Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zabezpečenie ochrany zbierkových fondov v spojení s ochranou zdravia odborných pracovníkov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote

Krátky opis
Informačný leták "Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote opäť skvalitnilo podmienky uloženia zbierkových predmetov". Informačný leták prostredníctvom textu a fotografií informuje o realizácii projektu a jeho podpore z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia. Informačný leták je obojstranne tlačený formát A5. Informačné letáky budú prístupné verejnosti vo vstupnom priestore múzea. Návštevníci, resp. zástupcovia médií, si ich môžu vziať.
Fotogaléria
Názov podujatia
Informačný leták: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote opäť skvalitnilo podmienky uloženia zbierkových predmetov

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
01.07.2019 - 31.08.2018

Popis projektu

Text informačného letáku: 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote opäť skvalitnilo podmienky uloženia zbierkových predmetov

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote spravuje mimoriadne rozsiahle zbierkové fondy, z ktorých je vystavená len menšia časť zbierkových predmetov, tvoriaca vzorku reprezentujúcu bohaté historické, kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu Gemer-Malohont. Začiatkom roku 2019 zbierkový fond múzea  pozostával z 103 988 položiek, z toho počtu bolo 71 134  zbierkových predmetov a 32 854 historických tlačí

Rozhodujúca časť mimoriadne rozsiahlych zbierkových fondov, a v nich jednotlivých predmetov, je uložená a chránená v niekoľkých depozitárnych priestoroch múzea. Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote neustále postupnými krokmi skvalitňuje stav uloženia zbierkových predmetov.  Z tohto dôvodu bol v roku 2018 vypracovaný a podaný projekt, ktorého podstatou bolo vybavenie depozitárnych priestorov múzea germicídnymi žiaričmi zabezpečujúcimi sterilizáciu ovzdušia depozitárov pomocou ultrafialového krátkovlnného žiarenia o vlnovej dĺžke 253,7 nm (UV–C). Germicídne žiariče ničia spóry plesní, ale i baktérie a mikroorganizmy v  priestoroch uloženia zbierkových fondov s dominanciou materiálov ako papier, textil, koža, olejomaľby, grafiky, dermoplastické preparáty a podobne. Udržujú tak v spojení s ďalšími prvkami vybavenia depozitárnych priestorov optimálne mikroklimatické podmienky, ktoré sú predpokladom dlhodobého pretrvania zbierkových predmetov reprezentujúcich región Gemer-Malohont, ich uchovania pre budúce generácie muzejníkov, a predovšetkým pre budúce generácie návštevníkov múzea. Zároveň pri projekte išlo aj o zníženie rizík pre odborných pracovníkov prítomných v týchto depozitárnych priestoroch a pracujúcich so zbierkovými predmetmi starými niekoľko desaťročí, či storočí, ktoré pred nadobudnutím do múzea prešli rôznymi prostrediami.

 Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote realizovalo projekt „Zabezpečenie ochrany zbierkových fondov v spojení s ochranou zdravia odborných pracovníkov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote“ vďaka tomu, že projekt z verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Celkový rozpočet:
6 000,00 €

Výška podpory:
5 700,00 €