Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.múzeá / galérie

Reštaurovanie unikátnej pergamenovej listiny z roku 1739 vydanej pätnástym najvyšším predstaveným Jezuitského rádu

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.07.2019 - 31.08.2019

Informačný leták "Reštaurovanie unikátnej pergamenovej listiny z roku 1739 vydanej pätnástym najvyšším predstaveným Jezuitského rádu". Informačný leták prostredníctvom textu a fotografií informuje o realizácii projektu a jeho podpore z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia. Informačný leták je obojstranne tlačený formát A5. Informačné letáky budú prístupné verejnosti vo vstupnom priestore múzea. Návštevníci, resp. zástupcovia médií, si ich môžu vziať.

viac o projekte


Reštaurovanie cimbalu z Nižnej Pokoradze

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.07.2019 - 31.12.2020

Gemersko–malohontské múzeum venuje značnú pozornosť ochrane a starostlivosti o zbierkové predmety. Jednou z jeho priorít bola i záchrana dreveného cimbalu získaného v obci Nižná Pokoradz. Zreštaurovaný cimbal bude ako pamiatka s umeleckou a historickou hodnotou doplnkom stálej expozície múzea. Jeho komplexné zreštaurovanie sa podarilo vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Táto informácia je uvedená tiež v rámci popisného textu umiestneného vedľa zreštaurovaného cimbalu.

viac o projekte


Reštaurovanie historického portrétu mladej dámy s monogramom a datovaním „A.D.R./1703“ a s erbom

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 01.07.2019 - 29.05.2020

Obraz z majetku známej šľachtickej rodiny Radvanských je po celkovom reštaurovaní opätovne pripravený na inštaláciu v plánovanej expozícii v Thurzovom dome.

viac o projekte


Reštaurovanie grafík a kresieb Mikuláša Galandu

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 01.07.2019 - 30.09.2020

Zámerom projektu bolo kompletné zreštaurovanie kresieb a grafík Mikuláša Galandu. Reštaurátorka Jarmila Tarajčáková diela vyčistila a scelila podkladovú i kresbovú vrstvu výtvarne aj esteticky, s dôrazom na zachovanie originality. Zabezpečila diela pre účely prezentácie a taktiež pre ich bezpečné uloženie v depozitári galérie.

viac o projekte


NESPLNENÝ...

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 28.06.2019 - 08.09.2019

Mestské múzeum Lučenec a Mesto Lučenec Vás pozýva na výstavu „NESPLNENÝ...,“ ktorú usporadúva pri príležitosti 110. výročia narodenia prvého profesionálneho architekta v meste Lučenec Oskara Winklera. Jeho meno je spojené s realizáciou prvých funkcionalistických polyfunkčných mestských domov v Lučenci. Výstavu slávnostne otvoríme dňa 28. júna 2019 (v piatok) o 17,00 hod. vo výstavných priestorov múzea.

viac o projekte


Temporary Parapet - výstavný program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.06.2019 - 31.07.2019

Temporary Parapet - Open call 2019 / otvorená výzva pre skupinové výstavné projekty s kurátorskou koncepciou na výstavný termín v októbri 2019

viac o projekte


František Foltýn (1891–1976) - od košickej moderny k parížskej abstrakcii

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 26.06.2019 - 20.10.2019

František Foltýn patrí k tomu malému počtu českých umelcov, ktorých tvorba vznikala a bola oceňovaná v kontexte medzinárodnej výtvarnej scény. V roku 1924, vo veku tridsaťtri rokov, odišiel na desať rokov do Paríža, kam v tej dobe smerovali prední protagonisti umeleckej avantgardy, a usadil sa priamo v centre diania, v štvrti Montparnasse. Navštevoval súkromné výtvarné akadémie a nadviazal zásadné kontakty, ktoré ho postupne priviedli do zoskupení svetového významu.

viac o projekte


Matej Bel: Tekovská stolica

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 24.06.2019

Kysucké múzeum v Čadci a Tekovské múzeum v Leviciach pozýva dňa 24. júna 2019 o 15:30 hod. širokú čitateľskú verejnosť na slávnostnú prezentáciu knižnej novinky Matej Bel: Tekovská stolica. Podujatie sa uskutoční v koncertnej sále Tekovského múzea v Leviciach. Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Temporary Parapet - výstavný program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 21.06.2019 - 12.07.2019

samostatná výstava Natálie Okolicsányiovej - Superphysical / kurátorka: Alexandra Barth / výstava je súčasťou programu Petržalka Gallery weekend 2019

viac o projekte


Matej Bel: Tekovská stolica

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 18.06.2019

Kysucké múzeum v Čadci Vás pozýva na prezentáciu najnovšej knižnej novinky Matej Bel: Tekovská stolica. Uvedenie knihy do života sa uskutoční v priestoroch Kysuckého múzea v Čadci dňa 18. 6. 2019 o 14. 30 hod. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Obnova a doplnenie stálej expozície Príroda stredného Slovenska

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 13.06.2019

Predstavenie unikátneho pozorovacieho včelieho úľa. Ide o prvý pozorovací úľ na Slovensku, ktorý je umiestnený v expozícii múzea. Podujatie je prvou aktivitou projektu Obnova a doplnenie expozície Príroda Stredného Slovenska, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Deň detí v galérii

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 31.05.2019

Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí - tvorivé výtvarné workshopy.

viac o projekte


Po moderne - Metropola východu 1945 - 1989 - zborník (3 . etapa)

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 31.05.2019 - 31.12.2019

Publikácia bude určená odbornej verejnosti naprieč disciplínami humanitných vied zaoberajúcich sa nielen regionálnou umelecko-historickou topografiou, ale aj všeobecnými otázkami spoločenských zmien stredovýchodnej Európy v minulom storočí. Zborník je však určený aj širokej verejnosti pre lepšie pochopenie výtvarného umenia pohybujúceho sa v prostredí ideologickej záťaže totalitného režimu a jej rôznej intenzity v priebehu sledovaného obdobia.

viac o projekte


Expozícia Vincenta Hložníka (stála expozícia diel venovaná 100. výročiu narodenia umelca)

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 31.05.2019 - 31.12.2019

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Vincenta Hložníka bude v Považskej galérii umenia v Žiline otvorená nová expozícia diel autora. Otvorenie expozície nadväzuje na cyklus expozící, začatý v roku 2009, ktorý iniciovalo získanie veľkého množstva prác autora v roku 2004. Aktuálna expozícia predstaví verejnosti doteraz málo prezentovaný výber z celoživotnej tvorby, z obdobia od 40. rokov až po 90. roky 20. storočia. Zároveň bude mať nová expozícia nový dizajn a architektonickú úpravu.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 31.05.2019 - 26.07.2019

V piatok 31. 5. 2019 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Jenn Dierdorf, Kelsey Shwetz, Kris Rac, Sahany Ramakrishnan, Kataríny Janečkovej Walshe, Margaréty Petržalovej, Natálii Okolicsányiovej a Juliany Mrvovej s názvom: Slečny od maliarskeho stojana.

viac o projekte


Zabezpečenie ochrany zbierkových fondov v spojení s ochranou zdravia odborných pracovníkov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 24.05.2019 - 31.07.2019

Tlačová správa: "Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote opäť skvalitnilo podmienky uloženia zbierkových predmetov" (prezentácia a propagácia projektu).

viac o projekte


Temporary Parapet - výstavný program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 24.05.2019 - 14.06.2019

Samostatná výstava poľskej umelkyne Marty Krześlak

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 23.05.2019

Srdečne vás pozývame vo štvrtok 23. mája 2019 od 18:00 do 20:00 na záverečné stretnutie s jedinečnou autorskou maliarskou inštaláciou 12+ DOROTY SADOVSKEJ. Môžete sa na nej stretnúť s autorkou Dorotou i pražskou kurátorkou výstavy Lenkou Sýkorovou a možno zažijete aj premiéru rodinnej performance “Rodinný portrét”. Prídite na finisáž vo štvrtok večer!

viac o projekte


Zahrajme sa ako kedysi - cyklus programov

Miesto a termín konania: Zuberec, Slovenská republika / 22.05.2019 - 21.06.2019

Program je určený najmä pre kolektívy detí a mládeže. Zámerom je odovzdanie informácií o živote tradičného dedinského spoločenstva. Prostredníctvom 12-16 aktivít sa deti zoznamujú so školskou výučbou v minulosti, so spôsobom bývania, s bežnými činnosťami pri zabezpečovaní obživy (spracovanie textílií, mletie obilia a p.), s tradičnými remeslami (hrnčiarstvo, drotárstvo, tkanie, rezbárstvo a i.) i hrami. Aktivity prebiehajú súbežne na stanovištiach v areáli a objektoch Múzea oravskej dediny.

viac o projekte


Reštaurovanie maľby Zima od Milana Paštéku

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 18.05.2019 - 31.08.2019

Reštaurovanie diela Zima od Milana Paštéku. Výstava - odhalenie zreštaurovaného diela spolu s dokumentáciou reštaurátorskej práce a fotografiami diela "pred a po".

viac o projekte


Akvizícia palóckych vyrezávaných lavíc na rozšírenie etnografickej zbierky Hradného múzea vo Fiľakove

Miesto a termín konania: Fiľakovo, Slovenská republika / 18.05.2019 - 10.08.2019

Hradné múzeum vo Fiľakove od svojho založenia kladie veľký dôraz na historický, archeologický a etnografický výskum mesta a jeho okolia. Špecializuje sa na históriu miestnych šľachtických rodín, výrobky fiľakovskej fabriky a kultúrne pamiatky Palócov. Kúpou dvoch drevených lavíc s prelamovanou výzdobou sa rozšíril zbierkový fond Hradného múzea vo Fiľakove o unikátne exponáty, ktoré odzrkadľujú svojráznu ľudovú kultúru regionálnej skupiny Palócov žijúcich na území južného Slovenska.

viac o projekte


Akvizícia diel miestnych umelcov na rozšírenie výtvarnej zbierky Hradného múzea vo Fiľakove

Miesto a termín konania: Fiľakovo, Slovenská republika / 18.05.2019 - 10.08.2019

Jedným zo šiestich vedných oblastí nadobúdania predmetov uvedených v akvizičnej politike Hradného múzea vo Fiľakove je aj výtvarné umenie, ktoré sa v zmysle vlastivedného zamerania inštitúcie špecializuje na diela rodákov zo zbierkotvornej oblasti múzea. Keďže sa v zbierkovom fonde múzea zatiaľ nachádza len malé množstvo umeleckých diel, jednou z priorít je túto zbierku rozšíriť.

viac o projekte


Marián Mudroch

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 16.05.2019 - 22.06.2019

Marián Mudroch patrí k autorom o tvorbu ktorého sa intenzívne zaujíma. Formou retrospektívy glosuje zastávky jeho dráhy, od štúdií na Vysokej škole výtvarných umení po nedávne diela. Namiesto akčno-konceptuálnej vetvy raného obdobia alebo účasti na interpretačných hrách sa zameriava na práce v tradičných médiách, sústreďuje sa na jeho originálne narábanie so svetlom.

viac o projekte


Marián Mudroch

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 16.05.2019 - 22.06.2019

Výstava Mariána Mudrocha v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch prezentuje výtvarné práce z niekoľkých konceptuálnych projektov rôzneho tematického zamerania.Nad každým z nich je prítomný pomyselný svorník sebareflexívnosti vizuálnej reprezentácie.

viac o projekte


Prvý ročník konferencie Únie múzeí v prírode

Miesto a termín konania: Nová Bystrica, Slovenská republika / 15.05.2019 - 16.05.2019

Kysucké múzeum v Čadci pozýva odbornú i širšiu verejnosť do Skanzenu Vychylovka - Nová Bystrica na prvý ročník konferencie Únie múzeí v prírody s názvom Múzeá v prírode - koncepcie, realita a vízie. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15. a 16. mája 2019. Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Z chumáča ovčej vlny

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 13.05.2019 - 07.06.2019

Kysucké múzeum v Čadci pozýva všetky deti a školákov na tvorivé dielne k výstave "Z chumáča ovčej vlny, ktoré budú zamerané na plstenie. Tvorivé dielne sa budú konať každý pondelok a piatok od 13. mája do 7. júna 2019. Na tvorivých dielňach si vyskúšate prácu s vlnou a oboznámite sa s technikou plstenia. Výstavu a tvorivé dielne z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Z chumáča ovčej vlny

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 06.05.2019 - 30.08.2019

Pozývame Vás do Kysuckého múzea v Čadci na výstavu "Z chumáča ovčej vlny", ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Na výstave, ktorú pre Vás pripravili kysuckí múzejníci v spolupráci s Ovčiarskym múzeom v Liptovskom Hrádku, uvidíte mnohoraké využitie ovčej vlny v minulosti. Dozviete sa o výrobných technikách a spôsobe využitia tohto prírodného materiálu v každodennom živote našich predkov.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.05.2019

Srdečne vás pozývame v nedeľu 5. mája 2019 od 15:00 do 17:00 na komentovanú prehliadku a neformálnu diskusiu s pražskou kurátorkou Lenkou Sýkorovou a autorkou výstavy 12+ DOROTOU SADOVSKOU. Jedinečnú inštaláciu zloženú z odvrátených portrétov známych manželských dvojíc zo slovenského súčasného umenia, po prvých krát predstavujeme v ATELIERi XIII

viac o projekte


Študentské roky Ernesta Zmetáka (1919 - 2004)

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 02.05.2019

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Björnsonova 1, Vás pozýva na komentovanú prehliadku / tárlatvezetés dňa 2. 5. 2019 o 17,00. Výstavou sprevádza kurátor Helena Markusková.

viac o projekte


Akvizície MG RS, fotografie Borisa Németha a kresby Miry Gáberovej

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.05.2019 - 23.08.2019

Mestská galéria v Rimavskej Sobote vďaka podpore grantu Fondu na podporu umenia, Bratislava úspešne zrealizovala akvizíciu diel Miry Gáberovej a Borisa Németha. Diela boli prezentované na samostatných výstavách autorov v roku 2019.

viac o projekte


Prvý ročník konferencie Únie múzeí v prírode

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 01.05.2019 - 31.12.2019

Kysucké múzeum v Čadci vydalo koncom roku 2019 recenzovaný zborník s názvom Múzeá v prírode. Koncepcie, realita a vízie, ktorý je tlačovým výstupom z prvého ročníka konferencie Únie múzeí v prírode, konanej v Skanzene Vychylovka v máji 2019. Úspešnú konferenciu ako aj vydanie zborníka z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Temporary Parapet - výstavný program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 26.04.2019 - 17.05.2019

výstava Alex Selmeci a Tomáša Kocku / Place the touch into the gloves and leave it there (Caretaker Institute) / 26.4.–17.5.2019

viac o projekte


Tvorivé dielne MG RS 2019

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 17.04.2019

Mestská galéria v Rimavskej Sobote Vás srdečne pozýva na Veľkonočné tvorivé dielne pre ženy, ktoré sa uskutočnia v priestoroch galérie v stredu 17. 3. 2019 od 16:30 do 18:30. Tvorivé dielne Mestskej galérie v Rimavskej Sobote v roku 2019 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Zachránené - Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 16.04.2019 - 01.09.2019

Výstava prezentuje projekt reštaurovania diel Východoslovenskej galérie z rokov 2017-2018. Galéria je úspešným realizátorom aktuálne druhej a tretej fázy reštaurovania diel zo svojej zbierky. Diela boli poškodené požiarom galérie v roku 1985 a neboli doteraz zreštaurované. Na výstave predstavujeme práce obnovené v prvej fáze projektu. Ide o 23 malieb. Diela komplexne zreštaurovala Ludmila Zozuľáková. Pri reštaurovaní prác na papieri spolupracovali Jana Križanová a Barbora Němečková.

viac o projekte


Tvorivé dielne MG RS 2019

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 13.04.2019 - 27.07.2019

Mestská galéria v Rimavskej Sobote Vás pozýva na Tvorivú sobotu v galérii s Petrou, voľnočasové tvorivé dielne pre deti 13. 4. 2019 od 10.00 do 12.00 hod. lektorka: Petra Filipiaková

viac o projekte


Študentské roky Ernesta Zmetáka (1919 - 2004)

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 11.04.2019

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch venuje zvýšenú pozornosť tvorbe svojho zakladateľa a darcu zbierkového fondu, Ernesta Zmetáka, významnej osobnosti slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Pri príležitosti 100. výročia narodenia umelca pripravila výstavu zameranú na roky štúdií a ranú tvorbu.

viac o projekte


Temporary Parapet - výstavný program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.04.2019 - 18.04.2019

Samostatná výstava Ines Karčákovej / HAPPINESS LOOKS GEORGEOUS ON YOU

viac o projekte


Temporary Parapet - výstavný program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.04.2019 - 26.04.2019

Skupinová site-specific výstava VÝŤAH pod kurátorským vedením A.Hrabušického, M. Tittela a F.Vanča

viac o projekte


Reštaurovanie unikátnej pergamenovej listiny z roku 1739 vydanej pätnástym najvyšším predstaveným Jezuitského rádu

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.04.2019 - 30.04.2019

Gemersko-malohontské múzeum každý mesiac prezentuje jeden nejakým spôsobom unikátny zbierkový predmet. V apríli 2019 bude v priestoroch stálej expozície Gemersko-malohontského múzea prezentovaná čerstvo zreštaurovaná listina vystavená a podpísaná pätnástym generálnym predstaveným jezuitského rádu.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 29.03.2019 - 24.05.2019

V piatok 29. 3. 2019 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Doroty Sadovskej s názvom 12+

viac o projekte