Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.múzeá / galérie

Prvý človek bol umelec_3_minulosť/súčasnosť

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 18.09.2018 - 04.11.2018

Výstava s medzinárodnou účasťou prezentuje aktuálnu tému: čo robí z indivíduí (ja) komunitu (my, ľudia).

viac o projekte


Tradičná strava a stravovanie. XXII. ročník konferencie Etnológ a múzeum

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 18.09.2018 - 20.09.2018

Konferencia Tradičná strava a stravovanie je XXII. ročníkom odbornej konferencie Etnológ a múzeum, zameranej na tradičnú stravu a stravovanie. Konferencia predstavuje možnosť prezentácie odbornej činnosti pracovníkov múzeí, výmenu odborných skúseností, budovanie interdisciplinárnej spolupráce medzi múzeami, vedeckými a vzdelávacími pracoviskami a vytvorenie priestoru pre nadväzovanie nových kontaktov a partnerstiev.

viac o projekte


Výstava s katalógom Kálmána Tichyho

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 13.09.2018 - 20.11.2018

Kálmán Tichy bol významný rožňavský maliar, grafik, historik, publicista, etnograf a riaditeľ múzea v Rožňave v rokoch 1924 – 1945. Svoj talent zúročil hlavne vo výtvarnom umení a stal sa uznávaným maliarom a grafikom doma aj v zahraničí. V roku 2018 si pripomíname 130. výročie narodenia a 50. výročie úmrtia Kálmána Tichyho – rodáka z Rožňavy, významného maliara a grafika. Z tohto dôvodu Mestské zastupiteľstvo v Rožňave vyhlásilo uvedený rok za Rok Kálmána Tichyho.

viac o projekte


Pestovanie a spracovanie ľanu. Tvorba novej stálej expozície.

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 12.09.2018 - 14.09.2018

Pestovanie a spracovanie ľanu na vlákno, z ktorého sa tkali základné odevy, ale aj iné úžitkové textílie má na severnom Spiši dlhú tradíciu. Priadlo a tkalo sa v každom dome a bola to neoddeliteľná súčasť života. Pozývame detí 5. ročníkov základných škôl, aby na základe pôvodných náradí, nástrojov a vybavenia spoznali "príbeh ľanu", ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou života našich predkov.

viac o projekte


Prvý človek bol umelec_3_minulosť/súčasnosť

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 11.09.2018 - 31.12.2018

Stálu expozíciu Dominika Skuteckého obohatí výstava dočasne zapožičaných malieb zo súkromných zbierok. V nadväznosti na minuloročnú prezentáciu portrétov odhalíme ďalšie nové objavy.

viac o projekte


Cyklus výstav v Oravskej galérii - 2018

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 06.09.2018 - 11.11.2018

Jeden z prvých maliarov, ktorý sa systematicky venoval Zemplínu, bol zanieteným obdivovateľom a stvárňovateľom tunajšieho kraja a ľudu. Prostredníctvom realistickej maľby v duchu akademizmu sa dopracoval k uvoľnenému prejavu čistej farebnosti, brilantne zachytávajúc prchavosť okamihov a svetelných efektov. Výstavu pripravila Oravská galéria v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach, ktoré vlastní najucelenejší súbor obrazov – olejomalieb, kresieb a akvarelových štúdií na Slovensku.

viac o projekte


Cyklus výstav v Oravskej galérii - 2018

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 06.09.2018 - 11.11.2018

Výstava prezentuje umelecké diela zo zbierok Východoslovenskej galérie, ktoré vznikali v geografickom kontexte dnešného východného Slovenska. To bolo v tom čase súčasťou národnostne pestrej štruktúry Rakúsko-uhorskej monarchie. Diela sú vystavené v rámci jednotlivých tematických okruhov, ktoré sledujú špecifické črty na základe námetu (portrét, krajina, zátišie, duchovný a svetský život, náznaky exotiky) a geografických súvislostí (spišský a košický okruh).

viac o projekte


Akvizícia do Mestského múzea 2018

Miesto a termín konania: Šurany, Slovenská republika / 03.09.2018 - 30.11.2018

Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia sme do zbierok Mestského múzea Šurany v roku 2018 zakúpili hodnotné predmety, ktoré dopĺňajú zbierkový fond dejín mesta, osobností a cukrovarníctva.

viac o projekte


Obnova strešnej krytiny v Usadlosti u Hruškuliaka

Miesto a termín konania: Nová Bystrica, Slovenská republika / 03.09.2018 - 31.05.2019

Po zatvorení brán Skanzenu Vychylovka sa Kysuckému múzeu v Čadci vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia a príspevku od zriaďovateľa - Žilinského samosprávneho kraja, podarilo kompletne vymeniť dve strechy na objektoch ľudovej architektúry v usadlosti u Hruškuliaka. Novú drevenú strešnú pokrývku dostali hospodárske objekty pochádzajúce zo zaniknutej obce Riečnica - konkrétne stodola a maštaľ so sýpkou.

viac o projekte


Irma Sztárayová - dvorná dáma zo Zemplína

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 02.09.2018 - 03.09.2018

Spomienkové dni Irmy Sztárayovej- dvornje dámy zo Zemplína

viac o projekte


Prvý človek bol umelec_3_minulosť/súčasnosť

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 23.08.2018

Piknik, hry a rozprávka Divočiny (Odivo) v záhrade vily Skuteckých.

viac o projekte


Zvýšenie ochrany zbierkových fondov v depozitároch a expozíciách Považského múzea

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 22.08.2018 - 28.06.2019

Realizácia projektu zabezpečí zvýšenie ochrany zbierkového fondu prostredníctvom nového adaptabilného úložného systému v dvoch depozitároch, umožní lepšiu ochranu zbierok pri ich transporte v rámci múzea i mimo a rovnako optimalizuje svetelné podmienky ich uloženia v expozíciách a vybraných depozitároch (inštaláciou ochranných UV fólií na okná).

viac o projekte


Doplnenie a skompletizovanie unikátnej zbierky historickej potápačskej techniky Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 08.08.2018 - 31.08.2018

Tlačová správa "Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote skompletizovalo unikátnu zbierku historickej potápačskej techniky". Tlačová správa informuje o skompletizovaní zbierky historickej potápačskej techniky. Tlačová správa bola poňatá komplexnejšie - informuje o oboch etapách projektu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo - 30. ročník

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 02.08.2018 - 30.09.2018

Dňa 2. augusta 2018 o 16.30 sa slávnostne otvorí v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci výstava, ktorá predstaví výsledky ich práce. Novohradské múzeum a galéria sa systematicky venuje umeniu keramiky každoročným organizovaním keramického sympózia, ktoré toho roku zavŕšilo svoje 30. jubileum - keramici –Lucia Fabiánová Strassnerová, Andrea Čepiššáková a Svätopluk Mikyta zo Slovenska, Nico Krebs spolu s Tayiom Onoratom zo Švajčiarska a Pim Sudhikam z Thajska.

viac o projekte


Preventívna ochrana, konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov: Maľby a kresby Jozefa Hanulu zo zbierky Galérie umelcov Spiša

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 01.08.2018 - 30.09.2019

Reštaurovanie diela - olejomaľby od autora Jozefa Hanulu, ktoré je súčasťou stálej expozície Jozef Hanula v Galérii umelcov Spiša. Stála expozícia galérie patrí medzi najatraktívnejšie a najzaujímavejšie, preto je potrebné vyzdvihnúť estetické a výtvarné kvality originálov.

viac o projekte


Denník vojaka z 1. svetovej vojny

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 01.08.2018 - 31.12.2018

Ľubovnianske múzeum - hrad sa pri príležitosti 100 výročia od ukončenia 1. svetovej vojny rozhodlo vydať denník vojaka z 1. svetovej vojny. Publikácia poskytuje kompletný prepis denníka vojaka z 1. svetovej vojny. Dáva čitateľom možnosť nazrieť do života vojaka v prvých dvoch rokoch vojny. Pomôže urobiť si predstavu, aký bol život na východnom fronte.

viac o projekte


Medzinárodné maliarske sympózium

Miesto a termín konania: Oščadnica, Slovenská republika / 25.07.2018 - 31.10.2018

Medzinárodné (Česko - Slovenské) maliarske sympózium 1918/ ̶ 2018 Pavol Stručka (ČR), Filip Kůrka (ČR), Klaudia Kosziba (SR), František Demeter (SR), Peter Daniš (SR), Jozef Srna (SR) Geni

viac o projekte


Modrotlačiarsky mangeľ - kompletné ošetrenie a konzervácia

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 25.07.2018

Modrotlačiarsky mangeľ je výnimočným zbierkovým predmetom Podtatranského múzea v Poprade. Zámerom projektu je jeho úplná konzervácia a ošetrenie. Cieľom projektu je prezentácia mangľa v objekte modrotlačiarskej dielne Elemíra Montška v Hranovnici, kde je predmet na základe zmluvy o výpožičke umiestnený. Projekt prispeje k prezentácii tradičného remesla a k sprístupneniu národnej kultúrnej pamiatky.

viac o projekte


Odborné ošetrenie a reštaurovanie diel na papierovej podložke zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 25.07.2018

Cieľom projektu je reštaurovať kolekciu diel na papierovom nosiči (diela na papieri). Zámerom je reštaurovať diela, ktoré budú súčasťou novej expozície a je nevyhnutná ich odborná revízia, odborné ošetrenie a reštaurovanie.

viac o projekte


Reštaurovanie vzácnych tlačí 16. a 17 st. vyhlásených MK SR za historický knižničný fond, z knižnice Podtatranského múzea v Poprade.

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 25.07.2018

Knižnica Podtatranského múzea v Poprade kontinuálne realizuje reštaurovanie tlačí 16. a 17. st., ktoré boli vyhlásené MK SR za historické knižničné dokumenty. Z celkového počtu 30 tlačí vyhlásených za HKF, sa vďaka podpore Ministerstva kultúry SR a neskôr Fondu na podporu umenia podarilo celkovo zreštaurovať 18. ks., čo nám umožnilo prezentovať ich na verejnosti formou prednášok výstav, článkov, či vystúpením na vedeckých konferenciách.

viac o projekte


Vytvorenie virtuálnych a interaktívnych prvkov v rámci riešenia multimediálnej prezentácie novej expozície „Poprad a okolie v zrkadle vekov”

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 25.07.2018

Podtatranské múzeum v Poprade v marci 2018 sprístupnilo novú stálu expozíciu s názvom „Poprad a okolie v zrkadle vekov“ v novo-zrekonštruovaných priestoroch múzea. Zámerom projektu je vytvoriť virtuálnu a interaktívnu časť stálej expozície Podtatranského múzea v Poprade v rámci vzniku tejto novej expozície. Ide o ucelenú a neoddeliteľnú súčasť koncepcie v rámci prezentácie histórie z rôznych aspektov v mnohých úrovniach a súvislostiach.

viac o projekte


Reštaurovanie drevených skulptúr a reliéfu (sakrálne umenie) zo zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 25.07.2018

Zámerom projektu bolo reštaurovať drevené polychrómované a nepolychrómované sochárske diela sakrálneho pôvodu zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade. Reliéf Kladenie do hrobu, skulptúra anjela a sv. Jána Nepomuckého sú súčasťou expozícií v Sp. Sobote, predstavujú barokovú sakrálnu plastiku na území Spiša.

viac o projekte


Reštaurovanie portrétov rodiny Cziserovcov, majiteľov popradskej papierne, zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 25.07.2018

Zámerom projektu bolo reštaurovať diela, 6 portrétov papierenskej rodiny Cziserovcov z Popradu. Cieľom projektu bolo zreštaurovať a prezentovať diela verejnosti, ktoré neboli doposiaľ odprezentované a to v širších súvislostiach v rámci histórie mesta, papiernictva a obchodu v regióne.

viac o projekte


Ochrana zbierkových predmetov v expozícií Kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec. Zabezpečenie optimálnych klimatických podmienok s dôrazom na prezentáciu predmetov z materiálov: koža, textil, drevo.

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 25.07.2018

Zámerom projektu je ochrana zbierkových predmetov novej expozície „Kniežacia hrobka z Popradu – Matejoviec“ v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade. Objav Kniežacej hrobky z Popradu si získal ohlasy na medzinárodnej úrovni, preto je potrebné zabezpečiť optimálne podmienky na trvalé umiestnenie hrobky do zrekonštruovaných priestorov Podtatranského múzea v Poprade.

viac o projekte


Vybavenie objektov remeselníckych dielní ako súčasti expozície Kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec s dôrazom na prezentáciu a edukáciu tradičného spôsobu výroby a "živej histórie" - 1. etapa

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 25.07.2018

Zámerom nášho projektu bolo získať finančné prostriedky potrebné na vybavenie dvoch (z celkového počtu 4) remeselníckych dielní, ktoré sú postavené v areáli záhrady Podtatranského múzea v Poprade a budú slúžiť na prezentáciu kniežacej hrobky z Popradu, kultúrneho dedičstva a "živej histórie". V prvej etape realizácie projektu remeselníckych dielní sme zabezpečili vnútorné vybavenie textilnej - tkáčskej dielne a drevárskej - tokárskej dielne.

viac o projekte


Reštaurovanie vzácnych tlačí 17 st. vyhlásených MK SR za historický knižničný fond, z knižnice Podtatranského múzea v Poprade.

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 25.07.2018

Knižnica Podtatranského múzea v Poprade na základe grantov postupne zreštaurovala všetky tlače 16. storočia v historickom knižničnom fonde. Pokračovali sme s reštaurovaním tlačí 17. st., ktoré boli vyhlásené MK SR dňa 11. 12. 2015, rozhodnutím číslo MK 3208/2015 -222/12468 za historické knižničné dokumenty. Predmetom reštaurovania boli 3 tlače, ktoré sú významnými historickými dokumentmi.

viac o projekte


TÉMA / cyklus tematických výstav Galérie umelcov Spiša v r. 2018

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 25.07.2018 - 02.12.2018

Premiéra výstavy prináša otvorenú konfrontáciu rozličných podôb súčasnej maľby a sochy na slovenskej výtvarnej scéne v dielach 12 umelcov strednej generácie, ktorí dnes spolu vytvárajú mozaiku slovenského “sochobrazu”. Cyklus výstav TÉMA 2018 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Autor a kurátor: PhDr. Vladimír Beskid, produkčná spolupráca: Mgr. Lenka Králová – GUS, grafika: Mgr. art. Ivana Babejová.

viac o projekte


Dni keramiky 2018

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 21.07.2018

Zámerom podujatia je dať do povedomia verejnosti význam keramiky v Novohrade – od prehistorických čias do súčasnosti. V rámci tohto podujatia sa so svojím portfóliom predstavia účastníci 30. Medzinárodného keramického sympózia Lučenec - Kalinovo. Odborní zamestnanci múzea si pripravia zaujímavé prednášky z oblasti histórie a výtvarného umenia, lákadlom pre návštevníkov bude možnosť nahliadnuť do konzervátorskej dielne a vyskúšať si reštaurovanie archeologickej keramiky.

viac o projekte


Dni keramiky 2018

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 16.07.2018 - 20.07.2018

Zámerom projektu je dať do povedomia verejnosti význam keramiky v Novohrade – od prehistorických čias do súčasnosti. Cieľmi projektu je zvýšiť povedomie o historickom význame hliny ako materiálu, univerzálny a všestranne využiteľný materiál, dať možnosť vyskúšať si prácu s hlinou návštevníkmi podujatia a nadviazať na minuloročné podujatie, ktoré zaznamenalo medzi účastníkmi veľký úspech.

viac o projekte


Reštaurovanie súboru cirkevných textílii zo zbierok Považského múzea v Žiline

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 02.07.2018 - 30.06.2019

Zámerom projektu je reštaurovanie súboru cirkevných textílii zo zbierkového fondu Považského múzea v Žiline.

viac o projekte


Reštaurovanie nádob zo zbierkového fondu archeológie Kysuckého múzea v Čadci

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 02.07.2018 - 30.11.2018

Novozreštaurované nádoby zo zbierkového fondu archeológie Kysuckého múzea v Čadci z dielne konzervátora keramiky Považského múzea v Žiline, Michala Daskalakisa. Vďaka projektu, ktorý finančne podporil Fond na podporu umenia, návštevníci budú môcť obdivovať keramiku z čias doby bronzovej a stredoveku, nájdenú na Kysuciach.

viac o projekte


Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote GEMER-MALOHONT ročník 14, 2018

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 02.07.2018 - 31.12.2018

Gemersko-malohontské múzeum v roku 2018 vydalo 14. ročník zborníka GEMER-MALOHONT, ktorý pravidelne vychádza od roku 2005. Publikácia prináša najnovšie výsledky práce odborných pracovníkov múzea ako aj externých prispievateľov, s tematickým zameraním na bohaté kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu Gemer-Malohont. Najnovší 14. ročník zborníka obsahuje 15 odborných príspevkov, rozdelených do celkov podľa odborov zastúpených v múzeu.

viac o projekte


Príbeh Starej radnice - interaktívna dotyková virtuálna hra

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 02.07.2018 - 02.07.2020

Múzeum mesta Bratislavy obohacuje expozíciu Múzea dejín mesta v Starej radnici o nový prvok - virtuálnu hru s fyzickým rozhraním "Príbeh Starej radnice". Návštevníci získajú prehľad o postupnom takmer 700 ročnom stavebnom vývoji unikátneho objektu a jeho histórii. Interaktivita sľubuje zábavu, poučenie, relax pre deti, mládež i dospelých. Dostupná každému návštevníkovi.

viac o projekte


Reštaurovanie štyroch olejomalieb zo zbierok múzea

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 02.07.2018 - 30.06.2019

V rámci projektu sa podarilo zreštaurovať dve olejomaľby zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Výsledok projektu bude múzeum prezentovať v rámci svojej aktivity "Predmet mesiaca". V mesiaci júl 2019 bude vystavený zreštaurovaný obraz od známeho slovenského maliara Petra Michala Bohúňa - Portrét evanjelického farára z obdobia rokov 1850 - 1865. V mesiaci august 2019 bude prezentovaný Portrét Istvána Baksayho, riaditeľa Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote.

viac o projekte


Akvizícia kompletného zariadenia kancelárie

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 02.07.2018 - 31.12.2018

Vďaka Fondu na podporu umenia sa nám podarilo obohatiť zbierkový fond história o cenné umelecko-historické predmety. Jedná sa o kompletne zariadenú kanceláriu po prokuristovi Mestskej sporiteľne v Žiline z roku 1944.

viac o projekte


Akvizícia súboru nábytku - jedáleň

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 02.07.2018 - 31.12.2018

Považskému múzeu v Žiline sa podarilo kúpiť súbor jedálenského nábytku z 30. rokov 20. storočia.

viac o projekte


Nákup starožitného koncertného krídla na expozičné účely

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 01.07.2018 - 20.12.2018

Akvizícia nákupu starožitného klavíra - stredného koncertného krídla do zbierok Vlastivedného múzea v Hlohovci na expozičné účely do miestnosti bývalej tanečnej sály kaštieľa v Hlohovci významne doplní pripravovanú expozíciu múzea na zámku zameranú v tejt konkrétnej miestnosti aj k hudobným osobnostiam vtedajšieho kultúrneho života Uhorska, pričom funkčnosť hudobného nástroja zároveň umožní pri občasných slávnostných podujatiach na ňom aj zahrať.

viac o projekte


Modernizácia technického a technologického vybavenia konzervátorských dielní Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.03.2019

Cieľom projektu bolo zabezpečiť nové technické a technologické vybavenie konzervátorskej dielne, vyhovujúce súčasným potrebám a štandardom pre kvalitnú komplexnú preventívnu aj aktívnu ochranu zbierkových predmetov , zvýšenie kvality starostlivosti o fyzický stav zbierkových predmetov vo fonde múzea, využívanie nových metód, postupov a technológií a zvýšenie kvality pracovného prostredia zamestnancov.

viac o projekte


Záchrana kolekcie stolových a podlahových hodín, určených pre novokoncipovanú expozíciu Thurzov Dom IV.

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 01.07.2018 - 30.06.2019

Najväčšie klenoty zo zbierok Stredoslovenského múzea môžu návštevníci obdivovať v Thurzovom dome od 9. mája do 24. novembra 2019. Na výstave sú vystavené aj zbierkové predmety z aktuálne realizovaného projektu: Záchrana kolekcie stolových a nástenných hodín, určených pre novokoncipovanú expozíciu Thurzov Dom IV., ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a zároveň je hlavným partnerom projektu.

viac o projekte


Vybavenie depozitárov Turčianskej galérie v Martine

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 01.07.2018 - 28.06.2019

Zámerom projektu je skvalitnenie ochrany zbierkového fondu Turčianskej galérie. Montáž mobilného závesného systému umožní efektívnejšie priestorové uloženie zbierkových predmetov a vytvorí tak vyššiu mieru ochrany pred možným poškodením a znehodnotením. Turčianska galéria tak zabezpečí svojim zbierkam vyššiu úroveň starostlivosti a ochrany kultúrneho dedičstva.

viac o projekte