Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.múzeá / galérie

Mestská galéria Rimavská Sobota - výstavy v roku 2018

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 02.03.2018 - 28.02.2019

Mestská galéria Rimavská Sobota - výstavy v roku 2018 1. výstava Patrícia Koyšová, Mestská galéria Rimavská Sobota, 2. 3. 2018 - 30. 4. 2018 2. výstava Juliana Mrvová, Mestská galéria Rimavská Sobota, 4. 5. 2018 - 29. 6. 2018 3. výstava Martin Knut, Mestská galéria Rimavská Sobota, 11. 7. 2018 - 31. 8. 2018 4. výstava Peter Rónai, Mestská galéria Rimavská Sobota, 26. 9. 2018 - 30. 11. 2018 5. výstava Generácia X a Y, Mestská galéria Rimavská Sobota, 4. 12. 2018 - 28. 2. 2019

viac o projekte


Jozef Baus - Daniel Szalai PREDOBRAZ

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 01.03.2018 - 31.08.2018

Priestory Tatranskej galérie od 20 . apríla 2018 patrili tvorbe dvoch umelcov Daniela Szalai a Jozefa Bausa a ich spoločnej téme „predobrazu“. Hlavnou témou výstavy bol pojem „predobraz“ v tvorbe posledných desiatich rokov autorov Daniela Szalaia a Jozefa Bausa. U oboch autorov ho môžeme nájsť v niekoľkých významových rovinách: v prípravnej fáze, štúdiu tém, zhromažďovaní materiálov, v procese vzniku výtvarného diela, a napokon i samotnej prezentácii.

viac o projekte


Kamerový a elektronický zabezpečovací systém pre Zemplínske múzeum v Michalovciach

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 01.03.2018

Výstupom celého tohto projektu bola inštalácia kamerového a elektronického zabezpečovacieho systému, pomocou ktorého sa zvýši a skvalitní technická ochrana a bezpečnosť všetkých exponátov a expozičných priestorov v hlavnej budove kaštieľa.

viac o projekte


Prvý človek bol umelec 3 v Pretóriu

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 27.02.2018

prednáška Tatiany Babušíkovej, riaditeľky Archívu Múzea SNP

viac o projekte


Temporary Parapet - výstavný program na rok 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 23.02.2018 - 16.03.2018

Temporary Parapet predstavuje samostatnú fotografickú výstavu Nikoly Kovay, kurátorom výstavy je Ľuboš Kotlár.

viac o projekte


Prvý človek bol umelec 3 v Pretóriu

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 13.02.2018

Prednáška a komentovaná prehliadka po budove Pretória s Miroslavom Surom

viac o projekte


Doplnenie a skompletizovanie zbierky historickej potápačskej techniky Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.02.2018 - 28.02.2018

Každý mesiac predstaví Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote popri expozíciách a výstavách aj jeden pozoruhodný alebo výnimočný predmet. V mesiaci február je takýmto predmetom unikátny potápačský oblek FATRA - MICHELIN. Voľba pre tento predmet bola jednak z dôvodu jeho unikátnosti, ale i ako forma propagácie projektu Doplnenia a skvalitnenia zbierky historickej potápačskej techniky, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Synagóga - Centrum súčasného umenia 1995-2000

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.02.2018 - 31.12.2018

Galéria Jána Koniarka v Trnave vydala v r. 2018 publikáciu s názvom Pamäť miesta Synagóga – Centrum súčasného umenia 1995 – 2000. Text © Jana Geržová 2018 Dizajn © dr.bencik (Marcel Benčík) 2018 Recenzenti PhDr. Katarína Rusnáková, PhD. PhDr. Peter Salner, DrSc.

viac o projekte


HAPPYSOC

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 25.01.2018 - 04.02.2018

Projekt HAPPYSOC zameraný na významnú osobnosť slovenského vizuálneho umenia Alexa Mlynárčika (1934), jedného zo zakladateľov konceptuálneho umenia na Slovensku, predstavuje netradičný dokument v podobe konfrontácie spomienok a názorov Alexa Mlynárčika so súčasnosťou a preskúmanie jeho “živých“ línií smerom k súčasnej praxi umenia. K špecifickému výskumu boli prizvaní A. Čierny a P. F. Čierna, ktorí sa stali autormi audiovizuálneho diela.

viac o projekte


Akvizícia zbierkového predmetu

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 23.01.2018

Lavica bola vyhotovená na objednávku miestnej aristokracie koncom 18. prípadne začiatkom 19. storočia a pôvodne tvorila súčasť mobiliáru kaštieľa v neďalekej obci Vinné, ako rodového sídla rodiny Szemere. Svojou prítomnosťou z atraktívni výstavné priestory múzea.

viac o projekte


Akvizícia zbierkového predmetu

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 23.01.2018

Klavír bol vyhotovený o niečo neskôr presnejšie, koncom 19. prípadne začiatkom 20. storočia jedným z najlepších rakúskych výrobcov klávesových hudobných nástrojov svojej doby – Pianoforten fabrikanten Schweighofer´s Söhnen.

viac o projekte


,,Deň s. . .“ – dokumentovanie spôsobu života

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 22.01.2018

Projekt má prispieť k rozšíreniu vedomostí o tradičnej kultúre prostredníctvom výskumu a zachytenia pracovných postupov a bežného života príslušníkov pamätníckej generácie, ktorí sú nositeľmi "tradičného" povedomia. Výskum "Deň s ... - dokumentovanie spôsobu života" je zacielený na zachytenie fragmentu zvyklostí a životnej múdrosti konkrétnych pamätníkov. Zámerom projektu je vo forme krátkych filmov sprístupniť poznatky získané výskumom dvoch tém - gazdovania a remeselníctva.

viac o projekte


Vedecká publikácia Kaštieľ v Michalovciach

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 31.12.2017

Zemplínske múzeum v Michalovciach sídliace v kaštieli, zostavilo kolektív odborníkov, ktorí na základe archívneho a historicko-architektonického výskumu pripravili rukopisy o histórii kaštieľa. Ich finálnym výstupom je voľne predajná publikácia vhodná tak pre odbornú verejnosť ako aj záujemcov o históriu, obyvateľov či návštevníkov mesta a múzea.

viac o projekte


Akvizícia zbierkového predmetu

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 31.12.2017

V roku 2017 sa Zemplínskemu múzeu podarilo zakúpiť dva kusy historického nábytku. Ide o historickú lavicu a klavírne krídlo

viac o projekte


Výstavy z výzvy

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.12.2017 - 28.01.2018

Samostatná výstava mladého českého vizuálneho umelca Jakuba Ročka v rámci cyklu Výstavy z výzvy.

viac o projekte


PUZZLE / AKVIZÍCIE V INTERAKCII (2012 - 2016)

Miesto a termín konania: Slovenská Nová Ves, Slovenská republika / 13.12.2017 - 25.03.2018

Výstava interpretuje vybrané diela od 21 autorov, kt. boli do zbierkového fondu nadobudnuté za posledných 5 rokov. Prezentácia diel prepojená s edukáciou učí návštevníkov, ako vnímať súčasné umenie a pochopiť uvažovanie umelca pri realizácii diela. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Kurátorka: Mgr. Kamila Paceková, odborná spolupráca: Mgr. Lenka Králová, grafika: Mgr. art. Ivana Betková.

viac o projekte


Ernest Stenhura 1893-1931

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 12.12.2017

Výstava (a sprievodné aktivity vrátanie vydania katalógu) bola zameraná na propagáciu diela polozabudnutého umelca z regiónu Ernesta Stenhuru, akademického maliara, absolventa Akadémie v Budapešti, ktorý tvoril v rodnom meste Sabinov. Cieľom bolo "objaviť" umelca pre odbornú i laickú verejnosť a začleniť jeho umenie do dobových lokálnych i celoslovenských súvislostí.

viac o projekte


Ing. Klement Růžička v zrkadle času

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 08.12.2017

Výstupom projektu je odborná publikácia s rovnomenným názvom Ing. Klement Růžička v zrkadle času. Autorka, historička múzea, Mgr. Anna Šujanská, ju zostavila na základe výsledkov výskumu archívnych dokumentov v slovenských, moravských a českých archívoch, ako aj na základe osobných rozhovorov s potomkami Ing. Růžičku. Odborný text je doplnený fotodokumentačným materiálom.

viac o projekte


Kamerový a elektronický zabezpečovací systém pre kaštieľ Zemplínskeho múzea v Michalovciach

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 01.12.2017 - 31.12.2017

Zemplínske múzeum v Michalovciach eviduje vyše 70 tisíc zbierkových predmetov, z ktorých najvýznamnejšie budú prezentované . Po rekonštrukcii tohto historického objektu sa budú v ňom nachádzať štyri stále expozície dokumentujúce región Zemplína z hľadiska archeológie, histórie, umeleckej histórie i národopisu. Rozlohovo budú zaberať približne 1800 m2.

viac o projekte


Akvizícia zbierkového predmetu

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 23.11.2017

V roku 2017 sa Zemplínskemu múzeu podarilo zakúpiť dva kusy historického nábytku. Ide o historickú lavicu a klavírne krídlo

viac o projekte


Akvizícia zbierkového predmetu

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 10.11.2017

V roku 2017 sa Zemplínskemu múzeu podarilo zakúpiť dva kusy historického nábytku. Ide o historickú lavicu a klavírne krídlo

viac o projekte


Za krížom

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 03.11.2017 - 14.01.2018

výstava súčasnej dokumentárnej fotografie

viac o projekte


Publikácia "Vážky (Odonata) Tekova a Hontu"

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 01.11.2017 - 30.11.2017

Tekovské múzeum v Leviciach v roku 2017 vydalo publikáciu z pera Doc. PaedDr. Stanislava Davida, PhD. pod názvom VÁŽKY (ODONATA) TEKOVA A HONTU. Autor na 72 stranách sumarizuje 30-ročné výsledky výskumu vážok mokraďových biotopov Tekova a Hontu na juhozápadnom Slovensku. Publikácia je príspevkom k poznaniu, ochrane a propagácii vážok a jej cieľom je populárnou formou predstaviť vážky ako druhovo nepočetnú, ale ekologicky a ochranársky dôležitú skupinu hmyzu.

viac o projekte


Publikácia "Vážky (Odonata) Tekova a Hontu"

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 01.11.2017 - 30.11.2017

Vydanie : Neperiodickej publikácie Názov : Vážky (Odonata) Tekova a Hontu Druh : Odborno-náučná publikácia Autor: Doc. PaedDr. Stanislav David, PhD Vydavateľ: Tekovské múzeum v Leviciach Vydanie: Prvé, Celkový náklad : 500 ks Predpokladaný rozsah: 72 strán Formát : A4, Väzba : V8 tvrdá Tlač: Plnofarebná, Predpokladaný termín vydania : november 2017

viac o projekte


Lucia Dovičáková - Byť ženou je...

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 19.10.2017 - 25.11.2017

Lucia Dovičáková vo svojich diel(k)ach ženskou optikou vizuálne zachytáva prozaické momenty z našich životov. Často v duchu – len som si odskočila od sporáku, kojenia a pod. V jej ironizujúcich prácach je jasne cítiť rozkol medzi ženskými snami a skutočnosťami.

viac o projekte


Pohľad do histórie cez sklo

Miesto a termín konania: Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika / 05.10.2017 - 07.10.2017

Projekt bol zameraný na experimentálnu archeológiu v oblasti experimentálnej výstavby repliky sklárskej šperkárskej pece, tavby skla a výroby sklených korálikov. Prebiehal v rámci dvoch podujatí, medzi ktorými sa stavala samotná pec. Projekt je jedinečný v rámci strednej Európy.

viac o projekte


Akvizícia plastiky Zničené mesto Erny Masarovičovej

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 01.10.2017 - 28.02.2018

Erna Masarovičová (1926 – 2008) vstúpila do dejín slovenského výtvarného umenia 20. storočia ako jedna z prvých vyštudovaných sochárok. Svojím umeleckým programom sa postupne sa vyprofilovala na poprednú reprezentantku a priekopníčku komornej a monumentálnej kovovej plastiky a autorského šperku. Oravskej galérii sa podarilo získať jedno z jej nosných diel z obdobia 60. rokov, ktoré doplní zbierku výtvarného umenia 20. – 21. storočia.

viac o projekte


Stretnutia s dejinami v archeoparku

Miesto a termín konania: Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika / 30.09.2017

Projekt sprostredkúva návštevníkom dejiny netradičnou formou s využitím možností interaktivity v Archeoparku Živá archeológia. Umožňuje tiež realizáciu archeologických experimentov, tzn. prepája odborné činnosti s prezentačnými, čím sa dosahuje aj popularizačný efekt pre vedu.

viac o projekte


Oživené učebnice - špeciálna interaktívna výstavná expozícia

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 19.09.2017

Múzeum mesta Bratislavy a Detský ateliér Múzeum má budúcnosť pozývajú na konferenciu k projektu Oživené učebnice. Dňa 19. 9. 2017, utorol, 09:00 Faustová sieň Stará radnica, vstup z nádvoria

viac o projekte


Oživené učebnice - špeciálna interaktívna výstavná expozícia

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 19.09.2017 - 31.12.2022

Dňa 19. 9. 2017 Múzeum mesta Bratislavy spolu s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave pedagógom zo Slovenska a odbornej verejnosti prezentovalo a slávnostne sprístupnilo projekt Oživené učebnice - špeciálnu interaktívnu výstavnú expozíciu. Veríme, že projekt Oživené učebnice oživí múzejnú pedagogiku v MMB. Konferencia sa konala pod záštitou riaditeľa ŠPÚ, Doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD.

viac o projekte


Spiritualita, sekularita, bilaterálnosť

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 19.09.2017 - 22.10.2017

Výstava troch významných predstaviteľov súčasného českého výtvarného umenia (site-specific inštalácie, performance, veľkoformátová kresba) – Jan Pfeiffer, Adéla Součková, Dana Sahánková

viac o projekte


Výstava Analógový koniec

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 14.09.2017 - 15.10.2017

Výstava Analógový koniec? (pracovný názov) ponúka pohľad na problematiku variability intermediálneho a multimediálneho umenia v súčasnosti prostredníctvom výstavy diel predstaviteľa strednej generácie - výtvarníka Patrika Kovačovského (1970), ktorého tvorba už od prvých prác v 90. rokoch vykazuje ojedinelú kontinuitu v zmysle narábania s intermediálnymi a neskôr s multimediálnymi formami umenia a možnosťami ich presahov.

viac o projekte


KEBABB 17

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 14.09.2017 - 15.10.2017

KEBABB 17 predstavuje selekciu zo semestrálnych prác, ktoré vznikli na slovenských vysokých umeleckých školách – na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Fakulte výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici a Fakulte umení na Technickej univerzite v Košiciach. Projekt KEBABB vychádza z poprieskumových výstav v PGU v 90. rokoch. Projekt začali od roku 2003 ďalej rozvíjať kurátori Mira Sikorová-Putišová, Roman Popelár a Richard Gregor. Súčasný ročník je ôsmym pokračovaním.

viac o projekte


Známy i neznámy Andy Warhol - Človek odnikadiaľ

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 07.09.2017 - 19.11.2017

Koncepcia výstavy spočíva vo vizualizácii myšlienky a témy o pôvode Andyho Warhola, kľúčovej postavy amerického pop-artu a jedného z najvplyvnejších umelcov 20. storočia. Výstava v Oravskej galérii ponúka výnimočnú príležitosť zoznámiť sa s jeho tvorbou výberom diel zo zbierok Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, súkromného majetku a tiež prostredníctvom fotografií, filmových dokumentov a artefaktov, vzťahujúcich sa k jeho životu, rodine a prostrediu, odkiaľ pochádzal.

viac o projekte


PERTU N 12 - Emese Benczúr - Emőke Vargová

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 07.09.2017 - 14.10.2017

Dvanásty ročník dlhodobého projektu PERTU nadväzuje na jeho ťažiskový program zameraný na hľadanie analógií v súčasnom slovenskom a maďarskom výtvarnom umení. Pokračuje v mapovaní paralelných tendencií v tvorbe výrazných osobností oboch výtvarných scén, ktoré sú založené na názorovej, štýlovej, tematickej či generačnej príbuznosti. Tentokrát sa stretnú výtvarníčky s vyhranením individuálnym programom: Emőke Vargová (1965) a Emese Benczúr (1969).

viac o projekte


Reštaurovanie krstnej košieľky Paula, Johna, Andyho Warhola a pôvodnej úložnej kazety

Miesto a termín konania: Medzilaborce, Slovenská republika / 04.09.2017 - 30.06.2018

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Vás pozýva 21. 02. 2018 o 10.00 na prezentáciu Z expozície do zákulisia múzea v rámci ktorej Vám predstavíme zreštaurovanú krstnú košieľku Paula, Johna a Andyho Warhola a pôvodnú úložnú kazetu. Reštaurovanie krstnej košieľky podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Sypanec z obce Hromoš

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 04.09.2017 - 28.02.2018

Základnými funkciami múzeí je získavanie, ošetrovanie a ochraňovanie, skúmanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov. V ostatných rokoch Ľubovnianske múzeum pokračuje v budovaní a rozvoji konceptu skanzenu, ktorý bol vytvorený pri jeho vzniku. V roku 2017 sa múzeum podujalo zachrániť Sypanec drevený s prírastkovým číslom 1989/0045. Hlavným cieľom projektu bolo ošetrenie a montáž sypanca a doplnenie z neopracovaného kameňa, guľatiny, pologuľatiny, krovu a šindľov.

viac o projekte


Millefleur (Eva Končeková a Micheala Bednárová)

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 04.09.2017 - 29.12.2017

Výstava Millefleurs (z fr. tisíc kvetín; zaužívaný pojem v textilnom umení; znamená kvetinový vzor na pozadí stredovekých tkaných tapisériách) je koncipovaná ako retrospektívny pohľad na rozsiahlu tvorbu akademickej maliarky a pedagogičky Evy Končekovej (1947).

viac o projekte


Akvizícia diel Patrície Koyšovej

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 01.09.2017 - 28.02.2018

Projekt bol zameraný na doplnenie zbierky slovenského výtvarného umenia 20. - 21. storočia, ktorá má v rámci dlhodobej koncepcie zbierkotvornej činnosti Oravskej galérie prioritné postavenie. Sústredil sa na zdokumentovanie tvorby Patrície Koyšovej (1985), ktorá sa programovo orientuje na abstraktnú polohu maľby, vstupuje však aj na pôdu ďalších výtvarných disciplín.

viac o projekte


Akvizícia diel Mareka Ormandíka

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 01.09.2017 - 28.02.2018

Jednou z primárnych oblastí, na ktoré sa Oravská galéria v rámci svojej koncepcie zbierkotvornej činnosti dlhodobo zameriava, je slovenské výtvarné umenie 20. - 21. storočia, kde sa osobitná pozornosť sústreďuje na médium maľby. Zbierka bola v minulom roku doplnená aj o deväť obrazov Mareka Ormandíka z cyklu „Svätí za dedinou“ z rokov 2009 - 2016.

viac o projekte