Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.múzeá / galérie

Príbeh Starej radnice - interaktívna dotyková virtuálna hra

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 02.07.2018 - 02.07.2020

Múzeum mesta Bratislavy obohacuje expozíciu Múzea dejín mesta v Starej radnici o nový prvok - virtuálnu hru s fyzickým rozhraním "Príbeh Starej radnice". Návštevníci získajú prehľad o postupnom takmer 700 ročnom stavebnom vývoji unikátneho objektu a jeho histórii. Interaktivita sľubuje zábavu, poučenie, relax pre deti, mládež i dospelých. Dostupná každému návštevníkovi.

viac o projekte


Reštaurovanie štyroch olejomalieb zo zbierok múzea

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 02.07.2018 - 30.06.2019

V rámci projektu sa podarilo zreštaurovať dve olejomaľby zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Výsledok projektu bude múzeum prezentovať v rámci svojej aktivity "Predmet mesiaca". V mesiaci júl 2019 bude vystavený zreštaurovaný obraz od známeho slovenského maliara Petra Michala Bohúňa - Portrét evanjelického farára z obdobia rokov 1850 - 1865. V mesiaci august 2019 bude prezentovaný Portrét Istvána Baksayho, riaditeľa Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote.

viac o projekte


Akvizícia kompletného zariadenia kancelárie

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 02.07.2018 - 31.12.2018

Vďaka Fondu na podporu umenia sa nám podarilo obohatiť zbierkový fond história o cenné umelecko-historické predmety. Jedná sa o kompletne zariadenú kanceláriu po prokuristovi Mestskej sporiteľne v Žiline z roku 1944.

viac o projekte


Akvizícia súboru nábytku - jedáleň

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 02.07.2018 - 31.12.2018

Považskému múzeu v Žiline sa podarilo kúpiť súbor jedálenského nábytku z 30. rokov 20. storočia.

viac o projekte


Nákup starožitného koncertného krídla na expozičné účely

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 01.07.2018 - 20.12.2018

Akvizícia nákupu starožitného klavíra - stredného koncertného krídla do zbierok Vlastivedného múzea v Hlohovci na expozičné účely do miestnosti bývalej tanečnej sály kaštieľa v Hlohovci významne doplní pripravovanú expozíciu múzea na zámku zameranú v tejt konkrétnej miestnosti aj k hudobným osobnostiam vtedajšieho kultúrneho života Uhorska, pričom funkčnosť hudobného nástroja zároveň umožní pri občasných slávnostných podujatiach na ňom aj zahrať.

viac o projekte


Modernizácia technického a technologického vybavenia konzervátorských dielní Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.03.2019

Cieľom projektu bolo zabezpečiť nové technické a technologické vybavenie konzervátorskej dielne, vyhovujúce súčasným potrebám a štandardom pre kvalitnú komplexnú preventívnu aj aktívnu ochranu zbierkových predmetov , zvýšenie kvality starostlivosti o fyzický stav zbierkových predmetov vo fonde múzea, využívanie nových metód, postupov a technológií a zvýšenie kvality pracovného prostredia zamestnancov.

viac o projekte


Záchrana kolekcie stolových a podlahových hodín, určených pre novokoncipovanú expozíciu Thurzov Dom IV.

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 01.07.2018 - 30.06.2019

Najväčšie klenoty zo zbierok Stredoslovenského múzea môžu návštevníci obdivovať v Thurzovom dome od 9. mája do 24. novembra 2019. Na výstave sú vystavené aj zbierkové predmety z aktuálne realizovaného projektu: Záchrana kolekcie stolových a nástenných hodín, určených pre novokoncipovanú expozíciu Thurzov Dom IV., ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a zároveň je hlavným partnerom projektu.

viac o projekte


Vybavenie depozitárov Turčianskej galérie v Martine

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 01.07.2018 - 28.06.2019

Zámerom projektu je skvalitnenie ochrany zbierkového fondu Turčianskej galérie. Montáž mobilného závesného systému umožní efektívnejšie priestorové uloženie zbierkových predmetov a vytvorí tak vyššiu mieru ochrany pred možným poškodením a znehodnotením. Turčianska galéria tak zabezpečí svojim zbierkam vyššiu úroveň starostlivosti a ochrany kultúrneho dedičstva.

viac o projekte


Akvizícia špeciálnej knižnice Galérie umelcov Spiša

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 01.07.2018 - 30.06.2019

Knižnica Galérie umelcov Spiša získala v roku 2018 až 155 nových zaujímavých publikácií: 71 knižných publikácií a 84 katalógov. Knižnica je prístupná verejnosti pondelok – piatok v čase od 8:00 do 15:00 hod. Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

viac o projekte


AKVIZÍCIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV GALÉRIE UMELCOV SPIŠA NA R. 2018: Vladimír Popovič - Pastorále

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 01.07.2018 - 30.06.2019

V rámci projektu "Akvizície zbierkových predmetov Galérie umelcov Spiša na r. 2018: Vladimír Popovič - Pastorále" bolo zakúpené dielo Vladimíra Popoviča: Pastorále I. – IV., ktorý má svoje nezastupiteľné miesto v slovenskom súčasnom výtvarnom umení. Akvizície podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Príbeh Starej radnice - interaktívna dotyková virtuálna hra

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.06.2018

Múzeum mesta Bratislavy srdečne pozýva na prezentáciu projektu Virtuálna hra s fyzickým rozhraním Príbeh Starej radnice 28. 6. 2018 o 15.00 Stará radnica, Múzeum dejín mesta

viac o projekte


Petrolejové lampy - funkčnosť a krása

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 27.06.2018

Výstava petrolejových lámp z Múzea podkarpatského z Krosna (PL) je v Prešove - Rákociho paláci od 10. mája 2018 a potrvá do konca augusta 2018, potom sa presunie do Stropkova. Petrolejové lampy v zbierkovom fonde Muzea Podkarpackieho sú popri ich funkčnosti osvetľovacích telies aj skutočnými umeleckými dielami. Výstava je vrcholnou prezentačnou aktivitou múzea v r. 2018. Počas výstavy sa uskutočnia sprievodné podujatia, dve v Prešove a dve v Stropkove.

viac o projekte


Cyklus výstav v Oravskej galérii - 2018

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 21.06.2018 - 02.09.2018

Prvá výstava talianskeho výtvarníka Marca Gerbiho v Oravskej Galérii v Dolnom Kubíne predstavuje nové aj staršie diela, už vystavované na samostatných a kolektívnych výstavách v rôznych európskych mestách. Tvorba Marca Gerbiho je rôznorodá a sú v nej prítomné evidentné väzby s vizuálnou poéziou.

viac o projekte


Cyklus výstav v Oravskej galérii - 2018

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 21.06.2018 - 02.09.2018

Po tridsiatich rokoch od ustanovenia voľného združenia sa MODRÉ HRUŠKY stretávajú, aby opäť prezentovali individuálne výtvarné programy svojich zakladajúcich členov - Jozefa Bausa, Marka Vrzgulu a Milana Rašlu. Čas je dimenzia, s ktorou pracujú nezávisle všetci traja maliari. Práca s vizuálnym archívom na rôznych úrovniach sa stala, bez predchádzajúceho dohovoru autorov, hlavnou témou ich spoločného vystúpenia. Ich hosťom je Ľubomír Hybský, uvádzajúci v premiére svoje zvárané objekty.

viac o projekte


TÉMA / cyklus tematických výstav Galérie umelcov Spiša v r. 2018

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 20.06.2018

Hostia: Š. Balázs, G. Garlatyová, S. Štulerová, R. Koszorús, R. Neupauer Komentovaná prehliadka a beseda k aktuálnej výstave Bienále maľby VI.? Abstrakcia / Metóda a metafora s kurátorom projektu doc. Štefanom Balázsom, ArtD., akad. mal. a prizvanými hosťami - autormi výstavy. Prezentácia je súčasťou programov k cyklu galerijných výstav TÉMA v r. 2018. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Výstavy z výzvy 2018

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.06.2018 - 09.09.2018

Výstava predstavuje výber z diel štyroch súčasných mladých autorov, absolventov ateliéru Fotografie Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V ich tvorbe sa objavujú vzájomne podobné vizuálne východiská, zdroje inšpirácie a témy ako čas, skúsenosť či vzťah autor – divák – galerijný priestor.

viac o projekte


Lokaj jeho cisárskej výsosti (interaktívna výstava)

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 14.06.2018 - 28.10.2018

Hlavným cieľom výstavy je obrátenie pozornosti návštevníkov na konkrétny a výnimočný osud banskobystrického rodáka Antona Szmolena, osobného dvorného sluhu cisára Františka Jozefa. Na interpretácii jeho života na základe osobných rukopisných spomienok poukázať ako žil v období Rakúsko-Uhorska a ako sa mu radikálne zmenili životné podmienky po vzniku Československa.

viac o projekte


Dvanásti

Miesto a termín konania: Oščadnica, Slovenská republika / 04.06.2018 - 31.12.2018

Nová stála expozícia je venovaná zakladateľom Kysuckej galérie. V skratke prezentuje tvorbu dvanástich autorov, ktorí stáli pri jej vzniku, prostredníctvom často kľúčových diel ich tvorby, nachádzajúcich sa v zbierkach inštitúcie. Boli to: Stanislav Biroš, Miroslav Cipár, Anton Čutek, Milan Greguš, František Hübel, Vojtech Ihriský, Milan Mravec, Pavol Muška, František Ondro, Milan Paštéka, Jozef Sušienka, Ondrej Zimka.

viac o projekte


Ochrana zbierkových predmetov v expozícií Kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec. Zabezpečenie optimálnych klimatických podmienok s dôrazom na prezentáciu predmetov z materiálov: koža, textil, drevo.

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 01.06.2018 - 31.12.2018

Výstupom projektu je zaobstaranie zvlhčovačov a miniklimatizačných jednotiek určených na ochranu citlivých materiálov ako drevo, koža, textil a pod., ktoré vyžadujú špecifické podmienky. Tieto budú zabezpečovať optimálne klimatické podmienky pre zbierkové predmety z kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec a taktiež udržiavať vhodné vlhkostné podmienky v priestoroch expozície.

viac o projekte


Vybavenie objektov remeselníckych dielní ako súčasti expozície Kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec s dôrazom na prezentáciu a edukáciu tradičného spôsobu výroby a "živej histórie" - 1. etapa

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 01.06.2018 - 31.12.2018

Vybavenie objektov remeselníckych dielní poskytuje priestor pre ukážky remesiel z čias života kniežaťa z Popradu návštevníkom počas prehliadky múzea, hlavne pri špecializovaných podujatiach, ktoré sú viazané práve na zážitkovú prezentáciu kultúrneho dedičstva. Vybavenie remeselníckych dielní poskytuje trvalú atraktívnu ponuku pre návštevníkov múzea, ktorá bude lákať nielen domácich ale aj zahraničných turistov.

viac o projekte


Reštaurovanie portrétov rodiny Cziserovcov, majiteľov popradskej papierne, zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 01.06.2018 - 31.12.2018

Výstupmi projektu sú 4 zreštaurované portréty, ktoré sú umiestnené v novej stálej expozícií Podtatranského múzea v Poprade s názvom Poprad a okolie v zrkadle vekov. Ide o maľby olejom na plátne - portrét Samuela Czisera st. (1733-1798), Samuela Czisera ml. (1762-1821), portrét Evy Reginy Cziserovej – Reissovej (okolo 1800), druhej manželky Samuela Czisera st., portrét Anny Márie Cziserovej (okolo 1800), dcéry Samuela Czisera staršieho.

viac o projekte


Reštaurovanie drevených skulptúr a reliéfu (sakrálne umenie) zo zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 01.06.2018 - 31.12.2018

Výstupom projektu je kompletne zreštaurované sochárske dielo - socha sv. Jána Nepomuckého. Ďalším výstupom projektu je odborne ošetrená drevená skulptúra „anjela“ z 18. storočia. Diela sú súčasťou stálej expozície Podtatranského múzea v Poprade, pobočka Spišská Sobota. Zreštaurovaný reliéf Kladenie do hrobu je umiestnený v nových expozičných priestoroch Podtatranského múzea v Poprade ako súčasť expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov.

viac o projekte


Kamufláž (interaktívna výstava)

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 31.05.2018 - 28.10.2018

Hlavným cieľom výstavy Kamufláž je obrátenie pozornosti návštevníkov na tie druhy našej fauny, ktorých spôsob života je natoľko nenápadný, že mnohokrát unikne aj pozornosti skúseného prírodovedca. Pomocou prepracovaných diorám, ktoré budú vystihovať kamufláž živočíchov v ich prirodzenom prostredí a množstva atraktívnych interaktívnych prvkov priblížime návštevníkom našu prírodu z trochu iného uhla pohľadu.

viac o projekte


Stredoveké hradné zamestnania_

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 26.05.2018 - 31.12.2018

Celodenné podujatie Stredoveké hradné zamestnania prináša návštevníkom možnosť vyskúšať si rôzne stredoveké remeslá. Návštevníkom budeme na hrade Devín prezentovať prácu kuchára, kováča, hrnčiara, rytiera, sokoliara, bylinkárky a iných zaujímavých remesiel.

viac o projekte


TÉMA / cyklus tematických výstav Galérie umelcov Spiša v r. 2018

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 23.05.2018

Komentovaná prehliadka a beseda k výstave Biedermeier C+S /kurátorské potulky minulosťou aj prítomnosťou sprevádza Mgr. Jozef Ridilla, kurátor projektu a prizvaní hostia - autori výstavy. Cyklus stretnutí s umením reflektuje aktuálne výstavy a prezentuje výtvarníkov zo zbierky i z prezentačných činností. Výstava Biedermeier C+S je súčasťou cyklu galerijných výstav TÉMA v r. 2018. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hostia: J. Ridilla,V. Šefčík,F. Turcsányi,E. Vološčuko

viac o projekte


Odborné kolokvium Šport a olympijské hnutie v múzejnej dokumentácii

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 22.05.2018 - 23.05.2018

Kolokvium s medzinárodnou účasťou je podujatie celoslovenského významu, ktoré sa svojím tematickým obsahom bude organizované na Slovensku po prvý raz. Projekt SOV – Slovenského olympijského a športového múzea je zameraný na zhrnutie poznatkov SOV – SOŠM a zástupcov z partnerských múzeí zo zahraničia, smerom k jednotlivým múzeám na Slovensku , u ktorých sa predpokladá výskyt objektov a dokumentov,( resp. už ide o zdokumentované zbierkové predmety), zo športovou a olympijskou tematikou.

viac o projekte


Tvorba a doplnenie expozícií v Múzeu histórie obce Divín

Miesto a termín konania: Divín, Slovenská republika / 19.05.2018

Ťažiskom projektu „Tvorba a doplnenie expozícií v Múzeu histórie obce Divín“ bolo vytvoriť dve nové expozície (Divínske panstvo a Národné kultúrne pamiatky“ a doplnenie troch už existujúcich expozícií (Hrad Divín, Čaro kachlíc a Príroda Divína a okolia“. Zámerom projektu bolo obohatiť a zatraktívniť múzeum pre návštevníkov obce Divín a rekreantov pri neďalekej vodnej nádrži Ružiná.

viac o projekte


Sprístupnenie podzemných priestorov pod fiľakovským hradným vrchom

Miesto a termín konania: Fiľakovo, Slovenská republika / 19.05.2018

Zámerom projektu bolo zmapovanie udalostí a miestneho diania vo Fiľakove počas obdobia II. svetovej vojny a sprístupnenie získaných informácií širokej verejnosti v rámci novej expozície zariadenej v protileteckom úkryte pod fiľakovským hradným vrchom. V novohradskom regióne sa doteraz nikde nenachádzal sprístupnený protiletecký úkryt, ani expozícia, ktorá by vhodným spôsobom zreferovala o udalostiach uvedeného obdobia a oboznámila záujemcov o regionálnom dianí počas II. svetovej vojny.

viac o projekte


Marcin Berdyszak: Shadow of time

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 10.05.2018 - 22.07.2018

Site-specific inštalácia známeho poľského sochára je intervenciou do priestoru s využitím symboliky artefaktov a posolstva znakov.

viac o projekte


Petrolejové lampy - funkčnosť a krása

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 10.05.2018 - 31.08.2018

Výstava petrolejových lámp z Múzea podkarpatského z Krosna (PL) bude v Prešove - Rákociho paláci otvorená slávnostnou vernisážou 10. mája t.r. Výstava, ktorú z verejných zdrojov podporil FPU, bude v Prešove do konca augusta, potom sa presunie do Kaštieľa Stropkov.

viac o projekte


Ľudový textil na Kysuciach - tvorivé workshopy a vydanie katalógu z výstavy

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 04.05.2018 - 28.05.2018

Kysucké múzeum v Čadci pozýva všetky deti a študentov na tvorivé dielne Ľudový textil na Kysuciach, ktoré sa budú konať každý pondelok (8.00-15.00) a piatok (8.00-12.00) počas mája 2018. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Výstavy z výzvy 2018

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 03.05.2018 - 03.06.2018

Hlavný prvkom site-specific výstavy Kristíny Kandrikovej v Bunkri Nitrianskej galérie, ktorý určuje podmienky objektu/maľby, je prítomné svetlo. To ovplyvňuje prácu s farbou, priesvitnosťou a jej odrazom na ďalšiu plochu. Svetelnosť objektu/maľby si do určitej miery môže nastaviť sám divák v závislosti od vlastného pohybu okolo maľby/objektu.

viac o projekte


Od genetiky po epigenetiku - otcovia a synovia, Jan a Marcin Berdyszak, Jozef Jankovič a Patrik Kovačovský, Veso Sovilj a Mladen Miljanovič

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 02.05.2018 - 30.09.2018

Výstava Od genetiky po epigenetiku spájala šesť umelcov z troch európskych krajín: Jan Berdyszak-Marcin Berdyszak-Poľsko, Jozef Jankovič- Patrik Kovačovský-Slovensko, Veso Sovilj- Mladen Miljanović – Bosna a Hercegovina, Jan Berdyszak, Jozef Jankovič, Veso Sovilj –ako majstrovia, Marcin Berdyszak, Patrik Kovačovský, Maladen Miljanović- ako žiaci.

viac o projekte


Čadca a okolité obce v správe panstva Strečno od konca 18. do polovice 19. storočia

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 01.05.2018 - 31.12.2018

Kysucké múzeum v Čadci v spolupráci s Kysuckou knižnicou v Čadci Vás pozýva na slávnostnú prezentáciu knižných noviniek Kysuckého múzea. Prezentácia a uvedenie publikácií podporených z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia sa uskutoční dňa 30. januára 2019 v priestoroch Kysuckej knižnice o 13. hodine.

viac o projekte


Ľudový textil na Kysuciach - tvorivé workshopy a vydanie katalógu z výstavy

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 01.05.2018 - 30.11.2018

Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vydalo vďaka úspešnému projektu s názvom Ľudový textil na Kysuciach, podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, celofarebný katalóg, prezentujúci časť zbierky krojov a dobového textilu. Na 52 stranách sa dozviete bližšie informácie o tradičnom ľudovom odeve na Kysuciach od spôsobu spracovania textilných vlákien, šitie, čistenie, až po jeho každonené využitie.

viac o projekte


Čadca a okolité obce v správe panstva Strečno od konca 18. do polovice 19. storočia

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 01.05.2018 - 30.11.2018

Jedna z najnovších knižných noviniek Kysuckého múzea v Čadci, monografia s názvom "Čadca a okolité obce" od historika Mariána Liščáka uzrela svetlo sveta. Vďaka publikácii, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, sa dozviete nielen o dejinách Čadce, ale i horných Kysúc prostredníctvom sondy do hospodárskeho, sociálneho a spoločenského života obcí v správe panstva Strečno od konca 18. do polovice 19. storočia.

viac o projekte


Vybavenie objektov remeselníckych dielní ako súčasti expozície Kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec s dôrazom na prezentáciu a edukáciu tradičného spôsobu výroby a "živej histórie" - 1. etapa

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 26.04.2018 - 28.04.2018

Vybavenie objektov remeselníckych dielní poskytuje priestor pre ukážky remesiel z čias života kniežaťa z Popradu návštevníkom počas prehliadky múzea, hlavne pri špecializovaných podujatiach, ktoré sú viazané práve na zážitkovú prezentáciu kultúrneho dedičstva. Vybavenie remeselníckych dielní poskytuje trvalú atraktívnu ponuku pre návštevníkov múzea, ktorá bude lákať nielen domácich ale aj zahraničných turistov.

viac o projekte


Ochrana zbierkových predmetov v expozícií Kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec. Zabezpečenie optimálnych klimatických podmienok s dôrazom na prezentáciu predmetov z materiálov: koža, textil, drevo.

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 26.04.2018 - 28.04.2018

Výstupom projektu je zaobstaranie zvlhčovačov a miniklimatizačných jednotiek určených na ochranu citlivých materiálov ako drevo, koža, textil a pod., ktoré vyžadujú špecifické podmienky. Tieto budú zabezpečovať optimálne klimatické podmienky pre zbierkové predmety z kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec a taktiež udržiavať vhodné vlhkostné podmienky v priestoroch expozície.

viac o projekte


Košické metro - zastávka Liptov (mladá košická scéna)

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 24.04.2018 - 09.06.2018

Kolektívna výstava mladej košickej scény

viac o projekte


"V dobrej spoločnosti"

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 24.04.2018 - 09.06.2018

Liptovská galéria predstaví tvorbu dvoch keramikárok Simony Janišovej a Lindy Vikovej, ktoré svoje nápady realizujú spolu aj osobitne. Ich spoločnému ateliéru panuje tvorivá energia kladúca na piedestál funkčnosť a estetickú lahodnosť úžitkovej keramiky. Výstava „V dobrej spoločnosti“ ponúka prierez ich tvorbou a názormi pretavených do vecí každodenných a výnimočných svojím absolútnym prevedením a zmyslom pre detail.

viac o projekte