Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.múzeá / galérie

Študentské roky Ernesta Zmetáka (1919 - 2004)

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 28.03.2019 - 11.05.2019

Výstava Študentské roky Ernesta Zmetáka poskytuje pohľad na genézu umelca. Predstavuje tvorivé východiská, inšpiratívne zdroje a zázemie, z ktorých vyrástla všestranná a rozmanitá tvorba "posledného klasika". Vychádza z bohatého fondu galérie, z pozostalosti umelca a súkromných zbierok.

viac o projekte


Výstava architekta Ladislava Hudeca " Banská Bystrica - Shanghai"

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 28.03.2019

Výstavný projekt mapuje životnú a profesijnú dráhu otca, staviteľa Juraja Hudeca a slávneho architekta L. E. Hudeca, ako aj vzájomný vzťah, vplyv prostredia a prepojenia Banskej Bystrice a Šanghaja. Je koncipovaná v rámci časovej osi zohľadňujúc rodinné, spoločenské a dejinné udalosti, ktoré rodinu staviteľa a architekta výraznou mierou ovplyvňovali.

viac o projekte


TÉMA / cyklus tematických výstav Galérie umelcov Spiša v r. 2018

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 20.03.2019

Sprievodný program k výstave Utopus ČSR + Čas pre nové utópie. Rozhovory o utópii medzi ideou a realitou v kontexte nedávnej spoločnej Československej minulosti s reflexiou mesta ako prostredia, v ktorom žijeme a ktoré vytvárame. Finisáž výstavy spojená s komentovanou prehliadkou. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Akvizícia rýb do zbierkového fondu Stredoslovenského múzea 2018

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 05.03.2019 - 24.11.2019

Zámerom projektu bolo významne zhodnotiť a druhovo skompletizovať zoologický zbierkový fond Stredoslovenského múzea (SSM) zakúpením novej ichtyologickej zbierky. Postupnou výmenou vyblednutých kvapalinových liehových a formaldehydových preparátov za kvalitné dermoplastické, zvyšujeme úroveň prezentácie skupiny rýb, ktoré adekvátne prezentujú jednotlivé druhy ichtyofauny.

viac o projekte


Reštaurovanie starých a vzácnych tlačí zo zbierok ZSM TT

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.03.2019 - 01.04.2019

Krátkodobá výstava - predstavenie zreštaurovanej starej a vzácnej tlače verejnosti.

viac o projekte


Talianska grafika z daru Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej (katalóg zbierky)

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 21.02.2019

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Björnsonová 1 Vás pozýva na komentovanú prehliadku k výstave Talianska grafika z daru Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej.

viac o projekte


Anna Hausová / RETROSPEKTÍVA

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 14.02.2019

Workshop na výstave Anny Hausovej pre deti a seniorov

viac o projekte


Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 07.02.2019 - 07.04.2019

Výstava Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou predstavuje spoločný projekt maliarky a pedagogičky Veroniky Rónaiovej s kolektívom jej študentov. Ide o autorkin rozšírený výskum zahŕňajúci témy pamäte, dedičstva a osobného archívu, čím nadväzuje na jej predchádzajúcu retrospektívnu výstavu s názvom Dedičstvo, v Považskej galérii umenia v roku 2018.

viac o projekte


ART LABORATÓRIUM 2019

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.02.2019 - 27.12.2019

Noc múzeí a galérií – 18.5.2019. Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií. Galéria bude mať otvorené od 13.00 do 23:00, pričom počas dňa budú prebiehať tvorivé výtvarné aktivity rôzneho zamerania a náročnosti nielen pre deti.

viac o projekte


ART LABORATÓRIUM 2019

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.02.2019 - 20.12.2019

Projekt ART LABORATORIUM je každoročne realizovaný v galérii. Jeho dvanásty ročník ART LABORATORIUM 2019 bude dimenzovaný pre zabezpečenie sprievodných výtvarných programov k najvýznamnejším podujatiam v Galérii Jána Koniarka v Trnave a rovnako pre realizáciu tvorivých programov v mesiaci júl 2019 a jesenných tvorivých dielní.

viac o projekte


Kysuce 1938-1945, druhé doplnené vydanie

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 01.02.2019 - 31.12.2019

Kysucké múzeum v Čadci vďaka podporenému projektu Fondom na podporu umenia z verejných zdrojov vydalo 2. doplnené vydanie kolektívnej monografie Kysuce 1938-1945, zachytávajúcej udalosti na Kysuciach v búrlivom období druhej svetovej vojny. Prostredníctvom zrealizovaného výskumu v domácich i zahraničných archívoch sa podarilo pôvodnú publikáciu rozšíriť o 124 strán, pričom sa čitatelia dozvedia mnohé nové informácie, ako napr. o projekte výstavby koncentračného tábora na Kysuciach.

viac o projekte


Maliar Zemplína – Teodor Jozef Mousson“ – reštaurovanie olejomalieb z najrozsiahlejšieho súboru diel T. J. Moussona na Slovensku – II.etapa.

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 01.02.2019 - 24.03.2019

Výstava z reštaurovaných diel J. T. Moussona v múzeu Vojtecha Lofflera v Košiciach

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 25.01.2019 - 22.03.2019

V piatok 25. 1. 2019 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Andreja Dúbravského s názvom „Larva run“. EXHIBITOR: Andrej Dúbravský EXHIBITION: LARVA RUN Od 25. januára do 22. marca 2019 v ATELIERi XIII Počas výstavy Andreja Dúbravského môžete počuť set od THE YOUNIVERSE, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII

viac o projekte


Samuel Libay - život a dielo banskobystrického zlatníka

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 24.01.2019

Monografia z pera historika Stredoslovenského múzea Filipa Glocka prináša čitateľovi komplexný pohľad na významnú osobnosť európskeho zlatníctva 19. storočia. Na takmer tristo stranách v siedmich kapitolách sa autor venuje zlatníctvu v meste Banská Bystrica, genealógii rodu Libayovcov a aj zlatníkom, ktorých vychoval majster Libay. Podstatná časť publikácie je však venovaná životu a dielu Samuela Libaya.

viac o projekte


Akvizícia rýb do zbierkového fondu Tribečského múzea v Topoľčanoch – 2.etapa

Miesto a termín konania: Topoľčany, Slovenská republika / 09.01.2019 - 08.03.2019

Prezentačné podujatie s tvorivou dielňou zaujímavým hravým spôsobom predstavilo živočíchy viazané na vodné biotopy. Zdôraznilo význam prirodzených tôní a zákutí vôd, kde mnohé živočíchy nachádzajú svoj priestor pre úkryt a rozmnožovanie. Súčasťou podujatia boli vedomostné a tvorivé aktivity.

viac o projekte


Publikácia: "Vodný mlyn v Bohuniciach Skalné obydlia v Brhlovciach"

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 07.01.2019 - 31.12.2019

Tekovské múzeum v Leviciach koncom roka 2019 vydalo náučno-popularizačnú publikáciu s názvom Vodný mlyn v Bohuniciach, Skalné obydlia v Brhlovciach. Autorom textu je Mgr. Adam Uhnák, PhD., ktorý na 24 stranách predstavuje pôvod a historické súvislosti v kontexte založenia vysunutých expozícii múzea. Publikácia, v modernom grafickom spracovaní, má ambíciu slúžiť ako sprievodca vysunutými expozíciami v pôsobnosti múzea a prezentovať známe aj doposiaľ neznáme fakty z ich histórie.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.01.2019 - 31.12.2019

ATELIER XIII vznikol začiatkom roka 2015 a je výstavným priestorom, ktorý sídli na Panskej 13 v Bratislave, na mieste bývalej galérie Enter. Vedie ho grafik a maliar Juraj Ličko, ktorý ATELIER XIII orientuje primárne na prezentáciu mladých a už etablovaných predstaviteľov slovenskej maliarskej scény. Okrem vystavovania malieb priestor slúži na spoločenské komunitné aktivity. Poslaním ATELIERu XIII je spájanie, prezentovanie umelcov.

viac o projekte


Fetiše súčasnosti

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 13.12.2018 - 31.03.2019

Výstava predstavuje diela slovenských a českých výtvarníkov, dizajnérov, spisovateľov a filmárov reagujúcich na rôzne témy a podoby fetišov, fetišizmu a fetišizácie v súčasnej spoločnosti.

viac o projekte


Vladislav Yurashko a Viktoria Shumskaya: NO YESTERDAY / NO TOMORROW

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 13.12.2018 - 03.02.2019

Prierezová výstava tvorby umeleckej dvojice z Ukrajiny (Vlad Yurashko – objekt / inštalácia, Vika Shumskaya - maľba)

viac o projekte


Reflexia súčasného umenia v Múzeu Vojtecha Löfflera

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 13.12.2018 - 27.01.2019

Výstava predstaví aktuálne podoby súčasného obrazu v českom a slovenskom kontexte so silným politicko-sociálnym podtextom. Chce ukázať maľbu ako živé médium, ktoré dokáže reflektovať súčasnýsvet kriticky a analyticky a pritom absorbovať rozličné vplyvy a vizualitu masmédií, digitálnych médií až po streetart. Kurátorom výstavy je PhDr. Vladimír Beskid.

viac o projekte


Reštaurovanie výtvarných diel z Nécseyovskej zbierky

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 12.12.2018 - 16.02.2019

Tekovské múzeum v Leviciach vzniklo v roku 1927 vďaka vrábeľskému poštmajstrovi Jozefovi Nécseymu, ktorý daroval Mestu Levice rozsiahlu rodinnú zbierku. Časť tejto rôznorodej a bohatej zbierky tvorili výtvarné diela. Radíme ich do obdobia 19. až začiatku 20. storočia. Sú od rôznych autorov, z pohľadu regionálnej histórie sú však najvzácnejšie tie, ktorých autorom je Štefan Nécsey, syn darcu. Reštaurovaním sa týmto dielam prinavrátila ich výtvarná hodnota a zastavil sa proces degradácie.

viac o projekte


TÉMA / cyklus tematických výstav Galérie umelcov Spiša v r. 2018

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 12.12.2018 - 31.03.2019

Premiérová výstava venovaná typografii prezentuje 26 písiem od vybraných autorov, ktoré symbolicky odkazujú na 26 písmen latinskej abecedy. Zdrojom a podkladom k výstave je publikácia FontsSK, mapujúca 30 rokov tvorby digitalizovaného písma na Slovensku. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


TÉMA / cyklus tematických výstav Galérie umelcov Spiša v r. 2018

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 12.12.2018 - 31.03.2019

Premiéra medzinárodného projektu, reflektujúceho 100. výročie vzniku Československa. Predstavy utopického mesta socialistickej minulosti v konfrontácii s novými utópiami o ideálnom meste v dielach 9 umelcov zo 4 krajín (SK, CZ, GB, UA) prostredníctvom maľby, sochy, inštalácie a videa. Z cyklu výstav TÉMA 2018. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Preventívna ochrana a konzervovanie zbierkových predmetov Emila Makovického na papierovej podložke

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 12.12.2018 - 31.03.2019

Výstava prezentuje významný segment autorovej tvorby - kresby a knižné ilustrácie zo zbierky galérie, z ktorých časť bola odborne reštaurovaná. Ošetrenie diel z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Kurátorka: Mgr. Mária Šabľová.

viac o projekte


Stanislav Diviš

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 06.12.2018 - 19.01.2019

Pozvánka na vernisáž výstavy Stanislav Diviš dňa 6. decembra 2018 o 17.00 h.

viac o projekte


Anton Čierny: Prv, než bude horieť parlament

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 06.12.2018 - 03.02.2019

Galéria Jána Koniarka v Trnave je nielen výstavná, ale aj zbierkotvorná inštitúcia. V roku 2018 nadobudla do zbierok aj diela, ktoré boli podporené z verených zdrojov Fondom na podporu umenia - dielo Antona Čierneho s názvom Prv než bude horieť parlament. Akvizície budú vystavené v Kopplovej vile do 3. februára 2019.

viac o projekte


Erna Masarovičová: Matka

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 06.12.2018 - 03.02.2019

Galéria Jána Koniarka v Trnave je nielen výstavná, ale aj zbierkotvorná inštitúcia. V roku 2018 nadobudla do zbierok aj diela, ktoré boli podporené z verených zdrojov Fondom na podporu umenia - dielo Erny Masarovičovej s názvom Matka. Akvizície budú vystavené v Kopplovej vile do 3. februára 2019.

viac o projekte


TÉMA / cyklus tematických výstav Galérie umelcov Spiša v r. 2018

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 21.11.2018

Komorné kolokvium o situácii slovenskej maľby a sochy mladej a strednej generácie je súčasťou finisáže unikátnej výstavy Maľbou vanie, sochou mrazí... v koncepcii kurátora galérie PhDr. Vladimíra Beskida. Podujatie je súčasťou sprievodných programov k výstave Maľbou vanie, sochou mrazí..., ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, v rámci projektu Téma – cyklus tematických výstav Galérie umelcov Spiša v r. 2018.

viac o projekte


Cyklus výstav v Oravskej galérii - 2018

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 15.11.2018 - 13.01.2019

Výstava, pripravená pri príležitosti 120. výročia narodenia a 50. výročia úmrtia Miloša Alexandra Bazovského (11. januára 1899 Turany nad Váhom – 15. decembra 1968 Trenčín ) sa zameriava na zmapovanie jeho umeleckej tvorby. V zbierkach Oravskej galérie sa nachádza mnoho skvelých príkladov Bazovského maliarskeho majstrovstva so signifikantným spojením úsporného, premysleného tvaru a sýtej, teplej farebnosti, ústiacim do znakovej expresie.

viac o projekte


Cyklus výstav v Oravskej galérii - 2018

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 15.11.2018 - 13.01.2019

Výstava predstaví časť tvorby slovenského grafika a maliara Mariána Komáčka (nar. 1959), inšpirovanú odkazom Albrechta Dürera (1471 - 1528). Voľný cyklus obrazov - akrylových malieb a grafických listov, ktoré sa tematicky a obsahovo spájajú s dielom tohto slávneho nemeckého renesančného majstra, stelesňuje Komáčkove - Hommage à Dürer. Spolu s Dürerom sa Marián Komáček vydal na púť dejinami, ktorá nám pripomína, že každá prítomnosť je v klíčiacej forme obsiahnutá v minulosti.

viac o projekte


Gemer v období prvej ČSR (1918-1939)

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 13.11.2018

Projekt približuje históriu a reálie existencie 1. Československej republiky v kontexte regiónu Gemer formou priblíženia jednotlivých oblastí života (školstvo, žandárstvo, armáda, spolky, kultúrny život, hospodárstvo a priemysel. Zároveň si všíma aj najväčšie osobnosti ako samotnej ČSR, tak aj Slovenska a regiónu Gemer. Úlohou projektu je vzbudiť záujem o spoznávanie dejín 1. ČSR v regióne.

viac o projekte


Odborná konferencia: Kálmán Tichy - významná osobnosť Rožňavy

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 24.10.2018

Jedná sa zorganizovanie jednodňovej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou na tému života a diela významnej osobnosti Rožňavy - Kálmána Tichyho, na ktorej bude prezentovať výsledky vedeckovýskumnej činnosti 8 odborníkov zo Slovenska a Maďarska.

viac o projekte


Prvý človek bol umelec_3_minulosť/súčasnosť

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 29.09.2018

Tvorivá dielňa k výstave My, ľudia (We, the People)

viac o projekte


Výstavy z výzvy 2018

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 27.09.2018 - 28.10.2018

Skupinová výstava študentiek a absolventiek Akadémie umení v Düsseldorfe predstavuje tri odlišné umelecké prístupy vo vzájomnej interakcii k špecifickému výstavnému priestoru.

viac o projekte


Prvý človek bol umelec_3_minulosť/súčasnosť

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 27.09.2018

Psychofilozofický zážitkový workshop pre verejnosť s názvom Radikálna etika. Radikálna pohostinnosť., ktorý vo štvrtok 27. septembra 2018 od 16.30 povedie psychiater a umelec Ján Ballx.

viac o projekte


Prvý človek bol umelec_3_minulosť/súčasnosť

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 25.09.2018

Prehliadka výstavy My, ľudia s kurátorkou a filozofkou umenia.

viac o projekte


MOBILNÉ FOTODIELNE 2018: PO GOTICKEJ CESTE

Miesto a termín konania: Slovenská Nová Ves, Slovenská republika / 24.09.2018 - 28.09.2018

Mobilné fotodielne sú zamerané na objavovanie "nevideného" Spiša - a to nielen v meste Spišská Nová Ves, ale aj v blízkom regióne. Fotodielne ponúkajú tematické dielne dokumentárnej, experimentálnej a fotografie krajiny a architektúry pod vedením skúsených lektorov - prevažne pedagógov vysokých škôl na Slovensku i Poľsku. Autorka a kurátorka projektu: Mgr. Lucia Benická.

viac o projekte


Prvý človek bol umelec_3_minulosť/súčasnosť

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 18.09.2018 - 04.11.2018

Výstava s medzinárodnou účasťou prezentuje aktuálnu tému: čo robí z indivíduí (ja) komunitu (my, ľudia).

viac o projekte


Tradičná strava a stravovanie. XXII. ročník konferencie Etnológ a múzeum

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 18.09.2018 - 20.09.2018

Konferencia Tradičná strava a stravovanie je XXII. ročníkom odbornej konferencie Etnológ a múzeum, zameranej na tradičnú stravu a stravovanie. Konferencia predstavuje možnosť prezentácie odbornej činnosti pracovníkov múzeí, výmenu odborných skúseností, budovanie interdisciplinárnej spolupráce medzi múzeami, vedeckými a vzdelávacími pracoviskami a vytvorenie priestoru pre nadväzovanie nových kontaktov a partnerstiev.

viac o projekte


Výstava s katalógom Kálmána Tichyho

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 13.09.2018 - 20.11.2018

Kálmán Tichy bol významný rožňavský maliar, grafik, historik, publicista, etnograf a riaditeľ múzea v Rožňave v rokoch 1924 – 1945. Svoj talent zúročil hlavne vo výtvarnom umení a stal sa uznávaným maliarom a grafikom doma aj v zahraničí. V roku 2018 si pripomíname 130. výročie narodenia a 50. výročie úmrtia Kálmána Tichyho – rodáka z Rožňavy, významného maliara a grafika. Z tohto dôvodu Mestské zastupiteľstvo v Rožňave vyhlásilo uvedený rok za Rok Kálmána Tichyho.

viac o projekte