Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.múzeá / galérie

Muzeálne javisko evolúcie - v hlavnej úlohe: Stavovce

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 17.12.2019 - 30.06.2020

Realizovaná výstava prostredníctvom dermoplastických a kostrových preparátov zo zbierok Považského múzea bude demonštrovať druhovú bohatosť fauny severozápadného Slovenska. Výstava poskytuje návštevníkom príležitosť rozšíriť si poznatky o živote a vývoji cicavcov, vtákov, obojživelníkov, plazov a rýb vyskytujúcich sa v regióne a pochopiť ich v širšom kontexte ochrany prírody.

viac o projekte


Mária Balážová: Hadia geometria 52 – Strela

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 16.12.2019 - 19.01.2020

Olejomaľba Márie Balážovej z cyklu Hadia geometria z roku 2006, v ktorom autorka rozvíja svoj typický rukopis založený na redukcii geometrických foriem, aktualizuje zbierkový fond Galérie Jána Koniarka v Trnave, jeho priradením k dielu z rovnakého cyklu z roku 1994, ktorým galéria už disponuje.

viac o projekte


Michal Černušák: We Saw You, 2017

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 16.12.2019 - 19.01.2020

Dielo Michala Čerušáka s názvom We Saw You - veľkorozmerná maľba (190 x 260 cm) akrylom prezentujúca iluzívne budovaný priestor veľkomesta, v ktorom sugestívne tematizuje civilizmus definovaný digitálnou revolúciou a marketingovou vizualitou.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 13.12.2019 - 07.02.2020

V piatok 13. 12. 2019 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Jarmily Mitríkovej s názvom Dievča nafukujúce kruh.

viac o projekte


Príbehy (p)o živote

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 12.12.2019 - 29.03.2020

Na Príbehy (p)o živote sú -Príbehy snov, túžob, želaní a Príbehy každodennej žitej reality .Kde sa kurátorka ako rozprávačka príbehov o samote, spiritualite, snení, prežití, slobode, uvedomení aj osudovosti pokúša o zadefinovanie dôležitých ľudských pocitov, ktoré človek zažíva po prežití traumy. Na základe umeleckých diel s pokusom prepojiť kurátorskú prax s kreatívnymi prvkami, ktoré nesú znaky terminologického aparátu arteterapie

viac o projekte


Nákup zbierky motýľov (Lepidoptera)

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 09.12.2019 - 15.03.2020

Zbierka motýľov (Lepidoptera) od Ing. Ignáca Richtera celkove pozostáva zo 7574 exemplárov, ktoré reprezentujú 1518 druhov motýľov. Pochádzajú zo zberného regiónu Tekovského múzea v Leviciach, predovšetkým z lokalít Rybník, Kozárovce, Ipeľské Úľany a Nová Dedina. Jej zakúpenie má pre múzeum prvoradý vedecký, dokumentačný, študijný i prezentačný význam. Súčasťou projektu je aj predstavenie tejto atraktívnej zbierky širokej verejnosti, a to prostredníctvom výstavy.

viac o projekte


Príbehy slovenskej ilustrácie... pátranie pokračuje

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.12.2019 - 30.01.2020

PRÍBEHY V BUBLINÁCH ...niečo zo slovenského komiksu 70. – 90. rokov. Jozef Schek Babušek, Vladimír Feďo Fiala, Peter Chudý, Juraj Maxon, Pavol Moravčík, Fero Mráz, Marián Oravec Príbehy ostrúhané do pár krátkych, úplne jednoduchých viet, aby sa zmestili do bublín. Razantné, popisné, často schematické kreslenie. Stojí si niekde na okraji umeleckej scény, obchádzaný teoretikmi ako niečo „menej vznešené“, vhodné tak maximálne do kategórie spotrebného umenia, medzi remeslá.

viac o projekte


PROFILY / Imrich Svitana

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 04.12.2019 - 29.03.2020

Výstava v kontexte prezentácií „umelcov Spiša“ uvádza výber novej komornej tvorby autora v dialógu s ostatnými tvorivými platformami: šperk, medailérstvo, plastika, kresba, fotografia a monumentálne realizácie. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Kurátorky: Mgr. Lucia Benická, Mgr. Mária Šabľová, Mgr. Zuzana Juháziová – GUS.

viac o projekte


Osvetlenie Galerijnej siene Oresta Dubaya (1. etapa)

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 02.12.2019 - 11.12.2019

Zámerom projektu je zabezpečiť ochranu zbierkových predmetov (výtvarné umenie, archeologické nálezy, úžitkové predmety, atď.) prezentovaných vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom (Galerijná sieň Oresta Dubaya) a skvalitniť výstavné projekty pre návštevníkov prostredníctvom zavedenia profesionálnej svetelnej techniky.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 29.11.2019

V piatok 29. novembra zažijete niečo výnimočné – finisáž výstavy diel Lucie Oleňovej s komentovanou prehliadkou a živým vystúpením Kataríny Málikovej!

viac o projekte


Čo bolo pred rokom 1989 ?

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 15.11.2019

Sprievodné podujatie k výstave "Čo bolo pred rokom 1989 ?" pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie

viac o projekte


Akvizícia KG 04 2019

Miesto a termín konania: Oščadnica, Slovenská republika / 12.11.2019 - 31.12.2019

Akvizícia súboru zbierkových predmetov (diptychu) Kučišová, Mira Vystavený pohľadu I, II 2017, olej, plátno, 90 x 90 cm, do zbierok Kysuckej galérie v Oščadnici.

viac o projekte


Temporary Parapet - výstavný program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 08.11.2019 - 06.12.2019

samostatná výstava srbskej umelkyne pôsobiacej vo Viedni

viac o projekte


medzinárodný seminár Revolúcia: nežná x digitálna

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 06.11.2019 - 07.11.2019

Projektom si jeho hlavný organizátor ICOM SLOVENSKO, v spolupráci s ICOM ČESKO, ICOM RAKÚSKO, SNG a SNM a spolu s hlavným partnerom projektu FPU, pripomenú rok 1989, a to zorganizovaním dvojdňového medzinárodného seminára.

viac o projekte


Výstava "Havrany a ich príbuzní"

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 06.11.2019 - 27.11.2019

Plagát k rozšírenému výkladu a prednáške k výstave „Havrany a ich príbuzní“ pre verejnosť. Rozšírený výklad a prednáška k výstave sa uskutočnia 6. a 27. novembra 2019 o 16:00 hod. v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote.

viac o projekte


Výstava "Havrany a ich príbuzní"

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 04.11.2019 - 19.12.2019

Plagát k rozšírenému výkladu a prednáške k výstave „Havrany a ich príbuzní“ pre školské skupiny. Rozšírený výklad a prednáška k výstave sa uskutočnia v období od 4. novembra do 19. decembra 2019 po predchádzajúcom prihlásení v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote.

viac o projekte


Výstava "Havrany a ich príbuzní"

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 04.11.2019 - 19.12.2019

Tlačová správa Rozšírený výklad a prednáška k výstave „Havrany a ich príbuzní“

viac o projekte


Milota Havránková – TORZO/ Laboratórium večných návratov

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 31.10.2019 - 02.02.2020

Výstava TORZO predstavuje publiku kľúčové okruhy tvorby tejto významnej fotografky, pedagogičky a multimediálnej umelkyne od 60.rokov minulého storočia až po súčasnosť. Projekt prezentuje aj nie príliš známu, paralelne vznikajúcu experimentálnu filmovú tvorbu, ktorá vznikala s použitím fundamentálnej techniky. Túžba spoznávať samú seba a najbližší svet cez technické prostriedky sa javí ako esenciálna motivácia jej tvorby.

viac o projekte


Monografia Františka Veselého

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 31.10.2019 - 31.12.2019

Výstupom projektu je rozsiahla monografická publikácia s názvom František Veselý – Krajina nového typu, ktorá je prvým edičným výstupom daného autora. Pre účely publikácie je k dispozícii rozšírená obsahová časť textov kurátorov a iných odborníkov z umeleckej praxe, ktorí boli konfrontovaní s dielom a životom Františka Veselého.

viac o projekte


Z dejín Rómov na Slovensku

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 29.10.2019 - 31.12.2019

Panelová výstava venovaná Rómom z historického a etnografického hľadiska doplnená o trojrozmerné zbierkové predmety. Panely zachitia život Rómov textom a obrazom. Použité sú dobové fotogrfie zo zbierok Vihorlatského múzea.

viac o projekte


Z dejín Rómov na Slovensku

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 29.10.2019 - 31.12.2019

Výstava venovaná dejinám Rómov na Slovensku z historického a etnografického hľadiska.

viac o projekte


Súčasné trendy v galerijnej pedagogike – Metodický deň 2 vo Východoslovenskej galérii

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 18.10.2019

Východoslovenská galéria v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom vás aj tento rok pozývajú na druhý ročník série prednášok a workshopov s odborníkmi v galerijnej a múzejnej pedagogike v priestoroch Východoslovenskej galérie.

viac o projekte


Čo bolo pred rokom 1989 ?

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 17.10.2019 - 10.02.2020

V rámci podporeného projektu bude pre širokú verejnosť prezentovaná odborná výstava "Čo bolo pred 1989 ?" - výstavné priestory Galérie Baníckeho múzea v Rožňave, Nám. baníkov 25, Rožňava.

viac o projekte


Čo bolo pred rokom 1989 ?

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 17.10.2019 - 10.02.2020

Zámerom múzejno-pedagogických podujatí je spracovať a prezentovať pomocou komentovaných prehliadok, kurátorských prednášok a tvorivých dielní obsah výstavy Čo bolo pred 1989?.... Cieľom podujatí je objasniť žiakom ZŠ a študentom SŠ dejinné politické, ekonomické a sociálne špecifiká regiónu Gemer v období po nástupe komunistického režimu v Československu po rok 1989. Realizovaním podujatí múzeum dopĺňa žiakom ZŠ a študentom SŠ teoretické vedomosti o totalitnom režime a o Nežnej revolúcii.

viac o projekte


Akvizícia zbierkových predmetov – kolekcie siedmich starých a vzácnych tlačí

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 14.10.2019 - 31.12.2020

Zakúpené knihy sú prezentované na facebooku Západoslovenského múzea.

viac o projekte


Tvorivé dielne MG RS 2019

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 12.10.2019 - 14.12.2019

Mestská galéria v Rimavskej Sobote Vás pozýva na Tvorivé soboty v galérii s Petrou v termínoch: 12. októbra 2019, od 10.00 do 12.00 hod, 16. novembra 2019, od 10.00 do 12.00 hod, 30. novembra 2019, od 10.00 do 12.00 hod, 14. decembra 2019, od 10.00 do 12.00 hod. V

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 11.10.2019 - 06.12.2019

V piatok 11. 10. 2019 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Lucie Oleňovej s názvom CORPUS ANIMA. Pred otvorením výstavy prebehne site-specific performance umeleckej skupiny Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje. Táto otvorená kolaboratívna skupina umelcov pripravila v spolupráci s Oleňovou performance s názvom Sála XIII. Nenechajte si ujsť toto jedinečné vystúpenie, ktoré začne presne o 20:00, preto odporúčame prísť včas.

viac o projekte


Temporary Parapet - výstavný program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 08.10.2019 - 03.11.2019

MOTION OF DIFFERENCE 8.10. - 03.11.2019 Skupinová výstava umelcov z ateliéru IN/VŠVU v kurátorskej koncepcii Lucie Kotvanovej & Lucie Kordačovej

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.10.2019

V sobotu 5. októbra od 18:00 do 20:00 vás radi privítame na krste katalógu výstavy diel Slečny od maliarskeho stojana.

viac o projekte


ATELIER XIII - program na rok 2019

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 04.10.2019

V piatok 4. októbra zažijete niečo výnimočné – finisáž výstavy diel Ivany Kvassay s komentovanou prehliadkou a živým vystúpením Sivie Speaks!

viac o projekte


9xEXP – séria edukačných podujatí v stálych expozíciách Oravskej galérie

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 01.10.2019 - 31.12.2019

Oravská galéria pripravila pre školské skupiny sériu edukačných podujatí v stálych expozíciách, ktorých cieľom je vzdelávanie detského diváka v oblasti výtvarného umenia na konkrétnych dielach. Súčasťou projektu je multifunkčný mobilný box, ktorý im sprostredkuje výtvarný svet netradičnými formami. K sérii edukačných podujatí sú vytvorené pracovné listy, ktoré obsahovo nadväzujú na jednotlivé témy workshopov: Tvár ako médium , Mobilný krídlový oltár, Mobilná moderna, Živé sochy.

viac o projekte


Spoznaj svoje múzeum

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.10.2019 - 31.10.2019

viac o projekte


Ako na umenie...2 (príroda a krajina)

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 01.10.2019 - 22.03.2020

Edukačno-prezentačná výstava pod názvom Ako na umenie...2 (príroda a krajina)

viac o projekte


Prvé múzeum intermédií II - Satelit 2019

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 26.09.2019 - 12.01.2020

Prezentácia diela Antona Čierneho: S láskavým dovolením môjho otca sa uskutočňuje v rámci rozšírenej prezentácie diel autorov z dlhodobej expozície Prvé múzeum intermédií II Medzi informáciou a pamäťou.

viac o projekte


Stála expozícia Vincenta Hložníka (venovaná 100. výročiu narodenia)

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 22.09.2019 - 31.12.2020

Otvorenie expozície nadväzuje na predchádzajúci cyklus koncepcií expozície, začatý v roku 2009, ktorý iniciovalo získanie veľkého množstva prác v oblasti maľby, gvašu, pastelu či grafických prác a kresieb, ktoré galéria získala do zbierky v roku 2004. Aktuálna expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca predstaví verejnosti doteraz málo prezentovaný výber z celoživotnej tvorby, z obdobia od 40. rokov až po 90. roky 20. storočia.

viac o projekte


Zvýraznenie kvality umeleckého diela vhodným reprezentatívnym rámom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 22.09.2019

Zemplínske múzeum v Michalovciach po štyroch rokoch otvára svoje brány pre verejnosť. Návštevníci sa môžu tešiť na veľkolepý program pod názvom „Príbeh kaštieľa pokračuje“.

viac o projekte


PERTU NO 13 - Endre Tót – Monogramista T.D. (Dezider Tóth)

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 17.09.2019

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Björnsonova 1, Vás pozýva na komentovanú prehliadku k výstave PERTU No 13 dňa 17. 09. 2019 o 17.00 hod. Kurátor výstavy: Helena Markusková, vstup zdarma.

viac o projekte


ART LABORATÓRIUM 2019

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 16.09.2019 - 20.12.2019

V rámci projektu ART LABORATORIUM 2019 sa uskutočnia jesenné tvorivé dielne a vianočné pre deti materských, základných a stredných škôl v mesiacoch september – november 2019.

viac o projekte


Akvizícia PGU 2019/7 Veronika Rónaiová: Malé túžby, 1966/2018

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 13.09.2019 - 31.12.2019

Získanie novej akvizívcie do zbierky intermédií a mediálneho umenia Považskej galérie umenia v Žiline.

viac o projekte


Akvizícia PGU 2019/5 Jaroslav Kyša: Memorial Tablet II. (2014)

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 13.09.2019 - 31.12.2019

Získanie diela/novej akvizície do zbierkového fondu Považskej galérie umenia v Žiline.

viac o projekte