Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.múzeá / galérie

Za krížom

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 03.11.2017 - 14.01.2018

výstava súčasnej dokumentárnej fotografie

viac o projekte


Publikácia "Vážky (Odonata) Tekova a Hontu"

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 01.11.2017 - 30.11.2017

Tekovské múzeum v Leviciach v roku 2017 vydalo publikáciu z pera Doc. PaedDr. Stanislava Davida, PhD. pod názvom VÁŽKY (ODONATA) TEKOVA A HONTU. Autor na 72 stranách sumarizuje 30-ročné výsledky výskumu vážok mokraďových biotopov Tekova a Hontu na juhozápadnom Slovensku. Publikácia je príspevkom k poznaniu, ochrane a propagácii vážok a jej cieľom je populárnou formou predstaviť vážky ako druhovo nepočetnú, ale ekologicky a ochranársky dôležitú skupinu hmyzu.

viac o projekte


Publikácia "Vážky (Odonata) Tekova a Hontu"

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 01.11.2017 - 30.11.2017

Vydanie : Neperiodickej publikácie Názov : Vážky (Odonata) Tekova a Hontu Druh : Odborno-náučná publikácia Autor: Doc. PaedDr. Stanislav David, PhD Vydavateľ: Tekovské múzeum v Leviciach Vydanie: Prvé, Celkový náklad : 500 ks Predpokladaný rozsah: 72 strán Formát : A4, Väzba : V8 tvrdá Tlač: Plnofarebná, Predpokladaný termín vydania : november 2017

viac o projekte


Lucia Dovičáková - Byť ženou je...

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 19.10.2017 - 25.11.2017

Lucia Dovičáková vo svojich diel(k)ach ženskou optikou vizuálne zachytáva prozaické momenty z našich životov. Často v duchu – len som si odskočila od sporáku, kojenia a pod. V jej ironizujúcich prácach je jasne cítiť rozkol medzi ženskými snami a skutočnosťami.

viac o projekte


Pohľad do histórie cez sklo

Miesto a termín konania: Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika / 05.10.2017 - 07.10.2017

Projekt bol zameraný na experimentálnu archeológiu v oblasti experimentálnej výstavby repliky sklárskej šperkárskej pece, tavby skla a výroby sklených korálikov. Prebiehal v rámci dvoch podujatí, medzi ktorými sa stavala samotná pec. Projekt je jedinečný v rámci strednej Európy.

viac o projekte


Akvizícia plastiky Zničené mesto Erny Masarovičovej

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 01.10.2017 - 28.02.2018

Erna Masarovičová (1926 – 2008) vstúpila do dejín slovenského výtvarného umenia 20. storočia ako jedna z prvých vyštudovaných sochárok. Svojím umeleckým programom sa postupne sa vyprofilovala na poprednú reprezentantku a priekopníčku komornej a monumentálnej kovovej plastiky a autorského šperku. Oravskej galérii sa podarilo získať jedno z jej nosných diel z obdobia 60. rokov, ktoré doplní zbierku výtvarného umenia 20. – 21. storočia.

viac o projekte


Stretnutia s dejinami v archeoparku

Miesto a termín konania: Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika / 30.09.2017

Projekt sprostredkúva návštevníkom dejiny netradičnou formou s využitím možností interaktivity v Archeoparku Živá archeológia. Umožňuje tiež realizáciu archeologických experimentov, tzn. prepája odborné činnosti s prezentačnými, čím sa dosahuje aj popularizačný efekt pre vedu.

viac o projekte


Oživené učebnice - špeciálna interaktívna výstavná expozícia

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 19.09.2017

Múzeum mesta Bratislavy a Detský ateliér Múzeum má budúcnosť pozývajú na konferenciu k projektu Oživené učebnice. Dňa 19. 9. 2017, utorol, 09:00 Faustová sieň Stará radnica, vstup z nádvoria

viac o projekte


Oživené učebnice - špeciálna interaktívna výstavná expozícia

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 19.09.2017 - 31.12.2022

Dňa 19. 9. 2017 Múzeum mesta Bratislavy spolu s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave pedagógom zo Slovenska a odbornej verejnosti prezentovalo a slávnostne sprístupnilo projekt Oživené učebnice - špeciálnu interaktívnu výstavnú expozíciu. Veríme, že projekt Oživené učebnice oživí múzejnú pedagogiku v MMB. Konferencia sa konala pod záštitou riaditeľa ŠPÚ, Doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD.

viac o projekte


Spiritualita, sekularita, bilaterálnosť

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 19.09.2017 - 22.10.2017

Výstava troch významných predstaviteľov súčasného českého výtvarného umenia (site-specific inštalácie, performance, veľkoformátová kresba) – Jan Pfeiffer, Adéla Součková, Dana Sahánková

viac o projekte


Výstava Analógový koniec

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 14.09.2017 - 15.10.2017

Výstava Analógový koniec? (pracovný názov) ponúka pohľad na problematiku variability intermediálneho a multimediálneho umenia v súčasnosti prostredníctvom výstavy diel predstaviteľa strednej generácie - výtvarníka Patrika Kovačovského (1970), ktorého tvorba už od prvých prác v 90. rokoch vykazuje ojedinelú kontinuitu v zmysle narábania s intermediálnymi a neskôr s multimediálnymi formami umenia a možnosťami ich presahov.

viac o projekte


KEBABB 17

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 14.09.2017 - 15.10.2017

KEBABB 17 predstavuje selekciu zo semestrálnych prác, ktoré vznikli na slovenských vysokých umeleckých školách – na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Fakulte výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici a Fakulte umení na Technickej univerzite v Košiciach. Projekt KEBABB vychádza z poprieskumových výstav v PGU v 90. rokoch. Projekt začali od roku 2003 ďalej rozvíjať kurátori Mira Sikorová-Putišová, Roman Popelár a Richard Gregor. Súčasný ročník je ôsmym pokračovaním.

viac o projekte


Známy i neznámy Andy Warhol - Človek odnikadiaľ

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 07.09.2017 - 19.11.2017

Koncepcia výstavy spočíva vo vizualizácii myšlienky a témy o pôvode Andyho Warhola, kľúčovej postavy amerického pop-artu a jedného z najvplyvnejších umelcov 20. storočia. Výstava v Oravskej galérii ponúka výnimočnú príležitosť zoznámiť sa s jeho tvorbou výberom diel zo zbierok Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, súkromného majetku a tiež prostredníctvom fotografií, filmových dokumentov a artefaktov, vzťahujúcich sa k jeho životu, rodine a prostrediu, odkiaľ pochádzal.

viac o projekte


PERTU N 12 - Emese Benczúr - Emőke Vargová

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 07.09.2017 - 14.10.2017

Dvanásty ročník dlhodobého projektu PERTU nadväzuje na jeho ťažiskový program zameraný na hľadanie analógií v súčasnom slovenskom a maďarskom výtvarnom umení. Pokračuje v mapovaní paralelných tendencií v tvorbe výrazných osobností oboch výtvarných scén, ktoré sú založené na názorovej, štýlovej, tematickej či generačnej príbuznosti. Tentokrát sa stretnú výtvarníčky s vyhranením individuálnym programom: Emőke Vargová (1965) a Emese Benczúr (1969).

viac o projekte


Reštaurovanie krstnej košieľky Paula, Johna, Andyho Warhola a pôvodnej úložnej kazety

Miesto a termín konania: Medzilaborce, Slovenská republika / 04.09.2017 - 30.06.2018

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Vás pozýva 21. 02. 2018 o 10.00 na prezentáciu Z expozície do zákulisia múzea v rámci ktorej Vám predstavíme zreštaurovanú krstnú košieľku Paula, Johna a Andyho Warhola a pôvodnú úložnú kazetu. Reštaurovanie krstnej košieľky podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Sypanec z obce Hromoš

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 04.09.2017 - 28.02.2018

Základnými funkciami múzeí je získavanie, ošetrovanie a ochraňovanie, skúmanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov. V ostatných rokoch Ľubovnianske múzeum pokračuje v budovaní a rozvoji konceptu skanzenu, ktorý bol vytvorený pri jeho vzniku. V roku 2017 sa múzeum podujalo zachrániť Sypanec drevený s prírastkovým číslom 1989/0045. Hlavným cieľom projektu bolo ošetrenie a montáž sypanca a doplnenie z neopracovaného kameňa, guľatiny, pologuľatiny, krovu a šindľov.

viac o projekte


Millefleur (Eva Končeková a Micheala Bednárová)

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 04.09.2017 - 29.12.2017

Výstava Millefleurs (z fr. tisíc kvetín; zaužívaný pojem v textilnom umení; znamená kvetinový vzor na pozadí stredovekých tkaných tapisériách) je koncipovaná ako retrospektívny pohľad na rozsiahlu tvorbu akademickej maliarky a pedagogičky Evy Končekovej (1947).

viac o projekte


Akvizícia diel Patrície Koyšovej

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 01.09.2017 - 28.02.2018

Projekt bol zameraný na doplnenie zbierky slovenského výtvarného umenia 20. - 21. storočia, ktorá má v rámci dlhodobej koncepcie zbierkotvornej činnosti Oravskej galérie prioritné postavenie. Sústredil sa na zdokumentovanie tvorby Patrície Koyšovej (1985), ktorá sa programovo orientuje na abstraktnú polohu maľby, vstupuje však aj na pôdu ďalších výtvarných disciplín.

viac o projekte


Akvizícia diel Mareka Ormandíka

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 01.09.2017 - 28.02.2018

Jednou z primárnych oblastí, na ktoré sa Oravská galéria v rámci svojej koncepcie zbierkotvornej činnosti dlhodobo zameriava, je slovenské výtvarné umenie 20. - 21. storočia, kde sa osobitná pozornosť sústreďuje na médium maľby. Zbierka bola v minulom roku doplnená aj o deväť obrazov Mareka Ormandíka z cyklu „Svätí za dedinou“ z rokov 2009 - 2016.

viac o projekte


Ochrana depozitárov germicídnymi žiaričmi

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 01.09.2017 - 28.02.2018

Oravská galéria spravuje zbierkový fond, ktorý obsahuje viac ako 8600 zbierkových predmetov. Historická budova Župného domu, v ktorej galéria sídli, má nevhodné klimatické podmienky, ktoré nepriaznivo vplývajú na stav diel. Problémami s vyššou vlhkosťou trpeli predovšetkým zbierkové predmety v depozitároch. Podporený projekt umožnil zakúpenie germicídnych žiaričov, ktoré ich budú dlhodobo chrániť pred biologickým napadnutím plesňovými a hubovými infekciami.

viac o projekte


Inštalácia zabezpečovacieho systému EZS v budove depozitára Vlastivedného múzea v Galante

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 28.08.2017 - 05.01.2018

Cieľom projektu bolo zabezpečiť ochranu v budove depozitára Vlastivedného múzea v Galante na ul. 29. augusta/1646. Materiálna hodnota zbierkových predmetov predstavuje stále riziko odcudzenia neoprávnenými osobami. Bolo preto potrebné zabezpečiť ich ochranu. Poplašné zaradenie v budove bolo zastarané a častá chybovosť systému spúšťala samovoľné alarmy. Výmena nového systému tieto nedostatky odstránila.

viac o projekte


Stretnutia s dejinami v archeoparku

Miesto a termín konania: Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika / 26.08.2017

Projekt sprostredkúva návštevníkom dejiny netradičnou formou s využitím možností interaktivity v Archeoparku Živá archeológia. Umožňuje tiež realizáciu archeologických experimentov, tzn. prepája odborné činnosti s prezentačnými, čím sa dosahuje aj popularizačný efekt pre vedu.

viac o projekte


TÉMA / cyklus tematických výstav Galérie umelcov Spiša v r. 2017

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 09.08.2017 - 03.12.2017

Figurálna expresívna maľba prezentovaná v dielach 9 mladých výtvarníkov s typickou estetikou škaredosti. Krivé zrkadlo je deformovaným, často až groteskným odrazom nielen nás samotných, ale aj celej spoločnosti. Autori: Z. Antalová, G. Doľacká, M. Kacvinský, M. Kontroš, A. Macko, I. Pálová, K. Petreš, R. Roháč, M. Thanová. Premiérový projekt, realizovaný v rámci cyklu “Téma”. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Autorka a kurátorka projektu: Mgr. art. Katarína Balúnová.

viac o projekte


Stretnutia s dejinami v archeoparku

Miesto a termín konania: Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika / 29.07.2017

Projekt sprostredkúva návštevníkom dejiny netradičnou formou s využitím možností interaktivity v Archeoparku Živá archeológia. Umožňuje tiež realizáciu archeologických experimentov, tzn. prepája odborné činnosti s prezentačnými, čím sa dosahuje aj popularizačný efekt pre vedu.

viac o projekte


Reštaurovanie diel z depozitu Tatranskej galérie

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 10.07.2017 - 31.05.2018

Tatranská galéria aj v rokoch 2017 a 2018 pokračovala v odbornom ošetrení obrazov zo svojho zbierkového fondu pod vedením reštaurátorky Mgr.art. Jarmily Tarajčákovej, ArtD. Jednalo sa o výber piatich diel od autorov: Ferdinand Katona, Juraj Collinásy, Jozef Theodor Mousson a Antonín Hudeček. Všetky obrazy si vyžadovali reštaurátorský zásah, poškodenia však boli rôzneho rozsahu a charakteru.

viac o projekte


Akvizícia KG 2017 1

Miesto a termín konania: Oščadnica, Slovenská republika / 03.07.2017 - 31.10.2017

Akvizícia výtvarného diela Petra Daniša, Plane. Projekt nadväzuje na doterajšiu koncepciu tvorby zbierok. Výber diela bol podmienený jeho originalitou, kvalitou a výpovednou hodnotou, s ohľadom na dramaturgiu výstav a v súlade s dlhodobou akvizičnou politikou Kysuckej galérie. Akvizícia doplní kolekciu maľby autorov mladšej generácie nadregionálneho významu, prispeje k zmapovaniu krajinomaľby ako takej, najmä začiatku 21. stor. Autor doteraz v zbierkach Kysuckej galérie zastúpený nie je.

viac o projekte


Ochrana zbierkového fondu - nákup úložného mobiliáru pre depozitár múzea

Miesto a termín konania: Medzilaborce, Slovenská republika / 03.07.2017 - 30.06.2018

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Vás pozýva 21. 02. 2018 o 10.00 na prezentáciu Z expozície do zákulisia múzea v rámci ktorej Vám predstavíme výstupy projektu Ochrana zbierkového fondu - nákup úložného mobiliáru pre depozitár múzea. Vybavenie depozitára podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Akvizícia diel z pozostalosti Júliusa Sándyho (1827-1894) - II. etapa

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 03.07.2017 - 30.06.2018

Tlačová správa: Nová akvizícia Gemersko-malohontského múzea – Olejomaľby s námetom Muráňa od Júliusa Sándyho

viac o projekte


Akvizícia kolekcie diel Karola Ondreičku

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 03.07.2017 - 29.12.2017

Kolekcia 11 grafických listov bibliofilského vydania knihy Miroslav Válek – Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, rozšírila a doplnila zbierkový fond Tatranskej galérie o tvorbu významného predstaviteľa grafickej školy prof. Albína Brunovského, ktorého diela má Tatranská galéria zastúpené v zbierkach. Jedná sa o kolekciu 11 kovorytín (čiarkový farebný lept) o rozmere 34 x 22 cm, podkladový papier má rozmer 40,5 x 27,5 cm a zarámované dielo má rozmer 61,5 x 43 cm.

viac o projekte


Akvizícia zbierkových predmetov - dvoch starých a vzácnych tlačí

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 03.07.2017 - 30.06.2018

Vypublikovanie informačného textu o akvizícii.

viac o projekte


Reštaurovanie starých a vzácnych tlačí zo zbierok ZSM TT

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 03.07.2017 - 31.05.2018

Vypublikovanie informačného textu o reštaurovaní vzácnej tlače.

viac o projekte


Ochrana objektov MĽA - skanzenu pod hradom Ľubovňa obnovou kamerového systému

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 01.07.2017 - 30.06.2018

Ľubovnianske múzeum obnovuje v roku 2017 kamerový systém v areáli skanzenu pod hradom Ľubovňa. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v roku 2017.

viac o projekte


Vybavenie otvoreného depozitára umeleckej histórie Ľubovnianskeho múzea - hrad v Starej Ľubovni

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 01.07.2017 - 30.06.2018

Video vytvorené z časozberných fotografií dokumentuje priebeh dodávky a montáže skríň, políc a vitrín v priestoroch novovznikajúceho otvoreného depozitára umeleckej histórie v Ľubovnianskom múzeu - hrad v Starej Ľubovni.

viac o projekte


Vybavenie otvoreného depozitára umeleckej histórie Ľubovnianskeho múzea - hrad v Starej Ľubovni

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 01.07.2017 - 30.06.2018

Tlačová správa informuje o príprave otvoreného depozitára umeleckej histórie v Ľubovnianskom múzeu - hrad v Starej Ľubovni. Autorom tlačovej správy je tlačová agentúra SITA. Jej text uvádzame v popise nižšie.

viac o projekte


Martin Kochan: Superkompozícia - zatepľovanie

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.07.2017 - 31.12.2017

Cyklus dvanástich farebných fotografií výtvarníka mladšej generácie Martina Kochana (1981) - dielo vystavené na výstave Akvizície 2017 v Kopplovej vile Galérie Jána Koniarka v Trnave od 7.12.2017 - 28.1.2018.

viac o projekte


Miloš Balgavý: Zem

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.07.2017 - 31.12.2017

Akvizícia sklenenej dekoratívnej plastiky autora Miloša Balgavého ml. (1955) s názvom Zem - dielo vystavené na výstave Akvizície 2017 v Kopplovej vile Galérie Jána Koniarka v Trnave od 7.12.2017 - 28.1.2018.

viac o projekte


Palo Macho a Ivan Csudai: Irónia imaginácie

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.07.2017 - 31.12.2017

Akvizícia diptychu sklenených objektov spolupráce autorskej dvojice Palo Macho a Ivan Csudai s názvom Irónia imaginácie - dielo vystavené na výstave Akvizície 2017 v Kopplovej vile Galérie Jána Koniarka v Trnave od 7.12.2017 - 28.1.2018.

viac o projekte


Vybavenie objektov remeselníckych dielní ako súčasti expozície Kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec s dôrazom na prezentáciu a edukáciu tradičného spôsobu výroby a "živej histórie" - 1. etapa

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 01.07.2017 - 30.06.2018

Vybavenie objektov remeselníckych dielní poskytuje priestor pre ukážky remesiel z čias života kniežaťa z Popradu návštevníkom počas prehliadky múzea, hlavne pri špecializovaných podujatiach, ktoré sú viazané práve na zážitkovú prezentáciu kultúrneho dedičstva. Vybavenie remeselníckych dielní poskytuje trvalú atraktívnu ponuku pre návštevníkov múzea, ktorá bude lákať nielen domácich ale aj zahraničných turistov.

viac o projekte


Ochrana zbierkových predmetov v expozícií Kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec. Zabezpečenie optimálnych klimatických podmienok s dôrazom na prezentáciu predmetov z materiálov: koža, textil, drevo.

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 01.07.2017 - 30.06.2018

Výstupom projektu je zaobstaranie zvlhčovačov a miniklimatizačných jednotiek určených na ochranu citlivých materiálov ako drevo, koža, textil a pod., ktoré vyžadujú špecifické podmienky. Tieto budú zabezpečovať optimálne klimatické podmienky pre zbierkové predmety z kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec a taktiež udržiavať vhodné vlhkostné podmienky v priestoroch expozície.

viac o projekte


Reštaurovanie portrétov rodiny Cziserovcov, majiteľov popradskej papierne, zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 01.07.2017 - 30.06.2018

Výstupmi projektu sú 4 zreštaurované portréty, ktoré sú umiestnené v novej stálej expozícií Podtatranského múzea v Poprade s názvom Poprad a okolie v zrkadle vekov. Ide o maľby olejom na plátne - portrét Samuela Czisera st. (1733-1798), Samuela Czisera ml. (1762-1821), portrét Evy Reginy Cziserovej – Reissovej (okolo 1800), druhej manželky Samuela Czisera st., portrét Anny Márie Cziserovej (okolo 1800), dcéry Samuela Czisera staršieho.

viac o projekte