Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Doplnenie vybavenia konzervátorskej dielne Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote určenej pre rozmerné zbierkové predmety

Krátky opis
Prezentácia projektu prostredníctvom vystavenie jedného ošetreného zbierkového predmetu v Stálej vlastivednej expozícii Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prezentácia projektu v Stálej vlastivednej expozícii múzea

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
01.09.2019 - 31.12.2019

Popis projektu

Ide o prezentáciu projektu prostredníctvom vystavenie jedného ošetreného zbierkového predmetu v Stálej vlastivednej expozícii Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote.

Jeden z odborne ošetrených zbierkových predmetov – rezbou zdobený súsek (p. č. 61/1971) – je s popisom a fotodokumentáciou projektu vystavený v Stálej vlastivednej expozícii Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Vystavený je v časti venovanej národopisu, teda v časti kde tento zbierkový predmet charakterom zapadá. Termín ukončenia realizácie je uvedený 31. 12. 2019. V skutočnosti však ide o trvalé vystavenie. Voľba tohoto termínu bola z dôvodu vyplnenia uvedeného poľa. 

Názov prímateľa
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Celkový rozpočet:
3 200,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €