Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.múzeá / galérie

Prvý človek bol umelec 3 v Pretóriu

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 27.03.2018

prednáška Reného Baďuru, dizajnéra a pedagóga na TU vo Zvolene

viac o projekte


Výstavy z výzvy 2018

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 23.03.2018 - 15.04.2018

Výstava ateliéru Intermédií pod vedením doc. Miroslava Nicza a asistenta Petra Janáčika, PhD. reflektuje tvorbu súčasných študentov ateliéru. Zastúpené tu sú všetky ročníky ateliéru IM, ktorý je súčasťou Katedry intermédií a digitálnych médií na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

viac o projekte


HYDROZOA, Stála expozícia Stana Filka v SSG / Časť prvá: Ján Ballx, HOB

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 20.03.2018 - 03.06.2018

prvá časť Stálej expozície Stana Filka v Stredoslovenskej galérii: Ján Ballx, HOB

viac o projekte


Vedecká publikácia Kaštieľ v Michalovciach

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 16.03.2018 - 23.03.2018

Táto knižná publikácia zhŕňa najnovšie poznatky z oblasti archívneho, historického a architektonického výskumu michalovského kaštieľa. Prináša veľa spresnení či opráv starších publikovaných informácií, ale i množstvo nových faktov. Obsahuje aj vyše 50 fotografií, pričom niektoré dobové zábery neboli doteraz publikované.

viac o projekte


Výstava Vladimír Kompánek - Rozpomínanie

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 14.03.2018 - 24.06.2018

Od 14. marca do 24. júna 2018 sa v Galérii Nedbalka uskutoční výstava Vladimíra Kompánka, známeho slovenského maliara a sochára, laureáta mnohých významných ocenení, umelca, ktorý vo svojej tvorbe úmerne vyzdvihoval slovenského ľudového ducha a moderný posun v umení.

viac o projekte


Mestská galéria Rimavská Sobota - výstavy v roku 2018

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 02.03.2018 - 28.02.2019

Mestská galéria Rimavská Sobota - výstavy v roku 2018 1. výstava Patrícia Koyšová, Mestská galéria Rimavská Sobota, 2. 3. 2018 - 30. 4. 2018 2. výstava Juliana Mrvová, Mestská galéria Rimavská Sobota, 4. 5. 2018 - 29. 6. 2018 3. výstava Martin Knut, Mestská galéria Rimavská Sobota, 11. 7. 2018 - 31. 8. 2018 4. výstava Peter Rónai, Mestská galéria Rimavská Sobota, 26. 9. 2018 - 30. 11. 2018 5. výstava Generácia X a Y, Mestská galéria Rimavská Sobota, 4. 12. 2018 - 28. 2. 2019

viac o projekte


Jozef Baus - Daniel Szalai PREDOBRAZ

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 01.03.2018 - 31.08.2018

Priestory Tatranskej galérie od 20 . apríla 2018 patrili tvorbe dvoch umelcov Daniela Szalai a Jozefa Bausa a ich spoločnej téme „predobrazu“. Hlavnou témou výstavy bol pojem „predobraz“ v tvorbe posledných desiatich rokov autorov Daniela Szalaia a Jozefa Bausa. U oboch autorov ho môžeme nájsť v niekoľkých významových rovinách: v prípravnej fáze, štúdiu tém, zhromažďovaní materiálov, v procese vzniku výtvarného diela, a napokon i samotnej prezentácii.

viac o projekte


Kamerový a elektronický zabezpečovací systém pre Zemplínske múzeum v Michalovciach

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 01.03.2018

Výstupom celého tohto projektu bola inštalácia kamerového a elektronického zabezpečovacieho systému, pomocou ktorého sa zvýši a skvalitní technická ochrana a bezpečnosť všetkých exponátov a expozičných priestorov v hlavnej budove kaštieľa.

viac o projekte


Prvý človek bol umelec 3 v Pretóriu

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 27.02.2018

prednáška Tatiany Babušíkovej, riaditeľky Archívu Múzea SNP

viac o projekte


Temporary Parapet - výstavný program na rok 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 23.02.2018 - 16.03.2018

Temporary Parapet predstavuje samostatnú fotografickú výstavu Nikoly Kovay, kurátorom výstavy je Ľuboš Kotlár.

viac o projekte


Prvý človek bol umelec 3 v Pretóriu

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 13.02.2018

Prednáška a komentovaná prehliadka po budove Pretória s Miroslavom Surom

viac o projekte


Doplnenie a skompletizovanie zbierky historickej potápačskej techniky Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.02.2018 - 28.02.2018

Každý mesiac predstaví Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote popri expozíciách a výstavách aj jeden pozoruhodný alebo výnimočný predmet. V mesiaci február je takýmto predmetom unikátny potápačský oblek FATRA - MICHELIN. Voľba pre tento predmet bola jednak z dôvodu jeho unikátnosti, ale i ako forma propagácie projektu Doplnenia a skvalitnenia zbierky historickej potápačskej techniky, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Synagóga - Centrum súčasného umenia 1995-2000

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.02.2018 - 31.12.2018

Galéria Jána Koniarka v Trnave vydala v r. 2018 publikáciu s názvom Pamäť miesta Synagóga – Centrum súčasného umenia 1995 – 2000. Text © Jana Geržová 2018 Dizajn © dr.bencik (Marcel Benčík) 2018 Recenzenti PhDr. Katarína Rusnáková, PhD. PhDr. Peter Salner, DrSc.

viac o projekte


HAPPYSOC

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 25.01.2018 - 04.02.2018

Projekt HAPPYSOC zameraný na významnú osobnosť slovenského vizuálneho umenia Alexa Mlynárčika (1934), jedného zo zakladateľov konceptuálneho umenia na Slovensku, predstavuje netradičný dokument v podobe konfrontácie spomienok a názorov Alexa Mlynárčika so súčasnosťou a preskúmanie jeho “živých“ línií smerom k súčasnej praxi umenia. K špecifickému výskumu boli prizvaní A. Čierny a P. F. Čierna, ktorí sa stali autormi audiovizuálneho diela.

viac o projekte


Akvizícia zbierkového predmetu

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 23.01.2018

Lavica bola vyhotovená na objednávku miestnej aristokracie koncom 18. prípadne začiatkom 19. storočia a pôvodne tvorila súčasť mobiliáru kaštieľa v neďalekej obci Vinné, ako rodového sídla rodiny Szemere. Svojou prítomnosťou z atraktívni výstavné priestory múzea.

viac o projekte


Akvizícia zbierkového predmetu

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 23.01.2018

Klavír bol vyhotovený o niečo neskôr presnejšie, koncom 19. prípadne začiatkom 20. storočia jedným z najlepších rakúskych výrobcov klávesových hudobných nástrojov svojej doby – Pianoforten fabrikanten Schweighofer´s Söhnen.

viac o projekte


,,Deň s. . .“ – dokumentovanie spôsobu života

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 22.01.2018

Projekt má prispieť k rozšíreniu vedomostí o tradičnej kultúre prostredníctvom výskumu a zachytenia pracovných postupov a bežného života príslušníkov pamätníckej generácie, ktorí sú nositeľmi "tradičného" povedomia. Výskum "Deň s ... - dokumentovanie spôsobu života" je zacielený na zachytenie fragmentu zvyklostí a životnej múdrosti konkrétnych pamätníkov. Zámerom projektu je vo forme krátkych filmov sprístupniť poznatky získané výskumom dvoch tém - gazdovania a remeselníctva.

viac o projekte


Vedecká publikácia Kaštieľ v Michalovciach

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 31.12.2017

Zemplínske múzeum v Michalovciach sídliace v kaštieli, zostavilo kolektív odborníkov, ktorí na základe archívneho a historicko-architektonického výskumu pripravili rukopisy o histórii kaštieľa. Ich finálnym výstupom je voľne predajná publikácia vhodná tak pre odbornú verejnosť ako aj záujemcov o históriu, obyvateľov či návštevníkov mesta a múzea.

viac o projekte


Akvizícia zbierkového predmetu

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 31.12.2017

V roku 2017 sa Zemplínskemu múzeu podarilo zakúpiť dva kusy historického nábytku. Ide o historickú lavicu a klavírne krídlo

viac o projekte


Výstavy z výzvy

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.12.2017 - 28.01.2018

Samostatná výstava mladého českého vizuálneho umelca Jakuba Ročka v rámci cyklu Výstavy z výzvy.

viac o projekte


PUZZLE / AKVIZÍCIE V INTERAKCII (2012 - 2016)

Miesto a termín konania: Slovenská Nová Ves, Slovenská republika / 13.12.2017 - 25.03.2018

Výstava interpretuje vybrané diela od 21 autorov, kt. boli do zbierkového fondu nadobudnuté za posledných 5 rokov. Prezentácia diel prepojená s edukáciou učí návštevníkov, ako vnímať súčasné umenie a pochopiť uvažovanie umelca pri realizácii diela. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Kurátorka: Mgr. Kamila Paceková, odborná spolupráca: Mgr. Lenka Králová, grafika: Mgr. art. Ivana Betková.

viac o projekte


Ernest Stenhura 1893-1931

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 12.12.2017

Výstava (a sprievodné aktivity vrátanie vydania katalógu) bola zameraná na propagáciu diela polozabudnutého umelca z regiónu Ernesta Stenhuru, akademického maliara, absolventa Akadémie v Budapešti, ktorý tvoril v rodnom meste Sabinov. Cieľom bolo "objaviť" umelca pre odbornú i laickú verejnosť a začleniť jeho umenie do dobových lokálnych i celoslovenských súvislostí.

viac o projekte


Ing. Klement Růžička v zrkadle času

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 08.12.2017

Výstupom projektu je odborná publikácia s rovnomenným názvom Ing. Klement Růžička v zrkadle času. Autorka, historička múzea, Mgr. Anna Šujanská, ju zostavila na základe výsledkov výskumu archívnych dokumentov v slovenských, moravských a českých archívoch, ako aj na základe osobných rozhovorov s potomkami Ing. Růžičku. Odborný text je doplnený fotodokumentačným materiálom.

viac o projekte


Kamerový a elektronický zabezpečovací systém pre kaštieľ Zemplínskeho múzea v Michalovciach

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 01.12.2017 - 31.12.2017

Zemplínske múzeum v Michalovciach eviduje vyše 70 tisíc zbierkových predmetov, z ktorých najvýznamnejšie budú prezentované . Po rekonštrukcii tohto historického objektu sa budú v ňom nachádzať štyri stále expozície dokumentujúce región Zemplína z hľadiska archeológie, histórie, umeleckej histórie i národopisu. Rozlohovo budú zaberať približne 1800 m2.

viac o projekte


Akvizícia zbierkového predmetu

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 23.11.2017

V roku 2017 sa Zemplínskemu múzeu podarilo zakúpiť dva kusy historického nábytku. Ide o historickú lavicu a klavírne krídlo

viac o projekte


Akvizícia zbierkového predmetu

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 10.11.2017

V roku 2017 sa Zemplínskemu múzeu podarilo zakúpiť dva kusy historického nábytku. Ide o historickú lavicu a klavírne krídlo

viac o projekte


Za krížom

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 03.11.2017 - 14.01.2018

výstava súčasnej dokumentárnej fotografie

viac o projekte


Publikácia "Vážky (Odonata) Tekova a Hontu"

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 01.11.2017 - 30.11.2017

Tekovské múzeum v Leviciach v roku 2017 vydalo publikáciu z pera Doc. PaedDr. Stanislava Davida, PhD. pod názvom VÁŽKY (ODONATA) TEKOVA A HONTU. Autor na 72 stranách sumarizuje 30-ročné výsledky výskumu vážok mokraďových biotopov Tekova a Hontu na juhozápadnom Slovensku. Publikácia je príspevkom k poznaniu, ochrane a propagácii vážok a jej cieľom je populárnou formou predstaviť vážky ako druhovo nepočetnú, ale ekologicky a ochranársky dôležitú skupinu hmyzu.

viac o projekte


Publikácia "Vážky (Odonata) Tekova a Hontu"

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 01.11.2017 - 30.11.2017

Vydanie : Neperiodickej publikácie Názov : Vážky (Odonata) Tekova a Hontu Druh : Odborno-náučná publikácia Autor: Doc. PaedDr. Stanislav David, PhD Vydavateľ: Tekovské múzeum v Leviciach Vydanie: Prvé, Celkový náklad : 500 ks Predpokladaný rozsah: 72 strán Formát : A4, Väzba : V8 tvrdá Tlač: Plnofarebná, Predpokladaný termín vydania : november 2017

viac o projekte


Lucia Dovičáková - Byť ženou je...

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 19.10.2017 - 25.11.2017

Lucia Dovičáková vo svojich diel(k)ach ženskou optikou vizuálne zachytáva prozaické momenty z našich životov. Často v duchu – len som si odskočila od sporáku, kojenia a pod. V jej ironizujúcich prácach je jasne cítiť rozkol medzi ženskými snami a skutočnosťami.

viac o projekte


Pohľad do histórie cez sklo

Miesto a termín konania: Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika / 05.10.2017 - 07.10.2017

Projekt bol zameraný na experimentálnu archeológiu v oblasti experimentálnej výstavby repliky sklárskej šperkárskej pece, tavby skla a výroby sklených korálikov. Prebiehal v rámci dvoch podujatí, medzi ktorými sa stavala samotná pec. Projekt je jedinečný v rámci strednej Európy.

viac o projekte


Akvizícia plastiky Zničené mesto Erny Masarovičovej

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 01.10.2017 - 28.02.2018

Erna Masarovičová (1926 – 2008) vstúpila do dejín slovenského výtvarného umenia 20. storočia ako jedna z prvých vyštudovaných sochárok. Svojím umeleckým programom sa postupne sa vyprofilovala na poprednú reprezentantku a priekopníčku komornej a monumentálnej kovovej plastiky a autorského šperku. Oravskej galérii sa podarilo získať jedno z jej nosných diel z obdobia 60. rokov, ktoré doplní zbierku výtvarného umenia 20. – 21. storočia.

viac o projekte


Stretnutia s dejinami v archeoparku

Miesto a termín konania: Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika / 30.09.2017

Projekt sprostredkúva návštevníkom dejiny netradičnou formou s využitím možností interaktivity v Archeoparku Živá archeológia. Umožňuje tiež realizáciu archeologických experimentov, tzn. prepája odborné činnosti s prezentačnými, čím sa dosahuje aj popularizačný efekt pre vedu.

viac o projekte


Oživené učebnice - špeciálna interaktívna výstavná expozícia

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 19.09.2017

Múzeum mesta Bratislavy a Detský ateliér Múzeum má budúcnosť pozývajú na konferenciu k projektu Oživené učebnice. Dňa 19. 9. 2017, utorol, 09:00 Faustová sieň Stará radnica, vstup z nádvoria

viac o projekte


Oživené učebnice - špeciálna interaktívna výstavná expozícia

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 19.09.2017 - 31.12.2022

Dňa 19. 9. 2017 Múzeum mesta Bratislavy spolu s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave pedagógom zo Slovenska a odbornej verejnosti prezentovalo a slávnostne sprístupnilo projekt Oživené učebnice - špeciálnu interaktívnu výstavnú expozíciu. Veríme, že projekt Oživené učebnice oživí múzejnú pedagogiku v MMB. Konferencia sa konala pod záštitou riaditeľa ŠPÚ, Doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD.

viac o projekte


Spiritualita, sekularita, bilaterálnosť

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 19.09.2017 - 22.10.2017

Výstava troch významných predstaviteľov súčasného českého výtvarného umenia (site-specific inštalácie, performance, veľkoformátová kresba) – Jan Pfeiffer, Adéla Součková, Dana Sahánková

viac o projekte


Výstava Analógový koniec

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 14.09.2017 - 15.10.2017

Výstava Analógový koniec? (pracovný názov) ponúka pohľad na problematiku variability intermediálneho a multimediálneho umenia v súčasnosti prostredníctvom výstavy diel predstaviteľa strednej generácie - výtvarníka Patrika Kovačovského (1970), ktorého tvorba už od prvých prác v 90. rokoch vykazuje ojedinelú kontinuitu v zmysle narábania s intermediálnymi a neskôr s multimediálnymi formami umenia a možnosťami ich presahov.

viac o projekte


KEBABB 17

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 14.09.2017 - 15.10.2017

KEBABB 17 predstavuje selekciu zo semestrálnych prác, ktoré vznikli na slovenských vysokých umeleckých školách – na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Fakulte výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici a Fakulte umení na Technickej univerzite v Košiciach. Projekt KEBABB vychádza z poprieskumových výstav v PGU v 90. rokoch. Projekt začali od roku 2003 ďalej rozvíjať kurátori Mira Sikorová-Putišová, Roman Popelár a Richard Gregor. Súčasný ročník je ôsmym pokračovaním.

viac o projekte


Známy i neznámy Andy Warhol - Človek odnikadiaľ

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 07.09.2017 - 19.11.2017

Koncepcia výstavy spočíva vo vizualizácii myšlienky a témy o pôvode Andyho Warhola, kľúčovej postavy amerického pop-artu a jedného z najvplyvnejších umelcov 20. storočia. Výstava v Oravskej galérii ponúka výnimočnú príležitosť zoznámiť sa s jeho tvorbou výberom diel zo zbierok Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, súkromného majetku a tiež prostredníctvom fotografií, filmových dokumentov a artefaktov, vzťahujúcich sa k jeho životu, rodine a prostrediu, odkiaľ pochádzal.

viac o projekte


PERTU N 12 - Emese Benczúr - Emőke Vargová

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 07.09.2017 - 14.10.2017

Dvanásty ročník dlhodobého projektu PERTU nadväzuje na jeho ťažiskový program zameraný na hľadanie analógií v súčasnom slovenskom a maďarskom výtvarnom umení. Pokračuje v mapovaní paralelných tendencií v tvorbe výrazných osobností oboch výtvarných scén, ktoré sú založené na názorovej, štýlovej, tematickej či generačnej príbuznosti. Tentokrát sa stretnú výtvarníčky s vyhranením individuálnym programom: Emőke Vargová (1965) a Emese Benczúr (1969).

viac o projekte