. Táto otvorená kolaboratívna skupina umelcov pripravila v spolupráci s Oleňovou performance s názvom Sála XIII. Nenechajte si ujsť toto jedinečné vystúpenie, ktoré začne presne o 20:00, preto odporúčame prísť včas.
Fotogaléria
Názov podujatia
Lucia Oleňová - Corpus Anima

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
11.10.2019 - 06.12.2019

Popis projektu

EXHIBITION: CORPUS ANIMA
Od 11. októbra do 6. decembra 2019 v ATELIERi XIII

EXHIBITOR: LUCIA OLEŇOVÁ

CURATOR OF THE EXHIBITION: Martina Ivičič

Lucia Oleňová sa úspešne etabluje v rámci nastupujúcej generácie slovenskej maľby. V ranej tvorbe sa venovala primárne maľbe, v ktorej aplikovala abstraktnú lineárnosť v ploche.

V súčasnom období posúva maľbu do ďalších vývojových fáz prostredníctvom performancie. Jej tvorba by sa nadnesene mohla označiť ako obdobie „pred Bruselom“ a „po Bruseli“. Ročné pôsobenie na Academie Royale Des Beaux-Arts bolo výrazným medzníkom, ktorý jej umožnil komplexnejší pohľad na maľbu. Tvorba Lucie Oleňovej prechádza vývojovými fázami, v ktorých sa dá zaznamenať až filozofická úvaha o pozícií, funkcii a potrebe súčasnej maľby. Dá sa vnímať aj v kontexte prehodnocovania (nielen umeleckej) produkcie a jej dôsledkov v dobe antropocénu.

Maľba sa pre autorku stáva nástrojom a stanoviskom, nie výsledným dielom. Vzťah autorky k médiu maľby vystihujú pojmy ako transformácia a procesuálne morfovanie.

Vychádza pritom z pozorovania prírodných štruktúr a princípov. V zmysle goetheovskej morfológie autorka pretavuje tieto postrehy do akvarelových štúdií. Repetitívne ťahy štetcom v jej akvarelových textúrach sa menia do biomorfných tvarov v podobe zošívaných objektov.

V tomto prístupe Oleňová metaforicky kopíruje ontogenézu obrazu ako organizmu. Zrod, vývoj, repetícia, zánik či deštrukcia, ktorá dáva vzniknúť opäť niečomu novo-vytvorenému.

Záujem o skúmanie anatómie ľudského tela ju privádza až k zámernej dekonštrukcií celej kompozície, aby ju mohla opätovne mýticky oživiť. Transplantuje maľbu do objektu pripomínajúceho anatómiu kostry človeka. Corpus Anima môže byť miestom alebo schránkou, do ktorej sa inkarnovala substancia pôvodného obrazu.

Aktom umeleckej performancie nanovo otvára stále aktuálnu otázku aury umeleckého diela a jeho neopakovateľnosti. V kontexte súčasnej umeleckej meta-tvorby v prostredí digitálnych médií je šitie ako najstaršia remeselná zručnosť jasnou autorskou výpoveďou.Názov prímateľa
DASH MEDIA, s.r.o.

Celkový rozpočet:
28 600,00 €

Výška podpory:
20 200,00 €